Connect with us

ACTUALITATE

FOTO. REVOLTĂ la Centrul pentru Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Managerul Adriana Irimieș, ”comportament dictatorial”

Publicat


irimies

Sindicatul „Tradiții Clujeneˮ al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj își prezintă, într-un memoriu, îngrijorarea și nemulțumirea față de modalitatea în care se desfășoară managementul instituției.

În documentul trimis Consiliului Județean Cluj, instituție de care aparține, sindicaliștii aduc la cunoștință metodele profesionale și comportamentale inadecvate prin care managerul Adriana Irimieș a dezvoltat în ultimii ani un management defectuos al instituției.

Redăm intergral memoriul sindicaliștilor care au declanșat o grevă japoneză și au purtat la un eveniment public banderole albe pe braț, iar în cazul în care solicitările lor nu sunt luate în considerare vor recurge și la alte forme de protest.

cultura 3

Mediu ostil de muncă

”Datorită deciziilor si comportamentului doamnei manager în cadrul instituției, au apărut stresul si tensiunea, s-a creat un mediu ostil, totodată au fost încălcate în mod repetat drepturile profesionale și sociale ale angajaților.

Prin urmare, dorim să aducem în atenția dumneavoastră următoarele:

 1. SLABELE CUNOȘTINȚE PROFESIONALE ȘI LIPSA DE EXPERIENȚĂ ÎN ACTIVITATEA DE MANAGER:

– Prin modul în care și-a desfășurat activitatea și prin deciziile pe care le-a luat până în prezent, doamna manager Irimieș Adriana-Emilia, a creat suspiciuni în rândul angajaților cu privire la experiența și pregătirea profesională necesare pentru ocuparea funcției de manager.

cultura 1

– Întrucât în prezent doamna manager se află în procesul de definitivare al studiilor, vă aducem la cunoștință faptul că în cadrul instituției noastre, 90% din angajați sunt persoane cu studii superioare, masterat, unii chiar cu doctorat, toți angajații având vechimea și experiența necesară pentru a performa în domeniul cultural, în domeniul cercetării folclorice și în sectorul administrativ-resurse umane.

– Ca atare lipsa de experiență și lipsa de pregătire profesională se remarcă adesea în felul în care doamna manager conduce instituția, angajații întâmpină dificultăți în colaborarea cu managerul astfel încât Sindicatul „Tradiții Clujeneˮ consideră că se impune analizarea calificărilor, experienței și a activității profesionale ale acesteia.

– Aceasta nu comunică din punct de vedere ierarhic, demarează multiple proiecte cu un conținut profesional îndoielnic și nu promovează în mod adecvat cultura tradițională a județului Cluj; marea majoritate a deciziilor le ia fără să se consulte cu șefii de compartimente, nu colaborează în mod corespunzător cu departamentul administrativ și resurse umane și nu acceptă propunerile persoanelor avizate.

– Doamna manager este adesea plecată de la locul de muncă, este implicată permanent în acțiuni de cercetare pe teren, în acțiuni educative, este „autorˮ în publicațiile elaborate în cadrul instituției și este implicată în mod frecvent în activități prin care își promovează propria persoană în detrimentul realizării unui management de calitate. Toate aceste activități ar trebui să fie întreprinse de oamenii de specialitate angajați ai instituției.

 1. MANIFESTĂ UN COMPORTAMENT NECONFORM LA ADRESA ANGAJAȚILOR DIN INSTITUȚIE:

– De mai multe ori de când a fost numită manager, doamna Irimieș Adriana-Emilia a utilizat metode de monitorizare și intimidare a membrilor din instituție prin apeluri telefonice chiar și înafara orelor de program prin care solicită diferite informații și explicații.

– O altă formă de exercitare a presiunilor asupra angajaților este efectuarea de controale inopinate, personale sau prin intermediul altor angajați, pe care îi trimite să supravegheze activitatea la sala de repetiții a Serviciului de Promovare și Spectacol, toate acestea în condițiile în care doamna manager nu și-a manifestat vreo nemulțumire cu privire la desfășurarea activității acestui compartiment.

– În ceea ce privește atmosfera stresantă din cadrul biroului administrativ și cel de resurse umane, aceasta pune presiuni asupra colectivului chemând angajații separat la discuții în biroul personal, unde solicită informații cu privire la ceilalți angajați ai instituției. A încercat chiar să însceneze fapte neadevărate punând presiuni pe angajați să scrie procese verbale unii contra celorlalți.

– Doamna manager Irimieș Adriana Emilia desfășoară o modalitate de management prin care recurge la deprecierea oamenilor valoroși, ajungând până la eliminarea lor din anumite proiecte, totodată prezintă un comportament inconsecvent, astfel încât, în decursul unui interval scurt de timp, aceasta a decis modificarea fișelor de post de mai multe ori, aspect care a generat suspiciuni și nemulțumiri în rândul angajaților.

– În anul 2021, face abuz de funcție, și constrânge angajații să semneze fișele de post în prezența dânsei, fără să acorde timp necesar angajaților pentru a citi documentele nou modificate. În același an, cu câteva zile înainte de desfășurarea unui eveniment artistic a apărut alături de juristul instituției la una din repetițiile Orchestrei „Cununa Transilvanăˮ și a solicitat semnarea unui proces-verbal scris în prealabil, al cărui conținut nu era cunoscut, însă în urma unor discuții tensionate angajații au refuzat semnarea documentului respectiv.

– În ceea ce privește proiectul educativ, din cadrul compartimentului de Educație Permanentă, precizăm faptul că acest proiect a fost inițiat și conceput de către fostul manager, care astăzi este exclus aproape integral din cadrul propriului concept intelectual pe care l-a elaborat și l-a desfășurat mai mulți ani în cadrul instituției. Totodată, proiectul se derula în colaborare cu Serviciul de Promovare și Spectacol, care a fost exclus din aceste acțiuni educative, încercându-se minimalizarea și reducerea activității compartimentului în mod intenționat.

– Doamna manager Irimieș Adriana Emilia, trimite angajaților multiple înștiințări în scris prin care solicită să i se ofere de urgență un răspuns cu privire la problemele pe care aceasta le invocă inopinat.

– Adesea, dânsa dorește să fie lipsită de responsabilitate pentru eventualele măsuri abuzive pe care le ia, iar în acest sens solicită subalternilor să își asume responsabilitatea pentru decizii care îi aparțin ei și pentru care nu dorește să își asume responsabilitatea.

– Prezintă un comportament dictatorial, nu acceptă alte opinii decât cele care îi aparțin și încearcă tot timpul să și le impună, prin presiuni exercitate asupra angajaților, cărora le ordonă pe un ton răspicat să tacă în fața dânsei, unii dintre aceștia fiind chiar scoși afară din biroul dumneaei.

– Astfel, angajații sunt împiedicați să își desfășoare activitatea în condiții optime iar prin aceste comportamente se crează presiuni și tensiuni, climatul psihosocial la locul de muncă devenind greu de suportat pentru angajați.

– Prin modalitatea în care doamna manager înțelege să își exercite funcția pe care o deține, angajații, se simt uneori intimidați, umiliți din punct de vedere profesional și în anumite context chiar rușinați de situațiile la care sunt expuși.

 1. NU ÎȘI EXERCITĂ ÎN MOD CORESPUNZĂTOR ATRIBUȚIILE DE MANAGER:

– Doamna manager Irimieș Adriana-Emilia are obiceiul să tergiverseze sau să nu răspundă solicitărilor scrise și înregistrate de angajați, dar ea are pretenția să i se răspundă zilnic sau chiar de urgență la solicitările scrise. La scurt timp după instalarea în funcția de manager, doamna Irimieș Adriana Emilia, și-a dedicat o parte din atribuțiunile de serviciu în scopul devenirii „folclorist-autorˮ publicând în una din volumele realizate în cadrul instituției noastre, ocazie cu care a decis organizarea unui eveniment de lansare al publicației în localitatea Huedin.

– A indus angajații în eroare de mai multe ori, prin prezentarea unor aspecte care nu corespundeau cu adevărul, doar pentru ca angajații să fie de acord cu deciziile dumneaei. Astfel, anul 2021 a refuzat să soluționeze problemele din instituție, precum cele legate de angajații

vaccinați și cei nevaccinați, a creat incertitudine și discriminare punând presiuni pe angajații nevaccinați să solicite în nume propriu munca la domiciliu. În acest fel, a dat dovadă de incapacitate profesională în luarea deciziilor importante din instituție.

– În decursul aceluiași an, angajații Serviciului Promovare și Spectacol au schimbat în mod repetat locația în care își desfășurau în acel moment activitatea. Doamna manager a convins angajații prin inducere în eroare că cea mai bună locație pentru desfășurarea repetițiilor este cea din cadrul Bibliotecii Județene Octavian Goga de pe Strada Mihail Kogălniceanu nr.7.

– Cu toate că această sală nu a îndeplinit condițiile necesare pentru a desfășura – repetiții, nici raportat la activitatea artistică pe care o desfășoară membrii orchestrei, nici din punct de vedere al asigurării conditiilor igienico-sanitare și al distanțării, angajații au fost convinși să accepte această locație timp de aproximativ patru luni, până în momentul în care condițiile improprii ale locației (frig, aer irespirabil, uneori lipsa apei la toaletă și uneori lipsa curentului) au devenit greu de suportat.

– Pentru a determina angajații să accepte locația, doamna manager a recurs la dezinformări, comunicând angajaților faptul că vor beneficia de un loc de parcare, totodată a invocat costurile foarte ridicate în ceea ce privește chiria sălii în care Serviciul Promovare și Spectacol își – desfășura activitatea înainte, aspect care s-a dovedit a nu fi adevărat.

– În cele din urmă, după sesizările verbale și scrise ale angajaților, începând cu luna aprilie 2022, Serviciul Promovare și Spectacol și-a reluat activitatea în sediul de la Casei Armatei, unde de altfel își desfășurase activitatea mai bine de 15 ani.

– Prin decizia schimbării în mod repetat a sălii de repetiții s-a creat stres și nesiguranță la locul de muncă iar angajații nu sunt siguri nici în acest moment că sala actuală va fi folosită o perioadă mai lungă de timp.

– Pe lângă faptul că induce deseori angajații în eroare prin ceea ce transmite sau garantează, areși un comportament abuziv și necorespunzător poziției sale de manager. În anul 2019 a scos afară pe ușa instituției pe fostul manager interimar care tocmai ieșise la pensie, eveniment care a zdruncinat climatul psihosocial al angajaților, deoarece astfel de evenimente nu cunoaștem să se mai fi petrecut în instituția noastră.

– Totodată, interzice oamenilor din public să realizeze fotografii sau poze în timpul spectacolului, iar la unul dintre spectacolele instituției a atenționat un om din public, interzicându-i filmarea cu telefonul personal. Acel domn s-a simțit jignit și a părăsit locația unde se desfășura proiectul cultural. Acest eveniment a atras atenția celor prezenți iar în acest sens sindicatul dorește să precizeze faptul că angajații nu sunt de acord cu astfel de interziceri și comportamente față de publicul care apreciază activitatea instituției și care participă în mod constant la evenimentele noastre. Astfel de fapte nu sau mai întâmplat, întotdeauna publicul larg, a avut permisiunea să utilizeze telefonul mobil pentru a face o poză la un spectacol, într-un spațiu public.

– interzicerea pozelor și filmărilor în cadrul evenimentelor instituției, a devenit o regulă după cum prezintă regulamentul oficial al publicului spectator publicat pe site-ul instituției traditiiclujene.ro., regulament pe care angajații îl consideră total inoportun și inadecvat.

– Tot o formă de inducere în eroare a angajaților se leagă de aducerea în timp util la cunoștința angajaților, a calendarului de activități viitoare. În una din întâlnirile avute cu doamna manager la punctul de lucru al Orchestrei Cununa Transilvană, angajații în unanimitate au solicitat să fie informați cu privire la acțiunile ce vor urma, însă această solicitare a rămas nesoluționată.

– În ceea ce privește obligația de bună administrare a instituției, doamna manager nu promovează în mod echidistant imaginea tuturor compartimentelor. Prin postările care reies din site-urile specifice

promovării aceasta încearcă să mușamalizeze activitatea Serviciului Promovare și Spectacol, astfel încât dumneaei are o înclinație înspre a se promova pe sine, fapt care se dovedește prin postările online de actualitate.

– Tot în acest sens este de menționat faptul că doamna manager are un comportament inconsecvent și derutant, deoarece stabilește anumite evenimente culturale, pe care ulterior le anulează din motive care nu au la bază un criteriu profesional bine determinat.

– Aceasta desfășoară o activitate lipsită de transparență și trezește bănuieli serioase cu privire la modalitatea în care sunt disponibilizate fondurile instituției.

– În mod nejustificat si inechitabil, oferă la unii colaboratori sume foarte mari pentru prestații, iar la alții cu mult mai mici. În ceea ce privește, fondurile atribuite proiectelor din instituție, există suspiciuni legate de costurile anumitor proiecte, aspect care din punctul de vedere a Sindicatului „Tradiții Clujeneˮ, considerăm că se impune a fi analizat și clarificat.

– Totodată, doamna manager a colaborat în mod frecvent cu televiziunea Hora Tv, de altfel o televiziune la care dânsa este invitată în mod constant. Tot în acest sens, doamna manager are preferințe în ceea ce privește colaborarea doar cu anumiți artiști, aspect care afectează promovarea valorilor clujene.

Prin modalitatea în care doamna Irimieș Adriana Emilia înțelege să efectueze managementul instituției, se evidențiază faptul că aceasta utilizează instituția în scopul propriei promovări însă în detrimentul aspectului cultural și cel profesional.

Prin acest demers solicităm în mod respectuos să luați măsurile necesare pentru remedierea problemelor existente în cadrul C. J. C. P. C. T. Cluj, asupra abuzului în serviciu, abuzului de putere, împotriva încălcării în mod repetat a îndatoririlor de serviciu, împotriva dezvoltării unui mediu stresant și ostil la locul de muncă”, se arată în memoriul sindicatului ”Tradiții Culturale”.

Sursa foto: Facebook – Adriana Irimieș

Urmărește știrile Cluj24.ro pe Google News

Urmărește știrile Cluj24.ro pe Google News


Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger




Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Dueluri de foc pentru echipele clujene în prima etapă a SuperLigii de fotbal

Publicat

De

u cluj 2

Vineri a avut loc tragerea la sorți care va stabili prima etapă a SuperLigii de fotbal, noua denumire a Ligii I. Echipele clujene vor avea dueluri de foc.

CFR Cluj întâlnește acasă Rapidul, care își sărbătorește centenarul în acest sezon și urmărește o calificare în cupele europene.

”U” Cluj va întâlni în deplasare pe FCSB.

Campionatul va avea 30 de etape și va fi urmat de play-off, unde vor evolua primele 6 clasate.

Locurile 7-16 vor juca în play-out, unde ultimele două clasate vor retrograda direct. Două echipe vor disputa baraje de menținere în prima divizie, contra locurilor 3 și 4 din liga a doua.

Citește mai departe

EDUCATIE

Noua creșă de pe strada Meziad și-a deschis porțile pentru copiii clujenilor

Publicat

De

cresa meziad1

Noua creșă ”Ursulețul” de pe strada Meziad și-a deschis de sâmbătă porțile pentru copiii clujenilor.

Unitatea are o capacitate de 90 de locuri.

În prezent, în municipiul Cluj-Napoca există 1.487 de locuri în creșe.

Alte 257 de locuri sunt în pregătire:

 • Creșa Negoiu – 90 locuri;
 • Creșa Parcul Feroviarilor – 28 locuri;
 • Creșa Borhanci (parte a HUB-ului educațional) – 99 locuri;
 • Creșa în Dâmbul Rotund – 40 locuri.

cresa meziad

Citește și:

Începe alocarea locurilor din noua CREȘĂ de pe strada Meziad. CALENDARUL repartizării. Ce alte PROIECTE sunt în pregătire

 

Citește mai departe

EVENIMENT

Accident mortal la Cluj. O tânără de 21 de ani a decedat, iar o fată de 10 ani a fost transportată la spital

Publicat

De

img 20220702 wa0001

Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit în această dimineață la un grav accident rutier petrecut la ieșire din localitatea Ciucea spre Cluj-Napoca.

Apelul de urgență a fost primit în jurul orei 7:10, iar pentru misiune au fost mobilizate o autospecială și un echipaj SMURD. În sprijin a venit și o ambulanță SAJ.

Ajunși la fața locului, pompierii au găsit două autoturisme avariate. Într-un autoturism se afla o tânără încarcerată și inconștientă, în stop cardio-respirator.

Folosind echipamentele din dotare, pompierii au descarcerat-o și au predat-o echipajelor medicale, care au început manevrele de resuscitare.

În ciuda eforturilor depuse de echipajul de pe ambulanță și de către pompieri, medicul a constatat decesul tinerei de 21 de ani.

De asemenea, alte trei persoane au fost transportate la spital în stare de conștiență și cu leziuni minore.

Mai exact, a fost vorba despre doi bărbați și o minoră de 10 ani.

Potrivit polițiștilor clujeni, un conducător de 24 de ani a pierdut controlul asupra mașinii și a pătruns pe contrasens.

Citește mai departe

EVENIMENT

SPORT și ARTĂ la Cluj. Ce să faci în IULIE. Principalele evenimente de luna aceasta

Publicat

woman g519a02a2a 640

Luna iulie aduce multă artă și mișcare în oraș. Clujenii și turiștii se pot bucura de vară în cadrul activităților fizice precum dansul și fotbalul, dar și la expoziții de artă sau concerte. Află mai jos care sunt principalele evenimente locale din luna aceasta, destinate atât adulților, cât și copiilor.

Salsa & Bachata – Curs pentru începători, 4 iulie, 18:00, Hotel Belvedere Cluj

Se dă startul unui curs de Salsa & Bachata pentru o grupă nouă de începători. Acesta începe în data de 4 iulie, în Sala Cristal a Hotelului Belvedere, intrarea făcându-se prin spatele hotelului, din parc.

Întâlnirile vor avea loc luni și miercuri, între orele 18:00-18:50.

Abonamentul lunar, reprezentând 8 ședințe (2 ore pe săptămână), costă 200 de lei.

Intră pe: https://sonrisadancecenter.ro pentru a completa formularul de înscriere şi pentru a achita cursul.

Cei interesați pot participa la o ședință și dacă dansul nu este potrivit așteptărilor, primesc banii înapoi.

Încălțămintea va trebui schimbată în sala de curs, prin urmare participanții sunt nevoiți să aducă pantofii de dans separat.

288183977 5063666043750532 4478150130304610294 n

Școală de vară pentru copii, 4 iulie 9:00 – 8 iulie 16:00, Strada Câmpului 93

Copiii cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani sunt așteptați la școala de vară Dance Unity, unde se vor bucura de un program cu activități interactive:

 • 20 de ședințe de dans a câte 60 de minute
 • 5 activități în limba engleză a câte 60 de minute
 • jocuri de comunicare și activități în echipă
 • gustare la ora 11:00
 • prânz la ora 13:00
 • activități la final de săptamană în urma cărora membrilor li se va acorda o diploma de participare

Programul se desfășoară săptămânal (luni-vineri) între orele 9:00-16:00.

Pentru mai multe detalii, accesați siteul danceunity.ro.

279002409 3862125384013122 2304230991822055073 n

Tabără de fotbal, 4 iulie 08:00 – 8 iulie 17:00, Călărie Szilaj Lovastanya

Vino cu prietenii la tabăra de fotbal (atât pentru fete, cât și pentru băieți), la Călăria Szilaj Lovastanya.

Activitățile sunt după cum urmează:

 • Două antrenamente de fotbal în fiecare zi cu antrenor specializat
 • Plimbări cu trăsura
 • Activități sportive și jocuri distractive
 • Tras cu arcul la țintă
 • Plimbări călare în manej
 • Scăldat în piscină

Tabăra este destinată copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, prețul find 600 de lei. Se acordă:

 • 10% reducere pentru 2 frați
 • 20% reducere pentru 3 frați
 • 25% reducere peste 4 frați

Înscrierile în tabără se fac doar cu plata avansului de 50%

Copiii vor veni de acasă zilnic cu pachețel cu mâncare.

Pe toată perioada taberei, copiii vor fi supravegheați de adulți.

Pentru informații și înscrieri, apelează: 0744 484 076 (persoana de contact: Tunyogi Béla).

286427737 5025279624249276 8048736861247916177 n

Quiz Night, 6 iulie, 20:00, L’Autre Café

Miercuri înseamnă Quiz Night la L’Autre Café.

Dacă vrei să-ți testezi cunoștințele și să câștigi premii cu prietenii, ești așteptat la o seară de quiz-uri.

 • Premiul 1: o sticlă de tărie
 • Premiul 2: un rând de bere
 • Premiul 3: un rând de shot-uri

Regulamentul este după cum urmează:

 • echipele trebuie să fie formate din maxim 4 jucători, iar pentru fiecare jucător în plus se va deduce câte un punct din punctajul final
 • telefoanele mobile sunt interzise, cei surprinși riscă descalificarea întregii echipe. Telefonul nu face parte din echipă.

Pentru rezervări sau înscrieri, apelează 0741 245 311.

290805349 1410852015994887 4380044969221286555 n

Terapie Belly Dance – 6 iulie, 19:00, Victor Babeș 33

Ada Caraba invită clujencele într-o nouă călătorie în universul magic al feminității și sănătății feminine printre ritmuri magice, voaluri colorare, mișcări și simboluri sacre în perioada iulie-august.

„În amintirea mult indrăgitului serial vom căuta să dansăm și noi <<Pe urmele Clonei>>

Vom savura și exersa pe piese din serialul Clona iar la final, la ora de coregrafie, vom lega informația într-o coregrafie specifică veselă, senzuală, jucăușă

Dacă înscrierile decurg bine și reușim să ne organizăm în timp util, programul va fi următorul:

Durata curs : 6 Iulie – 24 August 2022 (2 luni – 8 întâlniri)

MIERCUREA va fi seara noastră de răsfăț de la 19.00 la 21.00

19.00 – 20.00 Bazele Dansului Oriental

20.00 – 21.00 Coregrafie <<Pe urmele Clonei>>”, anunță aceasta.

Pentru a putea lucra în condiții de siguranță, numărul de participante este limitat la 16 – 18 persoane.

Pentru înscriere este necesară completarea unui formular, disponibil cu un click aici.

Beneficiile belly dance-ului

Dansul oriental (belly dance) este un vechi ritual de fertilitate îmbogățit ulterior cu diverse elemente artistice pentru un plus de eleganță și spectaculos.

Este o forma sacră de medicină alternativă practicată (ÎN MOD PRIVAT) de femei din cele mai vechi timpuri. Studiul si practica mișcărilor de bază te ajută să îți întărești și menții sănătatea și este șingurul stil de dans creat exclusiv pentru corpul feminin.

Citește și Cursuri TERAPEUTICE de belly dance la Cluj. Beneficii, concepții greșite și alte SECRETE dezvăluite de coregrafa Ada

289354808 3191777797727086 6406617195349635833 n

Expoziție de artă și știință, 7 iulie, 19:00-23:00, Casa Tranzit

𝐂𝐨𝐥𝐥𝐢𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐞𝐬 explorează modul în care arta poate remodela cunoașterea științifică, propunând abordări noi, neconvenționale, ale provocărilor cu care se confruntă planeta noastră astăzi.

Expoziția analizează consecințele profunde ale alăturării expresiilor artistice și cunoașterii științifice, explorând conflictele epistemologice care rezultă din intersecția dintre discipline, metodologii și mentalități. Expoziția este punctul culminant al celor treisprezece rezidențe bazate pe colaborarea dintre artă și știință organizate în cadrul 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑡𝑜𝑝𝑖𝑎: 𝐴𝑟𝑡 𝑚𝑒𝑒𝑡𝑠 𝑆𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝐴𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑜𝑐𝑒𝑛𝑒.

Nisipurile mișcătoare ale interesului artistic și științific față de Antropocen sunt reprezentate în expoziție prin grupajele tematice „Speculative Ecologies / Ecologii speculative”, „Earthly Sensorium / Sensorium pământesc” și „Hacking Technocracy / Piratarea tehnocrației”.

284570696 5442565662428636 2613014774159321192 n

Concert de chitară cu András Vargas, 7 iulie (20:00-22:00), Sancho Panza Mexican Bar & Bistro

Delectează-te cu un recital de chitară în două părți, marca András Vargas. Repertoriul cuprinde muzică clasică, flamenco și compoziții proprii.

Intrarea (suportul artistic) este 20 de lei.

Pentru a fi la curent cu activitatea artistului, urmărește-l pe:

290933230 3283154768622840 7876140940302076776 n

Târgul artizanilor, designerilor și artiștilor din Transilvania, 30 iulie 11:00 – 31 iulie 20:00, Urania Palace

Peste 30 de creatori așteaptă să li se descopere produsele, de la bijuterie și îmbrăcăminte până la decorațiuni interioare și jucării, toate create cu multă grijă și pasiune.

„Avem și o surpriză pentru voi: primii 150 de vizitatori ai târgului vor primi un voucher de reducere de 10% de folosit la expozanții din cadrul târgului”, anunță organizatorii evenimentului.

Intrarea este liberă, deci dacă vrei să susții artiștii locali, poți cumpăra direct de la ei în cadrul târgului.

287589025 754187972662702 7601283300526843496 n

 

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate
Publicitate
Publicitate