Connect with us

EVENIMENT

FOTO. Şeful IPJ Cluj îşi ţine la secret averea. Nedepunerea declaraţiei: contravenţie sau infracţiune

Publicat


mihai rus

Noul şef al IPJ Cluj, chestorul de poliţie Mihai Rus, are 43 de ani şi conduce poliţia clujeană din octombrie 2022, ca împuternicit, după ce i-a luat locul fostului şef sl IPJ Cluj, Mircea Rus, aflat cu treabă infracţională pe la DNA.

Grabă cu avansarea, nu şi cu declaraţia de avere

rus mihai declaratie avere 2

La o lună de la împuternicirea sa în funcţia de şef al IPJ Cluj, el a fost avansat de la gradul de comisar șef la gradul profesional de chestor de poliție. Deşi cu avansarea s-au grăbit lucrurile, Mihai Rus nu are depusă declaraţia de avere, chiar dacă a trecut aproape un an de la împuternicire sa la conducerea IPJ Cluj. De altfel, pe site-ul IPJ Cluj şi pe cel al Poliţiei Române nu figurează nici în anii anteriori vreo declaraţie de avere şi de interese ale lui Mihai Rus, ceea ce nu se întâmplă în cazul omologilor săi din alte judeţe. Probabil că, aşa cum se spune, cea mai mare avere este familia, iar în acest caz poate că este suficient faptul că Mihai Rus este nepot al fostului ministru de interne Ioan Rus.

rus mihai declaratie avere 1

Singurele date publice făcute de Mihai Rus sunt cele din CV-ul său.
Mihai Rus a absolvit Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a UBB în 2004, apoi Facultatea de Ştiinţe Economice (în 2007) şi Facultatea de Drept (în 2014) a Universităţii „Bogdan Vodă).
Printre altele, în 2006 – 2011 a fost ofiţer în cadrul D.G.P.I.; 2013 – 2018: şef birou în cadrul Brigăzii Operaţiuni Speciale Cluj-Napoca; 21 octombrie 2022 – prezent – împuternicit şef al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

mihai rus alba

De exemplu, tiz-ul său de la Alba, Mihai Rus, adjunct al şefului IPJ Alba, are disponibile ambele declaraţii, ca fişiere ataşate, la prezentarea sa pe site

Ce spune legea

Legea nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative prevede că dispoziţiile legii se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:
Preşedintele României;
consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat;
preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii;
membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia Europeană din partea României;
primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;
membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, asimilaţii acestora, precum şi asistenţii judiciari;
personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;
judecătorii Curţii Constituţionale;
membrii Curţii de Conturi şi personalul cu funcţii de conducere şi de control din cadrul acesteia;
preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie;
Avocatul Poporului şi adjuncţii săi;
preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
membrii Consiliului Concurenţei;
membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;
membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
membrii Consiliului Economic şi Social;
membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;
membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului;
membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune;
preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi membrii Consiliului Naţional de Integritate;
directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;
directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi;
personalul diplomatic şi consular;
directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, prim-adjunctul şi adjunctul său;
directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, primadjunctul şi adjuncţii săi;
aleşii locali;
persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;
persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;
personalul încadrat la cabinetul demnitarului în administraţia publică centrală, precum şi personalul încadrat la cancelaria prefectului;
membrii consiliilor de administraţie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, companiilor şi societăţilor naţionale sau, după caz, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau semnificativ;
guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administraţie, angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României, precum şi personalul din conducerea băncilor la care statul este acţionar majoritar sau semnificativ;
personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum şi personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;
preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale;
prefecţii şi subprefecţii;
candidaţii pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar.
(2) Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei nr. 1.

(3) Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. – (1) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
(2) Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din declaraţie, potrivit anexei nr. 1. Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

(3) În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii, persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună noi declaraţii de avere şi declaraţii de interese.

Contravenţii şi infracţiuni

Art. 27. – (1) Nerespectarea obligaţiei de a răspunde solicitărilor Agenţiei, prevăzute de prezenta lege, se sancţionează cu amendă civilă de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere. Sesizarea instanţei se face de către inspectorul de integritate din cadrul Agenţiei.

(2) Instanţa competentă să decidă aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) este judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul persoanei juridice sancţionate sau domiciliul persoanei fizice sancţionate. Judecata se face de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor.

(3) Hotărârea instanţei prin care se aplică amenda este supusă recursului, în termen de 10 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei absenţi.

Art. 28. – Fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere sau declaraţii de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

Art. 29. – (1) Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta lege, precum şi nedeclararea, în declaraţia întocmită potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Cum să reduci căldura din mașină pe caniculă. Atenție, șoferi. Temperaturile extreme pot dăuna sănătății unui vehicul

Publicat

De

Cum reduci căldura din mașină

Temperaturile extreme afectează negativ orice mașină. Vara aceasta se anunță a fi una dintre cele mai călduroase din istoria înregistrată a României, cu temperaturi care depășesc în anumite zone limita de 40 de grade Celsius.

Căldura extremă, care nu ocolește nici Clujul, poate dăuna sănătății unui vehicul, ducând la reparații costisitoare și la o valoare reziduală mai mică. De aceea este important să reduci căldura din mașină.

Cum să reduci căldura din mașină pe caniculă. Atenție, șoferi. Temperaturile extreme pot dăuna sănătății unui vehicul

Având în vedere aceste lucruri, experți din cadrul companiei de date auto carVertical vin cu sfaturi utile despre cum să poți minimiza riscul de supraîncălzire a mașinii ca să o menții în formă optimă pe tot parcursul verii.

Parchează la umbră

Dacă este posibil, nu lăsa niciodată mașina direct în razele soarelui pentru perioade lungi de timp. Căldura poate distruge interiorul din piele până în punctul în care acesta începe să crape. Ca să nu mai vorbim de faptul că soarele afectează vopseaua mașinii și orice piese din plastic.

Desigur aceste daune nu se întâmplă de pe o zi oe alta, dar dacă vrei să-ți păstrezi mașina într-o stare bună pe o perioadă lungă de timp, parchează-o la umbră sau într-un garaj. Până și să te urci într-o mașină încinsă este neplăcut și vei consuma multă energie ca s-o răcești.

Matas Buzelis, expert auto din cadrul carVertical, sugerează să parchezi mașina în așa fel încât să nu fie cu fața la soare.

„Nu este nimic mai neplăcut decât să intri într-un vehicul și să te așezi pe scaunele din piele neagră care au fost expuse direct la razele soarelui preț de câteva ore.

Asigură-te că mașina este poziționată în așa fel încât soarele bate din spate până în momentul în care trebuie să te sui la volan, astfel încât scaunele și volanul să nu se încălzească prea tare”, explică domnul Buzelis.

Deschide puțin toate ferestrele

Dacă păstrezi geamurile laterale deschise câțiva centrimetri, chiar și atunci când mașina este parcată afară, direct la soare, temperatura din cabină nu va fi insuportabilă.

„Aerul cald urcă și se evaporă prin geamurile deschise. Mai mult, dacă există chiar și cea mai mică urmă de vânt, interiorul mașinii va fi mult mai răcoros decât în cazul în care geamurile ar fi fost lăsate complet închise”, spune Buzelis.

Asigură-te că aerul condiționat funcționează la capacitate optimă

Înainte să înceapă vara și temperaturile să urce vertiginos, este important să vezi care este starea sistemului de aer condiționat. Dacă încă n-ai mers cu mașina la service, poate ar fi cazul s-o faci.

Un filtru de aer murdar, un termostat defect sau gurile de ventilație blocate te vor face să te simți ca și cum ai fi într-o saună când îți conduci mașina. Asigură-te că aparatul de aer condiționat funcționează așa cum trebuie și că-ți poate oferi confortul pe care-l meriți.

Nu aștepta până în ultimul minut pentru a remedia eventualele probleme de AC, coada de așteptare la service este mai lungă decât crezi pe timp de vară.

Monitorizează presiunea în anvelope

Vremea caldă duce la creșterea presiunii în anvelope, fenomen care în cazuri rare poate provoca o explozie. Pentru fiecare creștere de 10°C a temperaturii, presiunea în anvelope crește și ea cu 0,1 bar, chiar și atunci când mașina stă pe loc.

Verifică regulat presiunea în anvelope ca să fii sigur că sunt umflate respectând cu strictețe recomandările producătorului.

Căldura poate duce și la o uzură prematură, așa că fii atent la grosimea cauciucului. În caz contrar, riști să-ți fie afectate manevrabilitatea și frânarea mașinii, punându-te în situații periculoase când conduci.

„Presiunea crescută face ca segmentul de mijloc al anvelopei să se uzeze mai repede decât părțile exterioare sau cele laterale. Dacă nu inspectezi presiunea la fiecare câteva mii de kilometri, anvelopele se pot uza și prin urmare vor avea o aderență slabă pe un carosabil umed”, explică expertul auto al carVertical.

Verifică nivelul antigelului/lichidului de răcire

Majoritatea motoarelor auto funcționează optim în intervalul de temperatură cuprins între 90°C și 105°C. Prin urmare, dacă nu este suficient lichid de răcire, motorul se poate supraîncălzi. Când afară este extrem de cald, aceste procese sunt accelerate.

Verifică toate furtunele și vezi dacă există fisuri, deoarece ultimul lucru pe care-l vrei într-o zi fierbinte de vară este să ai de-a face cu o scurgere de lichid. Dacă nivelul lichidului de răcire este insuficient, completează-l cât mai repede ca să-ți protejezi motorul.

Folosește parasolare

Parasolare reflectă lumina soarelui, păstrând interiorul mașinii mai răcoros. Dacă în timpul verii trebuie să parchezi vehiculul în spații deschise, parasolare mențin temperatura din interior la un nivel mai scăzut.

Estimările spun că te poți aștepta la o reducere de până la 25% a temperaturii interioare a mașinii atunci când folosești un parasolar.

Menține un nivel adecvat al uleiului de motor și a celorlalte lichide

Căldura reduce vâscozitatea uleiului de motor – devine mai subțire și nu lubrifiază atât de bine piesele autoturismului. Gradul crescut de frecare duce, de asemenea, la un consum mai mare de combustibil. Este important să schimbi uleiul la timp, altfel vei afecta sănătatea mașinii.

Asigură-te că ai suficient ulei de motor pe tot parcursul verii și verifică toate celelalte lichide ale mașinii (de frână, transmisie și servodirecție).

Verifică bateria

În timp ce mulți șoferi cred că doar temperaturile scăzute afectează sănătatea bateriei și vara are un impact mare asupra acesteia.

Căldura extremă poate face ca electroliții bateriei să se evapore, să crească coroziunea și să provoace sulfatare. Bateriile folosite în țările cu climă caldă au de obicei o durată de viață mai scurtă decât cele utilizate în zone cu climă blândă.

Dacă nu ai mai verificat starea bateriei de câțiva ani de zile, este o idee bună să o faci acum ca să nu te trezești într-o zi că nu mai poți să pornești mașina.

Răcorește-ți mașina înainte s-o conduci

Când ai intrat într-o mașină încinsă te simți ca și cum mergi printr-un câmp de lavă. Cel mai bun sfat – nu face asta!

Înainte de a porni la drum, deschide toate ușile și pornește aerul condiționat, astfel încât mașina să se răcească. Nu doar că este neplăcut să conduci într-o mașină fierbinte la interior da-i și riscant, având în vedere că poți ameți sau ți se poate face greață.

Când pornești la drum, ține geamurile deschise câteva minute ca să iasă tot aerul cald rămas în interior. Închide geamurile numai când sistemul de aer condiționat începe să scoată aer rece.

Depui ceva mai mult efort să-ți întreții mașina vara, dar nu atât de mult încât să-ți dea dureri de cap. Cu ceva planificare și dacă faci lucrări mici de rutină regulat, te asiguri că mașina ta va fi în cea mai bună stare pentru a rezista chiar și în zilele fierbinți de vară.

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. Cât costă mâncarea la Electric Castle? 48 de lei porția de mici vegetali, la fel costă un burger. 18 lei e o doză de bere

Publicat

De

mâncarea

Prețurile la mâncare în cadrul festivalului Electric Castle de la Castelul Banffy din Bonțida fac greu de acoperit costurile pentru gurmanzi pentru toată perioada festivalului.

O masă costă în jur de 60 de lei pentru o persoană. Pentru o bere sau un suc, festivalierii mai scot din buzunar 14-18 lei lei, iar pentru un desert, între 20 și 35 de lei.

Un burger – 48 de lei, la fel cât o porție de mici vegani

O porție de trei mici costă 24 de lei, în timp ce patru mici vegetali ajung să coste 48 de lei. Un burger fără cartofi prăjiți costă 48 de lei, iar un steak de vită 70 de lei.

O ciorbă de burtă e 25 de lei. Un bol cu falafel și garnituri este 42 de lei, iar o porție de nuggets vegetale cu cartofi dulci – la 48 de lei.

Felia de pizza

Un hot dog cu cașcaval și diverse topping-uri costă 30 de lei.

O porție de nachos este 39 de lei, iar trei tacos costă 42 de lei. O porție de spaghete vegane costă 48 de lei.

Un wrap de vită este 48 de lei, iar unul de pui – 43 de lei. O felie de pizza se vinde cu 19 lei, iar un sandwich cu jamon, cu 55 de lei.

Minimarket în incinta festivalului

O ofertă mai accesibilă e adusă în cadrul festivalului de Lidl, atât prin minimarket-ul amenajat în incinta Electric Castle, de unde festivalierii pot cumpăra produse de patiserie, lactate sau fructe și dulciuri, cât și prin taraba din foodcourt cu prețuri mai accesibile decât la celelalte.

O porție de paste costă aici între 20 și 22 de lei, un burger, 25 de lei, iar o porție de cartofi prăjiți – 9 lei.

35 de lei, un pahar de înghețată

O waffa cu înghețată, nutella și fructe ajunge la 40 de lei, în timp ce o waffa pe băț cu diverse topping-uri costă 35 de lei.

Un pahar de înghețată handmade de de 150 de grame costă 35 de lei.

O plăcintă cu ciocolată sau cu gem costă 20 de lei.

O porție de churros (5 bucăți) costă 28 de lei. O clătită cu înghețată și fructe costă 37 de lei.

Cât costă băutura la Electric Castle?

mancarea

La capitolul băuturi, festivalul oferă o varietate de băuturi alcoolice și non-alcoolice.

Un pahar de vin costă în 24-29 de lei, o apă plată sau minerală, 9 lei, iar o doză de bere de 500 ml costă 18 lei.

O doză de suc de 330 ml este 14 lei, iar o apă cu vitamine, 17 lei.

Participanții la festival pot încerca și o gamă largă de bere artizanală, însă la un preț mai mare. O halbă de bere costă în 18-27 de lei.

Cocktail la 48 de lei

Pentru cei cu gusturi rafinate, prețurile sunt pe măsură. Festivalul oferă un cocktail bar sofisticat, unde un pahar de 180 ml poate ajunge la 48 lei.

Cei care dispun de un buget mai redus au oferte din plin și în afara festivalului.

Localnicii de pe strada principală și din zona festivalului oferă porumb fiert, iar alți producători cu rulote fac kurtos kalacs, burgeri sau grătare.

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. Frumoși sunt Munții Apuseni. Un adevărat colț de paradis, Cheile Galbenei

Publicat

Apuseni

Cheile Galbenei, din Parcul Natural Apuseni, sunt un adevărat colț din paradis.

”Cheile Galbenei încep brusc de la piciorul unui perete vertical de calcar de câteva sute de metri înălțime.

Aici se află Izbucul Galbenei, un mic lac care este alimentat pe dedesubt de apa care drenează subteran întregul bazin închis Padiș – Cetățile Ponorului și reapare printr-o peşteră tunel, unde apa râului intră zgomotos.

În cheile Galbenei sunt 93 de peșteri, iar cele mai importante dintre acestea sunt Peștera Vârseci și Peștera cu Aluviuni.

Accesul în Cheile Galbenei poate fi făcut din Poiana Glăvoi, pe marcaj punct galben. Traseul  este accesibil doar turiștilor cu o bună pregătire fizică”, arată Romsilva.

Parcul Natural Apuseni acoperă zone din 3 județe: Cluj, Alba și Bihor

Parcul Natural Apuseni, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor –Romsilva , are o suprafață de 76.064 de hectare, în zona Munților Apuseni, pe teritoriul județelor Cluj, Bihor și Alba, din acestea 50.793 fiind păduri.

Zona Munților Apuseni, în care se află Parcul Natural Apuseni, a fost inclusă de presitigiosul post de televiziune CNN în topul celor mai frumoase locuri din Europa, iar Comisia Europeană a acordat Parcului Natural Apuseni în 2009 titlul ”Destinație Europeană de Excelență” în cadrul proiectului EDEN.

Sursa foto: Florin Coraș, Parcul Natural Apuseni

Citește mai departe

EVENIMENT

Consultații medicale gratuite la Health Fest 2024, festivalul pentru sănătate care va avea loc la Cluj-Napoca

Publicat

Health Fest

Parcul Central din Cluj-Napoca va găzdui, în weekend-ul 26-28 iulie,  unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii, Health Fest, care va avea loc la clădirea Casino.

Evenimentul, dedicat sănătății și bunăstării, promite să ofere participanților o varietate de activități și experiențe benefice pentru trup, minte și suflet.

Programul Health Fest

– Vineri, 26 iulie:14:00 – 22:00

– Sâmbătă, 27 iulie:10:00 – 20:00

– Duminică, 28 iulie:10:00 – 22:00

Zonele Health Fest

1. Zona de relaxare: Un spațiu unde participanții se pot destinde și bucura de băuturi sănătoase.

2. Zona centrală (clădirea Casino): Diverse terapii, standuri ale partenerilor și cabinet cu consultații gratuite.

3. Zona recreativă în spatele Casino-ului: Activități pentru copii și o bătaie cu apă sâmbătă, de la ora 13:00.

Activități și experiențe

-Consultații gratuite

– Bătaie cu apă

– Spatiu de joacă

– Socializare

– Expoziții de tablouri și produse handmade.

– Terapie cu vindecare energetică și psihoterapie.

– Sesiuni de exerciții oculare și emoționale.

– Activități pentru copii și interacțiune cu medicii.

– Sesiuni informaționale și evaluări fizice.

– Promovare de sucuri și băuturi sănătoase.

– Minisedințe demonstrative de terapie Bowen pentru adulți și copii.

– Mascotă interactivă și pictură pe față pentru copii.

– Monitorizarea sănătății și consiliere medicală.

– Demonstrații de terapie yumeiho.

– Scanare 2D pentru sănătate.

– Demonstrații de produse de curățenie ecologice.

– Analiză comportamentală și tehnici de leadership.

– Testare de scaune auto pentru copii și măsurarea alcoolemiei.

– Demonstrații de prim ajutor.

– Degustare de produse și tombole.

– Alergare de grup/ Alergare cu tricouri ude

– Ateliere cu exerciții pentru sănătate.

– Workshop-uri de promovare a sănătății.

– Testări pentru pacienți cu diverse afecțiuni.

”Health Fest 2024 este evenimentul ideal pentru toți cei care doresc să exploreze noi modalități de a-și îmbunătăți sănătatea și starea de bine.

Fie că sunteți în căutarea unor tehnici de relaxare, a unor informații medicale de actualitate sau pur și simplu doriți să petreceți timp de calitate cu familia, Health Fest vă oferă toate acestea și multe altele”, au declarat organizatorii de la Organizația Tinerilor Medici Cluj.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax