Connect with us

ACTUALITATE

FOTO. Dispare CRUCEA de pe Cetățuie! Proiectul de reabilitare a dealului prevede înlăturarea monumentului, după 25 de ani

Publicat


Crucea de pe dealul Cetățuia

Crucea de pe Cetățuie, Monumentul Eroilor Neamului, realizat de arhitectul Virgil Salvanu și inaugurat la 1 decembrie 1997, unul dintre punctele vizibile de pe Dealul Cetățuia din Cluj-Napoca, va fi înlăturat. Motivul? Monumentul nu își mai are loc în proiectul de amenajare a ansamblului urban Cetățuia.

Sfințită în urmă cu 25 de ani

Crucea de pe Cetățuie este dedicată memoriei martirilor Revoluției de la 1848-1849. Monumentul a fost dezvelit și sfințit la 1 decembrie 1997 de către mitropolitul ortodox al Clujului, IPS Bartolomeu Anania și de episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, PS George Guțiu, în timpul mandatului de primar al lui Gheorghe Funar.

VEZI ŞI:

FOTO. Boc, „răstignit” pe Crucea de pe Cetăţuie. „Mercantilismul unui geambaș de terenuri. Jucați barbut cu Istoria României”

Monumentul, realizat din piatră, bronz și inox, are o înălțime de aproape 23 m și o greutate de 60 de tone.

Crucea a fost ridicată în locul celei din lemn de stejar care a fost ridicată între 1936-1937 prin grija episcopului greco-catolic Iuliu Hossu și a ministrului de atunci Valer Pop și care a fost dinamitată în 1948 din dispoziția comuniștilor.

Ce prevede prioiectul de reabilitare a Cetățuii

Proiectul de amenajare prevede reabilitarea integrală a amplasamentului cu reconfigurarea sistemului de alei pietonale, refacerea și amplificarea măsurilor de stabilizare a versantului, restaurarea și punerea în valoare a monumentului Fortificației Vauban, păstrarea vegetației valoroase existente precum și realizarea de noi plantări pentru creșterea biodiversității arealului parcului, realizarea de zone de joacă și sport care să crească atractivitatea amplasamentului.

În incinta fortificației se propune amenajarea unei zone centrale pietonale cu suprafața de călcare din agregate stabilizate legate.

Valoarea totală estimată a investiției este de 180.144.275,82 lei + TVA, suma finală fiind de 206.472.421,66 lei.

Calendarul lucrărilor

Într-un răspuns la o solicitare a Cluj24, Primăria Cluj-Napoca și reprezentanții asocierii care a câștigat prouiectul de reabilitare a Cetățuii -METAPOLIS ARCHITECTS, ATELIER MASS SI ANA-MARIA HORHAT, au oferit detalii privind calendarul estimativ al lucrărilor care este următorul:

”În prezent așteptăm derularea procedurilor de expropriere. Urmează finalizarea Planului Urbanistic Zonal, ce va fi predat în termen de 30 de zile de primirea ordinului de începere de la Municipiu. După aprobarea în Consiliul Local a Planului Urbanistic Zonal se va finaliza Documentația pentru Autorizarea executării lucrărilor (DTAC) în termen de maxim 120 zile. După eliberarea autorizației de construire se va finaliza Documentația Tehnică de Execuție în termen de maxim 120 zile.

Pe baza acesteia se va lansa licitația de execuție propriu zisă. Termenul estimate pentru realizarea lucrărilor de execuție este de 24 luni de la finalizarea licitației și primirea ordinului de începere de la municipiu”, se arată în informare.

Astfel, ”proiectul prevede înlăturarea ansamblu reprezentat din scările, soclul si construcția propriu-zisă a crucii, pentru restaurarea și punerea în valoare a bastionului Sud-Estic a Fortificației Vauban, actualmente ilizibil datorită acestei construcții”.

În răspuns nu se precizează ce se va întâmpla cu Crucea de pe Cetățuie, dacă va fi dată la topit sau reamplasată în altă parte, nu în zonă, ci undeva în oraș.

cetatuia 3

Intervențiile propuse

Lucrările de amenajare sunt divizate în trei obiecte de investiție care se vor putea executa concomitent:

Obiectul 1: Amenajarea zonei de parc aferente versantului sudic și zonelor sudice și sud-estice ale exteriorului fortificației

Lucrările propuse pentru stabilizarea și amenajarea versantului sudic sunt refacerea și extinderea sistemului de drenuri, reabilitarea și completarea zidurilor de sprijin, refacerea și reconfigurarea sistemului de alei și platforme și a celui de preluare a apelor pluviale de suprafață, eliminarea construcțiilor parazitare, curățarea, stabilizarea și expunerea locală a stratelor de rocă, instalarea unui sistem de monitorizare a dinamicii versantului și a unui sistem de avertizare în caz risc iminent.

Se propune de asemenea refacerea locului de joacă de la baza versantului, de lângă imobilul de pe strada G-ral Dragalina nr. 2, pentru a crește atractivitatea amplasamentului. În cadrul acestuia este prevăzut un umbrar de mici dimensiuni pentru a asigura utilizarea locului de joacă în condiții climatice diferite.

Se propune restaurarea pavilionului deschis Rotonda.

Lucrările propuse pentru punerea în valoarea a părții fortificației aferente versantului (zonele sudice și sud-estice ale exteriorului fortificației) sunt restaurarea topografică a părților din sistemului defensiv format din curtine și bastioane, reorganizarea circulațiilor pietonale, amenajări peisajere și vegetație, mobilier și dotări precum și iluminat public, instalații electrice, irigare, canalizare și drenaj.

Prezența unui arheolog

cetatuia 1

Pe durata desfășurării lucrărilor se impune prezența arheologului. Conform studiului arheologic, în faza pregătitoare a lucrărilor, la faza de execuție se vor desfășura lucrări de diagnostic arheologic invaziv în zonele în care istoriografia prezintă existența unor corpuri de clădire dispărute astăzi.

Din perspectiva amenajărilor peisajere se propune în partea de sus a versantului marcarea valului de pământ al cetății dinspre oraș și accentuarea aspectului său diferit, antropic, față de contextul mult mai natural (versant stâncos) iar în partea de jos, înspre Someș, creșterea permeabilității parcului, a acceselor, creșterea vizibilității la nivelul ochiului, eliminarea barierelor de orice fel, în special cele formate din garduri vii sau vegetație crescută necontrolat. Prin restaurarea valului de pământ al cetății acestuia i se va reda aspectul și atmosfera militara, cu taluzuri cu pantă constantă, cu muchii definite și cu o sistematizare a terenului riguroasă.

Din prisma punctelor de belvedere, se accentuează traseul peisajer de coamă și punctele cu panoramă înspre oraș, panorame uneori străjuite de prezența grupurilor de pini care deja fac parte din imaginarul colectiv chiar dacă distonante cu peisajul natural. Se propune doar înlăturarea vegetației invazive, crescută necontrolat și care obturează vederile înspre oraș.

Reamenajarea aleii de belvedere

cetatuia 8

Înspre vest, se propune accentuarea caracterului de versant împădurit, cu aspect naturalist, iar înspre est, accentuarea caracterului împădurit, antropic, horticol, în acord cu tendințele contemporane de amenajare peisagistică iar pentru zona din spatele locuințelor colective, accentuarea caracterului de versant cu vegetație joasă, tipică de versant cu expunere sudică.

Din perspectiva exemplarelor și a speciilor prezente pe sit, se impune protejarea și punerea în valoare a arborilor remarcabili sau în stare foarte bună, evidențiați ca atare în studiul dendrologic efectuat, introducerea de specii noi autohtone pentru a crește valoarea peisageră, introducerea de accente cromatice pentru toate anotimpurile și accente compoziționale și texturale.

Se impune acordarea unei atenții speciale introducerii de material vegetal de talie mică și creșterea complexității texturilor care definesc acoperirea solului, de la zone înierbate până la pajiști înflorite, zone de perene și graminee pentru a potența caracterului decorativ al peisajului.

Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică aferente obiectului 1 de investiție este necesară exproprierea unei suprafețe de 5 268 mp aflate în proprietate privată.

Amenajarea zonei de parc

cetatuia 6

Obiectul 2: Amenajarea zonei de parc aferente platoului nordic și zonelor vestice, nordice și estice ale exteriorului ale fortificației

Lucrările propuse pentru punerea în valoarea a părții fortificației aferente platoului (zonele vestice, nordice și estice ale exteriorului fortificației) sunt restaurarea topografică a sistemului de defensiv format din curtine și șanțuri, bastioane și ravelinul vestic, reorganizarea circulațiilor auto și pietonale, amenajări peisajere și vegetație, mobilier și dotări precum și iluminat public, instalații electrice, irigare, canalizare și drenaj.

Pe durata desfășurării lucrărilor se impune prezența arheologului. Conform studiului arheologic, în faza pregătitoare a lucrărilor, la faza de execuție se vor desfășura lucrări de diagnostic arheologic invaziv în zonele în care istoriografia prezintă existența unor corpuri de clădire dispărute astăzi.

Din punct de vedere peisagistic, zona de pe platoul dealului trebuie privita nu doar ca un parc ci și ca un sistem ecologic complex, care face legătura dintre Hoia și Someș. Se propune diversificarea vegetației parcului, creșterea diversității și calității ecologice cu specii noi adecvate, diferențiate în funcție de sol, umiditate și în funcție de diversele atmosfere de peisaj existente.

Se propune folosirea de scheme de plantare care dau un aspect natural în aceasta zonă, evitarea aliniamentelor și ruperea, acoperirea pe cât posibil a celor existente. Parcul va fi compus dintr-o succesiune de zone plantate, umbroase, dense, cu o schemă de plantare a arborilor liberă, în pâlcuri si zone deschise, luminișuri cu pajiște și arbori solitari.

Val de pământ

În ceea ce privește zonele estice, vestice și nordice exterioare platoului cetății și anume valul de pământ, șanțul de pe laturile estice și nordice și ravelinul, se propune accentuarea aspectului lor antropic, diferit față de contextul mult mai natural al parcului.

Re-configurarea valului de pământ al cetății este un aspect important, aspectul acestuia trebuind să redea atmosfera militara, taluzuri cu panta constantă, cu muchii definite, o sistematizare riguroasă a terenului.

Dacă în zona de parc exterior arborii formează pâlcuri, aici se propune evidențierea si restaurarea aliniamentelor de arbori care acompaniază aleea de pe valul de pământ și a grupurilor de arbori care marchează bastioanele. Se impune eliminarea arbuștilor și a gardurilor vii de pe coama valului de pământ pentru a crește gradul de vizibilitate la nivelul ochilor.

Amenajarea zonei de parc aferente platoului nordic și nord-vestic

Din perspectiva exemplarelor și a speciilor prezente pe sit, se impune protejarea și punerea în valoare a arborilor remarcabili sau în stare foarte bună, evidențiați ca atare în studiul dendrologic efectuat, introducerea de specii noi autohtone pentru a crește valoarea peisageră, introducerea de accente cromatice pentru toate anotimpurile și accente compoziționale și texturale.

Se impune acordarea unei atenții speciale introducerii de material vegetal de talie mică și creșterea complexității texturilor care definesc acoperirea solului, de la zone înierbate până la pajiști înflorite, zone de perene si graminee pentru a potența caracterul decorativ al peisajului.

În ceea ce privește speciile propuse, s-au luat în considerare recomandările studiului de biodiversitate efectuat, și anume introducerea și menținerea unor specii autohtone în scopul simulării și potențării unor servicii ecosistemice de suport și chiar culturale, importante și din punct de vedere al biodiversității.

Acest studiu recomandă înlocuirea pe cât posibil a pinului negru cu alte specii, eventual pin silvestru. De asemenea se recomandă reducerea numărului arborilor alohtoni, cum este salcâmul.

Refacerea terenului sportiv

Se propune de asemenea refacerea terenului sportiv cu gazon natural din vestul amplasamentului. Se propune realizarea unui loc de joacă în vecinătatea aleii de acces pietonale nordice și un loc amenajat cu dotări sportive pentru fitness lângă terenul sportiv din vest.

Se propune edificarea a 2 pavilioane de mici dimensiuni pentru a asigura grupuri sanitare și zone pentru mentenanța parcului. De asemenea se prevăd umbrare de mici dimensiuni pentru a asigura o utilizare a parcului în condiții climatic diferite.

Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică aferente obiectului 2 de investiție este necesară exproprierea unei suprafețe de 14 818 mp aflate în proprietate privată și 134 mp cu proprietar neidentificat.

Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică aferente obiectului 2 de investiție este necesară de asemenea transferul parcelei cu nr. cad. 286 167, având suprafața de 7 850 mp, din proprietate a statului în proprietatea municipiului.

Obiectul 3: Amenajarea zonei de parc aferente incintei fortificației

Lucrările propuse pentru punerea în valoarea a părții fortificației aferente incintei sunt restaurarea topografică a părții interioare a sistemului de defensiv format din curtine și bastioane, reorganizarea circulațiilor auto și pietonale, amenajarea zonei centrale din incinta cetății, amenajări peisajere și vegetație, mobilier și dotări precum și iluminat public, instalații electrice, irigare, canalizare și drenaj.

Se prevede eliberarea zonei de platou si crearea de culoare de vedere între clădirile istorice prezente. Zona centrală pietonală din incintă este prevăzută cu suprafață de călcare din agregate stabilizate legate. O mare parte din apele pluviale se vor infiltra prin agregatele legate, urmărind apoi circuitul natural în sol.

Pentru perioadele cu ploi abundente, preluarea apelor pluviale se va face prin intermediul unor rigole, iar ulterior aceasta este transportată printrun sistem de conducte pluviale spre rețeaua existentă în zonă.

Zonă de parc

Amenajarea zonei de parc aferente incintei fortificate: vedere dinspre poarta est Din punct de vedere al vegetației, se propune introducerea de exemplare noi, preferabil puține specii, pentru a da un caracter unitar. Se propune de asemenea evidențierea aliniamentelor de arbori (acum unii dintre ei remarcabili) care acompaniază aleea de pe valul de pământ nu doar înspre exterior ci si înspre platoul central al cetății.

Se dorește si evidențierea grupurilor de arbori care marchează bastioanele si eliminarea arbuștilor și a gardurilor vii pentru a crește gradul de vizibilitate la nivelul ochilor. La nivelul solului se dorește o suprafața gazonată simplă, întreținută constant, fără accente florale.

Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică aferente obiectului 3 de investiție este necesară exproprierea unei suprafețe de 15 337 mp aflate în proprietate privată.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
1 Comentariu

1 Comentariu

 1. Un roman revoltat

  septembrie 5, 2022 la 1:29 pm

  Este o problema permanenta desființarea crucii de pe alee,in atenția permanenta a UDMR-ului. Acum văd ca se revine,pana când trebuie sa le spunem NU iredentiștilor unguri?!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

FOTO. Jandarmeria Cluj a organizat „Cupa Mărțișorul” la PESCUIT, dedicată doamnelor și domnișoarelor. Vezi CÂȘTIGĂTOARELE

Publicat

4

Sâmbătă, 1 aprilie 2023, la ora 09:30, s-a dat start primei ediţii după pandemie a concursului „Cupa Mărţişor la pescuit”, un eveniment dedicat doamnelor şi domnişoarelor.

6

7

8

„La competiţie s-au prezentat 12 concurente, care au participat la toate ediţiile anterioare. Evenimentul s-a desfăşurat pe Lacul I Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca.

După ședința tehnică, luarea la cunoștință de instructaj, tragerea la sorți a standului, fiecare domnișoară sau doamnă și-a instalat cartierul general de luptă.

S-a auzit…FIR ÎNTINS!!! 4 ore s-a pescuit pe lac.

La ora 13.30 s-a strigat stop competiție și s-a trecut la cântărirea peștelui prins, pentru a putea face departajarea în clasamentul final.

9

10

Concurentele au fost sărbătorite de către organizatori cu flori, prăjituri şi sucuri până când comisia a deliberat câștigătoarele.

La final, au fost anunțate câștigătoarele:

· Locul I –Anica Abrudan – 1085 grame;

· Locul II –Eniko Noemi Kiss – 860 grame;

· Locul III –Kinga Kerekes – 840 grame.

Pe locurile 4 şi 5 ale competiţiei s-au clasat fiica şi mama ei, Rozalia şi Iudit Barta, cu o diferenţă de 5 grame.

Premiul “ Cea mai mare captură” i-a revenit doamnei Florica Gabor.

3

Competiţia sportivă a fost organizată de Asociația Județeană a Pescarilor Sportivi Cluj în parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj şi Primăria municipiului Cluj-Napoca”, se arată în comunicatul Jandarmeriei Cluj.

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO. Chris Norman, fostul vocalist al trupei britanice Smokie, concertează în vară la Cluj-Napoca

Publicat

De

chris norman

Chris Norman, cea mai populară voce a trupei Smokie concertează în această vară la Cluj-Napoca. “Living Next Door To Alice”, “I’ll Meet You At Midnight” sau “Midnight Lady” se vor auzi la BT Arena.

Vocea inconfundabilă a trupei britanice Smokie din anii ‘70 revine în România și va susține un show la Cluj-Napoca. Concertul va avea loc pe 15 iunie 2023, de la ora 20.00.

YouTube video

Chris Norman, fostul vocalist al trupei britanice Smokie, concertează în vară la Cluj-Napoca

Chris Norman a devenit celebru în anii ‘70, fiind primul solist al formației Smokie.

Primul lor album, “Pass It Around”, a fost lansat în 1975, dar primul hit, “If You Think You Know How To Love Me” a venit abia un an mai târziu. Piesa a ajuns No1 în majoritatea țărilor europene. Au urmat hituri precum “Don’t Play Your Rock’n’roll To Me”, “I’ll Meet You At Midnight”, “Needles And Pins” sau “Living Next Door To Alice”

Chris Norman a fost influențat încă din copilărie de muzicieni precum Elvis Presley, Little Richard, The Beatles, The Rolling Stones sau Bob Dylan. A debutat pe scenă la începutul anilor ‘70, dar succesul a venit alături de trupa Smokie. În 1978 a înregistrat un duet cu Suzi Quatro, “Stumblin’ In”, piesă ce avea să ajungă până pe locul 4 și dincolo de ocean, în Billboard Hot 100.

Anii ‘80 au venit cu oportunitatea unei cariere solo care a debutat cu un super hit, “Midnight Lady”. Piesa a fost un succes, s-a vândut în mai bine de 1 milion de exemplare, iar în Germania a stat 6 săptămâni pe primul loc. Au urmat piese precum “Some Hearts Are Diamonds” “Fearless Hearts” sau Broken Heroes”.

În 1994, Chris Norman a primit distincția „Starul video internațional al anului” de la CMT Europe pentru videoclipurile „Jealous Heart”, „The Growing Years” și „Red Hot Screaming Love”. În același an, Chris Norman a format o nouă trupă și a plecat în turneu pentru prima dată în ultimii șase ani.

Anii 2000 au venit cu participări la numeroase festivaluri și emisiuni de televiziune, cea mai cunoscută fiind “Comeback Show” de la televiziunea germană, unde a interpretat “Stumblin’ In” în duet cu C.C. Catch.

În decembrie 2021, a lansat noul său album numit „Just A Man”, pe care l-a scris și înregistrat împreună cu vechiul său mentor și prieten Mike Chapman ca producător.

Artistul va încânta publicul cu hituri precum “Living Next Door To Alice”, “Mexican Girl”, “Stumblin’ In”, “I’ll Meet You At Midnight” sau “Midnight Lady”, te așteptăm pe 15 iunie 2023 la BT Arena din Cluj Napoca.

Biletele se găsaesc pe iabilet.ro și costă între 100 și 500 de lei

 

Citește mai departe

EVENIMENT

ACCIDENT la Săndulești, județul Cluj. Mașină RĂSTURNATĂ

Publicat

Un accident a avut loc, sâmbătă seara, la Săndulești, în jud. Cluj. Un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile.

ISU Turda a intervenit cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță.

În autoturism se afla un singur bărbat care a refuzat transportul la spital.

Sursa: ISU Cluj

Citește mai departe

EVENIMENT

Campanie de DONARE de SÂNGE la Turda. RECOMPENSE pentru cei care prin acest gest ajută oameni în nevoie

Publicat

De

Luni, 10 aprilie, va avea loc o nouă campanie de donare de sânge la Turda. Punctul de recoltare va fi amenajat în incinta Colegiului Tehnic de pe strada Piața Basarabiei numărul 48, anunță reprezentanții Primăriei Turda.

Programul recoltărilor este de la 8.15 pâna la ora 13.00.

Campanie de donare de sânge la Turda. Recompense pentru cei care prin acest gest ajută oameni în nevoie

Primăria anunță că donatorii vor fi recompensați cu analize medicale – care se efectuează la cerere (grupa sanguină, Rh, hemoleucogramă, hepatita B/C, HIV, HTLV sau analize biochimice); un card cu valoarea de 67 lei., adeverință pentru o zi liberă de la locul de muncă sau de la universitate, dar și o adeverință de 50% reducere pentru un abonament pe mijloacele de transport în comun.

Cine poate dona sânge?

La campania de donare sunt invitate persoanele cu vârste între 18 și 60 de ani. Greutatea pentru femei trebuie să fien între între 55 și 100 de kilograme, iar pentru bărbați, între 60 și 110 kilograme.

Important . Cei care donează sânge trebuie:

 • să nu sufere de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase, etc.);
 • să nu aibă alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere);
 • să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile;
 • să nu fie sub vreun tratament medicamentos (excepție: anticoncepționalele, suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc);
 • să nu se fi tatuat și să nu își fi pus piercing în ultimele 6 luni;
 • femeile să nu fie în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după);
 • să nu consume alcool cu 48 de ore înaintea donării.

Donatorii trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate.

Foto: Arhivă

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax