Connect with us

EDUCATIE

Concurs pentru LOCURI de DIRECTORI şi directori ADJUNCŢI în ŞCOLILE clujene

Publicat


În perioada septembrie – decembrie 2021 Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile O.M.E. nr. 4597/ 6.08.2021, O.M.E. nr. 5195/03.09.2021 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.771/10.08.2021, concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj.

La concurs pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

  1. Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  2. Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

  3. Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

  4. Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

  5. Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3), din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  6. Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

  7. Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  8. Nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Înscrierea la concurs se realizează în platforma informatică, disponibilă la adresa: https://concursdirectori.edu.ro, în perioada 15 septembrie – 26 septembrie 2021, conform prevederilor O.M.E. nr.4597/06.08.2021 și O.M.E. nr. 5195/03.09.2021.

Dosarele de înscriere vor fi elaborate cu respectarea strictă a prevederilor art. 8 alin. (1) și alin. (2) din Metodologia aprobată prin O.M.E. nr. 4597/06.08.2021, respectiv O.M.E. 5195/03.09.2021.

Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat va avea loc în data de 15 octombrie 2021, iar proba de interviu se va desfășura în perioada 15 noiembrie -8 decembrie 2021, în locațiile stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul instituției, strada Argeș nr.24, Cluj-Napoca și pe site-ul www.isjcj.ro.

Lista funcțiilor de conducere pentru directori și directori adjuncți, vacante, pentru care se organizează concursul la nivelul județului Cluj poate fi consultată în Anexa atașată prezentului comunicat.

Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, care au funcții de director și director adjunct publicate vacante pentru concursul organizat în perioada septembrie – decembrie 2021

Nr. crt

Judet

Unitatea de invatamant

Localitate

Localitate superioara

Mediu

Tip unitate

Forma de proprietate

Număr funcții vacante publicate pentru concurs, sesiunea septembrie – decembrie 2021

Obervatii

DIRECTOR (funcție neocupată prin concurs)

DIRECTOR ADJUNCT (funcție/funcții neocupată/ neocupate prin concurs)

1

CLUJ Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

1

2

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Prichindeilor” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

0

3

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Pinocchio” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

0

4

CLUJ Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

1

5

CLUJ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

6

CLUJ Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii CÂMPIA TURZII MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII U UI Stat

1

1

7

CLUJ Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

8

CLUJ Clubul Școlar Sportiv „Viitorul” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

9

CLUJ Colegiul De Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

10

CLUJ Colegiul De Servicii În Turism „Napoca” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

11

CLUJ Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

12

CLUJ Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

13

CLUJ Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

14

CLUJ Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

1 post de director adj. este pentru secția germană (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

15

CLUJ Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

16

CLUJ Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

17

CLUJ Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

18

CLUJ Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

19

CLUJ Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

20

CLUJ Colegiul Tehnic De Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

21

CLUJ Colegiul Tehnic De Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

22

CLUJ Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

23

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Academia Piticilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

24

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Albă Ca Zăpada” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

25

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Albinuța” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

26

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Așchiuță” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

27

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Bambi” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

28

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Buburuza” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

29

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

30

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Degețica” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

31

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

32

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Floare De Iris” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

33

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Licurici” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

34

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Lizuca” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

35

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

36

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Mămăruța” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

37

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Mica Sirenă” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

38

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Micul Prinț” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

39

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Neghiniță” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

40

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Parfum De Tei” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

41

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Poienița” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

42

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Rază De Soare” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

43

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Trenulețul Veseliei” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

44

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Universul Copiilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

45

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Zâna Zorilor” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

46

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

47

CLUJ Grădinița Specială Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

48

CLUJ Liceul Cu Program Sportiv Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

49

CLUJ Liceul De Arte Vizuale „Romulus Ladea” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

50

CLUJ Liceul De Coregrafie Și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

51

CLUJ Liceul De Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

52

CLUJ Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

53

CLUJ Liceul Special Pentru Deficienți De Vedere Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

54

CLUJ Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

55

CLUJ Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

56

CLUJ Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

57

CLUJ Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienți De Auz Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

58

CLUJ Liceul Teologic Adventist „Maranatha” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

59

CLUJ Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

60

CLUJ Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))și Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

61

CLUJ Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

62

CLUJ Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

63

CLUJ Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

64

CLUJ Liceul Teoretic „Brassai Samuel” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

65

CLUJ Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

66

CLUJ Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

67

CLUJ Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

68

CLUJ Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

69

CLUJ Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

70

CLUJ Liceul Teoretic „Victor Babeș” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

71

CLUJ Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))și Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

72

CLUJ Liceul Waldorf Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

73

CLUJ Palatul Copiilor Cluj CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

74

CLUJ Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

75

CLUJ Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

76

CLUJ Școala Gimnazială „Emil Isac” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

77

CLUJ Școala Gimnazială „Horea” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

78

CLUJ Școala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

79

CLUJ Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

80

CLUJ Școala Gimnazială „Ion Creangă” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

81

CLUJ Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

82

CLUJ Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

83

CLUJ Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

84

CLUJ Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

85

CLUJ Școala Gimnazială „Octavian Goga” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

86

CLUJ Școala Gimnazială „Traian Dârjan” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

87

CLUJ Școala Gimnazială De Muzică „Augustin Bena” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

0

88

CLUJ Școala Gimnazială Specială Centru De Resurse Și Documentare Privind Educația Inclusivă/Integrată Cj CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

89

CLUJ Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți De Auz „Kozmutza Flora” Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

1 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

90

CLUJ Școala Profesională Specială „Samus” Cluj – Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

2

91

CLUJ Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan”Cluj-Napoca CLUJ-NAPOCA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA U UI Stat

1

1

Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)

92

CLUJ Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

93

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Arlechino” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

94

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Junior” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

95

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Piticilor” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

96

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Paradisul Piticilor” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

97

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Piticot” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

98

CLUJ Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

99

CLUJ Liceul Tehnologic „Someș” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

0

100

CLUJ Liceul Tehnologic Special Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

101

CLUJ Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

102

CLUJ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

103

CLUJ Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

104

CLUJ Școala Gimnazială Nr. 1 Dej DEJ MUNICIPIUL DEJ U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

105

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Arici Pogonici” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

0

106

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Fermecată” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

0

107

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Veseliei” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

0

108

CLUJ Liceul Tehnologic Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

0

109

CLUJ Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

1

110

CLUJ Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

111

CLUJ Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

1

112

CLUJ Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla GHERLA MUNICIPIUL GHERLA U UI Stat

1

1

113

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Prichindeii Veseli” Huedin HUEDIN ORAŞ HUEDIN U UI Stat

1

0

114

CLUJ Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin HUEDIN ORAŞ HUEDIN U UI Stat

1

2

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

115

CLUJ Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin HUEDIN ORAŞ HUEDIN U UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

116

CLUJ Școala Gimnazială Specială Huedin HUEDIN ORAŞ HUEDIN U UI Stat

1

0

117

CLUJ Colegiul „Emil Negruțiu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

118

CLUJ Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

119

CLUJ Colegiul Tehnic Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

120

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Piticilor” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

121

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Dr. Ion Rațiu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

122

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Poiana Cu Castani” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

123

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Prichindelul Isteț” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

124

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit „Sfânta Maria” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

125

CLUJ Liceul Teoretic „Josika Miklos” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

126

CLUJ Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

127

CLUJ Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

128

CLUJ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

129

CLUJ Școala Gimnazială „Horea Cloșca Și Crișan” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

130

CLUJ Școala Gimnazială „Ioan Opriș” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

131

CLUJ Școala Gimnazială „Teodor Murășanu” Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

1

132

CLUJ Școala Profesională Poiana Turda TURDA MUNICIPIUL TURDA U UI Stat

1

0

133

CLUJ Școala Gimnazială Aghireșu – Fabrici, Com. Aghireșu AGHIREŞU-FABRICI AGHIREŞU R UI Stat

1

0

134

CLUJ Școala Primară Aiton, Com. Aiton AITON AITON R UI Stat

1

0

135

CLUJ Școala Gimnazială Aluniș, Com. Aluniș ALUNIŞ ALUNIŞ R UI Stat

1

0

136

CLUJ Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida APAHIDA APAHIDA R UI Stat

1

1

137

CLUJ Școala Gimnazială Așchileu Mare, Com. Așchileu ĂŞCHILEU MARE AŞCHILEU R UI Stat

1

0

138

CLUJ Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu, Com. Baciu BACIU BACIU R UI Stat

1

1

139

CLUJ Școala Gimnazială Specială „Transilvania” Baciu, Com. Baciu BACIU BACIU R UI Stat

1

0

140

CLUJ Școala Gimnazială „Mircea Luca” Băișoara, Com. Băișoara BĂIŞOARA BĂIŞOARA R UI Stat

1

0

141

CLUJ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș, Com. Beliș BELIŞ BELIŞ R UI Stat

1

0

142

CLUJ Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Bobâlna, Com. Bobâlna BOBÂLNA BOBÂLNA R UI Stat

1

0

143

CLUJ Școala Gimnazială Bonțida, Com. Bonțida BONŢIDA BONŢIDA R UI Stat

1

0

144

CLUJ Școala Gimnazială Borșa, Com. Borșa BORŞA BORŞA R UI Stat

1

0

145

CLUJ Școala Gimnazială Buza, Com. Buza BUZA BUZA R UI Stat

1

0

146

CLUJ Școala Gimnazială Căianu, Com. Căianu CĂIANU CĂIANU R UI Stat

1

0

147

CLUJ Școala Gimnazială Călărași, Com. Călărași CĂLĂRAŞI CĂLĂRAŞI R UI Stat

1

0

148

CLUJ Școala Gimnazială Călățele, Com. Călățele CĂLĂŢELE CĂLĂŢELE R UI Stat

1

0

149

CLUJ Școala Gimnazială Cămărașu, Com. Cămărașu CĂMĂRAŞU CĂMĂRAŞU R UI Stat

1

0

150

CLUJ Școala Gimnazială Căpușu Mare, Com. Căpușu Mare CĂPUŞU MARE CĂPUŞU MARE R UI Stat

1

0

151

CLUJ Școala Gimnazială Cășeiu, Com. Cășeiu CĂŞEIU CĂŞEIU R UI Stat

1

0

152

CLUJ Școala Gimnazială Câțcău, Com. Câțcău CÂŢCĂU CÂŢCĂU R UI Stat

1

0

153

CLUJ Școala Gimnazială Cătina, Com. Cătina CĂTINA CĂTINA R UI Stat

1

0

154

CLUJ Școala Gimnazială Ceanu Mare, Com. Ceanu Mare CEANU MARE CEANU MARE R UI Stat

1

0

155

CLUJ Școala Gimnazială Chinteni, Com. Chinteni CHINTENI CHINTENI R UI Stat

1

0

156

CLUJ Școala Gimnazială Chiuiești, Com. Chiuiești CHIUIEŞTI CHIUIEŞTI R UI Stat

1

0

157

CLUJ Școala Gimnazială „Octavian Goga” Ciucea, Com. Ciucea CIUCEA CIUCEA R UI Stat

1

0

158

CLUJ Școala Gimnazială Ciurila, Com. Ciurila CIURILA CIURILA R UI Stat

1

0

159

CLUJ Școala Gimnazială Cojocna, Com. Cojocna COJOCNA COJOCNA R UI Stat

1

0

160

CLUJ Școala Gimnazială „Simion Balint” Copăceni, Com. Săndulești COPĂCENI SĂNDULEŞTI R UI Stat

1

0

161

CLUJ Școala Gimnazială „Lia Manoliu” Cornești, Com. Cornești CORNEŞTI CORNEŞTI R UI Stat

1

0

162

CLUJ Școala Gimnazială Cutca, Com. Sânmartin CUTCA SÂNMĂRTIN R UI Stat

1

0

163

CLUJ Școala Gimnazială Cuzdrioara, Com. Cuzdrioara CUZDRIOARA CUZDRIOARA R UI Stat

1

0

164

CLUJ Școala Gimnazială „Gelu Românul” Dăbâca, Com. Dăbâca DĂBÂCA DĂBÂCA R UI Stat

1

0

165

CLUJ Școala Gimnazială „Ștefan Micle” Feleacu, Com. Feleacu FELEACU FELEACU R UI Stat

1

0

166

CLUJ Școala Primară Fizeșu Gherlii, Com. Fizeșu Gherlii FIZEŞU GHERLII FIZEŞU GHERLII R UI Stat

1

0

167

CLUJ Grădinița Cu Program Prelungit Florești, Com. Florești FLOREŞTI FLOREŞTI R UI Stat

1

0

168

CLUJ Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești FLOREŞTI FLOREŞTI R UI Stat

1

1

169

CLUJ Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești, Com. Florești FLOREŞTI FLOREŞTI R UI Stat

1

1

170

CLUJ Școala Gimnazială Frata, Com. Frata FRATA FRATA R UI Stat

1

0

171

CLUJ Școala Gimnazială Gârbău, Com. Gârbău GÂRBĂU GÂRBĂU R UI Stat

1

0

172

CLUJ Școala Gimnazială Geaca, Com. Geaca GEACA GEACA R UI Stat

1

0

173

CLUJ Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău GILĂU GILĂU R UI Stat

1

1

174

CLUJ Școala Gimnazială Hășdate – Finișel, Com. Săvădisla HĂŞDATE SĂVĂDISLA R UI Stat

1

0

175

CLUJ Școala Gimnazială Iara, Com. Iara IARA IARA R UI Stat

1

0

176

CLUJ Școala Gimnazială Iclod, Com. Iclod ICLOD ICLOD R UI Stat

1

0

177

CLUJ Școala Gimnazială „Kos Karoly” Izvoru Crișului, Com. Izvoru Crișului IZVORU CRIŞULUI IZVORU CRIŞULUI R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

178

CLUJ Școala Primară Jichișu De Jos, Com. Jichișu De Jos JICHIŞU DE JOS JICHIŞU DE JOS R UI Stat

1

0

179

CLUJ Școala Gimnazială „George Barițiu” Jucu De Sus, Com. Jucu JUCU DE SUS JUCU R UI Stat

1

0

180

CLUJ Școala Gimnazială Luna, Com. Luna LUNA LUNA R UI Stat

1

0

181

CLUJ Școala Gimnazială Luna De Sus, Com. Florești LUNA DE SUS FLOREŞTI R UI Stat

1

0

182

CLUJ Școala Gimnazială Măguri Răcătău, Com. Măguri Răcătău MĂGURI-RĂCĂTĂU MĂGURI-RĂCĂTĂU R UI Stat

1

0

183

CLUJ Școala Gimnazială Mănăstireni, Com. Mănăstireni MĂNĂSTIRENI MĂNĂSTIRENI R UI Stat

1

0

184

CLUJ Școala Gimnazială „Pelaghia Roșu” Mărișel, Com. Mărișel MĂRIŞEL MĂRIŞEL R UI Stat

1

0

185

CLUJ Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera, Com. Baciu MERA BACIU R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

186

CLUJ Școala Gimnazială „Mihai Vodă” Mihai Viteazu, Com. Mihai Viteazu MIHAI VITEAZU MIHAI VITEAZU R UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

187

CLUJ Școala Gimnazială Mintiu Gherlii, Com. Mintiu Gherlii MINTIU GHERLII MINTIU GHERLII R UI Stat

1

0

188

CLUJ Școala Gimnazială „Liviu Dan” Mociu, Com. Mociu MOCIU MOCIU R UI Stat

1

0

189

CLUJ Școala Gimnazială Moldovenești, Com. Moldovenești MOLDOVENEŞTI MOLDOVENEŞTI R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

190

CLUJ Școala Gimnazială Negreni, Com. Negreni NEGRENI NEGRENI R UI Stat

1

0

191

CLUJ Școala Gimnazială Nireș, Com. Mica NIREŞ MICA R UI Stat

1

0

192

CLUJ Școala Gimnazială Palatca, Com. Palatca PĂLATCA PĂLATCA R UI Stat

1

0

193

CLUJ Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Panticeu, Com. Panticeu PANTICEU PANTICEU R UI Stat

1

0

194

CLUJ Școala Gimnazială „Ioan Bujor” Petreștii De Jos, Com. Petreștii De Jos PETREŞTII DE JOS PETREŞTII DE JOS R UI Stat

1

0

195

CLUJ Școala Gimnazială Ploscoș, Com. Ploscoș PLOSCOŞ PLOSCOŞ R UI Stat

1

0

196

CLUJ Școala Gimnazială Poieni, Com. Poieni POIENI POIENI R UI Stat

1

0

197

CLUJ Școala Gimnazială Răchițele, Com. Mărgău RĂCHIŢELE MĂRGĂU R UI Stat

1

0

198

CLUJ Școala Gimnazială Râșca, Com. Râșca RÂŞCA RIŞCA R UI Stat

1

0

199

CLUJ Școala Profesională Răscruci, Com. Bonțida RĂSCRUCI BONŢIDA R UI Stat

1

0

200

CLUJ Școala Primară Recea Cristur, Com. Recea Cristur RECEA-CRISTUR RECEA-CRISTUR R UI Stat

1

0

201

CLUJ Școala Gimnazială Săcuieu, Com. Săcuieu SĂCUIEU SĂCUIEU R UI Stat

1

0

202

CLUJ Școala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu, Com. Sâncraiu SÂNCRAIU SÂNCRAIU R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

203

CLUJ Școala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sânpaul, Com. Sânpaul SÂNPAUL SÂNPAUL R UI Stat

1

0

204

CLUJ Școala Gimnazială „Borbely Jozsef” Săvădisla, Com. Săvădisla SĂVĂDISLA SĂVĂDISLA R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

205

CLUJ Școala Gimnazială Sic, Com. Sic SIC SIC R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

206

CLUJ Școala Gimnazială Suatu, Com. Suatu SUATU SUATU R UI Stat

1

0

207

CLUJ Școala Gimnazială Țaga, Com. Țaga ŢAGA ŢAGA R UI Stat

1

0

208

CLUJ Școala Gimnazială „Pavel Dan” Tritenii De Jos, Com. Tritenii De Jos TRITENII DE JOS TRITENII DE JOS R UI Stat

1

0

209

CLUJ Școala Gimnazială Tureni, Com. Tureni TURENI TURENI R UI Stat

1

0

210

CLUJ Școala Gimnazială Unguraș, Com. Unguraș UNGURAŞ UNGURAŞ R UI Stat

1

0

1 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

211

CLUJ Școala Gimnazială Vad, Com. Vad VAD VAD R UI Stat

1

0

212

CLUJ Școala Gimnazială Valea Ierii, Com. Valea Ierii VALEA IERII VALEA IERII R UI Stat

1

0

213

CLUJ Școala Gimnazială Viișoara, Com. Viișoara VIIŞOARA VIIŞOARA R UI Stat

1

1

1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))

214

CLUJ Școala Gimnazială „Alexandru Bohațiel” Vultureni, Com. Vultureni VULTURENI VULTURENI R UI Stat

1

0


Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *EDUCATIE

O școală din Apahida poate primi 200.000 de euro pentru prevenirea abandonului școlar

Publicat

De

scoala apa

Școala gimnazială ”Ștefan Pascu” din Apahida se califică pentru accesarea a 200.000 euro fonduri nerambursabile, fiind listată la poziția 913 din lista școlilor eligibile prezentată de Ministerul Educației.

Programul, cel mai mare program derulat în România pentru prevenirea abandonului școlar, are o durată de implementare de 3 ani și prevede acordarea de granturi de maximum 200.000 euro pentru școlile care au ciclu gimnazial, întrucât în gimnaziu se înregistrează cele mai multe cazuri de abandon școlar.

Termenul limită de înscriere a scolii în program (declararea intenției de participare) este luni, 17 ianuarie, Primăria Apahida fiind anunțată printr-o adresă oficială în vederea acordării de sprijin școlii în vederea accesării grantului.

După validarea înscrierii, școala trebuie să pregătească dosarul de finanțare. Pot fi realizate parteneriate cu ONG-urile de profil care pot ajuta școala să scrie și să implementeze proiectul. La 31 martie trebuie să fie aprobate la finanțare primele 750 școli.

Tipurile de activități ce pot fi derulate în cadrul programului

Activități pedagogice și de sprijin – cursuri remediale, activități de tip școală după școală, asigurarea consilierilor si mediatorilor școlari în comunitățile rome, orientare școlară, cursuri de educație parentală, metode de predare pentru elevii cu CES, și orice alte activități adaptate elevilor din grupuri vulnerabile.
Activități outdoor, recreative, cercuri școlare, activități de sprijin individualizat, subvenții, activități extracurriculare, vizite de documentare, excursii, tabere, festivaluri, activități nonformale, activități culturale comunitare, sportive, susținerea unor parteneriate între școli și alte entități, sprijin pentru participare la concursuri.
Achiziții de echipamente IT, software, echipamente sportive, birotică, amenajare spații de lectură, amenajarea curții școlii, abonamente internet, kituri științifice, abonamente la platforme educaționale, cheltuieli cu mentenanța.

Urmărește știrile Cluj24.ro pe Google News

Citește mai departe

EDUCATIE

Situația EPIDEMIOLOGICĂ în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj. Care este rata de VACCINARE

Publicat

scoala

Potrivit informațiilor colectate de la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul Cluj, astăzi, 14 ianuarie 2022, statistica datelor centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, cu privire la rata generală de vaccinare a angajaților din sistemul educațional clujean, este de 79,21% personal angajat vaccinat, reprezentând 9.412 persoane.

Statistica datelor colectate de la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul Cluj, privind situația epidemiologică din unitățile de învățământ preuniversitar, cuprinse în rețeaua școlară a județului Cluj, este următoarea:

· Număr de unități de învățământ ( PJ/AR) cu activitatea față în față suspendată ( conform art.6,alin. (2)), din Ordinul Comun M.E./M.S., nr. 5338/2015/2021 (50% din totalul claselor unității sunt suspendate)_1;

· Număr de unități de învățământ (PJ/AR) integral în sistem online, ca urmare a aplicării art.3, alin.2, din Ordinul Comun M.E./M.S., nr. 5338/2015/2021( solicitare a unității și aprobare I.Ș.J. Cluj)_1;

· Număr de clase din unitățile de învățământ ( PJ/AR) cu activitatea față în față suspendată_276;

· Număr de cazuri active preșcolari/elevi confirmați Covid-19_ 471;

· Număr de cazuri active personal confirmat Covid-19 (didactic, nedidactic, auxiliar) _ 147.

Având în vedere prevederile de actualitate ale Ordinului Comun M.S./M.E., nr. 82/13.01.2022 și nr. 3030/14.01.2022, privind modificarea Ordinului Comun nr. 5338/2015/2021, emis de către Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Co-V-2 și faptul că la nivelul județului Cluj rata de ocupare a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 este sub 75% (CLUJ_28%), toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj (PJ/AR) vor desfășura activitatea educațională cu prezență fizică, începând de luni, 17 ianuarie 2022.

Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj au afișat astăzi, 14 ianuarie 2022, rata de vaccinare a personalului care își desfășoară activitatea în unitate, sub forma unei informări numerice și procentuale a datelor proprii, prin raportare la numărul total al angajaților din instituție, cu respectarea tuturor reglementărilor GDPR.

Statistica ratei de vaccinare a personalului pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar din județul Cluj, precum și evidența claselor suspendate, pot fi consultate în anexele atașate și pe site-ul I.Ș.J. Cluj.

14.01.2022_ Clase suspendate_ unități_ județul Cluj

Sursa: IȘJ Cluj

Urmărește știrile Cluj24.ro pe Google News

Citește mai departe

EDUCATIE

VIDEO Noi REGULI de funcționare a ȘCOLILOR în valul 5 al pandemiei. Prezența la cursuri, LEGATĂ de ocuparea paturilor la ATI

Publicat

De

scoala cimpeanu rafila

Noi reguli privind participarea elevilor la cursurile față în față în valul Omicrion al pandemiei de Covid-19 au fost anunțate vineri de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila și cel al Educației, Sorin Cîmpeanu.

Ministerul Sănătății și Ministerul Educației au modificat modul de organizare a cursurilor școlare în timpul valului 5. Astfel, toate unitățile școlare dintr-un județ vor fi închise dacă spitalele vor avea ocupate 75% din paturile dedicate pacienților cu Covid-19 în secțiile ATI.

Citește și: IMPORTANT pentru ELEVI: De luni, toate școlile și grădinițele ar putea funcționa cu prezență FIZICĂ, spune Cîmpeanu

De asemenea, în fiecare zi de joi se va decide modul de organizare a cursurilor în săptămâna următoare, respectiv online sau cu prezență fizică.

„Pragul este de 75%, un prag care nu este atins în niciunul dintre judeţele României în prezent. Din perspectiva educaţiei, luni, şcolile şi toate grădiniţele din România vor putea să funcţioneze cu prezenţă fizică”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

De asemenea, suspendarea activităţii cu prezenţă fizică a unei clase sau grupe se face atunci când se înregistrează trei cazuri de infectare în 7 zile consecutive.

„Cea de-a doua schimbare este a suspendării activităţii cu prezenţă fizică în fiecare clasă din şcoală sau în fiecare grupă din grădiniţă atunci când sunt trei cazuri de infectare în 7 zile consecutiv.

Se păstrează regula intrării în online a întregii şcoli atunci când cel puţin jumătate din numărul de clase au activitatea fizică suspendată”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

Clujul, pe locul 2 în ceea ce privește ocuparea locurilor la ATI Covid

La această oră, a arătat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, media națională în ceea ce privește ocuparea paturilor în aceste secții este de 16%.

Cel mai mare grad de ocupare a paturilor este în județul Suceava, respectiv 34%, a arătat Alexandru Rafila. Urmează județul Cluj, cu un grad de ocupare a paturilor ATI de 28%.

Urmărește știrile Cluj24.ro pe Google News

 

Citește mai departe

EDUCATIE

UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, locul ÎNTÂI la REZIDENȚIAT

Publicat

absolventi umf cluj 2021

În urma analizării datelor privind rezultatele obținute de candidații la examenul național de intrare în rezidențiat din 21 noiembrie 2021, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se află pe locul întâi în topul universităților de profil, fiind urmată, pe locul al doilea, de Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București. Absolvenții universității clujene au obținut cea mai mare rată de promovare, dar și cele mai mari punctaje.

„În ceea ce privește procentul de candidați promovați, atât la nivelul promoției 2021, cât și la nivelul absolvenților din toți anii, UMF “Iuliu Hațieganu” înregistrează din nou cea mai mare rată de promovare din întreaga țară, la toate cele trei domenii. Din cei peste 1.600 de candidați înscriși la centrul de examinare din Cluj-Napoca, au promovat:

Candidați absolvenți ai promoției 2021:

· Medicină – 97,89%

· Medicină Dentară – 95,79%

· Farmacie – 94,5%

Candidați absolvenți din toate promoțiile:

· Medicină – 92,75%

· Medicină Dentară – 86,49%

· Farmacie – 91,46%

Absolvenții universității de medicină și farmacie clujene au avut și cele mai bune rezultate la grilele de concurs. Astfel, aceștia au obținut cele mai multe punctaje de peste 800, la toate cele trei domenii:

· Medicină – 45,76%

· Medicină dentară – 52,69%

· Farmacie – 11,11%

„Suntem mândri de absolvenții noștri, care au reușit să obțină rezultate atât de bune la concursul de rezidențiat, în ciuda contextului dificil din ultimii doi ani. Îi felicit pe noii noștri colegi rezidenți, dar și pe cadrele didactice care i-au pregătit și i-au îndrumat pe parcursul anilor de studiu.”, a transmis prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Concursul național de intrare în rezidențiat s-a desfășurat în centrele universitare din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare, pe o durată de patru ore. Potrivit metodologiei de concurs stabilite de Ministerul Sănătății, punctajul minim de promovare a examenului de rezidențiat a fost de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru fiecare domeniu.

sala examen umf cluj

La nivel național, un număr record de 12.564 de candidați au concurat pentru cele 6.311 locuri și posturi oferite de Ministerul Sănătății în cele trei domenii de pregătire: 3.942 de locuri și posturi pentru domeniul medicină, 1.190 de locuri pentru medicină dentară, 1.087 de locuri pentru farmacie și un număr de 92 locuri pentru ministerele cu rețea sanitară proprie.

„Concurența a fost acerbă”

Ulterior, numărul locurilor pentru domeniul medicină a fost suplimentat cu 418 locuri în specialitățile deficitare (anestezie și terapie intensivă, boli infecțioase, radiologie medicală, medicină de familie). Repartiția rezidenților a avut loc în perioada 5-8 decembrie 2021, în baza punctajului obținut la examen.

„Concurența a fost acerbă, deoarece numărul locurilor scoase la concurs a fost mult mai mic comparativ cu cel din 2020. În urma repartiției candidaților care au promovat examenul de rezidențiat, la UMF „Iuliu Hațieganu” au fost repartizați 678 de noi rezidenți.

Aceștia și-au început stagiile de pregătire și activitatea în cadrul clinicilor de îndrumare metodologică începând cu data de 1 ianuarie 2022.”, a precizat conf. dr. George Dindelegan, prorector responsabil cu activitățile de rezidențiat, studii postuniversitare și activitatea de ambulator și spital din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Urmărește știrile Cluj24.ro pe Google News

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate
Publicitate