Connect with us

CULTURA

PASTORALA de Crăciun a PS Claudiu, episcop greco-catolic de Cluj-Gherla

Publicat


Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, PS Claudiu, a transmis scrisoarea pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2023 adresată onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe,iubiților credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu.

PASTORALA de Crăciun a PS Claudiu, episcop greco-catolic de Cluj-Gherla

Iubiți frați și surori în Cristos,

Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Isus Cristos readuce și în acest an, în inimile noastre, bucuria îngerilor, a păstorilor și a magilor, care, în fața Pruncului născut în Betleem, au fost cuceriți de dragostea lui Dumnezeu. Fiul dumnezeiesc, Cuvântul veșnic al Tatălui, se coboară din mărirea cerească și își asumă slăbiciunea firii omenești, arătând că atotputernicia Sa se exprimă în iubire, în duioșia, frumusețea și fragilitatea unui copil.

Logica puterii omenești este spulberată, fiind înlocuită de logica dăruirii nemărginite și necondiționate. Cu toate că Isus s-ar fi putut naște într-un palat, în mijlocul bogățiilor și al elitelor societății de atunci, și i-ar fi putut întâmpina pe magi chiar în templul din Ierusalim, El a preferat să împărtășească simplitatea și sărăcia, iar primii care au fost învredniciți de harul de a-L vedea au fost păstorii.

Dumnezeu s-a făcut om

Contemplând cu credință scena Nașterii lui Isus, suntem cuprinși, la rândul nostru, de un cutremur lăuntric și ne întrebăm: De ce Fiul lui Dumnezeu, Creatorul lumii, de care lumea continuă să depindă în temeiurile existenței sale, a venit în istorie ca un copil, care depinde întru totul de familie și de semeni?

De ce Cuvântul veșnic și infinit în perfecțiune a ales o viață de om, limitată, supusă încercărilor și suferinței? Dacă ne deschidem inima și mintea, înțelegem că aceste întrebări nu sunt simple speculații teoretice, ci ne privesc în modul cel mai direct și mai personal.

Sfântul Augustin a ilustrat atât de sugestiv acest adevăr: „Trezește-te, omule: Dumnezeu s-a făcut om pentru tine. Trezește-te, tu care dormi, și ridică-te dintre morți, iar Cristos te va lumina. Pentru tine, repet, Dumnezeu s-a făcut om” (Discursul 185).

Prunc pentru noi

Când această lumină strălucește în sufletele noastre și sensul Nașterii Domnului este perceput în conștiință, rămânem înmărmuriți în fața planului lui Dumnezeu, ne simțim nevrednici de o asemenea iubire, iar cuvintele noastre devin incapabile de a explica măreția și profunzimea tainei la care suntem făcuți părtași.

Dumnezeu s-a întrupat pentru ca eu, tu și toți oamenii să devenim fii adoptivi ai lui Dumnezeu! Fiul Unul-Născut din veșnicie s-a coborât din mărirea dumnezeiască și s-a făcut prunc pentru ca noi să fim îmbogățiți prin har și să devenim moștenitori ai Împărăției cerurilor!

Dumnezeu nu ne privește doar de sus, ci s-a întrupat pentru a ne privi de jos, cu smerenie, și pentru a ne conduce privirea din nou spre cer, prin Cruce, Înviere și Înălțarea la dreapta Tatălui!

Misterul Nașterii Domnului

Misterul Nașterii Fiului lui Dumnezeu ne este dezvăluit prin Sfânta Scriptură, noi nefiind capabili să înțelegem doar cu puterea rațiunii această taină. Sfântul evanghelist Matei, reconstituind pentru noi istoria divino-umană a acestui moment esențial pentru mântuire, ne vorbește tocmai despre felul în care revelația vine să împlinească lipsurile capacităților noastre limitate.

O face vorbindu-ne despre trei magi, despre care tradiția ne informează că erau trei înțelepți din Orient, bogați și însetați de adevăr.

Ei studiau stelele și au înțeles că un eveniment extrem de important e pe cale să se producă: un rege se naște undeva în Israel. Capacitățile lor umane îi ajută să ajungă până la acest punct, reușind să identifice regiunea geografică în care se petrece evenimentul.

Rațiunea și știința lor îi conduce până la Ierusalim, asumându-și un drum lung și însoțit de primejdii. De aici încolo, ei au nevoie de ajutorul și de lumina lui Dumnezeu. Fac apel la Irod care, la rândul lui, face apel la profețiile Vechiului Testament, adică la descoperiri ale lui Dumnezeu referitoare la nașterea lui Mesia.

Magii la Betleem

Numai cu ajutorul acestor revelații magii reușesc să ajungă la Betleem, unde Îl găsesc pe Fiul lui Dumnezeu. Împreună cu Maria, Mama Lui, cu Sfântul Iosif, cu păstorii, I se închină, Îl adoră și Îi aduc darurile lor:

„Și magii și îngerii se-nchină

Cu cerul pământul se oferă-n dar,

Un nou rai e lumea sub ploaia de har,

iubire, credință și pace deplină

căci grota e templu și ieslea, altar” (Ioan Ploscaru, La Betleem).

Viața magilor dobândește o nouă vitalitate și o nouă direcție. Punându-se în slujba planului de mântuire al lui Dumnezeu, se reîntorc în țara lor pe un alt drum, descoperit lor nu de rațiune, ci, din nou, de o revelație: „luând înștiințare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor” (Mt 2,12).

Ei sunt aceiași oameni și, totuși, oameni noi, marcați pentru totdeauna de acest moment de comuniune cu Pruncul Divin.

Dragi credincioși,

Crăciunul ne confirmă că Dumnezeu are un plan mântuitor cu fiecare dintre noi, însă omul de astăzi își face adesea propriile planuri fără Dumnezeu sau chiar încearcă să i le impună lui Dumnezeu.

Sfânta Fecioară Maria ne este model în privința acceptării planului lui Dumnezeu, deschizându-și deplin inima și primindu-L pe Fiul Celui Preaînalt: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău” (Lc 1,38).

Gândul că Isus a venit pentru noi, ca dar al lui Dumnezeu Însuși în vederea mântuirii noastre, continuă să ne uimească, să ne insufle bucurie, recunoștință și smerenie.

Celebrând Crăciunul, noi Îl sărbătorim pe Emanuel, contemplându-L pe Fiul lui Dumnezeu în Pruncul Isus, dar la această celebrare nu participăm numai ca spectatori plini de admirație, ci ca protagoniști chemați să Îl întâlnească și să Îl primească.

Drum spiritual

Evanghelia, vorbindu-ne despre experiența păstorilor și a magilor, ne invită să transformăm sărbătoarea Crăciunului într-un drum spiritual personal. În felul acesta, descoperim că Evanghelia vorbește și despre noi. Cu toții facem un drum de căutare cu ajutorul rațiunii, însă, precum magii, putem merge doar până la un punct.

Avem nevoie, pentru a continua, de lumina Cerului dezvăluită nouă prin Sfânta Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu ne luminează calea de aici înainte, pentru a-L descoperi pe Fiul lui Dumnezeu prezent în viața noastră, prezent în viața Bisericii. Doar întâlnirea personală cu El schimbă cu adevărat viața noastră, o umple de „bucurie mare” (Mt 2,10).

La fel ca în cazul magilor, prezența lui Isus ne ajută să ne redescoperim pe noi înșine printr-o cale nouă și, mai mult decât atât, să devenim oameni noi, care urmează voința lui Dumnezeu și Îl preamăresc nu numai prin cuvinte, ci prin fapte însuflețite și motivate de iubire.

Învățăturile magilor

Magii ne învață că, oricât de îndepărtați am fi de Dumnezeu, rătăcind pe cărări greșite ale vieții, avem mereu oportunitatea de a regăsi sufletește drumul spre Betleem, deoarece El nu ne-a părăsit niciodată, ne-a rămas întotdeauna aproape și continuă să bată răbdător la ușa inimilor noastre.

Isus este acela care ne luminează calea și ne călăuzește pentru a-L întâlni. Depinde, însă, de noi să ne punem în mișcare, să ne deschidem și să ne lăsăm îmbrățișați de dragostea lui Dumnezeu.

Depinde de noi ca drama respingerii Familiei Sfinte din casele Betleemului să nu se repete la nesfârșit, ci să fie întreruptă prin acte de credință și de iubire, primindu-L pe Pruncul Isus în viața noastră.

Crăciunul, sărbătoarea întâlnirii cu Isus

Îl vom întâlni pe Isus în propria inimă și în propria familie, în mănăstirile și în parohiile Familiei lui Dumnezeu din Eparhia de Cluj-Gherla, în momentele de rugăciune, mai ales în biserică, la Sfânta Liturghie.

Să nu uităm, însă, că același Isus ne așteaptă și în peșterile societății noastre, adică acolo unde locuiesc săracii, bolnavii, străinii, cei care trăiesc în singurătate sau care sunt persecutați.

Crăciunul, fiind Sărbătoarea întâlnirii cu Isus care ne schimbă viața personală, ne transformă totodată în apostoli ai binelui și ai milostivirii, pentru a aduce sprijin și mângâiere fraților și surorilor aflați în nevoi și în suferințe.

Iubiți fii sufletești,

Sfânta Scriptură ne învață că misterul Întrupării Mântuitorului, neînțeles, în mod deplin, nici măcar de către îngeri, ni se dezvăluie în măsura în care ne apropiem de el cu umilință și iubire. Nu se dezvăluie orgoliosului Irod, ci umililor păstori care primesc vestea de la îngeri cu inima curată și cu ochii plini de uimire.

Dacă vrem și noi să pătrundem tainele minunii Nașterii Fiului lui Dumnezeu și să descoperim, astfel, abisul de iubire și de îndurare ce se ascunde dincolo de ieslea din Betleem, avem nevoie să ne așezăm în genunchi precum magii și să contemplăm în rugăciune, să ne minunăm și să adorăm.

Tocmai pentru a intra în această dinamică spirituală, anul pastoral în curs este dedicat rugăciunii, având motto-ul „Rugăciunea, dialog și comuniune în Familia lui Dumnezeu”.

Puterea rugăciunii

Sunt cuvinte care ne invită să redescoperim frumusețea și puterea rugăciunii, pentru a gusta din nou, așa cum aminteam în Scrisoarea Pastorală dedicată acestui an pastoral, bucuria comuniunii din grădina Raiului, acolo unde, „în răcoarea serii, primii oameni auzeau glasul Domnului și, auzindu-l, Îi răspundeau. Rugăciunea de mulțumire și de laudă era, în acele clipe de comuniune perfectă, un izvor de apă limpede și curată ce curgea spontan, natural, dinspre creaturi către Creator.

Nu este rezervată unui anume moment al zilei, nici nu se reduce la formule recitate, ci este un mod continuu și spontan de a exprima iubirea”.

La lumina rugăciunii, descoperim că Isus Cristos, Darul pe care Dumnezeu Tatăl ni-l face în Sărbătoarea Crăciunului, ne invită să vedem că totul este Dar în viața noastră, chiar dacă uneori simțim greutatea Crucii.

Icoana Nașterii Domnului

Însăși icoana Nașterii ne cheamă să vedem lucrurile în complexitatea lor și să înțelegem că, în această viață, bucuria și durerea dansează de multe ori împreună.

Întunericul peșterii din icoană ne trimite la întunericul mormântului în care trupul lui Isus va fi așezat după răstignire. Scutecele în care este înfășat Pruncul dumnezeiesc ne aduc aminte de giulgiul de înmormântare. Deși am vrea ca seninătatea și fericirea să nu se termine niciodată, noi, creștinii, știm bine că adevărata și veșnica bucurie ne va fi dăruită doar în Patria cerească, iar misterul Nașterii Domnului ne ajută să aprofundăm acest adevăr de credință.

170 de ani de existență a Episcopiei

Și în viața Bisericii este la fel. Anul acesta celebrăm 170 de ani de existență a Episcopiei noastre, dar în același timp comemorăm 75 de ani de la începutul persecuției comuniste, care a încercat să ne șteargă de pe fața pământului.

În anul 1917 primea demnitatea arhierească Iuliu Hossu, personalitate uriașă a vieții spirituale, culturale, sociale și politice românești, cel care va citi Rezoluția Unirii în fața Marii Adunări Naționale de la 1 decembrie 1918, la Alba-Iulia, însă 30 de ani mai târziu, începând cu anul 1948, el va parcurge drumul Crucii împreună cu întreaga Biserică Greco-Catolică. Și exemplele pot continua la nesfârșit, fiindcă „nu este sluga mai mare decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel ce l-a trimis pe el” (In 13,16).

Trăim o perioadă dificilă, marcată de războaie, de pandemii și de tot felul de crize. Nu știm ce ne mai așteaptă și cu mare dificultate întrezărim câte o rază de speranță la orizont.

Credem, însă, cu tărie ceea ce Biserica mărturisește încă din primele veacuri, că dragostea lui Dumnezeu nu ne va abandona niciodată.

Apostolul neamurilor

Și, de aceea, putem spune și noi cu tărie împreună cu apostolul neamurilor: „Sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncul și nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Cristos Isus, Domnul nostru” (Rm 8,38-39).

Sub ocrotirea Maicii Sfinte și a Sfântului Iosif, apărătorul Eparhiei noastre, vă așez în mod spiritual pe fiecare dintre voi, împreună cu familiile voastre și cu toți cei dragi, lângă ieslea din Betleem, cerând Pruncului Isus să vă binecuvânteze cu acea pace și acea bucurie pe care lumea nu ni le poate lua.

Tuturor și fiecăruia în parte, vă doresc Sărbători binecuvântate și un An Nou Fericit!

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

Aberații de România

FOTO. Preţul pe mp de apartament în Cluj a ajuns la 5070 de euro. Apartament de 57 mp cu 1,5 milioane de lei

Publicat

De

Preţurile la locuinţe în Cluj-Napoca par să o ia din nou razna, cel puţin în ceea ce priveşte oferta unor vânzători.

Apartament de 57 mp cu 1,5 milioane de lei

Într-un anunţ apărut în aceste zile se arată că pe un apartament de 57 mp se cer 289.000 de euro, adică aproape 1,5 milioane de lei. La preţul menţionat, mp de apartament ajunge la 5070 de euro, cu mult peste media preţurilor practicate în lunile anterioare.

Preţurile la locuinţe în Cluj, aici:

Preţul mediu la locuinţe în Cluj: peste 2.300 de euro/mp, dar ajunge şi la o medie de peste 3.000 de euro/mp. Prognoze 2024

Descrierea apartamentului


„Situat intr-un cartier vibrant al Clujului, acest apartament beneficiaza de o locatie privilegiata, oferind un stil de viata modern, aproape de Iulius Mall, Baza Sportiva Gheorgheni, Zona de afaceri si Facultatea de Stiinte Economice.

Vezi şi:

Cine n-are locuinţă, să-şi cumpere. Chiria în Cluj a ajuns la peste 600 de euro/apartament

🏢Apartament incredibil de frumos, nou, nelocuit

– a fost decorat la cele mai inalte standarde conform planurilor unui designer de interior, avand interiorul pregatit pentru nevoile si dorintele viitorului locatar.

Locatarii se vor bucura de un stil de viata exclusivist intr-un apartament elegant, cu ferestre mari ce ofera perspectiva nemarginita asupra imprejurimilor.

Printre amenajarile si dotarile apartamentului putand mentiona:

-tableta cu computer si sistem shelly in intrerupatoare ( Bticino – gama living now )

-placi ceramice Italia

-Mobilier furnir Nuc American si MDF antiamprenta

-piatra zona de lucru bucatarie, splashback, insula si blat mobilier baie din compozit

-canapele piele Natuzzi Italia

-scaune bucatarie Caligaris

-masa dining custom made ( picioare din beton, blat de sticla )

-obiecte de arta. ( Tablou livingroom, pret 5000 Euro )

-draperii automate

-aspirator robot ( cu compartiment mecanizat )

-electrocasnice Teka, Electrolux (frigider incorporat, masina de spalat rufe, masina de spalat vase, hota, 2 Smart TV )

📌 Localizare: Str. Teodor Mihali

📐Suprafata: 57 mp.

Apartamentul are un design deosebit, personalizat si este alcatuit din:
-living mare si luminos cu zona de dining, bucatarie
-dormitor cu dressing
-baie
-balcon 12 mp.

🔑 Pret vanzare: 289 000 Euro”, se arată în anunţ.

Citește mai departe

EVENIMENT

ATENȚIE, șoferi. Restricții de circulație pe DN1 între Huedin și Poieni și la Negreni

Publicat

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj anunță că în perioada 27-28 februarie 2024 se vor institui restricții de circulație pe DN1, sectoarele de drum pe care au fost amplasate parapetele de protecție rigide tip New Jersey, respectiv km 536+193 – km 536+336 și km 537+233 – km 537+449 (între localitățile Huedin și Poieni); km 551+604 – km 551+685 și km 554+477 – km 554+560 (pe raza localității Negreni), județul Cluj.

Astfel, se vor efectua lucrări de aplicare a marcajelor rutiere, iar circulația se va desfășura alternativ, dirijată de Poliția Rutieră.

”Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră”, transmite DRDP Cluj.

Rute alternative

Ruta alternativă pentru șoferi în cazul parcurgerii traseului Cluj-Napoca – Oradea sau invers, este Cluj-Napoca – Zalău – Nuşfalău – Aleşd / Aleşd – Nuşfalău – Zalău – Cluj-Napoca.

”Dacă vă deplasați pe Autostrada Transilvania, recomandăm ca din localitatea Gilău să continuaţi pe autostradă până la Nădăşelu şi mai departe spre Zalău – Nuşfalău – Aleşd”, au mai arătat reprezentanții DRDP.

Citește mai departe

ECONOMIE

ANALIZĂ. Radu Georgescu: Euro a scăzut la minimul ultimelor trei săptămâni

Publicat

euro ok

Leul a profitat la începutul acestei săptămâni de apetitul pentru risc care se manifesta pe marile piețe. Cursul euro a scăzut de la 4,9753 la 4,9731 lei, minim al ultimelor trei săptămâni. Cotațiile monedei unice au coborât la 4,9752 – 4,975 lei.

„Riscurile la adresa comportamentului cursului de schimb leu/euro rămân totuși ridicate, au apreciat membrii Consiliului, evocând dimensiunea încă considerabilă a dezechilibrului extern și incertitudinile asociate procesului de consolidare fiscală, precum și perspectiva ratelor dobânzilor reprezentative al băncilor centrale majore și actualele tensiuni geopolitice”, se precizează în minuta ședinței de politică monetară care s-a desfășurat în data de 13 februarie.

În același document se arată că „rata anuală a inflației este așteptată să coboare în decembrie 2024 la 4,7 la sută, doar marginal sub valoarea din prognoza precedentă, iar la finele anului viitor să scadă la 3,5 la sută”. O astfel de evoluție va permite băncii centrale să opereze o primă reducere a dobânzii de politică monetară, cel mai probabil spre jumătatea anului, în ton cu marile bănci centrale.

Indicii ROBOR

Indicii ROBOR au fost stabili și se apropie de 6%/an, dobândă cu care BNR remunerează banii băncilor atrași prin intermediul ratei dobânzii aferente facilității de depozit.

Luni, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a stagnat la 6,08%, cea mai mică valoarea începând cu data de 7 iunie 2022. Indicele la 6 luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a coborât de la 6,12 la 6,11%, cel mai mic nivel începând cu 31 mai 2022, iar cel la 12 luni s-a consolidat la 6,13%, valoare apropiată de cea din 22 mai 2022.

Trezoreria s-a împrumutat pentru o scadență de zece ani cu 580 milioane lei cu o dobândă de 6,53%/an, iar valoarea programată a licitației a fost de 400 milioane lei.

Rezerva Federală a SUA

Joi urmează să fie publicate datele referitoare la prețurile pentru cheltuielile de consum personal din Statele Unite, principalul indice urmărit de Rezerva Federală americană în funcție de care își stabilește politica monetară. Până atunci, euro a cunoscut o ușoară apreciere la 1,0812 – 1,0855 dolari iar cursul monedei americane a scăzut de la 4,5970 la 4,5843 lei.

Media francului elvețian a coborât la 5,2137 lei iar cea a lirei sterline la 5,8128 lei.

Prețul gramului de aur a crescut la 299,5965 lei, pe fondul aprecierii monedei americane și a metalului galben la 2.031 – 2.037 dolari/uncie.

Bitcoin scădea la 50.926 – 51.777 dolari. Ethereum era cea mai tranzacționată criptomonedă și se tranzacționa în culoarul 3.038 – 3.130 dolari.

Citește mai departe

ECONOMIE

Raiffeisen Bank International va fi al doilea market maker al emitentului pentru TeraPlast

Publicat

TeraPlast SA (simbol TRP) anunță semnarea unui contract de market maker al emitentului cu Raiffeisen Bank International. Serviciile vor fi active din data de 1 martie 2024 și au ca principal obiectiv creșterea lichidității titlurilor TRP, ceea ce va atrage și o vizibilitate sporită a companiei atât pe piața internă, cât și la nivel internațional.

Colaborarea cu Raiffeisen Bank International include și o componentă de analiză financiară a emitentului (Sponsored Research), ceea ce extinde sursele de informații disponibile pentru investitorii de pe piața de capital.

Radarul investitorilor globali

„O piață de capital atractivă presupune companii dinamice, proactive, cu o guvernanță bine pusă la punct și o viziune solidă, orientată către performanță și dezvoltare durabilă. Noi respectăm aceste criterii prin dezvoltarea continuă a Grupului TeraPlast, dar și prin deschidere, comunicare transparentă, care să aducă investitorului datele esențiale  în deciziile sale.

Prin prezența în FTSE Russell și MSCI suntem pe radarul investitorilor globali, ceea ce ne motivează suplimentar să aplicăm cele mai bune practici în interesul acționarilor și a investitorilor, să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor lor.

Ne aducem, totodată, contribuția la dezvoltarea pieței de capital din România. Colaborarea cu Raiffeisen Bank International contribuie la îmbunătățirea lichidității și minimizarea volatilității acțiunii TRP în beneficiul acționarilor și investitorilor.” a afirmat Alexandru Stânean, director general TeraPlast.

Colaborare de bun augur

„Suntem încântați de decizia TeraPlast de a nominaliza Raiffeisen Bank International (RBI) în calitate de Market Maker al emitentului, ceea ce reprezintă al zecelea mandat pentru noi.

Suntem încrezători că această colaborare va crește semnificativ adâncimea pieței și volumul total de tranzacționare, având astfel un impact pozitiv asupra lichidității acțiunilor. Apreciem încrederea acordată companiei și expertizei noastre”, a declarat Guenther Kornfellner, Equities & Derivatives Trader RBI.

„Suntem încântați să vedem că, la aproape 5 ani de la stabilirea cadrului general de derulare al programului de Market Maker al Emitentului, acesta a creat premisele îmbunătățirii lichidității companiilor listate la bursă și că, din ce în ce mai mulți emitenți, implementează acest program.

TeraPlast accesează deja a 2-a oară beneficiile acestui program și ne dorim să își atingă obiectivele propuse care, în mod cert, vor fi în beneficiul investitorilor companiei, în particular și al pieței de capital, în general.

Felicit și Raiffeisen Bank International, care este din ce în ce mai activ în cadrul progamului dezvoltat de Market Maker al Emitentului”, a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.

Al doilea contract pentru TeraPlast

Contractul semnat este al doilea de acest tip încheiat de TeraPlast. Din 2020 compania beneficiază de servicii de market making al emitentului din partea BRK Financial Group.

Capitalizarea TeraPlast este de peste 262 milioane de euro, iar numărul acționarilor a trecut de 14 mii.

În ultimele 12 luni, titlurile TRP au avut un rulaj total de peste 226 milioane de acțiuni. Au avut loc peste 45 de mii de tranzacții, cu o valoare totală care a depășit 24 milioane de euro.

Despre Grupul TeraPlast

Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din Europa de sud-est. Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack, Palplast Moldova și Somplast. Din 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori București sub simbolul TRP.

Acțiunile companiei sunt incluse în indicele de referință BET al Bursei de Valori București, în indicii Small Cap și Global All Cap ai FTSE Russell, în indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index) și ROTX EUR ai Bursei de Valori de la Viena.

În cadrul evaluării VEKTOR în baza a 12 criterii privind guvernanța corporativă și comunicarea cu investitorii, efectuată de ARIR, TeraPlast a obținut nota maximă, 10, pentru al cincilea an consecutiv.

Despre Raiffeisen Bank International (RBI)

Raiffeisen Bank International (RBI), consideră Austria, unde este una dintre cele mai importante bănci corporate și de investiții, precum și Europa Centrală și de Est, drept piața sa principală. Prin intermediul subsidiarelor sale, acoperă 12 piețe din regiune. Mai mult, Grupul RBI cuprinde numeroși alți furnizori de servicii financiare, cum ar fi leasingul, gestionarea activelor sau fuziunile și achizițiile.

Aproape 45.000 de angajați deservesc 18,6 milioane de clienți prin aproximativ 1.500 de puncte de lucru, majoritatea fiind situate în ECE.

Acțiunile RBI sunt listate la Bursa din Viena. Băncile regionale Raiffeisen din Austria dețin aproximativ 61,2% din acțiuni, iar restul reprezintă free float. În cadrul Grupului Raiffeisen Banking din Austria, RBI este instituția centrală a băncilor regionale Raiffeisen și a altor instituții de credit afiliate.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax