Connect with us

ADMINISTRAȚIE

LIVE VIDEO. Ședința ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca. Peste 40 de proiecte pe ordinea de zi

Publicat


Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca se întrunește, marți, de la ora 10, în ședință ordinară în sala de sticlă a Primăriei, urmând să fie analizate și votate 41 de proiecte de hotărâre. 

Ședința este prima convocată după alegerile locale din 9 iunie.

La început, primarul Emil Boc prezintă un scurt bilanț de la precedenta ședință a deliberativului local.

”Rezultatele alegerilor locale confirmă că ne-am făcut datoria și ducem orașul acolo unde clujenii așteaptă”, a spus Boc.

Acesta a precizat că lucrările la metrou au început, prin devierea utilităților, iar în toamnă vor fi aduse la Cluj cele două ”cârtițe” și vor intra în subteran.

În ceea ce privește lucrările la căminul pentru vârstnici de pe Calea Baciului, acestea sunt în grafic.

”Programul ANL trebuie să revină și să capete proporții de amploare.

Noi venim cu un program complementar la plata chiriei, de 300 de euro. Am mărit perioada de la 3 la 5 ani și am majorat plafonul de la care se poate obține sprijinul. 540 de familii beneficiază de acest program”, a spus Boc, care a precizat că se va continua programul de construire de locuințe sociale.

În ceea ce privește prelungirea PUG-ului, Emil Boc a precizat că este un act legal.

”Începem procedura unui nou PUG după adoptarea noului Cod Administrativ până la sfârșitul anului de către Parlament, care să fie realizat în 5 ani. PUG-ul nou va fi pentru 2030-2050”, a explicat primarul.

Proiectele de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 734/2020 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 808/2020, nr. 847/2020, nr. 31/2021, nr. 175/2021 şi nr. 735/2022. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 143948/9.03.2020, având ca obiect unitatea de locuit situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor, Modul A3, ap. 2, încheiat cu Ceteraș Ileana. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent spațiului comercial nr. 29, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 1, înscris în C.F. 257633 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 257633 (nr. C.F. vechi 119604, nr. topo. 23541/2). Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de înregistrare în planul cadastral, actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în strada Iuliu Maniu nr. 25, Cămin-Internat aferent Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” din municipiul Cluj-Napoca Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local al imobilului situat în municpiul Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 354750 Cluj-Napoca și trecerea acestuia în domeniul public al muncipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului identificat prin nr. cadastral 355495, situat în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 33,77 mp., reprezentând cota de 33,77/441 parte din terenul în suprafață de 441 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 68, înscris în C.F. nr. 326210 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 326210. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Valeriu Bologa, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Albiei, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din str. Parâng) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, identificat în CF nr. 355185 Cluj-Napoca, către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, înscris în CF nr. 351425 Cluj-Napoca, din domeniul public al Județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 62/2024, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 107/2024 și nr. 462/2024 (Lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe Lista de priorități pe anul 2024, aprobată prin Hotărârea nr. 16/2024). Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative, S+P+E, str. Pablo Picasso nr. 9A; beneficiari: Duca Traian și Duca Viorica. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+M, str. Trandafirilor nr. 3; beneficiari: Cupșa Vasile și Cupșa Sanda Daniela. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P, str. Colonia Borhanci nr. 94; beneficiari: Suciu Florin-Cornel și Suciu Maria. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Galaction Liviu Munteanu nr. 8; beneficiar: Bojan Ioan. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar în zonă cu caracter rezidențial, str. Sarmisegetuza nr. 11-13 și nr. 12, de modificare a P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 406/2020; beneficiară: Neag Nicoleta. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană (platformă industrială TDR), dezvoltare ansamblu mixt str. Oașului-str. Gării (str. Oașului nr. 27); beneficiară: S.C. HEXAGON DISTRICT S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de prelungire a valabilității documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca” aprobate prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind aprobaerea alocării sumei de 50.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, pentru organizarea evenimentului „Concert de Fanfară în Parcul Central”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, în proiectul „DataSpace, DataShare 2.0”, acronim DS2, finanțat prin Programul Horizon Europe, precum și a acordului de consorțiu pentru implementarea proiectului. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2025, a Hotărârii nr. 944/2022 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 23, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 18-20, înscrise în C.F. nr. 264386-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 din Hotărârea nr. 750/2023 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social „Alimente”. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 596/2021 (aprobarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 765/2023. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 413/2020 (aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei de stații publice de încărcare electrică din municipiul Cluj-Napoca” . Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca și Serviciului public pentru administrare obiective culturale. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 426/2023 privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din Primăria municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 767/2023, Hotărârea nr. 794/2023. Proiect din inițiativa primarului.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții, Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială și Medicală, precum și aprobaerea Statului de funcții, Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca din structura Direcției de Asistență Socială și Medicală.Proiect din inițiativa primarului.
Informare către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, privind Plângerea prealabilă formulată de Instituția Prefectului Județul Cluj cu privire la Hotărârea nr. 735/17.10.2023 privind aprobarea unui schimb de imobile și însușirea rapoartelor de evaluare a proprietății imobiliare.
Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Avertis SRL înregistrat sub nr. 451267 din 7.05.2024.
Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Schebor Ioan Cristian înregistrată sub nr. 476118 din 20.05.2024.
Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Chichișan Ciprian și Chichișan Daniela înregistrată sub nr. 477579 din 20.05.2024.
Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Condor Lucia, Băgărean Dorel, Ivan Rodica, Miron Vasile-Dorin și Miron Elena-Olimpia înregistrată sub nr. 495076 din 29.05.2024 conex cu nr. 447563 din 30.04.2024.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EDUCATIE

Cea mai mare concurență la admitere la UMFIH Cluj-Napoca, 2,88 de candidați pe un loc la specializarea Radiologie și imagistică

Publicat

UMF

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” (UMFIH) din Cluj-Napoca anunță finalizarea înscrierilor pentru concursul de admitere la toate programele de studii oferite de cele trei facultăți: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie. În total, 1.652 de candidați s-au înscris pentru a concura pentru un loc bugetat la unul dintre programele de studii.

Programul de studii Medicină a înregistrat cel mai mare număr de candidați, cu 964 de înscrieri. Aceasta reprezintă o concurență de 2,86 candidați pe un loc la buget, ceea ce înseamnă un interes crescut pentru acest program de studii.

La programul de studii Medicină Dentară s-au înscris 194 de candidați, însemnând o concurență de 2,36 pe un loc bugetat.

Și la programul de studii Farmacie sunt 26 de candidați, reprezentând o concurență de 0,55 pe loc.

În cadrul programului de studii Asistență medicală generală, s-au înscris 101 candidați, rezultând o concurență de 1,07 pe un loc la buget.

Specializare Balneofiziokinetoterapie și Recuperare a atras 88 de candidați, ceea ce reprezintă o concurență de 1,72 pe un loc.

Cea mai mare concurență

La specializarea Radiologie și imagistică, s-au înscris 78 de candidați, reprezentând o concurență de 2,88 pe un loc.

Și programul de studii Tehnică dentară a atras 94 de candidați, având o concurență de 2,47 pe un loc.

În același timp,specializarea Nutriție și dietetică a înregistrat 24 de candidați, cu o concurență de 1,04 pe un loc.

La Asistență medicală generală, extensia Baia Mare, s-au înscris 45 de candidați, rezultând o concurență de 1,5 pe un loc.

În cadrul programului de Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, s-au înscris 38 de candidați, ceea ce reprezintă o concurență de 1,72 pe un loc bugetat.

Mesajul rectorului Buzoianu

„Suntem încântați de interesul manifestat de tinerii din întreaga țară pentru programele noastre de studii și le dorim mult succes tuturor candidaților la examenul de admitere.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca continuă să fie un pilon al excelenței academice în domeniul medical, pregătind specialiști de top pentru viitorul sănătății”, a transmis prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Examenul de admitere la studiile de licență la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca va avea loc duminică, 21 iulie 2024.

 

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO FOTO. Electric Castle a adus ploaia la Bonțida! 34.000 de participanți, în prima zi de festival

Publicat

De

Festivalul Electric Castle și-a respectat tradiția și a adus cu sine ploaia la Bonțida, unde timp de cinci zile, ritmurile electro se împletesc cu activități diverse, concursuri și întâlniri cu personalități.

Electric Castle începe cu prognoze bune: încă din prima zi de festival, peste 34.000 de participanți au ales cea mai fierbinte destinație a momentului în România, domeniul Banffy din Bonțida.

EC Photo Team – Adrian Varzaru

Festivalul a adus ploaia la Bonțida

Urarea de „bun venit” a fost făcută cu sute de litri de apă distribuite gratuit pentru a-i răcori pe festivalieri. Organizatorii le reamintesc acestora constant cât de important e să rămână hidratați și de cișmelele cu apă disponibile pentru consum gratuit.

EC Photo Team – Sovan Cosmin

Temperatura a fost, oricum, doar un detaliu pentru cei ajunși, de miercuri, în festival. Participanții au ales să danseze, la soare sau la umbră, iar distracția de noapte s-a prelungit și cu ajutorul vremii: a plouat la Bonțida, semn că festivalul își respectă tradiția.

Concerte pe toate scenele, de astăzi

De joi, toate scenele festivalului sunt deschise și pregătite să întâmpine capetele de afiș ale celei de-a 10-a ediții.

REMA, senzația momentului în curentul afrobeat, ajunge la Bonțida la doar câteva zile de la lansarea noului album HEIS. Artistul ce a strâns miliarde de difuzări în rețelele de streaming și zeci de premii cu hit-ul „Calm Down” promite o energie cu totul nouă. HEIS e dinamic, puternic, o declarație în forță pentru cei ce se întrebau dacă REMA nu e doar un star meteoric.

Pe main stage vor urca joi Delia, la ora 19:30, Vița de vie, la 21:00, REMA de la 22:45 și Kungs, de la 00:05.

„Full house” la Hangar, miercuri noapte

A fost plin, încă din prima seară, la scena Hangar, și lucrurile nu se vor schimba nici astăzi.

EC Phot Team – Miluta Flueras

Cavalera, veteranii heavy metal, Lebannon Hannover, trupa ce susține curentul post-punk, și rapperul canadian Night Lovell, creează exact mixul de care publicul are nevoie pentru a-și exersa toate stilurile de dans.

EC Photo Team – Todor Dan

Activități sportive, culturale și de entertainment

Pentru cei care încă nu știu ce să aleagă din lista de peste 60 de activități sportive, de entertainment sau culturale din program, există o destinație sigură: Comedy Club. În fiecare zi, show-urile echipei Comedy Box din The Stables promit să nu dezamăgească.

Aplicația Electric Castle și site-ul electriccastle.ro oferă în timp real informații actualizate despre programul complet al festivalului.

Citește mai departe

ADMINISTRAȚIE

FOTO. Emil Boc s-a întâlnit, miercuri, cu mănășturenii. Boc: Acest tip de întâlniri vor CONTINUA în toate cartierele orașului

Publicat

boc

Miercuri, primarul Emil Boc, împreună cu viceprimarul Dan Tarcea, s-au întâlnit cu locuitorii din Mănăștur, ocazie cu care edilul a premiat asociațiile de proprietari care au avut grijă de spațiile verzi. Aceste întâlniri vor continua și în alte cartiere.

„Ieri (miercuri), împreună cu dl. viceprimar Dan Tarcea și colegii mei din Primărie, ne-am întâlnit cu cetățenii din cartierul Mănăștur (zona cinematografului Dacia).

boc

boc

FOTO. Emil Boc s-a întâlnit, miercuri, cu mănășturenii. Boc: Acest tip de întâlniri vor CONTINUA în toate cartierele orașului

Cu această ocazie, am premiat Asociațiile de Proprietari care au demonstrat o atenție deosebită spațiilor verzi din cartierele clujene în cadrul Concursului „Curățenie Generală” 2024. Felicitări tuturor participanților și câștigătorilor pentru spiritul civic și grija oferită comunității!

boc

În cea de-a doua parte a întâlnirii, am discutat situațiile cu care se confruntă cetățenii și care pot fi îmbunătățite, precum: punctele gospodărești, îmbunătățirea spațiilor publice, plantări, curățenie, o mai bună semnalizare stradală, suplimentarea băncilor din spațiile publice, salubrizarea și iluminarea pasajului Primăverii și alte probleme punctuale.

În cadrul discuției de ieri, am precizat că pentru fiecare problemă ridicată, în maximum 30 de zile vor fi oferite răspunsuri punctuale. Acest tip de întâlniri vor continua în toate cartierele orașului.

boc

boc

boc

boc

Mulțumesc, pe această cale, tuturor cetățenilor care și-au alocat timp pentru participarea la întâlnire. Spiritul civic trebuie să se regăsească în fiecare dintre noi, căci numai împreună, prin colaborare, putem dezvolta cartierele și orașul”, a scris edilul pe Facebook.

Citește mai departe

EVENIMENT

S-a SCHIMBAT încadrarea în cazul cadavrului găsit într-o locuință din Turda, din OMOR în lovituri cauzatoare de moarte

Publicat

politie 4 bun

Polițiștii clujeni au schimbat încadrarea juridică în cazul cadavrului unui bărbat găsit, miercuri, într-o locuință din Turda, din omor în lovituri cauzatoare de moarte.

„La data de 17 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au demarat cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunii de omor.

S-a SCHIMBAT încadrarea în cazul cadavrului găsit într-o locuință din Turda, din OMOR în lovituri cauzatoare de moarte

Ulterior, în urma administrării probatoriului a fost dispusă schimbarea încadrării juridice, activitățile de cercetare fiind continuate sub aspectul infracțiunii de lovituri cauzatoare de moarte.

Din cercetările preliminare s-a constatat că în jurul orei 05.40, la un imobil din municipiul Turda a fost găsit cadavrul unui bărbat, transportat la IML Cluj, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Sunt continuate investigațiile, urmând a fi clarificate toate aspectele de interes pentru soluționarea cazului”, a comunicat IPJ Cluj.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax