Connect with us

Clujul de altădată

VIDEO. Istoria plimbată a Clujului. Statuia regelui Matia Corvin. Cum a fost vândută de un escroc. Era să fie demolată (RO-EN)

Publicat


Ansamblul statuar al regelui Matia Corvin este printre cele mai cunoscute monumente din Cluj-Napoca. Statuia are deja 120 de ani de existenţă, perioadă în care a trecut prin multe lucruri şi peripeţii. Dincolo de multele lucruri ştiute sau mai puţin ştiute despre ea, istoricul clujean Vladimir Alexandru Bogosavlievici trece în revistă şi câteva aspecte inedite. De exemplu, cum a fost vândută statuia şi cum era să fie dărâmată. Dar şi multe alte curiozităţi.

Statuia regelui Matia. Cum a câştigat proiectul existent

„Suntem în faţa unui important obiectiv al oraşului nostru, ansamblul ecvestru Matia Corvin. Aceste statui au fost puse aici în data de 12 octombrie 1902, atunci a fost inaugurat monumentul. Să spunem că statuia marelui rege a fost realizată de Janos Fadrusz şi într-un concurs la care au participat 7 proiecte, – nu el era în pole position, ci un alt sculptor clujean, Vastag – dar, ca la Formula 1, să glumesc puţin, a câştigat proiectul acestui sculptor din Bratislava.

Macheta Statuii lui Matia Corvin (carte poştală, arhiva Cluj24)

Soclul statuii a fost realizat de Ludovic Pakey”, spune istoricul clujean.

Matia Corvin, deghizat în student

Sunt multe poveşti legate de regele Matia şi de vizitele sale la Cluj, locul în care s-a născut. În una dintre ele, acesta s-a deghizat în student, pentru a afla cum merg lucrurile în Cluj.

VEZI şi alte materiale din Istoria plimbată a Clujului 

„Se ştie că Matia Corvin a fost în Cluj de 4 ori, unii zic că numai de 3 ori. Se ştie şi una dintre poveştile sale, când intră incognito într-un costum de student şi este pus să care nişte buşteni la judele Clujului. El va căra şi va nota pe buştenii respectivi: <<Aici a fost regele Matia, unde este dreptatea?>>, lucru care îl va incrimina pe jude a doua zi, când l-a întrebat dacă toate merg în regulă în Cluj. Nota bene: oamenii liberi nu puteau fi forţaţi să lucreze şi lucrul acesta l-a încălcat judele. Se pare ilustrul rege, căruia i se spune „Cel Drept”, i-a tăiat capul respectivului jude”, istoriseşte Vladimir Alexandru Bogosavlievici.

Generalii lui Matia, după chipul sculptorilor

Un alt lucru inedit este legat de generalii lui Matia Corvin, reprezentaţi şi ei în ansamblul statuar.

„Să vedem care au fost generalii. Balasz Magyar era şeful trupelor de mercenari a armatei negre a lui Matia Corvin. Celebrul Pavel, Paul, Chinezul, cneazul Pavel, eroul de la bătălia de la Câmpul Pâinii, 1479. Ștefan Zapolya – unii spun că e Bathory, dar e Zapolya – şi Ştefan Bathory. Unul era nadorul Ungariei, adică locul 2 după Matia Corvin, şi celălalt era voievodul Transilvaniei. Se pare că fizionomia lui Bathory este un autoportret al sculptorului Fadrusz, precum şi fizionomia lui Balasz Magyiar – care era şi socrul lui Pavel Chinezul – ar fi fost fizionomia lui Ludovic Pakey”, arată istoricul clujean.

Statuie vândută de un escroc

Dar poate că cel mai inedit lucru este de dată mai recentă. Un escroc clujean a vândut statuia unor italieni naivi. Era în perioada comunistă.

VEZI şi La pas prin istoria judeţului Cluj

„Un lucru inedit să vă spun: în perioada comunistă, un escroc cunoscut al Clujului, un interlop, – Harko Jeno sau Jeno Barmanul – nu ştiu cum a vândut acest ansamblu unor italieni creduli, pe o sumă consistentă. Sigur, l-a prins rapid miliţia de atunci, cum se numea poliţia. El, cum făcea banii, aşa îi şi cheltuia şi avea o zicală: <<Eu, dacă mă rog, şi o uşă se deschide>>. Acest escroc îşi găsea foarte uşor victimele. A reuşit să vândă statuia, iar păgubaşul a rămas păgubit.

Steagurile pe care le vedeţi aici sunt ale Bosniei, Boemiei, Vienei, chiar al Moldovei, steaguri capturate în luptă de către oştile marelui rege.

De asemenea, se ştie că statuia era să fie demolată după realizarea Marii Uniri, dar nu s-a reuşit, şi la intervenţia marelui istoric Nicolae Iorga, statuia ecvestră a rămas. S-a pus o plăcuţă în care s-a specificat că marele rege a fost înfrânt numai de conaţionalii săi, la Baia, în bătălia din 14 decembrie 1467. Pe urmă, şi după 1990, a mai fost un scandal al plăcuţelor, în timpul <<guvernării>> Funar, un lucru care n-a făcut cinste Clujului, pentru că acest personaj, indiferent de naţia pe care o reprezintă, este un etalon al oraşului nostru, mai ales că a fost un mare, mare umanist şi avea a doua bibliotecă ca mărime, după cea a Papei de la Roma. Iar pe vremea respectivă – să o spunem pe aia dreaptă – nu conta etnia, ci conta starea socială şi starea confesională”, precizează istoricul clujean.

*Asociația Cluj24 derulează proiectul „Istoria plimbată a Clujului”, realizat în colaborare cu profesorul de istorie Vladimir-Alexandru Bogosavlievici și co-finanțat de Primăria Cluj-Napoca.

VIDEO. Walking through the history of Cluj. The statue of Matthias Corvinus. How it was sold by a crook and how it was close to being demolished

The statuary ensemble of King Matthias Corvinus is one of the most famous monuments in Cluj-Napoca. The statue is already 120 years old and throughout the time, it went through a lot. Apart from the many things that are more or less known about it, the Cluj historian Vladimir Alexandru Bogosavlievici reviews some interesting aspects. For example, how it was sold and how it was close to being demolished. But many other curiosities, as well.

King Matthias’s statue. How it won the existing project

“We are in front of a very important attraction in our city, the equestrian ensemble of Matthias Corvinus. These statues were placed here on October 12, 1902, when the monument was inaugurated. Let’s say that the statue of the great king was made by Janos Fadrus, in a contest in which 7 projects participated. He was not in the pole position, another sculptor from Cluj was, Vastag. The project of this sculptor from Bratislava won. The bastion on which the statue and Matthias’s generals are located was made by Ludovic Pakey”, the historian from Cluj says.

Matthias Corvinus, disguised as a student

There are many stories related to King Matthias and his visits to Cluj, the place where he was born. In one of them, he disguised himself as a student so as see how things were going in Cluj.

“It is known that Matthias Corvinus visited Cluj 4 times, some say he came here only 3 times. One of the stories talks about how he disguised himself as a student and was asked to carry some logs to the county of Cluj. He carried them and wrote the following things on the logs: <<King Matthias was here, where is the justice?>>, which incriminated the county the next day, when he asked him if everything was going well in Cluj. Note: the free folk should not have been forced to work, and this was what the county violated. It seems that the illustrious king, who is called <<The Righteous One>>, cut off his head”, Vladimir Alexandru Bogosavlievici narrates.

Matthias’s generals, in the sculptors’ image

Another unique thing is related to the generals of Matthias Corvinus, also represented in the statuary ensemble.

“Let’s see who the generals were. Balazs Magyar was the leader of the mercenary troops of Matthias Corvinus’s black army. The famous Paul the Chinese, Prince Paul, hero in the Battle of the Bread Field, 1479. Stephen Zapolya – some say he is Bathory, but he is Zapolya – and Stephen Bathory. One was the „nador” of Hungary, namely, the 2nd after Matthias Corvinus, and the other one was the voivode of Transylvania. It seems that the physiognomy of Bathory is the sculptor Fadrusz’s self-portrait, as well as the physiognomy of Balasz the Hungarian – who was also Paul’s father-in-law – was Ludovic Pakey’s self-portrait”, the historian tells.

The statue that was sold by a crook

But perhaps the most unique thing is more recent. A crook from Cluj sold the statue to some naive italians. It was during the communist era.

“During the communist period, a well-known swindler of Cluj, a thief – Harko Jeno or Jeno the Bartender – managed to sell this ensemble to some gullible italians for a significant amount of money. He was immediately caught by the police. He would spend the money as rapidly as he earned it. He also had a saying: <<If I pray, a door opens>> This crook used to find victims very easily and this one was left with no money.

The flags you see here are of Bosnia, Bohemia, Vienna and Moldova. They have been captured by the armies of the great king in a battle.

It is also known that the statue was about to be demolished after the Great Union, but it did not succeed and, at the intervention of the great historian Nicolae Iorga, the equestrian statue remained. A plaque was placed stating that the great king was defeated only by his countrymen, at Baia, in the battle of December 14, 1467. Then, even after 1990, there was another scandal of plaques, during the <<government>> of Funar. It was a scandal that did not honor Cluj, because this character, Matthias, regardless of the nation he represented, is a symbol for our city. Especially because he was a great, great humanist and had the second library, after that of the Pope of Rome.And at that time – let’s face reality – it was not the ethnicity that mattered, but the social and confessional status”, the historian says.

*The “Walking through the history of Cluj” project is made by the Cluj24 Association, in collaboration with the history teacher Vladimir-Alexandru Bogosavlievici, and co-financed by the City Hall. (traducere în engleză, Amalia Oprescu)Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

CULTURA

FOTO. Opera Aperta la Cluj-Napoca: Reprezentații spectaculoase, un musical de Oscar și artiști cu o carieră internațională

Publicat

De

Opera Aperta

Între 25 și 30 iunie, Opera Aperta transformă Clujul într-o scenă vibrantă. Spectacole de renume, un musical ecranizat și premiat cu Oscar, serenade la balcon, o selecție eclectică de artiști din țară și din străinătate, toate se regăsesc pe afișul de anul acesta al festivalului.

Din balcoanele unor clădiri emblematice ale Clujului, spre delectarea întregului oraș: Opera Aperta se deschide, marți, 25 iunie, într-un mod cu totul atipic. Fragmente din Madama Butterfly, Boema sau Turandot,  în interpretarea Muzicii militare a Diviziei a IV-a Infanterie „Gemina” Cluj-Napoca, vor răsuna, timp de 2 ore, din balcoanele Muzeului de Artă, Primăriei Vechi, Casei de Cultură a Studenților, în 3 mini-concerte prin care celebrăm anul Puccini.

O muzicală reamintire pentru toți clujenii că opera e în deplin acord cu ritmurile orașului.

Experiențe inedite

opera aperta

Ziua de miercuri, 26 iunie, este rezervată unor experiențe inedite. După stand up-ul muzical Carnavalul animalelor(ora 18:30), spectatorii se vor muta de la Opera Română în Iulius Parc pentru concertul de jazz și worldmusic susținut de The Preda’s (Olanda), cu sprijinul Iulius Mall.

The Phenomenoneste o călătorie sonoră pe meridiane diferite. De la cajon și nai, la vioară și pian, fiecare instrument prinde viață sub mâinile talentate ale lui Marius Preda, oferind spectatorilor o experiență muzicală uimitoare.

Balet în premieră mondială

În serile de joi (27 iunie) și vineri (28 iunie), de la ora 18:30, la Opera Națională Română, Barcelona Flamenco Ballet va prezenta, în premieră mondială, versiunea adaptată a operei Carmen, care integrează accente moderne de jazz și flamenco, precum și o coregrafie spectaculoasă, semnată de talentatul dansator și coregraf catalan, David Gutiérrez.

Tot joi și vineri, de la 20:30, scena din Piața Unirii va fi împărțită de cele două instituții de operă clujene, Opera Maghiară de Stat și Opera Națională Română, cu două dintre cele mai răsunătoare spectacole din repertoriul clasic, Trubadurul și Tosca.

Tineri muzicieni

Penultima zi a Opera Aperta aduce în fața publicului clujean doi tineri muzicieni de renume internațională, pe acordeonistul italian Giancarlo Palena și pe muzicianul grec DimitrisSoukaras, care vor interpreta capodopere muzicale semnate de Ennio Morricone, Astor Piazzolla și Mikis Theodorakis.

Concertul A Dream in Music prezentat de PPC va fi urmat de musical-ulScripcarul pe acoperiș, o poveste veselă cu substrat dramatic, ecranizată și premiată cu trei Oscaruri și două Globuri de Aur, în interpretarea Operei Naționale Române din Timișoara.

Pianist polonez

În turneul său pe bicicletă pe ruta Cracovia-Istanbul, pianistul Stanisław Łopuszyński va face o oprire specială în cadrul Opera Aperta, pe 30 iunie, pentru un eveniment prezentat de WENS Travel și Consulatul onorific al Republicii Polone la Cluj-Napoca.

Publicul este așteptat să descopere virtuozitatea lui Łopuszyński și selecțiile sale muzicale rafinate, în atmosfera elegantă și intimă a Opera Lounge, care va găzdui, două ore mai târziu, recitalul European Musical Landscapes. Alina Andriuti-Shemchuk și Ivan Shemchuk, un Piano Duo cu o carieră internațională impresionantă, vor oferi o experiență muzicală captivantă, interpretând compoziții pentru patru mâini și două piane, începând de la muzica barocă și până în prezent.

De altfel, European Musical Landscapes marchează debutul sezonului de diplomație culturală România-Polonia și este susținut de WENS Travel, Consulatul onorific al Republicii Polone la Cluj-Napoca, Institutul Polonez din București și Rotary Club Cluj-Napoca Opera.

Cea de a VIII-a ediție a festivalului Opera Aperta se va încheia, în 30 iunie, de la ora 20:30, pe scena din Piața Unirii cu Romeo și Julieta, baletul lui Serghei Prokofiev, inspirat din temele tragediei lui William Shakespeare, unul dintre spectacolele vedetă ale Operei clujene.

Toate spectacolele și evenimentele găzduite de locațiile în aer liber (Piața Unirii, Iulius Parc, Opera Lounge) sunt cu acces gratuit.

Despre Opera Aperta

Festivalul Opera Aperta este un eveniment al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, aflat la a VIII-a ediție. Din 2015, spectatorii au cunoscut opera și artiștii într-un mod aparte, dincolo de granița imaginară a sălii de spectacol, pe scene ridicate în locații neconvenționale din oraș. Spectacole lirice precum Carmen de G. Bizet, Nabucco și La Traviata de G. Verdi, concertul Ride on Harmony, care a adus pe scenă artiști motocicliști, dar și spectacolul de balet Lacul lebedelor de P. I. Ceaikovski, montat pe scena plutitoare a Lacului Chios din Parcul Central, au ajutat publicul să (re)descopere opera într-un format inedit.

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO FOTO. Accident cu două mașini în Borhanci. Un șofer băut a intrat pe contrasens

Publicat

accident

Un accident cu două mașini implicate a avut loc, luni seară, pe strada Borhanci din Cluj-Napoca. 

Din primele informații, șoferul uneia dintre mașini era băut și a intrat pe contrasens, lovind un alt autoturism, Șoferul vinovat de producerea accidentului a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o alcoolemie de 0,73.

Se pare că bărbatul băut sărbătorise cu prea mult alcool victoria României în meciul cu Ucraina de la Euro2024.

Un echipaj de la SAJ Cluj a consultat persoanele implicate în accident.

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. Hotelul Transilvania Cluj-Napoca, inclus în Historic Cafes Route. Meniu istoric special pentru ceremonie

Publicat

De

meniu istoric

Celebrul Hotel Transilvania din Cluj-Napoca, situat pe strada Regele Ferdinand, a fost admis în prestigioasa rută culturală Historic Cafes Route, aflată sub Înaltul Patronaj al Consiliului Europei. Hotelul Transilvania este menționat în celebru  roman ”Dracula” de Bram Stoker drept locul în care ar fi înnoptat avocatul britanic Jonathan Harker, chemat de Contele-Vampir pentru a-i intermedia o tranzactie imobiliara  în Anglia.

Historic Cafes Route sau „Ruta Cafenelelor de Aur ” din Europa este unul dintre cele 49 de trasee culturale acreditate de Consiliul Europei.

Aderarea Hotelului Transilvania în Historic Cafes Route va fi marcată printr-un eveniment aparte, programat în 29 iunie, de la oras 12:00.
Punctul culminant al evenimentului va fi decorarea clădirii cu plăcuța onorifică a Consiliului Europei, primul discurs oficial al domnului Arnold Gunter Klingeis , noul presedinte al Rutei Cafenelelor Istorice din Europa reprezentand acum 47 de state membre din Consililul Europei.

Invitație culinară

meniu istoric

Evenimentul de admitere coincide cu preluarea oficială a mandatului de președinte al Historic Cafes Route de către Arnold Gunter Klingeis, reprezentantul Brukenthal Palace Cafe Avrig. Este pentru prima dată în istorie când un cetățean român devine președinte al unei rute culturale europene.
Ceremonia include, alături momentele oficale festive, prezentări de modă, recitaluri muzicale live, vizionarea unui scurt metraj documentar despre cele mai celebre ecranizari ale celebrului roman Dracula, precum și invitația la o călătorie culinară inspirată de meniurile istorice ale restaurantului hotelului clujean.

Preparate istorice

În 29 iunie 2024, din prezentarea preparatelor incluse în meniul istoric Hotel Transilvania (care, în romanul ”Dracula” este denumit Hotelul Regina Angliei), nu vor lipsi supele de țelină și găluște, limba de vită cu buchet de salată și sos tartar, salatele de vară asezonate cu piept de rață și vinigrette cu pere sau brânză maturată și french dressing, pulpa de iepure cu morcovi sote și găluște din făină integrală, ragout de căprioară cu pară în vin și mămăliguță cu trufe, papricașul cu pulpe
dezosate, împletita de vinete (pomenită și în romanul Dracula), pulpa de rață cu măr copt, varză roșie și găluște din făină integrală, rasolul de miel cu piure din țelină și mămăliguță cu trufe, budinca de morcovi, cu sos de mere, fructe de pădure sau vanilie, merele coapte cu sos de măr cu stafide sau cu sos de vanilie.

Hotel de o jumătate de mileniu

”Participanții la acest important moment vor avea parte de o experiență cu adevărat deosebită, un periplu în istoria de peste 500 de ani a acestui celebru hotel, combinată cu trăiri contemporane, arome din trecut, planuri, idei și strategii pentru viitor.

La activitățile prilejuite de admiterea Hotel Transilvania în cadrul HCR vor fi prezenți reprezentanți ai rutei culturale europene și ai Consiliului Europei, oficialități locale și de la nivel central, oameni de cultură și artă,
reprezentanți ai presei, diverși alți invitați. Acest eveniment reprezintă o adevărată carte de vizită pentru România”, spune
președintele „Rutei Culturale a Cafenelelor de Aur”, Arnold Gunter Klingeis.

Romanii și Dracula

”Hotelul Transilvania înseamnă mult mai mult decât menționarea în romanul Dracula. El este legat de istoria străveche a Clujului.

Din punct de vedere istoric, hotelul a fost ridicat peste ruinele reședinței guvernatorului Daciei Porolissensis. Știm și numele acestui guvernator: Cnaeus Minucius Faustinus Sextus Iulius Severus, menționat într-o diplomă militară romană, emisă chiar în 29 iunie 120 A.D.

Există și o legendă, din secolul al XIX-lea, care spune că în apropiere s-ar fi sinucis regele Daciei, Decebal.

Știm cu certitudine faptul că, în Evul Mediu, actualul Hotel Transilvania era un han, situat pe strada numită Platea Pontis, care făcea legătura între poarta principală de intrare în orașul medieval și piața centrală a Clujului.

Istoria neîntreruptă a hotelului se întinde pe mai mult de o jumătate de mileniu”, spune experta în turism Adriana Sava, cea care continuă, în calitate de Director General al hotelului, această tradiție remarcabilă a ospitalității la Cluj.

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO FOTO. PROTEST. Zeci de clujeni au cerut demisia șefului AEP, Toni Greblă, și renumărarea voturilor la București

Publicat

protest
Zeci de clujeni au cerut, luni seară, într-un protest desfășurat în fața Prefecturii Cluj renumărarea voturilor de la mai multe secții de votare din București unde, susțin ei, rezultatul alegerilor locale a fost viciat și demisia șefului AEP, Toni Greblă.
Ca semn de sprijin pentru secțiile de votare unde au fost nereguli, unii participanți au purtat o banderolă albă pe braț.
Organizatorii protestului au precizat că doresc modernizarea procesului electoral, corectitudine și transparență în procesul de votare și renumărarea voturilor în secțiile unde dovezile de fraudă sunt evidente.
Protestarii au avut pancarte cu mesaje precum ”Nu grebla voturi – vremea trece, vremea vine, de ce AEP nu intervine”, ”Voturi numărate, nu greblate”, ”Democrația se fură la vot” și au cerut demisia președinteluui Autorității Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă.
Sursa foto&video: Anca Mihai – Facebook

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax