Connect with us

EVENIMENT

Motivare Tribunalul Cluj: Cum a scăpat directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo, de dosarul de luare de mită  

Publicat


ciceo 2

Magistrații Tribunalului Cluj susțin că au avut nevoie să amâne 5 luni, de 12 ori, pronunțarea unei decizii în dosarul în care directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo, era acuzat de luare de mită din cauza complexității cauzei și au afirmat că nu pot preciza când a intervenit prescripția deoarece nu ar fi vorba despre o informație de interes public, ci de una de drept, legată de soluția pronunțată.

În motivarea deciziei prin care Tribunalul Cluj a decis încetarea derulării procesului deoarece a intervenit prescripția, se arată că în 14 februarie 2017, David Ciceo și omul afaceri Ioan Bene au fost trimiși în judecată de DNA în stare de libertate, primul pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, iar cel de-al doilea pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

Citește și Directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo, scapă de procesul de luare de MITĂ. Fapta s-a PRESCRIS. Sentința, amânată de 12 ori

”Inculpatul David Ciceo, în cursul lunii octombrie 2012, a primit de la inculpatul Ioan Bene, pentru sine, un imobil situat în judeţul Cluj, presupus achiziţionat de părinţii săi, cu suma de 690.000 lei şi care ulterior a fost finisat cu lucrări evaluate la suma de 563.226 lei (manoperă şi materiale), lucrări prestate de firme colaboratoare sau aparţinând inculpatului Bene, costurile fiind suportate de acesta, pentru ca, în exercitarea prerogativelor şi atribuţiilor funcţiei sale, să direcţioneze alocări bugetare ale Aeroportului în vederea plăţii decurgând din derularea/adiţionarea contractului de lucrări survenit între aeroport, în calitate de achizitor şi asocierea de firme în calitate de executant şi respectiv permiterea edificării platformei Apron 4, în lipsa oricărei forme de autorizare şi de acordare în condiţii legale a unei astfel de lucrări finanţate din bani publici”, se arată în rechizitoriul DNA.

Procurorii au precizat că Ioan Bene, în cursul lunii octombrie 2012, i-a remis lui Ciceo  un imobil, presupus achiziţionat de părinţii acestuia  cu suma de 690.000 lei şi care a fost finisat cu lucrări evaluate la suma de 563.226 lei (manoperă şi materiale), lucrări prestate de firme colaboratoare/controlate sau aparţinându-i, care au suportat şi costurile, pentru ca directorul general al aeroportului în exercitarea prerogativelor şi atribuţiilor funcţiei sale să direcţioneze alocări bugetare pentru firmele lui Bene care se ocupau de platforma Apron 4.

Prescripția, prioritară pentru instanță

”Instanţa (Tribunalului Cluj – n.a) apreciază necesar a se examina cu prioritate incidenţa în cauză a instituţiei prescripţiei răspunderii penale, aflată în strânsă legătură cu legea penală favorabilă fiecărui inculpat.

O astfel de analiză preliminară examinării situaţiei faptice relevate de ansamblul probatoriu administrat în cauză se impune prin raportare la aceea că ambii inculpaţi prin apărătorii acestora au invocat faptul că este împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale (atât termenul special prevăzut de vechea lege cât şi termenul general prevăzut de noua lege penală în cazul inculpatului B. şi respectiv termenul general prevăzut de noua lege penală în cazul inculpatului Ciceo şi ambii inculpaţi au solicitat continuarea procesului penal (inculpatul Bene prin avocat la ultimul termen de judecată).

Totodată, faţă de modul de descriere a acuzaţiilor aduse inculpaţilor din cuprinsul rechizitoriului (ce au vizat remiterea atât a imobilului cât şi a finisajelor realizate la acesta), pe parcursul prezentului proces penal a fost dezbătută problema datei comiterii faptelor ce fac obiectul acuzaţiilor, dată cu privire la care atât procurorul de şedinţă cât şi apărătorii inculpaţilor au apreciat cu ocazia concluziilor pe fondul cauzei că se reţine a fi data de 18.10.2012, data încheierii contractului autentic de vânzare-cumpărare prin care părinţii inculpatului Ciceo au cumpărat aparent imobilul obiect al prezentei cauze. Reiterăm faptul că poziţia inculpaţilor prin apărători referitoare la data comiterii faptelor şi împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale a fost formulată în mod subsidiar faţă de solicitările de pronunţare a unor soluţii de achitare a inculpaţilor”, au precizat magistrații Tribunalului Cluj.

Potrivit acestora, analiza prioritară a instituţiilor prescripţiei răspunderii penale şi a legii penale favorabile inculpaţilor din această perspectivă se impune şi din considerente de ordin procedural ce ţin de perspectiva abordării situaţiei faptice pe care instanţa o va reţine.

Faptele au avut loc în 18 octombrie 2012

”Dacă apreciază împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale, având în vedere opţiunea inculpaţilor de continuare a procesului penal, din punct de vedere procedural, instanţa va verifica dacă rezultă incidenţa vreunuia din temeiurile de împiedicare a exercitării acţiunii penale prev. de art. 16 alin. 1 lit. a-d C.proc.pen., sau dacă situaţia de fapt constatată pe baza probelor administrate caracterizează o faptă penală tipică, antijuridică şi imputabilă, iar în cazul în care constată existenţa acestor din urmă elemente, va dispune o soluţie de încetare a procesului penal faţă de intervenirea prescripţiei răspunderii penale.

Deşi analiza acestor instituţii juridice se va realiza prealabil expunerii situaţiei de fapt constatate pe baza probelor administrate, instanţa va face referire la data comiterii faptelor ce au făcut obiectul cercetărilor, esenţială pentru stabilirea momentului de început al termenului de prescripţie a răspunderii penale.

În ceea ce priveşte astfel data faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor, instanţa constată că în sarcina acestora s-a reţinut comiterea faptelor de luare şi respectiv dare de mită în modalitatea alternativă a primirii/remiterii bunurilor materiale obiect al acuzaţiilor, respectiv imobilul şi finisajele prestate ulterior.

Faţă de modalitatea continuă şi naturală în care s-au derulat demersurile privind imobilul în cauză de la momentul transferului scriptic al proprietăţii în favoarea părinţilor inculpatului David Ciceo, respectiv faţă de faptul că realizarea finisajelor la acesta s-a început imediat după aparenta cumpărare şi s-a realizat în mod continuu pe parcursul anului 2013 şi în continuare la începutul anului 2014, instanţa, în consens atât cu poziţia apărării cât şi cu cea a acuzării, apreciază că data consumării faptelor de luare/dare de mită se reţine a fi cel târziu data de 18.10.2012, dată de la care a început să curgă termenul de prescripţie a răspunderii penale”, precizează judecătorii.

Instanţa constată că aparenta cumpărare a imobilului de către părinţii inculpatului Ciceo a fost cronologic urmată de finisarea acestuia în mod natural şi continuu, aspect ce nici nu a fost contestat de vreunul din inculpaţi, iar nici descrierea acuzaţiilor nu indică vreo întrerupere temporală între cele două categorii de prestaţii care să ridice problema unei noi rezoluţii în sensul suplimentării foloaselor reţinute ca fiind remise cu titlu de mită.

Examinând legile penale intervenite succesiv de la data de 18.10.2012, din perspectiva elementelor relevante cu privire la instituţia prescripţiei răspunderii penale, instanţa constată că de la acel moment s-au succedat următoarele legi penale:

La data de 18.10.2012 era în vigoare Codul Penal din 1968 şi Legea 78/2000 în varianta anterioară intrării în vigoare a noului C.pen., potrivit cărora:

–        Infracţiunea de luare de mită prev. de art. 254 alin. 1 C.pen. 1968 rap. la art. 6 din Legea 78/2000 era pedepsită cu închisoarea de la 3 la 12 ani.

–        Infracţiunea de dare de mită prev. de art. 255 alin. 1 C.pen. 1968 rap. la art. 6 din Legea 78/2000 era pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Conform art. 122 alin. 1 lit. b şi c C.pen. 1968, termenul general de prescripţie a răspunderii penale pentru infracţiunea de luare de mită era de 10 ani, iar pentru infracţiunea de dare de mită, de 8 ani. Potrivit art. 123 C.pen., cursul termenului general de prescripţie a răspunderii penale se întrerupea potrivit legii penale vechi prin îndeplinirea oricărui act care, potrivit legii, trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului în desfăşurarea procesului penal, iar conform art. 124 C.pen. 1968, prescripţia înlătura răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripţie prevăzut în art. 122 era depăşit cu încă o dată. Astfel, potrivit primei legi penale intervenite de la momentul consumării faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor, termenul prescripţiei speciale a răspunderii penale (în vigoare la acel moment faţă de dispoziţiile legii vechi) era de 10 ani în cazul inculpatului Bene. şi de 20 de ani în cazul inculpatului Ciceo.

La data de 01.02.2014 a intrat în vigoare Codul Penal actual, fiind modificate în mod corespunzător (prin raportarea la textele de lege din noul C.pen.) şi dispoziţiile art. 6 din Legea 78/2000. Potrivit acestor norme de incriminare:

–        Infracţiunea de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 este pedepsită cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

–        Infracţiunea de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 este pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Potrivit art. 155 alin. 1 C.pen. în forma în vigoare la momentul intrării în vigoare a noului C.pen., cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupea prin îndeplinirea oricărui act de procedură, iar art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. prevedea un termen general de prescripţie a răspunderii penale de 8 ani pentru ambele infracţiuni. Astfel, legea penală din perioada 01.02.2014 (intrarea în vigoare a noului C.pen.) – 25.06.2018 (data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018) reprezintă cea de-a doua lege penală succesivă intervenită de la momentul epuizării activităţii infracţionale reţinute în sarcina inculpatului prin rechizitoriu, iar potrivit acestei legi penale, termenul special al prescripţiei răspunderii penale era de 16 ani pentru ambele infracţiuni cercetate în prezenta cauză. (…)

Prescripție după 8 ani

”Termenul general de prescripţie a răspunderii penale, singurul aplicabil conform dispoziţiilor legale şi deciziilor Curţii Constituţionale şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie anterior menţionate, a fost acela de 8 ani atât în privinţa infracţiunii de luare de mită cât şi a celei de dare de mită.

În ceea ce priveşte instituţia prescripţiei răspunderii penale, începând cu data de 30.05.2022 şi până în prezent s-a succedat cea de-a patra lege penală, respectiv Codul Penal în forma care prevede întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedură care potrivit legii se comunică suspectului sau inculpatului.

Examinând astfel legile penale succesive intervenite de la momentul consumării activităţii pretins ilicite reţinute în sarcina celor doi inculpaţi prin rechizitoriul cu care instanţa a fost sesizată se observă că, în măsura în care instanţa nu identifică vreun temei de achitare a inculpaţilor (conform vreuneia din legile penale succesive intervenite), în cazul inculpatului Bene. este împlinit termenul special al prescripţiei răspunderii penale potrivit legii penale reţinute drept favorabile acestuia în cuprinsul rechizitoriului, fiind împlinit totodată şi termenul general al prescripţiei răspunderii penale conform celei de-a treia legi penale succesive expuse mai sus.

În cazul inculpatului Ciceo, legea penală favorabilă acestuia este cea incidentă în perioada 24.06.2018-29.05.2022, care nu a prevăzut vreun caz de întrerupere a cursului prescripţiei răspunderii penale. Această lege penală (care cuprinde, în ansamblul instituţiilor de drept substanţial, instituţia prescripţiei răspunderii penale şi, în cuprinsul său, întreruperea cursului acesteia), potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 1 şi 2 C.pen. şi art. 15 alin. 2 din Constituţia României, se aplică în mod retroactiv şi ultraactiv întregii perioade de la momentul epuizării activităţii pretins infracţionale reţinute în sarcina inculpatului şi până la pronunţarea hotărârii în prezenta cauză.

Neexistând în această perioadă, potrivit acestei legi penale, un caz de întrerupere a cursului prescripţiei răspunderii penale, termenul general al prescripţiei răspunderii penale (termenul reglementat de această lege penală analizată), de 8 ani, s-a împlinit la finalul anului 2020, iar instituţia prescripţiei speciale a răspunderii penale (care nu a fost abrogată şi cu privire la care nu s-a constatat neconstituţionalitatea) nu este incidentă în prezenta cauză în raport de această lege penală identificată drept favorabilă faţă de dispoziţiile privind prescripţia răspunderii penale”, precizează judecătorii clujeni.

Afacerea Apron 4

Aceștia au mi reținut în dosar că, la finalul anului 2012 se încheie tranzacţia prin care proprietatea asupra imobilului este transferată scriptic părinţilor inculpatului Ciceo, iar imediat după acest moment, în lipsa oricărei implicări din partea proprietarilor scriptici, inculpatul Bene, personal sau prin intermediari (care acţionează din dispoziţia acestuia), realizează demersuri pentru finisarea imobilului, dispunând şi contractând în acest sens lucrări.

La începutul anului 2013 inculpatul David Ciceo începe demersurile vizând propunerea şi susţinerea unor lucrări de infrastructură aeroportuară suplimentare celor deja contractate, printre care şi platforma Apron 4 (iniţial propusă spre realizare cu 1 loc de parcare, iar spre finalul anului cu 2 locuri de parcare), demersuri pe care le întreprinde (cu implicare personală) în mod continuu pe tot parcursul anului 2013, timp în care la un moment dat Asocierea demarează lucrările la platformă, dar timp în care inculpatul Ciceo susţine în faţa Consiliului Judeţean Cluj că această lucrare poate fi executată în martie 2014 şi deci nu este urgentă pentru anul 2013.

Tot în acest timp, respectiv pe parcursul anului 2013, lucrările de finisare a construcţiei se derulează în mod continuu în aceeaşi modalitate, fără vreo implicare din partea proprietarilor scriptici, cu implicarea însă la nivel decizional a inculpatului Bene, o parte din materialele necesare finisării fiind achiziţionate inclusiv prin societatea SCC Napoca SA.

La începutul anului 2014 Aeroportul începe demersurile oficiale pentru achiziţionarea lucrării de construire a platformei, demersuri în urma cărora lucrarea este atribuită aceleiaşi Asocieri ce efectuase deja lucrări la platformă.

”Pe parcursul procedurilor de emitere a autorizaţiei de construire a platformei inculpatul David Ciceo se implică în proceduri solicitând inclusiv inculpatului Ioan Bene și martorului Ş. D. T. ca inculpatul Bene. să îl roage pe ministrul R. I. să discute cu O. I. pentru ca acesta din urmă să emită autorizaţia de construire (astfel cum rezultă din convorbirile interceptate ….).

Totodată se implică în aceste proceduri pentru identificarea unei soluţii în vederea considerării ca emisă tacit a autorizaţiei de construire în lipsa răspunsului în termen legal şi în ciuda acestor implicări, participă la data de 15.04.2014 la o şedinţă a Consiliului de Administraţie a Aeroportului pe care o înregistrează şi în cadrul căreia susţine că obţinerea autorizaţiei de construire este problema societăţii Napoca şi sunt lupte politice în care nu are rost ca Aeroportul să se implice şi se impune ca această instituţie să se abţină.

După începerea cercetărilor din prezenta cauză, inculpatul Bene se implică personal pentru urgentarea dării în folosinţă a imobilului, iar după efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de inculpaţi şi după ce apărătorul inculpatului Ciceo. participă la câteva audieri de martori, proprietarul scriptic al imobilului, mama inculpatului Ciceo, trimite în scris somaţii aparent pentru identificarea societăţii pe care au fost facturate lucrările de finisare şi materialele folosite, iar ulterior încheie o tranzacţie cu o societate privind cuantumul lucrărilor de finisare, tranzacţionat între părţi la o sumă de aproape 1/3 din cea rezultată din facturi.

Toate aceste elemente susţin existenţa legăturii dintre remiterea imobilului şi a finisajelor şi îndatoririle de serviciu ale inculpatului Ciceo în legătură cu construirea platformei Apron 4 şi scopul remiterii imobilului”, precizează judecătorii.

Aceștia au dispus confiscarea imobilului din Cluj-Napoca primit de David Ciceo, constituit din teren în suprafaţă de 1269 mp, cu construcţie pe trei nivele S+P+2E în suprafaţă totală de 764,21 mp.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

CULTURA

UBB, cea mai tare universitate din ţară. Pe locul 980 în clasamentul Times Higher Education

Publicat

De

ubb3

Universitatea Babeş-Bolyai rămâne cea mai bine instituţie de învăţământ superior din România şi în faţa multor universităţi ale lumii.

 

„UBB pe podium în clasamentul Times Higher Education: 1001-1200 global (980 în componenta de cercetare) și poziția a treia (prima în relația cu industria) în țară

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupă poziția 1001-1200 global la nivel internațional și poziția a treia în țară (alături de alte trei universități) în clasamentul/rankingul Times Higher Education (THE), făcut public astăzi, 27 septembrie 2023. De asemenea, în țară UBB este prima în componenta legată de industrie, iar cea mai bună poziționare a UBB este în componenta de cercetare (productivitate, reputație, venituri) unde ocupă poziția 980 la nivel internațional. UBB se află peste valoarea mediană (percentile) a întregului ranking internațional THE la următorii indicatori: (1) reputația predării/educației, (2) reputația cercetării, (3) veniturile atrase prin cercetare, (4) cercetarea de excelență, (5) impactul cercetării, (6) patente, (7) colaborări internaționale în cercetare-publicații și (7) mobilități studențești internaționale”, informează UBB.

În total au fost incluse în ranking 1.904 universități (din cele aproximativ 30.000 existente la nivel internațional).

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, declară că: „În primul rând felicitări celor care se află pe pozițiie 1 și 2 și tuturor incluși în ranking și felicitări și mulțumiri comunității UBB pentru că se află pe podium. Mă bucur să văd toate (4) universitățile clujene de știință în ranking! Așa cum am spus și în alte contexte, fluctuațiile poziției UBB în diverse rankiguri – ex. prezențe, absențe, poziții/ranguri diferite – sunt determinate mai ales de nuanțele diferite în criteriile de clasificare (spre exemplu, în THE mărimea instituției este anulată de indicatori raportați la mărime și se elimină contribuțiile de tip cărți/capitole de carte), dar sunt corectate prin metarankiguri, iar UBB are, sub acest aspect, cea mai bună performanță din istoria sa. Astfel, în „Metarankingul Universitar” (publicat pentru prima dată în 2016 pentru anul 2016 de către Ministerul Educației, iar ulterior, cu aceeași metodologie, de alte organizații academice), care reunește 9 rankinguri/clasamente internaționale majore ale universităților, UBB a ocupat constant prima poziție în țară și a crescut constant ca performanță din 2016 până în 2022. În „Metarankingul Național” (publicat pentru prima dată în anul 2022 pentru 2021 de către Ministerul Educației), care reunește 9 clasamente internaționale majore ale universităților, UBB a ocupat constant prima poziție în țară și a crescut ca performanță din 2021/2022 în 2022/2023.”

 

UBB, cea mai tare universitate din ţară

Pe parcursul anului 2023, considerând toate rankingurile incluse în metarankingurile universitare/naționale publicate până în prezent, UBB are cea mai bună performanță din România (cu excepția acestui clasament THE): (1) Poziția 801 – 850 în clasamentul britanic global QS – prima în România; de asemenea, în acest clasament pentru Europa este prima din țară, ocupă poziția 15 în Europa de Est și poziția 260 în Europa. (2) Poziția 923 (top 4,5%) în clasamentul CWUR/Centre for World University Ranking – prima în România; (3) poziția 1157 (Quartilul 1) în clasamentul Scimago al universităților – prima în România; (4) Poziția 1058 în clasamentul Leiden – prima în România. Nicio universitate românească nu a fost inclusă în clasamentul chinez Shanghai/ARWU și în cel taiwanez NTU (ambele rankinguri se bazează mai ales pe publicații de tip articol din zona științelor, indexate Web of Science); aici, din nou, așa cum a mai afirmat, rectorul UBB punctează că „nu trebuie făcut un „doliu național” în legătură cu faptul că România nu mai are reprezentare în rankingul Shanghai și NTU, dar trebuie să învățăm din asta, acționând în beneficiul dezvoltării mediului academic românesc, și anume să regândim arhitectura mediului academic românesc și a finanțării excelenței academice.”

Ca semnatari ai strategiei COARA a Comisiei Europene, semnalăm că trebuie să înțelegem că rankingurile sunt demersuri informative utile, dar nu reflectă complet complexitatea unei universități și că acestea trebuie văzute doar prin această logică.

Tradiție și Excelență prin Cultură-Știință-Inovație din 1581

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu cel mai complex profil academic din țară (prin numărul de programe și caracterul multicultural cu trei limbi academice oficiale: română, maghiară și germană), cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 442 de ani – 1581), reprezentând de asemenea cea mai mare comunitate academică din țară (cu aproximativ 50.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.).

Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA, mai arată UBB.

Citește mai departe

CULTURA

Vrei să-ţi schimbi cărţile? Ai ocazia duminică, la BookSwap. Îţi dau cartea mea, îmi dai cartea ta…

Publicat

De

schimb carti targ

Cititorii care doresc să-şi schimbe cărţile cu cele din bibliotecile altora au ocazia să o facă, duminică, la Cluj, la BookSwap.

Îţi dau cartea mea, îmi dai cartea ta…

„Într-o lume în continuă schimbare, cum putem sărbători literatura și să protejăm mediul în același timp? Răspunsul este simplu: BookSwap revine la Cluj în a doua ediție a sa, transformând cititul într-o experiență sustenabilă și captivantă. Evenimentul, organizat de către voluntarii JCI Cluj pe 1 octombrie, le oferă clujenilor cadrul necesar pentru a face schimb de cărți.

BookSwap este proiectul care a încântat inimile cititorilor în prima ediție, iar acum se întoarce mai puternic și mai plin de energie. Curioșii sunt invitați să aducă acele cărți pe care vor să le dea mai departe și, totodată, să descopere curioși noi titluri și volume dăruite de alți pasionați ai lecturii.

Mecanismul e simplu: fiecare participant va primi un cupon cu numărul de volume aduse. Pentru fiecare carte adusă, aceștia își pot alege una nouă. Volumele trebuie să fie într-o stare bună (ediții noi, fără pete sau mâzgălituri, fără notițe și fără pagini rupte).

“BookSwap nu este doar un eveniment de schimb de cărți, ci o platformă dedicată promovării lecturii și sustenabilității. Ideea din spatele acestui proiect inovator este simplă: în loc să lăsăm cărțile să adune praf, le dăm mai departe, oferindu-le astfel o a doua viață, iar în schimb plecăm acasă cu o carte nouă pentru a continua călătoria noastră în lumea literaturii. Această abordare încurajează clujenii să devină mai conștienți de mediul înconjurător și să redescopere bucuria lecturii, toate într-un cadru prietenos, unde dorim să formăm o comunitate”, spune Ioana Lazar, coordonatoarea proiectului și vicepreședinte JCI Cluj.

Evenimentul va avea loc duminică, 1 octombrie, între orele 14 și 18, la Centrul de Cultură Urbană Casino – clădire care se află în Parcul Central din Cluj-Napoca.
În cadrul BookSwap va avea loc un atelier de flori din hârtie creponată susținut de Claudia Gurzau și Livia Boldor, două pasionate ale artei neconvenționale. Participanții vor învăța câteva tehnici de bază și vor crea, pas cu pas, o floare pe care vor putea sa o ia acasă. În plus, cei prezenți la eveniment vor putea participa la mai multe tombole cu premii unde vor putea câștiga: cărți, căni de cafea, invitații la film, tricouri, o lampă în stil industrial, un set de caligrafie, vouchere, stickere, semne de carte sau postere”, anunţă orgnizatorii.

Despre organizatori

*** Iată câteva informații despre noi: Pe lângă BookSwap facem și alte lucruri frumoase: dăm o nouă viață hainelor în cadrul ReClothing, avem în un HUB pentru copiii ucraineni unde cei mici pot participa gratuit la activități educaționale, desfășurăm Serile JCI – evenimentele prin care ne propunem să inspirăm comunitatea, respectiv TOYP – un proiect prin intermediul căruia promovăm tinerii remarcabili. Între proiectele care au pornit din JCI Cluj se numără și Food Waste Combat, care a ajuns să producă reale schimbări atât în comportamentul cetățenilor, cât și în industria alimentară. JCI Cluj are în prezent peste 45 de membri care vor să devină mai buni în domeniul lor și în leadership, dar și să se implice în comunitate și să producă schimbări pozitive în jurul lor. La nivel internaţional, JCI (Junior Chamber International) este cea mai mare organizaţie pentru tineri lideri şi antreprenori. Are 100 de ani de existenţă, este prezentă în peste 6.000 de comunităţi locale din 120 ţări şi numără peste 200.000 de membri.

Citește mai departe

EVENIMENT

Crește numărul cazurilor de Covid. Sunt aproape 600 în Cluj-Napoca. Director DSP: În general, forma e ușoară. Sfaturi importante

Publicat

De

centru evaluare covid 11

Aproape 1.100 de cazuri de Covid au fost confirmate în județul Cluj, în perioada 10-23 septembrie pentru care s-a făcut raportarea de miercuri. Cele mai multe, repectiv 598, sunt la Cluj-Napoca. Autoritățile sanitare din Cluj recomandă luarea unor măsuri deja cunoscute, cum ar fi purtarea măștii în spațiile aglomerate și spălarea mâinilor.

În general, pacienții fac o formă ușoară, însă e important ca cei care au simptome să se testeze, să se izoleze și să țină legătura cu medicul de familie, având în vedere că boala poate avea o evoluție imprevizibilă.

Crește numărul cazurilor de Covid. Sunt aproape 600 în Cluj-Napoca. Director DSP: În general, forma e ușoară. Sfaturi importante

„Am putea spune că suntem pe un val acum. De două săptămâni numărul cazurilor crește. În general, este vorba de o formă ușoară, dar sunt și pacienți care au nevoie de internare. Cazurile ușoare și medii se izolează la domiciliu”, a declarat pentru Cluj24.ro dr. Mihai Moisescu, directorul Direcției de Sănătate Publică Cluj.

Astfel, medicii recomandă să luăm aceleași măsuri ca în cazul virozelor. Dacă se constată o afectarea pe partea respiratorie, febră și lipsa gustului și mirosului, bolnavii trebuie să se izoleze la domiciliu și să ia legătura cu medicii de familie.

Testările se pot face gratuit la medicul de familie, dar și în farmacii contra cost.

Potrivit raportării de miercuri, 27 septembrie, erau 96 de cazuri confirmate la Florești, 76 la Turda, dar și 30 la Apahida.

Potrivit autorităților sanitare clujene, este vorba de o subvariantă a Omicron, iar vaccinarea ajută la prevenirea cazurilor grave de Covid-19.

La Cluj vaccinarea se face în cabinetele medicilor de familie, dar și la centrul Spitalului de Urgență Cluj, de pe strada Victor Babeș nr. 1. Puteți consulta AICI lista medicilor care fac vaccin împotriva Covid-19.

Foto: Arhivă

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. Street Food Festival revine acasă, la Cluj-Napoca, în Iulius Parc, cu concerte C.T.C, The Mono Jacks, Belau, Vlad Flueraru

Publicat

street food festival iulius parc 02

Ți-e poftă de ceva bun? De mâine te poți bucura de cele mai yummy preparate la Street Food Festival. Zeci de food truck-uri cu delicatese din bucătăria spaniolă, mexicană, indiană, thailandeză, dar și autohtonă îi așteaptă pe gurmanzi în Iulius Parc, în perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2023. Pe lângă experiențele culinare, vizitatorii se vor bucura de muzică live, DJ sets și activități pentru copii.

După un tur senzațional prin numeroase orașe ale țării, Street Food Festival se întoarce în Cluj-Napoca, orașul care l-a consacrat pentru o ediție de toamnă care se anunță cel puțin la fel de reușită precum cea din primăvară. Zeci de food truck-uri cu delicatese din bucătăria spaniolă, mexicană, indiană, thailandeză, dar și autohtonă îi așteaptă pe gurmanzi în Iulius Parc, în perioada 28 septembrie – 1 octombrie.

Pe lângă experiențele culinare, clujenii se vor bucura de muzică live, DJ sets, activități pentru copii, toate fiind atent selectate pentru a se potrivi cu tema sezonului, Better Together.

Acesta reprezintă un reminder al puterii comunității, al faptului că experiențele frumoase merită să fie împărtășite, iar aromele și gusturile diverse sunt mai savuroase împreună. Pe scenă vor urca artiștii: C.T.C, Belau, The Mono Jacks, Vlad Flueraru, Francis On My Mind și Outflow.

street food festival iulius parc 04

Programul concertelor:

Vineri, 29 septembrie:

● 20:00 – Francis On My Mind

● 21:30 – Belau

Sâmbătă, 30 septembrie

● 20:30 – Vlad Flueraru

● 21:15 – C.T.C

Duminică, 1 octombrie

● 19:30 – Outflow

● 21:00 – The Mono Jacks

Ca la fiecare ediție, distracția este garantată și pentru copii. Pe cei mici îi așteaptă o zonă special amenajată, unde vor avea loc ateliere creative și activități inedite care îi vor ține în priză. Programul detaliat și mai multe informații găsești pe www.streetfoodfestival.ro.

Vino alături de cei dragi în perioada 28 septembrie – 1 octombrie la Street Food Festival din Iulius Parc – ediția de toamnă 2023 pentru o doză sănătoasă de distracție și mâncare gustoasă!

street food festival iulius parc 05

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax