Connect with us
Advertisement
Advertisement

CULTURA

PASTORALA de Crăciun a mitropolitului Clujului, IPS Andrei: „Dacă tinerețea ar ști și dacă bătrânețea ar putea”

Publicat


mitrop 1

Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, a transmis Pastorala de Crăciun care va fi citită, duminică, în toate bisericile de pe raza mitropoliei.

Redăm mai jos textul intergral al Pastoralei:

Preacucernicului cler, Preacuviosului cin monahal şi dragilor credincioși din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului,

Har și pace de la Pruncul Mântuitor, cunoștințe pentru tineri și putere pentru bătrâni, iar de la noi arhierești binecuvântări

„Dacă tinerețea ar ști și dacă bătrânețea ar putea”

„Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea”(Pilde 22,6)

Iubiţi fraţi şi surori,

Am meditat anul acesta la importanța rugăciunii și ne-au stat în față ca modele părinții isihaști. Aceste preocupări ne-au însoțit și-n Postul Crăciunului și, iată-ne, la marele Praznic al Nașterii Domnului.

Sărbătoarea este însoțită de dalbe datini, de tradiții ce ne vin de la înaintașii noștri, de bucurii spirituale și materiale, de atenții pe care le facem celor dragi și, mai ales, de Liturghia din ziua Crăciunului.

Din păcate pentru mulți, dalbele datini cu „flori de măr” și „leru-i ler” nu mai reprezintă nimic. Copilăria sfântă de odinioară s-a dus. O spune limpede Eminescu: „Astăzi chiar de m-aș întoarce/ A-nțelege n-o mai pot…/ Unde ești, copilărie,/ Cu pădurea ta cu tot?”[1].

Ioan Alexandru, gândindu-se la înaintașii noștri și la faptul că noi le-am cam pierdut preocupările, ne sfătuiește: „Să-i vorbim de bine pe acești strămoși, să le păstrăm veșnic aducere aminte, să-i chemăm cât mai des în grai, să le cântăm numele și faptele”[2].

Fiind realiști, observăm situația în care ne aflăm: se face religie în școli, dar preocupările de natură duhovnicească sunt așa de modeste. Nu-i rău că ne preocupă telefonul mobil, laptopul, da-i rău dacă nu mergem la Liturghie în ziua de Crăciun, că nu mai colindăm, că nu-i mai vizităm pe cei apropiați și nu mai realizăm ce lucru mare se petrece la Crăciun.

Ne spune Sfântul Pavel că „atunci când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea” (Galateni 4, 4-5).

Iubiţi credincioși,

În contextul acestei situații, ne aducem aminte cu drag de maxima pe care o repeta mereu Părintele Arsenie Papacioc: „dacă tinerețea ar ști și dacă bătrânețea ar putea”. Pe mulți dintre tineri nu-i mai interesează participarea la Sfânta Liturghie, colindele și tradițiile de Crăciun, pentru că nu le știu rostul. Iar mulți dintre bătrâni nu mai pot posti, nu mai pot face acte de caritate, nu-i mai pot vizita pe cei bolnavi și vin cu greu la Sfânta Liturghie.

Rezolvarea situației? Cei tineri să fie catehizați de către cei bătrâni, iar bătrânii să fie ajutați în preocupările lor spirituale și filantropice de către cei tineri. Repet îndemnul Înțeleptului Solomon: „Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22,6). Iar Sfântul Pavel ne învață că „pe cel bătrân să nu-l înfrunți, ci să-l îndemni ca pe un părinte; pe cei tineri, ca pe frați” (I Timotei 5,1). Oricum, rolul părinților în formarea religioasă a copiilor și tinerilor e imens. Urmează apoi Biserica și Școala. Marele pedagog Comenius ne spune că rateurile sunt catastrofale: „Ce sunt cei bogați fără înțelepciune, decât niște porci îngrășați cu tărâțe? Și ce sunt cei săraci fără înțelegerea lucrurilor, decât niște măgăruși condamnați să ducă poveri? Ce este cel frumos care n-a învățat nimic, decât un papagal împodobit cu pene?”[3]. Părinții, preoții și dascălii de religie trebuie neapărat să conlucreze.

În felul acesta tinerii vor învăța să fie buni creștini și mărturisitori ai credinței, iar bătrânii vor fi ajutați ca faptele lor de credință și de implicare socială să le îndeplinească cu rigurozitate.

Dreptmăritori creștini,

S-ar putea ca preocupările noastre religioase să fie așa de firave pentru că e slaba credința. Credința este un dar primit la botez, dar este și rezultatul frământărilor noastre pentru a o întări. Zice Sfântul Pavel: „credința este din auzire, iar auzirea, prin cuvântul lui Hristos” (Romani 10,17). Iar dreptul Iov, folosindu-se de argumentul imbatabil al cauzalității, face următoarea pledoarie: „Ia întreabă dobitoacele, și te vor învăța, și păsările cerului, și te vor lămuri; sau vorbește cu pământul, și-ți va da învățătură și peștii mării îți vor istorisi cu de-amănuntul. Cine nu cunoaște din toate acestea că mâna Domnului a făcut aceste lucruri?” (Iov 12,7-9).

Totuși, sunt situații lăudabile în care cei tineri, mediul fiind ostil credinței, Îl mărturisesc pe Dumnezeu. În acest sens, ne-a lăsat o povestire convingătoare părintele profesor Dumitru Călugăr[4].

Zice povestirea că undeva trăia un împărat care pe măsură ce îmbătrânea, slăbea în credință. Dorința lui cea mare era să-L vadă pe Dumnezeu. Și le-a dat boierilor, slujitorilor și preoților de la curtea sa, o poruncă drastică: în trei zile, să i-L arate pe Dumnezeu. Dacă nu, e în joc viața lor.

Ne închipuim ce spaimă pe bieții oameni. A treia zi sunt chemați la palat și erau îngroziți. Cine a salvat situația? Un băiat isteț și credincios al unui păstor. El ieși curajos în fața împăratului.

–          Băiete, zise împăratul, ți-i viața în joc! Arată-mi-L pe Dumnezeu!

Era o zi cu soare torid, cu raze fierbinți și cu lumină puternică.

–          Măria ta, răspunse băiatul, să ieșim în piață. Privește în sus!

–          Vrei să mă orbești, băiete? Nu vezi ce căldură și lumină se revarsă din soare?

–          Majestatea voastră, soarele este o creatură a lui Dumnezeu și nu-l puteți privi, atunci cum o să-l priviți pe Dumnezeu?

–          Inteligent mi-ai răspuns băiete, dar ia spune-mi ce a fost înainte de Dumnezeu?

–          Măria ta, numără! Și începu împăratul să numere: 1, 2, 3 …

–          Nu așa, împărate, ci numără dinainte de 1…

–          Înainte de 1 nu mai este nimic!

–          Nici înainte de Dumnezeu nu este nimic! zise băiatul.

Răspunsul îl fascină pe împărat și felicită pe băiat și-i spuse: Bravo!

–          Îți mai pun o întrebare, zise împăratul. Ce face Dumnezeu acum?

Băiatul îi ceru Împăratului să-și dezbrace hlamida împărătească și să se îmbrace cu hainele lui de păstor. Apoi îl pofti să se coboare din tren și se urcă el pe tron și-i zise tare:

–          Iată ce face Dumnezeu, pe unii îi urcă și pe alții îi coboară!

Împăratul fu uimit de înțelepciunea păstorului și începu și el să ducă o viață spirituală normală.

Iubiţi fraţi şi surori,

Vedeți, sunt și cazuri în care tineri inteligenți și credincioși îi convertesc pe cei bătrâni. Noi însă știind că, în cele mai multe cazuri, tinerii au nevoie să fie învățați, iar cei bătrâni ajutați, am pledat pentru lucrul acesta: tradițiile străbune de Crăciun să le transmitem tinerilor și cei bătrâni văzându-i că le pun în practică, să se bucure.

Colindatul, vestirea nașterii lui Hristos, comuniunea ce o creează aceste preocupări, sunt de mare importanță. Și ce să mai spunem de ajutorarea copiilor săraci, a oamenilor săraci, în care Mântuitorul așteaptă să fie ajutat. Nu citim noi oare în Sfânta Scriptură: „Flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine” (Matei 25, 35-36).

Și apoi, neapărat în ziua de Crăciun, să participăm la Sfânta Liturghie, unde pâinea și vinul se prefac în Trupul și Sângele Domnului. Ne zice Sfântul Pavel: „Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este, oare, împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos?” (I Corinteni 10,16).

Referitor la faptul că, după ce ne-am pregătit în Postul Crăciunului, ne împărtășim cu trupul lui Hristos, Vasile Voiculescu a scris un colind minunat: „În coliba-ntunecată/ Din carne și os lucrată,/ A intrat Hristos deodată…/ Coliba cum L-a primit/ S-a făcut cer strălucit/ Pe bolta de mărgărit/ Iar în ea soare și stele/ Cu Arhangheli printre ele./ În mijloc tron luminos/ Și, pe el, Domnul Hristos,/ Care mult se bucura/ Duhul Sfânt s-alătura/ Și acolo rămânea/ Și acum și pururea…

Răspunsul nostru: „Și noi, Doamne, ne-am sculat/ Coliba-am curățat/ Uși, ferestre, toate-s noi,/ Doamne, intră și la noi”[5]. În felul acesta vom sărbători frumos Crăciunul.

Iubiţi credincioși,

Eu știu că mulți dintre cei care ar trebui să audă sau să citească aceste lucruri, nu sunt aici. Prezenți sunt tot cei ce au preocupări duhovnicești, sunteți dumneavoastră cei ce prețuiți Crăciunul și tradițiile legate de Crăciun. Dar prin intermediul dumneavoastră, nădăjduim să ajungă și la ei mesajul nostru. Sărbătoarea Nașterii lui Hristos, mesajul Evangheliei Sale, are mare importanță pentru toți. Simion Mehedinți ne spune că „un om, ca și un popor, atâta prețuiește, cât a înțeles din Evanghelie”[6].

Dorim ca sărbătorile Crăciunului, Anului Nou și Bobotezei să le petreceți cu bucurie, cei tineri să știe și cei bătrâni să poată. Sărbători fericite! și La mulți ani! vă zice

†ANDREI

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului

şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului

[1]Mihai Eminescu, O, rămâi, în volumul de poezii – proză literară, Editura Cartea Românească, p. 88.
[2]Ioan Alexandru, Iubirea de Patrie, Editura Eminescu, București, 1985, p. 75.
[3]Jan Amos Comenius, Didactica Magna, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1970, p. 34.
[4]Dumitru Călugăr, Hristos în școală, Sibiu, 1934, pp. 228-231.
[5]Vasile Voiculescu, Integrala Operei Poetice, Editura Anastasia, București, 1999, p. 575.
[6]Simion Mehedinți, Creștinismul Românesc, Editura Anastasia, București, 1995, p.1.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Americanul recalcitrant care și-a SECHESTRAT, duminică, soția în Cluj-Napoca este INTERNAT la Psihiatrie III, secția Toxicomani

Publicat

american 1

În cursul zilei de duminică, 19 martie, poliția a fost sesizată cu privire la faptul că o femeie de 27 de ani din Cluj-Napoca ar fi fost agresată și sechestrată de către soțul ei, un american de 30 de ani. În cele din urmă, acesta ar fi fost scos cu forța de către luptătorii SAS, din casa unde s-a baricadat.

Citește și: VIDEO. Clujeancă de 27 de ani, SECHESTRATĂ de soț. Aceasta a fost AGRESATĂ fizic. Luptătorii SAS au intervenit în FORȚĂ

Augustin Roger Hirth a fost internat involuntar în perioada 12.03-17.03.2023 în Clinica Psihiatrie III – Compartimentul Toxicomani a SCJU Cluj și a părăsit spitalul cu starea ameliorată și recomandări de tratament.

În prezent, în urma comportamentului violent de duminică, acesta este internat involuntar în aceeași facilitate medicală.

Citește mai departe

ANUNȚURI PUBLICE

Poethron, maratonul poeziei vine la Cluj. 5 zile de lecturi, dezbateri, ateliere și multe altele. Vezi programul complet

Publicat

335408891 1387954998725799 1774290097777628118 n

Cu ocazia Zilei Internaționale a Poeziei din 21 martie, Librăria VED invită clujenii să a parte la o serie de evenimente dedicate tendinței de autodepășire a sinelui și de (re)inventare continuă, în care atenția va fi focalizată pe tineri poeți debutanți, dar și pe cei cu lucrări încă nepublicate din comunitatea locală de poezie clujeană.

„Se spune că poezia este inefabilă. Cioran a scris la un moment dat, în 1943, că: <<trebuie să te îneci în inefabil și să ieși din el cu toate conceptele făcute țăndări. Pentru a înțelege totul, pentru tine însuți.>>

Lirica post-postmodernismului și metamodernismului (cât și surorile lor și frații săi) au nimerit tocmai ce ne propune Cioran: au deformat, au abandonat limbajul poetic și orice concept premodernist și continuă să caute autodepășirea limitărilor, realizând medii scrise și audiovizuale de exprimare care sunt atât sincere, cât și detașate simultan.

O să sărbătorim libertatea gândului şi deschiderea către tot ce-i nou prin open mic-uri, discuții și activități despre natura poeziei extrem-contemporane și legăturile sale cu receptorul!”, se arată în anunț.

5 zile de poezie, cu open mic, lecturi, ateliere și dezbateri

Conform acestuia, programul este după cum urmează:

Marți, 21 martie, 19:00

Întâlnirea poeților anonimi – OPEN MIC, cu Poethree

Miercuri, 22 martie, 19:00

Seară cu Lena Chilari, vol. O cană de noviciok la bătrânețe – lectură de poezie

Joi, 23 martie, 19:00

Drd. Simina Pițur, cercetător în cadrul Laboratorului de Neuroștiințe Cognitive: „De ce și cum studiem poezia în laborator?”

Vineri, 24 martie, 18:00

Atelier de descoperire și dezvoltare prin poezie și Spoken Word cu Education Studio

Sâmbătă, 25 martie, 18:00

OPEN MIC cu Decopertat

Citește mai departe

EVENIMENT

SCANDAL la meciul U-BT Cluj-Napoca-CSM Oradea. Un jucător a sărit la BĂTAIE cu o rangă. S-a ales cu dosar PENAL

Publicat

u bt

U-BT Cluj-Napoca a jucat, sâmbătă, cu CSM Oradea, meci pierdut cu 74 la 82. Karel Guzman, aruncătorul lui U-BT Cluj, s-a ales cu dosar penal, după un scandal cu adversarii, scrie GSP.

Punctul culminant a fost atins în sfertul al doilea, când Karel Guzman a fost eliminat, pentru un comportament nesportiv. Jucătorul clujenilor a sărit la bătaie, după o dispută cu Nikola Markovic, nu a putut fi oprit de nimeni.

Conform ebihoreanul.ro, a fost oprit cu greu de către colegi și agenții de pază, iar jandarmii i-au deschis dosar penal.

„Jucătorul, după ce a părăsit suprafața de joc, a avut un comportament violent, ca urmare a unor apostrofări ale suporterilor. A ieșit din sala polivalentă, mergând pe șantierul din apropiere, și a luat o tijă de fier striat cu care a vrut să reintre în sală, moment în care a fost oprit de către un coechipier, iar un agent de pază l-a deposedat de obiectul contondent”, a declarat Alina Ștefan, purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Bihor, pentru sursa citată.

U-BT Cluj-Napoca a anunțat după acest incident că va deschide o anchetă disciplinară pentru comportamentul lui Guzman.

Ce spune clubul

„În aceasta seară, pe parcursul meciului desfășurat pe terenul echipei CSM Oradea din cadrul ligii naționale de baschet masculin, în sfertul al doilea, la scorul de 35-28, a avut loc un incident în care a fost implicat jucătorul echipei noastre Karel Guzman.

În timpul meciului, Karel Guzman a manifestat un comportament agresiv, care nu este promovat și agreat în cadrul clubului U-BT, indiferent de posibilele circumstanțe provocate de adversar.
În urma unei altercații care a avut loc pe terenul de joc, conflict ce a fost aplanat cu intervenția membrilor staffului echipei noastre și a firmei de securitate, jucătorul Karel Guzman a fost descalificat din joc de către brigada de arbitri. Conform procedurii regulamentare, jucătorul a fost obligat să părăsească terenul de joc.

Din cunoștințele noastre, jucătorul Karel Guzman nu are nici un fel de antecedente de violență, iar în cadrul echipei noastre a exprimat întotdeauna o atitudine responsabilă și bazată pe respect.
Clubul U-Banca Transilvania își afirmă pe această cale poziția clară de condamnare ferma a oricăror acțiuni de violență în sport și vă susține întotdeauna spiritul de competitivitate bazat pe fair-play. În cadrul clubului vă fi deschisă o anchetă disciplinară ca urmare a acestui incident”, se arată în comunicatul U-BT Cluj-Napoca.

Ce a declarat Guzman

La rândul său, Karel Guzman și-a expus punctul de vedere prin intermediul unui mesaj postat pe social media, pe InstaStory: „Regret acțiunile mele și vreau să-mi cer scuze clubului, coechipierilor și tuturor care erau acolo. Comportamentul meu a fost inacceptabil. Și înțeleg că nu reflectă valorile echipei noastre ori ale sportului ori ale baschetului.

Vreau să fiu clar în ceea ce transmit și să afirm că am fost provocat de către adversar și de către un membru al staff-ului lor începând de la încălzire. Ca jucător profesionist de baschet, înțeleg că am responsabilitatea de a-mi menține calmul și de a mă exprima într-un mod cuviincios tot timpul. În această situație, am lăsat să iasă din mine tot ceea ce este mai rău. Am devenit o persoană pe care nu am recunoscut-o.

Și chiar îmi pare rău de orice daună și dezamăgire pe care am provocat-o. Voi lucra din greu să-mi impun autocontrolul și să devin un jucător mai bun și coechipier. Orice acțiune are consecințe și sunt gata să-mi asum totul. Respect și accept orice acțiune disciplinară pe care clubul o va emite. Încă o dată, îmi cer scuze din suflet celor implicați”.

Foto: Arhivă

Citește mai departe

EVENIMENT

Simone Scuffet (CFR Cluj): Am fost și norocoși, și GHINIONIȘTI în acest meci

Publicat

scuffet

După meciul dintre CFR Cluj și Rapid de duminică seara, încheiat egal, 2-2, Simone Scuffet, portarul campioanei, a fost printre fotbaliștii care s-au remarcat. A încasat două goluri, dar a mai scos cel puțin alte două. În plus, a avut și șansă la ocaziile monumentale irosite de Costache, Ioniță și Dugandzic. Costache a dat pe lângă poartă, Ioniță a luftat, Dugandzic s-a împiedicat și a fost blocat de Braun, scrie GSP.

La finalul partidei, portarul italian i-a avertizat pe coechipierii săi, care au ieșit foarte afectați de la vestiare după remiza cu giuleștenii. Nu a fost deloc mulțumit de scutul defensiv din fața lui, detaliu scos în evidență și de Dan Petrescu după meci, când nu le-a acordat notă de trecere niciunuia dintre apărătorii săi, remarcându-l doar pe Braun.

„Am fost și norocoși, și ghinioniști în acest meci. Nu trebuie să jucăm astfel de meciuri, pe muchie. În ultima secundă a unui meci se poate întâmpla orice. Trebuia să securizăm partida până atunci. Am riscat mult, uneori poate să iasă ceva pozitiv, dar aici putea ieși negativ, ne putea costa și acest punct.

„Cred că am riscat prea mult”

A mai salvat Braun, am avut și noroc, am mai apărat și eu, a fost un mix de mai multe situații. Nu trebuie să mai riscăm! A fost un meci în care se putea întâmpla orice, puteam să-l câștigăm, dar să-l și pierdem, pentru că am avut acel gol anulat și, sincer, nici nu știu ce a fost.

Dar în acest meci, cred că am riscat prea mult. De asemenea, la ultima fază a fost incredibil, când noi nu trebuia să riscăm așa mult. Noi vrem să câștigăm toate meciurile, dar nu e posibil când riscăm așa”, a spus Scuffet.

„Am văzut o singură fotografie după meci, vizavi de acea fază cu golul nostru anulat. Nu vreau să-i blamez pe arbitri, e totul în acțiune, rapid. Am văzut în acea poză că a fost foarte aproape, extrem de strâns, deci nu știu ce să spun”, a mai declarat italianul.

Foto: Facebook FC CFR Cluj-Napoca

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax