Connect with us

ECONOMIE

OPINIE Ioan Lumperdean: Inflația a intrat în casa noastră. Ce trebuie să facă operatorii economici?

Publicat


economie glob lume bani

Inflația, boala economiei care ne însoțește viața, influențează și afectează și sau în primul rând operatorii/agenții economici. Indiferent de statutul și formele de proprietate (privată, publică, mixtă) în care aceștia se află jurdic și activează economic, inflația nu-i ocolește. Și este firesc să fie așa dacă ne gândim la geneza, structurarea și evoluția vieții economice, la realțiile de producție, schimb și consum. Dezechilibrele dintre masa monetară și oferta de mărfuri care se instalează în și prin inflație conduc la creșterea generalizată a prețurilor și la diminuarea puterii de cumpărare a baniilor.

Inevitabil operatorii economici trebuie să cunoască aceste realități și să promoveze politici și strategii prin care să preîntâmpine și să facă față provocărilor și efectelor negative ale inflației. Care sunt aceste politici și strategii este dificil de identificat și transpus în practică. Nu imposibil, așa cum ne arată istoria ideilor, teoriilor și faptelor economice. Merită să încercăm o trecere în revistă pentru unele din acestea. Nu am pretenția adevărului absolut!!!

1.Cu ochii pe „monitoarele” economiei

Diriguitorii agenților economici trebuie să fie mereu cu ochii pe bolile economiei. Pentru aceasta trebuie să se informeze permanent, singuri, sau împreună cu specialiști în analize economice și financiare, despre mersul economiei. Se știe că economia de piață există și funcționează, din cele mai vechi timpuri până astăzi, pe baza raportului dintre cerere și ofertă. Dacă apar distorsiuni între cele două categorii atunci activitatea economică este afectată, într-o proporție mai mare sau mai mică de una sau mai multe din bolile sale specifice: crize, falimente, șomaj, inflație, deflație, depreciere, devalorizare, supraîndatorare, dezechilibre și altele, mai mult sau mai puțin active și agresive.

În fapt, este ceea ce am sugerat/recomandat și subiecțiilor sociali, adică perceperea și conștientizarea fenomenului inflaționist. Pentru agenții sau operatorii economici percepeția și conștientizarea pot fi înfăptuite mai ușor în comparație cu oamenii de rând, datrorită multitudinii de surse, instrumente și resurse umane avute la dispoziție. Una este să fi „un lup singuratic”, chiar și cu o familie (haită) și alta este să fi într-o comunitate economică: firme, societăți comerciale, industriale, bancare, turstice, asigurării etc.

2.De la informare la predictibilitate

Mersul economiei impune și dispune comportamente pentru și în piață. Prețurile exprimă nu numai valoarea mărfurilor ci și resorturile și carcteristicile, inflanționiste, precum și costurile economice ale acesteia. trebuie În funcție de mărimea și poziția firmelor, acestea pot și nu pot anticipa inflația. Atunci când inflația este prevăzută pot fi formulate strategii și politicii cu impact corectiv și chiar stimulativ. Agenții economici care de-a lungul timpului au fost cu ochii pe politicile legislative și executive, pe comportamentul băncilor centrale, dar și a altor operatori financiari pot să prevadă/anticipa, relativ corect, rata inflației. Să reținem cuvintele relativ corect!!! Atenție trebuie acordată și operatorilor economici externi, mai ales dacă activează în ramuri economice similare. A te uita „peste gard”, în mod onest prin consultarea site-urilor și a altor surse poate să ofere, oricând, informații despre comportamentul predictibil și decizional antinflaționist. În îndelungata istorie a economiei de piață întâlnim precupări constante pentru informațile economice.

Din numersoasele exemple pe această temă merită să amintim comportamentul firmei Fugger din Augsburg, care a dominat economia europeană în secolul al XV-lea și datorită atenţiei specială acordată activităţilor de informare şi documentare economică, socială şi politică. La Biblioteca Vaticanului se păstrează o partea din arhiva Fuggerilor, din care reiese interesul pentru informaţii din aproape toate centrele economice importante ale timpului, iar la Biblioteca Naţională din Viena se păstrează o altă co­lecţie, în 27 de volume, care cuprinde aşa-numitele Fug­ger-zeitung din anii 1588-1605. Aceste informații erau destinate corecțiilor manageriale însă și valorificări pe o piață a informațiilor economice din acele timpuri. Principalul avantaj: teoria anticipărilor raționale!!!

3. Între inflația anticipată și cea neanticipată

Politica anicipativă a inflației poate fi înfăptuită de agenții economici prin strategii manageriale care să fie consonante (atât cât se poate) cu cele guvernamentale, legislative și ale băncii centrale. Pentru aceasta studierea unor activități similare din alte perioade istorice, așa cum se procedează și în cazul unor boli și maladii umane. La fel de importane sunt și modele oferite de țările cu tradiție și experiență în astfel de practici. Guvernele și băncile centrale au propriile strategii, în funcție de provocările, interesele și doctrinle politice și economice agreate.

Se știe că, de multe ori, se trece peste unele din acestea din motive de praxis economic, social și politic. Intuirea acestor mișcări asigură agenților economici atenuarea și compensarea, cel puțin parțial, a efectele nocive ale inflației. Se pot vedea măsurile de politică monetară și bancară ale BNR precum și cele de politică fiscală ale Ministerului Finanțelor.

4. Acordarea unei atenții sporite mediului economic privat

Orice agent economic are specificul său, raza sa de activiate și implicare investițională, în crearea de locuri de muncă, în activarea capitalului social și uman, gestionarea factorilor de producție, obținera profitului și multe altele. Dacă fiecare agent economic cunoaște mediul economic privat poate anticipa mișcările din piață și control a inflației prin prețuri și venituri.

Cel mai important este păstrarea echilibrului între acestea. Se reaizează păstrarea și fidelizare consumatorului și transmiterea unor mesaje încurajatoare spre potențialii clienți.

5. Acordarea unei atenții sporite mediului economic public

De multe ori agenții economici și instituționali publici au comportamentul lor specific prin care dezvoltă, inevitabil, și inflație. Fiind în orbita capitalului public, apar situații și poziții preferențiale care conduc la concurență neloială. Sunt exploatate în folosul propriu anumite hotărâri și măsuri legislative și executive.

Unele sunt date „cu dedicație” pentru acești operatori. Prin fixarea prețurilor, împărțirea piețelor, exploatarea unilaterală a informațiilor (îndeosebi în ramurile strategice, cum ar fi astăzi, cele sanitare și energetice) agenții economici publici generează și ei puseuri inflaționiste. De multe ori au loc simbioze între capitalul privat și public în și prin astfel de politici și comportamente economice.

6.Presiunea inflaționistă prin cerere și costuri

Agenții economici supradimensionează uneori cererea și acționează pentru o cantitate sporită de produse/mărfuri care se regăseșete, inevitabil, și în prețuri. Exemplul cel mai la îndemână situația generată de epi(pan)demia zilelor noastre, când a fost exploatată inexistența sau penuria unor produse de strictă și imediată necesitate, sau când au avut loc modificări majore în comportametul consumatorilor.

Inevitabil, statul are prioritate în și prin achizițiile publice și întreține inflația prin cerere. Situația se repercuteză și în costurile de producție, achiziție, și distribuție a mărfurilor de strictă și urgentă necesitate, și prin monopolul prețurile la unele din acestea. Dacă aceste costuri vin și pe fondul procurării de materii prime din import, creșterea prețurilor este generată și de cursul de schimb. Acesta este influențat inevitabil și de datoria publică. În această situație este bine ca agenții economici să-și îndrepte privirea, atât cât se poate, spre piețele emergente și spre cursuri de schimb avantajoase.

Satisfacerea rapidă și abundentă a cererii conduce la costuri ridicate, unele însoțite și de stimulente directe, indirecte, ascunse sau la vedere. Este prima fază a inflației prin costuri. Cea de-a doua fază este generată și întreținută de creșterile salariale. În condițiile scăderii veniturilor reale, sunt solicitate din partea angajaților compensații care pot și nu pot fi acoperite de angajatori. Uneori, când deficitul forței de muncă este în siajul unei concurențe imperfecte pe piața muncii, cererile salariale trebuie gândite, solicitate și satisfăcute cerbral. Dialogul între angajatori și angajați este absolut obligatoriu!!!

Însă, dialogul și atitudinilor raționale nu pot preîntâmpina sau bloca revendicările salariale. Dacă angajatorii se confruntă cu un deficit de forță de muncă acceptă unele din revedicările salariaților, revendicări care se regăsesc în prețul final și în… inflație!!! Dacă oferta de pe piața forței de muncă este mai mare angajatorii pot să-și impună propriile politici în gestiunea resurselor umane, inclusiv concedieri și trimiteri în șomaj. Acesta conduce, însă, la stagflație, fenomen perturbator care înseamnă conbinarea inflației cu șomajul. Problemle sociale sunt basculate spre guverne care, pe de-o parte sunt lipsite de unele venituri fiscale, iar pe de altă parte trebuie să găsească resursele bănești pentru șomeri. Ambele situații întrețin fenomenle infalționiste.

Este limpede că agenții economici acționează prin prețuri pentru asigurarea profitului. Există opinia că este singura cale prin care aceștia generează infație, pentru că nu dispun precum guvernele de percepere a taxelor și impozitelor și, dreptul de-a emite monedă. Este doar parțial adevărat. De-a lungul timpului statele, îndeosebi în evul mediu, au cedat drepturilor lor fiscale unor case de comerț și cămătărie, fenomen care se mai regăsește, și astăzi, în unele țări subdezvoltate.

În prezent pentru mobilizarea unor resuse monetare, agenții economici cotractează împrumuturi, emit acțiuni, obligațiuni și titluri de valoare, bonuri de tezaur (dacă sunt bănci) prin care este păstrată și transmisă valoarea. Dacă acestea au putere circulatorie și dreptul de a fi transmise de la un deținător la altul intră în marele joc inflaționist!!!

7. Pluralismul monetar: realitate și presiune

Pe lângă atenția pe prețuri, pe bani, bănci și politcile fiscale agenții economici trebuie să aibă în vedere pluralismul monetar din piața în care funcționează. În fiecare zi BNR anunță cursul principalelor monede din piață, iar agenții economici acționează în funcție de interse și priorități. Însă în piață mai sunt și alte însemne monetare, ale țărilor vecine sau ale altor entități statale. La acestea se adaugă, în ultima vreme multipolaritatea criptomonetară.

Inevitabil acest pluralism monetar, reprezentat de monedele tradiționale și de cele criptovirtuale generază tensiuni, presiuni și ciocniri monetare cu efecte sau și cu efecte inflaționiste. După unele informații, criptomonedele sunt și vehicule de spălare a banilor și de evaziune fiscală. În acest joc monetar pot fi atrase sau vărsate în piață uriașe sume de bani cu efecte destabilizatoare în prețuri și politici monetar-bancare. Așa cum se recomandă pentru subiecții sociali să opereze în moneda națională așa se poate spune și agenților economici. Numai că unii din aceștia acționează pe piața europeană și globală și au legate afacerile de monedele unor parteneri externi.

Unele din acestea sunt sub presiuni inflaționiste în țările de origine și, inevitabil, contaminează inflaționist și economiile de pe alte meridiane. Exemplul cel mai evident dolarul american, emis în exces pentru acoperirea dezechilibrelor generate de CovidEconomie.

8. Cu ochii pe piața de capital și pe burse

Piața de capital, piața finaciară și cea bancară sunt repere relevante pentru diagnoza economiei. După perioada începuturilor, incertitudinilor și ambiguităților legislative și instituționale acestea au evoluat și s-au maturizat. Au ajuns să fie destul de dinamice și sensibile la comportamentul agenților economici și la diferitele boli economice. Prin consultarea informaților transmise în spațiul public de site-uri și publicații specializate, precum PF (Piața Financiară) pot fi cunoscute reacțiile investitorilor, prudețialitatea și sustenabilitatea sau precaritatea unor proiecte și activități economice. Bursele au reacționat imediat la anuțul BNR, din august și octombrei privind rata inflației.

Trebuie să spunem că exisită și oportunități economice generate de inflație. Numai că ele trebuie identificate și exploatate favorabil în jocul economic în care unii câștigă iar alții pierd. Exemple sunt multe și pot fi relativ ușor cunocute dacă rememorăm unele din afacerile și căderile, mai vechi sau mai noi din lumea capitalului. Să nu uităm că unele investiții și tranzacții s-au realizat în primii ani de după 1990, pe și prin surplus monetar inflaționist, iar efectele/consecințele nu au fost totdeauna benefice pentru toți operatorii economici.

9.Cu ochii pe mixul energetic

În ultima vreme se tot spune de creșerea prețurilor la resursele energetice: petrol, gaze naturale, energie electrică. Nu numai că se spune, dar și se simte. Deocamdată ușor și mai mult în derivate. Însă, viitorul nu sună prea bine. Se preconizează un „vârf de sarcină” în luna februarie. S-ar putea să vină, însă, mai repede. Depinde de capriciile vremii, de hăpsâneala operatorilor energetici (interni și externi) dar și de intersele geoeconomice și geopolitice ale statelor cu importante resurse naturale. Nu se dau în lături, de la aceste practici și alți jucători de pe uriașa și totuși mica piață energetică mondială.

Rusia, vinovatul de servciu este vizată, aspru criticată și acuzată. Este o discuție complicată și complexă care merită explorată într-un text separat. Decamdată mixul energetic are rolul și impactul său în umflarea inflației. Și afirm din nou, nu trebuie să fi mare economist pentru a-ți da seama de acest fenomen. Ce trebuie să facă agenții economici este mai dificil de răspuns. Unii spun că aceștia nici nu pot să aibă un răspuns, sau mai multe, în conițiile în care terminalele energetice nu sunt în mâinile lor, iar petrolul și gazul metan se scumpește PUTIN câte PUTIN!!!

Și totuși agenții economici pot să găsească compesării prin politici novative și proactive care să diminueze costurile la alte materii prime, materiale și la prețul forței de muncă. Pot să se asocieze în negocierile energetice. Pot să pareze, parțial, și pornirile șantajiște ale „băieților deștepți” care profitând de liberalizarea pieței de resurse energetice au generat creșteri astronomice a prețurilor. Pot presa decidenții politici să-i protejeze în fața acestor aroganțe. Se și spune că într-un viitor apropiat se va veni cu măsuri compensatorii și pentru IMM-uri la fel ca pentru consumatorii casnici. O să vedem!!!

Se mai pot găsi căi de dialog cu factorilor politici pentru temperarea presiunilor gaspromiste. Destul de greu, dar nu imposibil. Decidenții noștri politici ar trebui să sprijine agenții economici, prin mai multă acțiune în organismele europene. Le poate veni în ajutor, însăși inflația. Pot fi explicate fenomenele negative și dezarticulate care se răsfrâng asupra tuturor. Cu argumetele pe masă surprinse de contabilitatea inflației pot fi identificate informațiile și modelele de analiză financiar-contabilă în valori multiple. Din păcate, interesul pentru astfel de demersuri foarte activ în timpul inflației de tranziție, a scăzut în ultima vreme. E bine ca agenții economici să-l reactiveze.

10.Cu ochii pe natură, dezastre naturale și buletinele meteorologice

Am afirmat și reafirm că inflația prin prețuri și apoi prin monedă depinde de multe fenomene naturale: ploi, inundații, vijelii, ger, zăpada excesivă etc. În multe consemnări despre prețuri aflăm astfel de informații. Astăzi când fenomenele naturale pot fi cunoscute, aproape în timp real agenții economici trebuie să-și gestioneze cu cumpătare resursele, rezultatele și prețurile.

Înmagazinarea unor produse agricole, procesarea și desfacerea lor în concordanță cu cerințele pieței sunt bine venite pentru domolirea costurilor, prețurilor și puseurilor inflaționiste, sezoniere.

Pentru ca toate acestea să fie fezabile trebuie cunoscut și comportamentul guvernelor și băncilor centrale. Acesta și altele într-un text viitor. Am spus!!!

Prof.univ.dr. Ioan LumperdeanDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Dan Tanasă (AUR): “Conservele cu ochi albaștri INFILTRATE în AUR primesc ordinul de chemare în unitățile de care aparțin”

Publicat

Deputatul AUR Dan Tanasă acuză sistemul că încearcă să destructureze mișcarea politică din care face parte: “Conservele cu ochi albaștri infiltrate în AUR primesc ordinul de chemare în unitățile de care aparțin”.

„În AUR vii să dai, nu să iei. Este sloganul nostru încă din momentul în care mișcarea AUR de redeșteptare națională a apărut în spațiul politic românesc.

Dan Tanasă (AUR): “Conservele cu ochi albaștri INFILTRATE în AUR primesc ordinul de chemare în unitățile de care aparțin”

De 4 ani am rezistat în fața tuturor încercărilor făcute de diverse grupuri de interese de a ne destructura. Ne-au prezis dispariția încă din primul an de Parlament. Dar, în pofida tuturor așteptărilor, am rezistat și astăzi suntem a doua forță politică din România.

Dacă au văzut că nu le merge cu diverse tehnici să ne înfrângă, sistemul a încercat să infiltreze tot felul de conserve cu ochi albaștri, care, la momentul potrivit, să se detoneze singure și să creeze prejudicii de imagine AUR. Unele dintre ele venind, cel mai probabil, inclusiv de la un domn bine cunoscut în rândul sistemului, celebrul general Coldea, spaima PSD și PNL.

„Jurnaliștii de casă ai PSD și PNL anunțau plecări din filialele partidului”

Problema lor este că ne-am prins de această intenție a lor, atât a sistemului securist care a pus stăpânire pe țară de 34 de ani, cât și a marionetelor care se prezintă drept adversari politici pentru AUR, și anume Partidul Comasat Român – PSDNL.

În urmă cu o lună aproape, jurnaliștii de casă ai PSD și PNL anunțau plecări din filialele Mehedinți și Timiș ale AUR. Titrau chiar că George Simion rămâne fără lideri de organizații în țară, chiar înainte de alegerile locale.

Cine erau acești „lideri”? Niște pocnitori trimise de PSD și PNL în AUR, în speranța că vor face mare zgomot când le va fi aprins fitilul.

Doar că, în afară de niște fum, nu au făcut mare lucru. Pe 1 Martie, în vreme ce AUR demara campania de strângere de semnături pentru europarlamentare (singurele alegeri organizate în acest an conform legii), conservele cu ochi albaștri infiltrate în AUR de sistem începeau propria lor campanie de retragere în unitățile de care aparțin. Prima astfel de conservă: Ilan Laufer.

Vineri seara, în cadrul unei emisiuni televizate de maximă audiență, am văzut și o primă asumare publică a conservei Laufer de către unul dintre partidele sistemului – vechea lui dragoste, PSD, de unde a plecat cu coada între picioare. Un lider important al PSD, Robert Cazanciuc, l-a mângâiat părintește, pe creștet, pe fiul rătăcitor Ilan, spunând că acesta își pierduse calea, iar după acțiunea de imagine de pe 1 Martie și-a redescoperit calea.

Care?

Alături de sistem, alături de partidele acestuia, alături de aceeași grupare manevrată tacticos de același domn Coldea. Scandalul generat ieri de conserva Ilan Laufer va continua, pentru că domnul Coldea și ceilalți pioni ai sistemului care prin PSD și PNL conduc România nu și-au activat toate petardele pe care le-au infiltrat în AUR.

„Curățenia de primăvară a început în AUR”

Probabil vor urma și zilele următoare să mai apară și să spună despre AUR că nu sunt băgați în seamă și alte fantasmagorii. Totul face parte dintr-o piesă foarte bine regizată de păpușarii securistoizi care au creat aceste vehicule care pornesc la sfert. Este atât de regizată încât aceste umile unelte se umplu singure de ridicol.

Spre exemplu, „antreprenorul” Laufer s-a activat fix în mijlocul Caravanei Antreprenorilor organizată de AUR (!!!) prin filialele sale, nicidecum de acesta sau partidul pe care l-a inventat. Acestui individ, la fel ca și în cazul altora, le-am acordat prezumția reabilitării în sensul apărării interesului românilor.

Doar că, atunci când li s-a spus că trebuie să muncească, au revenit la natura lor de sinecuri politice, care nu sunt capabile să obțină o funcție publică sau vreun post important decât cu sprijin politic, al unor tătuci politici.

Cam aceasta este povestea incurabilului trădător, Ilan Laufer. Când nu ai ce să oferi românilor, când ești incapabil să muncești pentru binele țării, pe care în mod mincinos te lauzi că o respecți, revii la vechea dragoste: la păpușarii care te-au crescut, la băieții generalului Coldea din Pădurea Băneasa.

Și ca el mai sunt mulți, dar curățenia de primăvară a început în AUR, iar multe astfel de conserve vor fi eliminate sau se vor elimina singure, anunțând că nu sunt lăsați să evolueze în AUR. Scenariul este scris, actorii îi știm, urmează doar ca domnul Coldea să îi activeze”, a comunicat AUR.

Citește mai departe

EVENIMENT

Farul Constanța – CFR Cluj, 1-1. Clujenii se întorc acasă doar cu un rezultat de egalitate

Publicat

Farul Constanța și CFR Cluj s-au întâlnit astăzi, 2 martie, pe Stadionul Central din Ovidiu în etapa cu numărul douăzeci și nouă din Superliga României. CFR Cluj se întoarce cu un punct de pe terenul Farului, rămânând în urmă la lupta pentru titlu.

Echipele de start:

Farul Constanța: Buzbuchi – Dussaut, Boli, Popescu, Kiki – Deaconu, Nedelcu, Vina – Grigoryan, Munteanu, Rivaldihno

REZERVE: Musat – Andronache, Banu, Bechaib, Budescu, Cojocaru, Danuleasa, Grameni, Grosu, Gustavo Marins, Queiros, Sirbu

ANTRENOR: Gheorghe Hagi

Farul Constanța – CFR Cluj, 1-1. Clujenii se întorc acasă doar cu un rezultat de egalitate

CFR Cluj: Sava – Manea, Boben, Ajeti, Abeid – Muhar, Keita, Tachtsidis – Fica, Birligea, Otele

REZERVE: Balgradean, Hindrich – Aussi, Avounou, Camora, Filip, Fofana, Ilie, Michael, Mogoș, Serebe

ANTRENOR: Adrian Mutu

ARBITRU: George Cătălin Găman

CFR Cluj bifează a doua remiză consecutivă în deplasare la Farul Constanța

Prima repriză începe cu ambele echipe abordând un joc precaut, prima ocazie a partidei vine în minutul 11 când clujenii beneficiază de o lovitură de colț în urma căreia Bîrligea trimite cu capul spre poarta apărată de Buzbuchi, dar acesta reține mingea fără probleme.

Prima ocazie a Farului vine în minutul 23 când Vînă trimite o centrare periculoasă în careul mic al CFR-ului, dar Rivaldihno reușește doar să ciupească balonul și portarul CFR-ului intervine salvator în ultimul moment și păstrează scorul 0 la 0.

Gazdele continuă atacurile cu Fica care trimite o centrare direct pe poartă, dar Sava greșește și scapă mingea în careu ca mai apoi Louis Munteanu să tragă spre poartă, dar Ajeti scoate crucial de pe linia porții.

În minutul 32 Louis Munteanu trimite un nou șut puternic din afara careului, dar Sava intervine încă o dată salvator și respinge balonul.

Oaspeții nu se lasă mai prejos și atacă în forță prin mijlocașul Tachtsidis care trimite o lovitură puternică spre poarta lui Buzbuchi care are o super intervenție și scoate balonul care se plasa chiar sub bara transversală.

„Deschiderea scorului vine în minutul 65”

Repriza secundă o are pe CFR protagonistă care atacă pozițional avându-l ca principal pe Manea care trimite un șut puternic, dar Buzbuchi intervine salvator și păstrează poarta intactă.

Deschiderea scorului vine în minutul 65 când Kiki a centrat pentru Louis Munteanu care a pasat cu capul perfect pentru Ronaldo Deaconu care s-a infiltrat perfect în careul advers și a trimis un voleu care îl învinge pe Sava și scorul devine 1 la 0 în favoarea echipei lui Gheorghe Hagi.

În minutul 82 CFR Cluj beneficiază de o lovitură de la colțul terenului pe care inițial o respinge un apărător al Farului, dar o face greșit până în centrul careului unde era apărătorul clujenilor Arlind Ajeti care execută un voleu imparabil și stabilește egalitatea ca mai apoi să fie scorul final 1 la 1.

Cosmin Olaru

Citește mai departe

EVENIMENT

Un „țăran” la Zara Cluj. A PROBAT un tricou și a mers îmbrăcat cu el la casă să-l plătească. Ce s-a întâmplat mai departe

Publicat

Un bărbat care a probat, sâmbătă, un tricou în magazinul Zara din incinta Iulius Mall Cluj s-a dus îmbrăcat cu el la casă să-l plătească.

Clientul a rugat-o pe casierița să îi scaneze eticheta, dar aceasta a refuzat spunându-i că nu poate scana hainele pe oameni.

Un „țăran” la Zara Cluj. A PROBAT un tricou și a mers îmbrăcat cu el la casă să-l plătească. Ce s-a întâmplat mai departe

A rugat-o pe casierița să îi scaneze eticheta, dar aceasta a refuzat spunându-i că nu poate scana hainele pe oameni.

Bărbatul, îmbrăcat într-un trening de firmă, a făcut scandal, dar casierița a fost de neînduplecat. Atunci clientul și-a scos tricoul pe care voia să îl cumpere și a rămas la bustul gol până s-a scanat eticheta produsului.

„Nu am mai văzut atâta tupeu, a venit un țăran la Zara să se dea mare”, a comentat o clientă care a observat tărășenia.

 

Citește mai departe

EVENIMENT

Farul Constanța – CFR Cluj. Clujenii au ca obiectiv întoarcerea „acasă” cu cele 3 puncte

Publicat

De

CFR Cluj și Farul Constanța se vor întâlni sâmbătă, 2 martie, de la ora 20:00 pe Stadionul Central din Ovidiu unde vor disputa partida din etapa cu numărul două zeci și nouă, deplasare din urma căreia CFR Cluj trebuie să se întoarcă cu cele 3 puncte pentru a rămâne în calcule pentru titlu după începerea play-off-ului.

CFR Cluj vine după o remiză în deplasare la Oțelul Galați, scor 2-2, gălățenii i-au egalat pe clujeni în minutul 90+6 când au marcat din lovitură de la 11 metri, la 10 minute după ce alb-vișiniii au preluat conducerea tot din lovitură de la 11 metri. CFR Cluj nu concepe să se întoarcă la Cluj fără cele 3 puncte, mai ales după ce s-au depărtat la 12 puncte de liderul FCSB cu două partide înainte de începerea play-off-ului.

Farul Constanța vine după o partidă modestă împotriva „U” Cluj pe Cluj Arena unde au pierdut cu 1 la 0. Elevii lui Hagi traversează o perioadă incertă după ce în ultimele două etape au obținut doar un punct din șase posibile. Farul Constanța se află pe locul 5 în Superliga României cu 41 de puncte și este aproape sigură de prezența în play-off.

 

CFR Cluj vrea să repete deznodământul partidei din turul campionatului împotriva Farului

 

Ultima întâlnire dintre CFR Cluj și Farul Constanța a fost pe 30 octombrie anul trecut când clujenii s-au impus cu 3 la 1 împotriva echipei antrenate de Gheorghe Hagi, golurile fiind marcate de Constantin Budescu pentru Farul Constanța și Juricic, respectiv Karlo Muhar care a reușit o dublă pentru echipa antrenată la acea vreme de Mandorlini.

După douăzeci și opt de partide disputate în actuala ediție de campionat, CFR Cluj ocupă poziția a treia în clasament cu 49 de puncte, în timp ce Farul Constanța este pe locul cinci cu 41 de puncte acumulate.

 

„Ne așteaptă un meci greu cu o echipă de play-off, campioana României de anul trecut”

 

Adrian Mutu, antrenorul feroviarilor a declarat că pe clujeni îi va aștepta un meci greu pe stadionul celor de la Farul, dar este încrezător că echipa sa va face o figură frumoasă și va repeta șcenariul din turul campionatului când clujenii au învins campioana României „ Farul Constanța este o echipă greu de bătut, au valoare, au demonstrat-o și anul trecut chiar dacă nimeni nu le dădea nici o șansă, câștigând campionatul, îi respectăm, dar noi mergem acolo să luăm cele trei puncte pentru a rămâne aproape de Rapid și de FSCB care sunt în fruntea clasamentului.”

Cosmin Olaru

 

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax