Connect with us

ACTUALITATE

OPINIE/ Ioan Aurel Pop: Crăciunul copilăriei

Publicat


Spre deosebire de primii ani de după căderea regimului lui Ceaușescu, atunci când lumea noastră era așa de entuziastă la gândul că se poate întoarce pe deplin și pe față la Dumnezeu, fără opreliști și amenințări, azi sărbătoarea Crăciunului, pentru mulți români, din păcate, s-a laicizat. Nu-i vorbă, nici molima aceasta, care pare că ne copleșește, nu este un sfetnic bun pentru îndeplinirea celor sfinte, la marile sau micile praznice bisericești.
Faptul se petrece, poate, din cauza fricii și lașității semenilor, din cauza măsurilor restrictive, unele deplin justificate, altele mai puțin.
Ca istoric, știu că boala nu ne va îngenunchea pe toți (nicio boală nu ne-a copleșit vreodată pe toți), dar ca om simt că atmosfera este tot mai apăsătoare.
Și, totuși, nu ne este dat să ne plecăm în fața acestui mare necaz.
Cât trăim, suntem meniți să fim ființe luptătoare, iar în postura de dascăli și de educatori avem – ca „datorie a vieții noastre” (Vasile Pârvan) – obligația să inoculăm în suflete valori, virtuți și încredere, aureolate de speranță. Iar Sărbătoarea Crăciunului este una bucuriei și a generozității.

Crăciunul, ținut după rânduială

Îmi aduc aminte ce însemna Crăciunul în vremea copilăriei mele, din anii regimului comunist. Nu am cunoscut atunci, între prieteni și cunoscuți, vreo familie care să nu fi ținut Crăciunul după rânduială, în zilele menite.
Bunica mă pregătea cătinel, zi de zi pentru apropierea sărbătorilor, care începeau cu Sfântul Nicolae. Moș Nicolae venea și el cu daruri, dar numai pentru copiii buni și numai dacă ne curățam bine pantofii/ ghetele de cu seară și ne spuneam rugăciunea.
Înainte de primul Sfânt Nicolae de care îmi amintesc, bunica m-a învățat să recit „Îngerelul”, mica poezie-rugăciune pentru copii: „Înger, Îngerelul meu/ Roagă-te lui Dumnezeu/ Pentru suflețelul meu/ Și în ziuă și în noapte/ Până-n ceasul cel de moarte …”. Nu înțelegeam fiecare cuvânt, dar, cu mintea deschisă și memoria de copil, rețineam repede și repetam mereu. Apoi am învățat „Tatăl nostru” și alte mici rugăciuni, mai pe înțelesul copilului care eram.
Cu „Crezul” a fost mai greu, fiindcă este lung și mai anevoios de învățat pe de rost. Doar după ce am început să fiu atent la slujbele de duminică, am reținut pe rând pasaj după pasaj și din „Crez”.

Repetiții la colondat

Cu vreo trei săptămâni înainte de Crăciun, colindam cu toți ai casei, seara, ca la un fel de repetiții. Bunica și mama știau destule colinde (în Ardeal, pluralul era „colinzi”) ca să mă atragă, ca să-mi poată arăta harul lor, înțelepciunea din ele.
Mama m-a învățat mai apoi, după ce crescusem și colinde de Paști, un fel de pricesne frumoase și duioase. Una începea cu versul „În joi seara după cină …”. Când bunica și mama își epuizau repertoriul, tata căuta, pe unde scurte, Radio Europa Liberă și urma un adevărat regal. Acolo, la Europa Liberă, am auzit pentru prima oară colinde religioase interpretate de „Corul Madrigal”, care avea voie să cânte și să imprime în țară doar colinde zise laice.
M-au încântat de atunci și mi-au rămas dragi până azi „O, ce veste minunată!” – foarte populară în Transilvania, cu varianța „Ce vedere minunată!” – și „Moș Crăciun cu plete dalbe”. Și la școală, în clasele primare, eram pregătiți cumva de marea sărbătoare, dar de una laicizată aproape complet.
Moș Crăciun devenea „Moș Gerilă”, iar în loc de ziua Nașterii Domnului era ridicată în slăvi ziua Anului Nou și Revelionul. Învățam și poezii „tematice”, de genul: „Prin nămeți, în ceas de seară/ A plecat către oraș/ Moș bătrân c-un iepuraș/ Înhămat la sănioară …”.

Ajunul Crăciunului înainte de 1989

Îmi amintesc că doamna învățătoare (pe atunci „tovarășa”), tot repetând ca să învățăm versurile, zicea câteodată, în loc de „moș bătrân”, „Moș Crăciun” și revenea, se corecta, se înroșea la față, de teamă să nu afle „stăpânirea” și să sufere consecințe.
În după-amiaza de 24 decembrie, adică în Ajun, plecam cu bunica pe străzi, intram și în biserică ne uitam la slab luminatele vitrine, ca să treacă vremea până când mama și cu tata montau și împodobeau bradul. Nu-mi amintesc de vreun Crăciun de dinainte de 1989 fără brad împodobit cu globuri, cu nuci învelite în staniol, cu „artificii”, cu lumânări prinse frumos în suporturi special făcute.
Globurile erau cam aceleași de la an la an, fiindcă banii erau puțini. Când apărea câte un glob nou, era pe dată remarcat. În loc de beteală, se puneau ghemotoace de vată în chip de zăpadă. Abia așteptam să vin acasă și să văd bradul adus de moșul în lipsa mea.
De vreo câteva ori l-am văzut și pe moș, o dată fiind vorba chiar de tata, iar în alte dăți de un vecin, pe care l-am recunoscut după bocanci.
Cadourile de sub brad erau modeste, dar mi se păreau atunci cele mai prețioase din lume. După ce am mai crescut, am avut ocazia să văd și să trăiesc Crăciunul la țară, adică pe Valea Someșului (la câțiva kilometri de Gherla) și abia atunci am înțeles ce înseamnă o ceremonie în care religiosul și laicul se împleteau în simfonia numită viață.

Crăciunul la țară

Abia în sat oamenii trăiau Crăciunul în sensul lui divin și uman. Cete de feciori și de copii porneau încă înainte de a însera prin sat, începând de la capătul satului ca să ajungă la celălalt capăt.
Copiii, osteniți, sfârșeau mai repede, cu jeburi (buzunare) pline de nuci, colaci, mere și bomboane, dar flăcăii nu se lăsau decât târziu, după miezul nopții.
Nu era nimeni care să nu deschidă ușa (porțile erau întotdeauna deschise), fiindcă neprimirea colindătorilor era semn de nenoroc. În fapt, venirea cântăreților și urătorilor echivala cu intrarea Pruncului Iisus în fiecare casă pentru tot anul următor și intra în firescul vieții. Nimănui nu-i trecea prin cap să închidă ușa.
A doua zi, la biserică, părintele și cantorii slobozeau din glasurile lor cele mai frumoase pricesne și colinde, cărora li se alătura mai tot satul. Acolo și atunci am înțeles ce voia să spună vorba „cu credință tare”.

Ce însemna Nașterea Domnului

Tot acolo, în sat, preotul venerabil mi-a explicat ce însemna Nașterea Domnului și de la acest „moș” (pentru mine, pe atunci) am înțeles de ce Iisus era și om și Dumnezeu în același timp și de ce oamenii buni aveau în sine câte ceva și din omenia și din dumnezeirea Lui.
Mai târziu, în primul an de liceu de la Brașov, eruditul și severul profesor de latină (dacă nu ar fi fost așa, nu cred că deveneam pasionat de limba lui Cicero) ne-a spus etimologia cuvântului „Crăciun”.
Pentru el, ca și pentru unii dintre marii noștri lingviști (în ciuda unor dificultăți explicative), vorba românească „Crăciun” ar proveni din latinescul creatio, -nis, cu acuzativul singular creationem. Din această din urmă formă ar deriva Crăciunul românesc.
Am luat explicația profesorului ca atare și mi-am însușit-o. Târziu, am văzut, însă, ce complicate erau lucrurile.
Creatio însemna în latină (în latina târzie) și naștere, dovadă că în italiană pentru copil se folosește și cuvântul „creatura”. Obiecția teologică (a lui Alexandru Ciorănescu) adusă față de o asemenea origine, anume că ideea de „creație” sau de „naștere” este împotriva dogmei creștine nu rezistă pentru că poporul nu ține seama de dogme.

Crăciun de origine latină

Ca dovadă, în Occident, pruncul Iisus era numit în latina medievală cultă (inclusiv în cea bisericească) „Partus”, adică „născut”, iar „partorire” semnifică în italiană „a naște”. În plus, în mai toate limbile romanice, numele Crăciunului cuprinde ideea de naștere: Noël, Natale, Navidad, Natal etc.
Alți specialiști aveau alte opinii și porneau de la alte cuvinte vechi sau chiar de la alte premise.
Astfel, unii credeau că, fonetic vorbind, „Crăciun” ar putea să provină și din calatio, -onis, adică adunare a fidelilor unor culte precreștine, din colatio, -onis, prima zi din lună când preotul anunța sărbătorile (precreștine) din perioada următoare, din incarnatio, -onis (întrupare) etc.
Sunt și opinii care consideră cuvântul acesta românesc ca fiind ivit din grecește sau substratul traco-dacic, pe motiv că el ar fi prezent în limbile slave din sud-estul Europei, în albaneză și în maghiară, adică pe unde au trăit tracii și rudele lor.
Este greu de spus cu certitudine de sută la sută, dar originea latină a cuvântului Crăciun mi se pare și azi cea mai plauzibilă.
El se află moștenit, în forme apropiate de forma noastră din dialectul daco-român, în toate celelalte trei dialecte ale limbii române și în acele limbi vorbite azi nu neapărat pe locurile unde au trăit tracii, ci unde au trăit străromânii (protoromânii), primul popor creștinat din aceste regiuni.

Sărbătoarea Nașterii Domnului

La venirea slavilor în Balcani și apoi a ungurilor în Pannonia, românii timpurii și românii propriu-ziși aveau în sine cuvântul Domnului și fuseseră creștinați în limba latină. Asta înseamnă că ei aveau demult în limba lor un nume pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.
Nu se poate presupune – chiar dacă unii filologi s-au avântat să facă asta – că denumirea românească a sărbătorii Nașterii Domnului ar putea fi împrumutată de la slavi, din mai multe motive, unul fiind de ordin istoric și fiind decisiv: slavii s-au creștinat în urma românilor, ca, de altminteri, toate popoarele din vecine cu românii.
Prin urmare, fenomenul a fost invers, adică natural: popoarele slave (și poporul maghiar) care au în limbile lor un cuvânt similar cu „Crăciun” l-au luat pe acesta de la străromâni și români, nu invers. Tulburătoare este asocierea la noi a cuvântului „moș” pe lângă „Crăciun”, fapt de o semnificație aparte, asupra căreia mi-a atras recent atenția doamna profesor dr. Aurelia Bălan-Mihailovici. „Mòschos”, în greaca veche are sensul de „vlăstar”, „mlădiță” și, prin analogie, „fiu”, „urmaș”.

Interpretări ale cuvântului Crăciun

Verbul „a moși” înseamnă „a aduce pe lume moșul”, adică urmașul, copilul purtător de speranță. Prin urmare, „Moș Crăciun” însemna la origine „copilul născut” sau „copilul adus în lume”.
Așadar „Moș Crăciun”, în ciuda imaginației copilărești care a copleșit înțelesul inițial, înseamnă „pruncul Iisus adus pe lume”, ființa aceasta mirifică fiind totuna cu Mântuitorul. Și așa, moșul copilăriei mele a devenit la maturitate, în chip rațional, pruncul Iisus.
Dar în sufletul meu – care nu gândește, ci simte – el este tot un „bătrân cu plete dalbe”, bun și blând, iertător și îmbucurător.
De altminteri, de când este lumea, bătrânii – dacă rămân cu judecata limpede – sunt un fel de copii înțelepți, senini și cuminți. Aceste interpretări variate ale cuvântului „Crăciun” și ale numelui de „Moș Crăciun” nu lămuresc în chip rațional lucrurile, ci – după vorba lui Lucian Blaga – „sporesc a lumii taină”.

Amintiri despre Crăciun

Toate amintirile mele timpurii despre Crăciun le am din anii copilăriei și adolescenței, vârste petrecute de mine sub comunism. Inclusiv etimologia (relativă a) cuvântului „Crăciun” intră în aceste salvatoare amintiri.
Regimul nostru comunist a fost rău, dar, din fericire, nu a putut distruge fibra acestui popor, cum s-a întâmplat la alte neamuri. Firește, au fost atunci și foarte multe abuzuri, încălcări, interziceri, popriri de sărbători și de ceremonii.
Au fost și mulți activiști care au încercat să lovească crunt în credință și în biserică, a existat, fără îndoială, educație ateistă în școală și au fost și pedepse pentru cei prinși că încalcă noile rânduieli. Numai că mie, ca și lui Creangă odinioară, mi-a fost dat să mă împărtășesc din tradiția noastră religioasă din plin și să mă bucur că, pe vremea aceea, toți ai mei erau bine și sănătoși și că nimic major nu tulbura jocul copilăresc și nici farmecul acestei vârste.
Nu au fost pe-atunci numai troglodiți și torționari, ci și foarte mulți oameni normali, traumatizați de soartă, dar cu frica lui Dumnezeu, oameni culți și educați, care ne-au transmis și nouă valorile lor de viață. Credința era alinarea noastră, speranța în izbăvirea de rău, de răul cotidian din societatea aceea.
Iar Moș Crăciun, a cărui semnificație teologică reală nu o înțelegeam atunci, era pentru mine întruchiparea lui Dumnezeu (Pantocrator, cel pictat cu barbă albă pe cupola bisericii copilăriei) pogorât pe pământ „să ne mântuiască”. În dreaptă consecință, în cazul de față, „Moș bătrân” nu este deloc pleonastică, fiindcă „moșul” este Pruncul cel Mântuitor, fără început și sfârșit, „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, un prunc minunat (adjectiv derivat din substantivul „minune”) menit să fie de orice vârstă, inclusiv de vârsta înțelepciunii.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Cel mai mare aisberg din lume, de 3 ori cât New York, s-a pus în mişcare şi se îndreaptă spre Oceanul Antarctic

Publicat

De

Cel mai mare aisberg din Lume, A23a, s-a pus în mişcare după o pauză de peste trei decenii şi se îndreaptă spre Oceanul Antarctic, au anunţat vineri oamenii de ştiinţă, relatează Reuters, transmite Agrpres.

Cu o suprafaţă de aproape 4.000 de km2, acest aisberg antarctic, denumit A23a, are o mărime de aproximativ trei ori mai mare decât cea a oraşului New York.

De când s-a desprins de platforma de gheaţă Filchner-Ronne din vestul Antarcticii în 1986, aisbergul A23a, care a găzduit în trecut o staţie de cercetare sovietică, a fost în mare parte „captiv” după ce baza lui a rămas blocată pe fundul Mării Weddell.

Cel mai mare aisberg din lume, de 3 ori cât New York, s-a pus în mişcare şi se îndreaptă spre Oceanul Antarctic

Însă acest lucru nu mai este valabil în prezent. Imaginile obţinute recent din sateliţi au dezvăluit că muntele de gheaţă, ce are o greutate de aproape un trilion de tone, pluteşte de acum în derivă şi se deplasează rapid pe lângă extremitatea nordică a Peninsulei Antarctice, ajutat de vânturi puternice şi de curenţi marini.

„Este rar să vezi un aisberg de această mărime în mişcare”, a declarat glaciologul Oliver Marsh de la British Antarctic Survey, potrivit căruia oamenii de ştiinţă îi vor urmări îndeaproape traiectoria.

Pe măsură ce îşi va lua avânt, colosalul munte de gheaţă va fi purtat cel mai probabil spre Curentul Antarctic Circumpolar. Acesta îl va direcţiona spre Oceanul Antarctic, pe o traiectorie cunoscută sub numele de „aleea aisbergurilor”, unde pot fi întâlniţi şi alţi munţi de gheaţă de acest fel care plutesc în ape întunecate.

Motivul care a făcut ca aisbergul A23a să înceapă să se deplaseze rămâne deocamdată necunoscut.

„De-a lungul timpului, probabil că s-a subţiat uşor şi a căpătat acea mică flotabilitate suplimentară care i-a permis să se ridice de pe fundul oceanului şi să fie împins de curenţii oceanici”, a spus Oliver Marsh. A23a se numără, de asemenea, printre cele mai vechi aisberguri din lume.

Este posibil ca A23a să eşueze din nou şi să rămână blocat pe fundul oceanic de lângă insula Georgia de Sud. Acest lucru ar reprezenta o problemă pentru animalele sălbatice din Antarctica. Milioane de foci, pinguini şi păsări de mare se înmulţesc pe insulă şi se hrănesc în apele din jur. Monstruosul aisberg A23a ar putea bloca accesul vieţuitoarelor spre zonele de hrănire şi de reproducere.

În 2020, un alt aisberg gigantic, A68, a stârnit îngrijorări legate de posibilitatea unei ciocniri cu ţărmul insulei Georgia de Sud, zdrobind vieţuitoarele de pe fundul oceanic şi blocând accesul la hrană. O astfel de catastrofă a fost în cele din urmă evitată după ce aisbergul s-a fărâmiţat în fragmente mai mici, un posibil sfârşit şi pentru A23a.

Însă „un aisberg de această mărime are potenţialul de a supravieţui pentru o perioadă destul de lungă de timp în Oceanul Antarctic, chiar dacă este mult mai cald, şi ar putea ajunge mai departe spre nord, până în Africa de Sud, unde ar putea perturba transportul maritim”, a declarat Oliver Marsh.

 

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. Generalul-maior Bogdan Cernat, comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina” Cluj, înaintat în grad

Publicat

De

Luni, 4 decembrie, la sediul marii unități din Cluj-Napoca, a avut loc o ceremonie militară în cadrul căreia comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, general-maior Bogdan Cernat a fost înaintat în grad.

Bogdan Cernat este acum general-maior, cu două stele, prin Decret Prezidențial.

FOTO. Generalul-maior Bogdan Cernat, comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina” Cluj, înaintat în grad

Luni, locțiitorului șefului Statului Major al Forțelor Terestre, generalul-maior Cristian Dan, a prezentat Decretul Prezidenţial de înaintare în gradul de general-maior, cu două stele, a comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, general-maior Bogdan Cernat.

La ceremonie au participat personalul comandamentului și comandanții marilor unități și unități.

În discursul său, generalul-maior Cristian Dan a felicitat nu doar pe comandantul diviziei ci și întreg personalul comandamentului prezent la activitate.

„Suntem ceea ce suntem datorită mentorilor pe care îi alegem, iar succesul domnului comandant se datorează întregii echipe pe care o conduce. Înaintarea în grad reprezintă recunoașterea muncii depuse de-a lungul timpului și a profesionalismului dovedit în îndeplinirea misiunilor încredinţate”, a spus acesta, care l-a felicitat pe generalul-maior, cu două stele, Bogdan Cernat.

Foto: Divizia 4 Infanterie „Gemina”

Citește mai departe

CULTURA

FOTO. Rezultate REMARCABILE la Campionatul Mondial și European de dans obținute de Școala de DANS Step Up Dance Center din Cluj

Publicat

În perioada octombrie-noiembrie 2023, dansatorii talentați ai Școlii de Dans „Step Up Dance Center” din Cluj-Napoca au strălucit pe scenele internaționale la două dintre cele mai prestigioase competiții de dans din lume: Campionatul Mondial de dans Word Dance Championship 2023 și Campionatul European de Dans „European Grand Prix”.

„Elevii dedicați și talentați ai școlii au participat la Campionatul Mondial de dans Word Dance Championship 2023, organizat de World Artistic Dance Federation (WADF) în Republica Cehă. Acest triumf impresionant s-a concretizat în obținerea a 12 titluri de campioni, 8 titluri de vicecampioni și 6 locuri III, confirmând astfel excelența lor în lumea dansului.

FOTO. Rezultate REMARCABILE la Campionatul Mondial și European de dans obținute de Școala de DANS Step Up Dance Center din Cluj

Această competiție reprezintă un test de forță și abilitate pentru dansatori la nivel global, iar dansatorii școlii de dans „Step Up Dance Center” au demonstrat, încă o dată, că sunt la înălțimea așteptărilor. Performanțele lor s-au remarcat prin pasiune, precizie și grație, aducând onoare școlii și orașului Cluj-Napoca.

La Campionatul European de Dans „European Grand Prix”, dansatorii au triumfat obținând nu mai puțin de 14 locuri I, 10 locuri II și 4 locuri III. Aceste rezultate excelente confirmă nu doar calitatea instruirii oferite la „Step Up Dance Center”, ci și angajamentul și dedicarea dansatorilor de a atinge excelența în arta dansului.

Este demn de menționat faptul că aceste locuri fruntașe reprezintă un pas important în consolidarea reputației școlii ca un centru de excelență în dans.

„Este rezultatul muncii asidue, dedicării și talentului incontestabil al acestor tineri artiști”

Cu aceste rezultate impresionante, „Step Up Dance Center” își păstrează tradiția de a aduce acasă trofee și onoruri de la competițiile internaționale de dans pentru al doilea an consecutiv. Efortul susținut și pasiunea transmise de echipa de instructori au fost cheia succesului în formarea acestei generații de dansatori de excepție.

Coordonatoarea școlii, Pop Orsolya, a declarat cu mândrie: „Suntem extrem de recunoscători și mândri de performanțele extraordinare obținute de elevii noștri la aceste competiții de prestigiu. Este rezultatul muncii asidue, dedicării și talentului incontestabil al acestor tineri artiști.

Nu putem trece cu vederea contribuția substanțială a instructorilor noștri de dans, balet și gimnastică, ale căror merite în ghidarea și susținerea dansatorilor sunt de neprețuit. Cu pasiunea și abilitățile lor, acești profesioniști au creat un mediu propice dezvoltării artistice, contribuind la formarea viitorilor campioni în lumea dansului.

Vom continua să ne străduim să menținem acest standard ridicat pentru ca acești tineri să-și atingă întregul potențial artistic.”

„Aceste rezultate de excepție subliniază versatilitatea și nivelul înalt de pregătire”

Dansatorii au participat cu succes în mai multe stiluri de dans, evidențiindu-și abilitățile în mod remarcabil. În domeniul baletului, au strălucit prin eleganța și tehnica lor impecabilă. În cadrul dansului contemporan, au adus o notă de originalitate și expresivitate, demonstrând creativitate și adaptabilitate.

În dansul artistic, au impresionat prin îmbinarea reușită a elementelor teatrale și de dans, oferind un spectacol captivant. În acro dance, au demonstrat un control impresionant și o precizie remarcabilă în mișcările acrobatice.

În stilul lyrical, au transmis emoție și sensibilitate, creând momente pline de profunzime, iar prin jazz au adus energie și ritm, completând cu succes portofoliul divers al școlii de dans.

Aceste rezultate de excepție subliniază versatilitatea și nivelul înalt de pregătire oferit de „Step Up Dance Center” într-o varietate de stiluri de dans.

„Acești tineri artiști sunt o adevărată mândrie pentru orașul Cluj-Napoca”

Dansatorii care au obținut aceste rezultate remarcabile la cele două competiții internaționale sunt Aldea-Atzberger Andrada, Bodea Alexandra, Bolboacă Beatrice, Dezso Anna, Imecs Orsolya, Igna Stefania, Koszta Diana, Kurucz Anita, Kusai Sofia, Maghear Horea, Maris Giulia, Moldovan Marie-Sophie, Palyi-Kiss Emma, Petrovan Antonia, Pop Kiara-Amyra, Rusu Ana-Marisa, Simon Tara și Tirnavean Clara.

Acești dansatori reprezintă o sursă de inspirație și un model de urmat, dovedind cu fiecare performanță că munca și dedicarea conduc la succesul și poziția pe cele mai înalte podiumuri internaționale.

Acești tineri artiști sunt o adevărată mândrie pentru orașul Cluj-Napoca, reprezentând cu demnitate și excelență în lumea dansului. Prin aceste realizări impresionante, „Step Up Dance Center” confirmă poziția sa de lider în domeniul educației și promovării artei dansului și a baletului în Cluj-Napoca.

„Elevii se antrenează în medie cam 7-8 ore pe săptămână”

Felicitări tuturor dansatorilor și instructorilor pentru aceste succese remarcabile! Cu siguranță, acești copii talentați au un viitor strălucit în acest domeniu, iar realizările lor remarcabile vor rămâne un punct de referință pentru generațiile viitoare de dansatori”, au comunicat reprezentanții școlii.

Coordonatoarea școlii, Orsolya Pop, a declarat pentru Cluj24: „Toți dansatorii care au participat la aceste concursuri au între 10 și 16 ani, singura sub acest interval este o fetiță de 4 ani (care a obținut locul 1 la Europene și locul 2 la Mondiale).

Elevii se antrenează în medie cam 7-8 ore pe săptămână, predominant sunt fete dar avem și un băiat în echipă, Horea Maghear.

Ca stiluri de dans, au obținut rezultate la Balet, Dans Contemporan, Acro Dance, Lyrical și Jazz.  Avem mai mulți instructori care se ocupă de pregătirea copiilor în aceste stiluri de dans, este o echipă întreagă.”

Citește mai departe

EVENIMENT

ATENȚIE. Trasee DEVIATE pentru mai multe autobuze din Cluj-Napoca, marți, 5 decembrie

Publicat

De

Marți, 5 decembrie, în intervalul orar 10.00 – 14.00, traseele autobuzelor de pe mai multe linii vor fi deviate din cauza unor lucrări, anunță Compania de Transport Public Cluj-Napoca.

Modificări vor fi impuse mijloacelor de transport de pe liniile 26, 26L, 27, 28, 28B, 41, 44 și cursa specială Cora, care vor fi deviate înspre cartierul Grigorescu

ATENȚIE. Trasee DEVIATE pentru mai multe autobuze din Cluj-Napoca, marți, 5 decembrie

CTP Cluj-Napoca anunță că pentru executarea unor lucrări la culoarul de mobilitate nemotorizată aferent Someşului, respectiv modernizare şi extinderea infrastructurii pietonale şi ciclistice pe malurile râului, se impune restricționarea circulației auto în data de 5 decembrie, între orele 10.00 – 14.00, pe strada Dragalina, pe tronsonul cu sens unic de la intersecția cu str. Emil Racoviță.

Citește și: Primăria Cluj-Napoca anunță RESTRICȚII de circulație pe strada Dragalina

Circulația mijloacelor de transport în comun nu va fi afectată dinspre cartierul Grigorescu spre zona centrală.

Înspre cart. Grigorescu circulația autobuzelor pe liniile 26, 26L, 27, 28, 28B, 41 și cursa specială Cora va fi deviată din str. Dacia pe Str. Horea – str. George Barițiu – Splaiul Independenței – Pod Napoca – str. Octavian Goga.

Linia 44 de pe str. Regele Ferdinand va fi deviată pe str. George Barițiu – Splaiul Independenței – Pod Napoca – str. Octavian Goga.

Stațiile Dragalina Sud și Dragalina Nord vor fi suspendate pe perioada lucrărilor.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax