Connect with us

EDUCATIE

Concurs pentru LOCURI de DIRECTORI şi directori ADJUNCŢI în ŞCOLILE clujene

Publicat


În perioada septembrie – decembrie 2021 Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile O.M.E. nr. 4597/ 6.08.2021, O.M.E. nr. 5195/03.09.2021 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.771/10.08.2021, concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj.

La concurs pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 1. Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 2. Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

 3. Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

 4. Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

 5. Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3), din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

 7. Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 8. Nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Înscrierea la concurs se realizează în platforma informatică, disponibilă la adresa: https://concursdirectori.edu.ro, în perioada 15 septembrie – 26 septembrie 2021, conform prevederilor O.M.E. nr.4597/06.08.2021 și O.M.E. nr. 5195/03.09.2021.

Dosarele de înscriere vor fi elaborate cu respectarea strictă a prevederilor art. 8 alin. (1) și alin. (2) din Metodologia aprobată prin O.M.E. nr. 4597/06.08.2021, respectiv O.M.E. 5195/03.09.2021.

Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat va avea loc în data de 15 octombrie 2021, iar proba de interviu se va desfășura în perioada 15 noiembrie -8 decembrie 2021, în locațiile stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul instituției, strada Argeș nr.24, Cluj-Napoca și pe site-ul www.isjcj.ro.

Lista funcțiilor de conducere pentru directori și directori adjuncți, vacante, pentru care se organizează concursul la nivelul județului Cluj poate fi consultată în Anexa atașată prezentului comunicat.

Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, care au funcții de director și director adjunct publicate vacante pentru concursul organizat în perioada septembrie – decembrie 2021

Nr. crt

Judet

Unitatea de invatamant

Localitate

Localitate superioara

Mediu

Tip unitate

Forma de proprietate

Număr funcții vacante publicate pentru concurs, sesiunea septembrie – decembrie 2021

Obervatii

DIRECTOR (funcție neocupată prin concurs)

DIRECTOR ADJUNCT (funcție/funcții neocupată/ neocupate prin concurs)

1

CLUJ Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

1

2

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Prichindeilor” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

0

3

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Pinocchio” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

0

4

CLUJ Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

1

5

CLUJ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

6

CLUJ Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

1

7

CLUJ Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

8

CLUJ Clubul Școlar Sportiv „Viitorul” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

9

CLUJ Colegiul De Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

10

CLUJ Colegiul De Servicii În Turism „Napoca” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

11

CLUJ Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

12

CLUJ Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

13

CLUJ Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

14

CLUJ Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

1 post de director adj. este pentru secția germană (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

15

CLUJ Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

16

CLUJ Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

17

CLUJ Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

18

CLUJ Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

19

CLUJ Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

20

CLUJ Colegiul Tehnic De Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

21

CLUJ Colegiul Tehnic De Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

22

CLUJ Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

23

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Academia Piticilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

24

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Albă Ca Zăpada” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

25

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Albinuța” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

26

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Așchiuță” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

27

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Bambi” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

28

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Buburuza” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

29

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

30

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Degețica” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

31

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

32

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Floare De Iris” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

33

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Licurici” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

34

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Lizuca” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

35

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

36

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Mămăruța” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

37

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Mica Sirenă” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

38

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Micul Prinț” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

39

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Neghiniță” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

40

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Parfum De Tei” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

41

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Poienița” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

42

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Rază De Soare” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

43

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Trenulețul Veseliei” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

44

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Universul Copiilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

45

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Zâna Zorilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

46

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

47

CLUJ Grădinița Specială Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

48

CLUJ Liceul Cu Program Sportiv Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

49

CLUJ Liceul De Arte Vizuale „Romulus Ladea” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

50

CLUJ Liceul De Coregrafie Și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

51

CLUJ Liceul De Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

52

CLUJ Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

53

CLUJ Liceul Special Pentru Deficienți De Vedere Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

54

CLUJ Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

55

CLUJ Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

56

CLUJ Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

57

CLUJ Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienți De Auz Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

58

CLUJ Liceul Teologic Adventist „Maranatha” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

59

CLUJ Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

60

CLUJ Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))și Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

61

CLUJ Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

62

CLUJ Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

63

CLUJ Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

64

CLUJ Liceul Teoretic „Brassai Samuel” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

65

CLUJ Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

66

CLUJ Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

67

CLUJ Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

68

CLUJ Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

69

CLUJ Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

70

CLUJ Liceul Teoretic „Victor Babeș” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

71

CLUJ Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))și Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

72

CLUJ Liceul Waldorf Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

73

CLUJ Palatul Copiilor Cluj CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

74

CLUJ Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

75

CLUJ Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

76

CLUJ Școala Gimnazială „Emil Isac” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

77

CLUJ Școala Gimnazială „Horea” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

78

CLUJ Școala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

79

CLUJ Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

80

CLUJ Școala Gimnazială „Ion Creangă” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

81

CLUJ Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

82

CLUJ Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

83

CLUJ Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

84

CLUJ Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

85

CLUJ Școala Gimnazială „Octavian Goga” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

86

CLUJ Școala Gimnazială „Traian Dârjan” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

87

CLUJ Școala Gimnazială De Muzică „Augustin Bena” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

88

CLUJ Școala Gimnazială Specială Centru De Resurse Și Documentare Privind Educația Inclusivă/Integrată Cj CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

89

CLUJ Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți De Auz „Kozmutza Flora” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

90

CLUJ Școala Profesională Specială „Samus” Cluj – Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

91

CLUJ Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan”Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

92

CLUJ Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

93

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Arlechino” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

94

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Junior” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

95

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Piticilor” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

96

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Paradisul Piticilor” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

97

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Piticot” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

98

CLUJ Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

99

CLUJ Liceul Tehnologic „Someș” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

100

CLUJ Liceul Tehnologic Special Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

101

CLUJ Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

102

CLUJ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

103

CLUJ Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

104

CLUJ Școala Gimnazială Nr. 1 Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

105

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Arici Pogonici” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

0

106

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Fermecată” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

0

107

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Veseliei” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

0

108

CLUJ Liceul Tehnologic Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

0

109

CLUJ Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

1

110

CLUJ Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

111

CLUJ Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

1

112

CLUJ Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

1

113

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Prichindeii Veseli” Huedin HUEDIN ORAŞ HUEDIN U UI Stat

1

0

114

CLUJ Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin HUEDIN ORAŞ HUEDIN U UI Stat

1

2

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

115

CLUJ Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin HUEDIN ORAŞ HUEDIN U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

116

CLUJ Școala Gimnazială Specială Huedin HUEDIN ORAŞ HUEDIN U UI Stat

1

0

117

CLUJ Colegiul „Emil Negruțiu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

118

CLUJ Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

119

CLUJ Colegiul Tehnic Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

120

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Piticilor” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

121

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Dr. Ion Rațiu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

122

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Poiana Cu Castani” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

123

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Prichindelul Isteț” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

124

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Sfânta Maria” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

125

CLUJ Liceul Teoretic „Josika Miklos” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

126

CLUJ Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

127

CLUJ Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

128

CLUJ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

129

CLUJ Școala Gimnazială „Horea Cloșca Și Crișan” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

130

CLUJ Școala Gimnazială „Ioan Opriș” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

131

CLUJ Școala Gimnazială „Teodor Murășanu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

132

CLUJ Școala Profesională Poiana Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

133

CLUJ Școala Gimnazială Aghireșu – Fabrici, Com. Aghireșu AGHIREŞU-FABRICI AGHIREŞU R UI Stat

1

0

134

CLUJ Școala Primară Aiton, Com. Aiton AITON AITON R UI Stat

1

0

135

CLUJ Școala Gimnazială Aluniș, Com. Aluniș ALUNIŞ ALUNIŞ R UI Stat

1

0

136

CLUJ Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida APAHIDA APAHIDA R UI Stat

1

1

137

CLUJ Școala Gimnazială Așchileu Mare, Com. Așchileu ĂŞCHILEU MARE AŞCHILEU R UI Stat

1

0

138

CLUJ Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu, Com. Baciu BACIU BACIU R UI Stat

1

1

139

CLUJ Școala Gimnazială Specială „Transilvania” Baciu, Com. Baciu BACIU BACIU R UI Stat

1

0

140

CLUJ Școala Gimnazială „Mircea Luca” Băișoara, Com. Băișoara BĂIŞOARA BĂIŞOARA R UI Stat

1

0

141

CLUJ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș, Com. Beliș BELIŞ BELIŞ R UI Stat

1

0

142

CLUJ Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Bobâlna, Com. Bobâlna BOBÂLNA BOBÂLNA R UI Stat

1

0

143

CLUJ Școala Gimnazială Bonțida, Com. Bonțida BONŢIDA BONŢIDA R UI Stat

1

0

144

CLUJ Școala Gimnazială Borșa, Com. Borșa BORŞA BORŞA R UI Stat

1

0

145

CLUJ Școala Gimnazială Buza, Com. Buza BUZA BUZA R UI Stat

1

0

146

CLUJ Școala Gimnazială Căianu, Com. Căianu CĂIANU CĂIANU R UI Stat

1

0

147

CLUJ Școala Gimnazială Călărași, Com. Călărași CĂLĂRAŞI CĂLĂRAŞI R UI Stat

1

0

148

CLUJ Școala Gimnazială Călățele, Com. Călățele CĂLĂŢELE CĂLĂŢELE R UI Stat

1

0

149

CLUJ Școala Gimnazială Cămărașu, Com. Cămărașu CĂMĂRAŞU CĂMĂRAŞU R UI Stat

1

0

150

CLUJ Școala Gimnazială Căpușu Mare, Com. Căpușu Mare CĂPUŞU MARE CĂPUŞU MARE R UI Stat

1

0

151

CLUJ Școala Gimnazială Cășeiu, Com. Cășeiu CĂŞEIU CĂŞEIU R UI Stat

1

0

152

CLUJ Școala Gimnazială Câțcău, Com. Câțcău CÂŢCĂU CÂŢCĂU R UI Stat

1

0

153

CLUJ Școala Gimnazială Cătina, Com. Cătina CĂTINA CĂTINA R UI Stat

1

0

154

CLUJ Școala Gimnazială Ceanu Mare, Com. Ceanu Mare CEANU MARE CEANU MARE R UI Stat

1

0

155

CLUJ Școala Gimnazială Chinteni, Com. Chinteni CHINTENI CHINTENI R UI Stat

1

0

156

CLUJ Școala Gimnazială Chiuiești, Com. Chiuiești CHIUIEŞTI CHIUIEŞTI R UI Stat

1

0

157

CLUJ Școala Gimnazială „Octavian Goga” Ciucea, Com. Ciucea CIUCEA CIUCEA R UI Stat

1

0

158

CLUJ Școala Gimnazială Ciurila, Com. Ciurila CIURILA CIURILA R UI Stat

1

0

159

CLUJ Școala Gimnazială Cojocna, Com. Cojocna COJOCNA COJOCNA R UI Stat

1

0

160

CLUJ Școala Gimnazială „Simion Balint” Copăceni, Com. Săndulești COPĂCENI SĂNDULEŞTI R UI Stat

1

0

161

CLUJ Școala Gimnazială „Lia Manoliu” Cornești, Com. Cornești CORNEŞTI CORNEŞTI R UI Stat

1

0

162

CLUJ Școala Gimnazială Cutca, Com. Sânmartin CUTCA SÂNMĂRTIN R UI Stat

1

0

163

CLUJ Școala Gimnazială Cuzdrioara, Com. Cuzdrioara CUZDRIOARA CUZDRIOARA R UI Stat

1

0

164

CLUJ Școala Gimnazială „Gelu Românul” Dăbâca, Com. Dăbâca DĂBÂCA DĂBÂCA R UI Stat

1

0

165

CLUJ Școala Gimnazială „Ștefan Micle” Feleacu, Com. Feleacu FELEACU FELEACU R UI Stat

1

0

166

CLUJ Școala Primară Fizeșu Gherlii, Com. Fizeșu Gherlii FIZEŞU GHERLII FIZEŞU GHERLII R UI Stat

1

0

167

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit Florești, Com. Florești FLOREŞTI FLOREŞTI R UI Stat

1

0

168

CLUJ Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești FLOREŞTI FLOREŞTI R UI Stat

1

1

169

CLUJ Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești, Com. Florești FLOREŞTI FLOREŞTI R UI Stat

1

1

170

CLUJ Școala Gimnazială Frata, Com. Frata FRATA FRATA R UI Stat

1

0

171

CLUJ Școala Gimnazială Gârbău, Com. Gârbău GÂRBĂU GÂRBĂU R UI Stat

1

0

172

CLUJ Școala Gimnazială Geaca, Com. Geaca GEACA GEACA R UI Stat

1

0

173

CLUJ Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău GILĂU GILĂU R UI Stat

1

1

174

CLUJ Școala Gimnazială Hășdate – Finișel, Com. Săvădisla HĂŞDATE SĂVĂDISLA R UI Stat

1

0

175

CLUJ Școala Gimnazială Iara, Com. Iara IARA IARA R UI Stat

1

0

176

CLUJ Școala Gimnazială Iclod, Com. Iclod ICLOD ICLOD R UI Stat

1

0

177

CLUJ Școala Gimnazială „Kos Karoly” Izvoru Crișului, Com. Izvoru Crișului IZVORU CRIŞULUI IZVORU CRIŞULUI R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

178

CLUJ Școala Primară Jichișu De Jos, Com. Jichișu De Jos JICHIŞU DE JOS JICHIŞU DE JOS R UI Stat

1

0

179

CLUJ Școala Gimnazială „George Barițiu” Jucu De Sus, Com. Jucu JUCU DE SUS JUCU R UI Stat

1

0

180

CLUJ Școala Gimnazială Luna, Com. Luna LUNA LUNA R UI Stat

1

0

181

CLUJ Școala Gimnazială Luna De Sus, Com. Florești LUNA DE SUS FLOREŞTI R UI Stat

1

0

182

CLUJ Școala Gimnazială Măguri Răcătău, Com. Măguri Răcătău MĂGURI-RĂCĂTĂU MĂGURI-RĂCĂTĂU R UI Stat

1

0

183

CLUJ Școala Gimnazială Mănăstireni, Com. Mănăstireni MĂNĂSTIRENI MĂNĂSTIRENI R UI Stat

1

0

184

CLUJ Școala Gimnazială „Pelaghia Roșu” Mărișel, Com. Mărișel MĂRIŞEL MĂRIŞEL R UI Stat

1

0

185

CLUJ Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera, Com. Baciu MERA BACIU R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

186

CLUJ Școala Gimnazială „Mihai Vodă” Mihai Viteazu, Com. Mihai Viteazu MIHAI VITEAZU MIHAI VITEAZU R UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

187

CLUJ Școala Gimnazială Mintiu Gherlii, Com. Mintiu Gherlii MINTIU GHERLII MINTIU GHERLII R UI Stat

1

0

188

CLUJ Școala Gimnazială „Liviu Dan” Mociu, Com. Mociu MOCIU MOCIU R UI Stat

1

0

189

CLUJ Școala Gimnazială Moldovenești, Com. Moldovenești MOLDOVENEŞTI MOLDOVENEŞTI R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

190

CLUJ Școala Gimnazială Negreni, Com. Negreni NEGRENI NEGRENI R UI Stat

1

0

191

CLUJ Școala Gimnazială Nireș, Com. Mica NIREŞ MICA R UI Stat

1

0

192

CLUJ Școala Gimnazială Palatca, Com. Palatca PĂLATCA PĂLATCA R UI Stat

1

0

193

CLUJ Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Panticeu, Com. Panticeu PANTICEU PANTICEU R UI Stat

1

0

194

CLUJ Școala Gimnazială „Ioan Bujor” Petreștii De Jos, Com. Petreștii De Jos PETREŞTII DE JOS PETREŞTII DE JOS R UI Stat

1

0

195

CLUJ Școala Gimnazială Ploscoș, Com. Ploscoș PLOSCOŞ PLOSCOŞ R UI Stat

1

0

196

CLUJ Școala Gimnazială Poieni, Com. Poieni POIENI POIENI R UI Stat

1

0

197

CLUJ Școala Gimnazială Răchițele, Com. Mărgău RĂCHIŢELE MĂRGĂU R UI Stat

1

0

198

CLUJ Școala Gimnazială Râșca, Com. Râșca RÂŞCA RIŞCA R UI Stat

1

0

199

CLUJ Școala Profesională Răscruci, Com. Bonțida RĂSCRUCI BONŢIDA R UI Stat

1

0

200

CLUJ Școala Primară Recea Cristur, Com. Recea Cristur RECEA-CRISTUR RECEA-CRISTUR R UI Stat

1

0

201

CLUJ Școala Gimnazială Săcuieu, Com. Săcuieu SĂCUIEU SĂCUIEU R UI Stat

1

0

202

CLUJ Școala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu, Com. Sâncraiu SÂNCRAIU SÂNCRAIU R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

203

CLUJ Școala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sânpaul, Com. Sânpaul SÂNPAUL SÂNPAUL R UI Stat

1

0

204

CLUJ Școala Gimnazială „Borbely Jozsef” Săvădisla, Com. Săvădisla SĂVĂDISLA SĂVĂDISLA R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

205

CLUJ Școala Gimnazială Sic, Com. Sic SIC SIC R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

206

CLUJ Școala Gimnazială Suatu, Com. Suatu SUATU SUATU R UI Stat

1

0

207

CLUJ Școala Gimnazială Țaga, Com. Țaga ŢAGA ŢAGA R UI Stat

1

0

208

CLUJ Școala Gimnazială „Pavel Dan” Tritenii De Jos, Com. Tritenii De Jos TRITENII DE JOS TRITENII DE JOS R UI Stat

1

0

209

CLUJ Școala Gimnazială Tureni, Com. Tureni TURENI TURENI R UI Stat

1

0

210

CLUJ Școala Gimnazială Unguraș, Com. Unguraș UNGURAŞ UNGURAŞ R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

211

CLUJ Școala Gimnazială Vad, Com. Vad VAD VAD R UI Stat

1

0

212

CLUJ Școala Gimnazială Valea Ierii, Com. Valea Ierii VALEA IERII VALEA IERII R UI Stat

1

0

213

CLUJ Școala Gimnazială Viișoara, Com. Viișoara VIIŞOARA VIIŞOARA R UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

214

CLUJ Școala Gimnazială „Alexandru Bohațiel” Vultureni, Com. Vultureni VULTURENI VULTURENI R UI Stat

1

0


Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Vezi cele mai interesante video Cluj24.ro


EDUCATIE

FOTO. Un nou an UNIVERSITAR sub semnul PANDEMIEI. Au început CAZĂRILE în căminele din Cluj. Condiții și TAXE

Publicat

De

utcn cazare (1)

A început cazarea studenților în căminele universităților clujene. Fiecare instituție de învățământ în parte a lucrat la scenarii pentru acest an universitar care începe, din nou, în plin vârf al pandemiei de Covid-19.

Studenții universităților au început să vină la Cluj-Napoca și să își ia în primire locurile din cămine.

cazare1

Toate universitățile își doresc ca anul universitar să se desfășoare în format clasic, față în față, însă acest lucru devine tot mai complicat din cauza creșterii numărului de cazuri de Covid-19.

La UBB Cluj anul universitar începe în trei scenarii

Universitatea Babeș-Bolyai are aproape 6.000 de locuri de cazare în căminele proprii. Acestea sunt în camere cu 2, 3 sau 5 paturi.

Deși încurajează scenariul clasic, fiecare facultate a UBB, în funcție de profil și de resurse, și-a stabilit scenariile aplicabile programelor proprii din cele trei stabilite de ministerul de specialitate (clasic – hibrid – online).

Studenții UBB, cazați doar dacă sunt vaccinați sau trecuți prin boală

La propunerea reprezentanților studenților, cazarea în cămine, pentru a se asigura cazarea unui număr cât mai mare de studenți, maxim unde se poate, se va face doar pentru studenții vaccinați și/sau pentru cei care se află în fereastra de protecție a trecerii prin boală, respectiv 15-180 de zile de la trecerea prin boală.

cazare2

Experiența cazării studenților pe parcursul verii a demonstrat că testarea periodică nu s-a dovedit funcțională și utilizată de către studenți, fiind nerealistă și birocratică.

Astfel, studenții care au drept la cazare, dar din condiții medicale nu pot fi vaccinați, vor fi cazați în condiții speciale.

De asemenea, studenții internaționali din țări non-UE, care nu au acces la vaccinare și nu se pot vaccina decât după obținerea rezidenței pe teritoriul României, pot fi cazați, la cerere, în funcție de disponibilități, în regim special, urmând ca aceștia să se vaccineze imediat după obținerea rezidenței.

Tarifele de cazare pot fi consultate AICI.

La UTCN, cazarea se face la capacitate maximă, dar vor fi și camere de izolare

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca dispune de un număr de 5.000 de locuri de cazare repartizate în cele 2 campusuri universitare Observator și Mărăști.

utcn cazare (4)

Potrivit purtătorului de cuvânt al UTCN, cazarea se face la capacitate maximă cu excepția camerelor de izolare. Acestea vor fi păstrate libere în fiecare cămin în cazul unor posibile
îmbolnăviri sau carantină.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca nu condiționează cazarea și nici participarea la cursuri de vaccinare, dar o recomandă studenților.

Cazarea se face cu cu respectarea tuturor normelor de protecție privind siguranța epidemiologică, potrivit purtătorului de cuvânt al UTCN, Mirela Boțan.

În cazul în care situația epidemiologică se va modifica, desfășurarea activităților va fi corelată cu legislația în vigoare.

Ce taxe de cazare percepe UTCN

Taxele de cazare încep de la 170 de lei pe lună, în camere cu 4 paturi. De asemenea, studenții familiști și cei care stau în camere de cu paturi plătesc 250 de lei. 500 de lei vor plăti cei care stau singuri în cameră.utcn cazare (3)

Taxele cresc pentru studenții de la alte universități de stat care se cazează în căminele UTCN. Este vorba de 350 de lei pentru cei care stau în camere cu 4 paturi și de 450 de lei pentru cei care stau în camere cu 2 paturi.

Studenții USAMV Cluj, cazați cu certificat verde

Universitatea de Știițe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca dispune de cinci cămine, cu aproximativ 1.200 de locuri de cazare. Cazarea se va desfășura în zilele de 2 si 3 octombrie.

Studenții care solicită cazare în cămine și vor primi un loc trebuie să prezinte una din următoarele dovezi: certificatul de vaccinare, o adeverință din care să rezulte că au trecut prin boală, rezultatul unui test rapid sau al unui test RT-PCR.

De asemenea, pentru studenții nevaccinați, testărilor vor fi periodice, potrivit prof. dr. Leon Muntean, Prorector cu Activități sociale și studenți în cadrul universității.

Cazările pentru anul universitar 2021-2022 se vor realiza conform normei sanitare impusă în acest an, adică ”loc pe loc”, spre deosebire de anul trecut, când au fost cazați doar câte doi studenți în cameră, indiferent de capacitatea acesteia, dar acest lucru se va putea schimba în funcție de cum va evolua pandemia de Covid-19.

De asemenea, a fost instituit un protocol de acțiune pentru cazul în care vor exista studenți infectați cu Covid-19.

Aceștia vor fi izolați în camere speciale, fiind rezervate câte două astfel de încăperi în fiecare cămin, conform protocoalelor sanitare aflate în vigoare.

Care suny taxele vedeți mai jos:

taxe usamv

UAD Cluj nu condiționează cazarea sau participarea la cursuri

Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca are două cămine, pe strada Albac, și pe strada Vaida-Voevod, cu un număr total de 123 locuri.

Potrivit reprezentanților universității, cazarea în cămine se va face la capacitate maximă, infrastructura permițând acest lucru prin prisma faptului că într-o cameră de cămin nu sunt cazați mai mult de doi studenți.

La fel ca în cazul activităților didactice față-în-față, cazarea în cămin nu va fi condiționată de
prezentarea certificatului de vaccinare sau a unui test negativ, cu respectarea, însă, a tuturor
măsurilor de prevenție impuse de normele sanitare în vigoare.

Taxele-regie se situează între 190 de lei și 490 de lei pe lună de persoană, în funcție de căminul în care se află camera și de tipul de subvenție acordat studentului care poate fi simplă, dublă sau nu se poate acorda deloc.

Accesul studenților la activitățile didactice față-în-față nu va fi condiționat de prezentarea
certificatului de vaccinare sau a unui test negativ.

„Formulăm, în schimb, recomandarea fermă în sensul vaccinării și ne afirmăm sprijinul în facilitarea înțelegerii necesității vaccinării”, a precizat pentru Cluj24.ro Gabriela Rostaș, purtător de cuvânt al UAD Cluj.

Studenții Academiei de Muzică cazați fără certificat de vaccinare

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” are în camin 124 de locuri. La dispoziția studenților vor fi puse în acest an 120 de locuri.

Taxa de cazare este de 310 lei pe lună, potrivit reprezentanților universității. Studenții se vor putea caza fără să prezinte certificat de vaccinare împotriva Covid-19 și fără testare.

Notă: Până la această oră, reprezentanții Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca nu ne-au transmis informațiile solicitate.

Citește mai departe

EDUCATIE

VIDEO. S-a încheiat ADMITEREA 2021 la USAMV Cluj-Napoca

Publicat

Sesiunea a doua de admitere din 2021, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca, s-a încheiat, iar noii studenți sunt așteptați să treacă prin experiența unică a vieții universitare.

USAMV Cluj-Napoca oferă studenților săi condiții moderne pentru învățare în amfiteatre, laboratoare și institutele de cercetare din campus, situat la mică distanță de centrul orașului, dar și pentru practică în fermele/stațiunile proprii sau stațiile pilot. Alte facilități sunt cazările în cămine studențești proprii, dotate cu Internet, săli de bucătărie și spălătorie, acces gratuit la baza sportivă din campus (sală sport/fitness, teren tenis, teren fotbal), cabinete medicale cu servicii gratuite (generalist și stomatologic), cursuri pentru școala de șoferi, cantină-restaurant, precum și biblioteca situată în campus, cu săli spațioase și moderne de studiu.

Bursele și simpozioanele studențești cu premii, posibilitatea de a studia în străinătate prin Programul Erasmus +, precum și parteneriatele naționale și internaționale de renume stabilite de USAMV Cluj-Napoca întregesc eforturile comunității sale academice de a oferi tinerilor standarde înalte de studiu și posibilități diversificate de practică în meserii căutate care pot garanta absolvenților cariere de succes.

Anul universitar 2021-2022 va fi deschis prin ceremonia din 4 octombrie, pe platoul din fața Aulei ”Mihai Șerban”, cu începere de la ora 10.00.

Citește mai departe

EDUCATIE

Părinții clujeni, BULVERSAȚI. Li se transmite că la 1 octombrie se ÎNCHID școlile. Prefect: Sub NICIO formă. Doar la 6 la mie

Publicat

De

Părinții elevilor din Cluj-Napoca sunt de-a dreptul bulversați. Mai mulți au declarat pentru Cluj24.ro că au primit informații, chiar de la școală, că elevii vor sta acasă de la 1 octombrie. Acest lucru îi neliniștește, pentru că mulți vor fi nevoiți să stea acasă cu copiii. Prefectul Clujului îi liniștește și spune că așa ceva nu se va întâmpla.

VEZI ŞI:

BĂTAIE de joc. DSP Cluj ÎNCALCĂ legea. BANI din buzunarele ELEVILOR pentru testele COVID-19

Părinții clujeni nu mai știu ce să creadă. Unii spun că li s-a transmis copiilor încă din 13 septembrie că vor trece la învățământul online din octombrie, alții că au fost chemați la școală și li s-a transmis acest lucru.

Prefectul Clujului, Tasnádi István, spune că acestea sunt doar supoziții și nicio unitate de învățământ nu poate lua această decizie.

„Supoziții putem face. Singurii factori de care depinde închiderea școlilor sunt rata de infectare și ordinul Ministerului Educației, care este în vigoare.

Legislația e clară. Atâta timp cât ordinul e în vigoare și rata incidenței este de sub 6 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori, nu se închid școlile. Numai clasele și grupele unde sunt cazuri de trec în online”, a declarat pentru Cluj24.ro prefectul de Cluj.

În cazul în care rata de infectare va trece de 6 cazuri la mie și un părinte va fi nevoit să stea acasă cu un copil sau mai mulți și nu are posibilitatea de la lucra de la domiciliu, acesta va beneficia de 75% din salariul mediu brut pe toată perioada în care cursurile vor fi online.

În județul Cluj, miercuri, la ultima raportare, 202 elevi erau confirmați cu Covid-19. De asemenea erau infectate 37 de persoane din rândul personalului din învățământ, respectiv cadre didactice și personal nedidactic și auxiliar.

Din cauza cazurilor de Covid-19, 147 de clase din școlile și liceele clujene au trecut la învățământul online, fiind afectați 3.470 de elevi.

Citește mai departe

EDUCATIE

Nouă locație de creșă în Florești. Va fi închiriat un spațiu

Publicat

De

cresa floresti
Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu, anunță că va amenaja o nouă locație de creșă în Florești, care va deservi cel puțin 7 grupe de copii.
”Știu că problema creșelor în Florești este una care preocupă toată comunitatea și îmi doresc ca toți copiii să aibă acces la un învățământ de calitate. Pe lângă toate măsurile pe care le-am luat pentru a veni în sprijinul celor care nu au prins un loc la creșa de stat în acest an, am găsit o modalitate prin care să putem închiria un spațiu care să deservească comunitatea noastră ca și creșă.
De aceea, voi propune votului Consiliului Local, în următoarea ședință de consiliu local, un proiect de hotărâre pentru închirierea unui astfel de spațiu care va deservi cel puțin 7 grupe de copii.
Un alt proiect pe care îl voi supune dezbaterii Consiliului local este acela de a permite accesul cetățenilor comunei Florești pe terenurile de sport aflate în administrarea școlilor, conform unui regulament, după orele de curs”, anunță Bogdan Pivariu.
Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

  Publicitate
  Publicitate