Connect with us

EDUCATIE

Concurs pentru LOCURI de DIRECTORI şi directori ADJUNCŢI în ŞCOLILE clujene

Publicat


În perioada septembrie – decembrie 2021 Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile O.M.E. nr. 4597/ 6.08.2021, O.M.E. nr. 5195/03.09.2021 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.771/10.08.2021, concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj.

La concurs pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

  1. Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  2. Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

  3. Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

  4. Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

  5. Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3), din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  6. Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

  7. Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  8. Nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Înscrierea la concurs se realizează în platforma informatică, disponibilă la adresa: https://concursdirectori.edu.ro, în perioada 15 septembrie – 26 septembrie 2021, conform prevederilor O.M.E. nr.4597/06.08.2021 și O.M.E. nr. 5195/03.09.2021.

Dosarele de înscriere vor fi elaborate cu respectarea strictă a prevederilor art. 8 alin. (1) și alin. (2) din Metodologia aprobată prin O.M.E. nr. 4597/06.08.2021, respectiv O.M.E. 5195/03.09.2021.

Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat va avea loc în data de 15 octombrie 2021, iar proba de interviu se va desfășura în perioada 15 noiembrie -8 decembrie 2021, în locațiile stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul instituției, strada Argeș nr.24, Cluj-Napoca și pe site-ul www.isjcj.ro.

Lista funcțiilor de conducere pentru directori și directori adjuncți, vacante, pentru care se organizează concursul la nivelul județului Cluj poate fi consultată în Anexa atașată prezentului comunicat.

Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, care au funcții de director și director adjunct publicate vacante pentru concursul organizat în perioada septembrie – decembrie 2021

Nr. crt

Judet

Unitatea de invatamant

Localitate

Localitate superioara

Mediu

Tip unitate

Forma de proprietate

Număr funcții vacante publicate pentru concurs, sesiunea septembrie – decembrie 2021

Obervatii

DIRECTOR (funcție neocupată prin concurs)

DIRECTOR ADJUNCT (funcție/funcții neocupată/ neocupate prin concurs)

1

CLUJ Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

1

2

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Prichindeilor” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

0

3

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Pinocchio” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

0

4

CLUJ Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

1

5

CLUJ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

6

CLUJ Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

1

7

CLUJ Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

8

CLUJ Clubul Școlar Sportiv „Viitorul” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

9

CLUJ Colegiul De Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

10

CLUJ Colegiul De Servicii În Turism „Napoca” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

11

CLUJ Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

12

CLUJ Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

13

CLUJ Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

14

CLUJ Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

1 post de director adj. este pentru secția germană (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

15

CLUJ Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

16

CLUJ Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

17

CLUJ Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

18

CLUJ Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

19

CLUJ Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

20

CLUJ Colegiul Tehnic De Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

21

CLUJ Colegiul Tehnic De Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

22

CLUJ Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

23

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Academia Piticilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

24

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Albă Ca Zăpada” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

25

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Albinuța” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

26

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Așchiuță” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

27

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Bambi” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

28

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Buburuza” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

29

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

30

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Degețica” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

31

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

32

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Floare De Iris” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

33

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Licurici” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

34

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Lizuca” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

35

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

36

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Mămăruța” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

37

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Mica Sirenă” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

38

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Micul Prinț” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

39

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Neghiniță” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

40

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Parfum De Tei” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

41

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Poienița” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

42

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Rază De Soare” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

43

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Trenulețul Veseliei” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

44

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Universul Copiilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

45

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Zâna Zorilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

46

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

47

CLUJ Grădinița Specială Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

48

CLUJ Liceul Cu Program Sportiv Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

49

CLUJ Liceul De Arte Vizuale „Romulus Ladea” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

50

CLUJ Liceul De Coregrafie Și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

51

CLUJ Liceul De Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

52

CLUJ Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

53

CLUJ Liceul Special Pentru Deficienți De Vedere Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

54

CLUJ Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

55

CLUJ Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

56

CLUJ Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

57

CLUJ Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienți De Auz Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

58

CLUJ Liceul Teologic Adventist „Maranatha” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

59

CLUJ Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

60

CLUJ Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))și Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

61

CLUJ Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

62

CLUJ Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

63

CLUJ Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

64

CLUJ Liceul Teoretic „Brassai Samuel” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

65

CLUJ Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

66

CLUJ Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

67

CLUJ Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

68

CLUJ Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

69

CLUJ Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

70

CLUJ Liceul Teoretic „Victor Babeș” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

71

CLUJ Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))și Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

72

CLUJ Liceul Waldorf Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

73

CLUJ Palatul Copiilor Cluj CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

74

CLUJ Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

75

CLUJ Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

76

CLUJ Școala Gimnazială „Emil Isac” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

77

CLUJ Școala Gimnazială „Horea” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

78

CLUJ Școala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

79

CLUJ Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

80

CLUJ Școala Gimnazială „Ion Creangă” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

81

CLUJ Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

82

CLUJ Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

83

CLUJ Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

84

CLUJ Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

85

CLUJ Școala Gimnazială „Octavian Goga” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

86

CLUJ Școala Gimnazială „Traian Dârjan” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

87

CLUJ Școala Gimnazială De Muzică „Augustin Bena” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

88

CLUJ Școala Gimnazială Specială Centru De Resurse Și Documentare Privind Educația Inclusivă/Integrată Cj CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

89

CLUJ Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți De Auz „Kozmutza Flora” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

90

CLUJ Școala Profesională Specială „Samus” Cluj – Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

91

CLUJ Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan”Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

92

CLUJ Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

93

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Arlechino” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

94

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Junior” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

95

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Piticilor” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

96

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Paradisul Piticilor” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

97

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Piticot” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

98

CLUJ Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

99

CLUJ Liceul Tehnologic „Someș” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

100

CLUJ Liceul Tehnologic Special Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

101

CLUJ Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

102

CLUJ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

103

CLUJ Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

104

CLUJ Școala Gimnazială Nr. 1 Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

105

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Arici Pogonici” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

0

106

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Fermecată” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

0

107

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Veseliei” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

0

108

CLUJ Liceul Tehnologic Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

0

109

CLUJ Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

1

110

CLUJ Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

111

CLUJ Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

1

112

CLUJ Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

1

113

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Prichindeii Veseli” Huedin HUEDIN ORAŞ HUEDIN U UI Stat

1

0

114

CLUJ Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin HUEDIN ORAŞ HUEDIN U UI Stat

1

2

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

115

CLUJ Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin HUEDIN ORAŞ HUEDIN U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

116

CLUJ Școala Gimnazială Specială Huedin HUEDIN ORAŞ HUEDIN U UI Stat

1

0

117

CLUJ Colegiul „Emil Negruțiu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

118

CLUJ Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

119

CLUJ Colegiul Tehnic Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

120

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Piticilor” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

121

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Dr. Ion Rațiu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

122

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Poiana Cu Castani” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

123

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Prichindelul Isteț” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

124

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Sfânta Maria” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

125

CLUJ Liceul Teoretic „Josika Miklos” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

126

CLUJ Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

127

CLUJ Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

128

CLUJ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

129

CLUJ Școala Gimnazială „Horea Cloșca Și Crișan” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

130

CLUJ Școala Gimnazială „Ioan Opriș” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

131

CLUJ Școala Gimnazială „Teodor Murășanu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

132

CLUJ Școala Profesională Poiana Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

133

CLUJ Școala Gimnazială Aghireșu – Fabrici, Com. Aghireșu AGHIREŞU-FABRICI AGHIREŞU R UI Stat

1

0

134

CLUJ Școala Primară Aiton, Com. Aiton AITON AITON R UI Stat

1

0

135

CLUJ Școala Gimnazială Aluniș, Com. Aluniș ALUNIŞ ALUNIŞ R UI Stat

1

0

136

CLUJ Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida APAHIDA APAHIDA R UI Stat

1

1

137

CLUJ Școala Gimnazială Așchileu Mare, Com. Așchileu ĂŞCHILEU MARE AŞCHILEU R UI Stat

1

0

138

CLUJ Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu, Com. Baciu BACIU BACIU R UI Stat

1

1

139

CLUJ Școala Gimnazială Specială „Transilvania” Baciu, Com. Baciu BACIU BACIU R UI Stat

1

0

140

CLUJ Școala Gimnazială „Mircea Luca” Băișoara, Com. Băișoara BĂIŞOARA BĂIŞOARA R UI Stat

1

0

141

CLUJ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș, Com. Beliș BELIŞ BELIŞ R UI Stat

1

0

142

CLUJ Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Bobâlna, Com. Bobâlna BOBÂLNA BOBÂLNA R UI Stat

1

0

143

CLUJ Școala Gimnazială Bonțida, Com. Bonțida BONŢIDA BONŢIDA R UI Stat

1

0

144

CLUJ Școala Gimnazială Borșa, Com. Borșa BORŞA BORŞA R UI Stat

1

0

145

CLUJ Școala Gimnazială Buza, Com. Buza BUZA BUZA R UI Stat

1

0

146

CLUJ Școala Gimnazială Căianu, Com. Căianu CĂIANU CĂIANU R UI Stat

1

0

147

CLUJ Școala Gimnazială Călărași, Com. Călărași CĂLĂRAŞI CĂLĂRAŞI R UI Stat

1

0

148

CLUJ Școala Gimnazială Călățele, Com. Călățele CĂLĂŢELE CĂLĂŢELE R UI Stat

1

0

149

CLUJ Școala Gimnazială Cămărașu, Com. Cămărașu CĂMĂRAŞU CĂMĂRAŞU R UI Stat

1

0

150

CLUJ Școala Gimnazială Căpușu Mare, Com. Căpușu Mare CĂPUŞU MARE CĂPUŞU MARE R UI Stat

1

0

151

CLUJ Școala Gimnazială Cășeiu, Com. Cășeiu CĂŞEIU CĂŞEIU R UI Stat

1

0

152

CLUJ Școala Gimnazială Câțcău, Com. Câțcău CÂŢCĂU CÂŢCĂU R UI Stat

1

0

153

CLUJ Școala Gimnazială Cătina, Com. Cătina CĂTINA CĂTINA R UI Stat

1

0

154

CLUJ Școala Gimnazială Ceanu Mare, Com. Ceanu Mare CEANU MARE CEANU MARE R UI Stat

1

0

155

CLUJ Școala Gimnazială Chinteni, Com. Chinteni CHINTENI CHINTENI R UI Stat

1

0

156

CLUJ Școala Gimnazială Chiuiești, Com. Chiuiești CHIUIEŞTI CHIUIEŞTI R UI Stat

1

0

157

CLUJ Școala Gimnazială „Octavian Goga” Ciucea, Com. Ciucea CIUCEA CIUCEA R UI Stat

1

0

158

CLUJ Școala Gimnazială Ciurila, Com. Ciurila CIURILA CIURILA R UI Stat

1

0

159

CLUJ Școala Gimnazială Cojocna, Com. Cojocna COJOCNA COJOCNA R UI Stat

1

0

160

CLUJ Școala Gimnazială „Simion Balint” Copăceni, Com. Săndulești COPĂCENI SĂNDULEŞTI R UI Stat

1

0

161

CLUJ Școala Gimnazială „Lia Manoliu” Cornești, Com. Cornești CORNEŞTI CORNEŞTI R UI Stat

1

0

162

CLUJ Școala Gimnazială Cutca, Com. Sânmartin CUTCA SÂNMĂRTIN R UI Stat

1

0

163

CLUJ Școala Gimnazială Cuzdrioara, Com. Cuzdrioara CUZDRIOARA CUZDRIOARA R UI Stat

1

0

164

CLUJ Școala Gimnazială „Gelu Românul” Dăbâca, Com. Dăbâca DĂBÂCA DĂBÂCA R UI Stat

1

0

165

CLUJ Școala Gimnazială „Ștefan Micle” Feleacu, Com. Feleacu FELEACU FELEACU R UI Stat

1

0

166

CLUJ Școala Primară Fizeșu Gherlii, Com. Fizeșu Gherlii FIZEŞU GHERLII FIZEŞU GHERLII R UI Stat

1

0

167

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit Florești, Com. Florești FLOREŞTI FLOREŞTI R UI Stat

1

0

168

CLUJ Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești FLOREŞTI FLOREŞTI R UI Stat

1

1

169

CLUJ Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești, Com. Florești FLOREŞTI FLOREŞTI R UI Stat

1

1

170

CLUJ Școala Gimnazială Frata, Com. Frata FRATA FRATA R UI Stat

1

0

171

CLUJ Școala Gimnazială Gârbău, Com. Gârbău GÂRBĂU GÂRBĂU R UI Stat

1

0

172

CLUJ Școala Gimnazială Geaca, Com. Geaca GEACA GEACA R UI Stat

1

0

173

CLUJ Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău GILĂU GILĂU R UI Stat

1

1

174

CLUJ Școala Gimnazială Hășdate – Finișel, Com. Săvădisla HĂŞDATE SĂVĂDISLA R UI Stat

1

0

175

CLUJ Școala Gimnazială Iara, Com. Iara IARA IARA R UI Stat

1

0

176

CLUJ Școala Gimnazială Iclod, Com. Iclod ICLOD ICLOD R UI Stat

1

0

177

CLUJ Școala Gimnazială „Kos Karoly” Izvoru Crișului, Com. Izvoru Crișului IZVORU CRIŞULUI IZVORU CRIŞULUI R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

178

CLUJ Școala Primară Jichișu De Jos, Com. Jichișu De Jos JICHIŞU DE JOS JICHIŞU DE JOS R UI Stat

1

0

179

CLUJ Școala Gimnazială „George Barițiu” Jucu De Sus, Com. Jucu JUCU DE SUS JUCU R UI Stat

1

0

180

CLUJ Școala Gimnazială Luna, Com. Luna LUNA LUNA R UI Stat

1

0

181

CLUJ Școala Gimnazială Luna De Sus, Com. Florești LUNA DE SUS FLOREŞTI R UI Stat

1

0

182

CLUJ Școala Gimnazială Măguri Răcătău, Com. Măguri Răcătău MĂGURI-RĂCĂTĂU MĂGURI-RĂCĂTĂU R UI Stat

1

0

183

CLUJ Școala Gimnazială Mănăstireni, Com. Mănăstireni MĂNĂSTIRENI MĂNĂSTIRENI R UI Stat

1

0

184

CLUJ Școala Gimnazială „Pelaghia Roșu” Mărișel, Com. Mărișel MĂRIŞEL MĂRIŞEL R UI Stat

1

0

185

CLUJ Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera, Com. Baciu MERA BACIU R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

186

CLUJ Școala Gimnazială „Mihai Vodă” Mihai Viteazu, Com. Mihai Viteazu MIHAI VITEAZU MIHAI VITEAZU R UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

187

CLUJ Școala Gimnazială Mintiu Gherlii, Com. Mintiu Gherlii MINTIU GHERLII MINTIU GHERLII R UI Stat

1

0

188

CLUJ Școala Gimnazială „Liviu Dan” Mociu, Com. Mociu MOCIU MOCIU R UI Stat

1

0

189

CLUJ Școala Gimnazială Moldovenești, Com. Moldovenești MOLDOVENEŞTI MOLDOVENEŞTI R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

190

CLUJ Școala Gimnazială Negreni, Com. Negreni NEGRENI NEGRENI R UI Stat

1

0

191

CLUJ Școala Gimnazială Nireș, Com. Mica NIREŞ MICA R UI Stat

1

0

192

CLUJ Școala Gimnazială Palatca, Com. Palatca PĂLATCA PĂLATCA R UI Stat

1

0

193

CLUJ Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Panticeu, Com. Panticeu PANTICEU PANTICEU R UI Stat

1

0

194

CLUJ Școala Gimnazială „Ioan Bujor” Petreștii De Jos, Com. Petreștii De Jos PETREŞTII DE JOS PETREŞTII DE JOS R UI Stat

1

0

195

CLUJ Școala Gimnazială Ploscoș, Com. Ploscoș PLOSCOŞ PLOSCOŞ R UI Stat

1

0

196

CLUJ Școala Gimnazială Poieni, Com. Poieni POIENI POIENI R UI Stat

1

0

197

CLUJ Școala Gimnazială Răchițele, Com. Mărgău RĂCHIŢELE MĂRGĂU R UI Stat

1

0

198

CLUJ Școala Gimnazială Râșca, Com. Râșca RÂŞCA RIŞCA R UI Stat

1

0

199

CLUJ Școala Profesională Răscruci, Com. Bonțida RĂSCRUCI BONŢIDA R UI Stat

1

0

200

CLUJ Școala Primară Recea Cristur, Com. Recea Cristur RECEA-CRISTUR RECEA-CRISTUR R UI Stat

1

0

201

CLUJ Școala Gimnazială Săcuieu, Com. Săcuieu SĂCUIEU SĂCUIEU R UI Stat

1

0

202

CLUJ Școala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu, Com. Sâncraiu SÂNCRAIU SÂNCRAIU R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

203

CLUJ Școala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sânpaul, Com. Sânpaul SÂNPAUL SÂNPAUL R UI Stat

1

0

204

CLUJ Școala Gimnazială „Borbely Jozsef” Săvădisla, Com. Săvădisla SĂVĂDISLA SĂVĂDISLA R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

205

CLUJ Școala Gimnazială Sic, Com. Sic SIC SIC R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

206

CLUJ Școala Gimnazială Suatu, Com. Suatu SUATU SUATU R UI Stat

1

0

207

CLUJ Școala Gimnazială Țaga, Com. Țaga ŢAGA ŢAGA R UI Stat

1

0

208

CLUJ Școala Gimnazială „Pavel Dan” Tritenii De Jos, Com. Tritenii De Jos TRITENII DE JOS TRITENII DE JOS R UI Stat

1

0

209

CLUJ Școala Gimnazială Tureni, Com. Tureni TURENI TURENI R UI Stat

1

0

210

CLUJ Școala Gimnazială Unguraș, Com. Unguraș UNGURAŞ UNGURAŞ R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

211

CLUJ Școala Gimnazială Vad, Com. Vad VAD VAD R UI Stat

1

0

212

CLUJ Școala Gimnazială Valea Ierii, Com. Valea Ierii VALEA IERII VALEA IERII R UI Stat

1

0

213

CLUJ Școala Gimnazială Viișoara, Com. Viișoara VIIŞOARA VIIŞOARA R UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

214

CLUJ Școala Gimnazială „Alexandru Bohațiel” Vultureni, Com. Vultureni VULTURENI VULTURENI R UI Stat

1

0

Urmărește știrile Cluj24.ro pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

O nouă tentativă de tip PHISHING. Hackerii exploatează serviciile de curierat

Publicat

Circulă o nouă tentativă de tip phishing. Cei care vor să păcălească persoanele naive se folosesc de imaginea unor firme de curierat, cu activitate mult mai intensă în perioada reducerilor.

„O nouă tentativă de phishing exploatează folosirea serviciilor de curierat, care în perioada reducerilor de sezon au o activitate mult mai intensă. Mulți dintre utilizatori se potrivesc pe acest scenariu, pentru că ar trebui să primească un colet”, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Cei care primesc mesaje privind coletele care-i așteaptă trebuie să:

– fie vigilenți și să analizeze cu atenție informațiile primite, înainte de a face o acțiune ce ar putea duce la infectarea dispozitivului sau la pierderea datelor sensibile

– să evite accesarea link-urilor sau atașamentelor din mesaje nesolicitate venite din surse necunoscute

– să evite furnizarea de date personale, date financiare sau date de autentificare pe astfel de site-uri și sî verifice mereu în browser-ul de internet că sunt pe site-ul legitim

– să analizeze cu atenție corectitudinea gramaticală și de exprimare a textului în limba română

– să verifice de fiecare dată adresa expeditorului din sursa mesajului primit. De multe ori atacatorii maschează numele real.

Sursa: Mediafax

Citește mai departe

EVENIMENT

Șofer prins BEAT la volan în Câmpia Turzii, reținut pentru 24 de ore. Ce alcoolemie avea

Publicat

proof g3ba02bf57 640

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Câmpia Turzii au reținut în data de 18 august, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 54 de ani, depistat la volanul unui autoturism, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

„A fost depistat de polițiști la data de 16 august a.c., în jurul orei 18.00, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada Avram Iancu, din municipiul Câmpia Turzii.

În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării probelor biologice”, spun autoritățile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

 

 

Citește mai departe

EVENIMENT

Incendiu mare în Gheorgheni. O hală a ars complet. Pompierii clujeni au limitat extinderea focului

Publicat

De

Un incendiu a izbucnit, vineri, în localitatea clujeană Gheorgheni.

„Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o hală cu o suprafață de cca 300mp din localitatea Gheorgheni, comuna Feleacu.

În momentul sosirii la fața locului pompierii au găsit hala cuprinsă în totalitate de flăcări și exista pericolul de a se extinde la vecinătăți.

Se acționează cu un dispozitiv mărit de intervenție, constituit din patru autospeciale pentru stins incendii, o autoscară, o mașină suport logistic și, preventiv, un echipaj SAJ. Nu au fost persoane care să solicite consult medical până în prezent, iar extinderea flăcărilor a fost limitată de către echipajele prezente la locul incendiului”, informează ISU Cluj.

Citește mai departe

ADMINISTRAȚIE

Clujul Verde. 9 milioane de euro în Parcul Feroviarilor. Boc: clujenii vor beneficia de un nou spațiu verde de calitate

Publicat

De

clujul verde

Primarul Emil Boc arată că investiţia din Parcul Feroviarilor, de 9 milioane de euro, va asigura clujenilor un spaţiu verde de calitate.

Clujul Verde – investiție de 9 milioane de euro: Parcul Feroviarilor – 5,3 hectare în proces de modernizare

clujul verde 4

„Lucrările continuă la Parcul Feroviarilor pentru reamenajarea integrală a suprafeței de 5,3 ha. În proiectul „Revitalizarea și activarea Parcului Feroviarilor din municipiul Cluj-Napoca” sunt prevăzute 4 obiective de investiții:

– Obiectiv 1. Reabilitare Parcul Feroviarilor – 53.457 mp – desființare corp C1, construire pavilioane, sistem irigații, sistem iluminat public, mobilier urban, reconfigurare alei

clujul verde 2

– Obiectiv 2. Amenajare Strada Parcul Feroviarilor – 8.496 mp
– Obiectiv 3. Amenajarea malurilor râului Someș – 2.906 mp
– Obiectiv 4. Realizare pasarele pietonale peste râul Someș – 4.421 mp”, arată primarul Emil Boc.

Spaţiu verde de calitate

„Prin acest proiect clujenii vor beneficia de un nou spațiu verde de calitate. Amenajarea presupune un nivel ridicat de biodiversitate, oferind un cadru propice atât pentru floră cât și pentru faună temporară. În acest sens, vegetația existentă va fi suplimentată prin plantarea a 535 noi arbori, 3686 arbuști din specii de foioase și 1258 arbuști din specii de conifere.

clujul verde 3

În ceea ce privește zonele de relaxare, promenadă și alte activități, proiectul cuprinde zone de fitness și locuri de joacă pentru copii, mobilieru urban modern – atât în zona parcului, cât și în zona malurilor Someșului – (bănci, coșuri de gunoi, cuburi ș.a.), instalarea de cișmele, sistem de irigații automatizat și rastele pentru biciclete la cele două intrări principale din parc. Sistemul de iluminat va fi modernizat cu tehnologie LED.

clujul verde

Strada Parcul Feroviarilor va căpăta o nouă imagine în urma modernizării fiind cuprinsă în proiect amenajarea de piste de biciclete care să le ofere bicicliștilor o conexiune rapidă, sigură și comodă prin interconectarea rețelei de piste de biciclete din oraș. Totodată sunt prevăzute stații de încărcare pentru biciclete și trotinete electrice.

Pentru facilitarea accesului pietonal și velo în parc și în zona de promenadă și relaxare de-a lungul malurilor Someșului se construiesc două pasarele pietonale peste râu, din oțel și beton, care vor putea fi utilizate inclusiv de persoanele cu dizabilități locomotorii. Valoarea lucrărilor este de 43.999.114,63 lei cu TVA, iar termenul de finalizare este decembrie 2023″, mai arată Emil Boc.

 

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate