Connect with us

CULTURA

PASTORALA de Paști a Mitropolitului Clujului, IPS Andrei: „Pământul nostru-i scump și sfânt, că el ni-e leagăn și mormânt!”

Publicat


Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, a transmis Pastorala de Paști care va fi citită, duminică, la slujba de Sfânta Liturghie, în toate bisericile de pe raza Mitropoliei.

„Și coborându-L, L-au înfășurat în giulgiu de in și L-au pus într-un mormânt săpat în piatră, în care nimeni, niciodată, nu mai fusese pus”

(Luca 23, 53).

Iubiți credincioși,

Sfântul Sinod a dedicat acest an pastorației românilor din afara țării și comemorării celor adormiți în Domnul. Gândindu-ne la cei plecați în eternitate vom valorifica liturgic și cultural mormintele lor, vom avea în grijă cimitirele.

Mormântul cel mai important pentru întreaga creștinătate este Sfântul Mormânt din Ierusalim în care Mântuitorul S-a odihnit trei zile, iar apoi a înviat din morți. Credincioșii au râvna ca măcar o dată în viață să facă un pelerinaj la Sfântul Mormânt. Sfântul Evanghelist Matei ne spunea că „Iosif, luând trupul, l-a înfășurat în giulgiu curat de in. Și l-a pus în mormântul nou al său, pe care-l săpase în stâncă, și, prăvălind o piatră mare la ușa mormântului, s-a dus” (Matei 27, 59-60).

Vezi și URĂRI DE PAŞTE 2021: Mesaje și felicitări de Învierea Domnului. Transmite un gând bun celor dragi de Sărbători

Și tot el ne spune că în Duminica Învierii, în zori, „s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei” (Matei 28,2). Peste mormântul dătător de viață s-a ridicat Biserica Sfântului Mormânt.

Biserica Sfântului Mormânt este situată în partea de nord-vest a Ierusalimului, în cartierul creștin. Sfințenia acestui loc izvorăște din pătimirea și învierea Domnului Iisus Hristos. Sfântul Împărat Constantin a construit Biserica Sfântului Mormânt la îndemnul mamei sale, Sfânta Împărăteasă Elena, și a participat la sfințirea ei pe 14 septembrie 336. Atunci, Patriarhul Macarie a ridicat Sfânta Cruce a Mântuitorului  Hristos în văzul tuturor.

Grandoarea Sfântului Mormânt

Istoricul Eusebiu de Cezareea descrie grandoarea Sfântului Mormânt și a construcțiilor ridicate peste el. Măreția acestor construcții „oferea de afară o priveliște copleșitoare.

Această biserică a înălțat-o împăratul ca o mărturie impunătoare a mântuitoarei patimi și învieri, îngrijindu-se ca să fie nespus de frumoasă în toate părțile ei cu cheltuială și cu fast de-a dreptul împărătești”.

Din nefericire, în veacul al VII-lea perșii au cucerit Ierusalimul, au dărâmat frumoasa biserică zidită de Sfântul Constantin și au luat lemnul Sfintei Cruci ducându-l în Persia. A fost luat rob și Patriarhul Zaharia. N-a trecut însă timp mult și împăratul Heraclie a eliberat Ierusalimul, învingându-i pe perși, și a readus Sfânta Cruce la Ierusalim.

Biserica Sfântului Mormânt a fost restaurată, neavând însă frumusețea celei dintâi, iar pe vremea califului Al-Hakim a fost din nou distrusă. Lucrările de reconstrucție le-au făcut cruciații, însă biserica n-a mai avut strălucirea ctitoriei împăratului Constantin.

Patriarhii Ierusalimului au fost ajutați de țările ortodoxe, de voievozii români, de țarii ruși și de către alți donatori. În basilica Sfântului Mormânt, pe lângă ortodocșii care au biserica centrală, au altare de rugăciune și romano-catolicii și armenii.

Lumina din Sâmbăta Mare

Sfânta Lumină însă se coboară în Sâmbăta Mare la slujba ortodocșilor și din capela Sfântului Mormânt, Patriarhul o împarte celor prezenți care o duc în toată lumea, inclusiv în România.

„Venirea Sfintei Lumini la Sfântul Mormânt al Domnului nostru Iisus Hristos în fiecare Sâmbătă Mare este un eveniment minunat și cinstit în mod deosebit și care are loc de mai bine de o mie de ani”.

Momentul acesta înălțător al coborârii Sfintei Lumini are un impact duhovnicesc unic. „Pogorârea Sfintei Lumini în fiecare Sâmbătă Mare la Mormântul lui Hristos este singurul eveniment minunat din istoria umanității care se săvârșește în fiecare an, în aceeași zi, vreme de mai bine de o mie de ani”[3].

Avem evlavie mare față de Sfântul Mormânt, dar importanță covârșitoare are faptul că, de acolo, Domnul Hristos a înviat din morți. Sfântul Apostol Pavel ne spune că „Hristos a înviat din morți, fiind începătură a învierii celor adormiți. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om, și învierea morților”.

Învierea lui Lazăr

Iubiți frați și surori,

Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și înviind din morți, ne va învia și pe noi, „căci precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia” (I Corinteni 15,22).

Cele trei învieri pe care Domnul le-a făcut, și care sunt cuprinse în Noul Testament, anticipează ceea ce Hristos va face la sfârșitul veacurilor. Dintre cele trei, învierea fiicei lui Iair, învierea fiului văduvei din Nain și învierea lui Lazăr, asupra ultimei Sfântul Ioan Evanghelistul stăruie și ne dă amănunte legate de mormânt.

Ne spune Evanghelistul că „era o peșteră și o piatră era așezată pe ea”(Ioan 11,38). Înainte de a săvârși minunea, Domnul îi spusese Martei: „Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine, nu va muri în veac” (Ioan 11,25-26).

În momentul culminant, după ce au ridicat piatra de pe mormânt, Domnul Hristos S-a rugat Tatălui și „a strigat cu glas mare: Lazăre, vino afară! Și a ieșit mortul, fiind legat la picioare și la mâini cu fâșii de pânză, și fața lui era înfășurată cu mahramă. Iisus le-a zis: Dezlegați-l și lăsați-l să meargă” (Ioan 11,43-44).

La sfârșitul veacurilor toți oamenii vor învia. „Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile, și-i va despărți pe unii de alții precum desparte păstorul oile de capre”(Matei 25, 31-32).

A doua venire

În cartea Apocalipsei, Sfântul Ioan zice, referindu-se la sfârșitul veacurilor că „am văzut pe morți, pe cei mari și pe cei mici, stând înaintea tronului, și cărțile au fost deschise; și o altă carte a fost deschisă, care este Cartea vieții; și morții au fost judecați din cele scrise în cărți, potrivit cu faptele lor” (Apocalipsa 20,12).

Părintele Dumitru Stăniloae ne spune că „a doua venire a Domnului în trupul cel înviat coincide cu prefacerea lumii și învierea morților”. Citându-l pe Sfântul Simeon Noul Teolog ne relatează că „Toată zidirea, împreună cu paradisul, după ce se va înnoi și va deveni întreagă duhovnicească, va deveni o locuință nematerială, nestricăcioasă, veșnică și înțelegătoare”.

Până la momentul acesta sublim oamenii adormiți se vor odihni în mormintele lor, mai puțin generația care va fi în viață atunci și care și ea se va schimba: „Nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba”(I Corinteni 15,51).

Versurile lui Bartolomeu Anania

Dreptmăritori creștini,

Locul în care cei plecați Îl așteaptă pe Hristos sunt cimitirele. Credința creștină în eternitatea sufletului și în învierea morților a făcut să se acorde o grijă deosebită mormintelor. Inclusiv numirea de cimitir, în limbaj creștin, înseamnă loc de dormit, loc de repaus, dormitor (κοἰμητήριον, coemeterium, sepulcrum).

De aici și grija deosebită pe care creștinii o au față de morminte, față de cimitire. Trupul, care se odihnește în mormânt, este copărtaș cu sufletul, atât în viața aceasta, cât și la răsplata de după învierea generală. De aceea, monumentele funerare creștine sunt păstrate cu multă grijă.

Ne onorează faptul de a avea cimitire îngrijite, iar plimbarea prin ele ne face să ne gândim la cei ce-și dorm somnul acolo, să ne gândim la ce au însemnat ei pentru noi, să ne gândim la faptul că suntem nemuritori.

Mitropolitul Bartolomeu Anania de la a cărui naștere se împlinesc o sută de ani, având și darul poeziei, a scris versurile intitulate „Anotimpuri”: „Pe-acest mormânt – al cui o fi ? – a nins./ Nu plânge, heruvimul nu s-a stins./ Pe-acest mormânt a răsărit o floare,/ Nu plânge, heruvimul n-o să zboare./ Pe-acest mormânt se scutură cucută./ Nu plânge, heruvimul o sărută./ Pe-acest mormânt s-a vestejit o fragă./ Nu plânge, heruvimului i-i dragă./ Pe-acest mormânt se cântă o colindă./ Nu plânge, heruvimul e-n oglindă./ Pe-acest mormânt nu s-a întâmplat nimic./ O lacrimă se-aprinde-n cerul mic”.

Din nefericire sunt și morminte pe care nu se întâmplă nimic, sunt și morminte neglijate. Am înțeles că Sfântul Mormânt de la Ierusalim are o importanță unică, dar și mormintele creștinilor noștri, au importanța lor. Din Sfântul Mormânt a înviat Domnul Iisus Hristos la Paști, iar la a doua Lui venire, din mormintele lor, vor învia toți morții noștri. De aceea, noi avem o cinstire deosebită pentru morminte și cimitire.

Tradiția creștină a înmormântării

Conform tradiției noastre creștine, ba chiar și mozaice și musulmane, morții se înhumează și nu se incinerează. Aceasta este tradiția creștină, chiar dacă după o practică de sorginte păgână morții se incinerau, iar de exemplu Carol cel Mare a interzis incinerarea.

Odată cu secularizarea și cu îndepărtarea societății de tradiție, practica incinerării a reapărut. Biserica respinge această practică pentru că în Scriptură cuvântul lui Dumnezeu zice: „pământ ești și în pământ te vei întoarce”(Facere 3,19). Nu e vorba că Dumnezeu, la Parusie, nu-i va putea învia și pe cei incinerați, ci e vorba de cuvântul Lui pe care l-am citat și de faptul că înmormântarea mărturisește atât stricăciunea, cât și preamărirea și învierea trupurilor.

Ca și grâul, după spusa Sfântului Apostol Pavel (I Corinteni 15,35-42), trupurile sunt puse în pământ pentru a renaște la o altă modalitate de existență. Și apoi înmormântarea Domnului Iisus Hristos și Învierea Sa din morți au pentru creștini o valoare arhetipală.

Să nu mai adăugăm faptul că tradiția noastră de două mii de ani are o mare valoare. Sufletul îți cere să ai un mormânt al celor plecați, lângă care să te reculegi, să pui o lumânare și o floare, să-ți dai seama că faci parte dintr-un șir nesfârșit de oameni minunați care-ți dau încredințarea că nu ești suspendat într-un vid, ci că faci parte dintr-un neam.

Vizitarea cimitirului Bellu din București sau a Cimitirului Central din Cluj-Napoca, îți pot prilejui din punct de vedere spiritual și educativ o liniște sufletească.

Sfântul Mormânt din Ierusalim

Iubiți frați și surori,

Sfântul Mormânt din Ierusalim, mormintele celor dragi la care ne cere Sfântul Sinod să medităm în acest an, ne duc cu gândul la Învierea Domnului și, apoi, la învierea noastră a tuturor. Meditând la mormintele celor dragi realizăm dimpreună cu Coșbuc că pământul pe care călcăm este un pământ sfânt: „Pământul nostru-i scump și sfânt,/ Că el    ni-e leagăn și mormânt;/ Cu sânge cald l-am apărat,/ Și câte ape l-au udat/ Sunt numai lacrimi ce-am vărsat”.

Când Domnul Hristos Cel înviat din morți va reveni, când toți morții vor învia, lumea întreagă se va îmbrăca în nestricăciune și va avea o altă strălucire nebănuită acum.

Părintele Dumitru Stăniloae ne spune că „lumea își va descoperi atunci deplin frumusețea nu numai pentru că va fi poleită de o lumină mai presus de orice lumină, dar și pentru că lumina aceea va face arătate toate frumusețile ei ținute sub întuneric de patimile omenești și de tulburarea introdusă în ea de aceste patimi”.

Gândindu-ne la toate acestea, la Învierea Domnului Hristos, la învierea în viitor a tuturor oamenilor, la strălucirea nouă pe care o va primi toată creația, vă dorim sărbătorile Paștilor cu pace, ne rugăm lui Dumnezeu să înceteze pandemia și vă zicem din tot sufletul: Hristos a înviat!

Vezi AICI: CALENDAR Ortodox 2022Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

ECONOMIE

ANALIZĂ. Radu Georgescu: Leul este „factorul STABILITATE” în 2024

Publicat

bani ok

Moneda națională a profitat de reducerea aversiunii față de risc. Cursul euro a scăzut de la 4,9771 la 4,9759 lei iar cotațiile au coborât la 4,975 – 4,977 lei.

Analiștii care au participat la CFA Forecast Dinner, organizat de CFA România, eveniment desfășurat marți, nu au anticipat depășirea pragului de 5 lei/euro, cursul fiind un factor de stabilitate într-un super an electoral iar indicele ROBOR la trei luni ar urma să încheie anul la 5,5 – 6%.

ANALIZĂ. Radu Georgescu: Leul este „factorul STABILITATE” în 2024

O analiză BCR anticipează că media euro „să ajungă la la 5,75% la final de 2024 de la 7,00% cât este acum”.

Piața monetară nu a cunoscut miercuri modificări iar indicii ROBOR se mențin aproape de dobânda la facilitatea de depozit utilizată de BNR, care se situează din ianuarie 2022 la 6%/an. De asemenea, diferența față este mică față de indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) care se va situa până la sfârșitul lui martie la 5,97%/an.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a scăzut de la 6,09 la 6,08%, cea mai mică valoarea începând cu data de 7 iunie 2022. Indicele la 6 luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit la 6,12%, cel mai mic nivel începând cu 31 mai 2022, iar cel la 12 luni s-a consolidat la 6,13%, valoare apropiată cu cea din 22 mai 2022.

În opinia analiștilor, banca centrală va opera o primă tăiere a dobânzii de politică monetară în trimestrul al doilea, în cazul în care inflația va cunoaște cel puțin două luni de scădere, după ce ea a crescut în ianuarie la 7,41%, de la 6,61% în decembrie, efect al noilor taxe și impozite.

Prețul gramului de aur a crescut la 300,5443 lei

Înainte de publicarea minutei (Beige Book) ultimei ședințe de politică monetară a Rezervei Federale americane euro se tranzacționa între 1,0790 și 1,0819 dolari iar cursul monedei americane a crescut marginal de la 4,6069 la 4,6073 lei. Majoritatea analiștilor anticipează o primă tăiere a dobânzii de către Fed la ședința din luna iunie.

Media francului elvețian a crescut la 5,2331 lei iar cea a lirei sterline la 5,8142 lei.

Prețul gramului de aur a crescut la 300,5443 lei, evoluție la care a contribuit aprecierea metalului galben la 2.026 – 2.032 dolari/uncie.

Monedele din regiune se apreciau la 387,99 forinți/euro, respectiv 4,3163 zloți/euro.

Bitcoin s-a apropiat marți de pragul de 53.000 dolari dar a scăzut a doua zi la 50.753 dolari. Ethereum a crescut la circa 3.030 dolari dar a alunecat apoi spre 2.880 dolari.

Sunt folosite date și informații disponibile până la ora 14:00

Citește mai departe

ADMINISTRAȚIE

CTP Cluj: Traseu DEVIAT pentru linia M21, joi în Florești, din cauza unor lucrări la rețeaua de gaz

Publicat

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informează publicul călător din Florești că lucrările de intervenție la rețeaua Delgaz de pe Str. Poligonului din Florești, necesită închiderea circulației rutiere.

„La solicitarea Primariei Floresti joi 22.02.2024 in intervalul 8:30 – 18:00, linia M 21 va circula pe traseu deviat spre Floresti din Str. A. Iancu pe Str. Cetatii – B-dul Eroilor – B-dul Cetatea Fetei.

CTP Cluj: Traseu DEVIAT pentru linia M21, joi în Florești, din cauza unor lucrări la rețeaua de gaz

Se desfiinteaza provizoriu, statia Poligonului V si se infiinteaza statia suplimentara de pe traseul liniei M 26, Somesului. Pe sensul spre Cluj – Napoca traseul ramane nemodificat”, a comunicat CTP Cluj.

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO FOTO. ACCIDENT în Florești. Două autoturisme și un autobuz, implicate

Publicat

Un accident a avut loc, miercuri seara, pe str. Avram Iancu din Florești. Au fost implicate două autoturisme și un autobuz.

„Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin în aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Avram Iancu din comuna Florești. În accident au fost implicate două autoturisme, iar trei adulți și un minor primesc îngrijiri medicale. Cu toții sunt conștienți și cooperanți.

VIDEO FOTO. ACCIDENT în Florești. Două autoturisme și un autobuz, implicate

De asemenea, în accident a fost implicat parțial și un autobuz. Niciun pasager nu necesită îngrijiri medicale.

La fața locului acționează echipajul de la Punctul de Lucru Florești cu o autospecială, alături de o ambulanță SMURD și una SAJ”, a transmis ISU Cluj.

Update:

Cele patru persoane care au primit îngrijiri la fața locului (3 adulți și un minor) vor fi transportate la spital.

Citește mai departe

EDUCATIE

Și profesorii chiulesc, nu-i așa? Ce spun datele oficiale ale Inspectoratului Școlar Județean Cluj

Publicat

De

scoala

Problema absenteismului școlar în rândul elevilor este un fenomen cunoscut. Dar există și profesori care absentează nemotivat. Totuși, păstrând proporția, numărul cadrelor didactice care „trag chiulul” este mic și nu poate fi vorba de un fenomen.

Asta chiar dacă există și cadre didactice care au absențe nemotivate. Iar acestea nu sunt trecute în catalog, ci se „pedepesc” prin scăderea salariului.

Și profesorii chiulesc, nu-i așa? Ce spun datele oficiale ale Inspectoratului Școlar Județean Cluj

În judeţul Cluj, în perioada ianuarie 2023- ianuarie 2024, au fost cinci cazuri de cadre didactice care au înregistrat absenţe nemotivate, au precizat pentru Cluj24.ro reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ).

Cei care au lipsit nemotivat sunt profesori la Școala Gimnazială Ţaga, din comuna Ţaga, Şcoala Gimnazială Chinteni, din comuna cu același nume, Şcoala Gimnazială Nr. 1 din Dej, Colegiul Naţional Pedagogic,„Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca și Școala Gimnazială Viişoara.

Cum explică profesorii absența de la ore

Reprezentanții IȘJ Cluj spun că cei care au lipsit au explicat că au fost bolnavi sau că au întârziat autobuzele. Justificarea cu mijloacele de transport în comun care au întârziat vine în principal de la profesorii care fac naveta, arată datele IȘJ Cluj.

În două cazuri, boala este motivul invocat de profesori. Totuși, cadrele didactice nu au putut dovedi cu un document de la medic faptul că au fost într-adevăr bolnave, astfel că s-a considerat că au absentat nemotivat.

Cele două cadre didactice au fost sancționate de conducerea unităților de învățământ, prin neremunerarea zilelor în care au lipsit nejustificat.

 

 

 

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax