Connect with us

CULTURA

Pastorala de Sărbătoarea Învierii Domnului a episcopului greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Claudiu

Publicat


Sărbătoarea Învierii

Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Claudiu, a transmis Scrisoarea Pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului Nostru Isus Cristos. 

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, iubiților credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu.

Har, pace și binecuvântare de la Domnul nostru Isus Cristos!

Iubiți credincioși,

Sărbătoarea Învierii Domnului ne conduce sufletește la adevărul central al credinței creștine, invitându-ne să celebrăm biruința lui Isus asupra păcatelor și asupra morții și să ne deschidem inimile pentru a-L primi pe Cel Înviat în viețile noastre. Noi celebrăm de aproape două mii de ani acest eveniment unic din istoria noastră, în care Fiul lui Dumnezeu transformă moartea într-o trecere spre adevărata viață.

Învierea Domnului reprezintă epicentrul unei schimbări radicale a omenirii, punctul de cotitură în care și din care timpul este inundat de viața veșnică. Dacă până atunci păcatul părea să stăpânească libertatea omului, iar moartea își etala atotputernicia, condamnându-l pe om la tăcere și la resemnare, Isus Cristos ne răscumpără din robia păcatelor, ne dăruiește harul de a trăi în sfințenie, ne face părtași în prezent vieții veșnice și ne călăuzește pașii spre înviere.

Cântările liturgice de la Slujba Învierii ilustrează acest adevăr, numind Sfintele Paști „praznic al praznicelor și sărbătoare a sărbătorilor” și insuflându-le creștinilor o sfântă bucurie: „Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare! Paștile Domnului, Paștile! Că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Cristos Dumnezeu ne-a trecut pre noi, cei ce cântăm cântare de biruință”!

Celebrarea liturgică a Învierii lui Isus înseamnă să Îl întâlnim, să Îi îngăduim să ne lumineze, să fie Domnul inimilor noastre și fratele nostru în încercări și suferințe. În mod firesc, întâlnirea liturgică cu El trebuie să fie continuată în viața zilnică, unde fiecare creștin, urmând pilda Mariei Magdalena, este chemat să spună, prin cuvinte și prin fapte, că L-a văzut pe Domnul (cf. In 20,18). Cu toate că mărturisim cu buzele acest mister al mântuirii noastre și cântăm „Cristos a înviat din morți”, adevărata provocare este aceea de a-l face prezent în fiecare clipă din viață, pentru noi și pentru lumea în care trăim.

Lumea în care trăim o cunoaștem destul de bine. Este o lume a războiului din noi și dintre noi. Avem războaie la granița țării și în alte părți ale lumii, avem războaie în inimi. Avem războaie în familii, în cercurile noastre de cunoscuți, în societate, între popoare și între Biserici. Avem războaie online și acestea, chiar dacă par a fi mai ușor de dus, fiind sub protecția anonimatului, au o reală putere de distrugere. Această situație, în care lumea se lasă condusă de interese meschine, de egoism și ură, folosindu-și resursele împotriva vieții, a demnității și a libertății, se află într-un contrast evident cu scopul Învierii Domnului: „Înviind Isus din mormânt, precum mai înainte a zis, ne-a dăruit nouă viață veșnică și mare milă”.

Răspândirea epidemiei de violență și de nedreptate ne pune în fața unei chestiuni esențiale: în ce fel Învierea Domnului luminează efectiv aceste locuri întunecate pentru noi care ne numim creștini, pentru noi care ne considerăm poporul credincios? Totul trebuie să înceapă de la noi și nimic nu se poate schimba cu adevărat dacă nu suntem noi primii dispuși să ne schimbăm. Credința în Învierea Mântuitorului ne aduce o responsabilitate care ne privește în mod personal, o datorie pe care nu o putem delega altcuiva și pe care trebuie să ne-o asumăm!

Anul acesta îl trăim sub semnul rugăciunii, atât în Episcopia de Cluj-Gherla, cât și la nivelul întregii Biserici Catolice. Motivul e unul destul de simplu: atunci când ne rugăm creăm un canal de comunicare între noi și Cer, pentru ca, prin rugăciune, o parte din armonia Împărăției Cerurilor să ajungă în viața noastră și prin noi în lumea în care trăim. În rugăciune, lumina și bucuria Învierii alungă umbrele războiului din viața noastră și noi devenim, așa cum spune rugăciunea Sfântului Francisc, instrumente ale împăcării dintre oameni.

Sfântul Apostol Pavel ne invită să ne rugăm pururi (cf. 1Tes 5,17), fiindcă fără rugăciune nu suntem capabili de nimic. Prin noi înșine suntem asemenea unor bucăți de metal, reci, amorfe, obscure. Atunci când lăsăm focul rugăciunii să cuprindă viețile noastre, bucata de metal devine incandescentă, similară cu focul de care este cuprinsă. Dacă însă lăsăm să se stingă focul rugăciunii, redevenim obscuri și reci.

Botezul a adus o scânteie din lumina Învierii în sufletele noastre, dar e nevoie să întreținem zi de zi această scânteie pentru ca ea să crească și să înflăcăreze, să lumineze întreaga noastră viață. În felul acesta, Îl vom întâlni pe Cristos cel Înviat, prezent în Sfânta Euharistie și în Cuvântul Sfintei Scripturi, Îi vom simți prezența mângâietoare când vom fi asaltați de încercări și vom deveni mesageri ai luminii și milostivirii lui Dumnezeu pentru toți cei aflați în dificultate, pentru cei suferinzi sau marginalizați de societate.

Iubiți frați și surori în Cristos,

Se împlinesc cinci ani de la momentul beatificării Episcopilor noștri martiri. Pe Câmpia Libertății din Blaj, glasul Preafericitului Părinte Lucian răsuna puternic și plin de emoție, cerând Sfântului Părinte Papa Francisc, în numele întregii Biserici Române Unite, să-i proclame Fericiți pe cei șapte Episcopi care și-au dat viața pentru Cristos și pentru comuniunea cu Biserica Lui. Sunetul solemn al clopotelor Catedralei Arhiepiscopale Majore însoțea încuviințarea Urmașului lui Petru. Pentru noi, acel moment a fost un moment de vindecare, un moment în care umbra lui Petru, care vindeca pe căile Galileii în primii ani după Înviere, a ajuns și la noi. A fost momentul unui nou început, un moment de har în care privirea noastră, năucită de rănile persecuției, a primit vigoare și strălucire. Glasul lui Petru, care răsuna în Lida (cf. Fap 9,32-41), a ajuns până la noi, vuind de pe buzele urmașului său, în Mica Romă, pentru Biserica noastră: „Fiică, scoală-te!”, iar noi am început să cântăm cu psalmistul: „Nu voi muri, ci voi fi viu și voi spune lucrurile Domnului” (Ps 117,17).

Momentul acela a fost plin de har, deoarece, prin Episcopii noștri martiri, noi am învățat că adevărata și singura cale de a câștiga un război este aceea de a-l opri în sufletul nostru, de a nu-l lăsa să treacă mai departe, de a ne lăsa răstigniți pentru a câștiga. Cu cât a fost mai intensă persecuția, cu atât mai puternică le-a fost în suflete flacăra credinței, focul dragostei și lumina Domnului! Nu e ceva inovativ în atitudinea lor, fiindcă aceasta nu e decât calea lui Cristos, însă, deși știam teoretic toate aceste lucruri, în momentul beatificării ele au devenit și mai mult parte din ființa Bisericii noastre.

Care este această cale? Este cea din momentul începutului misiunii publice a lui Isus în sinagoga din Nazaret. Mântuitorul vestește un an al îndurării Domnului, citând din prorocul Isaia care în același timp vorbește despre un an al răzbunării, al mâniei lui Dumnezeu.

Cum se pot concilia aceste două aspecte? Când pot sta împreună milostivirea și mânia Domnului? Doar atunci când același Dumnezeu, care dăruiește milostivirea, își asumă și pedeapsa păcatelor, când Fiul Unul Născut ia asupra Lui păcatele noastre și le răstignește pe Cruce în Trupul Său. Aceasta este scena pe care o contemplăm în Săptămâna Mare, felul în care suferința, batjocurile și răstignirea devin, din semne ale morții, locuri de mântuire, răscumpărare și înviere.

Începând din momentul Bunei Vestiri, trecând prin răstignirea și moartea pe Cruce a lui Isus și ajungând la viețile noastre, totul este marcat de acest paradox al împreună-prezenței bucuriei și durerii, iubirii și suferinței, Crucii și Învierii. Când Arhanghelul Gabriel îi bine vestește Mariei din Nazaret, este un moment de bucurie nu doar pentru ea, ci pentru întreaga omenire.

Fericitul Iuliu Hossu

În același timp, însă, la puțină distanță, în Templul din Ierusalim, Simeon îi spune Maicii Sfinte: „prin sufletul tău va trece sabie” (Lc 2,35). În momentul răstignirii, Maria este prezentă la picioarele Crucii, purtând în inimă promisiunea Arhanghelului, însă prin inima ei trece o sabie, fiindcă Fiul ei preaiubit, care trebuie să domnească veșnic, moare pe Cruce. În acest război, între ceea ce Dumnezeu îi promite și realitatea pe care o vede cu ochii ei, Maica Sfântă alege Cuvântul și promisiunea lui Dumnezeu și de aceea vede Învierea.

E la fel pentru Biserica noastră și pentru fiecare dintre noi. Fericitul Iuliu Hossu alege perspectiva Cerului dincolo de ceea ce lumea și oamenii lumești îi prezintă ca singura perspectivă posibilă.

Cardinalul, pentru care credința și viața sunt unul și același lucru, este convins că Biserica fondată pe stânca lui Petru nu poate dispărea și nu poate fi biruită, crezând cu tărie în momentul ieșirii la Lumină pe care noi astăzi îl trăim, de care noi astăzi ne bucurăm: „Crucea, răscumpărare; moartea, înviere tuturor celor ce cred întru Numele Lui preasfânt! Aștept, așteptăm învierea morților; așteptăm, Doamne, întărește-ne credința, să vedem mărirea Ta: învierea Bisericii Tale, a neamului nostru înviere, a țării noastre dezrobire”.

Dans al bucuriei

Este la fel și în viața noastră. Un dans al bucuriei și al suferinței ne însoțește în fiecare clipă.

Putem alege disperarea și războiul lumesc în sufletele noastre și în lumea în care trăim, sau perspectiva creștină în care înțelegem că nimic din ceea ce se întâmplă nu poate exista fără voința sau permisiunea lui Dumnezeu și, în cazul acesta, înțelegem că Domnul este pururi prezent în viețile noastre, chiar dacă într-o manieră tainică, ascunsă. În loc să ne războim cu cei de lângă noi, să alegem să ducem lupta lui Cristos, care nu e împotriva oamenilor, ci împotriva spiritelor rele, împotriva păcatelor și a tuturor formelor de nedreptate, trăind și vestind Evanghelia Iubirii.

Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și a Fericiților Episcopi Martiri, Îl rog pe Domnul și Mântuitorul nostru Isus Cristos să vă ocrotească și să vă binecuvânteze cu haruri cerești! Învierea Domnului să ne fie lumină, speranță și tărie în luptele noastre de fiecare zi!

Cristos a înviat!

† Claudiu

Episcop de Cluj-GherlaDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO FOTO. Două garaje au luat foc, pe strada Herculane din Cluj-Napoca

Publicat

De

Două garaje de pe strada Herculane din cartierul Gheorgheni au luat foc, după ce un incendiu de vegetație s-a extins.

Pompierii intervin sâmbătă pentru stingerea unui incendiu care a cuprins două garaje de pe strada Herculane din municipiul Cluj-Napoca. Incendiul s-a extins la garaje de la un foc de vegetație.


„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin în aceste momente pentru stingerea flăcărilor care, de la vegetația uscată aprinsă pentru igienizare, s-a extins la două garaje de pe strada Herculane din municipiul Cluj-Napoca.

La fața locului acționează două autospeciale pentru stingerea incendiilor. Conform primei evaluări, nu sunt autoturisme în interiorul garajelor, unul este cu diverse bunuri,niar în cel de-al doilea se afla un motoscuter.

Incendiul este localizat, nu este pericol de extindere, se lucrează pentru lichidarea acestuia. Nu sunt înregistrate persoane care să solicite consult medical”, a transmis ISU Cluj.

Citește mai departe

EVENIMENT

VIDEO. Emil Boc îi invită pe clujeni în Oser. Ce și-a cumpărat primarul?

Publicat

De

Primarul Emil Boc a mers și sâmbăta aceasta la Oser. Edilul i-a îndemnat pe clujeni să viziteze, la rândul lor, piața de vechituri a Clujului.

Primarul Emil Boc a prezentat, într-un video pe rețelele de socializare, cumpărăturile făcute dimineața aceasta în Oser. El i-a îndemnat pe clujeni să viziteze piața de vechituri a municipiului și să îi susțină, astfel, pe producătorii locali.


„Tocmai m-am întors din Oser, unde am fost și la piața de vechituri, dar am cumpărat și produse agro-alimentare. Aș vrea să vă arăt ce puteți găsi în Oser și două mesaje importante. Oserul, piața de vechituri, este locul unde se întâlnește trecutul cu prezentul, și, de asemenea, locul unde poți să găsești la prețuri ieftine tot felul de lucruri, dar și produse agro-alimentare de calitate. Vă invit și pe dumneavoastră să mergeți când aveți vreme. Trebuie să ne susținem producătorii locali”, a arătat edilul.

Ce și-a cumpărat Emil Boc din Oser?

Primarul Emil Boc a cumpărat din Oser pâine, ouă și miere, dar și alune de pădure, „culese cu mâna”, și cireșe.

„Eu am luat pâine pe vatră, foarte foarte foarte bună, vedeți cât e de moale. Pâine adevărată, făcută de oameni adevărați, pe vatră, în cuptor. De asemenea, mi-am cumpărat ouă, pe care le-am cumpărat de la o doamnă care are în grădină găinile, ouă proaspete, de calitate, bio și la prețuri foarte bune.

De asemenea, mi-am cumpărat un borcan de miere de albine și vă recomand tuturor să folosiți mierea de albine, este un produs natural, ajută imunitatea și e produsă de producătorii noștri locali. Nu în ultimul rând, mi-am luat alune de pădure, culese de om cu mâna lui și care sunt iarăși foarte sănătoase.

Am găsit de asemenea cireșe de la Cireșoaia. e vremea cireșelor și vă invit să mâncați cireșe, sunt foarte sănătoase și nu durează prea mult, așa că acum e vremea să le consumați”, a mai arătat primarul Clujului.

„O pereche de pantofi cu care să pot umbla mai ușor prin oraș”

Edilul a cumpărat și o pereche de pantofi sport din Oser, dar și roșii oltenești și un buchet de bujori.

De asemenea, am găsit o pereche de pantofi sport, foarte buni și ieftini, cu care să pot umbla mai ușor prin oraș. Singurele lucruri care nu sunt de la noi dar urmează să fie sunt roșiile. Am cumpărat și roșii, o să îmi plantez și răsadurile cât de curând ca să avem și roșiile noastre de la Apahida, cum se spune.

Nu în ultimul rând, am cumpărat un buchet de bujori de la o doamnă care avea în grădină aceste flori extraordinare, tot de la noi, de aici, de acasă”, a mai spus Emil Boc.

Colecționar de monezi vechi, primarul a arătat că a cumpărat și o monedă britanică: „Mi-am mai luat și o monedă de 50 de penny, britanică, de pe vremea Jocurilor Olimpice de la Londra. Din când în când adun și eu câte o monedă veche, pentru a completa colecția de numismatică”.

„Faceți ce puteți și susțineți producătorii locali”

Nu în ultimul rând, edilul a făcut apel la clujeni să susțină cum pot producătorii locali și să viziteze Oserul.

Cu o sumă de bani modică, poți să îți cumperi produse de la producători locali și să îi încurajăm să producă în continuare, să îi susținem, pentru că producătorii locali sunt și la bine, și la greu alături de noi. Faceți ce puteți și susțineți producătorii locali, cumpărați produsele lor de calitate, mergeți în Oser. Și eu am stat aproape două ore și jumătate acolo, m-am simțit foarte bine, pentru că e un loc în care te recreezi, îți retrăiești trecutul, îl combini cu prezentul și cu oameni faini, care au o energie pozitivă”, a conchis Boc.

Citește mai departe

EVENIMENT

Accident cu un mort pe Autostrada Transilvania. O mașină a intrat într-un camion

Publicat

De

Un bărbat a murit sâmbătă într-un accident pe Autostrada Transilvania. Acesta a intrat cu mașina într-un camion.

Pompierii din Turda au avut sâmbătă o intervenție la un grav accident rutier petrecut pe autostrada A3. Șoferul unei mașini care a intrat în coliziune cu un camion a murit pe loc.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Turda intervin în aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe autostrada A3, în zona km 30.
La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au găsit un autocamion și un autoturism avariate.

În cel din urmă se afla un bărbat care prezenta traumatisme incompatibile cu viața. Pompierii acționează în prezent pentru extragerea corpului acestuia.

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost extras de către pompieri, iar apoi a fost declarat decedat de către medicul Serviciului de Ambulanță Județean sosit la locul accidentului”, a transmis ISU Cluj.

UPDATE. „La data de 25 mai a.c., în jurul orei 13.00, a fost înregistrat un accident rutier pe Autostrada A3, sensul de mers Chețani spre Gilău, pe banda 1 de circulație.

Din primele cercetări derulate la fața locului a rezultat că, un bărbat, 35 de ani, din județul Gorj, care se afla la volanul unui autoturism, ar fi intrat in coliziune cu o autoutilitară aflată în fața sa.

Din nefericire, în urma impactului, a rezultat decesul bărbatului de 35 de ani.

Conducătorul autoutilitarei, de 27 de ani, din Turda, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a transmis IPJ Cluj.

Citește mai departe

EVENIMENT

We Love Retro 2024, la Cluj. NANA și Whigfield, interviu special pentru fanii romani

Publicat

NANA și Whigfield, detalii mai puțin știute despre începuturile lor muzicale. Interviu special oferit pentru publicul român, cu două săptămâni înainte de cea mai mare petrecere retro din România, We Love Retro.

NANA și Whigfield, doi dintre artiștii care vor urca pe scena We Love Retro pe 7 iunie, au povestit pentru publicul român cum a început drumul lor în showbiz-ul mondial. Cei doi artiști au oferit detalii mai puțin știute despre începuturile carierelor lor, despre familie, dar și despre provocările pe care le-au depășit în drumul lor spre celebritate.

Nume importante ale muzicii anilor ’90 și 2000

Pe lângă cei doi artiști, publicul se va mai întâlni și cu alte nume importante ale muzicii anilor 90 și 2000, pe 7 iunie, în BT Arena din Cluj-Napoca.

Fun Factory, East 17,  DJ Sash!, N&D și Andreea Bănică completează line-up-ul ediției de 10 ani a We Love Retro, cel mai mare retro party din România. Petrecerea va începe la ora 20:00 și va dura până dimineață. Accesul publicului se va face începând de la ora 19:00.

Ultimele zile cu bilete la prețuri reduse

Organizatorii anunță că ultima zi în care biletele mai pot fi achiziționate la prețuri reduse este 31 mai 2024. După această dată biletele vor fi disponibile doar la preț întreg. Detalii și categorii de bilete sunt disponibile pe www.weloveretro.ro.

„Îmi place să vin la Cluj și am un cerc de prieteni în Cluj. Cu unii dintre ei țin legătura (…) Abia aștept să revin. Pe atunci (nr. în 2004), România era frumoasă și acum abia aștept să revin ca să ne bucurăm de această a zecea aniversare. O să ne distrăm de minune. (…) Iubesc ospitalitatea și felul vostru prietenos de a fi. Aveți o țară foarte frumoasă. Am condus odată de la Timișoara la Botoșani și am putut admira priveliștea. Au fost 8 ore de condus. Țara este atât de frumoasă, verde. Cred că sunteți grozavi. Iubesc să vin în România. Chiar îmi place”, declară NANA aka Darkman.

„Mă bucur atât de mult să revin în România. Nu am mai fost de atât de mulți ani, nici măcar nu-mi mai amintesc. Am fost în anii 90. Mergeam în multe turnee. Am fost de câteva ori, dar nu am mai revenit de atunci. Mă aștept ca publicul din România să cânte fiecare cântec. Unul dintre prietenii mei este român și știu că românilor le place să se distreze”, declară și Whigfield.

 „Lonely”, hitul lui NANA, a fost scris într-un moment de cotitură în viața artistului

Cântărețul originar din Ghana s-a mutat în Germania la 12 ani, împreună cu cei trei frați mai mici, de 6, 5 și 4 ani, după divorțul părinților. După doar șase ani petrecuți în țara sa adoptivă, artistul rămâne singurul sprijin al familiei sale, în urma decesului mamei lui.

„Lonely este un cântec trist, dar este și un cântec despre speranță. Când eu aveam 18 ani, mama a murit și noi am rămas singuri în Germania. deși stăteam acolo de 6 ani, tot o țară străină era. Eram tineri, pierduți și fără o cale de urmat. Iar la 18 ani un om are atât de multe întrebări, atât de multe provocări. Pe de o parte, încercam să trec peste pierderea mamei, pe de altă parte încercam să mă maturizez și să descopăr ce o să fac cu viața mea. Aveam o mulțime de întrebări și multe provocări. ”Lonely” a fost acea linie roșie și un pas spre o viață mai bună”, spune artistul despre cel mai faimos hit al său.

NANA a decis să pornească pe propriul drum

NANA a renunțat la colaborarea cu un grup eurodance german, Darkness, pentru că melodiile nu îi oglindeau personalitatea și a decis să pornească pe propriul drum.

„Înainte de a mă alătura acelui grup, plănuiam să am o carieră solo. Când am ajuns în studio, acel cântec era deja gata, era terminat. Totul era scris: versurile erau scrise, melodia era scrisă. Și am zis, oameni buni, nu asta căutam eu. Dar producătorul meu m-a rugat să-l fac așa că a fost doar un compromis. (…) După ce am început cariera solo mi-am scris propriile texte, propriile experiențe. În special la primul meu album, nu era altceva decât autoterapie. Și cred că milioane de oameni au putut rezona cu ceea ce simțeam eu. Cei care vorbeau limba engleză au înțeles. Și cei care nu o vorbeau, au simțit că se întâmplă ceva emoțional. Cred că acel factor emoțional a fost crucial pentru succesul pe care l-am avut în carieră. Mă bucur că mi-am ascultat vocea interioară și mi-am păstrat focusul”,  povestește artistul.

„Nu face muzică! Fă altceva cu viața ta ca să câștigi și bani!”

Sannie Charlotte Carlson, pe numele de scenă Whigfield, provine dintr-o familie de muzicieni în care bunicul făcea viori, tatăl cânta la contrabas și mama cânta la trompetă. Cu toate acestea, a fost sfătuită de familie să nu urmeze această cale dacă vrea să fie împlinită financiar.

„Bunica mea mi-a spus „Nu cred că ar trebui să faci muzică pentru că trebuie să câștigi bani. E mai bine să înveți și să faci altceva în viața ta”. Și am ascultat-o. Am studiat fashion design pentru că desenam. Apoi m-am pregătit să devin translator pentru că vorbesc multe limbi. M-am mutat în Italia ca să intru în industria modei. Aveam destul de mult succes în Danemarca cu rochiile mele. Așa că am mers în Italia, am arătat portofoliul meu unor creatori și doamna de acolo mi-a spus „desenele tale sunt drăguțe, dar ce dimensiune ai la haine?”. Așa că am început să fac modelling”, spune Whigfield despre începuturile carierei ei.

Hitul „Saturday Night” și eroarea din intro care l-a făcut memorabil

 „Dee dee na na”, fragmentul din intro-ul melodiei „Saturday Night” are o poveste interesantă. Nu era în textul inițial al cântecului, ci a fost o greșeală.

 „Nu știu cum fac alții, dar atunci când înregistrezi muzică sau atunci când scrii un cântec, inventezi mici refrene, înregistrezi idei, alături sunete care crezi că s-ar potrivi. Cu refrenul ăsta doar mă prosteam. Dar producătorul a spus că este un intro grozav pentru cântec”, povestește Whigfield.

 Artista daneză spune că „Saturday Night”, deși ascultat de milioane de ori pe platformele de streaming, nu este cântecul ei preferat.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax