Connect with us

EVENIMENT

COMENTARIU/ Dreapta-stânga: de la spațialitate la opțiune politică

Publicat


În preajma alegerilor

Apropiatele alegeri locale și parlamentare din România reactivează opiniile și opțiunile politice. În esență se vorbește despre dreapta și stânga politică. Partidele, mai vechi sau mai noi, mai active sau mai rezervate își exprimă/clamează apartenența la cele două repere care le permit să-și promoveze doctrinele și ofertele politice, economice și sociale  pentru a obține votul oamenilor.

Potrivit adepților (politicieni, analiști, susținători) între cele două orientări există deosebiri fundamentale de strategie și acțiune socială pentru progresul economic al României și, implicit, asigurarea unui nivelul de trai sustenabil. Diagnoza doctrinară și aplicată ne dezvăluie imposibilitatea definirii/clasificării pozițiilor și ideologilor politice în funcție de cele două repere:  dreapta și stânga.

În primul rând,  de-a lungul timpului s-au conturat și promovat, uneori și afirmat, vehement sau moderat, poziții mai moderate (dreapta moderată, dreapta liberală, dreapta națională, dreapta creștină, stânga socialistă, stânga liberală, stânga democrată) sau extremiste/ radicale  (extrema dreaptă și extrema stângă).

Centrul spectrului politic a generat noțiunile: centrul dreapta și centrul stângă. În al doilea rând, de multe ori, adepții celor două orientări au preluat (copiat) ideile și opțiunile exprimate și promovate unii de la alții, iar uneori, atunci când au guvernat, decizia și acțiunea au fost în funcție de realitate concretă și nu după opțiunea și exprimarea doctrinară. Și cu toate acestea, în discursul public și politic electoral din această campanie și suntem siguri și în cele viitoare, candidații insistă pe ideea apartenenței la dreapta și/sau la stânga politică.

Traseism cațavencian

Chiar și cei care până mai ieri făceau parte din „divizia” cealaltă și aruncau cu pietre peste „gardul politic”. În astfel de situații au îmbrățișat principiul creștin „Cel care se simte fără păcat, să arunce primul cu piatra”. Așa că au strâns pietrele din jurul lor și în buna tradiție a traseismului cațavencian și-au însușit un alt nume politic. Nu cred că și doctrinar, din simplul motiv că unii nu prea pricep sau nici nu-și bat capul cu așa ceva, iar timpul este prea scurt pentru a pătrunde în cotloanele întortocheate ale curentelor și doctrinelor economice și politice.

Orice om cu scaunul la cap își dă seama de imposibilitate reconversiei doctrinare rapide și prinderea din zbor a ideile vechilor adversari, deveniți peste noapte prieteni. Dar nu știi de unde sare iepurele. Poate au învățat prin ricoșeu, atunci când se criticau acid unii pe alții. Cel puțin declarativ și malițios.

Știm că viteza caracterizează epoca noastră, dar prea multă viteză strică. Dar ce contează dacă  „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mâna ascunsă şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte”. (Apocalipsa 2:17).

„Ai întors-o ca la Ploiești”

Dreapta și stânga politică sunt două noțiuni antitetice. Și din punct de vedere fizic nu putem să substituim mâna dreaptă cu cea stângă, partea dreptă cu partea stângă a corpului. Nu putem să virăm spre stânga sau spre dreapta în traficul rutier, fără reglementări și indicatoare precise. Dar mai știi în „traficul politic”, ele există și din când în când sunt schimbate sau întoarse.

Tot avem noi, în limba română expresia: „ai întors-o ca la Ploiești” prin care  este exprimată schimbarea bruscă de atitudine, deși la origine era mișcarea mecanică necesară (re)cuplării locomotivei la trenurile care se deplasau pe relația București-Predeal sau Predeal-București. Situația a apărut dintr-o nesincronizare tehnică a traseelor feroviare, primul fiind construit în 1872, iar al doilea în 1879.

Păstrând proporțiile, deși situația este diferită de cea de atunci, nu o să fim mirați dacă va apărea o nouă expresie „de-a întorsu” de la sau la vreo autostradă, tunel, pasaj, cale ferată, că tot se inaugurează și testează, cu surle și trâmbițe și cu „mască” de înaltă reputație demnitariană tronsoane de metrou și autostradă și o bucățică de cale ferată (prima din 1984), în timp ce alții se învârt în melcul Pasajului de la Ciurelu.

Ceea ce aseamănă situația din 1872 și 1879 cu cea de astăzi sunt prețurile ridicate/pipărate per kilometru construit. Strousberg-ul, afacere financiară care a apărut odată cu construirea primele căi ferate în România la prețuri exorbitante, ne-a însoțit, într-un fel sau altul, istoria transporturilor.

Trădare, trădare dacă o cer intersele partidului… dar să știm și noi!!!

Până la alegeri nu mai este mult. Traseismul, fenomen prezent în viața politică postdecembristă, se desfășoară într-o veselie chiar dacă declarativ a fost condamnat de la cel mai Înalt Nivel. S-a exprimat și neputința stăvilirii acestuia, deși în alte situații Înaltul Punct de Vedere a fost exprimat și alții l-au… executat. Dar poate că așa trebuie. Așa cer interesele. Nu știm ale cui, dar ar fi bine să știm și noi, oamenii care plătim impozite și le oferim votul pentru că am optat pentru o societate deschisă (Karl Popper).

Putem să înțelegem că pentru dreptiștii și stângiștii de astăzi țara este înainte de toate!!! Dar până la „pupat toți piața endependeței” (I.L. Caragiale) ar fi bine ca cei care o fac să ne lămurească, sine ira et studio (Tacitus) ce înțeleg prin dreapta și stânga politică.

Am auzit multe păreri despre aceste sintagme. Unele hilare și satirice.

Dreapta înseamnă forță și putere prin raportarea la mâna dreaptă, iar stânga prin analogia cu mâna stângă slăbiciune și nesiguranță. Ce se întâmplă dacă oamenii sunt stângaci sau cu aceiași deprindere în ambele mâini?

Se mai spune, nu de puține ori, că tot ceea ce adună și construiește dreapta, stânga risipește/consumă. Perfect adevărat, dar dacă numai adunăm fără să consumăm se va ajunge la dezechilibre între ofertă  și cerere, iar odată cu aceasta la tensiuni sociale.

E bine ca înainte de-a ne declara de dreapta sau de stânga să știm cum s-a ajuns la astfel de opțiuni și ce au reprezentat și reprezintă  ele.

Prima dihotomie spațială

În vara anului 1789, în Franța, pe fondul unei crize profunde a economiei, instituțiilor monarhice și nobiliare, a izbucnit revoluția, care a durat, cu intensități și alternanțe pașnice și violente, până în noiembrie 1799. La început a fost dorința de reformare a societății franceze.

Sub presiunea acestui deziderat, dar și a  dorinței de conservare a puterii regale și nobiliare, regele Ludovic al XVI-lea a acceptat ideea convocării Adunării Stărilor Generale, în fapt parlamentul francez. Deși era format din cele trei stări: clerul, nobilime și starea a treia, în care intrau reprezentanți ai burgheziei, negustorilor, orășenilor și chiar ai țăranilor, Adunarea  Stărilor Generale (care nu mai fusese convocată timp de 174 de ani) a încercat să promoveze o viziune nouă privind modernizarea economiei și a societății franceze.

Regele și primele două stări erau declarativ în favoarea reformelor, dar încercau să-și apere statutul și numeroasele privilegii.

Scopul regelui era limitat la promovarea unor politici fiscale care să reechilibreze bugetul țării. Statul francez „trăia” mai mult din împrumuturi, care au dus datoria publică la cote alarmante, iar încercările de reformă ale unor finanțiști ai timpului, ca Turgot și Necker, au eșuat.

Scumpirea traiului, îndeosebi a pâinii (fenomene despre care am scris într-un articol anterior) a generat tensiuni sociale care au dus la atacarea și demolarea Bastiliei la 14 iulie 1789 (a devenit Ziua națională a Franței din 1880).

Deși în temuta închisoare franceză erau doar șapte deținuți, impactul psihologic a fost uriaș. Francezii au considerat că Vechiul Regim (Ancien régime în limba franceză) a luat sfârșit, iar viața democratică și parlamentară erau deschise.

Declarația drepturilor omului și cetățeanului

Astfel, la 26 august 1789 s-a votat de către Adunarea Națională Constituantă Declarația drepturilor omului și cetățeanului, document cu valoarea extraordinară care a rămas la baza sistemelor democratice moderne din întreaga lume.

Însă, regele, care își păstra încă influența printre unii din deputații Adunării, se pronunța pentru dreptul său de veto în viața politică. În ziua de 28 august, când președintele a cerut exprimarea prin vot asupra acestei chestiuni, cei care susțineau opțiunea regală s-au așezat de-a dreapta președintelui, iar opozanții în stânga.

O mișcare spontană a generat clivajul care a statornicit ideea/opțiunea de dreapta- stânga!!! Dar spațialitatea întâmplătoare nu a rămas fără urmări. În jurul celor două repere geografice s-au născut mai multe grupuri politice, în funcție de  poziția economică și originea socială, atitudinea față de monarhie, problemele interne și externe ale Franței.

De dreapta erau girondinii (după provincia Gironde), care reprezentau interesele capitalului comercial și industrial, iar de stânga erau montagniarzi (muntenii), după locul cel mai înalt care-l ocupau în sală, care se pronunțau pentru reforme și sprijin în favoarea maselor populare, pe cale legală și constituțională.

Mai la stânga lor erau iacobinii (de la mănăstirea Sfântul Iacob, în a cărei bibliotecă se reuneau) și cordelierii (de la mănăstirea cordelierilor, dizidenții din ordinul franciscanilor). Unii din aceștia doreau o radicalizare a revoluției, prin intransigență și terorism revoluționar cu „ghilotina în frunte”.

Cum s-a ajuns la ”dreapta” și la ”stânga”

În secolul al XIX-lea, în țările dezvoltate s-au constituit partidele politice cu denumiri care exprimau intențiile și strategiile politice, economice și sociale. Se încerca și stabilirea identității sau apartenței față de dreapta și stânga politică.

Cu timpul, cele două tendințe s-au modelat în confruntările și provocările cu societatea și pentru societate. Așa s-a ajuns la drepta și stânga de astăzi.

Dar, între timp, o altă revoluție, cea din Rusia din 1917, a avut rolul ei în desenarea spectrului politic centrat pe cele două opțiuni: dreapta și stânga.

A două dihotomie spațială

În februarie 1917, țarismul a intrat în implozie. Numeroase cauze și motive l-au erodat din interior și exterior. O uriașă explozie socială mai mult spontană și mai puțin planificată, a cuprins centrele urbane și industriale ale Rusiei.

Confruntările și haosul s-au răspândit cu viteza fulgerului. Nicolae al II-lea a abdicat la 3 martie 1917. Reprezentații Dumei (Parlamentul rus) și guvernului provizoriu au anunțat alegeri și reforme democratice.

Precum un cazan aflat sub presiune, clocotul revoluționar a ieșit la suprafață. Toți erau împotrivă la toți. O expandare multiformă a adus la suprafață forțe sociale cu opțiuni și acțiuni ireconciliabile.

În haosul apărut s-a conturat și ideea unor solidarități revoluționare. La Palatul Taurida s-au adunat în aripa dreaptă  cei care se pronunțau pentru o democrației liberală și parlamentară de inspirație europeană, iar în aripa stângă radicali care doreau o adâncire până la negare a realităților politice și economice anterioare.

Demarcația fizică dintre cele două locații era relativ mică: un coridor flancat de coloane de marmură albă și luminat de imense candelabre aur.

Prima grupare era constituită, în principal, din reprezentanți ai nobilimii liberale, industriași, bancheri comercianți, scriitori și artiști, în timp ce radicali de stânga erau soldații, muncitori și țărani. Acestora nu le-a trebuit prea mult să proclame Sovietul Deputaților din Petrograd și să preia inițiativa revoluționară.

V.I. Lenin era pe drum, în trenul blindat pus la dispoziție de Germania, iar după ce a pus piciorul pe pământul rusesc a decretat: „Toată puterea în mâinile sovietelor”!!!

Dincolo de dihotomie și spațialitate

Istoria și-a urmat și-și urmează cursul, iar dreapta și stânga au rămas în conștiința oamenilor cu plusurile și minusurile lor. Într-o democrație adevărată, modernă ele trebuie să existe și să coexiste. Să se inspire una de la alta, să ofere soluții și politici proactive și constructive.

Unele opțiuni și acțiuni promovate de un partid de dreapta  pot fi încadrate ca măsuri de stânga, după cum și invers, un partid de stânga poate adopta măsuri de dreapta.

Exemplul (într-un text anterior) care l-am dat despre istoria politicilor sociale și instituirea sistemului de pensii este cât se poate de elocvent. Un industriaș german Friedrich Krupp și un iunker prusac Otto Eduard Leopold von Bismarck au fost părinții acestui sistem.

Coexistența dreptei și a stângii este garanția democrației și economiei de piață. A unei economii sociale de piață așa cum a văzut-o și Ludwig Erhard (primul care a teoretizat conceptul) și pentru care s-a pronunțat și Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene acum câteva zile. Astfel de opțiuni trebuie să excludă  derapajele și extremismele. Omenirea a plătit prea scump și prea  tragic atunci când a marșat spre extremele politice!!!

Prof.univ. dr. Ioan LumperdeanDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

FOTO. ACCIDENT la Nima, în Cluj. Un autoturism și o AMBULANȚĂ, implicate

Publicat

Un accident rutier a avut loc, luni dimineața, la Nima, în jud. Cluj. Au fost implicate un autoturism și o ambulanță. Nimeni nu a fost rănit.

„Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla intervin în aceste momente la un accident rutier petrecut în localitatea Nima. La fața locului s-au deplasat o autospecială și un echipaj SMURD, precum și un echipaj SAJ, din cadrul Spitalului Municipal Dej.

FOTO. ACCIDENT la Nima, în Cluj. Un autoturism și o AMBULANȚĂ, implicate

La fața locului, echipajele noastre au găsit un autoturism și o ambulanță avariate, cea din urmă fiind ieșită în afara părții carosabile. Pacientul care era transportat în ambulanța implicată în accident, a fost transferat în ambulanța SAJ, sosită la locul accidentului.

Până în acest moment nu au fost alte persoane care să solicite consult medical în urma accidentului”, a transmis ISU Cluj.

„Din verificările preliminare s-a constatat că o conducătoare auto de 29 de ani, care se deplasa cu autoturismul din direcția municipiului Dej, în momentul în care s-ar fi angajat în efectuarea unui viraj la stânga, ar fi fost acroșată de o ambulanță SAJ, condusă în aceeași direcție, care transporta un pacient, aflată în efectuarea unei manevre regulamentare de depășire. În urma coliziunii, ambulanța a fost proiectată în șanț.

Nu au fost transportate persoane la spital. Conducătorii auto urmează să fie testați cu aparatul etilotest, revenim cu rezultatele”, a comunicat IPJ Cluj.

Citește mai departe

EVENIMENT

Rafila: Românii să fie educați despre donarea de organe. Registrul naţional de transplant este aproape finalizat

Publicat

rafila 4

Ministru Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat că registrul naţional de transplant este aproape finalizat şi va oferi transparenţă şi predictibilitate oamenilor, informează Agerpres.

„Registrul naţional de transplant (…), care permite, în primul rând, cunoaşterea situaţiei celor care au nevoie de transplant, pe de o parte şi situaţia ofertei pentru aceşti oameni (…) este aproape finalizat şi lucrul ăsta este extrem de important, pentru că (…) oferă, în primul rând, transparenţă şi predictibilitate pentru oameni.

Ştiu despre ce este vorba, ştiu că sunt acolo şi că nu există înţelegeri oculte”, a spus Rafila la Reuniunea Naţională a coordonatorilor de transplant şi KDP, organizată de către Agenţia Naţională de Transplant.

Donarea de țesuturi și organe

În opinia sa, informarea şi educarea opiniei publice cu privire la donarea de ţesuturi şi organe este „esenţială” pentru a creşte numărul donatorilor.

„Dacă va fi nevoie să facem modificări legislative, le vom face, dar în primul rând lumea trebuie să fie informată apropo de transplant, de utilitatea donării, (…) iar numărul de donatori trebuie să fie mai mare decât cel care este acum”, a afirmat Rafila.

300 de transplanturi

Ministrul a punctat că s-au efectuat circa 300 de transplanturi anul acesta.

„Cred că avem suficient spaţiu să schimbăm lucrurile cu voinţă administrativă, politică, dacă vreţi, cu participarea dumneavoastră profesională şi cu parteneriate solide cu agenţii similare”, a spus Alexandru Rafila.

Citește mai departe

EVENIMENT

Adjunctul șefului IPJ Cluj, Constantin Ilea, numit șef al IPJ Maramureș după fuga lui Cherecheș. Demiteri în Poliție

Publicat

De

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a luat o serie de măsuri după fuga din țară a primarului municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, o serie de polițiști din diverse structuri fiind demiși.

Adjunctul șefului IPJ Cluj, Constantin Ilea, numit șef al IPJ Maramureș după fuga lui Cherecheș. Alte demiteri în Poliție

Astfel, Inspectorul General al Poliţiei de Frontieră, Victor Ştefan Ivaşcu, a fost eliberat din funcţie, cu acordul acestuia, iar continuitatea conducerii va fi asigurată de Inspectorul General Adjunct al Poliţiei de Frontieră, Cornel Laurian Stoica.

De asemenea, Corpul de Control al Ministrului Afacerilor Interne va efectua un control la Inspectoratul Teritorial Sighetul Marmaţiei al Poliţiei de Frontieră, inclusiv la Punctul de Trecere a Frontierei Petea.

În urma unor şedinţe de analiză managerială desfăşurate împreună cu şefi de structuri şi la nivelul conducerii MAI, s-a mai decis retragerea împuternicirii Inspectorului General Adjunct al IGPF responsabil cu supravegherea frontierei şi a Inspectorului General Adjunct al IGPF responsabil cu suportul administrativ – logistic.

Totodată, a fost demis şi şeful IPJ Maramureş. Astfel, potrivit MAI, s-a decis „încetarea măsurii asigurării conducerii de către ofiţerul desemnat la comanda Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş şi împuternicirea în funcţia de Inspector Şef a comisarului şef Constantin Ilea”.

Ilea a deținut până acum funcția de adjunct al șefului IPJ Cluj, Mihai Rus.

Inspectoratul General al Poliţiei Române va efectua un control la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş.

A fost demis șeful Biroului de Operațiuni Speciale Cluj

Conducerea MAI şi şefii de structuri au cerut o evaluare, până pe 6 decembrie 2023, a managementului Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, structură cu responsabilităţi de coordonare a activităţii de supraveghere judiciară.

În cadrul şedinţelor de analiză managerială s-a hotărât şi înlocuirea conducerii Brigăzii de Operaţiuni Speciale Cluj, „pentru consolidarea capacităţii instituţionale a structurilor de suport operativ de pe raza Curţii de Apel Cluj”, dar şi înlocuirea conducerii Serviciului Judeţean de Protecţie (Direcţia Generală de Protecţie Internă) Maramureş.

Pe de altă parte conducerea, Ministerului Afacerilor Interne l-a împuternicit pe generalul de brigadă Liviu Uzlău în funcţia de comandant (rector) al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

Conform sursei citate, aceste decizii au fost luate „având în vedere o serie de evenimente desfăşurate recent la Academia de Poliţie ‘Alexandru Ioan Cuza’, precum şi pe liniile de muncă ale unor structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrate pe fondul desfăşurării cu superficialitate sau cu lipsă de pro-activitate a actului profesional şi managerial”.

Fostul rector, Claudiu Chindriș, a fost numit director al Școlii de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.

Citește și Fostul rector al Academiei de Poliției, ”parașutat” șef la Școala de Agenți de Poliție Cluj-Napoca

Motivația MAI

Potrivit MAI, evenimentele respective „au fost de natură a afecta drepturile cetăţenilor”, „au produs consecinţe cu privire la aplicarea legii române în mod egal tuturor cetăţenilor” şi „au adus atingere protecţiei intereselor statului şi credibilităţii unor instituţii şi structuri din cadrul MAI”, iar deciziile luate au fost motivate de „restabilirea unui nivel înalt de eficienţă managerială şi profesională, precum şi a încrederii cetăţenilor în lege şi autorităţi”.

Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru luare de mită de Curtea de Apel Cluj, a fugit din ţară, vineri, prin punctul de trecere a frontierei Petea, cu Ungaria, folosindu-se de un act de identitate al unei rude.

Citește și Sentință definitivă. Cătălin Cherecheș, condamnat la 5 ani de închisoare cu EXECUTARE de Curtea de Apel Cluj

Citește mai departe

EVENIMENT

Marșul Recunoștinței la Cluj-Napoca. Se depun coroane de flori la statuile personalităților care au contribuit la Marea Unire

Publicat

De

Societatea Cultural-Patriotică ”Avram Iancu”, organizeaza în data de 30 noiembrie 2023 la Cluj-Napoca  manifestarea omagială “Marșul recunoștinței” dedicată personalităților care au contribuit la realizarea Marii Uniri, personalități care au monumente ridicate în municipiu.

Cu această ocazie Societatea ”Avram Iancu” va depune coroane de flori la monumentele unor personalități ale istoriei românilor care au contribuit prin lupta lor la făurirea Marii Uniri de la 1918.

”Inițiat în anul aniversării Centenarului Marii Uniri, “Marșul Recunoștinței” doreste să strîngă alături organizații cultural-patriotice, asociații culturale,  reprezentanti ai scolilor si universitatilor din Cluj Napoca, reprezentanți ai asociatiei cadrelor militare in rezerva si retragere, personalitățti ale orașului și locuitori ai municipiului”, arată organizatorii.

Care este traseul marșului

Manifestarea constind in parada si depuneri de coroane la monumentele și statuile următoarelor mari personalități: Mihai Viteazul – P-ța MihaiViteazul, Alexandru Ioan Cuza – str. Cuza Vodă nr. 2, Mitropolit Nicolae Ivan și Avram Iancu – P-ța Avram Iancu, Alexandru Vaida-Voievod, Iuliu Maniu – Piața Ștefan cel Mare, Andrei Mureșanu – Piața Cipariu, Școala Ardeleană – strada Kogălniceanu, Monumentul Memorandiștilor și Cardinal Iuliu Hosu – Bulevardul Eroilor, va debuta în Piața Mihai Viteazul, la statuia primului intregitor de neam, în  data de 30 noiembrie 2023, la ora 12.

Aceste manifestări se vor desfășura în cadrul proiectului “Moții – făuritori de istorie națională” proiect cofinanțat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax