Connect with us
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

Pastorala de Crăciun a mitropolitului Clujului, IPS Andrei Andreicuț: „Cine dă, lui îşi dă; cine face, lui îşi face”

Publicat


„Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă” (Matei 2, 11).

Iubiţi fraţi şi surori,

Crăciunul este sărbătoarea darurilor. Cei trei magi, veniţi din Răsărit, când au ajuns la Pruncul Iisus i-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. Noi la Crăciun le facem daruri celor dragi, în special copiilor şi ele nu sunt valoroase doar ca utilitate, ci sunt valoroase prin mesajul pe care-l poartă.

În mod special mamele, din preaplinul lor de dragoste, doresc să le dăruiască copiilor tot ceea ce e mai bun şi frumos. Le dăruiesc tablete, laptopuri şi câte altele. Sau nu numai celor mici, ci şi copiilor mari, mama de la ţară le aduce toate bunătăţile. Vasile Militaru cu haru-i poetic, redă cuvintele mamei: „Mi-era dor de tine maică …/ Ţi‑am adus vreo zece ouă,/ Nişte unt, iar colea-n traistă/ Nişte nuci, vreo două sute …/ Şi cu ochii plini de lacrimi/ Prinde iar să mă sărute”[1].

Copiii colindă în seara de Crăciun

Ce să zicem de bunica, care toată-i dăruire şi bunăvoinţă, care ne răsfaţă cu toate bunătăţile şi pe care Ştefan Octavian Iosif o aseamănă Duminicii preasfinte: „De câte ori priveam la ea,/ Cu dor mi-aduc aminte/ Sfiala ce mă cuprindea,/ Asemuind-o-n mintea mea/ Duminicii preasfinte …”[2].

În seara de Crăciun copiii colindă şi, bineînţeles, primesc daruri. Şi textul colindelor exprimă această realitate: „Scoală, gazdă, şi fă foc,/ Şi ne-aruncă câte-un coc,/ De-o fi cocu mititel,/ Pune-un cârnăcior pe el,/ Cât rotiţa plugului,/ Umple straiţa pruncului”[3].

Pe alocuri, de Crăciun, în atenţia credincioşilor sunt cei săraci, pentru că Domnul Hristos, vorbind de Judecata Universală, a subliniat importanţa faptelor milei trupeşti care vor trage greu în cumpănă: „Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.

Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine”. (Matei 25, 34-36). Este limpede că e vorba de mărinimie, de dăruire, de faptele milei trupeşti.

Patericul, fapta milei trupești

Şi Patericul scoate în evidenţă importanţa faptelor milei trupeşti. La capitolul despre dragoste, un frate îl întreabă pe bătrânul său părinte: sunt doi fraţi; unul se roagă şi posteşte, iar celălalt are grijă de bolnavi. Care dintre cei doi este mai plăcut lui Dumnezeu?

Răspunsul bătrânului: „cel ce şade cu tăcere, în chilia lui şi multă rugăciune face şi posteşte şase zile, dar nu are dragoste şi milostenie către fraţi, şi de s-ar spânzura de nările lui, nu poate să fie asemenea  celui ce slujeşte la bolnavi”[4]. Această afirmaţie este cu atât mai adevărată, cu cât pandemia îi încearcă pe mulţi oameni care au nevoie de ajutorul nostru.

Magii ne învață să dăm darnici

Iubiţi credincioşi,

Magii cei mărinimoși ne învață să fim darnici. Ei au venit din Răsărit și I-au adus Pruncului Iisus daruri: aur, smirnă și tămâie. În general, sunt pomeniți cei trei magi sau trei crai: Melchior, Baltazar și Gașpar. Dar, o povestire spune că ar fi existat și un al patrulea mag: Artaban. El s-a înțeles cu cei trei să se întâlnească într-un anume loc din Babilon, înainte de a porni spre Betleem.

Artaban și-a vândut toate bunurile și a cumpărat trei pietre prețioase: un safir, un rubin și o perlă, pe care avea intenția să le dăruiască Noului născut. Plecând spre locul de întâlnire, a văzut un om rănit. I s-a făcut milă de el și, ca să-l poată interna într-un spital, a trebuit să vândă safirul. Întârziind cu bolnavul, când a ajuns la locul de întâlnire nu i-a mai găsit pe cei trei Magi, pentru că plecaseră.

Artaban a întârziat

S-a dus singur spre Betleem. Când a ajuns acolo i s-a relatat că cei trei Magi au fost acolo, dar deja plecaseră. Ba mai mult, nu L-a găsit nici pe prunc, pentru că de frica lui Irod plecaseră cu familia în Egipt. Și atunci Artaban s-a hotărât să plece în Egipt. Era tocmai timpul când Irod omora pruncii, pentru a-L ucide pe Hristos. O biată femeie se lupta cu un soldat care era gata să-i omoare pruncul. Artaban i-a strigat soldatului: „Stai, îţi dau rubinul acesta dacă laşi copilul să trăiască”. Soldatul, ispitit de piatra scumpă, l-a lăsat viu pe copil.

Artaban a plecat în Egipt şi L-a căutat multă vreme pe Iisus şi nu l-a găsit. Abia după 33 de ani, ajungând din nou la Ierusalim, L-a găsit pe Domnul Hristos răstignit pe cruce. S-a hotărât să-I dea perla, pentru că atâta îi mai rămăsese. Dar pe când mergea spre El, a văzut doi soldaţi romani care brutalizau o fată. Le-a dat perla şi a salvat-o.

Darurile vremelnice sunt veșnice

Ajungând în faţa crucii, L-a auzit pe Iisus zicându-i: „flămând am fost şi Mi-ai dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-ai dat să beau; gol am fost şi M-ai îmbrăcat: străin am fost şi M-ai primit; bolnav am fost şi M-ai cercetat: în închisoare am fost şi ai venit la Mine”.

Artaban protestă: „Nu-i adevărat, niciodată nu ţi-am făcut acestea!”. Iar Domnul Hristos i-a răspuns: „Ştiu, ştiu totul! Dar salvând copilul femeii, ajutându-l pe omul bolnav, scăpând fata brutalizată de soldaţi, toate acestea Mie Mi le-ai făcut. Darurile tale, safirul, rubinul şi perla, au ajuns la Mine. Vei intra în Împărăţia Mea!”[5].

Darurile vremelnice capătă valenţă veşnică. Nu în zadar Părintele Nicolae Steinhardt ne-a lăsat sintagma „dăruind vei dobândi”.

Dreptmăritori creştini,

Darurile noaste vremelnice au consecinţe veşnice. Lucrul acesta îl înţelegem din multe relatări. Vă aduc în atenţie una. Pe 6 octombrie îl pomenim pe Sfântul Apostol Toma. Lui i s-a rânduit să facă misiune în India. Pe când se îndrepta înspre acolo, regele Indiei tocmai trimisese un emisar în Asia Mică ca să-i caute un arhitect care să-i ridice un palat impunător.

Palatul lui Toma

Întâlnindu-l pe drum, Toma i-a spus: „nu te mai osteni, eu sunt acel arhitect. Întoarce-te cu mine!”. S-a întors, şi regele Indiei i-a dat lui Toma mulţime de bani. Toma i-a luat şi i-a împărţit la cei săraci, bolnavi, necăjiţi, aflaţi în situaţii critice şi a propovăduit Evanghelia.

Când s-au terminat banii, regele a realizat ce se întâmplă şi l-a chemat pe Toma şi l-a întrebat: „Unde-i palatul?”. Palatul nu era nicăieri. Dar Toma i-a spus: „Ți-am zidit un palat în cer. Şi lucrul acesta s-a întâmplat datorită faptului că am împărţit banii celor săraci şi neajutoraţi”. Mânios, regele l-a întemniţat pe Toma, dar tocmai în acele împrejurări a murit fratele regelui. Ajungând în lumea de dincolo a fost întrebat de înger: „Unde ai vrea să locuieşti?”.

Dintre toate palatele unul era mai frumos şi mai îmbietor şi a zis: „Aici aş vrea să locuiesc”. Dar îngerul i-a spus: „Nu poţi locui aici, pentru că acest palat l-a construit Toma pentru fratele tău regele! Doar dacă ai învoiala lui”.

Şi revenindu-şi din moarte, i-a spus fratelui său, regele, cele ce se întâmplaseră. I-a descris palatul, fără să cunoască întâmplarea cu Sfântul Toma: „Uite frate, ce mi s-a întâmplat; am trecut dincolo; am văzut acolo un palat extraordinar şi mi s-a spus că e palatul tău. Cum poţi tu să ai un asemenea palat dincolo?”.

Faptele milei creștine

Şi atunci regele şi-a zis: „Acesta trebuie să fie palatul despre care spune Toma că mi l-a zidit prin împărţirea banilor mei la săraci”. L-a chemat la sine şi l-a eliberat din închisoare. Sfântul Toma şi-a continuat opera sa misionară de încreştinare în India[6].

Realizăm din această întâmplare, şi din multe altele, că faptele noastre vremelnice au consecinţe veşnice! Realizăm cât de importante sunt faptele milei creştine, cât de importantă este implicarea noastră socială. Înţelegem că prin faptele noastre bune ne putem face casă în ceruri.

De fapt, ne şi spune Sfântul Pavel: „Căci ştim că, dacă acest cort, locuinţa noastră pământească, se va strica, avem zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână, veşnică, în ceruri” (2 Corinteni 5, 1). Lucru acesta  îl spune în versuri poetul nostru, Ioan Alexandru în poezia Epitaf: „Pentru că s-a uitat cu milă/ La un căluţ snopit în bătăi/ Pentru că unei bătrâne ce se/ Aruncase în lac fugind de la azil/ I-a întins un cuvânt de salvare/ Pentru că-n sanctuarul inimii sale/ L-a iertat pe cel mai aprig vrăjmaş/ Pentru toate acestea şi mult mai mari/ Decât acestea pe care nimeni nu le-a ştiut/ Pentru că le făptuise la nevedere/ El n-a murit, ci numai doarme/ Până la înviere”[7].

Sărbătoarea darurilor

Iubiţi fraţi şi surori,

Crăciunul e sărbătoarea darurilor. Darul neexprimabil prin cuvinte este cel pe care-l face Cerul pământului, trimițându-L pe Domnul Hristos: „Să se nască şi să crească/ Să ne mântuiască”. Sfântul Pavel ne spune că atunci „când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea” (Galateni 4, 4-5).

Domnul Iisus Hristos, cum mărturiseşte Sinodul IV ecumenic, este „Unul şi Acelaşi Dumnezeu cu adevărat şi om cu adevărat, din suflet raţional şi trup, de o fiinţă cu Tatăl  după dumnezeire şi de o fiinţă cu noi după omenitate; întru toate asemenea nouă afară de păcat; înainte de veci născut din Tatăl, după dumnezeire, iar în zilele de pe urmă din Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, după omenitate”[8].

În teologia populară, în colinde, Maica Domnului prezintă făpturii darul cerului, pe Domnul Iisus Hristos: „Colo-n câmpul înverzit/ Mică floare-a răsărit/ Maica Sfântă cum venea …/ Mica floare mi-o vedea/ Şi din gură-aşa grăia/ Floricică, floricea  …/ Ce eşti mândră ca o stea?/ Iată aici pe braţul meu/ Ţi-l aduc pe Dumnezeu”[9].

Voința lui Isus

În faţa acestui dar imens şi floricica dorea să-I dăruiască Domnului Hristos un dar: „Floricica se-nchina/ Şi miresme-I aducea”. Iar noi ce-i dăruim? Ne spune tot colindul ce-ar trebui să-I dăm: „Şi eu mică floricea/ Îi aduc inima mea”. Acesta-i darul cel mai mare pe care i-l putem face noi, oamenii.

Şi dacă-I dăm inima lui Hristos suntem foarte atenţi şi cu semenii noştri, întotdeauna, dar mai ales în această perioadă de pandemie care s-a întins peste tot. Şi dacă suntem atenţi, le facem daruri după puterea noastră, daruri mai mici sau mai mari.

În Predica de pe Munte, Domnul Hristos ne spune: „După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele … Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri” (Matei 7, 16-21).

Voia Lui este să fim buni şi darnici întotdeauna, şi mai ales de Sărbători, iar încheierea o fac cu ajutorul colindului: „Acum te las, fii sănătos şi vesel de Crăciun,/ Dar nu uita când eşti voios, creştine să fii bun!”.

Vă dorim sărbători fericite şi binecuvântate de Crăciun, de Anul nou și de Bobotează! Cu sfântă preţuire,

 

[1] Vasile Militaru, A venit aseară mama.

 

[2] Şt. O. Iosif, Poezii, Editura Facla, Timişoara, 1988, p. 33.

 

[3] Pamfil Bilţiu, Sculaţi, sculaţi, boieri mari , Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996, p. 75.

 

[4] Patericul, Episcopia Ortodoxă Română Alba-Iulia, 1991, p. 347.

 

[5] Antonie Plămădeală, Tâlcuiri noi la texte vechi, Sibiu, 1989, p. 71.

 

[6] Ibidem.

 

[7] Ioan Alexandru, Imnele Iubirii, Cartea Românească, 1983, p. 222.

 

[8] Pr. Prof. Dr.  Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 2, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1978, p. 35.

 

[9] Floricica, Versuri ale Madrigalului.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Ger și NINSOARE în perioada următoare. Vremea de Revelion

Publicat

drum zapada

ANM anunță frig și ninsori în perioada următoare. Schimbarea vremii va fi resimțită în toată țara, scrie Alba24.ro.

Joi dimineață, cerul este noros în toate regiunile. La munte și în jumătatea de sud a Moldovei ninge, în Crișana, Maramureș, Transilvania și Muntenia sunt precipitații mixte, iar în Oltenia și Dobrogea plouă.

Ger și NINSOARE în perioada următoare. Vremea de Revelion

Vântul suflă moderat, cu ușoare intensificări în Muntenia, Dobrogea și pe cele mai înalte creste montane, iar în rest este mai mult slab.

La ora 5 erau temperaturi cuprinse între -3 grade la Cotnari și 9 grade la Mangalia.

Joi, vremea va fi predominant închisă, iar îndeosebi în estul și sud-estul țării, valorile termice diurne se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice acestei date.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între -1 și 5 grade, cu cele mai scăzute valori în jumătatea de nord a Moldovei.

„Izolat vor fi condiții pentru depuneri de polei”

Temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în zonele de munte și în cea mai mare parte a Moldovei.

În aceste zone va depune strat nou de zăpadă, mixte în Maramureș, Transilvania, Muntenia și Dobrogea, precum și în zona deluroasă din Banat și Crișana și mai ales ploi și lapoviță în rest.

Izolat vor fi condiții pentru depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-estul teritoriului, ce vor atinge viteze de până la 40-50 de kilometri la oră pe litoral.

Pe arii restrânse se va forma ceață.

Cum va fi vremea de Revelion

ANM a anunțat cum va fi vremea în săptămâna 25 decembrie – 1 ianuarie:

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Citește mai departe

EVENIMENT

Socrilor primarului Cherecheş li s-a PRELUNGIT arestul preventiv cu încă 30 de zile, în dosarul mitei pentru un judecător

Publicat

ciocan

Joi, Curtea de Apel Târgu Mureş a respins ca nefondate apelurile socrilor primarului din Baia Mare, Cătălin Cherecheş faţă de hotărârea Tribunalului Mureş, pronunţată în urmă cu trei zile. Aceștia rămân în arest preventiv încă 30 de zile, în dosarul mitei pentru un judecător, scrie Agerpres.

„În baza art. 4251 alin. 7 pct. 1  lit. b) rap. la art. 204 alin. 7 – 9 şi art. 203 alin. 5 Cod procedură penală, respinge ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţi împotriva Încheierii penale nr. 66/DL din data de 4 decembrie 2023 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Mureş în dosar nr. 6425/102/2023 şi menţine încheierea penală atacată. În baza art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală, obligă contestatorii-inculpaţi la plata sumei de câte 100 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în procedura soluţionării prezentei contestaţii”, să arată minuta şedinţei.

Socrilor primarului Cherecheş li s-a PRELUNGIT arestul preventiv cu încă 30 de zile, în dosarul mitei pentru un judecător

Hotărârea pronunţată în şedinţa camerei de consiliu a Curţii de Apel Târgu Mureş este definitivă.

Propunerea de prelungire a arestului preventiv cu încă 30 de zile a fost formulată de Parchetul de pe lângă ICCJ DNA Cluj, în dosarul în care cei doi sunt acuzaţi de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie că ar fi încercat să ofere o sumă de bani rudei unui judecător, pentru pronunţarea unei soluţii favorabile în dosar de corupţie care îl viza pe edilul din Baia Mare.

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de două persoane, G.C. şi G.D.P. (soţ şi soţie), în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de dare de mită şi complicitate la dare de mită.

Pe 25 octombrie, în contextul în care un afin al lor era judecat într-un dosar de corupţie, aflat în faza apelului, una dintre persoane (soţia – n.r.) ar fi luat legătura cu o persoană (martor în cauză), ruda unuia dintre judecătorii din complet, şi s-ar fi oferit să achiziţioneze o afacere pe care aceasta din urmă o deţinea în judeţul Mureş cu o sumă cuprinsă între 50.000 – 100.000 de euro, indicând totodată şi posibilitatea remiterii unor alte foloase necuvenite, precizează DNA.

„Inculpata ar fi promis judecătorului (…) suma de 50.000 de euro”

Procurorii spun că această „ofertă” iniţială ar fi fost valabilă doar în condiţiile în care magistratul respectiv ar fi urmat să pronunţe o sentinţă favorabilă (soluţie mai blândă) în cauza în care afinul inculpatei era judecat pentru săvârşirea unor presupuse infracţiuni de corupţie.

Ulterior, se arată în comunicatul DNA, inculpata ar fi promis judecătorului, prin intermediul aceluiaşi martor, suma de 50.000 de euro, reprezentând un avans dintr-o sumă care nu a fost cuantificată până în prezent, restul banilor urmând a fi remişi după data când instanţa de judecată ar fi urmat să pronunţe în cauza respectivă o soluţie de achitare.

„În contextul menţionat, miercuri, într-un restaurant de pe raza municipiului Cluj-Napoca, inculpata ar fi remis martorului avansul de 50.000 euro promis, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante. În demersurile descrise mai sus, inculpata ar fi fost ajutată de soţul său atât moral, cât şi material, acesta din urmă asigurându-i soţiei sale transportul atât în vederea ‘rezolvării problemei’ la Baia Mare, cât şi ulterior, la remiterea sumei de 50.000 euro”, au mai arătat anchetatorii.

Cei doi inculpaţi au fost reţinuţi de procurori, în 9 noiembrie, iar Tribunalul Mureş, ca instanţă de fond, iar apoi Curtea de Apel Târgu Mureş, au dispus arestarea preventivă a celor doi inculpaţi pentru 30 de zile.

Citește mai departe

CULTURA

FOTO. Cercetătorul clujean Emil Cătinaș a primit premiul „Grigore C. Moisil” al Academiei Române

Publicat

De

Academia Română a decernat joi premiile pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2021, iar un clujean se numără printre premianţi.

 

Vezi şi:

FOTO. Primul calculator românesc, fabricat la Cluj. România era în elita lumii

Lucrare publicată în cea mai bine cotată revistă de matematică din lume

Cercetătorul clujean Emil-Adrian Cătinaș, directorul Institutului de Calcul „Tiberiu Popoviciu” al Academiei Române, Cluj-Napoca a primit premiul „Grigore C. Moisil” al Academiei Române pentru lucrarea „How Many Steps Still Left to x*?”, apărută în revista SIAM Review (Society for Industrial and Applied Mathematics), cea mai bine cotată revistă de matematică aplicată la nivel global.

„Lucrarea este una de sinteză, în care se studiază diferite aspecte privind ordinele de convergență, adică viteza cu care tind spre limită șirurile convergente. Sunt analizate apoi din această (nouă) perspectivă o serie de metode fundamentale de rezolvare a ecuațiilor neliniare.

Este prezentată o viziune de ansamblu asupra acestui subiect, începând cu aspecte istorice, rezultate clasice, dar și rezultate recente ale autorului”, a declarat, pentru Cluj24, cercetătorul Emil Adrian Cătinaş.

Premiile se acordă, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secții științifice ale Academiei Române și anume: literatură și filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, științe tehnice, științe geonomice, tehnologia informației, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, științe economice și juridice, sociologie, psihologie, filosofie, teologie, arte plastice, teatru și muzică.

Premiile acordate de Academia Română

I. FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ

1. Premiul „Timotei Cipariu“
Lucrarea: Antim Ivireanul, Evanghelie, 1697. Ediție critică și studiu filologico-lingvistic
Autoare: Roxana Vieru și Adina Chirilă

2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“
Lucrarea: Repertoriu al schimbărilor de nume (1895-1946), vol. I-II
Autoare: Ioana Gafton

3. Premiul „Ion Creangă“ – Nu se acordă

4. Premiul „Titu Maiorescu“
Lucrarea: Finnegans Wake, 628 – Romanul întunericului
Autor: Mircea Mihăieș

5. Premiul „Lucian Blaga“
Lucrarea: I. Negoițescu – Radu Stanca. Un roman epistolar. Ediţie integrală
Autori: Ioan Cristescu și Ionel-Mircea Vartic

6. Premiul „Mihai Eminescu“ – Nu se acordă

7. Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă

II. ȘTIINȚE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE
1. Premiul „Vasile Pârvan“
Lucrarea: Rendre la couronne au Christ. Étude sur la fin de l’idée impériale byzantine
Autor: Petre-Radu Guran

2. Premiul „Dimitrie Onciul“
Lucrarea: „Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui“. Chipuri sfinte în vechi hrisoave românești
Autoare: Oana-Mădălina Popescu

3. Premiul „George Barițiu“
Lucrarea: La Società di Gesù e le arti in Transilvania nel Settecento
Autor: Cristian-Alexandru Damian
2

4. Premiul „Nicolae Iorga“ – Nu se acordă

5. Premiul „Nicolae Bălcescu“
Lucrarea: Istorii românești ale ideii de ,,Europa“, secolele XVII-XXI (imagini, note, reflecții)
Autor: Laurențiu-Dănuţ Vlad

6. Premiul „A.D. Xenopol“
Lucrarea: Astra și societatea 1918-1930
Autor: Valer Moga

7. Premiul „Mihail Kogălniceanu“
Lucrarea: Programul de măsuri active al KGB-GRU împotriva României (1964-1989)
Autor: Mircea-Flavius Stan

8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“
Lucrarea: Cartea foametei
Autoare: Larisa Turea

III. ȘTIINȚE MATEMATICE

1. Premiul „Simion Stoilow“
Lucrarea: Renormalization and Siegel disks for complex Hénon maps
Autor: Remus-Andrei Radu

2. Premiul „Gheorghe Țițeica“
Lucrarea: Homological stability for moduli spaces of disconnected submanifolds
Autor: Martin David Palmer-Anghel

3. Premiul „Gheorghe Lazăr“
Lucrarea: Large-Amplitude Steady Downstream Water Waves
Autor: Eugen Vărvărucă

4. Premiul „Grigore C. Moisil“ – Propunere făcută împreună cu Secţia de ştiinţa şi tehnologia
informaţiei
Lucrarea: How Many Steps Still Left to x*?
Autor: Emil-Adrian Cătinaş

5. Premiul „Spiru Haret“ – Nu se acordă

6. Premiul „Dimitrie Pompeiu“
Grupul de 5 lucrări: Stabilizare la frontieră pentru ecuaţii de tip parabolic deterministe sau stochastice
Autor: Ionuţ Munteanu

7. Premiul „Petre Sergescu“ – Nu se acordă

IV. ȘTIINȚE FIZICE

1. Premiul „Constantin Miculescu“ – Nu se acordă

2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“
Grupul de lucrări: Obţinerea şi validarea unor nanomateriale luminiscente în aplicaţii de senzoristică
de fluorescent
Autoare: Ana-Maria Crăciun
3

3. Premiul „Ștefan Procopiu“
Grupul de lucrări: Studiul ecuaţiei de stare a materiei nucleare folosind ciocnirile de ioni grei
Autor: Mircea-Dan Cozma

4. Premiul „Horia Hulubei“
Grupul de lucrări: Studiul aspectelor fundamentale şi aplicate ale dinamicii defectelor induse de
fascicule de ioni acceleraţi

Autor: Gihan Velişa
5. Premiul „Radu Grigorovici“
Grupul de lucrări: Proprietăţi structurale şi funcţionale ale straturilor subţiri calcogenice
Autori: Oana-Claudia Mihai, Florinel Sava, Iosif-Daniel Şimăndan

V. ȘTIINȚE CHIMICE

1. Premiul „Costin D. Nenițescu“ – Nu se acordă

2. Premiul „I. G. Murgulescu“
Grupul de lucrări: Interacţia proteină-ligand cu aplicaţii biomedicale, investigată prin
microcalorimetrie şi simulări de dinamică moleculară
Autoare: Aurica Precupaş

3. Premiul „Gheorghe Spacu“
Grupul de lucrări: O nouă strategie de sinteză a combinaţiilor complexe heterometalice 3d(MIII)4f
pentru obţinerea de materiale magnetice moleculare
Autor: Cătălin Maxim

4. Premiul „Nicolae Teclu“
a) Grupul de lucrări: Contribuţii aduse în domeniul dezvoltării unor noi abordări analitice cu aplicaţii
în autentificarea alimentelor şi băuturilor
Autoare: Dana-Alina Magdaş
b) Grupul de lucrări: Cercetări privind efectul compoziţiei şi texturii hidrotalciţilor în reacţii catalizate
bazic
Autor: Dumitru-Octavian Pavel

5. Premiul „Cristofor I. Simionescu“
Grupul de lucrări: Materiale polimerice cu aplicaţii biomedicale şi în protecţia mediului
Autoare: Anca Filimon

VI. ȘTIINȚE BIOLOGICE

1. Premiul „Emil Racoviță“
Lucrarea: Nematode fauna of the Romanian Carpathians, vol. I- II
Autori: Marcel-Ovidiu Ciobanu, Iuliana Popovici

2. Premiul „Grigore Antipa“
Lucrarea: Cartea roşie a nevertebratelor din România / The red book of invertebrates of Romania
Coordonatori: acad. Dumitru Murariu**, Sanda Maican
4

3. Premiul „Nicolae Simionescu“
Suită de 23 lucrări ştiinţifice, 2 capitole de carte şi 3 brevete, publicate în perioada 2015-2021, care se
referă la metode de analiză (multiparametrică) pentru investigarea celulelor şi pentru detecţia rapidă
(fără separare prealabilă) a unor biomolecule
Autori: Cristina Polonschii, Szilveszter Gáspár

4. Premiul „Emanoil Teodorescu“
Suită de 13 articole (2019-2021) în domeniul spectrometriei de masă cu aplicaţii în proteomică:
dezvoltarea metodelor avansate de studiu al proteinelor în diferite matrici biologice şi de analiză
bioinformatică şi statistică a rezultatelor obţinute, cu numeroase aplicaţii în domeniul cercetării
biomedicale şi biomaterialelor
Autor: Cristian (V.A.) Munteanu

VII. ȘTIINȚE GEONOMICE

1. Premiul „Grigore Cobălcescu“
Lucrarea: Transcarpathian Petroleum Province in Romania
Autor: Bogdan M. Popescu

2. Premiul „Ludovic Mrazec“
Lucrarea: Low-Angle Shear Within the Exposed Mânzăleşti Diapir, Romania: Salt Decapitation in the
Eastern Carpathians Fold-and-Thrust Belt
Autori: Dan-Mircea Tămaş, Alexandra Tămaş, Jessica Barabasch (Germania), Mark G. Rowan (SUA),
Zsolt Schleder (Austria), Csaba Krézsek (România), Janos L. Urai (Germania)

3. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“
Lucrarea: Using morphometrics to distinguish between debris flow, debris flood and flood (Southern
Carpathians, Romania)
Autor: Gheorghe-Viorel Ilinca

4. Premiul „Ștefan Hepites“ – Nu se acordă

5. Premiul „Simion Mehedinți“
a) Lucrarea: Permafrostul din Carpaţii Româneşti. Studiu de Geomorfologie
Autor: Răzvan-Andrei Popescu
b) Lucrarea: Grup de articole apărute în anul 2021, cu tematica principală pe probleme actuale de
geopolitică şi dezvoltare urbană şi regională
Autor: Dănuţ-Radu Săgeată

VIII. ȘTIINȚE TEHNICE

1. Premiul „Aurel Vlaicu“ – Nu se acordă

2. Premiul „Traian Vuia“
Lucrarea: Life-Cycle Management of Machines and Mechanisms
Autori: Jörg Niemann (Germania), Adrian Pîslă (România)
5

3. Premiul „Henri Coandă“
Grupul de 5 lucrări: Metode și modele avansate în tehnici de analiză și caracterizare a materialelor cu
diferite aplicații tehnologice
Autoare: Nicoleta Nedelcu

4. Premiul „Constantin Budeanu“ – Nu se acordă

5. Premiul „Anghel Saligny“
Grupul de 2 lucrări: Studii teoretice și experimentale privind comportarea seismică a pereților beton
armat și hibrizi/compoziți oțel beton / “The seismic behavior of reinforced concrete and
hybrid/composite shear walls – Theoretical and experimental approaches”
Autori: Daniel Dan, Valeriu-Augustin Stoian

6. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii) – Nu se acordă

IX. ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică
Lucrarea: Pajiştile României – Resurse, strategii de îmbunătăţire şi valorificare
Autori: Vasile Mocanu, Neculai Dragomir*, Vasile-Adrian Blaj, Tudor-Adrian Ene, MonicaAlexandrina Tod, Victoria Mocanu

2. Premiul „Traian Săvulescu“ – biologie, fitopatologie, biotehnologie, ştiinţa alimentului
Lucrarea: Heat stress in Broilers Chickens and the Effect of Dietary Polyphenols, with Special
Reference to Willow (Salix spp.) Bark Supplements – A Review
Autoare: Mihaela Sărăcilă, Tatiana-Dumitra Panaite, Camelia-Puia Papuc, Rodica-Diana Criste

3. Premiul „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare,
horticultură, zootehnie
Lucrarea: Implicaţii ale activităţii râmelor (Oligochaeta: Lumbricidae) în unele ecosisteme antropice
Autoare: Mădălina-Maria Borca

4. Premiul „Marin Drăcea“ – silvicultură, ecologie, cercetare forestieră, protecţia mediului
Lucrarea: Using historical spy satellite photographs and recent remote sensing data to identify highconsevation-value forests
Autori: Cătălina-Mihaela Munteanu, Cornelius Senf (Germania), Mihai-Daniel Niţă, Francesco Maria
Sabatini (Germania), Julian Oeser (Germania), Rupert Seidl (Germania), Tobias Kuemmerle (Germania)

X. ȘTIINȚE MEDICALE

1. Premiul „Iuliu Hațieganu“ – Nu se acordă

2. Premiul „Daniel Danielopolu“ – Nu se acordă

3. Premiul „Gheorghe Marinescu“ – Nu se acordă

4. Premiul „Victor Babeș“
Lucrarea: Personalităţi şi contribuţii româneşti în medicina internaţională
Autori: Radu Iftimovici , Dana Baran
6

5. Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă

6. Premiul „Ștefan S. Nicolau“ – Nu se acordă

XI. ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIE

Științe economice

1. Premiul „Petre S. Aurelian“
Lucrarea: Managementul strategic al cercetării știinţifice
Autoare: Meda Gâlea

2. Premiul „Virgil Madgearu“
Lucrarea: Mecanisme şi instrumente de stimulare a exporturilor
Autori: Adrian-Ştefan Constantinescu

3. Premiul „Victor Slăvescu“
Lucrarea: Destinul Tezaurului României – Argumente din arhivele ruse
Autor: Ilie Schipor

4. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“
Grup de studii consacrate politicilor monetare şi fiscale (Monetary Neutrality with Sticky Prices and
Free Entry; Fiscal Policy in Europe: Controversies over Rules, Mutual Insurance and Centralization;
Optimal Monetary’ Policy and Liquidity with Heterogeneous Households)
Autori: Florin-Ovidiu Bîlbîie, Tommaso Monacelli (Italia), Roberto Perotti (Italia), Xavier Ragot
(Franţa)
Sociologie

5. Premiul „Dimitrie Gusti“
a) Lucrarea: Realităţi sociale şi politici publice în România
Autoare: Maria-Cristina Otovescu
b) Lucrarea: Mihail Manoilescu şi doctrina corporatistă
Autor: Cristinel Pantelimon

6. Premiul „Henri H. Stahl“
Lucrarea: Criminalitatea violentă. Semnificaţii şi implicaţii sociale
Autoare: Simona-Ionela Mihaiu
Științe Juridice

7. Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă
8. Premiul „Simion Bărnuțiu“ – Nu se acordă
9. Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă

XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE ȘI PEDAGOGIE

1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“
Lucrarea: Dicţionar de pedagogie
Autoare: Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan (coordonator), Ramona Răduţ-Taciu, Cornelia-Afrodita Stan
7

2. Premiul „Mircea Florian“ – Nu se acordă

3. Premiul „Ion Petrovici“
Lucrarea: Elogiul frontierelor. Mic tratat de libertate
Autor: Andrei Vieru

4. Premiul „Vasile Conta“
Lucrarea: Fermenţii basmului românesc
Autor: Viorel Mirea

5. Premiul „Dumitru Stăniloae“
a) Lucrarea: De l’homme extérieur à l’homme intérieur. L’anthropologie spirituelle de saint Jean
Cassien
Autor: Florin-Ciprian Petre
b) Lucrarea: Frumuseţea Liturgică Ortodoxă – Icoană a frumuseţii cereşti. Istoria, arta confecţionării
şi semnificaţiile teologico-simbolice ale obiectelor de cult
Autor: Arhim. Dionisie Dumitru I. Constantin

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ȘI AUDIOVIZUAL

Creație muzicală

1. Premiul „George Enescu“
Lucrarea: 21.12.2012 pentru clarinet și cvartet de coarde
Compozitor: Cristian-Antoniu Bence-Muk

Muzicologie

2. Premiul „Ciprian Porumbescu“
Lucrarea: Catalogul manuscriselor de tradiție bizantină din sec. al XVIII-lea. Fondul grecesc din
Biblioteca Academiei Române (vol. IV)
Autoare: Ozana-Irina Alexandrescu

Istoria artei

3. Premiul „George Oprescu“
Lucrarea: Les ébénistes de la Couronne sous le règne de Louis XIV

Autor: Călin-Gelu Demetrescu

Artă plastică

4. Premiul „Ion Andreescu“
Expoziţiile: Martor tăcut (Sala Rondă, Cercul Militar Naţional), Periplu și Reflecție (Galeria Căminul
Artei), Uneori caii sunt verzi (Galeria artelor, Cercul Militar Național)
Artist plastic: Luminiţa Gliga
Etnografie și folclor

5. Premiul „Simion Florea Marian“
a) Lucrarea: Ochiul dracului și al lui Dumnezeu (mentalități economice tradiționale)
Autor: Marin Marian-Bălașa
b) Lucrarea: Mitologie română (vol. I-III)
Autoare: Antoaneta-Liliana Olteanu
8

Creație arhitectonică

6. Premiul „Duiliu Marcu“
Lucrarea: Din spatele cinematografului spre Sala Frescelor
Autor: Arh. Marian Moiceanu
Artele spectacolului

7. Premiul „Aristizza Romanescu“
Rolul Floarea Plătici în filmul Luca (regia: Horațiu Mălăele)
Actriță: Rodica Mandache

XIV. ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

1. Premiul „Grigore Moisil“ – în colaborare cu Secţia de ştiinţe matematice (vezi III. Științe
matematice)
Grupul de 7 lucrări privind Metode matematice în controlul avansat al sistemelor complexe
Autor principal: Dumitru Băleanu

2. Premiul „Mihai Drăgănescu“
a) Grupul de 5 lucrări: Etica algoritmilor de Machine Learning (ML)
Autor principal: Mike Horia Mihail Teodorescu

b) Grupul de 16 lucrări: Inteligenţă Artificială pentru Educaţie
Autor principal: Mihai Dascălu

3. Premiul „Tudor Tănăsescu“
Grupul de 3 lucrări: Modele şi regulatoare prin transformarea modelelor bazate pe produs tensorial
Autor principal: Elena-Lorena Hedrea

4. Premiul „Gheorghe Cartianu“
a) Grupul de 4 publicaţii şi platforma informatică RELATE pe subiectul: Tehnologia şi aplicaţiile
prelucrării limbajului natural
Autori principali: Vasile-Florian Păiş, Radu Ion
b) Grupul de 3 lucrări: Noi rezultate în Quantum Computing
Autori: George-Pantelimon Popescu, Andrei Tănăsescu
____________
* A mai primit un Premiu al Academiei Române
** Este membru al Academiei Române
Cu acest prilej, Academia Română acordă
șase diplome „Meritul Academic“ și șapte diplome „Distincția Culturală“.
Diploma „Meritul Academic“
– „Romanian Journal of Information Science and Technology“, pentru poziţia fruntaşă în evaluarea
internațională Clarivate
– Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la înfiinţare
– Dr. Valentina Eşanu, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe
9
– Editura Academiei Române
– Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“
– Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti“
Diploma „Distincția Culturală“
– Prof.univ.dr. Valentina Vasile, director al Institutului de Economie Naţională
– Prof.dr. Alexandru Ioan Herlea, preşedintele Asociaţiei „La Maison Roumaine“, Paris
– Alexandru-Dan Bartoc, preşedintele Fundaţiei Culturale „Bartoc“
– Dr. Eugen Nicolae, directorul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan“
– Dr. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, fost muzeograf la Muzeul Municipiului Bucureşti
– Ilarie Gh. Opriş, directorul Asociaţiei Culturale „Sfântul Gheorghe“; Editura „Cronica Mureşeană“
Sângeorgiu de Mureş
– Ordinul Militar de România

Citește mai departe

EVENIMENT

REVINE Cristi Manea în echipa CFR Cluj, după 3 luni de pauză

Publicat

Fundașul dreapta de la CFR Cluj, Cristi Manea, ar putea face parte din lotul lui Andrea Mandorlini pentru meciul cu FCSB de duminică, scrie GSP.

După aproape 3 luni de pauză, Cristi Manea e gata să revină pe teren. Fundașul dreapta s-a accidentat în septembrie, la un antrenament al naționalei. El a suferit o leziune a ligamentului colateral intern de la un genunchi și abia acum s-a recuperat.

REVINE Cristi Manea în echipa CFR Cluj, după 3 luni de pauză

Marius Bilașco, directorul departamentului de scouting de la CFR Cluj, a dezvăluit azi că internaționalul român și-a revenit după accidentare și are șanse ca duminică să fie în lot.

„Manea o să intre în circuitul echipei. A avut o afecţiune a la ligamentul colateral al genunchiului drept şi a nu a putut să treacă peste ea. Am aşteptat să treacă durerea, să nu mai simtă nimic și să intre normal, pentru că avea o reţinere. Nu a fost vorba despre operaţie”, a spus Bilașco.

Manea a bifat 8 meciuri pentru CFR Cluj în acest sezon. În Superligă are 6 prezențe, ultima fiind pe 2 septembrie, când a jucat 5 minute în meciul cu FC Voluntari.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax