Connect with us

ADMINISTRAȚIE

EXCLUSIV. Primăria Cluj-Napoca a adoptat o politică ANTI-MITĂ. Toleranţă zero la fapte de mituire, directă sau prin interpuși

Publicat


primaria cluj napoca 2

Primăria Cluj-Napoca a adoptat în luna octombrie un document referitor la politica anti-mită din cadrul instituției, care a fost diseminat în rândul angajaților, pentru ca aceștia să știe cum să procedeze în cazul unor tentații financiare.

Cluj24 vă prezintă elementele principale din ”Politica anti-mită” a Primăriei clujene, documentul având aproape 20 de pagini.

În cadrul Primăriei punicipiului Cluj-Napoca îşi desfăşoară activitatea un număr de 1.099 de persoane, funcţionari publici şi personal contractual, iar natura activităţilor întreprinse de către acești angajați presupune ”expunerea la riscuri de corupţie în general, şi la riscuri de mituire în particular”.

Prevenirea corupției

”Pentru acest motiv, Primăria municipiului Cluj-Napoca a adoptat prezenta Politică anti-mită care evidențiază valorile şi principiile etice ale organizaţiei şi se constituie ca un instrument de lucru care conţine reguli, valori, principii şi responsabilităţi, care vor fi avute în vedere şi respectate în toate activitătile instituţiei, atât în interiorul Primăriei, cât şi în raport cu colaboratorii săi.

Primăria îşi fundamentează relaţiile pe un mod de comportare corect din punct de vedere etic şi cu deplina respectare a legilor şi normelor naţionale şi internaţionale în vigoare.

Primăria solicită, atât personalului intern, persoanelor care acţionează în numele sau pe seama sa, cât şi partenerilor săi externi şi beneficiarilor serviciilor sale, o conformare deplină la exigenţele impuse de legislaţia în vigoare.

Prezenta Politică reflectă determinarea instituţiei de a preveni orice formă de corupţie in desfăşurarea activităţii sale şi reiterează interzicerea oricărei forme de mituire”, se arată în document.

Astfel, Primăria Cluj-Napoca acordă o deosebită importanţă şi consideră ca fiind esenţiale legile care vizează practicile de mituire şi de corupţie în cadrul instituţiilor publice, dar şi între acestea şi persoanele de drept privat, fizice sau juridice, cu care aceasta interacţionează în realizarea obiectivelor sale.

Toleranță zero

”Prezentul document relevă preocuparea conducerii instituţiei în ceea ce priveşte stabilirea, monitorizarea şi revizuirea unei Politici care interzice orice formă de mituire.

(…) Primăria municipiului Cluj-Napoca condamnă corupţia în toate formele sale şi îşi reiterează angajamentul de toleranţă zero la fapte de mituire şi corupţie şi îşi exprimă determinarea de a înlătura orice formă de mituire din cadrul activităţilor desfăşurate şi asigură că orice încălcare raportată, detectată sau suspectată va fi cercetată conform procedurilor existente la nivelul instituţiei şi legislaţiei în vigoare.

Politica are aplicabilitate universală, fiind obligatorie la nivelul întregii instituţii (Politica se aplică tuturor structurilor operaţionale ale instituţiei, tuturor activităților, întregului personal, tuturor părţilor care acţionează în numele şi pe seama instituţiei) precum şi pentru colaboratorii organizaţiei.

Fiecare persoană căreia îi este aplicabilă prezenta Politică are obligaţia să citească şi să se familiarizeze cu aceasta şi poartă responsabilitatea conformării cu prevederile ei, iar in caz contrar va suferi consecinţele impuse de legislaţia în vigoare şi de sistemul de management anti-mită al instituţiei.

De asemenea, fiecare membru al personalului trebuie să încorporeze în activitătile specifice și să exemplifice principiile stabilite în acest document prin angajament şi participare zilnică. Doar comportamentul etic responsabil poate sprijini în mod eficient si real activitatea Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

În interiorul organizației vor avea loc traininguri specifice şi programe de instruire cu personalul, iar angajații noi vor înștiințați cu privire la Politică şi sistemul anti-mită al societăţii, în conformitate cu procedurile interne ale instituţiei”, se precizează în politica anti-mită.

Această politică își propune încurajarea şi promovarea unei culturi organizaționale anti-mită puternice, menite să descurajeze orice potențiale fapte de mituire, atât în cadrul instituției, cât și în raport cu colaboratorii săi și beneficiarii serviciilor sale, dar și reducerea continuă a riscurilor de mituire.

Mită prin interpuși

”Primăria municipiului Cluj-Napoca nu tolerează niciun tip de mită, sub orice formă sau mod, directă sau indirectă, activă sau pasivă, săvârşită nemijlocit sau prin persoane interpuse. Din aceste motive, destinatarii acestei Politici trebuie să adopte o conduit etică ireproşabilă şi să se comporte astfel încât să nu apară dependenţe sau obligaţii personale, care pot genera fapte de corupţie, respectiv de mituire.

În acest sens, este interzisă oferirea, promiterea, darea de bani sau de alte bunuri, direct sau indirect, personalului din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în scopul influenţării adoptării unei anumite decizii sau îndeplinirii îndatoririlor pe care aceste persoane le au.

Personalului instituţiei şi colaboratorilor le este interzis să pretindă, pentru sine ori pentru o altă persoană, direct sau prin persoane interpuse, bani, bunuri sau orice alte avantaje, în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau a obligaţiilor contractuale pe care le au. În cadrul instituţiei sunt interzise orice plăţi de facilitare, acestea fiind fapte de mituire şi considerate ca având consecinţe deosebit de grave.

Colaboratorii trebuie să asigure respectarea principiilor şi angajamentelor mai sus enunţate, în condiţii de rezonabilitate şi proporţionalitate, prin sisteme de control corespunzătoare.

În raporturile cu colaboratorii organizaţiei, membrilor personalului le este interzis să ofere, să promită sau să pretindă bani, bunuri sau alte beneficii (inclusiv membrilor familiilor acestora, rudelor prin alianţă, partenerilor lor), în afara relaţiilor contractuale şi instituţionale normale, în contextul în care banii. bunurile sau beneficiile oferite sau pretinse au scopul obţinerii unor avantaje injuste”, se menționează în document.

Sistemul de management anti-mită poate fi revizuit

De asemenea, sistemul de management anti-mită al instituţiei trebuie să reflecte, în mod fidel, contextul organizaţiei, procedurile. structura organizatorică şi obiectivele stabilite, iar acestea pot suferi modificări ca urmare a unor factori interni şi/sau externi.

”Pentru menţinerea eficacităţii sistemului de management anti-mită este esenţial ca acesta să fie revizuit şi actualizat cu regularitate, ca parte a reorganizării managementului, astfel încât să existe garanţii suficiente că noile informaţii sunt documentate, iar procesele sistemului de management anti-mită sunt revizuite şi actualizate.

În acest sens, instituţia va proceda, în mod continuu, la îmbunătăţirea sustenabilității, a cadrului adecvat şi a eficientei sistemului anti-mită, a funcţiei de conformare anti-mită, prin monitorizarea, evaluarea, setarea (definirea şi, după caz, redefinirea) obiectivelor precum şi a procedurilor subsecvente, a resurselor, capacităţilor şi mecanismelor de management”, se mai menționează în politica Primăriei Cluj-Napoca.

Responsabil anti-mită

În conformitate cu prevederile noii politici, în cadrul Primăriei Cluj-Napoca există o Funcție de Conformare Anti-Mită, fiind desemnată în acest sens ”o persoană cu responsabilitate independenţă şi autoritate pentru funcţionarea sistemului de management anti-mită”.

Funcția de conformare anti-mită, prin Responsabilul de Conformare anti- mită supervizează conceperea și implementarea de către primărie a sistemului de management anti-mită, fumizează consiliere şi îndrumare personalului referitor la sistemul de management anti-mită și aspectele asociate mitei, se asigură să sistemul de management anti-mită este conform și raportează performanţa către primarul municipiului Cluj-Napoca.

Primăria Cluj-Napoca nu permite nicio formă de represalii împotriva celor ce semnalează posibile încălcări sau suspiciuni de încălcări ale prevederilor politicii sau a sisternului de management anti-mită.

Unde se pot raporta cazurile de mită

Angajații primăriei care au suspiciuni sau au cunoştinţă de încălcări ale politicii anti-mită, regulamentelor, procedurilor instituţiei sau ale legilor şi reglementărilor anticorupţie, trebuie să le raporteze folosind canalele şi instrumentele existente, cum fi adresa de email: antimita@primariaclujnapoca.ro.

”Nimeni nu poate fi sancţionat sau discriminat la locul de muncă, în niciun fel, ca o consecință a transmiterii cu bună-credinţă a oricărei raportări referitoare la încălcarea politicii, regulamentelor. procedurilor Primăriei.

În acest sens. operează în favoarea acestor persoane o prezumţie de bună-credinţă. până la proba contrară. Instituția garantează confidenţialitatea sesizărilor şi îşi rezervă dreptul de a lua măsurile adecvate împotriva oricărei persoane care foloseşte ameninţări sau represalii împotriva celor care au transmis semnalări”, se mai arată în noua politică adoptată.

Angajații pot sesiza direct organelle abilitate

Politica anti-mită a Primăriei Cluj-Napoca nu restricționează, nu condiționează și nu limitează în niciun fel dreptul oricărei persoane care suspectează comiterea unei infracțiuni de corupție, inclusive de mituire, să se adreseze direct organelor abilitate ale statului, iar conducerea instituției încurajează orice persoană care are astfel de suspiciuni să procedeze în acest sens.

Atenție la cadouri, excursii sau donații politice

”Cadourile, ospitalitatea sau alte beneficii similare pot include, fără a se limita la următoarele: cadouri, ospitalitate, donaţii caritabile sau politice,  călătorii și activităţi turistice, cheltuieli promoţionale, instruiri și participări la conferințe. Primăria recunoaște că acestea pot fi percepute ca acte de mituire și își asumă responsabilitatea de a controla oferirea/primirea acestora”, se mai precizează în document.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO. Clujenii, rugați să facă duș, nu baie. RAȚIONALIZAȚI consumul de apă pe CANICULĂ. Amenzi MARI pentru RISIPĂ

Publicat

De

Clujenii rugați să raționalizeze consumul de apă

Clujenii sunt sfătuiți să raționalizeze apa pe caniculă, respectiv să nu o folosească la udat peluze sau la umplut piscine în curți.

E secetă, iar Compania de Apă Someș anunță că dacă apa este folosită în exces, e posibil să fie nevoită să o furnizeze după program.

Clujenii, rugați să facă duș, nu baie. RAȚIONALIZAȚI consumul de apă apa pe CANICULĂ

Clujenii sunt rugați să folosească apa potabilă din rețeaua publică doar pentru nevoile casnice și menajere.

“În timpul sezonului canicular-secetos, cum e cel actual, activitățile de grădinărit, zootehnie, udatul peluzelor sau umplutul piscinelor pun în pericol alimentarea cu apă a celorlalți utilizatori, respectiv a celor aflați la capetele de rețea, care pot să rămână fără niciun pic de apă pentru băut, spălat și nevoile casnice de bază”, atrag atenția reprezentanții Companiei de Apă Someș.

Cum reduceți consumul de apă

Compania a realizat și un clip video explicativ care arată de unde se poate lua apă pentru grădini, dar și cum poate fi economisită.

Astfel, clujenii sunt sfătuiți să facă duș, nu baie, dar și să limiteze dușul la 5 minute. Astfel se economisesc până la 34 de metri cubi de apă pe an.

De asemenea, se pot folosi toalete cu dispozitive de economisire a apei.

Mai mult, clujenii sunt sfătuiți să nu lase apa să curgă continuu atunci când se spală pe dinți, iar bărbații să facă la fel când se bărbieresc.

Nu este permisă folosirea apei pentru grădinărit și agricultură

Legislația descurajează utilizarea apei din sistemul public de alimentare pentru alte scopuri decât cele strict gospodărești.

Apa poate fi utilizată „numai pentru folosințele prevăzute în contractul de furnizare a serviciului”, iar folosirea acesteia pentru grădinărit și agricultură NU este permis prin contract”, mai arată reprezentanții companiei.

Amenzi mari pentru cei care folosesc apa în exces

Utilizatorii rețelei publice sunt obligați să folosească apa eficient și rațional, prin încadrarea în normele de consum pe persoană.

ATENȚIE! Nerespectarea de către utilizatorii de apă a obligațiilor legale care le revin privind gospodărirea rațională a apei constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 75.000 de lei și 80.000 de lei pentru persoanele juridice, respectiv între 25.000 de lei și 30.000 de lei pentru persoane fizice.

Pericol de a primi apă “după program”

În cazul utilizării apei pentru grădinărit, udat curți etc. este posibil ca operatorul să fie nevoit să furnizeze apa după program pentru toți utilizatorii, au mai precizat reprezentanții Companiei de Apă Someș.

Foto: pixabay.com

Citește mai departe

CULTURA

FOTO. Evenimente de WEEKEND la Cluj-Napoca. Caniculă, teatru, concerte și FOTBAL

Publicat

canicula termometru pixabay

Foc și pară se anunță în acest weekend la Cluj-Napoca. De preferat ar fi să stați în casă la răcoare sau într-o piscină. Dar dacă, totuși, vă ard tălpile să ieșiți din casă, aveți o ofertă interesantă de petrecut timpul liber.

Vineri, 12 iulie, de la ora 19.30, sunteți așteptați la Cinema Dacia unde va avea loc reprezentația cu piesa „Micul Prinț”, un spectacol pentru oameni mari.

FOTO. Evenimente de WEEKEND la Cluj-Napoca. Caniculă, teatru, concerte și FOTBAL

„Ochii sunt orbi. Limpede nu vezi decât cu inima.”

„O montare minimalistă, pentru oameni mari, care aduce la suprafață profunzimile celui mai citit text din literatura universală, într-o atmosferă sinceră și intimă. Decorul, costumele, scenografia sunt construite de cei mai mari creatori ai lumii teatrului, pe numele lor: spectatorii.

Laboratorul de creație: imaginația.

Mijloace: cuvântul, muzica și fantezia.

Cadrul: scena.

3 actori cu 3 instrumente îi poartă pe privitorii pe toate planetele vizitate de Micul Prinț, într-o poveste emoționantă presărată cu personaje comice și situații inedite, toate acompaniate de muzică live”, anunță organizatorii.

micul print

Sirius Dim, live la Yolka

De la ora 20.00, la Yolka, în Pța Unirii, îi puteți vedea live pe cei de la  Sirius Dim.

„Pregătește-te pentru o noapte uimitoare de melodii pline de suflet și melodii captivante de chitară, în timp ce Sirius Dim urcă pe scenă cu unele dintre propriile sale lansări și, de asemenea, cover-uri ale celor mai emoționante melodii”, au transmis organizatorii.

sirius dim

Sâmbătă, 13 iulie, de la ora 19.00 are loc Ziua Nord la Cotton Club Cluj.
„Prin acest eveniment ne dorim să conectăm oamenii cu natura din jurul nostru. Am ales trei locații cool pentru a prezenta cât mai complex și urban relația om-natură și unde ne situăm noi ca cetățeni responsabili în raport cu animalele sălbatice.

Vom îmbina cafeaua de specialitate cu arta vizuală pentru a prezenta cât de frumoasă este biodiversitatea, indiferent dacă e vorba de specii de plante sau animale.

Pentru cei interesați în a face un pas în plus pentru conservarea biodiversității, am pregătit o serie de discuții ținute de specialiști în domeniul animalelor sălbatice, care să accentueze rolul pe care noi, oamenii, îl avem în a susține fauna și flora din jurul nostru.

Vom încheia Ziua Nord cu muzică live și after-party, pentru a crea o asociere pozitivă între oameni, natură, cultură și modern”, spun organizatorii.

ziua nord

Dumnică, 14 iulie, e marea finală EURO 2024, între Spania și Anglia, așa  că  orice altceva pălește în fața ei.

euro 2024

Sursa/ Foto: Zile și Nopți

 

Citește mai departe

CULTURA

Sinodul BOR: Preotul Liviu Galaction Munteanu, fost rector al Institutului Teologic clujean, propus pentru canonizare în 2025

Publicat

BOR

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR) s-au reunit joi, în ședință de lucru în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, reuniunea fiind prezidată de PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

La ședință au participat și ierarhii Eparhiei Clujului:  IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și PS Benedict Bistrițeanul, episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Propunerea Mitropoliei Clujului

La propunerea Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, preotul Liviu Galaction Munteanu (mort la Aiud), fostul rector al Institutului Teologic clujean, care, alături de alți mărturisitori și mari duhovnici misionari români persecutați sau martirizați de regimul comunist, este propus pentru a fi canonizat în anul 2025, cu prilejul împlinirii a 140 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române (1885) și a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române (1925).

Liviu Galaction Munteanu – preot și profesor mărturisitor

S-a născut la data de 16 mai 1898, într-o familie de învăţători, fiind originar din localitatea Cristian, judeţul Braşov. S-a format ca teolog la Liceul „Andrei Şaguna“ din Braşov şi la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu, apoi la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, unde a obţinut şi doctoratul.

La 17 februarie 1927 a fost hirotonit preot, de Episcopul Nicolae Ivan, care l-a numit profesor la Academia Teologică din Cluj, ajungând astfel titularul cursului de Noul Testament, duhovnic, apoi chiar rector al acestei instituţii. În anul 1958 a fost numit vicar administrativ, de Arhiepiscopul Teofil Herineanu, care avea un proiect de relansare a catehizării în Eparhia Clujului.

Astfel, părintele Liviu a întocmit o programă pentru catehizarea copiilor şi adulţilor, fapt care l-a adus în atenția Securității. A fost anchetat, iar în 1959 condamnat la opt ani de închisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale”.

A fost închis în penitenciarele Aiud şi Gherla. A murit în 8 martie 1961, la închisoarea Aiud, ca urmare a tratamentului inuman la care a fost supus de regimul comunist.

Procesul de canonizare, din 2021

În ședința de lucru din 25 februarie 2021, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis începerea demersurilor de canonizare a unor mărturisitori și mari duhovnici misionari români persecutați sau martirizați de regimul comunist, printre care se află și părintele Liviu Galaction Munteanu, propus pentru canonizare.

Aceștia vor fi canonizați în anul 2025, cu prilejul împlinirii a 140 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române (1885) și a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române (1925).

Argumentele locale pentru canonizarea „profesorului martir” au fost aprobate în cadrul unei ședințe de lucru a ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, în ianuarie 2021.

De asemenea, în data de 20 iunie 2022, în ședința de lucru a Sinodului Mitropoliei Clujului, au fost discutate și analizate aspecte legate de proiectele de texte liturgice întocmite în vederea canonizării părintelui Liviu Galaction Munteanu.

Citește mai departe

CULTURA

FOTO. Opera Română din Cluj-Napoca deschide stagiunea cu spectacole celebre iubite de publicul clujean și premiere

Publicat

De

Stagiunea 2024-2025 Opera Română Cluj-Napoca

Opera Română din Cluj-Napoca dezvăluie în premieră programul artistic pentru stagiunea 2024-2025.

Este vorba de programul spectacolelor din septembrie și octombrie.

Opera Română din Cluj-Napoca deschide stagiunea cu spectacole celebre iubite de publicul clujean și premiere

Pe lângă spectacole celebre îndrăgite de melomanii clujeni, vor avea loc și premiere, dar și alte evenimente.
Duminică, 22 septembrie, se deschide Stagiunea 2024-2025 cu Nabucco de Giuseppe Verdi, arată reprezentanții Opereu Române din Cluj-Napoca.

Captivitatea evreilor, regele Babilonului și conflictele dintre evrei și babilonieni vor pune bazele unui spectacol extraordinar, care prezintă povestea eliberării poporului evreu, precum și transformarea împăratului Nabucodonosor în fața puterii divine.

Seara de duminică, 22 septembrie, îl va avea ca protagonist pe dirijorul Gheorghe Victor Dumănescu, aflat la pupitrul dirijoral al capodoperei verdiene Nabucco!

Bărbierul din Sevilla într-o nouă viziune

Cu o partitură spumoasă și o nouă viziune regizorală, cupluri de îndrăgostiți și un bărbier extrem de ocupat, clujenii sunt invitați la Premiera cu două reprezentații a operei Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini, care va avea loc vineri, 27 septembrie și luni, 30 septembrie, ora 18:30.

Nu rata o poveste spumoasă, plină de comploturi și pozne, în care Figaro, bărbierul iscusit, va oferi farmec poveștii de dragoste dintre neliniștitul Conte Almaviva și frumoasa Rosina.

Tosca de Puccini, una dintre cele mai complexe producții ale Operei clujene

Opera Tosca de Giacomo Puccini este, cu siguranță, una dintre cele mai complexe producții ale Operei române clujene.

Duminică, 6 octombrie, clujenii sunt invitați să se lase cuceriți de complexitatea personajelor, intriga intensă și deznodământul neașteptat al unei povești dramatice, în care iubirea pasională, gelozia, trădarea și sacrificiul vor pune bazele unui spectacol cu o încărcătură emoțională intensă.

Comedie din Cluj la Sibiu

Marți, 8 octombrie, la Sibiu Opera Festival, va fi sus spectacol care pune de fiecare dată zâmbetul pe buzele tuturor: celebra operă comică Le nozze di Figaro de W. A. Mozart!

Bazată pe o comedie a lui Pierre Beaumarchais, opera mozartiană prezintă povestea servitorilor Figaro și Susanna, a căror căsătorie este amenințată de intențiile dezonorante ale angajatorului lor, contele Almaviva.

Pasiunea pe care acesta o dezvoltă pentru viitoarea mireasă, precum și divergența între clasele sociale, vor fi înveșmântate într-o manieră comică marți, 8 octombrie, ora 18:30.

Două reprezentații de excepție în octombrie

După o Premieră care s-a bucurat de un succes răsunător, spectacolul de balet La Fille mal gardée revine pe scena Operei din Cluj-Napoca în două reprezentații de excepție vineri, 11 octombrie și sâmbătă, 12 octombrie, de la ora 18.30.

E povestea de iubire cu inserții comice a frumoasei Lisa și chipeșului Colas, pusă la încercare de încercările văduvei Simone de a-și convinge fiica să se căsătorească cu Alain, un tânăr bogat.

Baritonul Florin Estefan și a tenorul Eusebiu Huțan, interpretează piese celebre

Miercuri, 23 octombrie, melomanii sunt invitați la o seară minunată,la un concert pe frecvențe italiene.

Baritonul Florin Estefan și a tenorul Eusebiu Huțan, acompaniați de Orchestra Operei Naționale Române Cluj-Napoca și de bandoneonistul invitat Giancarlo Palena, vor da viață celebrelor piese „Vivo per lei”, „Caruso”, „Parla piu piano” și altor titluri îndrăgite, semnate de clasici italieni, prin interpretări pline de expresivitate.

Innamorato di te! Va avea loc de la ora 18.30.

Madama Butterfly, în octombrie la Opera Română din Cluj-Napoca

Duminică, 27 octombrie, melomanii sunt invitațai la la Madama Butterfly de Giacomo Puccini.

E o poveste despre dragoste și sacrificiu, plasată în decorul exotic al Japoniei de la începutul secolului XX. Lasă-te cucerit de arii sublime, într-o producție scenică impresionantă, în care fiecare notă muzicală și fiecare gest scenic contribuie la crearea unei atmosfere captivante, unde frumusețea și tragismul se împletesc armonios.

Clujenii, răsfățați și cu balet

Mult îndrăgitul spectacol de balet Carmen revine pe Scena Operei Române clujene miercuri, 30 octombrie, la ora 18:30.

Într-o producție spectaculoasă, respectând același fir narativ al operei lui Georges Bizet, baletul Carmen va fermeca printr-o poveste de iubire purtată prin intrigi și trădări, pasiune și răzbunare, alături de senzuala gitană și al ei Don José, unici și eterni în repertoriul liric universal.

Foto: Opera Română Cluj-Napoca

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax