Connect with us

ADMINISTRAȚIE

DEZBATERE. „Când vom plăti la Cluj pentru cât gunoi producem?”. Nimeni nu știe. Supercom pare depășită de situație

Publicat


În iunie 2021, Fundația Comunitară Cluj a început implementarea unui proiect finanțat din fonduri norvegiene al cărui obiectiv a fost implicarea comunităților locale în protejarea mediului înconjurător, iar împreună cu actorii publici, privați și cetățeni din Băișoara și Bonțida, reprezentanții fundației au aflat că cea mai gravă amenințare de mediu în cele două localități sunt deșeurile.

Această concluzie venea în contextual implementării unui nou sistem de management a deșeurilor la nivelul județului Cluj, bazat pe principiul ”plătești atâta gunoi cât arunci”.

De menționat că, atât la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor din județ, cât și la nivelul municipiului Cluj-Napoca, licitația pentru colectarea selectivă a deșeurilor a fost câștigată de aceeași firmă, Supercom SA.

”Pornind de la speranța că majoritatea problemelor legate de deșeuri, în cele două comunități, vor fi rezolvate de acest nou sistem, ne-am propus să înțelegem cum funcționează și să-l promovăm în rândul cetățenilor, cu accent pe reciclare, refolosire, reutilizare, compostare.

Când am demarat proiectul, la Băișoara se implementa deja noul sistem, iar pentru Bonțida se aștepta finalizarea procedurii de licitație (contractul a fost semnat în a doua parte a lui 2022, cu aceeași companie care asigură salubritatea și la Băișoara – Supercom).

Din păcate, din ce am reușit să aflăm până acum, noul sistem de management al deșeurilor nu doar ca nu rezolvă problemele existente, ci pare să creeze noi dificultăți și obstacole în vederea unui comportament sustenabil și asumat”, au arătat reprezentanții Fundației Comunitare Cluj, după o dezbatere publică pe marginea acestui subiect al colectării deșeurilor.

Procesul de implementare

Cum va funcționa sistemul la sat? Văzut din Cluj, foarte bine. Din spusele celor de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO-Metropolitan (ADI) – care s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor administrativ – teritoriale membre și Supercom, compania de salubritate care a câștigat contractul la Cluj, procesul de implementare este următorul:

1.Fiecare gospodărie va face un contract individual cu firma de salubritate

2.Odată semnat, gospodăria va primi tomberoanele pentru colectarea selectivă

3.Mașina companiei de salubritate va ridica și cântări deșeurile

4.Fiecare gospodărie va fi facturată exact pentru cantitatea de deșeuri ridicată.

Până aici, sistemul pare unul echitabil și aliniat dezideratelor naționale și europene – poluatorul plătește. Prin acest sistem se încurajează colectarea selectivă și chiar reducerea cantității de deșeuri: “Dacă produci mai puține deșeuri, cântărim mai puțin, facturăm mai puțin”.

Marile probleme se ascund în detaliile mici

Cel mai mare “Așa nu!” este că, încercând să contribuie la o comunicare mai eficientă, Fundația Comunitară s-a oferit să realizeze designul unui flyer care ar explica ce se întâmplă, odată cu implementarea noului sistem de management al deșeurilor în localitățile din județ.

”Am aflat cu stupoare că, în conformitate cu noul sistem, deșeurile reciclabile au un preț mai mare, per kg, decât deșeurile menajere pentru zonele rurale.

Într-un efort de a convinge oamenii să colecteze selectiv, ne-am trezit în situația de a le comunica nu doar că trebuie să își schimbe comportamentul și să facă un efort suplimentar pentru a selecta deșeurile, ci și că trebuie să plătească mai mult pentru ridicarea lor.

Reprezentații ADI au ținut să ne asigure că, de fapt, e o măsură temporară. Odată ce deșeurilor vor fi transmise către valorificare, iar firma de salubritate va fi compensată de către OIREP-uri pentru acele deșeuri, Supercom va reduce proporțional factura, iar taxa pentru reciclabile ar putea ajunge chiar la zero.

Însă această explicație pare destul de nesigură, cu foarte mulți de “dacă” și are puține șanse să schimbe atitudinea oamenilor față de felul în care se raportează la deșeuri”, au explicat reprezentanții fundației.

Acum să intrăm în detalii

La nivel de relație gospodărie – Supercom totul e clar, dar nimic nu e sigur. Viziunea ADI și Supercom definește zona rurală a județului Cluj uniform – cu gospodării și case amplasate de-a lungul drumurilor circulabile și accesibile.

Respectiv contractarea nu ar fi decât o formalitate. Însă realitatea este puțin mai complexă, și sunt două exemple în acest sens, care arată că abordarea generalistă nu face decât să creeze neînțelegeri la nivelul comunităților locale.

Băișoara și stațiunea Muntele Băișorii

Dacă în sat se pot face contracte, și oamenii probabil pot respecta orarul de ridicare a deșeurilor, cu totul alta este situația în stațiunea Muntele Băișorii, unde sunt foarte multe case de vacanță, amplasate în locuri mai greu accesibile și locuite sporadic.

Drept urmare, foarte puțini proprietari de case de vacanțe au acceptat să facă contract cu Supercom, pentru că firma de salubritate nu poate ridica deșeurile de la locațiile unde se află acestea (de multe ori la 2-3 km de drumul principal la care are acces mașina de salubritate).

În plus, orarul de colectare fiind unul fix, nu poate fi respectat de proprietarii caselor de vacanță, care nu sunt permanent la locație. Soluția Supercom pentru accesibilitate a fost recomandarea ca proprietarii sa aducă tomberoanele la drumul principal, de-a lungul rutei de colectare, chiar dacă aceasta presupune 2-3 km de mers cu tomberonul pe drum de munte.

Desigur, exista în caietul de sarcini o prevedere pentru o astfel de situație, și anume amenajarea punctelor de regrupare – locuri unde proprietarii caselor de vacanță pot duce oricând deșeurile, pentru a putea fi ridicate fără ca firma de salubritate să depindă de prezența lor.

Însă asta presupune implementarea a două tipuri de sisteme de facturare în cadrul unui singur UAT, ceea ce poate duce la un comportament nesustenabil din partea celor ce plătesc per kg, care ar putea alege să-și ducă deșeurile la acele puncte de colectare, pentru care sunt facturate casele de vacanță (inclusiv agenții economici practică acest lucru).

Cine plătește?

Mai mult, având în vedere că sunt de-a lungul traseului de acces în stațiune, în aceste puncte de regrupare ar ajunge și gunoiul generat de turiști.

În ambele cazuri, factura pentru aceste puncte de regrupare nu ar reflecta cantitatea de deșeuri produsă de cei care ar trebui să o achite. Primăria, în același timp, nu poate suplimenta/plăti pentru acestea din bugetul local, pentru că Muntele Băișorii este doar stațiune turistică de interes local, iar administrația publică nu are posibilitatea legală de a cere turiștilor o taxă de stațiune care să acopere cheltuielile pe care le produc prin prezența lor.

Astfel, apare întrebarea legitimă: cine plătește pentru deșeurile adunate în punctele de regrupare? La soluția propusă de fundație – de a amenaja punctele respective cu camere de monitorizare și porți cu acces doar pentru casele/gospodăriile arondate la acest spațiu, atât Primăria cât și Supercom au indicat că nu este clar cine ar putea să-și asume această investiție.

Ca urmare, Supercom a încercat să convingă locatarii din zonă să semneze totuși contracte individuale (iar la data de 07.12.2022, se reușise semnarea a 6 asemenea contracte, dintr-un total de aproximativ 800 de case de vacanță).

Iara – contracte de gospodărie la bloc

Deși logica contractelor individuale este potrivită doar gospodăriilor (având în vedere necesitatea de a aloca tomberoane individuale fiecăreia), la Iara, lângă Băișoara, Supercom a semnat contracte cu locatarii unui bloc de 4 etaje.

Și asta pentru că probabil nu se anticipează existența unor blocuri altundeva decât în zonele urbane ale județului. Evident că nu au fost livrate tomberoane individuale fiecărui apartament, cei de la Supercom ridicând deșeurile din tomberoanele mari de lângă bloc, rămase moștenire de la firma de salubritate care s-a ocupat de zonă înainte.

În acest caz, facturarea, a explicat Supercom, se face estimativ, sau mai bine zis in medie: cantitatea de deșeuri se împarte la numărul de contracte.

Evident că acest sistem reduce la zero orice efort de a avea un comportament sustenabil, ba dimpotrivă, încurajează un comportament dăunător: locatarii care au refuzat să semneze contractul cu Supercom folosesc un serviciu pentru care plătesc vecinii lor.

Campanii de colectare a deșeurilor mari și din construcții, țeluri ambițioase, implementare inexistentă

Conform caietului de sarcini în baza căruia s-a făcut licitația serviciilor de salubritate câștigate de Supercom, compania de salubritate se obligă să organizeze, cu titlu gratuit, 12 campanii anuale de colectare a deșeurilor voluminoase și încă 12 campanii pentru colectarea deșeurilor din construcții, costul acestora urmând a fi acoperit din taxa de salubritate aplicată contractelor individuale.

La solicitarea Fundației Comunitare și în cooperare cu Primăria din Băișoara s-au identificat locurile unde ar putea fi amplasate containerele pentru colectare, am sugerat datele pentru organizarea campaniilor și am comunicat Supercom locațiile, datele și persoana de contact de la nivel local.

Deși s-a făcut lucrul acesta în aprilie 2022, până în octombrie 2022 Supercom nu a organizat nici o astfel de campanie.

Reprezentanții firmei au confirmat că este o obligație care trebuie respectată, dar mereu au comunicat motive pentru care încă nu o pot face (e.g. nu e gata centrul de regrupare, nu sunt containere, un schimb de directori la Supercom). Neîndeplinirea acestei obligații contractuale nu s-a reflectat într-o reducere a taxei plătite de cetățeni pe contractele individuale.

Comunicarea – un dialog a muților cu surzii, cu toții bine intenționați

”În încercarea de a învăța despre noul sistem de management al deșeurilor, toate părțile implicate – ADI, Supercom, autoritățile locale – au fost deschise să ne descrie și detalieze pe marginea acestuia. Cu puțină insistență, am reușit să organizăm întâlniri aparent eficiente cu reprezentanții tuturor acestor instituții.

Totuși când a venit vorba despre o asumare pe acțiuni concrete, lucrurile au devenit incerte. În plus, de cele mai multe ori am primit răspunsuri sau feedback după un șir lung de emailuri, urmate de mesaje și telefoane.

În condițiile în care am acționat ca un ONG reprezentativ la nivelul Clujului, nu putem decât să presupunem că unui cetățean obișnuit i-ar fi multe mai greu să obțină niște răspunsuri.

Am observat că nu există nici un canal de comunicare directă între Supercom, ADI, autorități locale și cetățenii. Dincolo de dispeceratul Supercom, care are mai degrabă o funcție tehnică, cetățenilor nu le este comunicată o modalitate de feedback pentru serviciile de salubritate.

Din păcate, planul de management a deșeurilor nu pare să ia în considerarea aspectele locale, respectiv pare să neglijeze complet specificul zonelor rurale, cum ar fi de exemplu zonele de munte unde locuințele pot fi greu accesibile.

În aceste condiții, nimeni nu poate răspunde la întrebarea <<Când vom plăti pentru cât gunoi producem?>>, iar asta nu este deloc de natură să ne stimuleze să acționăm în spiritul protecției mediului”, au explicat reprezentanții Fundației Comunitare.

Cost mai mare al deșeurilor reciclate

Potrivit acestora, procesul de contractare a serviciilor de salubritate se desfășoară într-un ritm lent, ceea ce duce la confuzie legat de cine plătește, de fapt, pentru ridicarea deșeurilor.

Astfel, în lipsa reglementărilor, s-a ajuns și la situația absurdă în care firma de salubritate a facturat deșeurile de la nivelul întregii comunități pe contractele existente, astfel că gospodăriile de bună credință au ajuns să plătească și pentru cele care nu au încheiat contracte.

În noile contracte încheiate cu Supercom SA, costul ridicării deșeurilor reciclate este mai mare decât al ridicării deșeurilor menajere, oamenii nefiind motivați să selecteze deșeurile.

”1 tonă de deșeu rezidual și biodegradabil în mediul rural costă 490,81 RON (sau 1.26 RON/ persoană în funcție de modalitatea de facturare aplicată de operator). 1 tonă de deșeu reciclabil în mediul rural costă 566,02 RON (sau 3,20 RON/persoană în funcție de modalitatea de facturare aplicată de operator)”, precizează Fundația Comunitară Cluj.

De asemenea, lipsa infrastructurii pentru colectarea selectivă face dificilă atingerea obiectivului asumat prin noul sistem de management al deșeurilor: reducerea cantității de deșeuri depozitate.

”Dacă nu sunt colectate selectiv, gunoaiele nu pot fi reciclate, reutilizate, refolosite sau compostate (în cazul deșeurilor biodegradabile) și ajung tot la groapa de gunoi. Iar selectarea după colectare presupune costuri ridicate, care sunt reflectate în factură”, au conchis cei de la fundație.

Supercom SA, contract de 400 de milioane de lei pe lotul 1 Cluj

Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Eco-Metropolitan Cluj, Marius Mînzat, vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, a semnat în 24 august 2022, contractul privind delegarea, pentru o perioadă de 10 ani, a serviciilor de colectare şi transport al deșeurilor municipale, respectiv de operare și administrare a stațiilor de transfer pentru Lotul 1 – municipiul Cluj-Napoca și orașul Huedin, precum și alte 43 de comune situate în proximitatea acestora.

În urma licitației organizată de CJ Cluj, propunerea declarată câștigătoare a contractului aferent Lotului 1, cu un punctaj de 96,53 de puncte și o ofertă financiară de 409.305.859,42 lei, a fost cea a operatorului Supercom SA.

Principalele activități pe care operatorul desemnat câștigător le va realiza vizează colectarea și transportul, la stațiile de transfer, a deșeurilor menajere reciclabile, pe 3 fracții, și a deșeurilor menajere reziduale.

De asemenea, separat, vor fi colectate și alte categorii de deșeuri, precum deșeurile verzi din grădini și cele biodegradabile, deșeurile periculoase, deșeurile voluminoase, deșeurile provenite din construcții și demolări, etc.

Lotul 1 cuprinde municipiul Cluj-Napoca și orașul Huedin, precum și alte 43 de comune situate în proximitatea acestora: Baciu, Aghireşu, Aşchileu, Sânpaul, Căpuşu Mare, Gilău, Săvădisla, Ciurila, Tureni, Aiton, Cojocna, Frata, Cămăraşu, Cătina, Geaca, Pălatca, Bonţida, Dăbâca, Vultureni, Chinteni, Gârbău, Floreşti, Feleacu, Apahida, Jucu, Borşa, Căianu, Panticeu, Mociu, Suatu, Ciucea, Negreni, Poieni, Săcuieu, Mărgău, Beliş, Măguri-Răcătău, Mărişel, Rîșca, Călăţele, Mănăstireni, Izvoru Crişului și Sâncraiu.

Alte 273 de milioane de lei pe loturile 2 și 3

Consiliul Județean Cluj a finalizat, în 26 noiembrie 2020, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Eco-Metropolitan Cluj, licitația publică având drept scop delegarea, pentru o perioadă de 10 ani, a serviciilor de colectare şi transport al deșeurilor municipale, pe Loturilor 2 și 3.

Loturile 2 și 3 cuprind municipiile Turda, Câmpia-Turzii, Gherla și Dej precum și 32 de comune situate în proximitatea acestora.

În urma derulării procedurii de evaluare a ofertelor depuse pe cele două loturi, au fost declarate câștigătoare propunerile înaintate de S.C. Supercom SA, respectiv 139.563.089,07 lei pentru Lotul 2 și 134.004.396,78 lei pentru Lotul 3.

Cine este Supercom SA

Potrivit termene.ro, Supercom SA este o firmă din București care se ocupă cu colectarea deșeurilor nepericuloase.

Aceasta are 4 puncte de lucru în județul Cluj, la Cluj-Napoca, Gherla Huedin și în comuna Mihai Virteazul.

În anul 2021, Supercom SA a avut o cifră de afaceri de aproape 315 milioane de lei și un profit net de 4,2 milioane de lei.

Firma îl are ca administrator pe Ilie Ionel Ciuclea, acesta fiind și acționar majoritar, cu 53% din acțiuni. Acesta a fost senator PSD și fost vicepreședinte al Uniunii Naționale pentru Progresul României (UNPR).

Din 2013, Ciuclea este Mare Comandor al Ordinului Cavalerilor Templieri Masoni ai Ritului York din România.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

ECONOMIE

Salariul minim de bază brut a crescut la 3.300 de lei de la 1 octombrie. Câți angajați vor beneficia

Publicat

bani lei pixabay

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se majorează la 3.300 lei lunar, începând cu 1 octombrie 2023, ceea ce reprezintă o creştere cu 10% faţă de nivelul actual de 3.000 de lei. De majorarea salariului de bază minim la 3.300 de lei vor beneficia 1.867.588 de salariaţi, transmite Agerpres.

„Începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată (…) se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţii, sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 19,960 lei/oră” , se precizează în Hotărârea aprobată de Guvern în 28 septembrie, publicată în Monitorul Oficial.

Această majorare a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată reprezintă o valoare netă a salariului de 2.079 lei, faţă de 1.898 lei, cât era până acum. Această măsura nu se aplică salariaţilor din agricultură şi industrie alimentară, pentru aceste categorii aplicându-se prevederile legale actuale.

„Măsura adoptată urmăreşte reducerea numărului angajaţilor aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială şi va avea efecte pozitive la nivel social prin stimularea ocupării şi prin creşterea puterii de cumpărare a acestora”, precizează Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Până la finalul acestui an există şi o facilitate fiscală, respectiv o deducere de 200 de lei, aplicată salariului minim naţional, conform OUG 168/2022.

O greșeală

La o zi după decizia Guvernului de a majora salariul minim de la 1 octombrie, directorul executiv al Confederaţiei Patronale Concordia, Radu Burnete, a transmis că acest lucru încalcă o cutumă şi unul dintre puţinele lucruri predictibile pentru mediul de afaceri, şi anume că „el era negociat în toamna anului curent între sindicate, patronate şi Guvern pentru a intra în vigoare la începutul anului următor”.

„Guvernul a adoptat majorarea salariului minim cu aplicare de la 1 octombrie 2023. Spunem încă o dată că este greşit ca această majorare să fie implementată într-un timp atât de scurt – mai sunt 3 zile până la aplicare.

Practic, mâine, toate companiile ar trebui să actualizeze toate contractele pentru angajaţii remuneraţi cu salariul minim. În plus, companiile au bugetele de salarii stabilite pentru anul curent pe baza negocierilor pe care le- am purtat anul trecut. În acest moment, perspectivele economice pentru 2024 sunt deteriorate, mediul de afaceri este supus unei serii de presiuni economice externe, iar predictibilitatea este deja extrem de scăzută din cauza lipsei de transparenţă cu care au fost tratate măsurile fiscale”, a menţionat Burnete, într-un comunicat transmis vineri AGERPRES.

Pe de altă parte, Blocul Naţional Sindical a atras atenţia că, în acest moment, trebuie clarificată, din punct de vedere juridic, şi deducerea de 200 de lei aplicată salariului minim.

„Iniţial, creşterea salariului minim de la 3.000 la 3.300 a fost justificată ca o măsură compensatorie pentru renunţarea la facilitatea fiscală prevăzută de OUG 168/2022, respectiv o sumă de 200 de lei se deduce din baza de calcul a impozitului şi contribuţiilor sociale pentru cei ale căror salarii de bază sunt egale cu salariul minim brut pe ţară.

În acest moment, situaţia acestei facilităţi este neclară, producând efecte până la 31 decembrie 2023. Asta însemnând că, în lipsa unui act normativ care să abroge din octombrie acest act normativ, salariul minim net va creşte de la 1 octombrie 2023 cu 181 lei, de la 1.898 lei la 2.079 lei, urmând ca la 1 ianuarie 2024, în lipsa adoptării unui alt HG pentru modificarea salariului minim, salariul minim net va scădea cu 83 lei, de la 2.079 lei, la 1.996 lei”, au explicat vineri reprezentanţii BNS.

Sindicaliştii subliniază că majorarea salariului minim naţional de la 3.000 la 3.300 lei, în condiţiile în care nu se renunţă la facilitatea de 200 de lei, va aduce la buget în ultimele trei luni ale anului venituri suplimentare de aproximativ 666 milioane lei.

În cazul în care se majorează salariul minim şi se renunţă la facilitate, veniturile bugetului public vor creşte, pe final de an, cu 1,1 miliarde de lei.

Citește mai departe

ADMINISTRAȚIE

FOTO. Petrecere cu peste 1.000 de vârstnici la Cluj-Napoca. Emil Boc, invitat special

Publicat

babo 3
Ziua Internațională a Vârstnicului a fost sărbătorită, duminică, la hotelul Napoca din la Cluj-Napoca, la evenimentul organizat de Primăriei fiind prezente peste 1.000 de persoane.
”La mulți ani tuturor seniorilor cetății!
Astăzi, la nivel internațional, sărbătorim Ziua Internațională a Vârstnicului. La Cluj-Napoca, am marcat această ocazie printr-un eveniment la care participă peste 1000 de seniori ai cetății.
Cu acest prilej, le-am transmis tuturor celor prezenți aprecierea și recunoștința pentru întreaga contribuție pe care au adus-o de-a lungul timpului comunității clujene.
Avem nevoie de înțelepciunea lor, de experiența lor și mai ales de valorile pe care le transmit mai departe tinerelor generații.

babo 2

Dragi seniori, vă mulțumim pentru modul în care vă implicați constant în viața comunității clujene. Vă doresc, tuturor, la mulți ani și multă sănătate!”, a transmis Emil Boc.
Acesta și-a făcut poze cu participanții și a povestit cu ei.
Vârstnicii Clujului au dansat, au ascultat muzică populară și au gustat bunătățile pregătite de gazde.

babo 1

babo 4

babo 6

babo 8

 

babo 7

Citește mai departe

CULTURA

Propunere de strategie pentru atragerea turiștilor: ”Show sportiv și Broadway la Cluj-Napoca, în fiecare zi, 365 de zile pe an”

Publicat

De

fb img 1695887103086

O asociație cu activitate de peste 25 de ani propune o strategie de consolidare a turismului sportiv și cultural la Cluj-Napoca, scopul fiind atragerea unui număr cât mai mare de turiști români sau străini, care să găsească în fiecare zi în oraș un spectacol cultural sau un show sportiv.

Fondatorul şi președintele asociației ”Casa Europei”, Dan Luca, a declarat pentru Cluj24 că municipiul Cluj-Napoca trebuie să devină o destinație europeană pentru evenimentele de sport și cultură.

”La nivel național, dar și european, se apreciază foarte mult unde a ajuns Clujul, care este un pol economic puternic și credem că este important pentru oraș să treacă la nivelul următor și să ofere servicii şi mai bune pentru cetățeni. De asemenea, este important și să atragă investiții suplimentare pe un palier mai puțin dezvoltat, dar și mai mulți turiști care să aibă, într-adevăr, ce face când vizitează Cluj-Napoca, mult mai mult decât în prezent.

poza danluca handbal

De aceea am creionat o strategie căreia i-am spus <<Show sportiv la Cluj, Broadway la Cluj, în fiecare zi>> care presupune să avem în fiecare zi a anului, 365 de zile, câte un eveniment sportiv sau cultural.

La Cluj-Napoca avem o abordare foarte bună din punct de vedere al divertismentului, al festivalurilor, dar avem câteva evenimente – TIFF, Untold, EC, Jazz in the Park, Zilele Clujului, Zilele Culturale Maghiare, Festivalul de Păpuși WonderPuck  – care au loc, fiecare, câteva zile pe an. Ce ar însemna să avem spectacole, mai micuțe, dar zilnice?”, a provocat Dan Luca.

Acesta a precizat că, la fel, Cluj-Napoca este și un pol sportiv recunoscut, cu echipe de baschet, de fete și băieți, care au o tradiție deja, și care umpleau sălile în competițiile interne și internaționale. ”Infrastuctura este foarte bună, BT Arena este de departe cea mai modernă din țară, și cred că ar fi interesant să avem câte un show sportiv în fiecare zi la Cluj.

Acestea sunt ambițiile, de a avea show-uri sportive și spectacole culturale de calitate pentru clujeni, dar și pentru a atrage turiști din județele limitrofe sau, de ce nu, din toată România sau din străinătate”, a explicat acesta.

Oraș turistic 365 de zile

Întrebat cum se pot organiza zilnic astfel de evenimente, Dan Luca a spus că ar trebui să aibă loc zilnic, deci inclusiv în weekend, astfel încât municipiul Cluj-Napoca să devină un oraș turistic timp de 365 de zile.

”Dacă ar exista o ofertă, sunt convins că mult mai mulți turiști ar lua în calcul vizitarea Clujului.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să concepem spectacole sportive sau culturale care să aibă loc în fiecare zi, iar cele două domenii să fie integrate.

Pe partea de sport, de exemplu, ce ar însemna să avem un show la ora 20 în BT Arena, cu 10.000 de spectatori? Ar trebui să ai evenimente de calitate, iar acestea le ai dacă U BT, echipa de baschet băieți, joacă într-o cupă europeană, ceea ce atrage suporteri. La fel să avem și pentru baschet fete, iar la Cluj mai sunt alte două sporturi de potențial de sală, handbalul și voleiul.

În anii 1990, echipa de volei era campioană, iar Sala Sporturilor Horia Demian era plină de spectatori, veniți să asiste la meciuri europene.

Teoretic, am avea șase echipe de băieți și fete de la baschet, handbal și volei care trebuie să devină campioane naționale, pentru a putea juca în cupe europene. Pentru asta e nevoie de întărirea loturilor, cu jucători care atrag spectatori, de investiții financiare serioase, dar și răsplata ar fi pe măsură.

Să nu uităm de turneele internaționale de tenis de câmp care s-ar disputa, în continuare la BT Arena din Cluj-Napoca, la care se adaugă altele, din alte sporturi: gimnastică, arte marțiale, tenis de masă, care ar completa paleta de evenimente sportive.

În fotbal, investițiile sunt enorme, pentru ambele echipe ale orașului, dar investițiile într-o echipă de sală sunt incomparabil mai mici”, a afirmat președintele ”Casa Europei”.

Spectacole în engleză

În ceea ce privește componenta culturală, acesta a menționat că și aici Clujul are un atu, și anume infrastructura foarte bună, în condițiile în care există Teatrul Național, Teatrul Maghiar de Stat, Opera Română, Casa de Cultură a Studenților.

”La fel ca la sport, cum ar fi să avem în fiecare seară un spectacol cultural, dar inedit, în limba engleză, pentru un public internațional, de genul Broadway. Să fie reprezentații cu piesele clasice, Chicago, Cats, Fantoma de la Operă, la care ar veni public.

Clujul are și potențial de școală de revistă.

Acum dacă vii ca turist la Cluj-Napoca nu prea ai ce face seara, de la hotel ți se recomandă un restaurant sau un bar și să vizitezi ˝cel mai interesant obiectiv al orașului˝, Salina Turda, dar nu prea este o ofertă nici pentru clujeni, nici pentru turiști.

De aceea este acest proiect extrem de ambițios, în care ai în fiecare zi ce să faci dacă ești din Cluj sau dacă vii la Cluj. Un turist vine câteva zile și are o ofertă la dispoziție, putem să îi ținem aici, dar pentru aceasta avem nevoie de spectacole sportive și cultural de calitate”, a mai spus Luca.

Aceasta a mai arătat că la Cluj-Napoca avem și Facultatea de Teatru și Film și cea de Educație Fizică și Sport, ambele de la UBB, instituții de învățământ care ar trebui implicate în proiect pentru dinamizarea segmentelui cultural.

Potrivit lui Dan Luca, fiind un proiect strategic, ar trebui asumat de Primăria Cluj-Napoca și ajutat de ONG-uri și mediul privat.

”E nevoie de o investiție masivă din bani publici și de management public pentru coordonarea unui astfel de proiect pentru o perioadă de 5 ani, la început. Există un mare potențial uman, se pot crea locuri de muncă.

România este, încă, deficitară la sporturi de echipă și cred că dacă s-ar crea acest pol sportiv puternic la Cluj, am putea extinde această strategie la nivel național.

Clujeni care cunosc fenomenul cultural și sportiv

Am discutat în ultimii ani cu oameni care cunosc fenomenul cultural și sportiv din Cluj, cum ar fi d-na profesoară Mihaela Luțaș și prorectorul Dan Lazăr, ambii de la UBB, cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, Leon Gomboș, cu managerul echipei de handbal baieti U Cluj, Liviu Hossu, şi chiar cu profesorul Vasile Pușcaș.

Ar urma o discuție cu reprezentații Primăriei clujene, cu primarul Emil Boc, trebuie, poate, un studiu de fezabilitate pentru un astfel de proiect, poate crearea unei fundații pentru cultură și sport, cum a fost Asociația Clujul – Capitală Culturală Europeană.

Cred că instituțiile locale au rol fundamental în a gândi un astfel de proiect și cred că se pot face minuni la Cluj”, a conchis Dan Luca.

”Casa Europei” Cluj-Napoca este o asociaţie care a luat fiinţă în 1996, iar Avizul de Funcţionare a fost acordat de către Ministerul Afacerilor Externe al României. Principalul obiectiv al organizaţiei este realizarea unei legături reale între comunitatea locală clujeană şi Uniunea Europeană.

Blogul asociației este http://casaeuropei.blogspot.com/

 

 

Citește mai departe

EVENIMENT

Simone Tempestini și Sergiu Itu, câștigătorii Raliului Clujului

Publicat

raliu cj

Echipajul clujean de la Napoca Rally Academy, format din pilotul Simone Tempestini și copilotul Sergiu Itu, au câștigat Raliul Clujului Star Lubricants, desfășurat la sfâșitul săptămânii. 

Echipierii Napoca Rally Academy s-au impus și în acest sezon în etapa clujeană, pilotul Simone Tempestini asigurându-și al 8-lea titlu național absolut de campion al României
Podiumul absolut a fost completat de Andrei Gîrtofan cu Doru Vraja, respectiv frații Norbert și Francesca Maior
Festivitatea de premiere a avut loc la Cluj Arena din Cluj-Napoca.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax