Connect with us

ACTUALITATE

PASTORALA de Paști a mitropolitului Clujului, IPS Andrei: „Bucuria se naște din rugăciune”

Publicat


Mitropolitul Clujului, IPS Andrei, a transmis Pastorala de Paști intitulată  „Bucuria se naște din rugăciune” care va fi citită duminică la Sf. Liturghie în toate bisericile de pe raza Mitropoliei.

Iubiți frați și surori,

În sfânta zi de Paști, unul dintre stihurile învierii, proclamă ritos: „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea” . Nu este o altă zi mai plină de bucurie și de veselie ca ziua de Paști. Una din cântările slujbei, adresându-se femeilor purtătoare de mir, subliniază și motivul bucuriei: „Veniți de la mormânt, femei bine-vestitoare, și ziceți Sionului: Primește de la noi bunele vestiri de bucurie ale Învierii lui Hristos. Veselește-te, saltă și te bucură, Ierusalime, pe Împăratul-Hristos văzându-L ca pe un  mire ieșind din mormânt” . Bucuria este pricinuită de învierea Domnului Hristos din morți și de biruința Lui asupra păcatului și morții.

Părinții care au meditat asupra bucuriilor le împart pe acestea în trei categorii. Începând cu cele mai de jos, care sunt bucuriile păcatului, continuă cu cele mijlocii, care sunt bucuriile curate și sfârșesc cu cele mai de sus, care sunt bucuriile sfinte.

Bucuriile păcatului țin puțin, și anume până când se consumă păcatul. Alcoolicul se simte bine până când e sub influența băuturii, iar apoi rămâne sănătatea zdruncinată. Cei ce folosesc droguri, cât sunt sub influența lor se simt grozav, dar după întrebuințarea lor îndelungată devin niște epave. Și am putea continua cu celelalte patimi care-l subjugă pe om. Bucuriile lor țin foarte puțin, iar urmările lor sunt catastrofale.

Bucuriile curate țin cât o viață de om. Asemenea bucurii are omul care reușește să se realizeze, să aibă o misiune frumoasă, să aibă o familie fericită, să-și vadă copiii crescând sănătoși, să aibă o casă tihnită. Aceste bucurii nu-l părăsesc niciodată cât trăiește, dar merg cu el numai până la mormânt.

Bucuriile sfinte se declanșează pe pământ, ne însoțesc toată viața, dar trec cu noi și în eternitate. Asemenea bucurie este bucuria Sfintelor Paști. O asemenea bucurie au avut femeile mironosițe în dimineața învierii. Pe când se duceau să le spună ucenicilor vestea primită de la înger că Domnul Hristos a înviat „iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui și I s-au închinat” (Matei 28, 9).

Iubiți credincioși,

Sfântul Apostol Pavel leagă aceste bucurii sfinte de rugăciune. „Bucurați-vă pururea. Rugați-vă neîncetat” (I Tesaloniceni 5, 16-17) este îndemnul pe care ni-l face el nouă tuturor. Și nu uităm că acest an este, conform hotărârii Sfântului Sinod, anul omagial al rugăciunii. Fiecare creștin și lumea întreagă au nevoie de rugăciune.

S-au dat multe definiții rugăciunii și rugăciunile sunt de mai multe feluri. În general se vorbește de trei feluri de rugăciuni: rugăciuni de preamărire a lui Dumnezeu, rugăciuni de mulțumire aduse lui Dumnezeu și rugăciuni de cerere adresate lui Dumnezeu. Ordinea naturală aceasta este: rugăciuni de preamărire sau de slavă, rugăciuni de mulțumire și rugăciuni de cerere. Noi, din păcate, de cele mai multe ori facem rugăciuni de cerere.

Am zis că s-au dat multe definiții rugăciunii. Rugăciunea, fiind o lucrare spirituală, a fost numită „plugăria sufletului”. Sfântul Ioan Scărarul, în lucrarea sa de căpetenie – „Scara Raiului” – îi dă o definiție cuprinzătoare: „Rugăciunea este, după însușirea ei, însoțirea și unirea omului și a lui Dumnezeu; iar după lucrare, susținătoarea lumii” . Așadar, rugăciunea ține lumea.

Rugăciunea trebuie făcută cu credință și stăruință. Mântuitorul Iisus Hristos ne zice: „Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fi-va lui orice va zice” (Marcu 11,22-23). Sfântul Iacov ne spune că „de este cineva lipsit de înțelepciune, să o ceară de la Dumnezeu, Cel ce dă tuturor fără deosebire și fără înfruntare, și i se va da. Să ceară însă cu credință, fără să aibă nicio îndoială, pentru că cine se îndoiește este asemenea valului mării, mișcat de vânt și aruncat încoace și încolo. Să nu gândească omul acela că va lua ceva de la Dumnezeu” (Iacov 1,5-7). Așadar, este nevoie de credință, dar, în același timp, și de stăruință. Mântuitorul Iisus Hristos, în Evanghelia după Luca, capitolul XVIII, ne dă ca exemplu pe văduva stăruitoare care l-a determinat pe judecătorul nedrept să-i rezolve pricina.

Este cunoscută în mediul monahal întâmplarea cu fratele simpluț și slăbuț în credință care a auzit citindu-se în biserică: „De veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te de aici dincolo, și se va muta” (Matei 17, 20). Chilia lui fiind chiar lângă un munte, care-i ținea atât umbră, cât și răcoare, s-a rugat seara: Doamne, mută muntele acesta mai încolo, ca să am și eu lumină și căldură! Apoi a tras perdeaua la geam și s-a culcat. Dimineața, ridică colțul perdelei și vede că muntele nu s-a mutat. Plin de amărăciune exclamă: știut-am eu că nu se mută! Atâta a fost credința lui.

Apoi, rugăciunea trebuie făcută fiind în pace cu toată lumea: „când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru Cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre (Marcu 11,25-26). Sau, după interpretarea Sfântului Ioan Scărarul, „Când pornești să te înfățișezi înaintea Domnului să-ți fie ție haina sufletului țesută întreagă din firele, mai bine zis din zalele nepomenirii răului” . Iar subliniind calitatea rugăciunii face remarca că „îndulcesc bucatele, untdelemnul și sarea; întraripează rugăciunea, smerenia și lacrima” .

Dreptmăritori creștini,

Din punct de vedere calitativ, rugăciunile noastre trec prin câteva trepte. Prima treaptă o constituie rugăciunea trupului: „Mintea se împrăștie, inima nu încearcă niciun simțământ, nicio bucurie: omul are nevoie de răbdare, de trudă, de sudoare. Totuși, fără să ții seamă de toate acestea, roagă-te” . În timpul rugăciunii trupului îți pot trece prin minte lucruri bune și rele, îți mai adaugi păcate, ai impresia că e o rugăciune timp-pierdut și, totuși, roagă-te!

Treapta a doua este rugăciunea cugetării: „mintea s-a deprins să se reculeagă în ceasul rugăciunii, pe care o rostește în întregime fără risipiri” . Treapta a treia la care ajunge rugăciunea este rugăciunea simțirii. Mintea se coboară în inimă, inima se încălzește și grăiește cu toată fervoarea către Bunul Dumnezeu. Omul se simte bucuros și fericit, ca-n ziua de Paști „pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea”. Așa că din rugăciune izvorăște bucuria.

Nevoitorii mai pomenesc de încă o treaptă a rugăciunii, care-i mai mult decât o rugăciune, este starea de extaz sau de răpire! Sfântul Apostol Pavel zice, referitor la această măsură a rugăciunii, că „Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci Însuși Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite” (Romani 8,26).

Marea lipsă a omului contemporan este că se roagă puțin. Nici scurtele rugăciuni de acasă, de dimineața și seara, nu le mai face. Cu atât mai puțin participă la rugăciunea obștească de duminica, la Sfânta Liturghie. Ori participarea la Liturghia de duminica și scurtele rugăciuni de dimineața și seara i-ar aduce bucurie sufletului.

Iubiți credincioși,

Îngăduiți-mi să fiu nostalgic… Sunt Paștile cele frumoase. Înviază Domnul și înviază și amintirile. Îl văd pe preotul copilăriei mele călcând pe stele și pe flori. Îl văd departe, îmbrăcat în lumină și flori. Îl văd iluminat, deschizând sfintele uși ale altarului și întinzând făclia cu flacăra zbuciumată strigând cu bucurie: „Veniți de luați lumină!”.

Poporul din biserică se mișcă. E freamăt. E ca un codru trezit de vânt. Zeci de brațe ostenite se întind către făclia lui. Toți iau lumină din lumină, toți se bucură, și bucuria și rugăciunea îngemănate coboară cerul pe pământ, iar Domnul păcii, Cel înviat din morți, îi unește într-un gând și într-un cuget.

Această stare de armonie și de pace am dori-o revărsată acum nu numai peste noi, ci în mod special I-o cerem Domnului Hristos pentru cei prinși de un război care nu credeam că se poate ivi în aceste vremuri.

Cât de frumoase sunt Paștile! Ele ne „izbăvesc de întristare” . Paștile le-au umplut de bucurie pe femeile mironosițe și ne umplu și pe noi. Sfântul Ioan Gură de Aur ne cheamă pe toți: „Cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi. Masa este plină, ospătați-vă toți. Vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând” .

Duhul sărbătoresc cuprinde în ziua de Paști toată făptura, pe oameni și mediul înconjurător. George Coșbuc, cu sensibilitatea-i inegalabilă dă glas acestei stări de fapt: „Și cât e de frumos în sat,/ Creștinii vin tăcuți din vale,/ Și doi de se-ntâlnesc în cale,/ Își zic: Hristos a înviat!/ Și râde-atâta sărbătoare,/ Pe chipul lor cel ars de soare” .

Cuprinși de acest duh sărbătoresc de bucurie și de rugăciune al Sfintelor Paști, vă îmbrățișăm cu sfântă dragoste, vă dorim ca Domnul cel Înviat din morți să vă izbăvească de orice întristare și vă zicem: Hristos a Înviat!

Urmărește știrile Cluj24.ro pe Google News

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

CFR Cluj a TRANSFERAT un mijlocaș ofensiv. A jucat aproape 200 de meciuri în primele două eșaloane din Italia

Publicat

CFR Cluj l-a transferat pe  mijlocașul dreapta Filippo Falco, de 32 de ani, recent plecat de la Steaua Roșie Belgrad.

Clubul se afla de mai mult timp în negocieri cu italianul. Până la urmă, acesta a bătut palma cu clujenii.

CFR Cluj a TRANSFERAT un mijlocaș ofensiv. A jucat aproape 200 de meciuri în primele două eșaloane din Italia

„Bine ai venit, Filippo Falco! Suntem bucuroși să vă anunțăm că Filippo Falco este noul jucător al echipei noastre.

Crescut la academia celor de la Lecce, Falco a bifat 366 de meciuri în carieră, 55 de goluri și 51 de pase decisive. În Italia, mijlocașul ofensiv a jucat aproape 200 de partide în primele două eșaloane, unde a îmbrăcat, printre altele, tricourile celor de la Bologna, Cagliari, Lecce, Benevento, Cesena, Perugia și Pescara.

La începutul anului 2021, italianul a ajuns în prima ligă a Serbiei, la Steaua Roșie Belgrad, formație pentru care a bifat 36 de partide, șase goluri și patru pase decisive. Alături de această echipă, Falco a fost de două ori campion al Serbiei, câștigând și două Cupe.

Îi urăm bun venit în Gruia și cât mai multe reușite alături de CFR Cluj!”, scrie pe pagina de Facebook a clubului.

Falco nu a evoluat deloc în ultimele șase luni și nu are niciun meci oficial în actualul sezon.

În cariera lui, Falco a mai evoluat pentru Pavia, Lecce, Reggina, Juve Stabia, Trapani, Bologna, Cesena, Benevento, Perugia, Pescara și Cagliari. Italianul a adunat 39 de meciuri, 4 goluri și 6 pase decisive în Serie A.

În prezent, acesta este cotat la 700.000 de euro pe site-ul de specialitate transfermarkt.com. Cea mai înaltă cotă a înregistrat-o în aprilie 2020, când evolua în Serie A în tricoul lui Lecce. Fotbalistul valora la acel moment 5 milioane de euro.

„Contractul cu Filippo este până în vară și cu opțiune de prelungire. Vine din postura de jucător liber și deja se pregătește alături de băieți. În momentul în care antrenorul va considera, va fi și pe listă, dacă va convinge. Semnalele sunt pozitive din moment ce Adrian Mutu și-a dorit să îl transferăm”, a declarat Cristi Balaj pentru GSP.

Citește mai departe

EVENIMENT

Se fură ca-n codru. Amenzi de 30.000 de lei date de poliţiştii clujeni pentru furt de lemne

Publicat

De

În perioada 20 – 24 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică – Biroul Pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, în colaborare cu specialiștii Gărzii Forestiere Cluj au desfășurat acțiuni la nivelul județului pe linia prevenirii și combaterii activităților ilegale în domeniul silvic.

„În urma controalelor efectuate au fost constatate și aplicate 13 sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile Legii 171/2010, în valoare totală de 30.000 de lei.

Totodată, a fost confiscată cantitatea de 73,45 m3 de material lemnos, în valoare de peste 22.000 de lei”, informează IPJ Cluj.

Citește mai departe

EVENIMENT

Oficial McDonald’s: Restaurantul de la Minerva se modernizează. Va avea un design modern și inovații tehnologice

Publicat

McDonald’s în România a venit cu precizări în legătură cu restaurantul de la Minerva, din cartierul clujean Mănăștur, după ce mai mulți locuitori s-au întrebat dacă acesta se demolează sau se modernizează.

”Ca parte a strategiei de îmbunătățire constantă a experienței clienților în restaurantele McDonald’s, am început modernizarea și digitalizarea restaurantului Mănăștur DT. Acesta va avea un design modern, dotat cu inovații tehnologice de ultimă generație pentru pregătirea și servirea produselor și va continua să asigure clienților o experiență cât mai plăcută.

Până la redeschiderea restaurantului McDonald’s Mănăștur DT, clienții sunt așteptați în celelalte trei restaurante McDonald’s din Cluj-Napoca”, au precizat reprezentanții companiei.

Citește mai departe

EVENIMENT

Un singur clujean în lotul de 32 de jucători pentru semifinala cu Georgia din Rugby Europe Championship 2024

Publicat

De

Stafful tehnic al naţionalei României a anunţat un lot de 32 de jucători pentru meciul cu Georgia, din semifinalele Rugby Europe Championship 2024, potrivit site-ului Federaţiei Române de Rugby, lot în care se regăseşte un singur clujean.

”Stejarii”, 17 înaintaşi şi 15 jucători de treisferturi, se vor reuni pentru acest meci duminică, urmând să intre într-un stagiu de pregătire la Izvorani. Plecarea spre Tbilisi este programată pe data de 28 februarie. Pentru această partidă, echipa l-a pierdut pe căpitanul Ovidiu Cojocaru, accidentat la umăr în meciul cu Portugalia.

„Este greu în acest moment să vorbim de echipă, de selecţie, sunt mulţi accidentaţi, jucători care nu pot fi prezenţi, dar băieţii care s-au pregătit până acum au în continuare motivaţia necesară pentru a începe o nouă săptămână de pregătire înainte de plecarea în Georgia.

Construcţia unei echipe necesită timp trebuie să acceptăm că uneori dăm şi greş, dar întotdeauna trebuie să reacţionăm. Este ceea ce aştept şi eu. Jucători tineri, cu experienţă sau nou-convocaţi formează această echipă şi trebuie să găsim echilibrul perfect pentru restul competiţiei”, a declarat antrenorul echipei României, David Gerard.

Meciul Georgia – România va avea loc sâmbătă 2 martie, în semifinalele Campionatului European, la Tbilisi, pe Stadionul ”Miheil Meshi”, de la ora 14:00 (ora României).

Lotul României pentru meciul cu Georgia:

Pilieri: Alexandru Savin (CS Rapid), Ciprian Chiriac (SCM USV Timişoara), Iulian Hartig (Bassin d’Arcachon), Vasile Bălan (CSA Steaua), Alexandru Gordaş (CS Dinamo), George Ilincuţă (CSA Steaua);

Taloneri: Robert Irimescu (CSM Ştiinţa Baia Mare), Florin Bărdaşu (CS Rapid);

Linia a doua: Marcel Rusu (CS Dinamo), Ionuţ Lucian Mureşan (SCM USV Timişoara), Ştefan Iancu (CSM Ştiinţa Baia Mare), Andrei Mahu (Massy);

Linia a treia: Dragoş Ser (SCM USV Timişoara), Damian Strătilă (CSA Steaua), Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), Florian Roşu (CSM Ştiinţa Baia Mare), Andrei Mitu (Pau);

Mijlocaşi la grămadă: Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), Florin Surugiu (CS Rapid);

Mijlocaşi la deschidere: Hinckley Vaovasa (CS Dinamo), Alin Conache (CSA Steaua), Daniel Plai (SCM USV Timişoara);

Aripi: Ionuţ Dumitru (CSA Steaua), Teodor Ursu (CSU ELBI Cluj), Romeo – Corrado Şteţco (SCM USV Timişoara);

Centri: Tangimana Fonovai (CS Rapid), Manumua Tevita (SCM USV Timişoara), Gabriel Pop (GDS Cascais), Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare), Alexandru Prescură (CS Rapid);

Fundaşi: Ovidiu Neagu (CS Dinamo), Marius Simionescu (SCM USV Timişoara).

Staff: David Gerard – antrenor principal, Jonathan Edward Brooks Callard – antrenor cu treisferturile şi atac, Simon Maisuradze – antrenor înaintare, Raphael Francois Saint-Andre – antrenor asistent cu treisferturile şi îndemânare (skills), Michael Dallery – antrenor principal cu pregătirea fizică, Paul Cere-Labourdette – antrenor secund cu pregătirea fizică & GPS, Daniel Carpo – antrenor secund cu pregătirea fizică & GPS, Daniel Răzvan Wanya Crîngu – medic, Marius Lică Todosi – kinetoterapeut, David Popa – analist video.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax