Connect with us

ACTUALITATE

ADMITERE 2021/ Care sunt cele 22 de facultăți ale Universității ”Babeș-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca

Publicat


Cluj24.ro vă prezintă cele 22 de facultăți ale UBB Cluj-Napoca și reamintește absolvenților de liceu că înscrierile încep în 12 iulie.

Facultatea de Matematică și Informatică

Facultatea de Matematică şi Informatică este, în acest moment, o împletire fericită de tradiţie şi actualitate, de modernitate şi experienţă. Clasificarea domeniului „matematică” pe poziții superioare în topurile universitare internaționale este o recunoaştere firească a valorii Şcolii de Matematică de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, valoare bazată pe tradiţie, muncă şi seriozitate într-un climat de competiţie onestă.

Cluj-Napoca a devenit un centru important de IT&C pe harta Europei inclusiv datorită unei bune pregătiri a absolvenţilor de Informatică din facultatea noastră. Absolvenţii de Informatică din Universitatea Babeş-Bolyai sunt extrem de bine apreciaţi de către companiile de profil, existând o adevărată „vânătoare de creiere” ȋncă din anii facultăţii.

Un rol important ȋn poziţionarea competitivă a Facultăţii de Matematică şi Informatică ȋn universitate şi societate ȋl au şi liniile de studiu maghiară şi germană. Programele de studiu ȋn limba maghiară, precum şi specializarea de Informatică cu limba de predare germană (realizată cu sprijinul a trei companii de prim rang din domeniul Informaticii – EBS-NTT DATA România, MHP România şi Porsche AG Germania) atrag foarte mulţi candidaţi şi au o foarte bună reputaţie ȋn rândul angajatorilor.

Facultatea de Fizică

Facultatea de Fizică a Universității Babeș-Bolyai ȋşi propune să deschidă o nouă perspectivă asupra rolului fizicii şi al fizicianului ȋn lumea actuală. Fizică ȋnseamnă „natură”  ȋn limba greacă şi rămȃne regina ştiinţelor pentru că descifrează tainele acestei lumi, de la quarci pȃnă la stele.

Facultatea de Fizică dispune de laboratoare de cercetare și de specialitate ultraperformante unde se desfășoară atât activități didactice, cât și de cercetare. Studenții noștri au astfel șansa unei pregătiri didactice dublată de o activitate de cercetare performantă. Acest lucru se reflectă în parcursul studenților și absolvenților. Astfel, un procent de peste 80% dintre absolvenți își găsesc, încă din primul an, un loc de muncă în instituțiile cu care avem parteneriate de practică (INCDTIM, Bosch, Emerson, Continental, Spitalul Județean Cluj, clinici private de imagistică și terapie medicală etc.) sau își continuă studiile cu burse doctorale și post-doctorale în universitățile europene de prestigiu cu care facultatea noastră are colaborări.

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică este o componentă de vârf a cercetării ştiinţifice din Universitatea Babeş-Bolyai, cu o activitate de peste opt decenii în activitatea didactică și în cercetare, ambele încununate de realizări academice şi ştiinţifice remarcabile.

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică a încheiat și a derulat relaţii şi schimburi internaţionale intense și a dezvoltat proiecte de cooperare cu alte universităţi şi institute din Europa sau America. Facultatea extinde continuu colaborările ştiinţifice şi schimburile de studenţi şi cadre didactice, ştiut fiind faptul că domeniul chimiei este unul dintre cele mai internaţionalizate domenii de educaţie şi cercetare ale ştiinţei începutului celui de al treilea mileniu.

Facultatea de Biologie și Geologie

Facultatea de Biologie și Geologie este una dintre cele mai cunoscute şi apreciate facultăţi de profil din România. Pregătirea şi experienţa celor 60 de cadre didactice şi cercetători este una de nivel internaţional, validată de publicaţii ştiinţifice cu impact, proiecte de cercetare naţionale şi internaționale, precum şi prin organizarea de conferinţe ştiinţifice cu participare internaţională.

Facultatea de Biologie şi Geologie coordonează ştiinţific şi colecţiile Muzeelor de Zoologie, Botanică, Mineralogie şi Paleontologie-Stratigrafie, precum şi expoziţia permanentă cu exponate vii a Vivarium-ului.

În cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie, pe lângă activitatea didactică se desfăşoară şi o intensă activitate de cercetare care, prin obiectivele vizate, conţinutul ştiinţific și metodologia aferentă se încadrează în strategia Universităţii. Cercetarea ştiinţifică desfăşurată în cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie are misiunea de a susţine, dezvolta şi promova inovarea în domeniul cercetării, dezvoltării şi transferului de cunoştiinţe, precum şi dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetare.

Facultatea de Geografie

Facultatea de Geografie a Universității Babeș-Bolyai a constituit încă de la apariția ei unul dintre pilonii educației si cercetării din Alma Mater Napocensis.

Activitățile didactice și de cercetare se desfășoară în limbile română, maghiară și germană la Cluj-Napoca și în extensiile din Bistrița, Gheorgheni, Sighetu Marmației și Zalău, într-un context academic multicultural. Acestea sunt susținute de un corp profesoral experimentat, format în marea lui majoritate în cadrul  Facultății de Geografie și care s-a perfecționat la prestigioase universități din Europa și Statele Unite.

Programele de studiu ale Facultății de Geografie oferă un învățământ de înaltă calitate, centrat pe competențele dobândite de studenți, în cadrul căruia educația formală și cea nonformală sunt îmbinate eficient  prin activitățile didactice, de cercetare și extracurriculare. Aptitudinile studenților sunt dezvoltate prin stagii de practică desfășurate în teren sau în cadrul unor instituții de profil locale, regionale sau naționale.

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului este una dintre cele mai moderne și dinamice facultăți ale Universității Babeș-Bolyai și asigură pregătirea în probleme de mediu la nivel de licență, masterat și doctorat.

De-a lungul anilor, facultatea s-a dezvoltat și s-a adaptat permanent strategiilor de mediu și politicilor educaționale și a încercat să răspundă solicitărilor tot mai exigente de pe piața forței de muncă.

În cadrul facultății se pune accent pe cercetare avansată și transfer tehnologic.

Pe parcursul studiilor, oferta de cursuri vizează asigurarea cunoașterii, la un nivel profesional înalt, a disciplinelor fundamentale și a unor discipline opționale care dau fiecărui absolvent posibilitatea să personalizeze specializarea pe care o dorește să o dobândească.

Facultatea de Drept

Începuturile învăţământului juridic din Cluj datează de la sfârşitul secolului al XVI-lea. Timp de peste trei secole, acesta s-a desfăşurat în limbile latină, germană şi maghiară. Profilul multicultural al facultăţii s-a dezvoltat continuu și a crescut numărul studenţilor ce aparţin diferitelor etnii din România. Facultatea de Drept oferă cursuri cu predare inclusiv în limba maghiară și în limbi de circulație internațională.

În prezent, Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară specializată pe științe juridice.

Facultatea de Drept şi-a amplificat relaţiile de colaborare cu universităţi europene şi americane în cadrul unor programe cu finanţare din partea Uniunii Europene, a Băncii Mondiale şi a altor instituţii, beneficiind de larga deschidere internaţională a Universităţii Babeş-Bolyai.

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere este una din cele mai mari și prestigioase facultăţi din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai și Europa de Est. Prin caracterul ei diversificat, pregăteşte, în funcţie de specificul secţiei şi al domeniului, diverşi specialişti în domeniile limbă şi literatură, limbi moderne aplicate și studii culturale.

Facultatea de Litere din Cluj a fost clasificată de către Agenţia Internaţională QS de evaluare a universităţilor (Quacquarelli Symonds World Universities Rankings) între primele 100-150 de facultăţi de limbi moderne din lume.

Candidaţii pot să aleagă câte o combinaţie de 2 specializări de limbi şi literaturi materne, moderne, asiatice, Literatură universală şi comparată, Limbi moderne aplicate, Etnologie şi folclor. Ca urmare, în contextul actual al globalizării, stăpânirea mai multor limbi le conferă absolvenţilor un avantaj major în vederea angajării.

Facultatea de Istorie și Filosofie

Facultatea de Istorie şi Filosofie este continuatoarea Facultăţilor de Litere şi Filosofie care au funcţionat în cadrul Universităţii din Cluj între 1872 şi 1948.

Facultatea de Istorie şi Filosofie cuprinde 8 departamente: Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie; Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei; Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie; Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană; Departamentul de Istorie în Limba Maghiară; Departamentul de Filosofie; Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească; Departamentul de Filosofie în Limba Maghiară, la care se adaugă mai multe centre de cercetare sau institute de cercetare autonome .

Facultatea de Istorie şi Filosofie are o misiune esenţială educaţională şi de cercetare, asigurată de un prestigios corp profesoral format din 77 profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, pregătind specialişti în Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Ştiinţe ale informării şi documentării, Studii iudaice, Etnologie, Turism cultural, Relaţii internaţionale şi Studii Europene, Studii de securitate, Filosofie. În prezent, un număr de 1500 de studenţi urmează cursuri în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în limbile română, maghiară, engleză şi franceză.

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială încurajează diversitatea stilurilor de gândire și a metodelor de cercetare specifice fiecărui domeniu, a gândirii critice, dar și a caracterului plurilingvistic, intercultural și multiconfesional. Într-un mediu academic dinamic şi sensibil la realitatea socială, cultivăm tradiţia învăţării interactive şi a colaborării dintre profesori şi studenţi în proiecte de cercetare şi intervenţie socială.

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială oferă specializări în domeniul sociologiei, antropologiei, asistenţei sociale şi managementului resurselor umane. Studenţii pot opta pentru linia de studiu în limba română sau maghiară. În fiecare an, o serie de cursuri au loc în limba engleză şi primesc studenţi internaţionali.

Absolvenţii noştri lucrează drept experţi-consultanţi la departamentele de marketing şi resurse umane ale unor instituţii publice şi private, cercetători la institute de sondare a opiniei publice, jurnalişti, asistenţi sociali, consilieri şcolari, profesori în învăţământul universitar şi preuniversitar.

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Facultatea de Psihologie și Știinte ale Educației (F.P.S.E.) s-a înființat în anul 1997. Structura ei actuală reflectă intenția declarată  a corpului academic de a acoperi în tandem domenii si subdomenii aflate în proximitate științifică și profesională.

Asumând standarde academice înalte și o ofertă educațională  largă, F.P.S.E. asigură pregătirea inițială și formarea continuă în domeniul Psihologiei și Știintelor Educației atât pentru specialiștii din industrie și sănătate, cât și pentru formatorii și profesorii care predau diferite discipline de studiu. Programele de studii sunt derulate în limbile română, engleză, maghiară și germană.

Profesionalizarea pentru cariera didactică, prin programe academice de formare inițială a viitorilor profesori, formarea continuă a personalului didactic și perfecționarea acestuia sunt asigurate de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (F.S.E.G.A.) este cea mai mare facultate a Universităţii Babeş-Bolyai și una dintre cele mai moderne şi mai dinamice facultăţi.

F.S.E.G.A se prezintă cu o ofertă relevantă de servicii academice și științifice care vizează toate formele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat, învăţământ la distanţă, formare continuă, cursuri postuniversitare de recalificare, programe de cercetare, consultanţă şi dezvoltare durabilă.

Pregătirea tinerilor în problemele economice se realizează pe trei linii de studii (română, maghiară, germană), precum şi prin studii complete în limbile engleză şi franceză, în acord cu structura culturală a Transilvaniei şi exigenţele spaţiului educaţional şi economic european și însumează 11 specializări nivel licenţă şi 26 de specializări nivel masterat.

Cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din facultate este consonantă cu programele specifice din Universitatea Babeş-Bolyai, cu imperativele clasificărilor ştiinţifice şi academice europene şi internaţionale.

Începând cu 30 iunie 2021, Universitatea Babeș-Bolyai, prin intermediul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, a devenit membru permanent cu drepturi depline al European Foundation for Management Development (EFMD), fiind singura instituție de învățământ superior din România cu acest statut. EFMD administrează sistemul EFMD Quality Improvement System (EQUIS), unul dintre cele mai importante mecanisme de asigurare și certificare a calității, respectiv de acreditare la nivel internațional a instituțiilor de învățământ superior în domeniile administrării afacerilor și managementului.

Facultatea de Studii Europene

Facultatea de Studii Europene este singura facultate de profil din Europa central-răsăriteană.

În cei 25 de ani de europenistică în România, Școala de la Cluj s-a validat internațional în consorțiile din care face parte, atât prin predare (spre exemplu, datorită programelor de dublă diplomă cu Universitățile Nottingham Trent, Padova, Münster, Magdeburg, Paris Marne-la-Vallée, Paris Est-Créteil, Essex, Saint-Étienne, Tomar sau Napoli), cât și în cercetare avansată în domeniul Relații Internaționale și Studii de Arie / Studii Europene.

Oferta de studii a Facultății de Studii Europene, cuprinde, alături de licențiere, o paletă largă de specializări de masterat și doctorat.

Programele de învatamânt, la nivel de licenţă și master, sunt orientate prevalent spre formarea viitorilor specialiști în studii europene, relații internaționale, studii germane, studii americane și a relațiilor de afaceri europene. Ei își însușesc tehnicile, strategiile și abordările transdisciplinare, atât din punct de vedere teoretic, cât și metodologic, dar și practicile empirice de teren, comunicarea intracomunitară, expertiza în proiecte și gestionarea fluxului de informații între instituțiile românești și europene.

Recunoașterea cadrelor didactice ale Facultății de Studii Europene se confirmă atât prin calitatea de profesori invitați la universități de prestigiu din Europa, precum Aix-Marseille, Nottingham Trent, Paris-Est-Créteil, Debrecen, Krems an der Donau etc, cât și prin participarea la numeroase proiecte internaționale cu universități din spațiul european.

Facultatea de Business

Ideea principală care a stat la baza înființării Facultății de Business a fost necesitatea orientării programului de pregătire către cerințele practice ale mediului de afaceri. Din aceste motive, planul de învățământ este permanent actualizat în concordanță cu nevoile reale, utilizând metode interactive care îmbunătățesc creativitatea studenților și abilitatea lor de a se adapta condițiilor mediului de afaceri în permanentă schimbare.

Facultatea de Business oferă studenților două programe de nivel licență precum și patru programe de masterat predate atât în limba română, cât și în limba engleză

Toate programele facultății sunt concepute cu o abordare unică şi inovatoare de învăţare, care s-a dovedit că poate pregăti oameni de afaceri cu spirit antreprenorial dezvoltat şi cu abilitatea de a concura la un nivel înalt de performanţă într-un mediu de business aflat sub presiunea schimbărilor rapide.

Facultatea de Business a devenit în timp, prin excelenţă în procesul de învăţare şi dezvoltare, o facultate de afaceri puternică la nivel regional, cu conexiuni în mediul de afaceri local şi internaţional. Acesta este motivul pentru care multe întreprinderi de top încearcă să îşi selecteze viitorii angajaţi direct de pe băncile facultăţii noastre. Este, de asemenea, motivul pentru care şcoli de business din întreaga lume aleg să încheie parteneriate şi să creeze programe de tip dublă diplomă cu noi: avem peste 70 de universităţi partenere ale Facultăţii de Business.

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (F.S.P.A.C.) este una dintre cele mai tinere și mai dinamice facultăți din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Încă de la înființare, în 1995, F.S.P.A.C. s-a aflat într-o continuă dezvoltare din punct de vedere al programelor de învățământ și al celor de cercetare, al infrastructurii, al calității educației și al activităților extracurriculare.

Misiunea facultății este de a forma profesioniști în domeniul științelor politice, administrative și ale comunicării, realizând o legătură stabilă, bazată pe eficiență și utilitate, între procesul educațional și piața muncii.

Corpul profesoral este majoritar format dintr-o echipă tânără, care s-a format în cadrul F.S.P.A.C. și s-a perfecționat la prestigioase universități din Europa și Statele Unite. Programele de studiu ale F.S.P.A.C. oferă un învățământ de calitate, în cadrul căruia activitățile didactice, de cercetare și extracurriculare îmbină cu succes educația formală și cea nonformală. Totodată, studenții sunt încurajați și susținuți să își dezvolte aptitudinile dobândite de-a lungul semestrelor de studii prin stagii de practică desfășurate în cadrul unor instituții de profil locale, regionale sau naționale.

De remarcat că F.S.P.A.C. coordonează planurile de dezvoltare strategică locală pentru municipiul Cluj-Napoca începând cu anul 2007. Grupurile de coordonare cuprind atât cadre didactice din cadrul facultății, cât și studenți dornici să pună umărul la dezvoltarea comunității.

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Facultatea de Educație Fizică și Sport s-a înființat în anul 1960, în cadrul Institutului Pedagogic.

Din anul 1998, oferta facultății s-a lărgit prin înființarea specializării „Kinetoterapie”. La această specializare, activitatea este susținută de cadre didactice ale facultății, iar la o serie de discipline specifice, de specialiști din cadrul Spitalelor de Recuperare și Neurologie din orașul nostru, care au statut de asociați.

Facultatea de Educație Fizică și Sport are numeroase colaborări cu parteneri de prestigiu – cluburi sportive, școli, spitale etc. care permit studenţilor să ia contact, încă din anii studenţiei, cu activitatea specifică specializării, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. De asemenea, activitatea de voluntariat este o preocupare permanentă a facultăţii, studenţii fiind implicaţi în numeroase activităţi extracurriculare.

Licențiații Facultății de Educație Fizică și Sport sunt recunoscuți de către forurile de specialitate europene și mondiale, cu susținerea eventuală a unor examene de diferență nesemnificative. Această recunoaștere dovedește compatibilitatea curriculum-ului facultății cu structuri similare din toată lumea.

Pentru a veni în sprijinul sportivilor de mare performanță, pe lângă cursurile de zi au fost organizate, la specializarea Educație fizică și Sport, cursuri în regim de fără frecvență, ID sau frecvență redusă.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca este un centru de educație și formare teologică ce are la bază Tradiţia apostolică a Bisericii de Răsărit. Aceasta are conşţiinţa necesităţii experienţei duhovniceşti în toate domeniile existenţei umane, fapt pentru care încurajează o teologie vie şi un mod dinamic de argumenţie teologică, prin care să se descopere noi sensuri ale Adevărului neschimbat şi unic, într-o încercare de face accesibil conţinutul Revelaţiei omului contemporan. În acest sens, are rolul de a forma sacerdoţi şi teologi laici pentru organismele bisericeşti, dar, în acelaşi timp, are capacitatea transmiterii unei teologii de şcoală care să ofere instrumentele necesare unei lecturi teologice a realităţii şi a medierii întâlnirii lumii cu Hristos Cel Viu.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Facultatea de Teologie Greco-Catolică propune studiul teologiei într-un cadru academic de înaltă ţinută ştiinţifică şi într-un climat multicultural şi pluriconfesional, care este cel al Universităţii clujene.

Facultatea tinde să îmbine identitatea catolică pe care o declară manifest, conectată la valorile civilizaţiei europene, cu tradiţia ecleziastică bizantină ca expresie a spiritualităţii româneşti.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică își propune următoarele finalități fundamentale: cultivarea şi oferirea unei profunde şi solide cunoaşteri a adevărului cu privire la Dumnezeu, la om şi la lume, în lumina Revelaţiei creştine şi a raţiunii, printr-o cercetare ştiinţifică realizată conform metodei specifice fiecărei discipline; formarea filosofico-teologică şi profesională a studenţilor, conform specializării pentru care au optat; formarea teologică permanentă a clerului greco-catolic şi a altor persoane, consacrate sau laice, implicate în activitatea Bisericii şi în societate; susţinerea activităţii pastorale şi de evanghelizare a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, prin mijloacele specifice procesului educativ şi de cercetare; dialogul cu societatea și cultura.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică este structurată în trei departamente: Blaj, Cluj şi Oradea.

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică este o facultate tânără a Universităţii Babeş-Bolyai, având rolul de a forma o nouă generaţie de profesori din Transilvania, care să aibă cunoştinţe aprofundate în teologie reformată, cultură bisericească protestantă şi spiritualitate biblică şi care să propovăduiască cu convingere, credinţă profetică şi devotament moştenirea spirituală şi sufletească a reformatorilor. Acest scop este simbolizat de o expresie bine cunoscută pe meleagurile noastre: „biserică şi şcoală”. Catedrele Facultăţii sunt dotate cu o clădire modernă, infrastructură de educaţie şi cercetare de calitate şi un corp profesoral bine pregătit.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Misiunea Facultăţii de Teologie Romano-Catolică se concretizează în: promovarea învăţământului şi cercetarea în domeniul teologiei, segmentul ecclesial, precum şi a sectorului socio-caritativ, în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul de valori universitare şi eccleziale; asigurarea unui cadru de interferenţe dintre societate şi biserică; contribuţia la formarea religioasă, dezvoltarea structurilor educaţionale, ecclesiale, socio-caritative printr-o implicare în realitate, în acord cu nevoile comunităţii.

Facultatea de Teatru și Film

Facultatea de Teatru şi Film are o misiune didactică, dar şi de cercetare ştiinţifică și creație artistică, particularizate la domeniile artistice oferite. Misiunea centrală a facultății este aceea de a forma profesionști la cel mai înalt nivel în artele spectacolului și ale filmului, capabili să profeseze într-un context cultural tot mai dinamic și globalizat, atât în instituții culturale subvenționate, naționale și internaționale, cât și în cadrul unor companii independente.

Facultatea își propune formarea unei gândiri imaginative și creative, dezvoltarea abilităților performative, a capacităților de utilizare a tehnicilor media clasice, dar și a celor experimentale și alternative, în vederea realizării unor produse artistice novatoare.

Convinși de importanța formării inițiale, prin departamentele de Teatru – linia română, Teatru – linia maghiară și Cinematografie și Media – română și maghiară, facultatea oferă programe aferente domeniilor Teatru și Artele Spectacolului și Cinematografie și Media la toate nivelele de învățământ superior: licență, master și doctorat.

Facultatea de Inginerie – Reșița (!NOU)

Facultatea de Inginerie, parte integrantă a UBB Cluj, are ca misiune fundamentală pregătirea profesională iniţială şi continuă, prin programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, programe postliceale şi cursuri de specializare/perfecţionare în domenii relevante pentru nevoile regiunii.

 

De peste 49 de ani, specialiştii pregătiţi la Reşiţa continuă să fie în prima linie a revoluţiei tehnologice, atât în ramurile industriale tradiţionale (electromecanică, inginerie mecanică), cât şi în cele de avangardă (informatică aplicată). Cererea mare de absolvenţi de studii inginereşti de pe piaţa muncii, venită din partea companiilor, crește exponenţial şansele de angajare a tinerilor ingineri.

 

Caracterul multidisciplinar al programelor noastre de studii, ce oferă atât cunoştinţe de specialitate, cât şi de management încearcă să ofere absolvenţilor nu doar atuurile pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii, dar şi să inducă acestora un spirit de antreprenor.

 

În contextul unei societăţi bazate pe cunoaştere, dar cu valenţe umaniste, o altă misiune asumată a Facultăţii de Inginerie constă în pregătirea de absolvenţi cu spirit civic şi responsabilitate socială, care să se manifeste ca şi cetăţeni europeni activi în comunitate şi societate.

 

Dovada unei bune pregătiri profesionale şi a formării unor caractere puternice şi vizionare o constituie numărul mare de ingineri reşiţeni cooptaţi în colective de cercetare şi producţie din țară și străinătate.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO. Tavan PRĂBUȘIT peste mai multe persoane la o bancă din Dej. Sunt cel puțin trei VICTIME

Publicat

Tavanul unei sucursale a AlphaBank din Dej s-a prăbușit, luni, peste mai multe persoane. Sunt cel puțin trei victime. ISU Cluj a intervenit cu trei autospeciale.

„Forțele noastre au fost solicitate în urmă cu puține momente să intervină la sediul unei bănci din Dej, unde s-a prăbușit tavanul peste mai multe persoane. Echipajele au ajuns la fața locului și desfășoară o misiune de căutare-salvare.

VIDEO. Tavan PRĂBUȘIT peste mai multe persoane la o bancă din Dej. Sunt cel puțin trei VICTIME

Până acum au fost identificate trei victime, predate echipajelor SMURD. La fața locului au fost trimise trei autospeciale, o ambulanță SAJ și una SMURD.

Forțele sunt suplimentate cu echipaje de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca.

În urma evenimentului au rezultat trei victime, care din fericire sunt conștiente și cooperante. La spital vor fi transportați un bărbat și o femeie. Cealaltă persoană refuză transportul la spital”, a transmis ISU Cluj.

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. Instalația „TE AȘTEPT” de pe podul Elisabeta din Cluj-Napoca, VANDALIZATĂ. Au fost tăiate cablurile de ancorare

Publicat

De

Instalația de lumini cu mesajul „TE AȘTEPT” , amplasată pe podul Elisabeta din Cluj-Napoca, a fost vandalizată. Din nefericire, au fost produse pagube ireparabile.

Reprezentanții, Lights On, care au amplasat instalația anunță că au făcut plângere la poliție pentru vandalism și distrugere.

Instalația „TE AȘTEPT” de pe podul Elisabeta din Cluj-Napoca, VANDALIZATĂ. Au fost tăiate cablurile de ancorare

„Este pentru a doua oară în decursul celor 6 ani de existență când ne lovim de asta. În cursul zilei de ieri (duminică, n. red.), persoane necunoscute au tăiat, desfăcut și desprins cablurile de ancorare, cordelinele și chingile de siguranță cu care colegul nostru Adi Bălan a asigurat instalația TE AȘTEPT pe podul Elisabeta din oraș.

Instalația a suferit pagube ireparabile, urmând ca în zilele următoare să fie ridicată din apele Someșului”, au artătat reprezentanții Lights On.

Aceștia au mai transmis că sunt triști din cauza faptului cămai există asemenea atitudini.

„Persoane iresponsabile au distrus cu bună știință un element artistic inofensiv care a creat atâta bucurie și care a legat oameni.

Avem încredere că oamenii legii vor găsi persoanele responsabile și suntem convinși că împreună putem contribui la o mai bună educație civică a semenilor noștri”, au mai spus aceștia.

În 2018, la prima ediție Lights On, echipa tehnică a pescuit o casetă de lumină aruncată intenționat în Someș, în vreme ce un grup de tineri au încercat să fure cele patru biciclete care alimentau instalația Copacul de lumină.

„De atunci și până acum considerăm că am clădit o comunitate mai atentă, mai deschisă și mai tolerantă și nu vom lăsa astfel de incidente izolate să definească un întreg oraș pe care-l prețuim la rândul nostru”, au mai transmis reprezentanții Lighs On.

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. Femeie rănită într-un accident rutier petrecut la Bucea, dusă la spital

Publicat

De

O femeie a fost rănită într-un accident de circulație care a avut loc în localitatea clujeană Bucea.

Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin sunt cei care au intervenit pentru a asigura măsuri specifice de prevenire și stingere a incendiilor la acest accident.

Femeie rănită într-un accident rutier petrecut la Bucea, dusă la spital

În accident au fost implicate un autoturism și un autocamion, însă din fericire nu au existat victime încarcerate.

O femeie de aproximativ 60 de ani a fost rănită și transportată la spital. Potrivit reprezentanților ISU Cluj, femeia era conștientă și cooperantă.

Citește mai departe

EVENIMENT

Codul Rutier: Șoferii vor fi OBLIGAȚI să tragă pe dreapta din fața ambulanțelor cu semnalele pornite

Publicat

O modificare adusă Codului Rutier prevede că șoferii vor fi obligați să tragă pe dreapta din fața ambulanțelor. Mulți șoferi făceau deja acest lucru din bun simț, dar în viitor vor fi obligați și de lege, scrie Alba24.ro

Potrivit actualului Cod Rutier, șoferii sunt obligați să oprească imediat pe acostament sau pe carosabil în fața mașinilor de poliție sau pompieri.

Codul Rutier: Șoferii vor fi OBLIGAȚI să tragă pe dreapta din fața ambulanțelor cu semnalele pornite

Condiția este ca acestea să aibă în funcțiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare roșie și sonore.

Potrivit unui proiect de modificare a Codului Rutier 2023, şoferii vor fi obligați să tragă pe dreapta și la ambulanțele care au semnalele de avertizare pornite.

Modificare în Codul Rutier 2023: Prioritate pentru ambulanțe

Mai exact, se propune completarea articolului 37, alineatul 1 al Ordonanței de Urgenţă nr 195 din 12 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 958/28 decembrie 2002, care în prezent are următoarea precizare:

Conducătorii de vehicule sunt obligați să oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea şi la trecerea autovehiculelor cu regim de circulație prioritară care au în funcțiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare roșie şi sonore.

Propunerea de modificare a codului rutier 2023 are la bază ideea că, în cazul ambulanțelor, fiecare minut contează, spun inițiatorii.

Ei consideră că măsura ar putea salva mai multe vieţi, mai ales atunci când traficul este îngreunat.

„Întârzierile duc la pierderea de vieți omenești”

”În cazurile urgente, în care trebuie să intervină imediat, contează fiecare minut, el putând face diferența între salvarea sau pierderea unei vieţi.

În ultimii ani, nu puține au fost cazurile în care cetățenii au fost nemulțumiți de timpul de acțiune al ambulanțelor.

Întârzierile duc la îngreunarea întregii misiuni sau chiar la pierderea de vieți omenești”, afirmă inițiatorii proiectului, în expunerea de motive.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax