Connect with us

ADMINISTRAȚIE

LIVE VIDEO. Ședința Consiliului Local Cluj-Napoca. Ce proiecte se dezbat

Publicat


Consiliul Local Cluj-Napoca se întrunește, luni, de la ora 13, în ședință ordinară, proiectul ordinii de zi având peste 60 de puncte. La începutul ședinței, primarul Emil Boc va face câteva precizări despre proiectele municipiului.

De asemenea, consilierii ascultă colinde în limbile română, maghiară și germană.

”Respectând diversitatea pe care o avem, Clujul nu va fi egalat niciodată de nimeni, va fi de neîntrecut, pentru că în asta stă forța comunității noastre. Cultivați tot ceea ce este bun în ființa umană, bunătate, toleranță, respect, solidaritate, capacitatea de a ne respecta diversitatea, dar să nu uităm că toți suntem clujeni”, a spus Boc.

Emil Boc a anunțat că a semnat cu ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, contracte de 7 milioane de euro, reprezentând proiecte de reabilitare termică a blocurilor.

”Valul renovării va avea soluții finanaciare pentru reabilitarea termică a blocurlor din perspectiva facturilor. Factura la un bloc reabilitat termic este cu 20-40% mai mica față de un bloc nereabilitat”, a mai spus primarul Clujului.
Acesta a dat detalii despre proiectele de infrastructură care vor fi finalizate până la sfârșitul anului cum sunt Podul Porțelanului sau extinderea școlii Iuliu Hațieganu.

Ordinea de zi a ședinței

 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului arhitect Ionel Vitoc, personalitate marcantă a vieții culturale clujene și a școlii de arhitectură românești. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 803/2022 (aprobarea numărului de burse aferent anului școlar 2022-2023, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat) modificată prin Hotărârea nr. 856/2022 și revizuirea numărului de burse aferente lunii noiembrie 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice în sumă de 5.000.0000 lei pentru societatea Termoficare Napoca S.A. aferentă trimestrului III al anului 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentare elevilor Colegiului de Servicii în Turism „Napoca” și Școlii Gimnaziale „Emil Isac” pentru anul școlar 2022-2023. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea punerii în executare a unei hotărâri judecătorești. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 104, înscris în C.F. nr. 321982 Cluj-Napoca, nr. cad. 321982 și aprobarea sistării stării de indiviziune cu Municipiul Cluj-Napoca, prin plata unei sulte. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a terenului în suprafață de 130 mp., identificat ca parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă nr. 36-38, înscris în C.F. nr. 261702 Cluj-Napoca și aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere auto și pietonală asupra acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 111/R/2022, pronunțată de către Curtea de Apel Cluj în Dosar nr. 24172/211/2018, definitivă. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 250/A/2022, pronunțată de către Curtea de Apel Cluj în Dosar nr. 5937/211/2021, definitivă. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 207/2022, pronunțată de către Tribunalul Cluj în Dosar nr. 12119/211/2021, definitivă prin Decizia Civilă nr. 347/A/2022 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 331/2021 (vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Meșter nr. 12, sc. 1, et. 6, ap. 24 în favoarea numitei Breg Kistina-Petra). Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 14, ap. 1 în favoarea doamnei Fabian Ana. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Predeal nr. 28, parter, ap. 1, în favoarea doamnei Măglaș Petria. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 73, parter, ap. 4, în favoarea doamnei Raduly Maria-Edita. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 48, etaj I, ap. 6, în favoarea domnului Mraiște Gheorghe. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 471388 din 18.01.2016 având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M1, apartament 29, încheiat cu domnul Racoșiu Shady Bahjat. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2023, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale, precum și aprobarea termenului de depunere a contestațiilor. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 75, ap. 118 și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Aleea Uranus, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 3 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Trotușului f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 8 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 9 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Lacu Roșu f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 11 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Năsăud f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 26 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Bucegi, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Andrei Irimie, consilier local.

 27. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tășnad (tronsonul 2 și 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Jurja Marius Sorel, consilier local.

 28. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tribunul Vlăduțiu (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Florin Valentin Gliga, consilier local.

 29. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Arinilor (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Fugel Edina, consilier local.

 30. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 14. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri aferente străzii Vasile Stoica (tronson 2) cu destinația de drum. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de teren aferent balconului apartamentului nr. 29, parte din terenul în suprafață de 15,68 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 78. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 32, corp C2. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu în favoarea persoanelor juridice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, actualizată, pentru anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale S+P+E, str. Donath nr. 224/B-224/C; beneficiari: Gușetu Nicolae-Gabriel și Gușetu Manuela-Monica. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire spălătorie auto – self service P și amenajări exterioare, str. Fabricii de Zahăr nr. 89; beneficiară: S.C. RWR TRADE S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Moldovei nr. 14-16; beneficiară: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+5E+R, str. Bobâlnei nr. 60; beneficiari: Petrulea Vasile și Petrulea Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială (Stehnic)+S+P+E, str. Cetății nr. 13; beneficiară: Lichtner Ghișa Daniela Andreea. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Etajare imobil, schimbare de destinație din locuință în grădiniță și amenajări exterioare – Sp+P+E, str. Bobâlnei nr. 26; beneficiari: Kiss Hortensia Marta și Dezsi Eva. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E+M, str. Arieșului nr. 2; beneficiari: Văsar Dorina și Văsar Ioan-Mircea. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Reamenajare zona Piața Mărăști și a străzilor adiacente, construire parking subteran. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – corectare limită U.T.R. între U.T.R. ULid și Lid, str. Făgetului nr. 62. Proiect din inițiativa primarului.

 44. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Cluj Innovation Park S.A. din data de 14.12.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 21.12.2022, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social deținut de către Municipiul Cluj-Napoca la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și ratificarea Hotărârilor nr. 1/8.09.2022 și nr. 1/25.11.2022 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 46. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere corp de clădire existent Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca aprobați prin Hotărârea nr. 538/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 47. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Seminarul Liceal Ortodox – clasele V-VIII”, aprobați prin Hotărârea nr. 443/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 48. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice –Școala gimnazială Nicolae Iorga”, aprobați prin Hotărârea nr. 445/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între unitatea administrativ-teritorială Municipiul Cluj-Napoca și unitățile administrativ-teritoriale Florești, Baciu și Apahida în vederea continuării parteneriatului încheiat pentru realizarea obiectivului „Drum TransRegio Feleac TR35, Etapa I-Centura Metropolitană TR35 și Drumuri de legătură”, în cadrul Programului Operațional de Transport (POT) 2021-2027, Faza 1 – Centura Metropolitană TR35. Proiect din inițiativa primarului.

 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în scopul implementării obiectivului „Drum TransRegio Feleac TR35, Etapa I-Centura Metropolitană TR35 și Drumuri de legătură”, în cadrul Programului Operațional de Transport (POT) 2021-2027, Faza 1 – Centura Metropolitană TR35. Proiect din inițiativa primarului.

 51. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în „Ansamblul urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”, Corp C2, str. Iuliu Maniu nr. 3, aprobați prin Hotărârea nr. 17/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 52. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în „Ansamblul urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”, Corp C3, str. Iuliu Maniu nr. 1, aprobați prin Hotărârea nr. 857/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu. Proiect din inițiativa primarului.

 54. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 838/2021 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4 (cota de 6/16), 5 și 6 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 55. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 917/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 56. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 963/2019 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Cluj-Napoca pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, COD MYSMIS 130963. Proiect din inițiativa primarului.

 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei unităților de asistență socială și nivelul subvențiilor pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2023, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca în anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 60. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 61. Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului-construcție, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada George Barițiu nr. 10-12, de către Municipiul Cluj-Napoca, urmare a exercitării dreptului de preemțiune prin Hotărârea nr. 467/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 62. Diverse.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

„U” Cluj-Farul Constanța, 1-0. Clujenii obțin cele 3 puncte cruciale pentru CALIFICAREA în play-off

Publicat

„U” Cluj și Farul Constanța s-au întâlnit miercuri, 28 februarie, pe Cluj Arena în etapa a 28-a din Superliga României. Partida s-a încheiat cu victoria crucială obținută de clujeni, păstrând astfel reale șansele la calificarea în play-off.

Echipele de start:

„U” Cluj: Gorcea – Chipciu, Masoero, Mitrea, Roger – Silaghi, Simion, Bic, Roguljic – Popa, Nistor

REZERVE: Iliev – Anselmo, Chintes, Doukoure, Fossati, Gheorghe, Ilie, Oancea, Pițian, Rus

ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău

„U” Cluj-Farul Constanța, 1-0. Clujenii obțin cele 3 puncte cruciale pentru CALIFICAREA în play-off

Farul Constanța: Buzbuchi – Boli, Larie, Popescu, Kiki – Vina, Queiros, Grameni – Ganea, Munteanu, Budescu

REZERVE: Musat – Banu, Cojocaru, Deaconu, Doicaru, Dussaut, Nedelcu, Rivaldinho, Sirbu, Stoian

ANTRENOR: Gheorghe Hagi

ARBITRU: Istvan Kovacs

„U” Cluj obține cele 3 puncte care o duc printre favoritele la ultimul loc de play-off

Prima repriză a început cu Farul Constanța protagonistă care beneficiază de o lovitură liberă în minutul 11 executată foarte bine de Vină, mingea fiind mai apoi deviată de atacantul Luis Munteanu care trimite puțin pe lângă poarta apărată de Gorcea.

Prima ocazie a gazdelor vine în minutul 19 când Simion a trimis o minge lungă pentru atacantul Daniel Popa care s-a luptat și a reușit să tragă periculos, dar Buzbuchi a intervenit salvator cu piciorul drept și păstrează tabela la 0-0.

Clujenii continuă atacurile și în minutul 29 Dan Nistor recuperează la 30 metri și balonul ajunge la Roguljic care trage în forță, dar Buzbuchi intervine din nou salvator și păstrează tabela neschimbată.

Scorul este deschis în minutul 34 când căpitanul Farului face o greșeală colosală în defensivă și Daniel Popa recuperează crucial, urmând să îi paseze lui Dan Nistor care îndeplinește o simplă formalitate și trimite balonul în poarta goală, scorul devenind 1 la 0 în favoarea clujenilor, acesta fiind și scorul pauzei.

Verificare VAR la o intervenție a lui Gorcea

Repriza secundă începe tot cu gazdele pe atac, în minutul 46 o deviere a lui Robert Silaghi îl lasă pe Ante Roguljic singur cu portarul constanțean, dar acesta intervine salvator și menține scorul 1 la 0.

Primul șut pe spațiul porții al Farului s-a lăsat așteptat până în minutul 48 când Budescu trimite în forță, dar Gorcea intervine fără prea mari probleme.

În minutul 83 o intervenție a portarului Gorcea a fost verificată la VAR, dar arbitrii au decis că intervenția portarului nu a fost destul de dură pentru a fi dictată lovitură de la 11 metri.

Ultima ocazie a partidei a aparținut Farului prin Ionuț Cojocaru care a avut o fază individuală în urma căreia a trimis spre poarta lui Gorcea, dar acesta intervine fără prea mari probleme și scorul rămâne 1 la 0 pentru clujeni care obțin a patra victorie din acest sezon pe teren propriu și ajung pe locul 6 cu 38 de puncte.

Cosmin Olaru

Foto: Facebook FCU Cluj

Citește mai departe

ADMINISTRAȚIE

FOTO. Emil Boc s-a întâlnit cu ministrul Justiției, Alina Gorghiu. S-a discutat MUTAREA secției penitenciarului din Cluj-Napoca

Publicat

Primarul Clujului, Emil Boc, s-a întâlnit, miercuri, cu ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Printre alte subiecte s-a discutat și despre posibilitatea mutării secției externe a penitenciarului Gherla de la Cluj-Napoca într-o altă locație.

„Am avut plăcerea de a mă întâlni astăzi cu ministrul Justiției, Alina Gorghiu, iar în cadrul discuției pe care avut-o am abordat următoarele teme:

FOTO. Emil Boc s-a întâlnit cu ministrul Justiției, Alina Gorghiu. S-a discutat MUTAREA secției penitenciarului din Cluj-Napoca

1. Sprijinul pentru realizarea investiției care vizează modernizarea Palatului de Justiție Cluj, o investiție de 100 milioane euro;

2. Colaborare în vederea realizării de către Primărie, pe baza modelelor de bune practici existente la nivel național și internațional, a Centrului de prevenire și tratare a adicțiilor;

„S-a discutat MUTAREA secției penitenciarului din Cluj-Napoca”

3. Posibilitatea mutării secției externe a Penitenciarului Gherla din municipiul Cluj-Napoca într-o altă locație.
De asemenea, am abordat și alte aspecte tehnice care vizează colaborarea instituțională între administrația locală și Ministerul Justiției”, a scris Boc pe Facebook.

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO FOTO. ”Breasla lingurarilor”. Clujenii care cioplesc linguri din lemn, hobby pentru deconectare și a scăpa de stres

Publicat

linguri din lemn

Mai mulți clujeni, cu preocupări și meserii diverse, și-au descoperit un hobby care îi ajută să scape de stresul vieții cotidiene, să se deconecteze, să învețe lucruri noi, dar și să își descopere abilități de care nu credeau că sunt capabili. Aceștia sunt lingurarii, care cioplesc linguri din lemn pe care, ulterior, le folosesc acasă, le dăruiesc sau le vând.

Edmond Kreibik, unul dintre membrii ”breslei lingurarilor” din Cluj-Napoca, a povestit pentru Cluj24 cum a prins drag de acest meșteșug manual și cum a ajuns dintr-un novice, să se perfecționeze astfel încât din mâinile sale să iasă adevărate bijuterii din lemn.

”Breasla lingurarilor”. Clujenii care cioplesc linguri din lemn, hobby pentru deconectare și a scăpa de stres

linguri cioplite din lemn

”Este un hobby pentru mine, pe care l-am descoperit în iarna anului 2020, când am sortat niște lemne la țară și am descoperit o bucată de prun intact, neafectată de dăunători, cu o culoare roșie, de care mi-a fost pur și simplu milă să o pun pe foc.

Și atunci m-am gândit să fac din ea o lingură de lemn, deși nu aveam decât niște scule rudimentare. Nu a ieșit ceea ce mi-am propus, nu era o lingură nici pe departe, dar am insistat, am mai dat lemnului o șansă.

Am mai vorbit cu unii și cu alții și am format un grup de 6-7 persoane cu care ne întâlneam într-un cadru organizat, la un atelier, iar acum, la sfârșitul lui februarie 2024 am făcut o demonstrație de cioplit linguri din lemn”, a spus Edmond.

Acesta susține că un asftel de hobby este o soluție perfectă de a-ți goli creierul de problemele cotidiene, de a scăpa de stres și de probleme, iar în plus vezi că iese ceva din mâinile tale și înveți lucruri noi.

Cuțit de cioplit din Suedia

linguri din lemn

Pasiunea sa pentru cioplit linguri din lemn a început cu folosirea unor scule vechi, dar încet-încet, pe parcurs, și-a cumpărat unelte mai bune.

”Am un cuțit curbat de cioplit care a costat 400 de lei, am stat 6 luni după el, făcut de un fierar din Suedia. Cei care făuresc cuțite speciale de cioplit, că sunt drepte sau curbate, lucrează mult, pentru un astfel de produs din oțel de înaltă calitate, călit și ascuțit, uneori, trebuie să aștepți și 2 ani, sunt chiar liste de așteptare”, a mai explicat clujeanul.

Edmond zâmbește și arată spre degetele cu mici cicatrici, martore ale activității de cioplit unde ”nu există să nu te tai”, dar e vorba de tăieturi minore.

Ce soi de lemn folosește

linguri din lemn

”Facem această activitate de cioplit în lemn cu mare drag și suntem mândri de ceea ce iese din mâinile noastre.

Unele linguri se vând, altele se dăruiesc, depinde. Eu am și vândut prin târguri anul trecut, am mai recuperat din banii dați pe scule.

Din lingurile din lemn făcute de mine mănânc acasă”, a subliniat Edmond.

În afară de linguri, acesta mai cioplește manual, ”din topor, firez și cuțite” căni, solnițe, boluri, spatule, polonice, toate fiind șlefuite ulterior și date cu ulei.

Ca soiuri de lemn, Edmond preferă măr, prunul, cireș, arin sau mesteacăn.

Edmond Kreibik spune că i-ar plăcea ca cei din ”breasla lingurarilor” să se constituie, cândva, într-o asociație, care să popularizeze acest meșteșug în rândul clujenilor și nu numai.

linguri din lemn

Citește mai departe

EVENIMENT

Alin Tișe: Candidatul PNL Cluj pe lista PNL pentru europarlamentare să fie pe locul 1 sau 2. E meritocrație și corectitudine

Publicat

De

Alin Tișe

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, consideră că lista liberalilor pentru europarlamentare nu poate fi lăsată la cheremul celor de la București și că trebuie să se țină cont de corectitudine și meritocrație, astfel că liderul filialei județene Cluj, Daniel Buda, ar trebui să ocupe locul 1 sau 2.

”PNL a votat liste comune cu PSD la nivelul alegerilor europarlamentare însă PNL nu a votat nominal această listă care să provină de la PNL și care, ulterior, se va combina cu cea a PSD într-una comună.

Lista PNL nu se va putea face după cheremul unora de la nivel central astfel că eu mă aștept ca reprezentantul PNL Cluj, desemnat de noi, Daniel Buda, să fie pe această listă, pe măsura performanței politice și electorale a filialei județene Cluj. Astfel, dacă PNL Cluj este pe locul 1 sau 2 pe țară, mă aștept ca și reprezentantul nostru să fie pe lista PNL tot pe locul 1 sau 2.

Asta ar însemna corectitudine și meritocrație în partid”, a spus Tișe.

Criterii de performanță

Acesta a precizat că Daniel Buda, candidatul PNL Cluj, este performant și competent în sine.

”Dacă noi, la nivelul PNL, nu decidem după performanță, după criterii, atunci va trebui, de exemplu, ca cei de la București care decid lista să vină ei în campanie electorală în județul Cluj și să convingă ei electoratul că lista pe care ei o fac este bună și corectă.

Plus că ar însemna și o umilință pentru primarii PNL și pentru toți aleșii liberali din județ dacă reprezentantul județului Cluj nu este așezat pe un loc pe lista PNL în funcție de corectitudine și meritocrație.

Ulterior, lista PNL se va comasa cu cea de la PSD, iar în final va rezulta o listă unică”, a explicat Alin Tișe.

Pentru locale se mai discută

În ceea ce privește alegerile locale, acesta a menționat că decizia de la București spune că, la nivel territorial, fiecare organizație județeană a PNL poate să decidă dacă merge sau nu pe liste comune cu PSD.

”La nivelul județului Cluj încă nu s-a luat o decizie cu privire la cum se va merge la alegerile locale, pe liste comune sau separate”, a subliniat președintele CJ Cluj.

Acesta a susținut, însă, că performanța electorală trebuie să primeze în orice decizie, iar acest lucru ar stimula fiecare organizație din țară să aibă performanță.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax