Connect with us

ADMINISTRAȚIE

LIVE VIDEO. Ședința Consiliului Local Cluj-Napoca. Ce proiecte se dezbat

Publicat


Consiliul Local Cluj-Napoca se întrunește, luni, de la ora 13, în ședință ordinară, proiectul ordinii de zi având peste 60 de puncte. La începutul ședinței, primarul Emil Boc va face câteva precizări despre proiectele municipiului.

De asemenea, consilierii ascultă colinde în limbile română, maghiară și germană.

”Respectând diversitatea pe care o avem, Clujul nu va fi egalat niciodată de nimeni, va fi de neîntrecut, pentru că în asta stă forța comunității noastre. Cultivați tot ceea ce este bun în ființa umană, bunătate, toleranță, respect, solidaritate, capacitatea de a ne respecta diversitatea, dar să nu uităm că toți suntem clujeni”, a spus Boc.

Emil Boc a anunțat că a semnat cu ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, contracte de 7 milioane de euro, reprezentând proiecte de reabilitare termică a blocurilor.

”Valul renovării va avea soluții finanaciare pentru reabilitarea termică a blocurlor din perspectiva facturilor. Factura la un bloc reabilitat termic este cu 20-40% mai mica față de un bloc nereabilitat”, a mai spus primarul Clujului.
Acesta a dat detalii despre proiectele de infrastructură care vor fi finalizate până la sfârșitul anului cum sunt Podul Porțelanului sau extinderea școlii Iuliu Hațieganu.

Ordinea de zi a ședinței

 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului arhitect Ionel Vitoc, personalitate marcantă a vieții culturale clujene și a școlii de arhitectură românești. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 803/2022 (aprobarea numărului de burse aferent anului școlar 2022-2023, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat) modificată prin Hotărârea nr. 856/2022 și revizuirea numărului de burse aferente lunii noiembrie 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice în sumă de 5.000.0000 lei pentru societatea Termoficare Napoca S.A. aferentă trimestrului III al anului 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentare elevilor Colegiului de Servicii în Turism „Napoca” și Școlii Gimnaziale „Emil Isac” pentru anul școlar 2022-2023. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea punerii în executare a unei hotărâri judecătorești. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 104, înscris în C.F. nr. 321982 Cluj-Napoca, nr. cad. 321982 și aprobarea sistării stării de indiviziune cu Municipiul Cluj-Napoca, prin plata unei sulte. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a terenului în suprafață de 130 mp., identificat ca parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă nr. 36-38, înscris în C.F. nr. 261702 Cluj-Napoca și aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere auto și pietonală asupra acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 111/R/2022, pronunțată de către Curtea de Apel Cluj în Dosar nr. 24172/211/2018, definitivă. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 250/A/2022, pronunțată de către Curtea de Apel Cluj în Dosar nr. 5937/211/2021, definitivă. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 207/2022, pronunțată de către Tribunalul Cluj în Dosar nr. 12119/211/2021, definitivă prin Decizia Civilă nr. 347/A/2022 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 331/2021 (vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Meșter nr. 12, sc. 1, et. 6, ap. 24 în favoarea numitei Breg Kistina-Petra). Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 14, ap. 1 în favoarea doamnei Fabian Ana. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Predeal nr. 28, parter, ap. 1, în favoarea doamnei Măglaș Petria. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 73, parter, ap. 4, în favoarea doamnei Raduly Maria-Edita. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 48, etaj I, ap. 6, în favoarea domnului Mraiște Gheorghe. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 471388 din 18.01.2016 având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M1, apartament 29, încheiat cu domnul Racoșiu Shady Bahjat. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2023, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale, precum și aprobarea termenului de depunere a contestațiilor. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 75, ap. 118 și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Aleea Uranus, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 3 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Trotușului f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 8 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 9 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Lacu Roșu f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 11 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Năsăud f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a Centralei termice PT 26 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Bucegi, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Andrei Irimie, consilier local.

 27. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tășnad (tronsonul 2 și 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Jurja Marius Sorel, consilier local.

 28. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tribunul Vlăduțiu (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Florin Valentin Gliga, consilier local.

 29. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Arinilor (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Fugel Edina, consilier local.

 30. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 14. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri aferente străzii Vasile Stoica (tronson 2) cu destinația de drum. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de teren aferent balconului apartamentului nr. 29, parte din terenul în suprafață de 15,68 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 78. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 32, corp C2. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu în favoarea persoanelor juridice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, actualizată, pentru anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale S+P+E, str. Donath nr. 224/B-224/C; beneficiari: Gușetu Nicolae-Gabriel și Gușetu Manuela-Monica. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire spălătorie auto – self service P și amenajări exterioare, str. Fabricii de Zahăr nr. 89; beneficiară: S.C. RWR TRADE S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Moldovei nr. 14-16; beneficiară: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+5E+R, str. Bobâlnei nr. 60; beneficiari: Petrulea Vasile și Petrulea Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială (Stehnic)+S+P+E, str. Cetății nr. 13; beneficiară: Lichtner Ghișa Daniela Andreea. Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Etajare imobil, schimbare de destinație din locuință în grădiniță și amenajări exterioare – Sp+P+E, str. Bobâlnei nr. 26; beneficiari: Kiss Hortensia Marta și Dezsi Eva. Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E+M, str. Arieșului nr. 2; beneficiari: Văsar Dorina și Văsar Ioan-Mircea. Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Reamenajare zona Piața Mărăști și a străzilor adiacente, construire parking subteran. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – corectare limită U.T.R. între U.T.R. ULid și Lid, str. Făgetului nr. 62. Proiect din inițiativa primarului.

 44. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Cluj Innovation Park S.A. din data de 14.12.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 21.12.2022, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social deținut de către Municipiul Cluj-Napoca la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și ratificarea Hotărârilor nr. 1/8.09.2022 și nr. 1/25.11.2022 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 46. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere corp de clădire existent Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca aprobați prin Hotărârea nr. 538/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 47. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Seminarul Liceal Ortodox – clasele V-VIII”, aprobați prin Hotărârea nr. 443/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 48. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice –Școala gimnazială Nicolae Iorga”, aprobați prin Hotărârea nr. 445/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între unitatea administrativ-teritorială Municipiul Cluj-Napoca și unitățile administrativ-teritoriale Florești, Baciu și Apahida în vederea continuării parteneriatului încheiat pentru realizarea obiectivului „Drum TransRegio Feleac TR35, Etapa I-Centura Metropolitană TR35 și Drumuri de legătură”, în cadrul Programului Operațional de Transport (POT) 2021-2027, Faza 1 – Centura Metropolitană TR35. Proiect din inițiativa primarului.

 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în scopul implementării obiectivului „Drum TransRegio Feleac TR35, Etapa I-Centura Metropolitană TR35 și Drumuri de legătură”, în cadrul Programului Operațional de Transport (POT) 2021-2027, Faza 1 – Centura Metropolitană TR35. Proiect din inițiativa primarului.

 51. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în „Ansamblul urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”, Corp C2, str. Iuliu Maniu nr. 3, aprobați prin Hotărârea nr. 17/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 52. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în „Ansamblul urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”, Corp C3, str. Iuliu Maniu nr. 1, aprobați prin Hotărârea nr. 857/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu. Proiect din inițiativa primarului.

 54. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 838/2021 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4 (cota de 6/16), 5 și 6 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 55. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 917/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 56. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 963/2019 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Cluj-Napoca pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, COD MYSMIS 130963. Proiect din inițiativa primarului.

 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei unităților de asistență socială și nivelul subvențiilor pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2023, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca în anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

 60. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 61. Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului-construcție, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada George Barițiu nr. 10-12, de către Municipiul Cluj-Napoca, urmare a exercitării dreptului de preemțiune prin Hotărârea nr. 467/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 62. Diverse.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

ANUNȚURI PUBLICE

Clujenii cu dizabilități vor putea comanda GRATUIT curse cu mașina ELECTRICĂ. Proiectul unui ONG local

Publicat

290887256 1394699954338203 3882319101905820896 n

ONG-ul clujean Beard Brothers, cu ajutorul Avelon AG, este pe punctul de a reuși achiziția unei mașini electrice dotată pentru persoanele cu dizabilități, care va face parte din proiectul The Beard Mobile. Acesta este printre primele servicii de transport persoane cu dizabilități din România, serviciu pe care clujenii îl oferă în regim gratuit.

„În 2015 am pornit unul dintre cele mai rezonante proiecte ale noastre, prin care reușim să facem schimbări reale în societate și să le dăm o șansă persoanelor cu dizabilități, care până atunci aveau opțiuni foarte limitate.

Doar în anul 2022 am reușit să deservim sute de beneficiari și am efectuat 2539 de curse, cu cele 2 mașini incluse în proiect”, transmit membrii Beard Brothers.

Conform spuselor lor, simt că a venit momentul pentru a trece la următorul nivel: schimbarea unei mașini cu una electrică, atât din motive ce țin de grijă pentru mediu, cât și din considerente de costuri și eficiență, dat fiind faptul că 90% din curse se fac în mediul urban.

Cei care doresc să susțină investiția în cauză, alte proiecte sau activitatea ONG-ului, în general, pot contribui cu o donație dând click aici.

328029589 901561930976643 7175202225915441839 n

Mai multe despre The Beard Mobile

The Beard Mobile este un proiect inițiat în 2016, care are ca scop transportul persoanelor cu dizabilități. Pentru ca acestea să beneficieze de ajutor, trebuie să își facă o programare cu minim 24 de ore înainte, iar voluntarii Beard Brothers îi vor duce pe clienți oriunde vor, „pe barba lor”.

Cheltuielile anuale sunt de 15.000 de euro/mașina, reprezentând: salariul șoferului, motorina, asigurările, întreținerea și reparațiile.

În prezent, ONG-ul deține 2 mașini.

Pentru a fi la curent cu proiectele asociației, urmărește pagina de Facebook sau vizitează site-ul oficial, cu un click aici.

Citește mai departe

EVENIMENT

Sondaj ATLAS, alegeri prezidențiale: Emil Boc, depășit de George Simion. Care este candidatul preferat de alegători

Publicat

De

emil boc facebook

Un sodaj de opinie realizat de ATLAS și dat miercuri publicității, îl plasează pe primarul Clujului, Emil Boc, pe locurile 4- 5 în preferințele electoratului pentru funcția de președinte al României, la egalitate cu liderul USR, Cătălin Drulă, dar în spatele liderului AUR, George Simion.

Emil Boc nu este, însă, președinte de partid și a declarat, nu odată, că nu dorește să candideze la prezidențiale. În schimb, în ceea ce privește imaginea publică, primarul din Cluj-Napoca se clasează foarte bine, imediat după Mircea Geoană, care conduce clasamentul.

Sondaj ATLAS, alegeri prezidențiale: Emil Boc, depășit de George Simion. Care este candidatul preferat de alegători

Candidatul preferat la alegeri este Mircea Geoană, care strânge 14.5% din preferințe. Laura Codruța Kovesi apare pe locul doi, cu 9,6% și este urmată de George Simion cu 8,5%, de Cătălin Drulă 8% și Emil Boc – 8%.

Dacian Cioloș apare și el în preferințele electoratului, dar pe ultimele locuri, cu un procent de 1,9%.

sondaj alegeri boc

Scenarii pentru alegerile prezidențiale. Boc l-ar învinge pe Marcel Ciolacu

Potrivit sondajului de opinie, în primul tur al alegerilor prezidențiale, Mircea Geoană este preferat de 23% din alegători și apare cu șase puncte procentuale în fața Laurei Codruța Kövesi, aflată pe locul 2, în scenariul care nu include un candidat din partea PSD.

Considerând doar voturile afirmative, Geoană înregistrează 29% din intențiile de vot. Candidatul conduce în toate scenariile testate pentru al 2-lea tur de scrutin, respectiv versus Kövesi, Ciucă, Boc și Simion.

Laura Codruța Kövesi preia conducerea în scenariile pentru primul tur care îl includ pe Marcel Ciolacu, cu aproximativ 16-17% din alegători. Kövesi reușește să ajungă în turul al 2-lea în toate scenariile testate. În al 2-lea tur, Kövesi se impune în fața lui Ciolacu cu o diferență de 12 puncte procentuale, dar este înfrântă de Geoană, la o diferență de 5 p.p., arată sondajul.

George Simion apare pe a treia poziție în cele trei scenarii testate pentru primul tur de scrutin, cu aproximativ 10% din alegători. În ipoteza ajungerii în turul al 2-lea, plauzibilă în cazul în care Diana Șoșoacă nu ar fi candidată, Simion este învins de Geoană cu o diferență de 29 p.p. și de Ciolacu cu o diferență de 6 p.p.

Marcel Ciolacu apare cu 13% din alegători în scenariul fără Geoană și cu 6% când Geoană este candidat. Ciolacu este competitiv în scenariile pentru turul 2 împotriva lui Ciucă și Simion, dar este înfrânt de Kövesi și Boc cu o diferență de peste 7 p.p.

Nicolae Ciucă este preferat de 6% până la 11% din alegători în scenariile pentru primul tur, un rezultat asemănător cu cel obținut de Șoșoacă și Drulă. În al 2-lea tur, Ciucă este înfrânt de Geoană (diferență de 38p.p.) dar apare la egalitate statistică cu Ciolacu.

Emil Boc, imagine publică excelentă

În ceea ce privește imaginea publică, Emil Boc se clasează foarte bine și este în fața colegului său de partid, Ilie Bolojan, care este și el în top 5.

sondaj boc iamgine

Cine câștigă alegerile parlamentare. PNL, sub AUR în preferințe

Potrivit aceluiași sondaj, PSD conduce în preferințele alegătorilor pentru alegerile parlamentare cu 25% din voturile afirmative. AUR și PNL apar cu 18% și respectiv 17% din voturi, în timp ce USR se află pe a 4-a poziție cu 12%.

În comparație cu ultimele alegeri parlamentare, doar AUR demonstrează o evoluție ascendentă în timp ce PSD, PNL și USR și-au pierdut din susținători.

Sondajul a fost efectuat în perioada 27-30 ianuarie și au participat 2.000 de respondenți.

 

Citește mai departe

ADMINISTRAȚIE

FOTO. Clujean, despre esplanada din fața Teatrului Național: Finisajele sunt demne de o banală parcare de cartier. Incompetență

Publicat

teatru cluj dale lucrari (1)

Lucrările de reabilitare ale esplanadei din fața Teatrului Național din Cluj-Napoca, finalizate rapid pentru evenimentele organizate aici de 1 Decembrie, nu sunt pe placul multor clujeni.

Nu puțini locuitori ai orașului s-au arătat nemulțumiți de cum arată acum intrarea principală în clădirea Tetrului Național și a Operei Române. Iar o problemă ridicată este înlocuirea scărilor de marmură de la intrarea în teatru cu unele de bazalt.

Clujean, despre esplanada din fața Teatrului Național: Finisajele sunt demne de o banală parcare de cartier

„Reabilitare sau debilitare? Există o abordare diferită a proiectelor unei urbe, oriunde în lumea asta. Una e să faci un trotuar, o parcare, să pui niște borduri pe o stradă lăturalnică, puțin circulată, și cu totul alta e să reabilitezi un spațiu public de maximă vizibilitate și atractivitate, cum e o piațetă centrală din fața unei instituții de cultură de prim rang, în speță Teatrul și Opera Națională”, a scris Silion Vasile, pe Facebook.

teatru cluj dale lucrari (2)

Acesta a arătat că s-a criticat în public faptul că proiectul acestei reabilitări a dus la „înlocuirea scărilor de marmură albă de la intrarea monumentală în Teatrul Național cu niște trepte de bazalt gri, banal, același bazalt pe care îl întâlnim în fața gării, în stația de autobuz, la stadion sau la ștrand.

Dar felul cum au fost încropite dalele de bazalt din fața Teatrului Național denotă nepăsare, incompetență, dacă nu de-a dreptul prostie!

teatru cluj dale lucrari (3)

După părerea mea, finisajele acestea sunt demne de o banală parcare de cartier, nu de unul dintre cele mai reprezentative locuri ale Clujului, cartea de vizită a orașului, situl de excelență culturală, locul unde se întinde covorul roșu pentru marile evenimente de peste an.

Locul ăla miroase deja a sărăcie, a ieftineală, mai mult o încropire făcută la repezeală decât o lucrare cu care să te mândrești peste ani”, a mai spus acesta.

Foto: Facebook

Citește mai departe

CULTURA

Parastas și depunere de coroane în memoria lui Iuliu Maniu la Cluj. Se depun flori și la statuia care a fost dată jos

Publicat

Fundația Corneliu Coposu, Asociația Casa Memorială „Iuliu Maniu” de la Bădăcin, Clubul Monarhiștilor Clujeni, Fundația „Doina Cornea”, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Fundația Culturală Memoria, Fundația Academia Civică, Asociația 21 Decembrie 1989 anunță mai multe manifestări comemorative care vor avea loc la Cluj-Napoca în memoria omului politic Iuliu Maniu. 

Astfel, sâmbătă, 4 februarie 2023, la ora 17.00, la Catedrala Greco-Catolică a Martirilor și Mărturisitorilor veacului 20 din Cluj-Napoca, va avea loc o slujbă de parastas în memoria lui Maniu.
După desfășurarea serviciului religios vor avea loc scurte evocări și mărturii despre Sfinxul de la Bădăcin.
La sfârșitul ceremoniei se vor depune coroane, jerbe și flori la statuia marelui om politic din Piața Ștefan cel Mare.

Reamintim că statuia a fost dată jos de muncitorii care efectuează lucrări de modernizarea zonei, după care, la presiunea opiniei publice, aceasta a fost repusă pe soclu.

Manifestările au loc la 150 de ani de la nașterea lui Iuliu Maniu (8 ianuarie 1873) și la 70 de ani de la moartea sa în Temnița Sighetului (5 februarie 1953).

Citește și FOTO. Statuia lui Maniu, dată jos cu excavatorul. Finanţatorul statuii, academicianul Emil Borzo: „Sunt şocat”

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax