Connect with us

ACTUALITATE

FOTO. REVOLTĂ la Centrul pentru Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Managerul Adriana Irimieș, ”comportament dictatorial”

Publicat


irimies

Sindicatul „Tradiții Clujeneˮ al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj își prezintă, într-un memoriu, îngrijorarea și nemulțumirea față de modalitatea în care se desfășoară managementul instituției.

În documentul trimis Consiliului Județean Cluj, instituție de care aparține, sindicaliștii aduc la cunoștință metodele profesionale și comportamentale inadecvate prin care managerul Adriana Irimieș a dezvoltat în ultimii ani un management defectuos al instituției.

Redăm intergral memoriul sindicaliștilor care au declanșat o grevă japoneză și au purtat la un eveniment public banderole albe pe braț, iar în cazul în care solicitările lor nu sunt luate în considerare vor recurge și la alte forme de protest.

cultura 3

Mediu ostil de muncă

”Datorită deciziilor si comportamentului doamnei manager în cadrul instituției, au apărut stresul si tensiunea, s-a creat un mediu ostil, totodată au fost încălcate în mod repetat drepturile profesionale și sociale ale angajaților.

Prin urmare, dorim să aducem în atenția dumneavoastră următoarele:

  1. SLABELE CUNOȘTINȚE PROFESIONALE ȘI LIPSA DE EXPERIENȚĂ ÎN ACTIVITATEA DE MANAGER:

– Prin modul în care și-a desfășurat activitatea și prin deciziile pe care le-a luat până în prezent, doamna manager Irimieș Adriana-Emilia, a creat suspiciuni în rândul angajaților cu privire la experiența și pregătirea profesională necesare pentru ocuparea funcției de manager.

cultura 1

– Întrucât în prezent doamna manager se află în procesul de definitivare al studiilor, vă aducem la cunoștință faptul că în cadrul instituției noastre, 90% din angajați sunt persoane cu studii superioare, masterat, unii chiar cu doctorat, toți angajații având vechimea și experiența necesară pentru a performa în domeniul cultural, în domeniul cercetării folclorice și în sectorul administrativ-resurse umane.

– Ca atare lipsa de experiență și lipsa de pregătire profesională se remarcă adesea în felul în care doamna manager conduce instituția, angajații întâmpină dificultăți în colaborarea cu managerul astfel încât Sindicatul „Tradiții Clujeneˮ consideră că se impune analizarea calificărilor, experienței și a activității profesionale ale acesteia.

– Aceasta nu comunică din punct de vedere ierarhic, demarează multiple proiecte cu un conținut profesional îndoielnic și nu promovează în mod adecvat cultura tradițională a județului Cluj; marea majoritate a deciziilor le ia fără să se consulte cu șefii de compartimente, nu colaborează în mod corespunzător cu departamentul administrativ și resurse umane și nu acceptă propunerile persoanelor avizate.

– Doamna manager este adesea plecată de la locul de muncă, este implicată permanent în acțiuni de cercetare pe teren, în acțiuni educative, este „autorˮ în publicațiile elaborate în cadrul instituției și este implicată în mod frecvent în activități prin care își promovează propria persoană în detrimentul realizării unui management de calitate. Toate aceste activități ar trebui să fie întreprinse de oamenii de specialitate angajați ai instituției.

  1. MANIFESTĂ UN COMPORTAMENT NECONFORM LA ADRESA ANGAJAȚILOR DIN INSTITUȚIE:

– De mai multe ori de când a fost numită manager, doamna Irimieș Adriana-Emilia a utilizat metode de monitorizare și intimidare a membrilor din instituție prin apeluri telefonice chiar și înafara orelor de program prin care solicită diferite informații și explicații.

– O altă formă de exercitare a presiunilor asupra angajaților este efectuarea de controale inopinate, personale sau prin intermediul altor angajați, pe care îi trimite să supravegheze activitatea la sala de repetiții a Serviciului de Promovare și Spectacol, toate acestea în condițiile în care doamna manager nu și-a manifestat vreo nemulțumire cu privire la desfășurarea activității acestui compartiment.

– În ceea ce privește atmosfera stresantă din cadrul biroului administrativ și cel de resurse umane, aceasta pune presiuni asupra colectivului chemând angajații separat la discuții în biroul personal, unde solicită informații cu privire la ceilalți angajați ai instituției. A încercat chiar să însceneze fapte neadevărate punând presiuni pe angajați să scrie procese verbale unii contra celorlalți.

– Doamna manager Irimieș Adriana Emilia desfășoară o modalitate de management prin care recurge la deprecierea oamenilor valoroși, ajungând până la eliminarea lor din anumite proiecte, totodată prezintă un comportament inconsecvent, astfel încât, în decursul unui interval scurt de timp, aceasta a decis modificarea fișelor de post de mai multe ori, aspect care a generat suspiciuni și nemulțumiri în rândul angajaților.

– În anul 2021, face abuz de funcție, și constrânge angajații să semneze fișele de post în prezența dânsei, fără să acorde timp necesar angajaților pentru a citi documentele nou modificate. În același an, cu câteva zile înainte de desfășurarea unui eveniment artistic a apărut alături de juristul instituției la una din repetițiile Orchestrei „Cununa Transilvanăˮ și a solicitat semnarea unui proces-verbal scris în prealabil, al cărui conținut nu era cunoscut, însă în urma unor discuții tensionate angajații au refuzat semnarea documentului respectiv.

– În ceea ce privește proiectul educativ, din cadrul compartimentului de Educație Permanentă, precizăm faptul că acest proiect a fost inițiat și conceput de către fostul manager, care astăzi este exclus aproape integral din cadrul propriului concept intelectual pe care l-a elaborat și l-a desfășurat mai mulți ani în cadrul instituției. Totodată, proiectul se derula în colaborare cu Serviciul de Promovare și Spectacol, care a fost exclus din aceste acțiuni educative, încercându-se minimalizarea și reducerea activității compartimentului în mod intenționat.

– Doamna manager Irimieș Adriana Emilia, trimite angajaților multiple înștiințări în scris prin care solicită să i se ofere de urgență un răspuns cu privire la problemele pe care aceasta le invocă inopinat.

– Adesea, dânsa dorește să fie lipsită de responsabilitate pentru eventualele măsuri abuzive pe care le ia, iar în acest sens solicită subalternilor să își asume responsabilitatea pentru decizii care îi aparțin ei și pentru care nu dorește să își asume responsabilitatea.

– Prezintă un comportament dictatorial, nu acceptă alte opinii decât cele care îi aparțin și încearcă tot timpul să și le impună, prin presiuni exercitate asupra angajaților, cărora le ordonă pe un ton răspicat să tacă în fața dânsei, unii dintre aceștia fiind chiar scoși afară din biroul dumneaei.

– Astfel, angajații sunt împiedicați să își desfășoare activitatea în condiții optime iar prin aceste comportamente se crează presiuni și tensiuni, climatul psihosocial la locul de muncă devenind greu de suportat pentru angajați.

– Prin modalitatea în care doamna manager înțelege să își exercite funcția pe care o deține, angajații, se simt uneori intimidați, umiliți din punct de vedere profesional și în anumite context chiar rușinați de situațiile la care sunt expuși.

  1. NU ÎȘI EXERCITĂ ÎN MOD CORESPUNZĂTOR ATRIBUȚIILE DE MANAGER:

– Doamna manager Irimieș Adriana-Emilia are obiceiul să tergiverseze sau să nu răspundă solicitărilor scrise și înregistrate de angajați, dar ea are pretenția să i se răspundă zilnic sau chiar de urgență la solicitările scrise. La scurt timp după instalarea în funcția de manager, doamna Irimieș Adriana Emilia, și-a dedicat o parte din atribuțiunile de serviciu în scopul devenirii „folclorist-autorˮ publicând în una din volumele realizate în cadrul instituției noastre, ocazie cu care a decis organizarea unui eveniment de lansare al publicației în localitatea Huedin.

– A indus angajații în eroare de mai multe ori, prin prezentarea unor aspecte care nu corespundeau cu adevărul, doar pentru ca angajații să fie de acord cu deciziile dumneaei. Astfel, anul 2021 a refuzat să soluționeze problemele din instituție, precum cele legate de angajații

vaccinați și cei nevaccinați, a creat incertitudine și discriminare punând presiuni pe angajații nevaccinați să solicite în nume propriu munca la domiciliu. În acest fel, a dat dovadă de incapacitate profesională în luarea deciziilor importante din instituție.

– În decursul aceluiași an, angajații Serviciului Promovare și Spectacol au schimbat în mod repetat locația în care își desfășurau în acel moment activitatea. Doamna manager a convins angajații prin inducere în eroare că cea mai bună locație pentru desfășurarea repetițiilor este cea din cadrul Bibliotecii Județene Octavian Goga de pe Strada Mihail Kogălniceanu nr.7.

– Cu toate că această sală nu a îndeplinit condițiile necesare pentru a desfășura – repetiții, nici raportat la activitatea artistică pe care o desfășoară membrii orchestrei, nici din punct de vedere al asigurării conditiilor igienico-sanitare și al distanțării, angajații au fost convinși să accepte această locație timp de aproximativ patru luni, până în momentul în care condițiile improprii ale locației (frig, aer irespirabil, uneori lipsa apei la toaletă și uneori lipsa curentului) au devenit greu de suportat.

– Pentru a determina angajații să accepte locația, doamna manager a recurs la dezinformări, comunicând angajaților faptul că vor beneficia de un loc de parcare, totodată a invocat costurile foarte ridicate în ceea ce privește chiria sălii în care Serviciul Promovare și Spectacol își – desfășura activitatea înainte, aspect care s-a dovedit a nu fi adevărat.

– În cele din urmă, după sesizările verbale și scrise ale angajaților, începând cu luna aprilie 2022, Serviciul Promovare și Spectacol și-a reluat activitatea în sediul de la Casei Armatei, unde de altfel își desfășurase activitatea mai bine de 15 ani.

– Prin decizia schimbării în mod repetat a sălii de repetiții s-a creat stres și nesiguranță la locul de muncă iar angajații nu sunt siguri nici în acest moment că sala actuală va fi folosită o perioadă mai lungă de timp.

– Pe lângă faptul că induce deseori angajații în eroare prin ceea ce transmite sau garantează, areși un comportament abuziv și necorespunzător poziției sale de manager. În anul 2019 a scos afară pe ușa instituției pe fostul manager interimar care tocmai ieșise la pensie, eveniment care a zdruncinat climatul psihosocial al angajaților, deoarece astfel de evenimente nu cunoaștem să se mai fi petrecut în instituția noastră.

– Totodată, interzice oamenilor din public să realizeze fotografii sau poze în timpul spectacolului, iar la unul dintre spectacolele instituției a atenționat un om din public, interzicându-i filmarea cu telefonul personal. Acel domn s-a simțit jignit și a părăsit locația unde se desfășura proiectul cultural. Acest eveniment a atras atenția celor prezenți iar în acest sens sindicatul dorește să precizeze faptul că angajații nu sunt de acord cu astfel de interziceri și comportamente față de publicul care apreciază activitatea instituției și care participă în mod constant la evenimentele noastre. Astfel de fapte nu sau mai întâmplat, întotdeauna publicul larg, a avut permisiunea să utilizeze telefonul mobil pentru a face o poză la un spectacol, într-un spațiu public.

– interzicerea pozelor și filmărilor în cadrul evenimentelor instituției, a devenit o regulă după cum prezintă regulamentul oficial al publicului spectator publicat pe site-ul instituției traditiiclujene.ro., regulament pe care angajații îl consideră total inoportun și inadecvat.

– Tot o formă de inducere în eroare a angajaților se leagă de aducerea în timp util la cunoștința angajaților, a calendarului de activități viitoare. În una din întâlnirile avute cu doamna manager la punctul de lucru al Orchestrei Cununa Transilvană, angajații în unanimitate au solicitat să fie informați cu privire la acțiunile ce vor urma, însă această solicitare a rămas nesoluționată.

– În ceea ce privește obligația de bună administrare a instituției, doamna manager nu promovează în mod echidistant imaginea tuturor compartimentelor. Prin postările care reies din site-urile specifice

promovării aceasta încearcă să mușamalizeze activitatea Serviciului Promovare și Spectacol, astfel încât dumneaei are o înclinație înspre a se promova pe sine, fapt care se dovedește prin postările online de actualitate.

– Tot în acest sens este de menționat faptul că doamna manager are un comportament inconsecvent și derutant, deoarece stabilește anumite evenimente culturale, pe care ulterior le anulează din motive care nu au la bază un criteriu profesional bine determinat.

– Aceasta desfășoară o activitate lipsită de transparență și trezește bănuieli serioase cu privire la modalitatea în care sunt disponibilizate fondurile instituției.

– În mod nejustificat si inechitabil, oferă la unii colaboratori sume foarte mari pentru prestații, iar la alții cu mult mai mici. În ceea ce privește, fondurile atribuite proiectelor din instituție, există suspiciuni legate de costurile anumitor proiecte, aspect care din punctul de vedere a Sindicatului „Tradiții Clujeneˮ, considerăm că se impune a fi analizat și clarificat.

– Totodată, doamna manager a colaborat în mod frecvent cu televiziunea Hora Tv, de altfel o televiziune la care dânsa este invitată în mod constant. Tot în acest sens, doamna manager are preferințe în ceea ce privește colaborarea doar cu anumiți artiști, aspect care afectează promovarea valorilor clujene.

Prin modalitatea în care doamna Irimieș Adriana Emilia înțelege să efectueze managementul instituției, se evidențiază faptul că aceasta utilizează instituția în scopul propriei promovări însă în detrimentul aspectului cultural și cel profesional.

Prin acest demers solicităm în mod respectuos să luați măsurile necesare pentru remedierea problemelor existente în cadrul C. J. C. P. C. T. Cluj, asupra abuzului în serviciu, abuzului de putere, împotriva încălcării în mod repetat a îndatoririlor de serviciu, împotriva dezvoltării unui mediu stresant și ostil la locul de muncă”, se arată în memoriul sindicatului ”Tradiții Culturale”.

Sursa foto: Facebook – Adriana Irimieș

Urmărește știrile Cluj24.ro pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Simion: AUR îl sprijină pe deputatul Sabin Sărmaș (PNL) la alegerile pentru Primăria Cluj-Napoca

Publicat

Lideul AUR, George Simion, a anunțat că partidul pe care îl conduce îl va susține la alegerile pentru Primăria Cluj-Napoca pe deputatul Sabin Sărmaș (PNL), care a anunțat că va candida împotriva lui Emil Boc. 

„Fac un apel. Ieri am fost la Iaşi, îl susţinem la Primăria municipiului Iaşi pe doctorul Tudor Ciuhodaru, singurul care a apărut în sondajele sociologice că reprezintă o alternativă la Mihai Chirica PSD-PNL. La fel facem şi în Suceava, la şefia Consiliului Judeţean, contra lui Gheorghe Flutur.

Oameni vocali în spatele lui Sărmaș

La Cluj şi-a anunţat intenţia domnul deputat Sabin Sărmaş să îl contracandideze pe Emil Boc. Cu siguranţă ne punem în spatele lui Sabin Sărmaş cu o listă plină de oameni vocali care au făcut opoziţie în aceşti 20 ani de când e Emil Boc şef la Cluj”, a afirmat Simion într-o conferință de presă la Parlament.

Acesta a precizat că o comasare a alegerilor europarlamentare cu cele locale în luna iunie va afecta rezultatul AUR, dar a dat asigurări că formațiunea sa va avea scoruri mult mai bune în consiliile locale și în cele judeţene.

”Suntem pregătiţi de această luptă, nu ne ia prin surprindere”, a arătat George Simion.

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. Cele mai frumoase atracții din Transilvania: Închiriază o mașină din Cluj și pornește în aventură

Publicat

Transilvania, regiunea încărcată de istorie și peisaje spectaculoase, este o destinație de neocolit pentru călătorii pasionați de descoperiri și aventură. Cu satele sale tradiționale, castelele medievale și peisajele naturale deosebite, Transilvania oferă o varietate de atracții care îți vor lăsa o impresie de neuitat.

De ce închirierea unei mașini din Cluj este cea mai bună opțiune pentru a explora Transilvania

Situat în inima Ardealului, Clujul este punctul de plecare atunci când dorești să vizitezi regiunea Transilvaniei. Serviciile de închirieri auto Cluj oferă oportunitatea perfectă de a te aventura în afara orașului și de a explora împrejurimile, inclusiv satele pitorești, munții impresionanți și peisajele naturale spectaculoase, toate acestea contribuind la o experiență autentică și memorabilă în Transilvania.

Cu o flotă de peste 500 de masini noi, PriceCarz oferă soluții avantajoase atunci când vine vorba de serviciile de inchirieri auto. Poți rezerva rapid, direct de pe platforma online de rent a car și poți alege ce mai bună mașină pentru vacanța ta beneficiind de kilometri nelimitați fără taxă de anulare și fără costuri ascunse. Rezervă în avans pentru a obține oferta perfectă pentru vacanța ta și pornește în aventură în propriul tău ritm.

Cele mai frumoase atracții pe care le poți vizita în Transilvania

Castelul Bran

Cunoscut și sub numele de „Castelul lui Dracula”, Castelul Bran este una dintre cele mai iconice atracții din Transilvania. Acest edificiu impunător, așezat pe un pinten stâncos, oferă o priveliște fascinantă și impresionantă. Vizitatorii pot explora incinta castelului, cu încăperile sale bine conservate și expozițiile intrigante despre istoria și miturile legate de Vlad Țepeș.

Transfăgărășanul

Considerată una dintre cele mai frumoase șosele din lume, Transfăgărășanul traversează Munții Făgăraș și oferă vederi panoramice uimitoare.

Cu serpentinele sale spectaculoase și peisajele alpine deosebite, această șosea te va impresiona cu fiecare viraj.

Sighișoara

Orașul natal al lui Vlad Țepeș, Sighișoara, este o bijuterie medievală în inima Transilvaniei. Cu străzile sale pietruite, casele colorate și turnurile de apărare bine păstrate, Sighișoara te va transporta înapoi în timp. Vizitează Turnul cu Ceas, Casa Vlad Dracul și Biserica Mănăstirii, pentru a descoperi bogăția istoriei și culturii locale.

Castelul Corvinilor

Situat în orașul Hunedoara, Castelul Corvinilor este una dintre cele mai impresionante fortărețe medievale din Europa. Cu turnurile sale înalte, curțile interioare și sala gotică, acest castel te va fascina cu frumusețea și grandețea sa. Explorează pivnițele întunecate și turnul de tortură, pentru a afla mai multe despre istoria sa tumultuoasă.

Peștera Scărișoara

Ascunsă în munții Apuseni, Peștera Scărișoara este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din România. Vizitatorii pot explora galeriile sale impunătoare, pline de stalactite și stalagmite, și pot admira emblema Munților Apuseni, Ghețarul Scărișoara, un bloc de gheață vechi de peste 10.500 de ani, acesta fiind cel mai vechi ghețar de peșteră din lume.

Explorează fără restricții cu serviciile de inchirieri auto

Transilvania este o destinație extraordinară, plină de atracții fascinante și peisaje spectaculoase. Închirierea unei mașini din Cluj este modalitatea perfectă de a explora această regiune în întregime și de a te bucura de toate comorile sale ascunse. Rezervă acum și pregătește-te pentru o aventură memorabilă în inima României!

 

Citește mai departe

EVENIMENT

Fostul judecător clujean Cristi Danileț a câștigat procesul intentat statului român la CEDO. România, bună de plată

Publicat

De

cristi danilet

Cristi Danileț, fost judecător la Tribunalul Cluj, a câștigat, marți, procesul pe care l-a intentat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului împotriva statului român.

Acesta s-a adresat instanței europene pentru că i s-a încălcat libertatea de exprimare, fiind sancționat pentru o postare făcută pe Facebook.

Fostul judecător clujean Cristi Danileț a câștigat procesul intentat statului român la CEDO. România, bună de plată

„CEDO a condamnat azi România pentru încălcarea libertății mele de exprimare. Acum trei ani CSM decisese sancționarea mea pentru o postare pe FB prin care îmi exprimăm îngrijorarea cu privire la modalitatea în care politicul numește Șeful Statului Major al Armatei.

Am fost reprezentat de avocata Nicoleta Popescu și a intervenit în proces asociația Forumul Judecătorilor din România. Le mulțumesc enorm pentru efort și profesionalism!”, a scris fostul judecător clujean pe Facebook.

Judecătorii CEDO au decis că statul român a încălcat articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului privind libertatea de exprimare în cazul lui Cristi Danileț.

Judecătorii CEDO au arătat că în cazul sancțiunii disciplinare pronunțate de Consiliul Superior al Magistraturii împotriva judecătorului, faptul că a existat un atentat la demnitatea și onoarea profesiei de magistrat nu a fost suficient demonstrat.

Statul îi va plăti lui Danileț cheltuielile de judecată

De asemenea, cu patru voturi la trei, judecătorii au decis și ca statul român să îi plătească lui Cristi Danileț suma de 5.232 de euro.

Este suma solicitată de fostul judecător clujean cu titlu de costuri și cheltuieli de judecată efectuate de acesta în cadrul procedurii în fața Curții.

Banii vor trebui să fie virați de statul român în contul bancar al reprezentantului său, în termen de trei luni de la data la care hotărârea a devenit definitivă.

Mai mult, au decis judecătorii CEDO, statul va trebui să plătească în plus orice sumă datorată de reclamant cu titlu de impozit, pentru costuri și cheltuieli.

Fostul judecător, care s-a pensionat recent la vârsta de 48 de ani, a fost suspedat de trei ori din magistratură.

Cristi Danileț a câștigat toate procesele din România împotriva sancționării sale.

Foto: Facebook/ Cristi Danileț

 

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. AMENZI de 60.000 de lei aplicate de inspectorii OPC unui fast-food din Iulius Mall Cluj. Ce NEREGULI au constatat

Publicat

Un fast-food din Iulius Mall Cluj a fost amendat de inspectorii OPC cu 60.000 de lei pentru nerespectarea condițiilor de păstrare și comercializare a produselor alimentare. Fast-food-ul a fost închis până la remedierea problemelor descoperite.

„Pe data de 20.02.2024, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj, prin CJPC Cluj, a derulat o acțiune de control  la  un operator economic care își desfășoară activitatea în zona de food court a centrului comercial Iulius Mall, ca urmare a unor sesizări apărute în spațiul public.

FOTO. AMENZI de 60.000 de lei aplicate de inspectorii OPC unui fast-food din Iulius Mall Cluj. Ce NEREGULI au constatat

Ținând cont de neregulile constatate, la SC SPS Impex SRL (Roua), echipa de control a aplicat următoarele sancțiuni:

–        3 amenzi contravenţionale, în cuantum de 60.000 lei

–        oprirea definitivă de la comercializare a produselor alimentare neconforme în valoare de circa 5.000 de lei

–        oprirea temporară a prestării serviciilor, până la remedierea deficiențelor.

Cu ocazia derulării acțiunii, comisarii CJPC Cluj au identificat mai multe nereguli, după cum urmează:

–      nerespectarea temperaturii de păstrare a preparatelor, la masa caldă/rece

–      folosirea unor vitrine frigorifice neigienizate, cu praf în exces, rugină, chedere rupte și corpuri străine

–      depozitarea direct pe paviment a băuturilor răcoritoare

–      folosirea unor coșuri/tomberoane de reziduri având capace neconforme

–      folosirea unor vitrine frigorifice cu defecțiuni, deteriorate

–      modificarea stării termice a produselor

–      lipsa menționării alergenilor și a declarației nutriționale

–      folosirea unor ustensile neprofesionale de bucătărie

–      utilizarea unui mobilier degradat, în zona de preparare.

Comisarii CJPC Cluj vor continua acțiunile de verificare a respectării drepturilor consumatorilor și, așa cum am demonstrat în diverse cazuri, indiferent de operatorul economic, vor fi luate măsuri urgente de conformare, inclusiv sancțiuni contravenționale complementare.

Aspectele invocate în cadrul acestui comunicat sunt ilustrate cu imagini realizate  în timpul  controlului inițial”, se arată în comunicat.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax