Connect with us

CULTURA

FOTO. Cercetătorul clujean Emil Cătinaș a primit premiul „Grigore C. Moisil” al Academiei Române

Publicat


Academia Română a decernat joi premiile pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2021, iar un clujean se numără printre premianţi.

 

Vezi şi:

FOTO. Primul calculator românesc, fabricat la Cluj. România era în elita lumii

Lucrare publicată în cea mai bine cotată revistă de matematică din lume

Cercetătorul clujean Emil-Adrian Cătinaș, directorul Institutului de Calcul „Tiberiu Popoviciu” al Academiei Române, Cluj-Napoca a primit premiul „Grigore C. Moisil” al Academiei Române pentru lucrarea „How Many Steps Still Left to x*?”, apărută în revista SIAM Review (Society for Industrial and Applied Mathematics), cea mai bine cotată revistă de matematică aplicată la nivel global.

„Lucrarea este una de sinteză, în care se studiază diferite aspecte privind ordinele de convergență, adică viteza cu care tind spre limită șirurile convergente. Sunt analizate apoi din această (nouă) perspectivă o serie de metode fundamentale de rezolvare a ecuațiilor neliniare.

Este prezentată o viziune de ansamblu asupra acestui subiect, începând cu aspecte istorice, rezultate clasice, dar și rezultate recente ale autorului”, a declarat, pentru Cluj24, cercetătorul Emil Adrian Cătinaş.

Premiile se acordă, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secții științifice ale Academiei Române și anume: literatură și filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, științe tehnice, științe geonomice, tehnologia informației, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, științe economice și juridice, sociologie, psihologie, filosofie, teologie, arte plastice, teatru și muzică.

Premiile acordate de Academia Română

I. FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ

1. Premiul „Timotei Cipariu“
Lucrarea: Antim Ivireanul, Evanghelie, 1697. Ediție critică și studiu filologico-lingvistic
Autoare: Roxana Vieru și Adina Chirilă

2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“
Lucrarea: Repertoriu al schimbărilor de nume (1895-1946), vol. I-II
Autoare: Ioana Gafton

3. Premiul „Ion Creangă“ – Nu se acordă

4. Premiul „Titu Maiorescu“
Lucrarea: Finnegans Wake, 628 – Romanul întunericului
Autor: Mircea Mihăieș

5. Premiul „Lucian Blaga“
Lucrarea: I. Negoițescu – Radu Stanca. Un roman epistolar. Ediţie integrală
Autori: Ioan Cristescu și Ionel-Mircea Vartic

6. Premiul „Mihai Eminescu“ – Nu se acordă

7. Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă

II. ȘTIINȚE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE
1. Premiul „Vasile Pârvan“
Lucrarea: Rendre la couronne au Christ. Étude sur la fin de l’idée impériale byzantine
Autor: Petre-Radu Guran

2. Premiul „Dimitrie Onciul“
Lucrarea: „Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui“. Chipuri sfinte în vechi hrisoave românești
Autoare: Oana-Mădălina Popescu

3. Premiul „George Barițiu“
Lucrarea: La Società di Gesù e le arti in Transilvania nel Settecento
Autor: Cristian-Alexandru Damian
2

4. Premiul „Nicolae Iorga“ – Nu se acordă

5. Premiul „Nicolae Bălcescu“
Lucrarea: Istorii românești ale ideii de ,,Europa“, secolele XVII-XXI (imagini, note, reflecții)
Autor: Laurențiu-Dănuţ Vlad

6. Premiul „A.D. Xenopol“
Lucrarea: Astra și societatea 1918-1930
Autor: Valer Moga

7. Premiul „Mihail Kogălniceanu“
Lucrarea: Programul de măsuri active al KGB-GRU împotriva României (1964-1989)
Autor: Mircea-Flavius Stan

8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“
Lucrarea: Cartea foametei
Autoare: Larisa Turea

III. ȘTIINȚE MATEMATICE

1. Premiul „Simion Stoilow“
Lucrarea: Renormalization and Siegel disks for complex Hénon maps
Autor: Remus-Andrei Radu

2. Premiul „Gheorghe Țițeica“
Lucrarea: Homological stability for moduli spaces of disconnected submanifolds
Autor: Martin David Palmer-Anghel

3. Premiul „Gheorghe Lazăr“
Lucrarea: Large-Amplitude Steady Downstream Water Waves
Autor: Eugen Vărvărucă

4. Premiul „Grigore C. Moisil“ – Propunere făcută împreună cu Secţia de ştiinţa şi tehnologia
informaţiei
Lucrarea: How Many Steps Still Left to x*?
Autor: Emil-Adrian Cătinaş

5. Premiul „Spiru Haret“ – Nu se acordă

6. Premiul „Dimitrie Pompeiu“
Grupul de 5 lucrări: Stabilizare la frontieră pentru ecuaţii de tip parabolic deterministe sau stochastice
Autor: Ionuţ Munteanu

7. Premiul „Petre Sergescu“ – Nu se acordă

IV. ȘTIINȚE FIZICE

1. Premiul „Constantin Miculescu“ – Nu se acordă

2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“
Grupul de lucrări: Obţinerea şi validarea unor nanomateriale luminiscente în aplicaţii de senzoristică
de fluorescent
Autoare: Ana-Maria Crăciun
3

3. Premiul „Ștefan Procopiu“
Grupul de lucrări: Studiul ecuaţiei de stare a materiei nucleare folosind ciocnirile de ioni grei
Autor: Mircea-Dan Cozma

4. Premiul „Horia Hulubei“
Grupul de lucrări: Studiul aspectelor fundamentale şi aplicate ale dinamicii defectelor induse de
fascicule de ioni acceleraţi

Autor: Gihan Velişa
5. Premiul „Radu Grigorovici“
Grupul de lucrări: Proprietăţi structurale şi funcţionale ale straturilor subţiri calcogenice
Autori: Oana-Claudia Mihai, Florinel Sava, Iosif-Daniel Şimăndan

V. ȘTIINȚE CHIMICE

1. Premiul „Costin D. Nenițescu“ – Nu se acordă

2. Premiul „I. G. Murgulescu“
Grupul de lucrări: Interacţia proteină-ligand cu aplicaţii biomedicale, investigată prin
microcalorimetrie şi simulări de dinamică moleculară
Autoare: Aurica Precupaş

3. Premiul „Gheorghe Spacu“
Grupul de lucrări: O nouă strategie de sinteză a combinaţiilor complexe heterometalice 3d(MIII)4f
pentru obţinerea de materiale magnetice moleculare
Autor: Cătălin Maxim

4. Premiul „Nicolae Teclu“
a) Grupul de lucrări: Contribuţii aduse în domeniul dezvoltării unor noi abordări analitice cu aplicaţii
în autentificarea alimentelor şi băuturilor
Autoare: Dana-Alina Magdaş
b) Grupul de lucrări: Cercetări privind efectul compoziţiei şi texturii hidrotalciţilor în reacţii catalizate
bazic
Autor: Dumitru-Octavian Pavel

5. Premiul „Cristofor I. Simionescu“
Grupul de lucrări: Materiale polimerice cu aplicaţii biomedicale şi în protecţia mediului
Autoare: Anca Filimon

VI. ȘTIINȚE BIOLOGICE

1. Premiul „Emil Racoviță“
Lucrarea: Nematode fauna of the Romanian Carpathians, vol. I- II
Autori: Marcel-Ovidiu Ciobanu, Iuliana Popovici

2. Premiul „Grigore Antipa“
Lucrarea: Cartea roşie a nevertebratelor din România / The red book of invertebrates of Romania
Coordonatori: acad. Dumitru Murariu**, Sanda Maican
4

3. Premiul „Nicolae Simionescu“
Suită de 23 lucrări ştiinţifice, 2 capitole de carte şi 3 brevete, publicate în perioada 2015-2021, care se
referă la metode de analiză (multiparametrică) pentru investigarea celulelor şi pentru detecţia rapidă
(fără separare prealabilă) a unor biomolecule
Autori: Cristina Polonschii, Szilveszter Gáspár

4. Premiul „Emanoil Teodorescu“
Suită de 13 articole (2019-2021) în domeniul spectrometriei de masă cu aplicaţii în proteomică:
dezvoltarea metodelor avansate de studiu al proteinelor în diferite matrici biologice şi de analiză
bioinformatică şi statistică a rezultatelor obţinute, cu numeroase aplicaţii în domeniul cercetării
biomedicale şi biomaterialelor
Autor: Cristian (V.A.) Munteanu

VII. ȘTIINȚE GEONOMICE

1. Premiul „Grigore Cobălcescu“
Lucrarea: Transcarpathian Petroleum Province in Romania
Autor: Bogdan M. Popescu

2. Premiul „Ludovic Mrazec“
Lucrarea: Low-Angle Shear Within the Exposed Mânzăleşti Diapir, Romania: Salt Decapitation in the
Eastern Carpathians Fold-and-Thrust Belt
Autori: Dan-Mircea Tămaş, Alexandra Tămaş, Jessica Barabasch (Germania), Mark G. Rowan (SUA),
Zsolt Schleder (Austria), Csaba Krézsek (România), Janos L. Urai (Germania)

3. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“
Lucrarea: Using morphometrics to distinguish between debris flow, debris flood and flood (Southern
Carpathians, Romania)
Autor: Gheorghe-Viorel Ilinca

4. Premiul „Ștefan Hepites“ – Nu se acordă

5. Premiul „Simion Mehedinți“
a) Lucrarea: Permafrostul din Carpaţii Româneşti. Studiu de Geomorfologie
Autor: Răzvan-Andrei Popescu
b) Lucrarea: Grup de articole apărute în anul 2021, cu tematica principală pe probleme actuale de
geopolitică şi dezvoltare urbană şi regională
Autor: Dănuţ-Radu Săgeată

VIII. ȘTIINȚE TEHNICE

1. Premiul „Aurel Vlaicu“ – Nu se acordă

2. Premiul „Traian Vuia“
Lucrarea: Life-Cycle Management of Machines and Mechanisms
Autori: Jörg Niemann (Germania), Adrian Pîslă (România)
5

3. Premiul „Henri Coandă“
Grupul de 5 lucrări: Metode și modele avansate în tehnici de analiză și caracterizare a materialelor cu
diferite aplicații tehnologice
Autoare: Nicoleta Nedelcu

4. Premiul „Constantin Budeanu“ – Nu se acordă

5. Premiul „Anghel Saligny“
Grupul de 2 lucrări: Studii teoretice și experimentale privind comportarea seismică a pereților beton
armat și hibrizi/compoziți oțel beton / “The seismic behavior of reinforced concrete and
hybrid/composite shear walls – Theoretical and experimental approaches”
Autori: Daniel Dan, Valeriu-Augustin Stoian

6. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii) – Nu se acordă

IX. ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică
Lucrarea: Pajiştile României – Resurse, strategii de îmbunătăţire şi valorificare
Autori: Vasile Mocanu, Neculai Dragomir*, Vasile-Adrian Blaj, Tudor-Adrian Ene, MonicaAlexandrina Tod, Victoria Mocanu

2. Premiul „Traian Săvulescu“ – biologie, fitopatologie, biotehnologie, ştiinţa alimentului
Lucrarea: Heat stress in Broilers Chickens and the Effect of Dietary Polyphenols, with Special
Reference to Willow (Salix spp.) Bark Supplements – A Review
Autoare: Mihaela Sărăcilă, Tatiana-Dumitra Panaite, Camelia-Puia Papuc, Rodica-Diana Criste

3. Premiul „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare,
horticultură, zootehnie
Lucrarea: Implicaţii ale activităţii râmelor (Oligochaeta: Lumbricidae) în unele ecosisteme antropice
Autoare: Mădălina-Maria Borca

4. Premiul „Marin Drăcea“ – silvicultură, ecologie, cercetare forestieră, protecţia mediului
Lucrarea: Using historical spy satellite photographs and recent remote sensing data to identify highconsevation-value forests
Autori: Cătălina-Mihaela Munteanu, Cornelius Senf (Germania), Mihai-Daniel Niţă, Francesco Maria
Sabatini (Germania), Julian Oeser (Germania), Rupert Seidl (Germania), Tobias Kuemmerle (Germania)

X. ȘTIINȚE MEDICALE

1. Premiul „Iuliu Hațieganu“ – Nu se acordă

2. Premiul „Daniel Danielopolu“ – Nu se acordă

3. Premiul „Gheorghe Marinescu“ – Nu se acordă

4. Premiul „Victor Babeș“
Lucrarea: Personalităţi şi contribuţii româneşti în medicina internaţională
Autori: Radu Iftimovici , Dana Baran
6

5. Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă

6. Premiul „Ștefan S. Nicolau“ – Nu se acordă

XI. ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIE

Științe economice

1. Premiul „Petre S. Aurelian“
Lucrarea: Managementul strategic al cercetării știinţifice
Autoare: Meda Gâlea

2. Premiul „Virgil Madgearu“
Lucrarea: Mecanisme şi instrumente de stimulare a exporturilor
Autori: Adrian-Ştefan Constantinescu

3. Premiul „Victor Slăvescu“
Lucrarea: Destinul Tezaurului României – Argumente din arhivele ruse
Autor: Ilie Schipor

4. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“
Grup de studii consacrate politicilor monetare şi fiscale (Monetary Neutrality with Sticky Prices and
Free Entry; Fiscal Policy in Europe: Controversies over Rules, Mutual Insurance and Centralization;
Optimal Monetary’ Policy and Liquidity with Heterogeneous Households)
Autori: Florin-Ovidiu Bîlbîie, Tommaso Monacelli (Italia), Roberto Perotti (Italia), Xavier Ragot
(Franţa)
Sociologie

5. Premiul „Dimitrie Gusti“
a) Lucrarea: Realităţi sociale şi politici publice în România
Autoare: Maria-Cristina Otovescu
b) Lucrarea: Mihail Manoilescu şi doctrina corporatistă
Autor: Cristinel Pantelimon

6. Premiul „Henri H. Stahl“
Lucrarea: Criminalitatea violentă. Semnificaţii şi implicaţii sociale
Autoare: Simona-Ionela Mihaiu
Științe Juridice

7. Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă
8. Premiul „Simion Bărnuțiu“ – Nu se acordă
9. Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă

XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE ȘI PEDAGOGIE

1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“
Lucrarea: Dicţionar de pedagogie
Autoare: Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan (coordonator), Ramona Răduţ-Taciu, Cornelia-Afrodita Stan
7

2. Premiul „Mircea Florian“ – Nu se acordă

3. Premiul „Ion Petrovici“
Lucrarea: Elogiul frontierelor. Mic tratat de libertate
Autor: Andrei Vieru

4. Premiul „Vasile Conta“
Lucrarea: Fermenţii basmului românesc
Autor: Viorel Mirea

5. Premiul „Dumitru Stăniloae“
a) Lucrarea: De l’homme extérieur à l’homme intérieur. L’anthropologie spirituelle de saint Jean
Cassien
Autor: Florin-Ciprian Petre
b) Lucrarea: Frumuseţea Liturgică Ortodoxă – Icoană a frumuseţii cereşti. Istoria, arta confecţionării
şi semnificaţiile teologico-simbolice ale obiectelor de cult
Autor: Arhim. Dionisie Dumitru I. Constantin

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ȘI AUDIOVIZUAL

Creație muzicală

1. Premiul „George Enescu“
Lucrarea: 21.12.2012 pentru clarinet și cvartet de coarde
Compozitor: Cristian-Antoniu Bence-Muk

Muzicologie

2. Premiul „Ciprian Porumbescu“
Lucrarea: Catalogul manuscriselor de tradiție bizantină din sec. al XVIII-lea. Fondul grecesc din
Biblioteca Academiei Române (vol. IV)
Autoare: Ozana-Irina Alexandrescu

Istoria artei

3. Premiul „George Oprescu“
Lucrarea: Les ébénistes de la Couronne sous le règne de Louis XIV

Autor: Călin-Gelu Demetrescu

Artă plastică

4. Premiul „Ion Andreescu“
Expoziţiile: Martor tăcut (Sala Rondă, Cercul Militar Naţional), Periplu și Reflecție (Galeria Căminul
Artei), Uneori caii sunt verzi (Galeria artelor, Cercul Militar Național)
Artist plastic: Luminiţa Gliga
Etnografie și folclor

5. Premiul „Simion Florea Marian“
a) Lucrarea: Ochiul dracului și al lui Dumnezeu (mentalități economice tradiționale)
Autor: Marin Marian-Bălașa
b) Lucrarea: Mitologie română (vol. I-III)
Autoare: Antoaneta-Liliana Olteanu
8

Creație arhitectonică

6. Premiul „Duiliu Marcu“
Lucrarea: Din spatele cinematografului spre Sala Frescelor
Autor: Arh. Marian Moiceanu
Artele spectacolului

7. Premiul „Aristizza Romanescu“
Rolul Floarea Plătici în filmul Luca (regia: Horațiu Mălăele)
Actriță: Rodica Mandache

XIV. ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

1. Premiul „Grigore Moisil“ – în colaborare cu Secţia de ştiinţe matematice (vezi III. Științe
matematice)
Grupul de 7 lucrări privind Metode matematice în controlul avansat al sistemelor complexe
Autor principal: Dumitru Băleanu

2. Premiul „Mihai Drăgănescu“
a) Grupul de 5 lucrări: Etica algoritmilor de Machine Learning (ML)
Autor principal: Mike Horia Mihail Teodorescu

b) Grupul de 16 lucrări: Inteligenţă Artificială pentru Educaţie
Autor principal: Mihai Dascălu

3. Premiul „Tudor Tănăsescu“
Grupul de 3 lucrări: Modele şi regulatoare prin transformarea modelelor bazate pe produs tensorial
Autor principal: Elena-Lorena Hedrea

4. Premiul „Gheorghe Cartianu“
a) Grupul de 4 publicaţii şi platforma informatică RELATE pe subiectul: Tehnologia şi aplicaţiile
prelucrării limbajului natural
Autori principali: Vasile-Florian Păiş, Radu Ion
b) Grupul de 3 lucrări: Noi rezultate în Quantum Computing
Autori: George-Pantelimon Popescu, Andrei Tănăsescu
____________
* A mai primit un Premiu al Academiei Române
** Este membru al Academiei Române
Cu acest prilej, Academia Română acordă
șase diplome „Meritul Academic“ și șapte diplome „Distincția Culturală“.
Diploma „Meritul Academic“
– „Romanian Journal of Information Science and Technology“, pentru poziţia fruntaşă în evaluarea
internațională Clarivate
– Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la înfiinţare
– Dr. Valentina Eşanu, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe
9
– Editura Academiei Române
– Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“
– Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti“
Diploma „Distincția Culturală“
– Prof.univ.dr. Valentina Vasile, director al Institutului de Economie Naţională
– Prof.dr. Alexandru Ioan Herlea, preşedintele Asociaţiei „La Maison Roumaine“, Paris
– Alexandru-Dan Bartoc, preşedintele Fundaţiei Culturale „Bartoc“
– Dr. Eugen Nicolae, directorul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan“
– Dr. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, fost muzeograf la Muzeul Municipiului Bucureşti
– Ilarie Gh. Opriş, directorul Asociaţiei Culturale „Sfântul Gheorghe“; Editura „Cronica Mureşeană“
Sângeorgiu de Mureş
– Ordinul Militar de RomâniaDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Angajații din Sri Lanka înregistrați la Cluj sunt mai mulți ca ucrainenii. 32 de străini au fost expulzați anul trecut

Publicat

De

angajati straini

Cei mai numeroși străini care lucrează în Cluj, după cetățenii din Republica Moldova, sunt angajații din Sri Lanka. Aceștia sunt mai mulți decât ucrainenii.

În anul 2023, polițiștii de la imigrări din Cluj au emis nu mai puțin de 4.974 de permise de ședere pentru diferite scopuri și 3.942 de avize de angajare în muncă.

De asemenea, 51 de străini au fost depistați în situații ilegale și s-au dat amenzi de 808.000 de lei.

Angajații din Sri Lanka înregistrați la Cluj sunt mai mulți ca ucrainenii. 32 de străini au fost expulzați anul trecut

Potrivit reprezentanților Serviciului pentru imigrări Cluj, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, nu mai puțin de 6.056 de persoane, dintre care 4.827 din țări terțe au primit drept de ședere și rezidență.

Cei mai mulți cetățeni veniți din țări terțe, respectiv 1.304, provin din Republica Moldova. În ordine, urmează cetățeni din Sri Lanka – 1.199, Ucraina – 1.099, Nepal – 950, Vietnam – 830, India – 675 și Turcia – 604.

Alți 1.229 provin din Uniunea Europeană/SEE/CH, majoritatea din Franța, Germania și Italia.

Străinii vin la Cluj ca să muncească

Potrivit poliâiștilor de la imigrări, străinii își stabilesc reşedinţa la Cluj, în principa, pentru angajare în muncă și studii.

Ca urmare a aprobării dreptului de ședere au fost emise 4.974 de permise de ședere, dintre care 4.879 pentru ședere temporară și 95 pentru ședere pe termen lung.

Au fost eliberate 1.167 de certificate de înregistrare și 62 de cărți de rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene/SEE/CH.

Aproape 4.000 de cereri pentru vize de muncă

Potrivi Serviciului de Imigrări Cluj, în perioada analizată au fost înregistrate 3.942 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 3.544 de avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi detașați, iar 398 de cereri au fost respinse.

Dintre acestea aproximativ 12% reprezintă avize de muncă emise în cazurile în care străinii erau deja pe teritoriul României.

De asemenea, au fost înregistrate 117 invitații pentru cetățenii din state terțe, fiind aprobate 107 și respinse 10. Au mai fost înregistrate și avizate 57 de cereri privind reîntregirea familiei cu cetățeni din state terțe.

Străini prinși fără forme legale la Cluj

45 de controale au avut loc anul trecut pe linia combaterii șederii ilegale. În urma acestora au fost depistați 51 de străini care stăteau ilegal la Cluj.

Angajații din Sri Langa și cei din Bangladeh au fost cei mai numeroși. Astfel au fost depistați în 20 de persoane din Bangladesh, 10 din Sri Lanka, 6 din Republica Moldova, 3 din Pakistan, iar diferența sunt din alte state.

147 de decizii de returnare

Tot anul trecut au fost emise 147 de decizii de returnare cu termen de plecare voluntară de 15 sau 30 de zile de pe teritoriul României, dintre care, pentru ședere ilegală, 30.

În cazul a 66 de străini a fost refuzată prelungirea dreptului de ședere, iar într-un caz s-a emis decizie de returnare ca urmare a anulării dreptului de ședere.

Decizii de retirnare au mai fost emise ca urmare a revocării vizei de intrare – 12, ca urmare a revocării dreptului de ședere – 26 și la solicitare – 12.

32 de cetățeni străini expulzați într-un an

Ca urmare a emiterii deciziilor de returnare, față de 32 de cetățeni străini, a fost instituită măsura nepermiterii intrării pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, pentru perioade cuprinse între 6 luni și 5 ani.

În perioada analizată au fost emise 5 decizii de returnare sub escortă ca urmare a finalizării procedurii de azil și a riscului sustragerii, iar 3 persoane au fost introduse în centrele de custodie publică, până la îndepărtarea de pe teritoriul țării noastre.

Totodată, au fost aplicate 536 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 808.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul străinilor în România și a prevederilor legislației privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României.

Citește mai departe

ADMINISTRAȚIE

FOTO. Clujenii de pe str. Miko Imre, strigăt de ajutor către Primărie. ”Între numerele 10-13 e plină de gropi și un pericol”

Publicat

De

Str. Miko Imre plină de gropi

Locuitorii străzii Miko Imre din Cluj-Napoca reclamă starea deplorabilă a arterei și spun că această situație afectează zilnic sute de familii. Clujenii cer ajutorul Primăriei, iar instituția le-a răspuns prin intermediul Cluj24.

Strada, parțial asfaltată de locuitori

”Strada Miko Imre este cale de acces și pentru unele străzi private din zonă, cum sunt Ștefan Augustin Doinaș, Aurel Gurghianu și Iuliu Merca și a fost, până la un moment dat, într-o situație juridică incertă in cauza blocurilor construite de un țepar, astfel că nu a fost asfaltată de către Primărie.

Astăzi, strada este parțial asfaltată de către locatari, iar între numerele 10-13 nu este asfaltată, ci plină de gropi și un pericol pentru toată lumea, totuși foarte tranzitată.

Locuitorii din zonă au făcut în ultimii 3-4 ani sesizări recurente pe platforma MyCluj, în urma cărora s-a reușit totuși clarificarea situației juridice, iar în final strada a fost marcată ca aparținând domeniului public în totalitate”, arată locuitorii străzii.

Petiție cu peste 120 de semnături

Strada Miko Imre

Aceștia au arătat că în perioada mai-iunie 2023, unul dintre vecini a făcut o listă cu peste 120 de persoane care locuiesc pe toate străzile din zonă și a trimis o petiție către Primăria Cluj-Napoca.

”În răspuns ni se aduc motive scoase din burtă astfel încât să nu fie posibilă introducerea străzii în programul de asfaltare și modernizare. Se tot insistă că e în programul de întreținere, ultima întreținere fiind făcută în octombrie 2022 la insistențele noastre.

În același timp, strada Wolfgang Amadeus Mozart nu are 2 trotuare pe toată lungimea ei, totuși modernizarea a fost realizată în ultimii ani.

Miko Imre, stradă publică 100 la sută

strada Miko Imre

Soluții se pot găsi cu siguranță, dacă se și vrea.

În ultimul an, am auzit și de posibilitatea ca pe terenurile libere dintre Aurel Gurghianu și Grigore Moisil să se construiască imobile noi, astfel că dezvoltatorul să fie obligat să asfalteze căile de acces către aceste terenuri.

Dacă primăria se bazează pe acest lucru și ne duce cu zăhărelul, punând problema asfaltării pe altcineva, totuși de ce nu ni se spune concret asta?

Practic, strada este 100% publică din noiembrie 2022, când a devenit teren integral al municipalității, însă după mai bine de 1 an nu s-a făcut niciun demers pentru realizarea documentației și obținerea autorizației de construire.

În octombrie 2022 asociația de locatari a cerut audiență și nu a fost acceptată, ci am primit doar un răspuns scris”, au precizat locuitorii străzii.

Clujenii ajutor Primăriei pentru asfaltarea străzii.

Ce soluții are Primăria

strada Miko Imre

Primăria Cuj-Napoca informează că de la preluarea străzii Miko Imre în domeniul public în ampriza existentă au fost executate doar reparații locale (plombe ale carosabilului), precum și lucrări de întreținere curentă specifice străzilor nemodernizate pentru sectorul de drum cuprins între imobilul situat administrativ pe str. Miko Imre nr. 11 și intersecția cu str. Aurel Gurghianu.

”Lucrările de asfaltare pot fi realizate doar ținând cont de restricțiile impuse de relief și de regimul juridic al terenurilor din zonă, în unele zone fiind imposibilă realizarea a două benzi de circulație și trotuarului pe ambele sensuri de mers.

În acest sens, pentru modernizarea străzii Miko Imre vor fi necesare exproprieri pentru cauză de utilitate publică. Totodată, oportunitatea acestor demersuri va fi analizată și supusă aprobării odată cu programele de modernizare ce se vor desfășura la nivelul municipalității.

Nu în ultimul rând, în temeiul respectării obligațiilor legale și a implementării programului de urmărire a comportării în timp a construcțiilor, strada Miko Imre rămâne inclusă în programele de întreținere desfășurate la nivelul municipalității”, au precizat reprezentanții Primăriei clujene.

strada Miko Imre

Citește mai departe

ADMINISTRAȚIE

Miercurea SIRENELOR! Pe 28 februarie va avea loc un nou EXERCIȚIU de alarmare publică la Cluj-Napoca

Publicat

sirena

Pe 28 februarie se reia „Miercurea sirenelor”, când va avea loc un nou exercițiu de alarmare publică. Tot atunci se împlinesc 91 de ani de Protecție Civilă în România. 

„Pentru marcarea acestui moment, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al Județului Cluj, cu sprijinul Instituției Prefectului – Județul Cluj, precum și alături de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a organizat o conferință de presă. Au participat doamna Irina Munteanu – prefectul județului Cluj, doamna Marinela Marc – inspector școlar general și domnul colonel Gabriel Drînda, împuternicit inspector șef al ISU Cluj.

aniversare 91 de ani isu cluj

Miercurea SIRENELOR! Pe 28 februarie va avea loc un nou EXERCIȚIU de alarmare publică la Cluj-Napoca

Cu această ocazie, s-a anunțat faptul că va avea loc un nou exercițiu de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”. Exercițiul este programat miercuri, 28 februarie 2024, începând cu ora 10.00, în tot județul Cluj.

Precizăm faptul că acest demers presupune doar verificarea sistemelor de alarmare, iar populația nu trebuie să intre în panică la auzul sirenelor. Totodată, exercițiul se va desfășura la nivel național și nu presupune luarea vreunei măsuri suplimentare de către cetățeni.

Pe de altă parte, unitatea noastră, alături de partenerii săi, va organiza o serie de activități menite să dezvolte comportamentul preventiv. Cei interesați se pot familiariza cu măsurile și regulile de comportare ce trebuie adoptate în cazul producerii unor situații de urgență.

Exercițiu de alarmare publică: măsurile și regulile de comportare

Este foarte important să transmitem mesaje preventive și către tânăra generație. Drept urmare, pompierii clujeni vor fi prezenți în unitățile de învățământ din Cluj-Napoca, Turda, Dej sau Gherla.

În paralel au fost reluate Campaniile Naționale de Informare Preventivă. Sunt distribuite materiale informative prin intermediul inspectorilor ISU Cluj și a ecranelor din mijloacele de transport în comun, precum și cu ajutorul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență.

Nu în ultimul rând, vă anunțăm faptul că porțile subunităților ISU Cluj sunt deschise în această săptămână pentru cei care vor să vadă tehnica noastră de intervenție”, a comunicat ISU Cluj.

Citește mai departe

CULTURA

FOTO. Uniforme de jandarmerie, expuse la Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Cea mai veche, din 1850

Publicat

De

uniforme jandarmeri

Expoziția „Uniforme de onoare. Uniforme de jandarmerie din perioada 1850-2024 și lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca” are loc în perioada 27 februarie – 10 martie, reprezentând o colaborare între Inspectoratul de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida Voevod” Cluj, Muzeul Jandarmeriei Române și Muzeul de Artă Cluj-Napoca.

Expoziția reunește 15 uniforme de jandarmerie, printre care și cea mai veche, datând din anul 1850, din anul înființării acestei arme.

Uniforma de culoare neagră are epoleți și este de căpitan de dorobanți de județ din Țara Românească, fiind purtată zilnic de către ofițeri.

Înființați în anul 1832, dorobanții au fost militarizați și primesc grade militare, ocupându-se de escorta arestaților, păstrarea ordinii în localități sau de paza granițelor.

Marchează trei momente din istoria Jandarmeriei

Șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, col. Claudiu Fechete, a declarat că evenimentul cu prezentarea de uniforme de jandarmerie marchează 174 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române din timpul domnitorului Grigore Alexandru Ghica, 152 de ani de la nașterea lui Alexandru Vaida Voevod, fost prim-ministru al României, care a dat și numele Inspectoratului de Jandarmi din judeţul Cluj și care este născut în 27 februarie, și 105 ani de la înființarea Jandarmeriei Române în Transilvania în 29 ianuarie 1919.

”Am vrut ca această expoziție să facă o legătură între cele trei momente”, a spus Fechete.

La deschiderea expoziției au fost prezente oficialități județene, fețe bisericești, artiști și jandarmi.

Expoziția are loc la Muzeul de Artă Cluj-Napoca și poate fi vizitată gratuit până în data de 10 martie 2024, de miercuri până duminică inclusiv, în intervalul orar 10 -17.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax