Connect with us

ACTUALITATE

Ce categorii sunt DEZAVANTAJATE de noua lege a pensiilor? Cine nu va mai beneficia de reducerea VÂRSTEI de pensionare

Publicat


cupon pensie 768x433

Anumite categorii de persoane vor fi dezavantajate de noua lege a pensiilor. E vorba de cei care ar avea dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare.

Acestea vor trebui să rămână în activitate câțiva ani, pentru a avea stagiu de cotizare contributiv realizat, scrie Alba24.ro.

Vor fi situații când persoane care au lucrat în aceleași condiții de muncă vor fi tratate diferit, de la o lege la alta.

Ce categoriile sunt DEZAVANTAJATE de noua lege a pensiilor? Cine nu va mai beneficia de reducerea VÂRSTEI de pensionare

Este vorba despre comparația între Legea 263/2010 și Legea 360/2023.

Sunt vizate persoane din grupa 1 și 2, cele care au cumulată pensia cu salariul, cei cu pensia minimă sau pensii mici.

Într-o analiză a Casei de Pensii, a fost identificată situația în care persoane care au lucrat în condiții de muncă de grupa 1, 2, condiții deosebite de muncă și condiții speciale nu pot beneficia de pensie de limita de vârstă, pensie de limită de vârstă pentru reducerea vârstei standard.

Au fost luate în considerare prevederile art 46, 48, 51, 52, 56 din Legea 360/2023, care presupun realizarea stagiilor complete de cotizare contributive.

Motivul este că nu îndeplinesc condiția de a avea stagiu de cotizare contributiv realizat (Anexa 5 la Legea 360/2023).

De ce unele persoane nu vor putea beneficia de vârsta standard redusă?

Până în 31 august 2024 (Legea 263/2010), o persoană se poate pensiona la limita de vârstă redusă datorită grupei.

O altă persoană, cu aceleași condiții, începând cu 1 septembrie 2024 (Legea 360/2023) nu se poate pensiona.

Va fi nevoită să aștepte câțiva ani, să-și întregească stagiul contributiv exact cu numărul de ani rezultați din:

– armată,
– facultate,
– pensie de invaliditate,
– spor de grupă.

Acestea, în cazul primei persoane, s-au luat în calcul.

De multe ori, vor ajunge să îndeplinească condițiile de vârstă standard de pensionare și nu vor putea beneficia de vârsta standard redusă, ca urmare a condițiilor de muncă în care au desfășurat activitate.

Exemplul 1 – pensie cu reducerea vârstei standard de pensionare

O persoană (femeie) solicită pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în data de 1 august 2024 conform Legii 263/2010.

Condițiile le îndeplinește de la vârsta de 56 ani si 6 luni, dar, fiind opțiune, poate solicita și ulterior.

Conform art. 55,  alin. 1 din Legea 263/2010, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare.

Stagiul complet de cotizare este perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Stagiul total de cotizare realizat în exemplul dat este de 34 ani, 6 luni. Este format din: Grupa 2, condiții deosebite, condiții normale, Facultate și spor grupă.

La data cererii îndeplinea cumulativ cele două condiții – de vârstă standard redusă și de stagiu complet de cotizare realizat (Legea 263/2010) de 34 ani, 6 luni. I s-a stabilit  dreptul la pensie pentru limita de vârstă cu data de 1 august 2024.

Dacă aceeași persoană sau coleg de muncă ar depune cererea cu data 1 septembrie 2024, nu va îndeplini condițiile pentru a obține o pensie pentru limita de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare.

Chiar dacă condiția de vârstă standard redusă va fi îndeplinită. Nu va avea îndeplinite condițiile din art. 48, alin 1 din Legea 360/2023 – nu are realizat stagiul complet de cotizare contributiv de 34 ani, 6 luni.

Această condiție o îndeplinește peste 8 ani, 10 luni, când are deja vârsta standard realizată.

Exemplul 2 – pensie cu reducerea vârstei standard de pensionare

O persoană (bărbat) solicită pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în data de 1 martie 2024 conform Legii 263/2010

Conform art. 55, alin. 1 din Legea 263/2010, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare.

Stagiul complet de cotizare este perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Stagiul total de cotizare realizat în exemplul dat este de 35 ani format din: grupa 2, condiții normale, armata și spor grupă.

La data cererii îndeplinea cumulativ cele două condiții de vârstă standard redusă și de stagiu complet de cotizare realizat (Legea 263/2010) de 35 ani.

I s-a stabilit dreptul la pensie pentru limită de vârstă cu data de 1 martie 2024.

Dacă aceeași persoană sau coleg de muncă ar depune cererea cu 1 septembrie 2024, nu va îndeplini condițiile pentru a obține o pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, chiar dacă condiția de vârstă standard redusă va fi îndeplinită.

Nu va avea îndeplinite condițiile prevăzute de art. 48, alin. 1 din Legea 360/2023. Nu va avea realizat stagiul complet de cotizare contributiv de 35 ani.

Această condiție o realizează peste 3 ani, 10 luni, 8 zile, când va avea,deja, vârsta standard realizată.

Calcul comparativ condiții de stagiu. Legea din 2010 vs legea din 2023

Grupa/condiții – Legea 263/2010 (femeie) / Legea 360/2023 (femeie) – Legea 263/2010 (bărbat) / Legea 360/2023 (bărbat)

– Grupa 2: 18 ani, 3 luni. 29 zile / 18 ani, 3 luni, 29 zile – 10 ani , 8 luni, 15 zile / 10 ani , 8 luni, 15 zile
– Condiții deosebite: 1 an, 1 lună, 7  zile / 1 an, 1 lună, 7 zile –  – / –
– Condiții normale: 6 ani, 2 luni, 24 zile / 6 ani, 2 luni, 24 zile – 20 ani, 5 luni, 7 zile/ 20 ani, 5 luni, 7 zile
– Armata: – / -; 1 an, 4 luni , 8 zile/ 1 an, 4 luni , 8 zile
– Facultate: 4 ani /  4 ani – -/-
– Spor grupă: 4 ani, 10 luni / 4 ani, 10 luni – 2 ani, 6 luni / 2 ani, 6 luni
– Total stagiu realizat din care: 34 ani, 6 luni / 34 ani, 6 luni – 35 ani/ 35 ani
– Total stagiu contributiv: 25 ani, 8 luni / 25 ani, 8 luni – 31 ani, 1 lună, 22 zile / 31 ani,  1 lună, 22 zile
– Total stagiu necontributiv: 8 ani, 10 luni / 4 ani, 10 luni – 3 ani, 10 luni, 8 zile / 3 ani, 10 luni, 8 zile

Calcul comparativ condiții de stagiu. Legea din 2010 vs legea din 2023

Grupa/condiții – Legea 263/2010 (femeie) / Legea 360/2023 (femeie) – Legea 263/2010 (bărbat) / Legea 360/2023 (bărbat)

– Vârsta standard: 62 ani, 10 luni/ 62 ani, 10 luni (femeie) – 65 ani / 65 ani (bărbat)
– Reducerea vârstei standard: 6 ani, 4 luni/ 6 ani, 4 luni – 3 ani, 4 luni / 3 ani, 4 luni
– Vârsta standard redusă: 58 ani, 6 luni, 23 zile / 58 ani, 6 luni, 23 zile – 61 ani, 8 luni / 61 ani, 8 luni
– Stagiu complet de cotizare: 34 ani, 6 luni / 34 ani, 6 luni – 35 ani / 35 ani
– Data nașterii: 28 ianuarie 1966 / 1 februarie 1966 – 12 iunie 1962-/ 12 iunie 1962
– Cerere pensie limită de vârstă: 1 august 2024 după 1 septembrie 2024 / 1 martie 2024- după 1 septembrie 2024
– Pensie limită de vârstă acordată cu 1 august 2024: îndeplinește condiția de stagiu contributiv doar în 1 iulie 2029, dată la care are deja vârsta standard
– Pensie limită de vârstă acordată cu 13 februarie 2024: îndeplinește condiția de stagiu contributiv doar în  decembrie 2027 , dată la care are deja vârsta standard

Alte categorii dezavantajate

Persoanele prevăzute la art. 52, alineatul 2 din Legea 360/2023 care au realizat un stagiu de cotizare contributiv, în condiţii de handicap, beneficiază de:

– reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5
– în funcţie de gradul de handicap, dovedit cu certificat de încadrare în grad şi tip de handicap cu valabilitate permanentă
– în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Însă la calculul stagiului de cotizare contributiv nu se iau în considerare. Nici perioadele de asigurare voluntară în baza unui contract de asigurare, potrivit analizei citate.

Contracte de asigurare voluntară cu casa de pensii

Sunt cazuri de persoane care au încheiat contracte de asigurare voluntară cu Casele Teritoriale de Pensii (CTP), pentru a îndeplini conditia de stagiu minim sau  complet de cotizare, conform Anexei 5 din lege.

Este vorba despre persoane care știu că pot beneficia, conform Legii 263/2023, de pensie pentru limită de vârstă sau limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare.

După intrarea în vigoare a Legii 360/2023, unele din aceste persoane vor constata că acea plată nu îi ajută.

Având în vedere prevederile noii legi, nu vor realiza condiția de stagiu de cotizare contributiv.

La data încheierii contractelor facultative, au ținut cont, conform Legii 263/2010, de toate perioadele ce constituiau stagiul de cotizare realizat (armată, facultate, spor de grupă etc).

Cele mai afectate categorii de persoane

Cele mai afectate categorii de persoane vor fi cele care:

– au lucrat în condiții de muncă deosebite, speciale, grupa 1, 2
– condiții de handicap, zona de radiații

Pentru acestea, a scăzut numărul anilor de reducere a vârstelor standard.

De asemenea, sunt și în imposibilitatea de a atinge stagiul de cotizare contributiv prevăzut în Anexa 5 la Legea 360/2023, înainte de vârsta standard.

Sunt persoane a căror sănătate s-a degradat ca urmare a condițiilor nocive în care au lucrat. Acestea nu pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, în aceleași condiții ca alți colegi, pensionati conform Legii 263/2010.

Efecte ale situațiilor din noua lege

Ar putea crește numărul persoanelor care nu vor beneficia de pensie de limită de vârstă ca urmare a realizării stagiului minim.

Cei 15 ani prevăzuți de Legea 360/2023 înseamnă ani contributitivi, fără perioadele de armată, facultate, pensie de invaliditate, șomaj – anterior datei de 1 aprilie 2001 sau contract în perioada 1 aprilie 2001 – 1 aprilie 2006 etc.

Efectul va fi creșterea numărului de persoane asistate social sau a celor fără venit și neasigurat în sistemul de asigurări de sănătate.

Noua lege ar putea genera alte litigii, în care vor fi parte casele teritoriale de pensii, pentru eliminarea inechităților.

Acestea persistă sub o altă formă, chiar dacă s-a pus accent pe principiul contributivității și al stimulării oamenilor de a rămâne în câmpul muncii până la vârsta de 70 de ani.

O încălcare a principiului contributivității se regăsește în situația în care pentru grupele de muncă s-a platit CAS diferențiat de către angajator. Iar unele persoane care au lucrat un număr de ani în astfel de condiții nu pot beneficia de o reducere a vârstei standard.

Situația este similară și în cazul pensiilor de urmași, atunci când susținătorul decedat îndeplinea, la data decesului, condițiile de vârstă standard, respectiv vârstă standard redusă.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

CULTURA

Cânepa în satul tradițional clujean. Era semănată de două ori pe an. Doar cea de vară era folosită pentru îmbrăcăminte

Publicat

De

Cânepa în satele clujene

Fiecare nevastă, mai demult, semăna cânepă, atât de vară, cât și de toamnă.

Culturile de cânepă erau întâlnite peste tot în satele clujene, unde planta era utilizată și la țesături.

Cânepa în satul tradițional clujean. Era semănată de două ori pe an. Doar cea de vară era folosită pentru îmbrăcăminte

Cânepa se semăna și toamna și, de asemenea, era folosită de femei în gospodărie, chiar chiar dacă era mai aspră.

„Din cânepa de vară, în perioada iernii, femeile făceau hainele și pânzăturile, deoarece aceasta era fină și se albea ușor”, spune Elena Petre din Râșca, județul Cluj, conform specialiștilor de la Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT Cluj) Cluj.

Pânzăturile fine erau folosite la ștergarele pentru coșarca cu care se mergea la nunți și la botez, la „căpătâierele” de la capătul patului (fețe de perini) sau sacul pentru mers la moară.

Cânepa de vară folosită pentru cămeși și gaci

De asemenea, cânepa de vară era folosită la confecționatul îmbrăcămintei la femei, pentru „spăcele” (cămeși), care erau cusute cu „hărăsc” sau „fitău” (fir de bumbac cu care se coseau ornamente pe pânză albă), pentru poale, prevăzute la bază cu cipcă și colțișori, arată specialiștii de la CJCPCT Cluj.

Pentru bărbați se confecționau gacii (pantalonii de vară), cămeșile, prevăzute la piept cu modelul „cuib de viespe” și „colțișori”, în zona de munte a județului Cluj, iar la baza mânecii erau prevăzute cu manșete, numite „pumnărei”.

La ce era folosită cânepa de iarnă

Din cânepa de iarnă, arată cei de la CJCPCT Cluj, se prelucrau „dosoaiele” (ștergarele), străițile de câmp, de „bătele” (unelte pentru bătut coasa), sau cele folosite la colindat.

Tot din cânepa aspră se confecționau „sormojagul” (un sac umplut cu paie cu rol de saltea pentru pat) și „cenușerele” (lipideu pentru transportat frunzele și nutrețul pentru animale), printre altele.

Foto: Țesături tradiționale – casa familiei Petre din Râsca, jud. Cluj / Arhiva CJCPCT Cluj

 

Citește mai departe

EVENIMENT

Fata de 15 ani, dispărută din Cluj-Napoca, a fost găsită. Poliția: Nu a fost victima vreunei infracțiuni

Publicat

Tânără dispărută la Cluj

Minora de 15 ani, Patrisia Andrada Albu, din Cluj-Napoca, dată miercuri seara dispărută și căutată de familie și Poliție, a fost găsită. 

Poliția Cluj a comunicat după miezul nopții că fata nu a fost victima vreunei infracțiuni.

Motocicliștii clujeni, care s-au mobilizat pentru căutarea fetei, au spus că aceasta fost găsita în zona Gării Cluj după ce s-a întors din Florești, și se află în siguranță, cu familia.

Citește mai departe

EVENIMENT

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat noile TARIFE de referință RCA

Publicat

rca

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat tarifele de referință RCA la nivelul lunii iulie 2024. Aceste tarife sunt cu rol orientativ pentru următoarele șase luni și sunt calculate pentru clasa B0, pe 12 luni.

Din datele publicate de ASF reiese că tarifele de referință RCA sunt mai mari pentru șoferii care au mașini înmatriculate în București sau Ilfov, scrie Alba24.ro.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat noile TARIFE de referință RCA

Bucureştiul are una dintre cele mai mari frecvenţe ale daunelor auto din Europa, de 6,2%. Anunțul a fost făcut, marţi, de către Sorin Mititelu, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi coordonator al Sectorului Asigurări-Reasigurări.

„Frecvenţa daunelor diferă la un oraş la altul. În Bucureşti, aceasta este de 6,2%, una dintre cele mai mari din Europa. De exemplu, în Praga este de 4% şi doar Belgrad este undeva la 5%.

Când ai o frecvenţă atât de mare a daunelor, e normal să ai o primă de risc mai mare. Fiecare şofer este parte dintr-un grup, pentru că altfel nu se pot acoperi primele de risc.

Soluţia de scădere a preţului asigurărilor auto este Bonus Malus. A merge pe ideea că nu am avut şi sigur nu o să am un eveniment în trafic, este total greşită. Cifrele oferă o situaţie obiectivă a situaţiei.

Aceste valori sunt testate din punct de vedere al semnificaţiei statistice. Pentru persoane fizice, cel mai mare segment ar fi cel al vehiculelor cu putere cuprinsă între 51 şi 75 Kw”, a spus Mititelu, potrivit Agerpres.

Tarifele de referință RCA. Noi criterii de risc

Potrivit raportului ASF, noile tarife de referință RCA au fost stabilite de către firma KPMG. Au fost luați în calcul ultimii 5 ani de eveniment anteriori datei de referință, în speță perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2023.

Au fost introduse noi criterii de risc: puterea motorului (KW) în loc de capacitatea cilindrică a motorului (cmc); zona geografică;

Segmentele de tarif au fost construite ținând cont de următoarele caracteristici referitoare la:

– persoana asigurată: tipul asiguratului (persoană fizică sau persoană juridică), vârsta asiguratului (pentru persoane fizice)
– caracteristicile vehiculului: puterea motorului (KW), numărul de locuri pe scaune, capacitatea motorului (CMC), puterea motorului (CP), masa maximă admisă (Kg)
– zona geografică (grupe de județe)

”Puterea motorului (KW) reprezintă un factor de risc mai relevant decât capacitatea cilindrică (CMC), având în vedere și caracteristicile constructive ale motoarelor moderne (motoare cu capacitate cilindrică mică pot dezvolta puteri mari)”, se arată în raportul ASF/KPMG.

Tarifele de referință RCA. Scumpirea polițelor

În București-Ilfov, șoferii cu vârste mai mici sau egale cu 30 de ani care conduc mașini în care puterea motorului este de 151-200 kw vor avea un tarif de referință la RCA de 4.739 de lei. Acesta este cu 28% mai mare decât tariful mediu practicat de asigurători în primul trimestru din acest an (3.416 de lei), potrivit hotnews.ro.

Mititelu a precizat că factorii care au determinat creşterea tarifelor RCA au avut în vedere în primul rând faptul că, „înainte de plafonare, rata combinată era subunitară, deci asigurătorii erau pe pierdere din RCA”.

„Acest tarif de referinţă nu are rolul de a stabili un preţ în piaţă. O evoluţie de plus-minus 3% arată de fapt o stabilitate în piaţa RCA, cel puţin pe segmentul autoturismelor. Preţurile în Bucureşti sunt mai mici decât tariful de referinţă, în comparaţie cu cel din alte oraşe”, a menţionat vicepreşedintele ASF, potrivit Agerpres.

În țară, cea mai mare scădere este la șoferii cu vârste între 31-40 de ani, care au mașini cu putere de peste 300 KW. Noul tarif de referință RCA este de 1.714 lei, cu 53% mai mic decât tariful mediu de 2.616 lei (cel din primul trimestru).

Noile tarife de referință RCA publicate de ASF

tarife rca

rca

tarife rca

Tarife RCA plafonate până în septembrie 2024

Tarifele RCA sunt plafonate până în 30 septembrie 2024, prin decizie de Guvern.

Plafonarea tarifelor RCA a fost stabilită din aprilie 2023 (prin HG 298/2023), la nivelul din februarie 2023. Apoi, măsura a fost prelungită cu trei luni. În decembrie 2023, prin HG 1326/2023 s-a permis indexarea primelor de asigurare practicate de către asigurătorii RCA la data de 28 februarie 2023, cu un procent de maximum 6,8% pentru o perioadă de 3 luni.

În martie 2024, prin HG 262/2024 măsura a fost prelungită până în 30 iunie.

Ministerul Finanţelor precizează că tarifele de primă maxime au fost stabilite la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurător RCA la data de 28 februarie 2023, care pot fi ajustate cu un procent de maximum 6,8% şi sunt valabile pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a proiectului de act normativ. Totodată, tarifele se aplică în cazul contractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a propunerii de prelungire.

De asemenea, comisioanele de distribuţie aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima netă de cheltuieli de distribuţie pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii.

Calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăşi costul mediu practicat de reprezentanţele rent-a-car ce oferă servicii de închiriere de autoturisme fără conducător auto şi se acordă numai în situaţia în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

Tarife RCA. Ghid pentru asigurători

Vicepreședintele ASF a anunțat că un ghid cu recomandări bazate pe principii şi bune practici în piaţa de asigurări va fi lansat de Autoritatea de Supraveghere Financiară cel mai probabil la începutul lunii octombrie.

„Tariful de referinţă este un instrument ce ajută la a estima nişte tarife şi un trend. Pe când în ghid mergem la a face recomandări în baza unor principii şi bune practici în piaţa de asigurări. Putem face o recomandare în privinţa cauzei sau faptului ce a condus la acel rezultat (…) şi acela este legat de principiul de segmentare. Cel mai probabil, acest ghid va fi transmis spre consultare părţilor implicate, în cursul lunii august.

Sperăm ca, până la final de septembrie – început de octombrie să-l avem aprobat. Va fi vorba despre recomandări, după care întreb de ce ai făcut altfel şi trebuie să explice”, a spus Mititelu.

Tarife RCA. Noua lege

Acesta a menţionat că acest tip de ghiduri ar urma să îi ajute pe şoferi şi se trece într-o altă direcţie, „cea a transparenţei, respectiv posibilitatea de informare în faza prealabilă, anterioară încheierii unei asigurări”.

„Se ştie, din păcate, faptul că asemenea informaţii la unii asiguratori sunt disponibile pe site-ul lor şi că au simulatoare la dispoziţie şi poţi afla care este cotaţia pe care o oferă ei înainte de o eventuală negociere comercială. De asemenea, sunt companii care au o listă cu preţurile practicate pe diverse segmente, dar nu este o situaţie generală şi, prin urmare, aici, la capitolul transparenţă, într-adevăr, avem de făcut o corecţie la o normă de aplicare a Legii RCA. Normă care va suporta o modificare şi o îmbunătăţire pe care vrem să o facem odată cu încorporarea şi a celorlalte modificări ce vin din amendarea Legii RCA, ce se află în proces decizional în Parlament.

Deci, în momentul de faţă, transparenţa nu este chiar un punct forte şi necesită ceva îmbunătăţire. În prezent, cea mai mare parte a beneficiarilor de asigurări încearcă să obţină aceste informaţii prin apelarea la un intermediar de asigurări care are acces la sistemele asiguratorului şi pot obţine în mod direct diverse oferte. Este o variantă care rezolvă în parte problema”, a explicat oficialul ASF.

Noile tarife RCA. Mașini asigurate

Din numărul total de vehicule din parcul naţional auto, respectiv 10.333.293, la data de 6 iunie 2024 erau asigurate un număr de 7.486.349 de vehicule.

Cazurile prelucrate încadrate în categoria asiguraţilor cu risc ridicat, în perioada 1 ianuarie – 2 iunie 2024, sunt în număr de aproximativ 41.500 din care aproximativ 201 au fost preluate voluntar, iar 41.300 au fost alocate automat către asigurători.

Citește mai departe

EVENIMENT

Tânără dispărută la Cluj. Are 15 ani. Motocicliștii au dat alerta și o caută alături de familie. Sunați la 112 dacă o vedeți

Publicat

De

Tânără dispărută la Cluj

O tânără de 15 ani din Cluj-Napoca este căutată de părinți, care au cerut și ajutorul comunității de motocicliști.

Fata are 15 ani și a fost văzută ultima dată miercuri, 24 iulie, în jurul orei 18.30.

Tânără dispărută la Cluj. Are 15 ani. Motocicliștii au dat alerta și o caută alături de familie. Sunați la 112 dacă o vedeți

Albu Patrisia Andrada, a plecat voluntar din zona Oașului și nu mai poate fi contactată.

“Telefonul este închis, prietenii ei nu știu nimic, părinții ne-au cerut ajutorul. Haideți să ieșim la căutări”, este apelul celor de la Comunitatea Moto Cluj – Asociația CMC către toți motocicliștii clujeni și nu numai.

Oricine are informații despre tânără sau  au văzut-o sunt rugați să sune la 112.

Semnalmentele tinerei

Albu Patrisia Andrada are 15 ani și a fost văzută ultima la ora 18.30.

Ea purta tricou negru, pantaloni negri de trening, papuci sport albi cu inscripție albastră Nike.

Tânăra are aproximativ 167 cm înălțime, aproximativ 80 de kilograme, păr lung brunet cu șuvițe roșcate și ochi verzi.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax