Connect with us

ADMINISTRAȚIE

Directorul Muzeului de Artă Cluj-Napoca: Așa-zisa retrocedare a clădirii e cusută cu ață albă. ARANJAMENTE imobiliare

Publicat


muzeul de arta aprilie 2021 22
Directorul Muzeului de Artă Cluj-Napoca, Lucian Năstasă-Kovacs, consideră că este atât de cusută cu ață albă așa-zisa retrocedare a clădiri, fostul Palat Banffy, încât se pune întrebarea care or fi „aranjamentele” imobiliare.
”Vă mai duceți aminte de satul retrocedat din vestul țării? De câțiva ani am atras atenția că sunt numere topo diferite între Palatul Bánffy și un alt imobil din spatele acestui edificiu, care chiar are apartamente; că peticele de hârtie olografe trebuie expertizate (vezi Afacerea Dreyfus); chiar așa fiind – acte vânzare-cumpărare neautentificate -, nu vi se pare ciudat că așa-zisele tranzacții au loc cu doar câteva zile înainte de marea stabilizare monetară, când milioanele de lei abia serveau ca cumpăratul unei cepe digertate?
În fine, sunt multe alte argumente, dar mă abțin, pentru că oricum trăim în țara „prădării naționale”. Acum să-i văd pe „patrioți” la muncă, la activism în folosul societății. (Dar hai să vedem dacă „serviciile” își vor face acum treaba, că au experți cu nemiluita și invocă osteneala în favoarea pensiilor speciale!)
Și ca să vă minunați, trebuie să știți că moștenitoarea este descendentă directă a preotului Ioan Lupaș, miruit „profesor universitar” pentru „merite patriotice” (ca preot, Ioan Lupaş nu a făcut armata, însă în timpul primului război mondial a fost internat lângă lacul Fertő din Ungaria), fost ministru la Sănătate în 1926 1927, la Culte şi Arte în 1937 1938, un veritabil „aviator politic” (trecut pe la Partidul Naţional, formaţiune pe care au părăsit o pentru a trece la „averescani”, iar din 1932 au fost alături de O. Goga, în Partidul Naţional Agrar, rămânând aici şi după fuziunea cu Liga Apărării Naţional Creştine ş.a.m.d.).
Lupaș a fost un model de sinecurist, făcând parte din consiliul de administraţie al Băncii Albina din 1917 până la naţionalizarea acesteia (a fost chiar şi vicepreşedinte), după ce între 1915 1917 fusese cenzor; s-a aflat totodată printre fondatorii Institutului de Arte Grafice şi Editură „Ardealul”, înfiinţat în 1919, fiind apoi şi membru în consiliul de administraţie al acestuia; această ultimă însărcinare a avut-o şi în cadrul Întreprinderilor Forestiere Române, societate pe acţiuni pentru exploatarea pădurilor, întemeiată la Cluj în 1920, la început fiind doar în comisia de cenzori a societăţii; din 1927, Lupaş a figurat şi în consiliul de administraţie al Băncii Agrare din Cluj, iar în 1941 intră şi în consiliul de administraţie al Societăţii Naţionale de Gaz Metan din Bucureşti, în afara acestor însărcinări căpătând de a lungul vremii şi statutul de deputat în Congresul metropolitan din Transilvania, în Congresul Naţional Bisericesc din Bucureşti şi în Sinodul Eparhiei Cluj – din toate aceste locuri primind remuneraţii, dividende etc.
În vremea ministeriatului său la Sănătate şi Ocrotiri Sociale din 1926-1927, I. Lupaş a fost în centrul unor scandaluri de corupţie, îndeosebi legate de chestiunea furniturilor sanitare din Germania, în contul reparaţiilor de război, care i-au şi adus porecla de „Popa Seringă”.
De asemenea, tot din motive financiare, la începutul anilor ’20, Lupaş a fost acuzat că şi-ar fi însuşit bani din fondurile căminelor studenţeşti, în calitatea lui de director al acestora; deşi comisia instituită pentru verificarea gestiunii (în 1923) l-a absolvit de suspiciunea delapidării (fiind totuşi silit să dea o sumă importantă înapoi).
Ioan Lupaş şi-a construit, tot la Cluj, o casă impresionantă, concepută de arhitectul Horia Creangă, acelaşi care a realizat vila lui Petru Groza din Deva şi cea din Bucureşti a lui O. Goga (pe str. Armaşului).
Din cei trei copii ai lui Ioan Lupaş, băiatul, Semproniu (1908-1983) a absolvit facultatea de drept din Lille (1932), pentru ca mai apoi să-şi pregătească doctoratul la Paris, unde îl va şi susţine în 1936 .
A încheiat totodată o căsătorie promiţătoare cu Cornelia Boilă, fiica lui Romul Boilă, profesor la facultatea de drept din Cluj şi membru marcant al Partidului Naţional Ţărănesc (Romul fiind de altfel nepot al lui Iuliu Maniu). Toate aceste atuuri l-au ajutat să devină asistent pe lângă catedra de Drept administrativ din Cluj, iar apoi profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din acelaşi centru universitar, din 1938 până în 1949, când a fost epurat.
Însă cele două fiice ale lui Ioan Lupaş, Hortensia şi Minerva, au absolvit facultatea de litere din Cluj. Cea dintâi, Hortensia (1909-1996), a făcut şi o specializare la Paris în arte şi arheologie, a fost angajată de tată la Institutul de istorie ca preparatoare, totodată măritându-se cu avocatul Mircea Georgescu (1898 1975), originar din Brăila, şi el profesor la Academia de Comerţ şi Industrie din Cluj, şi funcţionar la Banca Naţională.
După 1950, Hortensia a lucrat în cinematografie, ca costumieră la filmele lui Mircea Veroiu, Sergiu Nicolaescu, Gh. Vitanidis, Dinu Cocea şi alţii. Cealaltă fiică, Minerva (1913-1998), a terminat literele la Cluj în 1935, cu o disertaţie despre „Reforma religioasă şi biserica română din Transilvania” (conducător şi referent: Al. Lapedatu), după care a fost bursieră la Şcoala Română din Roma (1936-1937), urmând o specializare şi la Paris în 1937/8, pentru ca la 1 aprilie 1939 să şi susţină doctoratul la universitatea transilvană cu o teză despre „Mitropolitul Sava Brancovici, 1656-1683” (cu referate întocmite de Silviu Dragomir şi Al. Lapedatu, amicii tatălui).
A devenit apoi profesoară la Alba Iulia, s-a căsătorit cu sculptorul şi scriitorul I. Vlasiu, continuând însă preocupările în domeniul istoriei şi devenind din 1943 şef de lucrări la Institutul de Istorie Naţională (unde tatăl era director), publicând bunăoară, în 1945, volumul „Aspecte din istoria Transilvaniei”.
Ce să vă mai spun, ca să nu vă plictisească textul meu? Aaaa, da! A fost în centru a numeroase scandaluri. Printre ultimele: unul de proporţii, a izbucnit în primăvara lui 1941, când Gh. Duzinchevici a acuzat pe I. Lupaş de nepotism, fiind defavorizat în ceea ce priveşte promovarea, comparativ cu fiica celui din urmă, Hortensia Lupaş (căsătorită Georgescu).
De altfel, ancheta ce a urmat a stabilit temeinicia acuzaţiilor formulate de Duzinchevici, însă petentul a primit din partea Ministerului Educaţiei un „avertisment”, fiind mutat la Arhivele Statului din Iaşi, în vreme ce ancheta asupra activităţii Hortensiei Lupaş a mai continuat, fără implicaţii notabile atunci, emiţându se doar o adresă a Ministerului prin care se cerea facultăţilor tabele cu gradul de rudenie (de sânge sau prin alianţă) între membrii corpului didactic şi între aceştia şi personalul ştiinţific şi administrativ. Să ne oprim însă aici! (Există o … genetică socială, adică „ce se naște din pisică șoareci mănâncă”?)”, a spus directorul Muzeului de Artă Cluj-Napoca.

S-au restituit în natură spații din clădire

Reacția sa vine după ce Consiliul Județean Cluj a aprobat miercuri însușirea unei documentații cadastrale de apartamentare care vizează un imobil aflat în domeniul public al Județului Cluj și în administrarea Muzeului de Artă.

Prin Dispoziția nr. 511/2016 președintele Consiliului Județean Cluj, s-a restituit în natură, d-nei Roșca Paraschiva, în prezent decedată, o cotă-parte din clădirea situată în Cluj-Napoca, în care actualmente funcționează Muzeul de Artă, astfel:- cota de 3/4 parte din încăperile  situate la parterul imobilului

– cota de 2/3 parte din fostul apartament nr. 1, în prezent demolat parțial

– cota de 3/4 parte încăperile  situate la etajul imobilului

– cota de  2380/3287 parte din teren

Prin Sentința civilă nr.518/2018 pronunțată de Tribunalul Cluj, rămasă definitivă prin Decizia nr. 182/2019 pronunțată de Curtea de Apel Cluj în Dosarul nr. 6632/117/2017, cotele restituite au fost materializate în suprafețe, instanța de judecată individualizând, la cererea moștenitorilor d-nei Roșca Paraschiva, încăperile care alcătuiesc cotele restituite acesteia.

În vederea întabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate al moștenitorilor d-nei Roșca Paraschiva se impune, într-o primă etapă, apartamentarea clădirii în conformitate cu dispozițiile instanței de judecată. În acest scop s-a  întocmit o documentație cadastrală de apartamentare de către dl. Paul Mitrașcă, expert autorizat A.N.C.P.I.

Prin inscrierea în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a acestor documentații se realizează punerea în executare de bună voie a Sentinței civile nr. 518/2018, definitivă, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 6632/117/2017, prin care instanța de judecată a dispus individualizarea cotelor restituite sub formă de  apartamente. De asemenea, se exercită prerogativa consiliului județean cu privire administrarea bunurilor din domeniul public al unității administrativ-teritoriale.

Totodată se pun în aplicare prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cadastrul şi cartea funciară fiind un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridicăa tuturor imobilelor. Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale iar cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele.

După recepția și înscrierea în cartea funciară a documentației cadastrale propuse se vor deschide cărți funciare noi pentru fiecare apartament în parte, urmând ca dreptul de proprietate să se întabuleze în conformitate cu dispozitivul hotărârii judecătorești.

Care sunt încăperile restituite?

Tribunalul Cluj a decis în 2018 să oblige președintele Consiliului Județean Cluj să emită în favoarea reclamantei Roşca Paraschiva o nouă dispoziţie din care să rezulte identificarea încăperilor restituite din imobilul situat în Piaţa Unirii nr. 30, conform raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de ing. Babotă Gabor, după cum urmează:

1.cota de 3 parte din încăperile situate la parterul imobilului este reprezentată de: ap. 2: P05, P06 şi P07: 3 săli de expoziţie temporară, Acd=181 mp., ap. 3: P04: hol, P08: sală expoziţie temporară, Acd=62 mp., ap. 4: P09: sală expoziţie temporară, Acd=50 mp., ap. 7: P10 şi P11: 2 săli expoziţie temporară, Acd=98 mp. ap. 8: P12 şi P13: 2 săli expoziţie temporară, Acd=95 mp. ap.9: P14 şi P15: 2 săli expoziţie temporară, Acd=129mp., ap. 10: P17, depozit de tranzit şi P18: grup sanitar, Acd=89 mp., ap. 11: P19: sala expoziţie temporară, P20 şi P21: 2 săli contabilitate, Acd=111 mp., plus sala P29: atelier întreţinere, din ap. 14, Acd= cca. 35 mp., total Acd=cca.850 mp. (faţă de 867 mp. cota ideală).

2.cota de 3 din încăperile situate la etajul clădirii este reprezentată de: zona comună de intrare: ap. 16: P01: acces muzeu, E02: foaier şi garderobă (27 mp. din ap.17): Acd=98 mp.+27 mp. = 125 mp., în cote de 73,80% pentru reclamantă (92 mp.), respectiv 26,20% pentru partea pârâtă (33 mp.), ap. 15: E03 şi parţial E04, săli de expoziţie permanentă, Acd=138 mp., ap. 20: E25 şi E26: săli de expoziţie permanentă, Acd=87 mp., ap. 21: E23 şi E24: săli de expoziţie permanentă, Acd=88 mp., ap. 22: E18, E19, E20 şi E21: săli expoziţie permanentă, Acd=207 mp., ap. 23: parţial E15, E16 şi E17: săli de expoziţie permanentă, Acd=206 mp., ap. 24: parţial E13 şi E15, E14: săli expoziţie permanentă, Acd=124 mp., ap. 25: E10, E11, E12, E13: săli expoziţie permanentă, Acd=209 mp., ap. 26: E07, E08 şi E09, săli expoziţie permanentă, Acd=133 mp., ap. 27: parţial E04, E05 si E06, săli expoziţie permanentă, Acd=132 mp., total Acd=1324 mp.+92 mp., cota de la intrarea în muzeu-1416 mp. (faţă de 1438 mp. cota ideală).

3.cota de 2/3 din fostul apartament nr. 1 este reprezentat de: încăperile P36, P37, P38, P40, P41, P42: 6 depozite patrimoniu, P39: garderobă şi grup sanitar: Acd’cca. 342 mp. (faţă de 348 mp. cota ideală)

Nu se pierde Muzeul

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Vakar Istvan, a explicat pentru Cluj24 că nu se va pierde clădirea Muzeului de  Artă, instituție aflată în subordinea CJ, iar timp de 10 ani destinația nu se va schimba.

”Nu trebuie să ne imflamăm. Legea ne obliga să facem apartamentarea, la cererea celor cărora li s-a retrocedat imobilul. Noi am încercat să clarificăm situația juridică a imobilului. Noi mai avem pârghii la îndemână, una fiind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Muzeul este de utilitate publică? Este. Mai este vorba și despre investițiile făcute de stat din 1948 de la naționalizare în această clădire, care este iar o problemă, a evaluării, care trebuie rezolvată”, a spus Vakar.

Urmărește știrile Cluj24.ro pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Sabău („U” Cluj): Totul se rezumă la a avea capacitatea de a face SACRIFICII. Familia „U” trebuie să fie și acolo, în tribune

Publicat

ioan ovidiu sabau1

Universitatea Cluj poate ajunge în premieră în play-off-ul Superligii. Mai are meci duminică, de la ora 14:30, cu FC Botoșani, ultima clasată, apoi în ultima rundă din sezonul regulat are joc în deplasare, la Voluntari.

Ardelenii sunt pe loc de play-off, după 1-0 cu Farul. La 3 puncte în spatele constănțenilor, la un punct în fața celor de la Sepsi, Hermannstadt și UTA, la 3 puncte de Petrolul.

Sabău („U” Cluj): Totul se rezumă la a avea capacitatea de a face SACRIFICII. Familia „U” trebuie să fie și acolo, în tribune

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre așteptările pe care le are el de la duelul din week-end. A spus ce trebuie să facă echipa, ce trebuie să facă și el pentru ca U Cluj să nu rateze top 6 la finalul sezonului regulat. Fiindcă, a declarat și Neluțu Sabău, perspectiva unui nedorit play-out pentru „Șepcile roșii” ar reprezenta, apoi, să lupte pentru evitarea retrogradării.

„Este greu să-i refac fizic pe jucători. Avem, totuși, o zi în plus față de Botoșani. Dar totul se rezumă la a avea capacitatea de a face sacrificii. Trebuie să conștientizăm ceea ce putem câștiga și ceea ce putem pierde. Așteptările sunt mari, ne-am obișnuit fanii să spere la ceva mai bun.

Cred că putem câștiga fără probleme dacă avem capacitatea de a ne sacrifica. Sportiv, stăm bine, am crescut de la meci la meci. Sper să am la mine cuvintele potrivite, să le ating inima, ca să fie motivați. Fanii noștri sunt foarte importanți, duminică, avem nevoie mare de tot de ei. Familia U trebuie să fie și acolo, sus, în tribune.

„FC Botoșani e incomodă”

Împreună suntem puternici. Dacă fiecare gândește diferite, atunci se va destrăma tot. Nu s-au mai aruncat nici fumigene, banii ăia îi putem folosi pentru club, nu pentru altceva”, a admis antrenorul.

Tehnicianul alb-negrilor nu concepe ca „U” să piardă top 6 și să joace la fel ca în sezonul precedent în play-out. În primăvara 2023, după o absență de 8 ani din antrenorat, Neluțu Sabău a salvat „Șepcile roșii” de la retrogradare, îndeplinind obiectivul formației. Și a jucat finala Cupei României, pierdută cu Sepsi la penalty-uri.

„FC Botoșani e incomodă, aleargă foarte mult, m-am uitat pe datele ei. Nu cedează, nu abandonează lupta, cu un antrenor serios, meticulos. Principiile de joc rămân, dacă ești jucător inteligent trebuie să te adaptezi. FC Botoșani va risca tot duminică!

Un punct nu ajută pe niciuna. Astfel că fiecare echipă va ataca victoria. Asta trebuie să încarce orice jucător, dorința de a fi în play-off. E o luptă grea, fiindcă sunt 5-6 echipe pentru două locuri. Iar dacă nu ești în play-off, punctele se înjumătățesc și ești la retrogradare”, a mai declarat antrenorul ardelenilor.

Vine sau nu la „U” portarul lituanian Edvinas Gertmonas?

După ultimele zvonuri din presă legat de venirea portarului lituanian Edvinas Gertmonas la „U”, oficialii au transmis pentru GSP că n-au semnat niciun nou contract cu vreun jucător și că se bazează pe Gorcea și pe Iliev în continuare, ceea ce presupune ca fotbalistul lituanian să intre în discuții abia pentru sezonul următor.

Portar cu 9 selecții pentru țara sa, Gertmonas, 1,92 de metri înălțime, tocmai a devenit ieri liber de contract.

În 2015, francezii de la Rennes plăteau 300.000 de euro pentru a-l transfera de la Atlantas. N-a apucat să joace în Ligue 1, a bifat prezențe doar la echipa secundă.

Pentru Zalgiris a evoluat în ultima ediție inclusiv în cupele europene, 9 partide în total, pe lângă cele 25 din competiția internă.

Chestionat pe seama subiectului, Sabău a lăsat să se înțeleagă că portarul intră în discuții din proximul sezon. Mai ales că fereastra de mercato în Superliga s-a închis, iar balticul este liber de ieri.

„Nu știu nimic. Se discută o strategie pentru la anul, discuții sunt, dar nu știu să fii semnat vreun fotbalist. Trebuie să întreb conducerea. Noi am discutat strategia pentru la anul, nu mai vrem să lăsăm totul pe ultima sută de metri. Nu s-a pus problema să vină cineva în momentul de față”, a reacționat Sabău.

Citește mai departe

EDUCATIE

Începe simularea naţională la Bac. Peste 5.000 de elevi clujeni sunt pregătiţi

Publicat

De

examen scris

Luni începe simularea examenului de Bacalaureat la care sunt aşteptaţi peste 5.000 de elevi clujeni.

Peste 5.000 de elevi clujeni sunt pregătiţi

„În județul Cluj, 5.022 elevi ai claselor a XII-a/a XIII-a vor susține, începând de luni, 4 martie 2024, simularea Examenului Național de Bacalaureat, 2024

Simularea examenului național de bacalaureat începe luni, 4 martie 2024, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Marți, 5 martie 2024, va avea loc proba obligatorie a profilului, urmată de proba la alegere a profilului și a specializării care se se va desfășura miercuri, 6 martie 2024. Joi, 7 martie 2024, elevii claselor a XII-a, care studiază în limba minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Centre de examen

Simularea probelor scrise în cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea martie 2024, pentru cei 5.022 de elevi se desfășoară în 58 de centre de examen, organizate la nivelul județului Cluj.

În conformitate cu legislația în vigoare, O.M.E. nr.6760/2023, privind organizarea simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, comunicată unităților de învățământ preuniversitar, rezultatele obținute la simularea examenului național de bacalaureat, sesiunea martie 2024 nu se contestă, nu vor fi publice și nu vor fi afișate. Acestea vor fi comunicate direct elevilor, de către cadrele didactice care predau la clasă, în data de15 martie 2024, conform calendarului Ministerului Educației.

La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele pot fi trecute în catalog. Nota fiecărei lucrări din cadrul simulării examenului național de bacalaureat 2024 se stabilește în conformitate cu prevederile art.12, alin. (1) și (2) din O.M.E., nr. 6156/2023, privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024″, arată Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj.

Noutatea de la simularea pentru Bac

Elementul de noutate al acestei sesiuni a simulării examenului național de bacalaureat constă în faptul că, la finalul fiecărei probe de examen, lucrările elevilor vor fi scanate și încărcate pe platforma națională destinată evaluării digitalizate a lucrărilor scrise, urmând ca acestea să fie distribuite, aleatoriu, unor profesori evaluatori, din alte județe, decât cel de proveniență a lucrărilor.

„Probele încep la ora 9:00, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe unitate școlară.

Timpul alocat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de clasă în care se vor susține probele scrise din cadrul simulării examenului național de bacalaureat 2024 sunt dotate cu sisteme de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, elevii claselor a XII-a/a XIII-a vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru.

În acord cu prevederile legale în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ preuniversitar în care se desfășoară simulările examenelor naționale îndeplinesc atribuții specifice și asigură organizarea și desfășurarea optimă a întregului proces”, mai arată ISJ Cluj.

Rezultatele obținute de către elevi la simularea examenului național de Bacalaureat, sesiunea martie 2024 sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Cazurile speciale

Cele 50 de cazuri speciale, existente la nivelul județului Cluj, vor fi gestionate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, centre de examen din județul Cluj, potrivit Procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale, care conține cadrul procedural unitar pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare (tulburare de spectru autist cu sau fără tulburări de sănătate intelectuală asociate, tulburări specifice de învățare, tulburări cu deficit de atenție/hiperactivitate, tulburări de dezvoltare intelectuală și alte tulburări de neurodezvoltare), care susțin examenele naționale.

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2024 se organizează la următoarele disciplinele: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

Subiectele sunt elaborate pe baza conținuturilor şi a competențelor asociate acestora, conform programelor de examen valabile pentru simularea examenul național de bacalaureat, sesiunea martie 2024, aprobate de Ministerul Educației, https://www.edu.ro/simulare_2024_microghid_informativ

Subiectele și baremele se afișează în fiecare zi a probelor de examen, la ora 15:00, pe site-ul Ministerului Educației.

Ce spune şeful ISJ Cluj

„Simularea examenelor naționale este foarte importantă pentru ca elevii să se acomodeze cu condițiile de desfășurare a unui examen național, cu structura subiectelor, cu completarea datelor pe foile tipizate de examen, cu încadrarea în timpul de lucru destinat redactării probelor scrise.

Deopotrivă, în acest an școlar, în care evaluarea lucrărilor este digitalizată, consider că este binevenită această simulare și pentru cadrele didactice implicate în această activitate, pe de o parte, profesorii asistenți, care vor scana lucrările și le vor încărca în platforma creată de minister în acest scop, iar pe de altă parte, profesorii evaluatori, care se vor conecta pe platformă și vor descărca seturile de lucrări transmise lor spre evaluare.

Totodată, simularea examenului național de bacalaureat permite elevilor și cadrelor didactice elaborarea unui plan de măsuri pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire a elevilor, până la data desfășurării examenelor propriu-zise,” a declarat doamna Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Citește mai departe

EVENIMENT

U Cluj se apropie de CFR. Clasamentul la zi

Publicat

De

După ultimele meciuri din Superliga la fotbal, U Cluj a ajuns pe locul 6 în clasamnet, loc de play off, la 11 puncte în spatele rivalei sale din Cluj, CFR, echipă care s-a îndepărtat la 12 puncte de liderul FCSB.

Rezultate:

Vineri 27 februarie

FCU 1948 Craiova – FC Politehnica Iaşi 1-1 (1-1), Stadion ”Ion Oblemenco” – Craiova
Au marcat: Jibril Ibrahim (19), respectiv Adel Bettaieb (45+1).
Cartonaş roşu: Mihai Bordeianu (Poli Iaşi, 90+1).
Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Alexandru Cerei (Cluj-Napoca), Ciprian Florin Danşa (Satu Mare); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca)
Arbitru video: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitru asistent video: Iulian Dima (Bucureşti)
Observatori: Cristina Babadac (Reşiţa) – CCA, Ion Cîţoi (Bucureşti) – LPF

Dinamo Bucureşti – AFC Hermannstadt 1-0 (1-0), Stadion Arcul de Triumf – Bucureşti
A marcat: Goncalo Gregorio (25).
Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Ferencz Tunyogi (Zalău); al patrulea oficial: Robert Avram (Piteşti)
Arbitru video: Marian Barbu (Făgăraş); arbitru asistent video: Stelian Slabu (Braşov)
Observatori: Alexandru Deaconu (Bucureşti) – CCA, Paul Mincu (Bucureşti) – LPF

SC Oţelul Galaţi – FC CFR 1907 Cluj 2-2 (1-1), Stadion Oţelul – Galaţi
Au marcat: Alexandru Mihai Pop (36), Juri Cisotti (90+6 – penalty), respectiv Philip Otele (45), Panagiotis Tachtsidis (88 – penalty).
Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti), Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava); al patrulea oficial: George Cătălin Găman (Craiova)
Arbitru video: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa)
Observatori: Andrei Ioniţă (Bucureşti) – CCA, Marin Barbu (Bixad/Satu Mare) – LPF

Miercuri 28 februarie
FC Universitatea Cluj – FC Farul Constanţa 1-0 (1-0), Cluj Arena – Cluj-Napoca
A marcat: Dan Nistor (34).
Cartonaş roşu: Cristian Ganea (Farul, 90+5).
Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Ovidiu Artene (Vaslui), Mihai Marius Marica (Bistriţa); al patrulea oficial: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare)
Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe)
Observatori: Dan Victor Berbecaru (Râmnicu Vâlcea) – CCA, Claudiu Boaru (Mediaş) – LPF

FC Rapid Bucureşti – AFC UTA Arad 4-1 (2-1), Giuleşti Superbet Arena – Bucureşti
Au marcat: Albion Rrahmani (1, 82), Robert Bădescu (13), Borisav Burmaz (90+6), respectiv Claudiu Micovschi (44).
Arbitru: Cătălin Popa (Piteşti); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Adrian Popescu (Craiova); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila)
Arbitru video: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitru asistent video: Andrei Moroiţă (Ploieşti)
Observatori: Corneliu Fecioru (Bucureşti) – CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) – LPF

Joi 29 februarie
AFC Botoşani – ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-2 (0-2), Stadion Municipal – Botoşani
Au marcat: Enzo Lopez (78), respectiv Nicolae Păun (24), Gabriel Debeljuh (31).
Eduard Florescu (FC Botoşani) a ratat un penalty în min. 65 (a apărat Dinu Moldovan).
Cartonaş roşu: Andrei Dumitrescu (Sepsi OSK, 90+9).
Arbitru: Andrei Antonie; arbitri asistenţi: Valentin Avram, Andrei Constantinescu; al patrulea oficial: Bogdan Dumitrache (toţi din Bucureşti)
Arbitru video: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitru asistent video: Marius Omuţ (Satu Mare)
Observatori: Sorin Boca (Iaşi) – CCA, Cătălin Cursaru (Ploieşti) – LPF

FC Petrolul Ploieşti – Universitatea Craiova 2-3 (1-2), Stadion ”Ilie Oană” – Ploieşti
Au marcat: Marian Huja (45+1), Gheorghe Grozav (47), respectiv Jovan Markovic (32), Ştefan Baiaram (40, 59).
Andrei Ivan (Universitatea) a ratat un penalty în min. 83 (a apărat Lukas Zima).
Cartonaş roşu: Basilio Ndong (Universitatea, 90+9).
Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica); arbitri asistenţi: Vladimir Urzică (Piatra Neamţ), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)
Arbitru video: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti)
Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) – CCA, Marin Petrache (Săbăreni/Giurgiu) – LPF

FC Voluntari – FC FCSB 1-2 (1-0), Stadion ”Anghel Iordănescu” – Voluntari
Au marcat: Andrei Dumiter (16), respectiv Florinel Coman (48, 54).
Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova), Cosmin Vatamanu (Bucureşti); al patrulea oficial: Ionela Alina Peşu (Craiova)
Arbitru video: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)
Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) – CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) – LPF

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P
1 FCSB 28 18 7 3 52-24 61

2 Rapid 28 14 9 5 50-31 51

3 CFR Cluj 28 14 7 7 52-28 49

4 Universitatea Craiova 28 12 9 7 44-36 45

5 Farul Constanţa 28 11 8 9 36-37 41

6 Universitatea Cluj 28 9 11 8 34-38 38

7 Sepsi OSK 28 10 7 11 37-33 37

8 FC Hermannstadt 28 8 13 7 32-29 37

9 UTA 28 9 10 9 33-40 37

10 Petrolul Ploieşti 28 7 14 7 28-29 35

11 Oţelul Galaţi 28 6 15 7 29-31 33

12 FC U Craiova 1948 28 9 4 15 40-45 31

13 Politehnica Iaşi 28 7 10 11 32-43 31

14 FC Voluntari 28 6 9 13 31-45 27

15 Dinamo 28 7 4 17 21-41 25

16 FC Botoşani 28 3 11 14 30-51 20

 

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. Dinos and Sea Monsters: EXPOZIȚIE de animale marine gigant și DINOZAURI animatronici, în Iulius Parc din Cluj-Napoca

Publicat

O parte dintre misterele erei mezozoice pot fi descoperite, în Iulius Parc, la o expoziție de animale marine gigant și dinozauri animatronici. „Călătoria” fascinantă printre Sea Monsters precum Mosasaur, Megalodon, Mososaurus, dar și alții durează toată luna martie. Programul de vizitare este zilnic, în intervalul orar 10.00-20.00. Așa că, ia cu tine pofta de cunoaștere și hai să pătrunzi în lumea celor mai impresionante creaturi ale tuturor timpurilor.

Iulius Parc devine și primăvara aceasta ținutul celor mai prietenoase animale gigant din toate timpurile pentru că, în luna martie, găzduiește expoziția Dinos and Sea Monsters.

FOTO. Dinos and Sea Monsters: EXPOZIȚIE de animale marine gigant și DINOZAURI animatronici, în Iulius Parc din Cluj-Napoca

Aici veți întâlni 35 de exponate animatronice, printre care:

– Mosasaur, un animal marin asemănător unei șopârle uriașe, perfect adaptat pentru a înota în mare precum un șarpe;

– Megalodon, un rechin ce a dispărut în urmă cu 2,6 milioane de ani. Este considerat unul dintre cei mai mari prădători marini din istoria planetei;

– Mososaurus, o șopârlă din epoca dinozaurilor care trăia în mare. Avea dinți striați, diferiți de cei ai oricăror reptile cunoscute;

– Plesiosaurus, un dinozaur de dimensiune gigantică ce ar putea fi strămoșul balenelor și delfinilor din prezent;

– Diplodocus, cea mai înaltă creatură care a existat vreodată pe Pământ. Se ridică la o înălțime de peste 11 metri echivalentul a două girafe puse una peste cealaltă;

– Dimetrodon – strămoșul terapsidelor (grupa de animale din care au evoluat mamiferele). Se evidențiază prin creasta semicirculară, poziționată deasupra prelungirilor vertebrelor de pe spate așa că o să-l identifici ușor.

Expoziția poate fi vizitată zilnic în perioada 1 – 31 martie,  în intervalul orar 10.00 – 20.00, iar taxa de intrare este de 30 lei. De asemenea, princhindeii cu vârstă mai mică de 3 ani au intrarea liberă. Toți copiii care vin în grupuri mai mari de 10 persoane plătesc 25 de lei/copil. Însoțitorul are  intrare liberă. Acces gratuit au și persoanele cu dizabilități, alături de un însoțitor.

În luna martie, Iulius Parc este locul ideal pentru iubitorii de istorie, dinozauri și…. distracție!

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax