Connect with us

Clujul de altădată

VIDEO. Istoria plimbată a Clujului. Casa romană de aproape 2.000 de ani cu încălzire din centrul orașului (RO-EN)

Publicat


Asociația Cluj24 lansează proiectul ”Istoria plimbată a Clujului”, realizat în colaborare cu profesorul de istorie Vladimir-Alexandru Bogosavlievici și finanțat de Primăria Cluj-Napoca. 

În timp ce orientalii îşi construiau colibe din lut şi piatră, iar celţii aveau locuinţe din lemn, stuf sau nuiele, grecii şi romanii au inventat un nou concept de locuinţă, construită din diverse materiale. Ele erau în funcţie de ierarhia socială a locatarilor.

VEZI alte articole din Istoria plimbată a Clujului

Tipurile de locuinţe ale romanilor

Romanii cei mai săraci locuiau în colibe din lut şi lemn, cu acoperiş din stuf. Plebeii (romanii de clasă inferioară şi mijlocie), dar şi membrii claselor ecvestre locuiau în locuinţe colective urbane, un fel de blocuri de apartamente, numite Insula, construite din lemn, cărămizi din lut şi ciment.

Clasele superioare locuiau în Domus, o locuinţă urbană individuală, alcătuită din mai multe camere, curţi interioare, grădini şi ziduri cu picturi minuţios realizate, construite din lemn, ciment şi cărămizi. Acoperişul era alcătuit din ţigle şi avea acces la apa adusă prin ţevi subterane. Mai era şi Villa, specifică patricienilor şi senatorilor.

Casa romană de aproape 2.000 de ani cu încălzire din centrul Clujului

O astfel de locuinţă mai există încă în centrul Clujului, cu pereţii intacţi, după aproape 2.000 de ani. Istoricul clujean Vladimir Alexandru Bogosavlievici o prezintă în câteva rânduri.

„Suntem într-un subsol al unui restaurant care se află vizavi de Mănăstirea Franciscană şi unde avem un obiectiv foarte puţin cunoscut de clujeni, o casă romană. O casă romană datată din Napoca romană, din secolele II sau III. Uitaţi-vă cât era de mare, sunt pereţii care înconjurau această casă. Casa era prevăzută cu acel hipocaust, nişte ţevi din ceramică, pe unde venea apa caldă, pentru că romanii încălzeau şi aveau tot timpul căldură în timpul iernii”, spune istoricul clujean.

Napuca, Napoca, Cluj

În context, el vorbeşte şi despre numele oraşului.

„Napoca romană, la început municipiu, pe urmă, cu grad superior, colonie, care la romani însemna un oraş construit după modelul Romei şi nu plătea taxe şi impozite după terenul agricol pe care îl avea.

De Napoca ştim dintr-o diplomă militară, găsită la Aiton, de un preot reformat care slujea acolo în secolul al XVIII-lea, unde este amintită o cohortă spaniolă şi ne aminteşte de acest oraş roman. Ce înseamnă Napoca, de unde vine numele?! Se pare că e un nume luat de romani de la vechea populaţie autohtonă de aici -daci sau ce or fi fost ei-, Napuca.

Cuvântul în sine Napoca poate să vină de la o uniune de triburi dacice, numită naparis. De asemenea, este o ipoteză că numele poate să provină de la napos, care înseamnă loc împădurit în limba greacă. Sau de la rădăcina unui cuvânt indo-european, care înseamnă loc umed; cunoaştem zona depresionară a Clujului, care are această umiditate.

Trebuie să amintim că aşa-numita Napucă dacică era cam unde-s Băile Someşeni, cam la 200-300 de metri de ele, unde au fost găsite artefacte, şi dacice, dar şi celtice. Acest obiectiv pe care îl vedem noi în Piaţa Muzeului este mult mai amplu şi mai bine păstrat decât cel din Piaţa Unirii. Din păcate, nu este făcut cunoscut publicului. Oare cine e de vină? Îmi pun şi eu întrebarea…”, mai spune Vladimir Alexandru Bogosavlievici.

*Proiectul „Istoria plimbată” este realizat de Asociaţia Cluj24, în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca.

 

(EN) VIDEO. Walking through the history of Cluj. An almost 2000 years-old roman house with heating system in the center of the city

The Cluj24 Association launches the project “Walking through the history of Cluj”, realized in collaboration with the history teacher Vladimir-Alexandru Bogosavlievici, and financed by the City Hall.

While the Orientals would build mud and stone huts, and the celts had wooden houses with reeds or twigs, the greeks and romans invented a new house concept which was built using different materials, in accordance with the social hierarchy of the residents.

Types of roman houses

The most impoverished romans lived in mud and wooden huts with thatched roofs. Both the plebeians (lower and middle class romans) and the members of the equites lived in collective urban houses similar to the actual apartment blocks. These were named „Insula” and were built of wood, bricks and cement.
The upper class lived in Domus, an individual urban house comprised of multiple rooms, patios, gardens and walls built of wood, cement and bricks, with thoroughly made paintings. The roof was formed by tiles and had access to the water that was brought through underground pipes. There was also the Villa, characteristic to the patricians and the senators.

The roman house in the center of Cluj with a heating system that is almost 2000 years old

A house like this still exists in the center of Cluj, its walls are intact, even after almost 2000 years. Vladmir Alexandru Bogosavlievici, historian born in Cluj, provides a short description about the place.

“We are in the basement of a restaurant opposite the Franciscan Monastery, where we have an attraction that is very little known among the people of Cluj, a roman house, dated from the roman Napoca of the 2nd and 3rd centuries. Look how big it was, these are the walls that surrounded the house. The house was envisaged with that hypocaust, some ceramic pipes for the warm water because the romans would always have heat in the winter”, the historian says.

Napuca, Napoca, Cluj

In this context, he talks about the name of the city, as well.

“At first, Napoca was a municipality, and then became a colony, a superior grade which, for the romans, meant a city that was built on Rome’s model and that did not pay taxes for the agricultural land that it had.

We know about Napoca from a military diploma found at Aiton by a reformed priest who used to serve there in the 18th century. The document mentions a Spanish cohort which reminds us about this roman town. What does Napoca mean, where does the name come from?! It seems that the indigenous people – dacian or not – named it Napuca, and romans got their inspiration from there.

The word itself, <<Napoca>>, may come from <<naparis>>, a Dacian union of tribes. In addition, there is a hypothesis that the name has its roots in the word <<napos>>, which means <<a wooded place>> in Greek, or in a indo-european term that suggests the idea of a wet place. We know the depression section of Cluj which is characterised by humidity.

We must underline the fact that the so called Dacian Napuca was near Băile Someșeni, around 200-300 meters away from them, where there have been found artifacts, both dacian and celtic. This attraction that we are seeing in The Museum Square is more complex and better preserved than the one in the Union Square. Unfortunately, it is not making itself known to the public. Whose fault is it? I have started to ask myself…”, Vladimir Alexandru Bogosavlievici adds.

*The “Walking through the history of Cluj” project is made by the Cluj24 Association, in collaboration with the City Hall and the Local Council of Cluj-Napoca. (traducere în engleză, Amalia Oprescu)Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

FOTO. Din anomaliile imobiliarelor: Pivniță de VÂNZARE în Cluj-Napoca la preț de BALCON

Publicat

pivnita

Din anomaliile imobiliarelor: o pivniță „bombardată” situată la demisol în cartierul clujean Grigorescu se vinde la prețul unui balcon.

pivnita

Aflată în zona Hotelului Napoca, zonă foarte bună de altfel, pivnița se poate amenaja ca și apartament la demisol cu 2 camere+ bucătărie+baie, cu toate utilitățile.

pivnita

pivnita

pivnita

pivnita

FOTO. Din anomaliile imobiliarelor: Pivniță de VÂNZARE în Cluj-Napoca la preț de BALCON

Are 47 mp utili și CF separat, a ținut să precizeze vânzătorul. Prețul pivniței este de 28.000 de euro, adică aproximativ cel al unui balcon.

Sursa/ Foto: Olx.ro

Citește mai departe

EVENIMENT

Două persoane au dat buzna într-o casă din Cluj-Napoca și au agresat un bărbat

Publicat

politia, ipj

Un bărbat a fost agresat de doi necunoscuți care au dat buzna în locuința acestuia, pe strada Ploiești din Cluj-Napoca. Agresorii au fugit când victima a strigat după ajutor.

Polițiștii clujeni au fost alertați, marți dimineață, de un bărbat care a raportat că două persoane necunoscute au pătruns în imobilul său și l-au agresat.

Doi bărbați au dat buzna într-o casă din Cluj-Napoca și au agresat un bărbat

Cei doi au părăsit imobilul în momentul în care bărbatul a strigat după ajutor. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

„La data de 18 iunie, în jurul orei 08.52, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că două persoane necunoscute ar fi pătruns în cursul aceleiași dimineți în imobilul în care locuiește.

La fața locului au intervenit mai mulți polițiști, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că persoana vătămată ar fi fost agresată de către cele două persoane, iar în momentul în care a strigat după ajutor, acestea au fugit.

Victima a fost transportată la spital

În urma evenimentului, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, a transmis IPJ Cluj.

În aceste momente sunt efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. Premieră medicală la Spitalul Județean Cluj. Procedură inovativă, realizată cu succes pe un pacient de 61 de ani

Publicat

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj marchează o nouă premieră medicală. A realizat cu succes o procedură intervențională inovativă în tratarea unui pacient de 61 de ani.

O echipă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj a realizat o procedură inovatoare de tratament pentru un pacient oncologic oligometastatic, utilizând o metodă de ablație termică cu ajutorul microundelor (MWA).

„Echipa Laboratorului de radiologie intervențională, coordonată de medicul Dan Duma, alături de specialiști oncologi și de terapie intensivă, au pus în practică o procedură de tratament cu viză curativă pentru un pacient oncologic oligometastatic (număr redus de metastaze) folosindu-se o metodă de ablație termică cu ajutorul microundelor (MWA)”, au transmis reprezentanții SCJU Cluj.

Pacient de 61 de ani, operat cu succes

Astfel, echipa mixtă a reușit să înlăture metastazele hepatice ale unui pacient de 61 de ani, care suferă și de o patologie psihiatrică. Procedura a fost un succes, iar pacientul a fost externat în stare bună a doua zi după intervenție.

„Cu această ocazie au fost înlăturate metastazele de la nivelul ficatului pacientului oncologic în vârstă de 61 de ani, având și patologie psihiatrică. Pacientul a fost externat din spital a doua zi după intervenție, în stare bună”, mai arată aceștia.

Trei proceduri inovative, disponibile la SCJU Cluj

Trei proceduri inovative, între care se numără și metoda de ablație tumorala prin microunde, sunt disponibile în prezent la SCJU Cluj și reprezintă alternative viabile la intervențiile chirurgicale clasice.

„Metoda de ablație tumorala prin microunde (MWA) constituie o modalitate de distrugere a tumorilor cu ajutorul căldurii. Această metodă se aseamănă cu ablația tumorala prin radiofrecvență (RFA) și cu crioablația (scăderea brusca a temperaturii locale). În momentul de față, toate cele trei proceduri inovative pot fi efectuate cu succes în SCJU Cluj, constituind în anumite cazuri bine selecționate, alternative viabile la intervențiile chirurgicale clasice”, au declarat reprezentanții unității medicale.

Citește mai departe

ADMINISTRAȚIE

FOTO. Pista de biciclete din Sâncraiu, iluminată noaptea. Curentul electric este produs de panouri solare. Investiție prin PNRR

Publicat

De

pista de biciclete

Pista de biciclete din comuna Sâncraiu, amenajată pe traseul unei foste linii de cale ferată dezafectată pe care circula Mocănița, este iluminată pe timp de noapte în urma finalizării unui proiect finanțat din PNRR care prevede alimentarea cu curent electric de la panouri solare.

Primarul Poka Andrei a declarat pentru Cluj24 că primăria comunei nu cheltuie niciun ban pentru iluminatul pistei de biciclete grație noii investiții.

pista de bicilete

”Pe segmentul nostru de pistă din Sâncraiu, de 4 km, am pus din 40 în 40 de metri, 100 de stâlpi de iluminat cu LED și panouri solare.

Mai avem în proiect monitorizare cu camera video și a asigurarea WIFI pe întreg tronsonul, finanțarea fiind asigurată prin PNRR cu o sumă de 450.000 de euro.

Dronă pentru primărie

pista de biciclete

Alte componente ale proiectului sunt amplasarea de mobilier smart în parcuri, cu bănci și panouri de informatică, achiziția unei drone, dar și construirea a două stații de încărcare pentru mașini electrice.

Primăria Sâncraiu nu cheltuie niciun ban pentru iluminatul nocturn al pistei de biciclete, pentru că avem curent electric de la panourile solare”, a spus Poka.

Pista de biciclete are, în total, o lungime de 7 km și ajunge până la Huedin, urmând să fie conectată cu Apuseni Velo, care trece prin Sâncraiu și ajunge la Poieni și la E60.

Proiectul pistei din Sâncraiu este parte a celui de înființare de piste de biciclete pe traseul căii ferate dezafectate Huedin-Sâncraiu-Călățele. Pe lângă cei 4 km în Sâncraiu și 3 în Huedin, pista ar trebui să traverseze și 5,2 km pe raza comunei Călățele, urmând să fie inclusă în rețeaua europeană a traseelor de cicloturism,

 

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax