Connect with us

ACTUALITATE

FOTO. Dispare CRUCEA de pe Cetățuie! Proiectul de reabilitare a dealului prevede înlăturarea monumentului, după 25 de ani

Publicat


Crucea de pe dealul Cetățuia

Crucea de pe Cetățuie, Monumentul Eroilor Neamului, realizat de arhitectul Virgil Salvanu și inaugurat la 1 decembrie 1997, unul dintre punctele vizibile de pe Dealul Cetățuia din Cluj-Napoca, va fi înlăturat. Motivul? Monumentul nu își mai are loc în proiectul de amenajare a ansamblului urban Cetățuia.

Sfințită în urmă cu 25 de ani

Crucea de pe Cetățuie este dedicată memoriei martirilor Revoluției de la 1848-1849. Monumentul a fost dezvelit și sfințit la 1 decembrie 1997 de către mitropolitul ortodox al Clujului, IPS Bartolomeu Anania și de episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, PS George Guțiu, în timpul mandatului de primar al lui Gheorghe Funar.

VEZI ŞI:

FOTO. Boc, „răstignit” pe Crucea de pe Cetăţuie. „Mercantilismul unui geambaș de terenuri. Jucați barbut cu Istoria României”

Monumentul, realizat din piatră, bronz și inox, are o înălțime de aproape 23 m și o greutate de 60 de tone.

Crucea a fost ridicată în locul celei din lemn de stejar care a fost ridicată între 1936-1937 prin grija episcopului greco-catolic Iuliu Hossu și a ministrului de atunci Valer Pop și care a fost dinamitată în 1948 din dispoziția comuniștilor.

Ce prevede prioiectul de reabilitare a Cetățuii

Proiectul de amenajare prevede reabilitarea integrală a amplasamentului cu reconfigurarea sistemului de alei pietonale, refacerea și amplificarea măsurilor de stabilizare a versantului, restaurarea și punerea în valoare a monumentului Fortificației Vauban, păstrarea vegetației valoroase existente precum și realizarea de noi plantări pentru creșterea biodiversității arealului parcului, realizarea de zone de joacă și sport care să crească atractivitatea amplasamentului.

În incinta fortificației se propune amenajarea unei zone centrale pietonale cu suprafața de călcare din agregate stabilizate legate.

Valoarea totală estimată a investiției este de 180.144.275,82 lei + TVA, suma finală fiind de 206.472.421,66 lei.

Calendarul lucrărilor

Într-un răspuns la o solicitare a Cluj24, Primăria Cluj-Napoca și reprezentanții asocierii care a câștigat prouiectul de reabilitare a Cetățuii -METAPOLIS ARCHITECTS, ATELIER MASS SI ANA-MARIA HORHAT, au oferit detalii privind calendarul estimativ al lucrărilor care este următorul:

”În prezent așteptăm derularea procedurilor de expropriere. Urmează finalizarea Planului Urbanistic Zonal, ce va fi predat în termen de 30 de zile de primirea ordinului de începere de la Municipiu. După aprobarea în Consiliul Local a Planului Urbanistic Zonal se va finaliza Documentația pentru Autorizarea executării lucrărilor (DTAC) în termen de maxim 120 zile. După eliberarea autorizației de construire se va finaliza Documentația Tehnică de Execuție în termen de maxim 120 zile.

Pe baza acesteia se va lansa licitația de execuție propriu zisă. Termenul estimate pentru realizarea lucrărilor de execuție este de 24 luni de la finalizarea licitației și primirea ordinului de începere de la municipiu”, se arată în informare.

Astfel, ”proiectul prevede înlăturarea ansamblu reprezentat din scările, soclul si construcția propriu-zisă a crucii, pentru restaurarea și punerea în valoare a bastionului Sud-Estic a Fortificației Vauban, actualmente ilizibil datorită acestei construcții”.

În răspuns nu se precizează ce se va întâmpla cu Crucea de pe Cetățuie, dacă va fi dată la topit sau reamplasată în altă parte, nu în zonă, ci undeva în oraș.

cetatuia 3

Intervențiile propuse

Lucrările de amenajare sunt divizate în trei obiecte de investiție care se vor putea executa concomitent:

Obiectul 1: Amenajarea zonei de parc aferente versantului sudic și zonelor sudice și sud-estice ale exteriorului fortificației

Lucrările propuse pentru stabilizarea și amenajarea versantului sudic sunt refacerea și extinderea sistemului de drenuri, reabilitarea și completarea zidurilor de sprijin, refacerea și reconfigurarea sistemului de alei și platforme și a celui de preluare a apelor pluviale de suprafață, eliminarea construcțiilor parazitare, curățarea, stabilizarea și expunerea locală a stratelor de rocă, instalarea unui sistem de monitorizare a dinamicii versantului și a unui sistem de avertizare în caz risc iminent.

Se propune de asemenea refacerea locului de joacă de la baza versantului, de lângă imobilul de pe strada G-ral Dragalina nr. 2, pentru a crește atractivitatea amplasamentului. În cadrul acestuia este prevăzut un umbrar de mici dimensiuni pentru a asigura utilizarea locului de joacă în condiții climatice diferite.

Se propune restaurarea pavilionului deschis Rotonda.

Lucrările propuse pentru punerea în valoarea a părții fortificației aferente versantului (zonele sudice și sud-estice ale exteriorului fortificației) sunt restaurarea topografică a părților din sistemului defensiv format din curtine și bastioane, reorganizarea circulațiilor pietonale, amenajări peisajere și vegetație, mobilier și dotări precum și iluminat public, instalații electrice, irigare, canalizare și drenaj.

Prezența unui arheolog

cetatuia 1

Pe durata desfășurării lucrărilor se impune prezența arheologului. Conform studiului arheologic, în faza pregătitoare a lucrărilor, la faza de execuție se vor desfășura lucrări de diagnostic arheologic invaziv în zonele în care istoriografia prezintă existența unor corpuri de clădire dispărute astăzi.

Din perspectiva amenajărilor peisajere se propune în partea de sus a versantului marcarea valului de pământ al cetății dinspre oraș și accentuarea aspectului său diferit, antropic, față de contextul mult mai natural (versant stâncos) iar în partea de jos, înspre Someș, creșterea permeabilității parcului, a acceselor, creșterea vizibilității la nivelul ochiului, eliminarea barierelor de orice fel, în special cele formate din garduri vii sau vegetație crescută necontrolat. Prin restaurarea valului de pământ al cetății acestuia i se va reda aspectul și atmosfera militara, cu taluzuri cu pantă constantă, cu muchii definite și cu o sistematizare a terenului riguroasă.

Din prisma punctelor de belvedere, se accentuează traseul peisajer de coamă și punctele cu panoramă înspre oraș, panorame uneori străjuite de prezența grupurilor de pini care deja fac parte din imaginarul colectiv chiar dacă distonante cu peisajul natural. Se propune doar înlăturarea vegetației invazive, crescută necontrolat și care obturează vederile înspre oraș.

Reamenajarea aleii de belvedere

cetatuia 8

Înspre vest, se propune accentuarea caracterului de versant împădurit, cu aspect naturalist, iar înspre est, accentuarea caracterului împădurit, antropic, horticol, în acord cu tendințele contemporane de amenajare peisagistică iar pentru zona din spatele locuințelor colective, accentuarea caracterului de versant cu vegetație joasă, tipică de versant cu expunere sudică.

Din perspectiva exemplarelor și a speciilor prezente pe sit, se impune protejarea și punerea în valoare a arborilor remarcabili sau în stare foarte bună, evidențiați ca atare în studiul dendrologic efectuat, introducerea de specii noi autohtone pentru a crește valoarea peisageră, introducerea de accente cromatice pentru toate anotimpurile și accente compoziționale și texturale.

Se impune acordarea unei atenții speciale introducerii de material vegetal de talie mică și creșterea complexității texturilor care definesc acoperirea solului, de la zone înierbate până la pajiști înflorite, zone de perene și graminee pentru a potența caracterului decorativ al peisajului.

Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică aferente obiectului 1 de investiție este necesară exproprierea unei suprafețe de 5 268 mp aflate în proprietate privată.

Amenajarea zonei de parc

cetatuia 6

Obiectul 2: Amenajarea zonei de parc aferente platoului nordic și zonelor vestice, nordice și estice ale exteriorului ale fortificației

Lucrările propuse pentru punerea în valoarea a părții fortificației aferente platoului (zonele vestice, nordice și estice ale exteriorului fortificației) sunt restaurarea topografică a sistemului de defensiv format din curtine și șanțuri, bastioane și ravelinul vestic, reorganizarea circulațiilor auto și pietonale, amenajări peisajere și vegetație, mobilier și dotări precum și iluminat public, instalații electrice, irigare, canalizare și drenaj.

Pe durata desfășurării lucrărilor se impune prezența arheologului. Conform studiului arheologic, în faza pregătitoare a lucrărilor, la faza de execuție se vor desfășura lucrări de diagnostic arheologic invaziv în zonele în care istoriografia prezintă existența unor corpuri de clădire dispărute astăzi.

Din punct de vedere peisagistic, zona de pe platoul dealului trebuie privita nu doar ca un parc ci și ca un sistem ecologic complex, care face legătura dintre Hoia și Someș. Se propune diversificarea vegetației parcului, creșterea diversității și calității ecologice cu specii noi adecvate, diferențiate în funcție de sol, umiditate și în funcție de diversele atmosfere de peisaj existente.

Se propune folosirea de scheme de plantare care dau un aspect natural în aceasta zonă, evitarea aliniamentelor și ruperea, acoperirea pe cât posibil a celor existente. Parcul va fi compus dintr-o succesiune de zone plantate, umbroase, dense, cu o schemă de plantare a arborilor liberă, în pâlcuri si zone deschise, luminișuri cu pajiște și arbori solitari.

Val de pământ

În ceea ce privește zonele estice, vestice și nordice exterioare platoului cetății și anume valul de pământ, șanțul de pe laturile estice și nordice și ravelinul, se propune accentuarea aspectului lor antropic, diferit față de contextul mult mai natural al parcului.

Re-configurarea valului de pământ al cetății este un aspect important, aspectul acestuia trebuind să redea atmosfera militara, taluzuri cu panta constantă, cu muchii definite, o sistematizare riguroasă a terenului.

Dacă în zona de parc exterior arborii formează pâlcuri, aici se propune evidențierea si restaurarea aliniamentelor de arbori care acompaniază aleea de pe valul de pământ și a grupurilor de arbori care marchează bastioanele. Se impune eliminarea arbuștilor și a gardurilor vii de pe coama valului de pământ pentru a crește gradul de vizibilitate la nivelul ochilor.

Amenajarea zonei de parc aferente platoului nordic și nord-vestic

Din perspectiva exemplarelor și a speciilor prezente pe sit, se impune protejarea și punerea în valoare a arborilor remarcabili sau în stare foarte bună, evidențiați ca atare în studiul dendrologic efectuat, introducerea de specii noi autohtone pentru a crește valoarea peisageră, introducerea de accente cromatice pentru toate anotimpurile și accente compoziționale și texturale.

Se impune acordarea unei atenții speciale introducerii de material vegetal de talie mică și creșterea complexității texturilor care definesc acoperirea solului, de la zone înierbate până la pajiști înflorite, zone de perene si graminee pentru a potența caracterul decorativ al peisajului.

În ceea ce privește speciile propuse, s-au luat în considerare recomandările studiului de biodiversitate efectuat, și anume introducerea și menținerea unor specii autohtone în scopul simulării și potențării unor servicii ecosistemice de suport și chiar culturale, importante și din punct de vedere al biodiversității.

Acest studiu recomandă înlocuirea pe cât posibil a pinului negru cu alte specii, eventual pin silvestru. De asemenea se recomandă reducerea numărului arborilor alohtoni, cum este salcâmul.

Refacerea terenului sportiv

Se propune de asemenea refacerea terenului sportiv cu gazon natural din vestul amplasamentului. Se propune realizarea unui loc de joacă în vecinătatea aleii de acces pietonale nordice și un loc amenajat cu dotări sportive pentru fitness lângă terenul sportiv din vest.

Se propune edificarea a 2 pavilioane de mici dimensiuni pentru a asigura grupuri sanitare și zone pentru mentenanța parcului. De asemenea se prevăd umbrare de mici dimensiuni pentru a asigura o utilizare a parcului în condiții climatic diferite.

Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică aferente obiectului 2 de investiție este necesară exproprierea unei suprafețe de 14 818 mp aflate în proprietate privată și 134 mp cu proprietar neidentificat.

Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică aferente obiectului 2 de investiție este necesară de asemenea transferul parcelei cu nr. cad. 286 167, având suprafața de 7 850 mp, din proprietate a statului în proprietatea municipiului.

Obiectul 3: Amenajarea zonei de parc aferente incintei fortificației

Lucrările propuse pentru punerea în valoarea a părții fortificației aferente incintei sunt restaurarea topografică a părții interioare a sistemului de defensiv format din curtine și bastioane, reorganizarea circulațiilor auto și pietonale, amenajarea zonei centrale din incinta cetății, amenajări peisajere și vegetație, mobilier și dotări precum și iluminat public, instalații electrice, irigare, canalizare și drenaj.

Se prevede eliberarea zonei de platou si crearea de culoare de vedere între clădirile istorice prezente. Zona centrală pietonală din incintă este prevăzută cu suprafață de călcare din agregate stabilizate legate. O mare parte din apele pluviale se vor infiltra prin agregatele legate, urmărind apoi circuitul natural în sol.

Pentru perioadele cu ploi abundente, preluarea apelor pluviale se va face prin intermediul unor rigole, iar ulterior aceasta este transportată printrun sistem de conducte pluviale spre rețeaua existentă în zonă.

Zonă de parc

Amenajarea zonei de parc aferente incintei fortificate: vedere dinspre poarta est Din punct de vedere al vegetației, se propune introducerea de exemplare noi, preferabil puține specii, pentru a da un caracter unitar. Se propune de asemenea evidențierea aliniamentelor de arbori (acum unii dintre ei remarcabili) care acompaniază aleea de pe valul de pământ nu doar înspre exterior ci si înspre platoul central al cetății.

Se dorește si evidențierea grupurilor de arbori care marchează bastioanele si eliminarea arbuștilor și a gardurilor vii pentru a crește gradul de vizibilitate la nivelul ochilor. La nivelul solului se dorește o suprafața gazonată simplă, întreținută constant, fără accente florale.

Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică aferente obiectului 3 de investiție este necesară exproprierea unei suprafețe de 15 337 mp aflate în proprietate privată.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Un roman revoltat

    septembrie 5, 2022 la 1:29 pm

    Este o problema permanenta desființarea crucii de pe alee,in atenția permanenta a UDMR-ului. Acum văd ca se revine,pana când trebuie sa le spunem NU iredentiștilor unguri?!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

ADMINISTRAȚIE

Pasajul din Mănăștur, plin de dejecțiile alcoolicilor. Reclamația unui clujean către Primărie

Publicat

primaria cluj napoca 2

Un clujean a cerut intervenția Primăriei pentru rezolvarea situației de la pasajul din Mănăștur din dreptul blocului de pe Aleea Peana nr. 18, despre care spune că nu e practicabil in scopul in care s-a construit, ”e plin de dejecțiile celor care consuma alcool la foișorul din dreptul acestui pasaj”.

”Am trimis în repetate rânduri la primărie cu număr de cerere înregistrat la registratura, problema pasajului din dreptul blocului de pe str. Peana 18  Răspunsul a fost că s-au dat câteva amenzi băutorilor din foisor și atât.

Am cerut primăriei să-și ia din locația menționată foișorul care aduce bețivi și drogați de mai bine de 10 ani într-o zonă de licuit si sa amenajeze pasajul că sa poată fi folosit de oricine inclusiv de copiii care merg la școală sau la grădiniță din apropiere.

Aceeași atmosferă e și la barul bistro de la parterul aceluiași bloc in imediata vecinătate a celor 2 obiective menționate mai sus.

Vreau sa atrag atenția asupra acestei zone de locuit, unde nu-și au locul băutorii de alcool, și se pare că primăriei nu-i pasa”, a relatat acesta.

Citește mai departe

ADMINISTRAȚIE

ATENȚIE, șoferi! Au apărut SEMAFOARE noi în Cluj-Napoca

Publicat

Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunţă punerea în funcțiune a instalațiilor  de semaforizare de la următoarele treceri de pietoni:

-Strada Dunării – zona intersecției cu strada Siretului;

-Strada Alexandru Vlahuță – zona intersecției cu strada Iancu de Hunedoara;

-Strada Plopilor – zona scuar tramvai ieșire parc Babeș.

Acestea vor fi puse în funcțiune începând de miercuri, 7 decembrie 2022.

Pentru a traversa, pietonii trebuie să acționeze butoanele pietonale prin care solicită culoarea verde a semaforului.

Rugăm conducatorii auto și pietonii să circule cu prudență în zonele menționate și să respecte noile reglementări de circulație.

Sursa: Primăria Cluj

Citește mai departe

CULTURA

FOTO. Un clujean a licitat 9.000 de lei pentru o discuție de 15 minute cu Emil Boc. Banii, pentru copiii de la ”Căsuța Bucuriei”

Publicat

licit 3

Un clujean a licitat, marți, de Sfântul Nicolae, 9.000 de lei pentru o discuție liberă de 15 minute, la o cafea, cu primarul Emil Boc la un eveniment caritabil în care s-au strâns bani pentru casa de tip familial ”Căsuța Bucuriei” din Cluj-Napoca.

Licitația pornit de la 500 de lei și a durat circa 10 minute, fiind adjudecată cu suma de 9000 de lei de către Cosmin Moise.

”Am licitat, în primul rând, pentru copiii de la Căsuța Bucuriei, este prima oară când particip la un astfel de eveniment, și apoi pentru că îmi doresc să vorbesc cu dl. Boc. Am o propunere pentru dânsul, pentru că am văzut că merge foarte mult pe evenimente culturale, entertainment.

Eu vin dintr-o zonă industrială, particip la târguri în țară, la Romexpo, dar și în străinătate pe partea de industrie și am în portofoliu foarte mulți clienți care și-ar dori un târg de renume internațional la Cluj. Și asta aș vrea să îi propun dlui Boc, să aibă în vedere și această variantă”, a spus Cosmin Moise.

Discuția cu Emil Boc va avea loc la o dată care va fi stabilită ulterior, în condițiile în care primarul nu a fost prezent la eveniment, fiind plecat la Bruxelles.

Ce s-a mai licitat

Licitația caritabilă a mai inclus o masca de scrimă semnată de sportiva Ana Maria Brânză, un weekend all inclusive la Salt Resort Cojocna pentru 2 adulti, o minge de fotbal semnată de antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, tablouri marca Evelyn Munteanu, un tricou de fotbal de la echipa Universitatea Cluj cu semnătura unor jucători din generațiile trecute, un curs de gătit cu chef Adi Hădean la București, evaluare psihologică de cuplu în cadrul cabinetului de psiholgie clinica al dr. psiholog clinician Gabriela Moldovan, o minge de tenis și o fotografie semnate de către marele tenismen Ilie Năstase, dar și o minge de volei semnată de fosta sportivă Cristina Pîrv precum și un tricou semnat de jucătorii echipei de baschet U BT..

licit 2

Spectacol de dansuri

În cadrul evenimentului ”Dăruiește cu Bucurie” a avut loc un spectacol care a cuprins dansuri populare românești cu Ansamblul ”Cununa Someșană” Florești, colinde susținute de copiii de la ”Căsuța Bucuriei”  și de solistele Operei Naționale Română Cluj-Napoca – Iulia Merca, Adriana Țidor și Liliana Neciu, momente coregrafice susținute de elevi ai Liceului de coregrafie și artă dramatică ”Octavian Stroia”, Step Up Dance, un spectacol de dans marca ”Flori de Ghetou”.

casu 1

De asemenea, a avut loc o degustare de vin cu somelierul Răzvan Demian.

Gazda evenimentului a fost actorul Bogdan Bob Rădulescu.

casu 2

Asociația „Căsuța Bucuriei” este o institutie non-guvernamentala din Cluj-Napoca, avand finantare majoritar privata, care ofera, din 2015, găzduire pentru 10 copii si tineri din sistemul de protectie pana la terminarea studiilor în casa de copii ”Căsuța Bucuriei”, dupa care acestia sunt ajutati sa-si gaseasca un loc de munca.

Donații pentru ”Căsuța Bucuriei” se pot face în conturile următoare

  • USD -> RO18BTRLUSDCRT0281201602
  • EUR -> RO41BTRLEURCRT0281201601
  • RON -> RO91BTRLRONCRT0281201601

BT Pay: +40722459600

Revolut: +40754620415

Paypal: https://www.paypal.com/donate…

casu 4

casu 5

casu 7

Citește mai departe

EVENIMENT

Ecaterina Ciortan, fosta mare jucătoare de baschet, a MURIT la vârsta de 82 de ani

Publicat

Fosta mare jucătoare de baschet, Ecaterina Ciortan a încetat din viaţă, luni, la vârsta de 82 de ani, a anunţat, marţi, Federaţia Română de Baschet pe site-ul său oficial.

Ciortan face parte din galeria jucătoarelor importante din istoria baschetului autohton, fiind componentă de bază a echipei divizionare Constructorul Bucureşti, dar şi a naţionalelor României din anii 60-70.

Născută în Timişoara, în data de 26 ianuarie 1940, Ecaterina Ciortan a fost o jucătoare exponenţială pentru municipiu. Ea s-a făcut remarcată în Timişoara şi ulterior a început să strălucească sub panourile de baschet din întreaga ţară, fiind o apreciată coordonatoare de joc, fapt care i-a adus mai întâi un transfer la Braşov, iar apoi unul la Bucureşti. A urmat cursurile Liceului Mixt Maghiar din oraşul natal, după care a absolvit cursurile Facultăţii de Construcţii din Bucureşti.

”Graţie calităţilor sale sportive deosebite, dar şi a viziunii de joc”, a ajuns una dintre jucătoarele de baza ale echipei divizionare Constructorul Bucureşti (fosta Energia Bucureşti), fiind extrem de apreciată de toate colegele, dar şi de antrenorii Grigore Avachian, Constantin Dinescu şi Cornel Negulescu, precizează Federaţia Română de Baschet. S-a remarcat rapid şi la nivelul echipelor naţionale, fiind cooptată sub tricolor în perioada 1958-1972, atât la tineret, cât şi la senioare.

După ce s-a retras s-a dedicat proiectelor din construcţii, dar a rămas în strânsă legătura cu fostele colege de generaţie şi a participat activ la numeroase acţiuni din baschetul românesc. A fost inclusă în proiectul „Legendele baschetului românesc” şi a fost prezentă la meciurile de la Cluj-Napoca din cadrul FIBA Eurobasket 2017. Pasiunea pentru sport în general, şi pentru baschet în special, le-a insuflat-o şi celor doi copii ai săi, Oana şi Călin, Oana reuşind să calce pe urmele mamei sub panouri, în vreme ce Călin a fost mai atras de sporturile cu motoare.

Sursa: Agerpres

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax