Connect with us

ACTUALITATE

FOTO. Dispare CRUCEA de pe Cetățuie! Proiectul de reabilitare a dealului prevede înlăturarea monumentului, după 25 de ani

Publicat


Crucea de pe dealul Cetățuia

Crucea de pe Cetățuie, Monumentul Eroilor Neamului, realizat de arhitectul Virgil Salvanu și inaugurat la 1 decembrie 1997, unul dintre punctele vizibile de pe Dealul Cetățuia din Cluj-Napoca, va fi înlăturat. Motivul? Monumentul nu își mai are loc în proiectul de amenajare a ansamblului urban Cetățuia.

Sfințită în urmă cu 25 de ani

Crucea de pe Cetățuie este dedicată memoriei martirilor Revoluției de la 1848-1849. Monumentul a fost dezvelit și sfințit la 1 decembrie 1997 de către mitropolitul ortodox al Clujului, IPS Bartolomeu Anania și de episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, PS George Guțiu, în timpul mandatului de primar al lui Gheorghe Funar.

VEZI ŞI:

FOTO. Boc, „răstignit” pe Crucea de pe Cetăţuie. „Mercantilismul unui geambaș de terenuri. Jucați barbut cu Istoria României”

Monumentul, realizat din piatră, bronz și inox, are o înălțime de aproape 23 m și o greutate de 60 de tone.

Crucea a fost ridicată în locul celei din lemn de stejar care a fost ridicată între 1936-1937 prin grija episcopului greco-catolic Iuliu Hossu și a ministrului de atunci Valer Pop și care a fost dinamitată în 1948 din dispoziția comuniștilor.

Ce prevede prioiectul de reabilitare a Cetățuii

Proiectul de amenajare prevede reabilitarea integrală a amplasamentului cu reconfigurarea sistemului de alei pietonale, refacerea și amplificarea măsurilor de stabilizare a versantului, restaurarea și punerea în valoare a monumentului Fortificației Vauban, păstrarea vegetației valoroase existente precum și realizarea de noi plantări pentru creșterea biodiversității arealului parcului, realizarea de zone de joacă și sport care să crească atractivitatea amplasamentului.

În incinta fortificației se propune amenajarea unei zone centrale pietonale cu suprafața de călcare din agregate stabilizate legate.

Valoarea totală estimată a investiției este de 180.144.275,82 lei + TVA, suma finală fiind de 206.472.421,66 lei.

Calendarul lucrărilor

Într-un răspuns la o solicitare a Cluj24, Primăria Cluj-Napoca și reprezentanții asocierii care a câștigat prouiectul de reabilitare a Cetățuii -METAPOLIS ARCHITECTS, ATELIER MASS SI ANA-MARIA HORHAT, au oferit detalii privind calendarul estimativ al lucrărilor care este următorul:

”În prezent așteptăm derularea procedurilor de expropriere. Urmează finalizarea Planului Urbanistic Zonal, ce va fi predat în termen de 30 de zile de primirea ordinului de începere de la Municipiu. După aprobarea în Consiliul Local a Planului Urbanistic Zonal se va finaliza Documentația pentru Autorizarea executării lucrărilor (DTAC) în termen de maxim 120 zile. După eliberarea autorizației de construire se va finaliza Documentația Tehnică de Execuție în termen de maxim 120 zile.

Pe baza acesteia se va lansa licitația de execuție propriu zisă. Termenul estimate pentru realizarea lucrărilor de execuție este de 24 luni de la finalizarea licitației și primirea ordinului de începere de la municipiu”, se arată în informare.

Astfel, ”proiectul prevede înlăturarea ansamblu reprezentat din scările, soclul si construcția propriu-zisă a crucii, pentru restaurarea și punerea în valoare a bastionului Sud-Estic a Fortificației Vauban, actualmente ilizibil datorită acestei construcții”.

În răspuns nu se precizează ce se va întâmpla cu Crucea de pe Cetățuie, dacă va fi dată la topit sau reamplasată în altă parte, nu în zonă, ci undeva în oraș.

cetatuia 3

Intervențiile propuse

Lucrările de amenajare sunt divizate în trei obiecte de investiție care se vor putea executa concomitent:

Obiectul 1: Amenajarea zonei de parc aferente versantului sudic și zonelor sudice și sud-estice ale exteriorului fortificației

Lucrările propuse pentru stabilizarea și amenajarea versantului sudic sunt refacerea și extinderea sistemului de drenuri, reabilitarea și completarea zidurilor de sprijin, refacerea și reconfigurarea sistemului de alei și platforme și a celui de preluare a apelor pluviale de suprafață, eliminarea construcțiilor parazitare, curățarea, stabilizarea și expunerea locală a stratelor de rocă, instalarea unui sistem de monitorizare a dinamicii versantului și a unui sistem de avertizare în caz risc iminent.

Se propune de asemenea refacerea locului de joacă de la baza versantului, de lângă imobilul de pe strada G-ral Dragalina nr. 2, pentru a crește atractivitatea amplasamentului. În cadrul acestuia este prevăzut un umbrar de mici dimensiuni pentru a asigura utilizarea locului de joacă în condiții climatice diferite.

Se propune restaurarea pavilionului deschis Rotonda.

Lucrările propuse pentru punerea în valoarea a părții fortificației aferente versantului (zonele sudice și sud-estice ale exteriorului fortificației) sunt restaurarea topografică a părților din sistemului defensiv format din curtine și bastioane, reorganizarea circulațiilor pietonale, amenajări peisajere și vegetație, mobilier și dotări precum și iluminat public, instalații electrice, irigare, canalizare și drenaj.

Prezența unui arheolog

cetatuia 1

Pe durata desfășurării lucrărilor se impune prezența arheologului. Conform studiului arheologic, în faza pregătitoare a lucrărilor, la faza de execuție se vor desfășura lucrări de diagnostic arheologic invaziv în zonele în care istoriografia prezintă existența unor corpuri de clădire dispărute astăzi.

Din perspectiva amenajărilor peisajere se propune în partea de sus a versantului marcarea valului de pământ al cetății dinspre oraș și accentuarea aspectului său diferit, antropic, față de contextul mult mai natural (versant stâncos) iar în partea de jos, înspre Someș, creșterea permeabilității parcului, a acceselor, creșterea vizibilității la nivelul ochiului, eliminarea barierelor de orice fel, în special cele formate din garduri vii sau vegetație crescută necontrolat. Prin restaurarea valului de pământ al cetății acestuia i se va reda aspectul și atmosfera militara, cu taluzuri cu pantă constantă, cu muchii definite și cu o sistematizare a terenului riguroasă.

Din prisma punctelor de belvedere, se accentuează traseul peisajer de coamă și punctele cu panoramă înspre oraș, panorame uneori străjuite de prezența grupurilor de pini care deja fac parte din imaginarul colectiv chiar dacă distonante cu peisajul natural. Se propune doar înlăturarea vegetației invazive, crescută necontrolat și care obturează vederile înspre oraș.

Reamenajarea aleii de belvedere

cetatuia 8

Înspre vest, se propune accentuarea caracterului de versant împădurit, cu aspect naturalist, iar înspre est, accentuarea caracterului împădurit, antropic, horticol, în acord cu tendințele contemporane de amenajare peisagistică iar pentru zona din spatele locuințelor colective, accentuarea caracterului de versant cu vegetație joasă, tipică de versant cu expunere sudică.

Din perspectiva exemplarelor și a speciilor prezente pe sit, se impune protejarea și punerea în valoare a arborilor remarcabili sau în stare foarte bună, evidențiați ca atare în studiul dendrologic efectuat, introducerea de specii noi autohtone pentru a crește valoarea peisageră, introducerea de accente cromatice pentru toate anotimpurile și accente compoziționale și texturale.

Se impune acordarea unei atenții speciale introducerii de material vegetal de talie mică și creșterea complexității texturilor care definesc acoperirea solului, de la zone înierbate până la pajiști înflorite, zone de perene și graminee pentru a potența caracterului decorativ al peisajului.

Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică aferente obiectului 1 de investiție este necesară exproprierea unei suprafețe de 5 268 mp aflate în proprietate privată.

Amenajarea zonei de parc

cetatuia 6

Obiectul 2: Amenajarea zonei de parc aferente platoului nordic și zonelor vestice, nordice și estice ale exteriorului ale fortificației

Lucrările propuse pentru punerea în valoarea a părții fortificației aferente platoului (zonele vestice, nordice și estice ale exteriorului fortificației) sunt restaurarea topografică a sistemului de defensiv format din curtine și șanțuri, bastioane și ravelinul vestic, reorganizarea circulațiilor auto și pietonale, amenajări peisajere și vegetație, mobilier și dotări precum și iluminat public, instalații electrice, irigare, canalizare și drenaj.

Pe durata desfășurării lucrărilor se impune prezența arheologului. Conform studiului arheologic, în faza pregătitoare a lucrărilor, la faza de execuție se vor desfășura lucrări de diagnostic arheologic invaziv în zonele în care istoriografia prezintă existența unor corpuri de clădire dispărute astăzi.

Din punct de vedere peisagistic, zona de pe platoul dealului trebuie privita nu doar ca un parc ci și ca un sistem ecologic complex, care face legătura dintre Hoia și Someș. Se propune diversificarea vegetației parcului, creșterea diversității și calității ecologice cu specii noi adecvate, diferențiate în funcție de sol, umiditate și în funcție de diversele atmosfere de peisaj existente.

Se propune folosirea de scheme de plantare care dau un aspect natural în aceasta zonă, evitarea aliniamentelor și ruperea, acoperirea pe cât posibil a celor existente. Parcul va fi compus dintr-o succesiune de zone plantate, umbroase, dense, cu o schemă de plantare a arborilor liberă, în pâlcuri si zone deschise, luminișuri cu pajiște și arbori solitari.

Val de pământ

În ceea ce privește zonele estice, vestice și nordice exterioare platoului cetății și anume valul de pământ, șanțul de pe laturile estice și nordice și ravelinul, se propune accentuarea aspectului lor antropic, diferit față de contextul mult mai natural al parcului.

Re-configurarea valului de pământ al cetății este un aspect important, aspectul acestuia trebuind să redea atmosfera militara, taluzuri cu panta constantă, cu muchii definite, o sistematizare riguroasă a terenului.

Dacă în zona de parc exterior arborii formează pâlcuri, aici se propune evidențierea si restaurarea aliniamentelor de arbori care acompaniază aleea de pe valul de pământ și a grupurilor de arbori care marchează bastioanele. Se impune eliminarea arbuștilor și a gardurilor vii de pe coama valului de pământ pentru a crește gradul de vizibilitate la nivelul ochilor.

Amenajarea zonei de parc aferente platoului nordic și nord-vestic

Din perspectiva exemplarelor și a speciilor prezente pe sit, se impune protejarea și punerea în valoare a arborilor remarcabili sau în stare foarte bună, evidențiați ca atare în studiul dendrologic efectuat, introducerea de specii noi autohtone pentru a crește valoarea peisageră, introducerea de accente cromatice pentru toate anotimpurile și accente compoziționale și texturale.

Se impune acordarea unei atenții speciale introducerii de material vegetal de talie mică și creșterea complexității texturilor care definesc acoperirea solului, de la zone înierbate până la pajiști înflorite, zone de perene si graminee pentru a potența caracterul decorativ al peisajului.

În ceea ce privește speciile propuse, s-au luat în considerare recomandările studiului de biodiversitate efectuat, și anume introducerea și menținerea unor specii autohtone în scopul simulării și potențării unor servicii ecosistemice de suport și chiar culturale, importante și din punct de vedere al biodiversității.

Acest studiu recomandă înlocuirea pe cât posibil a pinului negru cu alte specii, eventual pin silvestru. De asemenea se recomandă reducerea numărului arborilor alohtoni, cum este salcâmul.

Refacerea terenului sportiv

Se propune de asemenea refacerea terenului sportiv cu gazon natural din vestul amplasamentului. Se propune realizarea unui loc de joacă în vecinătatea aleii de acces pietonale nordice și un loc amenajat cu dotări sportive pentru fitness lângă terenul sportiv din vest.

Se propune edificarea a 2 pavilioane de mici dimensiuni pentru a asigura grupuri sanitare și zone pentru mentenanța parcului. De asemenea se prevăd umbrare de mici dimensiuni pentru a asigura o utilizare a parcului în condiții climatic diferite.

Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică aferente obiectului 2 de investiție este necesară exproprierea unei suprafețe de 14 818 mp aflate în proprietate privată și 134 mp cu proprietar neidentificat.

Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică aferente obiectului 2 de investiție este necesară de asemenea transferul parcelei cu nr. cad. 286 167, având suprafața de 7 850 mp, din proprietate a statului în proprietatea municipiului.

Obiectul 3: Amenajarea zonei de parc aferente incintei fortificației

Lucrările propuse pentru punerea în valoarea a părții fortificației aferente incintei sunt restaurarea topografică a părții interioare a sistemului de defensiv format din curtine și bastioane, reorganizarea circulațiilor auto și pietonale, amenajarea zonei centrale din incinta cetății, amenajări peisajere și vegetație, mobilier și dotări precum și iluminat public, instalații electrice, irigare, canalizare și drenaj.

Se prevede eliberarea zonei de platou si crearea de culoare de vedere între clădirile istorice prezente. Zona centrală pietonală din incintă este prevăzută cu suprafață de călcare din agregate stabilizate legate. O mare parte din apele pluviale se vor infiltra prin agregatele legate, urmărind apoi circuitul natural în sol.

Pentru perioadele cu ploi abundente, preluarea apelor pluviale se va face prin intermediul unor rigole, iar ulterior aceasta este transportată printrun sistem de conducte pluviale spre rețeaua existentă în zonă.

Zonă de parc

Amenajarea zonei de parc aferente incintei fortificate: vedere dinspre poarta est Din punct de vedere al vegetației, se propune introducerea de exemplare noi, preferabil puține specii, pentru a da un caracter unitar. Se propune de asemenea evidențierea aliniamentelor de arbori (acum unii dintre ei remarcabili) care acompaniază aleea de pe valul de pământ nu doar înspre exterior ci si înspre platoul central al cetății.

Se dorește si evidențierea grupurilor de arbori care marchează bastioanele si eliminarea arbuștilor și a gardurilor vii pentru a crește gradul de vizibilitate la nivelul ochilor. La nivelul solului se dorește o suprafața gazonată simplă, întreținută constant, fără accente florale.

Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică aferente obiectului 3 de investiție este necesară exproprierea unei suprafețe de 15 337 mp aflate în proprietate privată.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Un roman revoltat

    septembrie 5, 2022 la 1:29 pm

    Este o problema permanenta desființarea crucii de pe alee,in atenția permanenta a UDMR-ului. Acum văd ca se revine,pana când trebuie sa le spunem NU iredentiștilor unguri?!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Oțelul Galați – CFR Cluj, 2-2. Clujenii se întorc doar cu un punct din deplasarea de la Galați

Publicat

De

Oțelul Galați și CFR Cluj s-au întâlnit astăzi, 27 februarie, pe Stadionul Oțelul din Galați în etapa cu numărul douăzeci și opt din Superliga României. CFR Cluj se întoarce cu un punct de la Galați și riscă să se depărteze cu 12 puncte de liderul FCSB.

 

Echipele de start

 

Oțelul Galați: Pap – Adăscăliței, Yabre, Ghiocel, Zhelev – Cisotti, Zivulic, Lameira – Frederic, Pop, Bodișteanu

REZERVE: Stoian – Bordun, Cirjan, Farcaș, Gaitan, Jardan, Malle, Panait, Rusevic, Tanasa, Teles

ANTRENOR: Dorinel Munteanu

CFR Cluj: Sava – Mogoș, Boben, Ajeti, Camora – Muhar, Keita, Avounou – Deac, Michael, Otele

REZERVE: Hindrich – Abeid, Aussi, Birligea, Fica, Ilie, Lucaci, Manea, Serebe, Tachtsidis

ANTRENOR: Adrian Mutu

ARBITRU: Andrei Chivulete

 

CFR Cluj egal dramatic în deplasare la Galați, două penalty-uri în ultimele minute de joc

 

În partida de la Galați ambele echipe au început ezitant, dar inițiativa a venit în cele din urmă de la Oțelul care în minutul 19 are șansa de a trage spre poarta apărată de Sava din 3 metri, dar portarul clujean intervine salvator.

Doar două minute mai târziu gălățenii beneficiază de o lovitură liberă pe care o execută căpitanul Cisotti care trimite o centrare perfectă pentru Alexandru Pop, acesta din urmă trimite cu capul spre poarta apărată de Sava, dar portarul vișiniilor are o nouă intervenție salvatoare.

Prima ocazie a CFR-ului vine în minutul 31 când Mario Camora a trimis un șut puternic din marginea careului, dar fără a prinde spațiul porții și scorul rămâne 0 la 0.

Deschidere scorului vine în minutul 36 când Oțelul Galați a beneficiat de o lovitură liberă dintr-o poziție complicată, dar atacantul echipei, Alexandru Pop a executat exemplar cu un șut la colțul lung, iar portarul Sava nu a avut drept de apel și scorul devine 1 la 0 în favoarea gălățenilor.

În minutul 45, înainte de pauză, CFR Cluj beneficiază de un corner executat perfect de Ciprian Deac până la mijlocașul Keita, dar balonul a fost respins de pe linia porții de un fundaș al gălățenilor, iar Otele îndeplinește o simplă formalitate împingând balonul în poartă și stabilește scorul primei reprize 1 la 1.

Repriza secundă începe cu ambele echipe abordând un joc mai agresiv, având loc numeroase faulturi, dar prima ocazie a reprizei secunde vine în minutul 58 când Pop trimite cu șiretul puțin pe lângă poarta clujenilor după o centrare foarte bună a lui Frederic.

Clujenii răspund prin același Otele, jucătorul care a adus egalarea face o fază pe cont propriu și trage la colțul lung, dar mingea ocolește puțin poarta apărată de Eduard Pap.

În minutul 79 CFR construiește un atac pozițional care se încheie cu centrarea foarte bună a lui Abeid, care a intrat în locul căpitanului Mario Camora și finalizarea cu latul a lui Birligea, dar balonul se duce putin peste poarta apărată de Eduard Pap.

În minutul 83 Birligea pornește în cursă și este faultat în careu, iar după 5 minute în care faza a fost analizată la VAR s-a declarat penalty pe care îl execută Panagiotis Tachtsidis și își duce echipa în avantaj, scorul devenind 1-2 în favoarea clujenilor.

În minutul 90+3 Tănase a primit pasă în careu și mijlocașul clujean Karlo Muhar îl faultează urmând ca arbitrul Andrei Chivulete să dicteze lovitură de la 11 metri pe care căpitanul Juri Cisotti o transformă fără probleme și stabilește scorul final 2-2.

 

Cosmin Olaru

 

 

Citește mai departe

EVENIMENT

Cum va fi VREMEA în următoarele patru săptămâni. Căldură, ploi și apoi ninsori

Publicat

În următoarea perioadă, vremea va continua să fie mai caldă decât de obicei. La finalul lunii februarie vor fi maxime de peste 20 de grade, în vestul țării, iar ploile vor fi puține.

Primele zile din luna martie vor aduce și ele temperaturi peste 15 grade Celsius.

Se mai răcorește după 5 martie, iar de la jumătatea lunii vor fi din nou minime negative și la altitudini mai mici.

Cum va fi VREMEA în următoarele patru săptămâni. Căldură, ploi și apoi ninsori

După 12 martie, vor fi perioade cu ploi sau chiar ninsori în Transilvania și estul țării.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 25 martie.

Vremea / prognoza meteo săptămâna 26 februarie – 3 martie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptâmână, pe întreg teritoriul României. O abatere termică pozitivă mai accentuată va fi în regiunile vestice.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Vremea / prognoza meteo săptămâna 4-10 martie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în nordul Carpaților Orientali.

Vremea / prognoza meteo săptămâna 11-17 martie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea / prognoza meteo săptămâna 18-25 martie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României

În regiunile sud-estice, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal.

În rest, cantitățile de precipitații vor putea avea o tendință ușor excedentară.

Citește mai departe

ADMINISTRAȚIE

Ioan Bolovan: Au trecut deja două ierni de umilinţe pentru Şcoala Ardeleană

Publicat

De

Profesorul Ioan Bolovan, director al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române deplânge din nou soarta grupului statuar Şcoala Ardeleană, al cărui soclu nu a fost refăcut în forma sa iniţială de către firma care a modernizat strada Kogălniceanu.

vezi şi:

Istoric clujean: Monumentul ”Școala Ardeleană”, batjocura firmei de arhitectură care ”modernizează” str. Kogălniceanu

„„A mai trecut o iarnă grea/Nu e nimic vom aștepta/Căci vine vara/SOCLUL după ea”. Mai aștept și mai sper. Au trecut deja două ierni de umilințe pentru Școala Ardeleană. Și nu numai, fiindcă ei reprezintă NAȚIUNEA ROMÂNĂ umilită și îngenuncheată…”, transmite Ioan Bolovan, istoric, care a publicat peste 70 cărţi și volume, peste 250 de studii şi articole în reviste de specialitate şi volume colective din ţară şi circa 150 de recenzii. De asemenea, a participat cu comunicări la circa 100 de sesiuni ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională.

vezi şi:

FII COOLT. Cu Ioan Bolovan despre Blaga, Costa Gavras, Tache, Ianke și Cadîr şi muzică diversă

Citește mai departe

EVENIMENT

Angajații din Sri Lanka înregistrați la Cluj sunt mai mulți ca ucrainenii. 32 de străini au fost expulzați anul trecut

Publicat

De

angajati straini

Cei mai numeroși străini care lucrează în Cluj, după cetățenii din Republica Moldova, sunt angajații din Sri Lanka. Aceștia sunt mai mulți decât ucrainenii.

În anul 2023, polițiștii de la imigrări din Cluj au emis nu mai puțin de 4.974 de permise de ședere pentru diferite scopuri și 3.942 de avize de angajare în muncă.

De asemenea, 51 de străini au fost depistați în situații ilegale și s-au dat amenzi de 808.000 de lei.

Angajații din Sri Lanka înregistrați la Cluj sunt mai mulți ca ucrainenii. 32 de străini au fost expulzați anul trecut

Potrivit reprezentanților Serviciului pentru imigrări Cluj, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, nu mai puțin de 6.056 de persoane, dintre care 4.827 din țări terțe au primit drept de ședere și rezidență.

Cei mai mulți cetățeni veniți din țări terțe, respectiv 1.304, provin din Republica Moldova. În ordine, urmează cetățeni din Sri Lanka – 1.199, Ucraina – 1.099, Nepal – 950, Vietnam – 830, India – 675 și Turcia – 604.

Alți 1.229 provin din Uniunea Europeană/SEE/CH, majoritatea din Franța, Germania și Italia.

Străinii vin la Cluj ca să muncească

Potrivit poliâiștilor de la imigrări, străinii își stabilesc reşedinţa la Cluj, în principa, pentru angajare în muncă și studii.

Ca urmare a aprobării dreptului de ședere au fost emise 4.974 de permise de ședere, dintre care 4.879 pentru ședere temporară și 95 pentru ședere pe termen lung.

Au fost eliberate 1.167 de certificate de înregistrare și 62 de cărți de rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene/SEE/CH.

Aproape 4.000 de cereri pentru vize de muncă

Potrivi Serviciului de Imigrări Cluj, în perioada analizată au fost înregistrate 3.942 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 3.544 de avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi detașați, iar 398 de cereri au fost respinse.

Dintre acestea aproximativ 12% reprezintă avize de muncă emise în cazurile în care străinii erau deja pe teritoriul României.

De asemenea, au fost înregistrate 117 invitații pentru cetățenii din state terțe, fiind aprobate 107 și respinse 10. Au mai fost înregistrate și avizate 57 de cereri privind reîntregirea familiei cu cetățeni din state terțe.

Străini prinși fără forme legale la Cluj

45 de controale au avut loc anul trecut pe linia combaterii șederii ilegale. În urma acestora au fost depistați 51 de străini care stăteau ilegal la Cluj.

Angajații din Sri Langa și cei din Bangladeh au fost cei mai numeroși. Astfel au fost depistați în 20 de persoane din Bangladesh, 10 din Sri Lanka, 6 din Republica Moldova, 3 din Pakistan, iar diferența sunt din alte state.

147 de decizii de returnare

Tot anul trecut au fost emise 147 de decizii de returnare cu termen de plecare voluntară de 15 sau 30 de zile de pe teritoriul României, dintre care, pentru ședere ilegală, 30.

În cazul a 66 de străini a fost refuzată prelungirea dreptului de ședere, iar într-un caz s-a emis decizie de returnare ca urmare a anulării dreptului de ședere.

Decizii de retirnare au mai fost emise ca urmare a revocării vizei de intrare – 12, ca urmare a revocării dreptului de ședere – 26 și la solicitare – 12.

32 de cetățeni străini expulzați într-un an

Ca urmare a emiterii deciziilor de returnare, față de 32 de cetățeni străini, a fost instituită măsura nepermiterii intrării pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, pentru perioade cuprinse între 6 luni și 5 ani.

În perioada analizată au fost emise 5 decizii de returnare sub escortă ca urmare a finalizării procedurii de azil și a riscului sustragerii, iar 3 persoane au fost introduse în centrele de custodie publică, până la îndepărtarea de pe teritoriul țării noastre.

Totodată, au fost aplicate 536 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 808.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul străinilor în România și a prevederilor legislației privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax