Connect with us

ACTUALITATE

CRED – un proiect oportun și necesar pentru implementarea școlii online

Publicat


Odată cu închiderea școlilor din cauza pandemiei de Covid-19 și trecerea la școala online, mai precis, odată cu încercarea de trecere la școala online și la școala de acasă (pentru că, realmente, sunt două sintagme și două procese diferite pe care încercăm cu greu și, deocamdată, haotic și fără succes, să le experimentăm!), școlile cărora le pasă de soarta învățământului și de elevii lor au inițiat implementarea unor programe (platforme, aplicații) alternative predării față în față, asaltate fiind și de oferte (unele cu plată) din partea unor firme sau ong-uri specializate sau nu pe programe și tehnologii digitale și pe activități online.

Nu vom discuta acum nici despre cât de oportune și de utile au fost sau sunt aceste oferte, nici dacă ele au servit (servesc) prioritar școlilor sau, dimpotrivă, dacă au fost și sunt doar acțiuni de promovare a unor firme sau organizații neguvernamentale, cu sau fără sprijinul inspectoratelor școlare sau al ministerului de resort. Dimpotrivă, ne propunem să vă prezentăm alternativa viabilă și oportună, la îndemână, instituțional vorbind, pentru experimentarea și implementarea cu succes a școlii online în România. Este vorba despre un proiect implementat chiar de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, cu inspectoratele școlare ale județelor Bihor, Iași și București și cu casele corpului didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București. Proiectul se numește ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” și are, după cum se poate observa cu ușurință, o acoperire națională evidentă. Câteva detalii tehnice și de anvergură a impactului acestui proiect:

Proiectul CRED, cod SMIS 2014+:118327, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de

învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, fiind parte integrantă a Strategiei Europa 2020 prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii și având la bază recomandările OECD și UNICEF incluse în documentul de poziție „România 2017 – Studii OCDE privind evaluarea şi examinarea în domeniul educației”. Bugetul alocat proiectului este de 196.586.777 lei prin finanțare din fonduri europene (POCU). Perioada implementării proiectului: 15.11.2017 – 14.11.2021. Proiectul și-a propus abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice (15.000 din învățământul primar si 40.000 din învățământul gimnazial), în vederea unei abordări metodologice centrate pe competențe-cheie, prin organizarea a 2.750 grupe de formabili care să beneficieze de 330.000 de ore de formare la nivel național, implicând aportul a până la 900 de experți-formatori. De asemenea, proiectul prevede elaborarea a 18 ghiduri metodologice care să acopere toate disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru pentru învățământul primar și gimnazial și crearea și încărcarea pe platforma dedicată a proiectului a 7.200 de resurse educaționale deschise (RED) pentru toate disciplinele din planurile de învățămnt ale ciclurilor primar și gimnazial.

Obiective specifice ale proiectului:

§ Facilitarea unei abordări curriculare unitare și coerente, centrate pe competențe în rândul decidenților și partenerilor educaționali, în vederea asigurării de oportunități egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv cei reintegrați în programe de tip a doua șansă;

§ Promovarea unor abordări didactice centrate pe competențe prin elaborarea și utilizarea de resurse educaționale deschise relevante pentru aplicarea la clasă a noului curriculum pentru învățământul primar și gimnazial;

§ Creșterea calității și relevanței activităților din școli cu populație vulnerabilă, în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii, prin implementarea de proiecte inovative centrate pe dezvoltarea competențelor-cheie a cel puțin 2.500 de elevi, în contexte de învățare curriculare și extracurriculare stimulative și motivaționale;

§ Realizarea de cercetări și studii tematice privind aplicarea noului curriculum din perspectiva dezvoltării competențelor-cheie (instrumente – broșuri de test), între care și documentul de politici educaționale ”Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național”.

Un proiect grandios și irealizabil în România, veți spune, având în vedere eșecul total al repetatelor ”reforme” educaționale ale celor 28 de miniștri ai educației din ultimii 30 de ani.

Și totuși, spre deosebire de alte două proiecte cu bani mulți ale ministerului, megaproiectul CRED, după un start întârziat, se profilează deja (semnele și rezultatele sunt, veți vedea ceva mai jos) ca un real succes în formarea profesională și a resurselor educaționale deschise pentru învățământul preuniversitar românesc.

CRED este un proiect grandios nu atât prin numărul mare de participanți, cât prin noutatea, eficacitatea și eficiența programelor de formare, prin structura, metodologia și instrumentele digitale de valorificare și obiectivare a formării, prin platformele, resursele educaționale deschise și prin exemplele de bune practici în implementarea de proiecte inovative centrate pe dezvoltarea competențelor-cheie, în contexte de învățare curriculare și extracurriculare stimulative și motivaționale și, ca elemente de noutate certă, promovarea și experimentarea de parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare a copiilor și tinerilor care au părăsit timpuriu sau au abandonat școala pe parcursul învățământului obligatoriu, cu deosebire a elevilor din zonele sau regiunile defavorizate ale țării.

Cu o structură de formare de tip blended-learning (îmbinând activitățile față în față cu activitățile de învățare și dezvoltare online), ceea ce reprezintă în concepția experților în educație viitorul învățării școlare, la care se adaugă webinarele, utilizarea resurselor educaționale deschise din banca de date și din biblioteca virtuală proprie proiectului, beneficiind de asistență tehnică și educațională expertă și de implicarea activă a actorilor și partenerilor proiectului, CRED este, la aproape un an de activitate cu toate pânzele sus, cu mult mai mult decât un proiect și chiar decât un megaproiect. Este o comunitate educațională de tip digital ce însumează aproximativ 20.000 de membri activi. Dintre aceștia 18.390 de cadre didactice din primar și gimnazial (836 de grupe) sunt sau au fost cursanți, aproximativ 11.000 încheind deja programul de formare, restul fiind în curs de finalizare. Proiect de dimensiune națională, CRED integrează în structura sa formatori, experți și cursanți din toate județele țării. Pe harta formării de pe site-ul proiectului, la adresa https://www.educred.ro/formarile-cred/harta-formarilor/, se pot obține informații oficiale referitoare la numărul de cursanți, la structura acestora pe județe și distribuția lor pe discipline de predare și formare, inclusiv la categoria STEM.

Cunoscând din interior complexitatea și fundamentarea pedagogică și metodologică a proiectului, tipul și categoria de formare, competențele dobândite de cursanți și resursa extraordinară pe care o reprezintă cele 18.390 de cadre didactice care au absolvit sau sunt în curs de absolvire a programului, la care se adaugă superexpertiza specialiștilor de la (ex)Institutul de Științe ale Educației și managementul performativ al proiectului, putem înțelege și putem fi de acord cu ideea că proiectul CRED poate și trebuie să devină alternativa imediată, eficace și

eficientă pentru pregătirea expertă a implementării școlii online în aceste momente de criză și în învățământul românesc.

Desigur, proiectul CRED nu a fost gândit și conceput pentru această criză. Se întâmplă însă ca prin structură, modernitate și suportul puternic digitalizat al resurselor proiectului CRED acesta să fie în concordanță cu nevoile școlii noastre acum. Și nu numai în concordanță, ci și în participare, în implicare. Acesta este și motivul pentru care, după închiderea școlilor din cauza pandemiei de Covid-19, proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” a organizat zilnic webinare, adresate cadrelor didactice din România, în care au prezentate, explicate și exersate programe, aplicații și instrumente de lucru și de predare online (inclusiv cu revenire, cu ”lecții” de recapitulare și consolidare), gratuite, utile pentru școala online/școala de acasă din această perioadă: Teams/Office365, Google Meet, Youtube live, Zoom, Livresq, Webex, Google Classroom, Moodle pentru învățarea colaborativă, Whiteboard, Sway, Paint 3D etc.

Ca recunoaștere a eficacității și eficienței proiectului CRED, la data de 25 martie a.c. Ministerul Educației și Cercetării a lansat portalul online digital.educred.ro, un spațiu creat pentru toate cadrele didactice din România implicate în activități de învățare la distanță cu elevii, portal dezvoltat de echipa proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, cu sprijinul experților Institutului de Științe ale Educației (ISE), al formatorilor din proiect și al unor cadre didactice cu expertiză în utilizarea platformelor, programelor și instrumentelor online din învățământul nostru preuniversitar. În acest spațiu virtual sunt oferite informații despre tipuri de platforme, aplicații și instrumente digitale, împreună cu sugestii practice de utilizare, precum și exemple de resurse educaționale deschise (RED-uri) utile cadrelor didactice care proiectează și desfășoară activități online cu elevii. Prin acest portal oficial cadrele didactice sunt încurajate să se implice în colaborare și sprijin online la nivel național, să împărtășească cu colegii de breaslă resursele dezvoltate. În acest scop, portalul digital.educred.ro a inclus și o secțiune specială dedicată comunităților de învățare în care fiecare profesor poate primi sau oferi idei, experiențe și resurse digitale de învățare colaborativă. De menționat că toate resursele din portal sunt gratuite.

Prin OMEC nr. 4135/21.04.2020, Ministerul Educației și Cercetării a operaționalizat portalul digital educred.ro ca totalitate a programelor e-learning și a resurselor de învățare online asigurate, validate și recomandate de către Minister, destinate formării și susținerii cadrelor didactice în vederea proiectării, realizării, evaluării și gestionării activităților cu elevii pe platformele de învățare online. Decizie corectă și de esență.

Revenind, o informație de breaking news: de curând, proiectul CRED a fost promovat ca poveste de succes și, implicit, model de bună practică, din punctul de vedere al implementării la nivel național, prin propunerea înaintată de Ministerul Fondurilor Europene către Comisia Europeană – CE, urmând ca modelul de bune practici promovat de acest proeict să fie vizibil și valorificat la nivelul întregii Uniuni Europene.

Un semn bun și un motiv (puternic) în plus să CRED-em în Educație în România, chiar dacă mai sunt decidenți în domeniu care o consideră încă și o tratează ca pe o Cenușăreasă.

Mircea Bertea

*Prof. dr. MIRCEA  BERTEA este directorul Colegiului Naţional Pedagogic „Gh. Lazar” Cluj-Napoca, Profesor asociat Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj, Membru al Centrului Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare Paris, Expert al Uniunii Europene pentru Educaţie şi CulturăDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
1 Comentariu

1 Comentariu

 1. TEOHAR MIHADAȘ

  aprilie 28, 2020 la 9:20 pm

  SPER PROIECT!
  AM ÎSĂ O ÎNTREBARE LA CARE NIMENI NU A RĂSPUNS ÎNCĂ: ” CUM MOTIVĂM ELEVII SĂ INTRE ȘI SĂ FIE ACTIVI PE PLATFORMELE E-LEARNING EXISTENTE CÂND EI NU SUNT ATENȚI ȘI COOPERANȚI NICI CÂND SUNT ÎN BĂNCI?”.
  AȘ PROPUNE ORGANIZAREA DE SESIUNI DE TIP BRAIN-STORMING PE ACEASTĂ TEMĂ.
  FĂRĂ EXISTENȚA UNOR MIJLOACE DE MOTIVARE ȘI CONTROL OBIECTIV TOTE PLATFORMELE LANSATE PE TEME DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUNT INEFICIENTE.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

POLITICA

FOTO. Mihai Enache (AUR): ”Coaliția terorii PSD-PNL continuă abuzurile la adresa AUR!”

Publicat

Mihai Enache

~Au comasat alegerile doar pentru a bloca AUR să câștige alegerile europarlamentare. Au încălcat Constituția, au călcat în picioare toate legile din această țară și tratatele internaționale în privința desfășurării alegerilor doar pentru a salva posturile de conducere ale lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă~, a spus Mihai Enache, candidat din partea AUR la Primăria Capitalei.

Acesta a precizat că reprezentaniții PSD și PNL nu s-au oprit aici ci, ”din decizia liderilor monstruoasei coaliții, AUR nu are voie nici măcar campanie să facă”.

Printr-o decizie complet abuzivă, fără niciun fel de temei legal, reprezentanții Primăriei Sector 3 din București (primărie condusă de Robert Negoiță, candidatul PSD-PNL pentru un nou mandat) au descins astăzi la un cort AUR amplasat în mod LEGAL, cu autorizație obținută de la Primăria Capitalei, pentru a-l demola și confisca!

Comanda PSD-PNL

Mihai Enache

Toată această acțiune a avut loc la comanda liderilor PSD-PNL care nu vor să vadă niciun fel de afișaj AUR. Nu vor ca românii, bucureștenii să știe că AUR există.

„Avem aviz de amplasament exact pentru această locație valabil până la 30 aprilie 2024, cu taxele plătite. Astăzi ne-am trezit cu niște cetățeni în civil, conduși de un director din Poliția Locală, care au dat jos bannerele, au luat cortul și le-au încărcat într-o mașină.

Cortul este amplasat de mai bine de o lună de zile, nu a fost nicio problemă. Problemele au apărut când am afișat primele panouri despre alegerile europarlamentare. Domnii în civil nu s-au legitimat, ne-au spus că au ordine verbale. Nu ne-au zis de la cine. Considerăm că este un ordin politic direct de la Marcel Ciolacu.

Noi am fost împiedicați să afișăm orice panouri de toate firmele de panotaj controlate de partidele politice. Nu au fost probleme până nu am afișat inscripții cu referire la alegerile europarlamentare, cu domnitorii, cu Apărătorii Patriei Române. Ce s-a desfășurat azi a fost un furt și un abuz.

Este cunoscut faptul că Primăria Sectorului 3, Robert Negoiță, i-a ajutat pe cei de la USR să își amplaseze corturi în sector, cu viceprimarul care este mână în mână cu Negoiță.

Am arătat actele, însă au zis că au ordin să ridice cortul, nu au zis de la cine. Cetățenii îi vor pedepsi pentru toate aceste hoții la alegerile de pe 9 iunie”, a declarat Mihai Enache, candidatul AUR pentru Primăria Capitalei.

Acțiune în justiție

Ciolacu, Ciucă și întreaga lor gașcă de la nivelul Capitalei nu vor reuși să ne pună pumnul în gură și nu vor reuși să oprească tot valul de nemulțumire și ură care a pornit împotriva lor!

Vom merge până la capăt și îi vom acționa în justiție pe toți cei responsabili pentru abuzul de azi.

 

Citește mai departe

EVENIMENT

Farul-CFR Cluj, 5-1. UMILINȚĂ! Dacă atacul nu dă GOLURI, măcar ia apărarea destule

Publicat

cfr

CFR Cluj a întâlnit, vineri seara, în deplasare, pe Farul, într-un meci din etapa a 5-a din play-off-ul Superligii de fotbal. Clujenii aveau 31p. și erau pe locul 2 în timp ce constănțenii ocupau locul 4 cu 29p. După o partidă în care le-a ieșit totul în fața unui adversar căruia i-a intrat totul, Farul câștigă cu 5-1. Au înscris Munteanu (min.22), Cojocaru (min.41 și 78), Grameni (min.67) și Ganea (min.83), respectiv Otele (min.76).

Echipele de start:

Farul (4-3-3): Buzbuchi – M. Popescu, Larie, Gustavo Marins, C. Ganea – Vînă, Queiros, Grameni – Grigoryan, Munteanu, I. Cojocaru
Rezerve: Mușat, Sîrbu, Grosu, Dănuleasă, Nedelcu, Boli, N. Popescu, Casap, Stoian, Andronache, Rivaldinho
Antrenor: Gheorghe Hagi

Farul-CFR Cluj, 5-1. UMILINȚĂ! Dacă atacul nu dă GOLURI, măcar ia apărarea destule

CFR Cluj (4-3-3) Sava – Manea, Kresic, Boben, Camora – Muhar, K.Keita, Avounou – Deac, Bîrligea, Otele
Rezerve: Hindrich, Bălgrădean, Mogoș, A. Radu, Aussi, R. Filip, Tachtsidis, Fica, El Kaddouri, Serebe, Michael
Antrenor: Francisc Dican

Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi – teren principal (Ovidiu – Constanţa)
Arbitru: Florin Andrei / Asistenți: Mircea Grigoriu și Ovidiu Artene
Arbitru VAR: Sorin Costreie / Arbitru AVAR: Marius Marchidanu

Abia a început partida că Farul s-a și aruncat spre poarta lui Sava. Dovadă stau cele două mari ocazii din primele 8 minute, prin Louis Munteanu și Ganea.

Puștii lui Hagi zburdă în timp ce clujenii parcă sunt legați de picioare. Manea, Boben și Kresici fac gafe după gafe în apărare.

Prima zvâcnire de orgoliu a CFR-ului vine abia în min.22, când, după o fază frumoasă, Muhar trimite din careu pe lângă poartă. Replica vine câteva secunde mai târziu, când Louis Munteanu, nașul clujenilor, înscrie la vinclu după ce l-a înnodat pe același Boben.

În min.38, Bîrligea nu poate profita de o gafă a constănțenilor și, singur cu Buzbuchi, dă peste poartă.

Cei care marchează sunt tot „marinarii”. În min.41, Cojocaru se distrează cu „adormiții” din apărarea clujeană și înscrie frumos pentru 2-0. CFR este groggy. Bîrligea părăsește terenul accidentat, în locul lui intră Michael.

Repriza a doua începe cu dominarea clujenilor, care ratează din toate pozițiile. Contrar cursului jocului, cei care marchează sunt constănțenii. Să recapitulăm: Grameni în min.67, Cojocaru  min.78 și Ganea în min.83 . Otele reușește și el un gol în min.76.

Dezastru total pentru clujeni! CFR a jucat practic fără apărare. O echipă blazată, legată de picioare, fără pic de inspirație în fața porții. Vorba aia, dacă atacul nu dă goluri, măcar ia apărarea destule.

Citește mai departe

EDUCATIE

VIDEO FOTO. Aniversare. Un deceniu de studii indiene la UBB Cluj-Napoca, în prezența ambasadorului Indiei

Publicat

studii indiene

Centrul Clujean pentru Studii Indiene al Universității ”Babeș – Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca a aniversat, vineri, 10 ani de la înființare, în prezența ambasadorului Indiei, Rahul Shrivastava.

Fondatorul și directorul Centrului Clujean pentru Studii Indiene, dr. Mihaela Gligor, a prezentat larga paletă de acțiuni desfășurate de-a lungul deceniului de activitate, atât prin discursul său, cât și printr-un videoclip de prezentare.

Bursă în India

„În 2009 am avut o bursă în India, iar atunci mi-am dat seama că ar trebui să fac ceva în direcția asta. Astfel, cum UBB avea deja foarte multe centre culturale, dar nu și unul indian, m-am gândit că ar fi momentul să înființez eu unul.

Studenții clujeni au primit foarte bine această inițiativă, fiind foarte dornici să cunoască alte culturi. Am avut și cursuri de cultură și civilizație indiană în primii ani de activitate și am avut studenți de la foarte multe facultăți care l-au urmat.

Dar și oamenii din Cluj ne-au primit cu brațele deschise și vin la evenimentele noastre cu mare plăcere, iar noi încercăm de fiecare dată să aducem ceva diferit și să prezentăm o altă parte a incredibilei culturi a Indiei”, a spus Mihaela Gligor.

Cărți publicate

În cadrul evenimentului aniversar, s-a vorbit și despre cărțile publicate cu sprijinul Centrului: în anul 2017 „Romanian Journal of Indian Studies”, prima revistă de profil din România, în anul 2022 volumele „Fiice ale Indiei”, „Eseuri despre femei remarcabile și rolul lor în societatea indiană” și în anul 2023 volumele „Sanscrita, limba sacră”, „Between Two Worlds: Romania and India. Essays on Expanding Borders through Culture” și „Tagore beyond Borders: Essays on His Influence and Cultural Legacy”, un volum dedicat lui Rabindranath Tagore, scriitor filosofic indian.

studii indiene

Pe lângă enumerarea cărților publicate, a fost menționat și workshop-ul din 2023 de la Centrul indian, care prevede păstrarea identității dincolo de granițele propriei țări.

Totodată, în cursul anului 2024 apare un grupaj dedicat Indiei în „Transylvanian Review” ca urmare a sărbătorii celor 75 de ani realizați în 2023 de relații diplomatice între cele două țări.

Aprecierile ambasadorului Indiei

Evenimentul a fost marcat, de asemenea, și de prezența ambasadorului  Indiei în România, Rahul Shrivastava, care și-a exprimat aprecierea și mulțumirile față de Mihaela Gligor, cât și față de participanți.

Alături de cei doi, la ceremonia aniversară a luat cuvântul și dr. Sergiu Mișcoiu, director al Centrului de Cooperări Internaționale UBB.

Cursuri de sanscrită

La final, cei prezenți au fost invitați să guste din ceai și preparate tradiționale indiene.

„E prima dată când aud despre acest centru. Eu voi pleca în India în câteva luni și mi se par foarte interesante cursurile de limbă sanscrită pe care le oferă acest centru; mă gândesc să iau și eu parte la ele”, a spus Kevin, unul dintre participanții la eveniment.

Singurul din România

Centrul Clujean pentru Studii Indiene este singurul centru cu acest profil la nivel de universitate din România. Principalul obiectiv al acestui centru constă  în promovarea culturii indiene, incluzând cercetarea tradițiilor, filosofiilor, limbilor și religiilor acestei țări. Institutul este sprijinit de Ambasada Indiei în România, având totodată colaborări cu mari universități Indiene, precum Universitatea din Calcutta, Universitatea Ambedkar din New Delhi și Universitatea Jadavpur din Calcutta.

Daria-Leontina Mustea

Andreea-Francesca Nagy

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. PSD Cluj a depus listele candidaților pentru Consiliul Local Cluj-Napoca și Consiliul Județean Cluj

Publicat

De

PSD Cluj

PSD Cluj a depus, vineri, listele de candidați pentru Consiliul Local Cluj-Napoca și Consiliul Județean Cluj pentru alegerile locale din 9 iunie. Reprezentanții filialei județene au precizat că vin în fața clujenilor cu o echipă puternică și o viziune clară pentru viitorul municipiului și al județului Cluj.

Astfel, pentru funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca, va candida Aurelia Cristea, iar pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj, Alexandru Cordoș.

”Echipa PSD Cluj aduce în prim-plan competența și experiența pentru a răspunde nevoilor și aspirațiilor clujenilor. Candidaturile PSD Cluj reafirmă angajamentul partidului față de dezvoltarea și prosperitatea comunității clujene și exprimă încrederea în capacitatea echipei de a aduce schimbarea și progresul în administrația locală și județeană”, arată conducerea filialei județene.

PSD Cluj

Listă candidați Consiliul Local

1.   Aurelia Cristea

2.   Ovidiu Ioan Săcară

3.   Vladimir Matusan

4.   Radu Calin Lupas

5.   Octavia Raluca Zglobiu Sandu

6.   Dan Ioan Morar

7.  Maria Gabriela  Gherman

8.   Tatiana Corina Mocan

9.   Bogdan Raul Popa

10. Marius Bruno Roschnafsky

11. Larisa Carolina Pleșa

12. Dan Cristian Codrean

13. Vidrean Tudor Dumitru Capusan

14. Luca Viorel

15. Michael Ewald Schurger

16. Alina Kvasciuc

17. Livia Gina Morar

18. Ioana Ștefania Suciu

19. Codruța Mare

20. Ioan Rus

21. Bogdan Emil Onaca

22. Calin Mihai Roman

23. Bogdana Felecan

24.Ioana Liana Aurora Boca

25. Roxana Maria Neag

26. Alexandru Sorin Campean

27. Sabin Daniel Suciu

28. Adrian Magdaș

29. Mihai Eugen Nas

30. Teodora Maria Belei

31. Delia Constanta Ghiran

32. Raluca Dalia Muresan

33. Calin Indolean

34. Patricia Duda

Listă candidați Consiliul Județean

1.      Alexandru Cordoș

2.      Remus Lăpușan

3.      Ioan Oleleu

4.      Laura Elena Chiorean

5.      Andrei Bradea

6.      Luana Beatrice Șerban

7.      Valentin Cuibus

8.      Horea Dorin Chirteș

9.      Cristian Pop

10.  Ariton Nati

11.  Cristian Potora

12.  Magdaș Adrian

13.  Ilarie Ivan

14.  Anna Rusu

15.  Bogdan Costea

16.  Ovidiu Lungu

17.  Sabin Demea

18.  Adina Emilia Marinca

19.  Magdalena Lucia Suciu

20.  Grigore Fati

21.  Ioan Roman

22.  Ioan Condor

23.  Carmen Ramona Pop

24.  Viorel Luca

25.  Laurențiu Oprea

26.  Paul Bogdan Pojar

27.  Sorin Daniel Ciurea

28.  Andreea Pop

29.  Cristian Eusebio- Lup

30.  Cosmina Horvat

31.  Gligor Sasu

32.  Adrian Nicolae Jișa

33.  Teodora Muncelean

34.  Andrei Harabagiu

35.  Dorin Apahidean

36.  Dan Cristian Codrean

37.  George Adrian Raita

38.  Delia Constanța Ghiran

39.  Dragos Teodor Lup

40.  Horațiu Muntean-Roșca

41.  Teodora Vălean

42.  Viorel Claudiu Neamț

43.    Ana Pintea Isvoranu

44.     Darius Eugen Todor

45.    Sebastian Hoza

 

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax