Connect with us

CULTURA

PASTORALA de Crăciun a mitropolitului Clujului, IPS Andrei Andreicuț

Publicat


Mitropolitul Clujului, IPS Andrei, a transmis Pastorala de Crăciun adresată preacucernicului cler, preacuviosului cin monahal şi iubiților credincioși din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului intitulată ”Domnul Hristos, născându-Se, aduce pe pământ armonia, pacea și buna înțelegere”.

Pastorala va fi citită, luni, în ziua de Crăciun, la Sf. Liturghie, îm toate bisericile de pe raza Mitropoliei Clujului.

PASTORALA de Crăciun a mitropolitului Clujului, IPS Andrei Andreicuț

„Deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 13-14).

Domnul păcii S-a născut acum 2023 de ani în peștera din Betleemul Iudeii. Noroadele Îl așteptau de mult. Prorocul Isaia vede în duh atmosfera de pace și de înțelegere ce va domni în Împărăția Lui: „Atunci lupul va locui laolaltă cu mielul şi leopardul se va culca lângă căprioară; şi viţelul şi puiul de leu vor mânca împreună şi un copil îi va paşte” (Isaia 11, 6).

Evanghelistul Luca, relatându-ne nașterea Mântuitorului, ne spune că Maica Domnului cu Dreptul Iosif, la porunca Cezarului, s-au dus să se înscrie în Betleem, cetatea lor de obârșie și, negăsind loc de găzduire, Sfânta Fecioară L-a născut pe Mântuitorul în peșteră și L-a culcat în iesle.

Anul 750 de la întemeierea Romei

Păstorilor din Betleem îngerul le binevestește nașterea lui Hristos, și lui i se asociază o întreagă oaste cerească, care laudă pe Dumnezeu, zicând: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14). Hristos a venit să aducă pace pe pământ și unde e prezent El, e prezentă și atmosfera de pace.

Domnul Iisus Hristos S-a născut aproximativ la anul 750 de la întemeierea Romei. Dacă pe vremea nașterii Sale, anii se numărau de la întemeierea Romei, Sfântul Dionisie Exiguul (cel smerit) din Dobrogea, secretar la mai mulți papi, pe bună dreptate a considerat că anii trebuie numărați de la nașterea lui Hristos.

El a întemeiat era creștină, și acum noi, precum și o lume întreagă, numărăm anii de la nașterea Mântuitorului. Așa că ne găsim în anul 2023 de la nașterea Domnului, chiar dacă socoteala lui Dionisie e întârziată cu câțiva ani.

Învățătorul oamenilor

Nașterea Domnului nu e consemnată doar de Sfânta Scriptură, ci sunt și istorici laici, contemporani cu evenimentele, ca de exemplu Flavius Josephus, care consemnează acest lucru. El scrie că „în vremea aceea a trăit Iisus, un om înțelept, dacă poate fi numit aievea om. El a fost autorul unor uluitoare minuni și învățătorul oamenilor care erau bucuroși să afle adevărul”[1].

În manualul de religie din perioada interbelică, părintele Dumitru Călugăru ne-a lăsat o legendă minunată, intitulată În noaptea Sfântă[2]. După nașterea Domnului, Iosif căuta foc ca să aprindă lemnele din sobă, să nu-I fie frig Domnului.

În drumul lui, a întâlnit câini răi care nu puteau lătra, ciobani ursuzi care nu se puteau împotrivi, jăratic care nu putea arde.

Ciobanul înțelese că-i o noapte specială și, în momentul când deveni bun, i se deschiseră ochii și văzu ceea ce până atunci nu putea vedea.

Văzu o horă de îngeri care cântau cu glas mare, căci în noaptea aceea Se născuse Mântuitorul. Concluzia pe care o trage legenda este aceasta: ceea ce a văzut păstorul în noaptea sfântă, am putea vedea și noi dacă ne-am face buni și cu suflet plin de pace, căci îngerii zboară prin văzduh în fiecare noapte de Crăciun.

Iubiți frați și surori,

Mântuitorul, născându-Se, aduce pace și înțelegere pe pământ. Ne-o spune textual: „Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu” (Ioan 14, 27). Acolo unde este prezent El, este prezent și duhul păcii Lui.

L-a așteptat lumea mii de ani, și El a venit. El ne-a împăcat cu Dumnezeu, cu semenii și cu toată lumea. Pacea lui Hristos este un dar al cerului.

Pacea lui Hristos

El întemeiază împărăția păcii veșnice și universale. Pacea lui Hristos este pacea între noi și Dumnezeu, este pacea sufletului pătruns de luminile harului, este pacea dintre oameni care sunt frați întreolaltă, este pacea dintre popoarele care fac parte din marea familie umană, este pacea întregii făpturi, este pacea cosmică.

Greu putem înțelege, în sensul celor spuse, războaiele din Orientul Mijlociu și cel din Ucraina. Sau le înțelegem gândindu-ne că cei ce le-au declanșat nu-și pun problema spirituală în mod profund.

Și ei, și noi avem nevoie de Domnul Hristos în cel mai serios înțeles al cuvântului: „toți au nevoie de Tine, chiar și cei ce nu știu: cei ce nu știu mai amarnic ca cei ce știu. Flămândul își închipuie că are nevoie de pâine: și îi e foame de Tine; însetatul crede că vrea apă și îi este sete de Tine; bolnavul se mângâie sperând sănătatea: și boala lui nu-i decât lipsa Ta”[3].

Dreptmăritori creștini,

De Mântuitorul Hristos toți avem nevoie, chiar și cei ce nu-și dau seama. Știm că într-o lume indiferentă la cele spirituale sunt și oameni care nu realizează de unde le vine starea de nemulțumire, din lipsa de preocupări spirituale, din lipsa lui Hristos din viața lor. Noi afirmăm din nou că de El avem nevoie cu toții.

Și Hristos Se face prezent în noi prin cuvântul Lui, prin Sfânta Euharistie și prin semenii noștri. Cuvântul lui Dumnezeu, adică Hristos, este „viață” (Ioan 1, 4). Nu zadarnic Sfântul Apostol Pavel, adresându-se creștinilor, zice: „Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi cu bogăţie” (Coloseni 3, 16).

Viața nesfârșită

Cuvântul se întărește în noi, ne spune același apostol, prin ascultarea cuvântului lui Hristos: „Prin urmare, credinţa este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos” (Romani 10, 17). Sfântul Petru este convins că Domnul are cuvintele vieții nesfârșite: „Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieţii celei veşnice” (Ioan 6, 68).

Iar în prima sa epistolă ne spune că trebuie să ne iubim unul pe altul, „fiind născuți din nou nu din sămânță stricăcioasă, ci din nestricăcioasă, prin cuvântul lui Dumnezeu cel viu şi care rămâne în veac” (1 Petru 1, 23).

Dacă în prima parte a Liturghiei ne împărtășim din Cuvântul lui Hristos, în a doua parte a Liturghiei ne împărtășim chiar din trupul și sângele Lui.

Hristos, prezent în Sfânta Euharistie

Sfântul Matei, relatând instituirea Sfintei Liturghii, zice: „Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei 26, 26-28).

Faptul că Hristos e prezent la Liturghie în Sfânta Euharistie este neglijat de omul contemporan și, ca urmare, nici nu vine la sfânta slujbă. Cei ce sunt preocupați de misiune creștină încearcă prin relatări duhovnicești să-i facă pe toți să înțeleagă cât de importantă este prezența la Sfânta Liturghie.

Cu frică de Dumnezeu

Astfel, de exemplu, părintele Stefanos Anagnostopoulos ne relatează următoarea întâmplare[4]: Domnul Costas, ca și mulți dintre intelectualii noștri, n-avea o viață de creștin practicant, nu mergea la biserică.

Îi plăcea însă ca de sărbătorile Crăciunului să meargă de la Athena, unde-și desfășura activitatea, în satul natal – Vrontul de Jos – pentru a participa la obiceiurile de sărbători. La biserică însă, nu dorea să meargă.

În dimineața Crăciunului toate rudele lui s-au dus la biserică, iar pe el, știind că nu merge la biserică, l-au lăsat acasă, cu intenția ca după Liturghie să fie organizată masa festivă. S-a plictisit însă, și, din curiozitate, s-a dus și el la biserică.

În momentul în care preotul a ieșit ca să împărtășească, spunând „Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați!”, stupoare: a văzut în potir un Prunc minunat, a căzut în genunchi și a exclamat: Cred, Doamne! A fost momentul de convertire a lui la o viață creștină normală.

Iubiți credincioși,

Noi credem că Domnul Hristos este prezent în Sfânta Euharistie, iar apogeul sărbătorii Crăciunului constă tocmai în participarea la Liturghie și la Sfânta Împărtășanie. De aceea, postim în perioada premergătoare sărbătorii, ne spovedim sincer și apoi ne împărtășim.

Toată această strădanie de a ne pregăti și apoi de a ne împărtăși, Vasile Voiculescu, cu talentu-i poetic, o prinde în poezia „Colind”: „În coliba-ntunecată / Din carne și os lucrată, / A intrat Hristos deodată. / Nu făclie ce se stinge, / Nu icoană ce se frânge, / Ci El Însuși, trup și sânge, / … Coliba cum L-a primit / S-a făcut cer strălucit / … În mijloc Tron luminos / Și, pe el, Domnul Hristos”.

Taina Împărăției

Răspunsul nostru: „Și noi, Doamne, ne-am sculat / Colibele-am curățat, / Uși, ferestre, toate-s noi, / Doamne, intră și la noi”[5]. Cel ce S-a întrupat la plinirea vremii ni se oferă în Sfânta Împărtășanie.

De aceea, Sfântul Pavel ne întreabă: „Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este oare, împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos?” (I Corinteni 10, 16).

Citim în cartea Euharistia. Taina Împărăției, că „la început, împărtășirea tuturor credincioșilor la Liturghie era concepută de Biserică drept scopul vădit al Euharistiei și înfăptuirea cuvintelor Mântuitorului: «ca să mâncați și să beți la masa Mea în Împărăția Mea»” (Luca 22, 30)[6]. Astăzi, gândindu-ne la multele ispite cărora le sunt supuși credincioșii, este nevoie de o pregătire care presupune spovedania.

Iubiți frați și surori,

Am spus că Hristos Se face prezent prin Cuvântul Lui, de aceea vă îndemnăm să-L ascultați în biserică și să-L citiți din Sfânta Scriptură acasă. E prezent în Sfânta Euharistie la care nu trebuie să renunțăm, dar e prezent și în semenii noștri. Această prezență în semeni o subliniem acum.

Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, ne vorbește despre a doua Lui venire și despre judecata universală.

Când va reveni, vor învia toți morții, și-i va împărți în două, pe unii îi va pune de-a dreapta, iar pe alții de-a stânga. „Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.

Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine” (Matei 25, 36).

Mie Mi-ați făcut

Drepții vor rămâne nedumeriți, întrebându-se când am făcut aceste lucruri? „Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă: Întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei prea mici, Mie Mi-ați făcut” (Matei 25, 40).

Că Mântuitorul Hristos e prezent în orice om ce-i necăjit și suferă, o spun mulți oameni sensibili. Iau un exemplu din literatura clasică. Este vorba de romanul Papucii lui Mahmud al lui Gala Galaction. Sandu Pantofaru, într-un moment de rătăcire, îl omoară pe Mahmud.

Canonul pe care-l primește este să facă o mie de perechi de papuci și să-i dea pomană celor nevoiași. Lucrează ani de zile și împarte încălțăminte săracilor.

Cu a mia pereche de papuci se urcă pe vapor, se îmbolnăvește, intră-n agonie, și-l vede pe Mahmud în lumea de dincolo, cu picioarele goale. Îi cuprinde picioarele, „dar picioarele pe care Sandu le cuprinde strălucesc goale și străpunse de piroane! Și străpunse de piroane sunt și mâinile care coboară pe capul lui Sandu”[7]. Sandu îi pune în picioare cea de a mia pereche de sandale. Nu mai era Mahmud, ci era Hristos.

Dreptul Judecător

Sau o altă relatare, din Pateric[8]. Ni se spune că bătrânul stareț avea o mulțime de ucenici tineri. Se ruga mereu lui Dumnezeu ca și ucenicii să ajungă dimpreună cu el în fericirea veșnică.

Într-o zi, a fost invitat la hram la mănăstirea vecină. Ezita să meargă, dar, de sus, a fost îndemnat să meargă dimpreună cu ucenicii săi. Pe ucenici însă, să-i trimită înainte. Așa au făcut. Ucenicii au mers înainte și au găsit în drum un om foarte bolnav, care nici nu putea să se ridice.

Fiind pe jos, s-au scuzat că nu-l pot ajuta, că se grăbesc la hram și că se vor ruga pentru el. A venit și bătrânul și văzându-l nu l-a răbdat inima să-l lase în drum, ci, cu efort, l-a ridicat pe o piatră și apoi l-a luat în spate.

La început era foarte greu, dar pe măsură ce mergea se ușura. Și la un moment dat, a dispărut și i-a strigat: „Eu sunt Hristos, dreptul Judecător. Mereu te-ai rugat pentru ucenici să ajungă cu tine în rai. De ce nu-i înveți să facă faptele tale?”

Iubiți credincioși,

Faptele milei creștine au marea lor însemnătate. Punându-le în practică, Îl slujim pe Hristos. De aceea, la începutul Postului Crăciunului, Pastorala Sfântului Sinod ne îndemna să facem aceasta. În lumea noastră îndepărtată de cele spirituale, e nevoie ca cineva să ne mai aducă aminte de mărinimie, de asistența socială și de bunătate.

Inclusiv colindele ne învață lucrul acesta și ne spun: „Acum te las, fii sănătos, / Și vesel de Crăciun, / Dar nu uita, când ești voios / Creștine să fii bun”. Alternativa negativă, sancționată de dreapta judecată, ne-o redă colindul într-un dialog dintre Dumnezeu și Sfântul Petru: „Uite Petre-n dreapta Mea / Și Mi-i spune ce-i vedea / -Văd casa bogatului / Din mijlocul satului / În văpaia focului”[9]. Bogăția nu-i rea dacă e bine chivernisită.

Dacă e să rezumăm Pastorala, o facem astfel: Domnul Hristos S-a născut ca să aducă pe pământ armonia, pacea, buna înțelegere, să ne facă mai buni și lucrul esențial: să ne mântuiască!

Vă facem urarea ca, de Crăciun, de Anul Nou și de Bobotează, să aveți bucurii depline!

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

ADMINISTRAȚIE

VIDEO. La 1 martie se DESCHIDE oficial Parcul Zorilor din Cluj-Napoca

Publicat

Parcul Zorilor, situat în cartierul cu același nume din Cluj-Napoca,  a fost amenajat pe o suprafață de 1,2 hectare, iar investiția se ridică la 1,6 milioane de euro. Proiectul a inclus plantarea a 188 arbori și 244 arbuști, precum și instalarea unui sistem de irigație.

Din suprafața totală a parcului, 90% reprezintă suprafață verde, iar restul cuprinde alei, piste de biciclete, respectiv amenajări specifice unui parc.

VIDEO. La 1 martie se DESCHIDE oficial Parcul Zorilor din Cluj-Napoca

În parc au fost amenajate:

– zonă cu fântâni pavimentale
– loc de joacă cu dotări moderne pentru copii,

– zonă de recreere pentru seniori unde vor fi instalate mese de șah
– zonă de fitness

– zone de promenadă și piste pentru biciclete
– grup sanitar cu funcție de autocurățare și cișmele
– parcare pentru biciclete, bănci, sistem de supraveghere cu camere video

„La 1 martie, deschidem parcul Zorilor (ridicăm împrejmuirea). Acum se lucrează la ultimele detalii. Vă așteptăm la plimbare și la mișcare”, a scris Emil Boc pe pagina sa de Facebook.

Citește mai departe

EVENIMENT

CFR Cluj e la 10 puncte de liderul FCSB şi n-o mai poate ajunge. Clasamentul la zi

Publicat

De

minge fotbal

Cu 3 etape înainte de finalul sezonului, FCSB s-a îndepărtat la 10 puncte de CFR Cluj şi Rapid şi nu mai poate fi ajunsă, cel puţin până la, eventual, play off.

Meciurile din etapa a 27-a a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.

Rezultate:

Vineri 23 februarie
AFC Hermannstadt – FCU 1948 Craiova 1-0 (0-0), Stadion Municipal – Sibiu
A marcat: Ruben Fonseca (88).
Arbitru: Cătălin Popa (Piteşti); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Andrei Constantinescu (Bucureşti); al patrulea oficial: George Cătălin Roman (Timişoara)
Arbitru video: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitru asistent video: Ciprian Florin Danşa (Satu Mare)
Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) – CCA, Marian Ivan (Braşov) – LPF

FC CFR 1907 Cluj – Dinamo Bucureşti 4-0 (0-0), Stadion ”Dr. Constantin Rădulescu” – Cluj-Napoca
Au marcat: Daniel Bîrligea (52), Karlo Muhar (68), Philip Otele (79, 82).
Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Alexandru Vodă (Alba Iulia), Mihăiţă Necula (Bucureşti); al patrulea oficial: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare)
Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Iulian Dima (Bucureşti)
Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) – CCA, Ioan Bogdan (Arad) – LPF

Sâmbătă 24 februarie
AFC UTA Arad – FC Petrolul Ploieşti 1-0 (1-0), Arena ”Francisc Neuman” – Arad
A marcat: Marcelo Freitas (45+1).
Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Stelian Slabu (Braşov), Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Marius Omuţ (Satu Mare)
Arbitru video: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitru asistent video: Ioan Alexandru Corb (Satu Mare)
Observatori: Zoltan Szekely (Baia Mare) – CCA, Ioan Mărginean (Alba Iulia) – LPF

FC Farul Constanţa – SC Oţelul Galaţi 1-1 (1-0), Academia Hagi – Stadion Central – Ovidiu
Au marcat: Constantin Budescu (31 – penalty), respectiv Frederic Maciel (68).
Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: Alexandru Cerei (Cluj-Napoca), Ferencz Tunyogi (Zalău); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila)
Arbitru video: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitru asistent video: George Cătălin Găman (Craiova)
Observatori: Nicolae Marodin (Bucureşti) – CCA, Iuliuss Nemţeanu (Ghermăneşti/Ilfov) – LPF

FC Politehnica Iaşi – FC Rapid Bucureşti 3-1 (0-0), Stadion ”Emil Alexandrescu” – Iaşi
Au marcat: Adel Bettaieb (55), Alin Roman (87), Shayon Harrison (90+4), respectiv Ermal Krasniqi (52).
Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Ovidiu Artene (Vaslui), Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti); al patrulea oficial: Claudiu Marcu (Constanţa)
Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)
Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) – CCA, Ioan Mironaş (Piatra Neamţ) – LPF

Duminică 25 februarie
ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FC Universitatea Cluj 0-0, Arena Sepsi OSK – Sfântu Gheorghe
Arbitru: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitri asistenţi: Mircea Orbuleţ (Bucureşti), Adrian Popescu (Craiova); al patrulea oficial: Iulian Dima (Bucureşti)
Arbitru video: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti)
Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi) – CCA, Octavian Goga (Braşov) – LPF

FC FCSB – AFC Botoşani 3-2 (1-0), Arena Naţională – Bucureşti
Au marcat: Florinel Coman (6, 76), Joyskim Dawa (71), respectiv Francesco Margiotta (46), Reagy Ofosu (90+4).
Cartonaşe roşii: Nana Antwi (18), Juan Kaprof (FC Botoşani, 56), Darius Olaru (FCSB, 90+1).
Arbitru: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea); arbitri asistenţi: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Ionuţ Marius Bobe (Bucureşti); al patrulea oficial: Ana Maria Terteleac (Berceni)
Arbitru video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti); arbitru asistent video: Ionuţ Coza (Cernica)
Observatori: Vasile Bratu (Slobozia) – CCA, Ştefan Popa (Bucureşti) – LPF

Luni 26 februarie
Universitatea Craiova – FC Voluntari (Stadion ”Ion Oblemenco” – Craiova, 20:00)

Clasamentul la zi

loc echipa M V E Î GM-GP P
1 FCSB 27 17 7 3 50-23 58
2 CFR Cluj 27 14 6 7 50-26 48
3 Rapid 27 13 9 5 46-30 48
4 Farul Constanţa 27 11 8 8 36-36 41
5 Universitatea Craiova 26 10 9 7 39-33 39
6 FC Hermannstadt 27 8 13 6 32-28 37
7 UTA 27 9 10 8 32-36 37
8 Petrolul Ploieşti 27 7 14 6 26-26 35
9 Universitatea Cluj 27 8 11 8 33-38 35
10 Sepsi OSK 27 9 7 11 35-32 34
11 Oţelul Galaţi 27 6 14 7 27-29 32
12 FC U Craiova 1948 27 9 3 15 39-44 30
13 Politehnica Iaşi 27 7 9 11 31-42 30
14 FC Voluntari 26 6 9 11 29-41 27
15 Dinamo 27 6 4 17 20-41 22
16 FC Botoşani 27 3 11 13 29-49 20

 

Citește mai departe

EVENIMENT

Clădirea UPU de la Spitalul Județean Cluj, în renovare. Nu se preiau cazuri sociale, iar unele urgențe vor fi redirecționate

Publicat

De

În sectorul triaj al Unității de Primiri Urgențe 1 au loc lucrări de reparații, întreținere și igienizare, anunță reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj.

Acestea vor dura o spătămână, până luni, 4 martie, iar spațiul funcțional va fi redus substanțial, din cauza lucrărilor.

Clădirea UPU de la Spitalul Județean Cluj, în renovare. Nu se preiau cazuri sociale, iar unele urgențe vor fi redirecționate

Astfel UPU va avea o capacitate diminuată de preluare a pacienților, precizează reprezentanții spitalului.

Asistența medicală de urgențî va fi asigurată, dar cazurile critice, de cod roșu vor fi preluate cu prioritate.

„În măsura în care spațiul permite, se vor prelua cazuri de cod galben și verde. Vor fi posibilități limitate de izolare a cazurilor infecțioase și nu se vor prelua pacienții care reprezintă cazuri sociale.

O parte dintre cazurile de urgențe vor fi transportate la camerele de gardă ale altor unități spitalicești de către serviciul de ambulanță”, au mai precizat reprezentanții unității sanitare.

Pe durata efectuării lucrărilor, accesul în UPU se va face pe ușa laterală a cladirii, aflată pe partea cu Clinica Chirurgie I.

Foto: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Citește mai departe

EVENIMENT

CFR Cluj a TRANSFERAT un mijlocaș ofensiv. A jucat aproape 200 de meciuri în primele două eșaloane din Italia

Publicat

CFR Cluj l-a transferat pe  mijlocașul dreapta Filippo Falco, de 32 de ani, recent plecat de la Steaua Roșie Belgrad.

Clubul se afla de mai mult timp în negocieri cu italianul. Până la urmă, acesta a bătut palma cu clujenii.

CFR Cluj a TRANSFERAT un mijlocaș ofensiv. A jucat aproape 200 de meciuri în primele două eșaloane din Italia

„Bine ai venit, Filippo Falco! Suntem bucuroși să vă anunțăm că Filippo Falco este noul jucător al echipei noastre.

Crescut la academia celor de la Lecce, Falco a bifat 366 de meciuri în carieră, 55 de goluri și 51 de pase decisive. În Italia, mijlocașul ofensiv a jucat aproape 200 de partide în primele două eșaloane, unde a îmbrăcat, printre altele, tricourile celor de la Bologna, Cagliari, Lecce, Benevento, Cesena, Perugia și Pescara.

La începutul anului 2021, italianul a ajuns în prima ligă a Serbiei, la Steaua Roșie Belgrad, formație pentru care a bifat 36 de partide, șase goluri și patru pase decisive. Alături de această echipă, Falco a fost de două ori campion al Serbiei, câștigând și două Cupe.

Îi urăm bun venit în Gruia și cât mai multe reușite alături de CFR Cluj!”, scrie pe pagina de Facebook a clubului.

Falco nu a evoluat deloc în ultimele șase luni și nu are niciun meci oficial în actualul sezon.

În cariera lui, Falco a mai evoluat pentru Pavia, Lecce, Reggina, Juve Stabia, Trapani, Bologna, Cesena, Benevento, Perugia, Pescara și Cagliari. Italianul a adunat 39 de meciuri, 4 goluri și 6 pase decisive în Serie A.

În prezent, acesta este cotat la 700.000 de euro pe site-ul de specialitate transfermarkt.com. Cea mai înaltă cotă a înregistrat-o în aprilie 2020, când evolua în Serie A în tricoul lui Lecce. Fotbalistul valora la acel moment 5 milioane de euro.

„Contractul cu Filippo este până în vară și cu opțiune de prelungire. Vine din postura de jucător liber și deja se pregătește alături de băieți. În momentul în care antrenorul va considera, va fi și pe listă, dacă va convinge. Semnalele sunt pozitive din moment ce Adrian Mutu și-a dorit să îl transferăm”, a declarat Cristi Balaj pentru GSP.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax