Connect with us

ACTUALITATE

Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului a episcolului greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Claudiu

Publicat


pasto clau 2

Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Claudiu, a transmis Scrisoarea Pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului Nostru Isus Cristos. 

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, iubiților credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu.

Iubiți frați și surori în Cristos,

Învierea Domnului este evenimentul central al credinței noastre, care ne definește identitatea creștină. Încă din zorii existenței Bisericii, vestirea Evangheliei își avea punctul de forță în Învierea lui Cristos, așa cum observăm în prima predică rostită de Sfântul Apostol Petru: „Dumnezeu L-a înviat pe Acest Isus, Căruia noi toți Îi suntem martori” (Fap 2,32). Prin urmare, parafrazându-l pe Tertulian, putem spune că suntem creștini deoarece credem în Înviere: în Învierea lui Isus, care este și izvorul învierii noastre. Dacă am renunța la acest adevăr de credință, întreaga învățătură creștină despre mântuire s-ar dezintegra, iar Isus ar rămâne pentru noi doar un model admirabil de umanitate și de moralitate. Isus este mai mult decât atât! În conștiința apostolilor și a primilor creștini, Isus este Fiul lui Dumnezeu întrupat, care a pătimit pentru răscumpărarea noastră din robia păcatului, care și-a jertfit viața murind pe Cruce și, înviind din morți, a învins moartea, dăruindu-ne nouă, tuturor celor care Îl urmăm, Viața cea veșnică.

De la cea mai fragedă vârstă, suntem obișnuiți să trăim acest moment împreună cu familiile noastre, cu comunitatea căreia îi aparținem și să-l celebrăm într-un mod cu totul aparte, care cuprinde toate aspectele vieții noastre: suntem îmbrăcați „de sărbătoare” pentru acest eveniment solemn, pregătindu-ne în același timp și haina sufletească, printr-o perioadă de rugăciune mai intensă, prin post, printr-o spovadă mai atent făcută. Timpul dedicat acestei sărbători este, de asemenea, unul deosebit. În anumite zone ale țării, oamenii se trezesc dimineața devreme pentru slujba Învierii. În alte părți, ei merg la biserică noaptea târziu. Cu toții avem lumânări aprinse în mâini, manifestând astfel în mod simbolic lumina care se reaprinde sau se întețește în sufletele noastre.

Toate aceste elemente exterioare ne aduc aminte de importanța Sărbătorii Învierii și de felul în care ea marchează viața noastră, în întregul ei. Și chiar dacă astăzi nu toată lumea se manifestă așa cum se obișnuia acum 30 sau 50 de ani, aceasta nu schimbă cu nimic esențialul Învierii. Învelișul auriu sau argintiu, frumos împodobit, al Evangheliarului, care este scos la Intratul mic în văzul credincioșilor, este menit să indice tuturor faptul că ceva important se întâmplă în această procesiune, însă, dacă acest ornament al Evangheliei ar dispărea, dintr-un motiv sau altul, nimic nu s-ar pierde din importanța Cărții sfinte.

Isus Cristos, Cuvântul viu al lui Dumnezeu, rămâne mereu același, iar prin Înviere este contemporan cu fiecare dintre noi și prezent în viața noastră. Tradițiile pascale și armoniile melodioase ale slujbelor, ritmate de citirea Sfintei Scripturi, au menirea de a ne conduce la întâlnirea mântuitoare cu El, care este „Învierea și Viața” (In 14,6).

Iubiți credincioși,

pasto clau

Noi suntem membrii Familiei lui Dumnezeu, în care am fost învredniciți să intrăm prin dragostea nesfârșită a Tatălui ceresc, prin jertfa și Învierea Fiului, conlucrând cu harul Spiritului Sfânt. În cadrul acestei Familii universale, a Bisericii Catolice, Dumnezeu s-a îngrijit de-a lungul timpului de Episcopia de Cluj-Gherla, care împlinește 170 de ani de existență. Instituită canonic de Papa Pius al IX-lea în cadrul noii Mitropolii Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș, prin Bula Ad Apostolicam Sedem din 26 noiembrie 1853, Episcopia noastră și-a desfășurat misiunea cu fidelitate și zel apostolic, dând o mărturie credibilă despre Cristos cel Înviat și despre importanța comuniunii cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei. Pentru toate acestea, pentru darurile primite și realizările spirituale și culturale, precum și pentru sprijinul Providenței în încercări, trebuie să Îi mulțumim Domnului, rugându-L totodată să ne întărească și să ne călăuzească în continuare pașii pe drumul credinței și al slujirii.

Sfintele Paști ilustrează în cel mai înalt grad sensul temei actualului an bisericesc în Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla: „Sfânta Liturghie, ospățul Familiei lui Dumnezeu”. Sfânta Liturghie este într-adevăr ambianța privilegiată a întâlnirii Familiei lui Dumnezeu, unde noi ne regăsim, unde noi primim o hrană spirituală și puterea de a vesti în lume iubirea lui Cristos. În timp ce o familie se întemeiază prin iubirea reciprocă a mirelui și a miresei, binecuvântată de Dumnezeu prin preotul slujitor, familia Bisericii este constituită și ținută permanent în viață de dăruirea totală a Fiului lui Dumnezeu. El este Marele Arhiereu și Mirele Bisericii, care la fiecare Sfântă Liturghie actualizează taina Jertfei și a Învierii Sale, oferindu-se pe Sine fiecăruia dintre noi.

Celebrarea Sfintei Euharistii, în catedrală sau în cea mai umilă biserică dintr-un sat uitat de lume, dar nu și de Dumnezeu, ne cuprinde pe toți în dragostea lui Cristos, depășind orice condiționare legată de timp sau de spațiu, unind Liturghia pământească cu Liturghia cerească. Fericitul Cardinal Iuliu Hossu, atunci când era închis sau cu domiciliu obligatoriu, sublinia cu smerenie acest adevăr în Memoriile sale: „Toți sunteți de față la slujbe, toți ați încăput în camera de la Dragoslavele, unde slujeau toți episcopii împreună pentru Biserică și popor, toți ați încăput în mica și dărăpănata capelă de la Căldărușani, la slujba, sfânta jertfă pentru voi, pentru Biserică; toți sunteți de față în puterea Domnului, toți intrați zi de zi la slujba sfântă liturgică în camera de la mănăstirea Căldărușani, la etaj, în stânga de la poartă, unde mă aflu internat a doua oară […], aici voi toți, cu noi, cu toți îngerii voștri păzitori”.

Sărbătoarea Învierii Mântuitorului este esențială pentru noi, deoarece este singurul punct ferm de referință în existența noastră. Putem trăi momente liniștite sau furtunoase, putem avea momente de pace sau de război, de sănătate sau de boală, de bucurie sau de tristețe, însă toate acestea devin relative față de acest moment central din viața noastră. Dacă Fiul lui Dumnezeu a învins moartea și a transformat-o într-o trecere înspre Viața cea adevărată, tot ceea ce ține de puterea morții devine relativ, fiindcă noi știm că oricât de dificilă ar fi o perioadă din viața noastră sau din viața celor dragi, ea este asumată de Mântuitorul Cristos și transformată.

Suferința însăși devine în mod tainic mântuitoare pentru noi și pentru semenii noștri. Aceasta, bineînțeles, nu înseamnă să banalizăm suferința sau să ne prefacem că nu are o greutate extrem de dificil de purtat. Dimpotrivă, înseamnă să-i dăm un sens, citind-o la lumina Crucii și a Învierii, unind-o cu suferința Fiului lui Dumnezeu. Dacă, ajutați de harul dumnezeiesc, facem astfel, atunci intrăm în logica misticilor și a sfinților, care acceptă suferința pentru ei și pentru semenii lor, unind astfel jertfa lor cu cea a lui Isus pe Cruce. Cuvintele fratelui Mihai din Prilog, care spunea: „dacă oamenii ar cunoaște valoarea suferinței, și-ar fura-o unii altora”, încep să capete sens, chiar dacă rămân dificil de digerat.

Contemplată în orizontul Crucii, suferința Bisericii noastre și a Fericiților Episcopi Martiri devine translucidă, lăsându-ne să întrevedem câte ceva din planul tainic al Providenței Divine. Anul acesta se împlinesc 75 de ani de la începutul persecuției comuniste împotriva Bisericii Greco-Catolice din România. Paștile din acest an au de aceea o semnificație cu totul aparte, fiindcă ne ajută să citim evenimentele teribile din acei ani de suferință la lumina acestei Sărbători.

Preasfințitul Alexandru Mesian amintea, într-unul dintre interviurile legate de acest moment de mare încercare, felul în care suferința noastră urmează tiparul spiritual al suferinței Mântuitorului: condamnarea lui Isus de autoritățile de atunci și condamnarea Bisericii noastre de guvernul ateu; Isus dezbrăcat de haine și Biserica noastră despuiată de toate bunurile ei; Fiul lui Dumnezeu întemnițat, bătut și omorât, precum episcopii, preoții, persoanele consacrate și credincioșii noștri închiși, batjocoriți, chinuiți și omorâți pentru credința lor; ieșirea la lumină a Bisericii Greco-Catolice, precum Învierea lui Isus din mormânt. Această logică spirituală se bazează pe legătura intimă dintre Cruce și Înviere, care au fost unite în viața și în misiunea mântuitoare a lui Isus și, tocmai din acest motiv, nu trebuie să fie despărțite nici în viața noastră. Mărturia Fericitului Arhiereu Iuliu Hossu este edificatoare în această privință: „Iubirea Domnului să o vedem în încercare, în suferință; să sărutăm dreapta Părintelui Preabun și vom vedea mărirea lui Dumnezeu; cum va hotărî Domnul, dacă nu aici, în vremelnicie, o vom vedea din fericita veșnicie, mărirea Domnului întru înălțarea sfintei noastre Biserici. Ea va învia din mormântul care i s-a pregătit cu grijă și piatra, lespedea grea va fi răsturnată, și învierea va străluci; nelegiuirea nu va rămâne biruitoare, minciuna se va destrăma, iar adevărul va străluci biruitor”.

Dacă suntem atenți, și în viața noastră regăsim în mod similar aceste etape. Chiar dacă nu mai trăim momentele unei persecuții de acel fel, suferința, și chiar moartea, este într-o manieră sau alta prezentă în viața noastră sau a familiei noastre. În acele momente avem nevoie mai mult ca oricând să cerem ca lumina Învierii să lumineze întunericul încercărilor. În zbuciumul acelor clipe avem nevoie mai mult ca niciodată de Sărbătoarea Paștilor în sensul de Sărbătoare zilnică, de întâlnire cotidiană cu Cristos, care, deși a înviat, continuă să poarte semnele pătimirilor.

Iubiți credincioși,

Astăzi, pe lângă încercările interioare, personale, amplificate de perioada extrem de dificilă a pandemiei, cu toții simțim angoasa provocată de teribilul război din Ucraina, care, la puțini kilometri de noi, readuce în actualitate moartea și suferința.

În încercările noastre, glasul Îngerului Învierii răsună din nou: „Nu vă temeți!”. Isus ne încurajează: „Pace vouă”, „Bucurați-vă”, „Eu sunt cu voi în fiecare clipă!”. Ce înseamnă aceste cuvinte? Înseamnă cumva că trebuie să ne prefacem că nu există război sau să închidem ochii pentru a nu-l vedea? Înseamnă oare că nu mai există boala, suferința sau moartea în viața noastră sau a celor dragi? Nici vorbă! Înseamnă, în schimb, că nimic din toate acestea nu ne poate despărți de dragostea lui Cristos. Înseamnă că și dacă am fi atinși de aripa morții, Isus ne așteaptă chiar acolo, în acea clipă de singurătate extremă, pentru a ne spune și nouă „nu te teme” și a ne conduce înspre Viața veșnică.

Vrem sau nu vrem, viața noastră nu se rezumă la acest pământ. Cu cât vom înțelege mai repede acest lucru, cu atât va fi mai bine. Acest adevăr era cunoscut și celor dinainte de Cristos. Darul Fiului lui Dumnezeu, pe care îl celebrăm în Sărbătoarea Învierii Domnului, este în schimb acela că momentul morții noastre nu mai reprezintă un sfârșit, ci un nou început. Un început în care viața noastră, precum viața unui nou-născut, se deschide înspre o realitate nouă, pe urmele Fiului Celui Întâi Născut. Pentru această nouă realitate ne pregătește marea Sărbătoare a Paștilor și fiecare Sfântă Liturghie la care participăm, retrăind taina Învierii Domnului. Pentru această Mare Trecere ne pregătim întreaga noastră viață, cerând lui Dumnezeu și Maicii Sfinte harul unei morți „bune”, adică al unui sfârșit creștinesc al vieții noastre pământești. Atunci când recităm rugăciunea Rozariului, îi cerem Maicii Sfinte încontinuu să fie lângă noi „acum și în ora morții noastre”. O mamă este tot timpul prezentă atunci când glasul fiului o cheamă, însă chiar dacă o mamă ar uita de rodul pântecelui ei, Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica noastră, nu ne va părăsi niciodată.

Întăriți de prezența lui Isus Cristos, mort și înviat din iubire pentru noi, consolați de dragostea Maicii Sfinte, să ne aducem aminte încontinuu unii altora motivul speranței și păcii noastre: „Cristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le”.

Cu prilejul acestor Sfinte Sărbători pascale, vă binecuvântez în numele și cu dragostea lui Isus cel Înviat, dorind fiecăruia în parte și întregii Familii a lui Dumnezeu din Eparhia de Cluj-Gherla, bucurie, sănătate și speranță.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

„U” Cluj își continuă lupta pentru play-off în deplasare la Sepsi Sf. Gheorghe

Publicat

De

„U” Cluj și Sepsi Sf. Gheorghe se vor întâlni duminică de la ora 14:30 pe Stadionul Sepsi din Sfântu Gheorghe, unde vor disputa o partidă crucială, ambele echipe fiind candidate la play-off. 

Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău vine după o remiză albă cât o victorie obținută pe Cluj Arena împotriva FCSB-ului. „U” Cluj este pe locul 8 cu 34 de puncte și are nevoie ca de aer de o victorie pentru a păstra șanse reale la calificarea în play-off-ul Superligii.

Vezi şi:

CFR e la 7 puncte de liderul FCSB; U Cluj e la 3 puncte de play off. Clasamentul la zi

Sepsi Sf. Gheorghe a disputat ultima partidă „acasă” împotriva Farului Constanța unde au pierdut pe final cu scorul de 1 la 0 după golul marcat de constănțeni în minutul 87. Sepsi are avantajul meciului pe teren propriu unde va fi susținută de fani, întrucât sunt doar la un punct sub „U” Cluj și au nevoie neapărată de o victorie după patru înfrângeri consecutive.

„U” Cluj vrea să repete deznodământul meciului din turul campionatului

Ultima dată când cele două echipe s-au întâlnit a fost pe Cluj Arena, unde clujenii au dominat partida prin posesie şi multiple șuturi pe poartă, urmând ca pe finalul partidei munca „studenților” să fie răsplătită. În minutul 82, Dan Nistor a obținut o lovitură de la 11 metri pe care tot el a executat-o impecabil și a stabilit scorul final 1 la 0 pentru echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău.

După 26 de partide disputate în actualul campionat, „U” Cluj ocupă locul 8 cu 34 de puncte, în timp ce Sepsi Sf. Gheorghe ocupă locul 10 cu 33 puncte. Dacă „U” obține victoria sâmbătă, va acumula 37 puncte și va rămâne relevantă pentru calificarea în play-off.

„Poate fi un meci decisiv pentru un obiectiv mai ambițios anul acesta”

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul „șepcilor roșii”, este de părere că meciul de sâmbătă împotriva celor de la Sepsi Sf. Gheorghe este unul decisiv și că principala dorință atât a echipei cât și a fanilor este întoarcerea „acasă” cu cele 3 puncte pentru a spera la calificarea în play-off, dar este conștient ca va fi un meci greu.

„ Analizând jocul lor, nu au arătat deloc rău, nu va fi ușor, dar în același timp și noi am crescut ca ritm, ca formă sportivă și arătăm destul de bine din punct de vedere fizic, motivați vom fi și terenul va fi foarte bun”.
Cosmin Olaru

 

Citește mai departe

EVENIMENT

FOTO. Arde Clujul. Incendii de vegetaţie în localităţi din judeţ. Atenţie, amenzi de 100.000 de lei

Publicat

De

Pompierii clujeni au intervenit, sâmbătă, la incendii de vegetaţie în câteva localităţi clujene, în care au ars peste 100 de hectare.

Incendii de vegetaţie în localităţi din judeţ

„Pompierii din cadrul ISU Cluj au desfășurat astăzi intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată. Astfel, pompierii de la Detașamentul Turda au fost solicitați la un incendiu de vegetație amplu, pe raza localității Moara de Pădure, comuna Băișoara. Astfel, la fața locului s-au aflat echipajele de la Băișoara și Turda, iar în sprijin s-a deplasat și o autospecială de la Punctul de Lucru Florești. Pompierii au constatat faptul că focarele erau dispersate, pe o suprafață de aproximativ 100 de hectare. În plus, echipajele noastre nu au putut înainta cu autospecialele, din cauza terenului accidentat.

Drept urmare, pompierii s-au deplasat pe jos mai mulți kilometri și au fost ajutați de către localnici, care au adus automobile de teren. În urmă cu puține momente, misiunea s-a încheiat, iar flăcările nu au ajuns la pădure.
În paralel, pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit pentru a stinge un incendiu de vegetație uscată pe raza localității Căpușu Mare”, informează ISU Cluj.

Atenţie, amenzi de 100.000 de lei

„Temperaturile sunt ridicate pentru această perioadă, iar din păcate asistăm la o creștere a numărului de incendii de vegetație uscată.

Vă atenționăm cu privire la faptul că folosirea focului deschis în apropierea terenurilor agricole este o acțiune periculoasă, atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul înconjurător, deoarece flăcările se pot propaga într-un timp foarte scurt și pot afecta culturile agricole, locuințele, fondul forestier sau, în cele mai grave situații, pot provoca și victime.
Cetățenii sunt obligaţi să respecte normele privind protecția mediului care interzic arderea vegetației uscate.

Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului sau vegetaţiei ierboase constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice şi de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru persoanele juridice”, avertizează ISU Cluj.

Citește mai departe

CULTURA

Medicamente de Dragobete, bune pentru băieţi şi fete

Publicat

De

Din cela mai vechi timpuri, oamenii au fost interesaţi de potenţă, în cazul bărbaţilor, dar şi de fertilitate, în cazul femeilor. Pentru combaterea deficienţelor legate de cele două aspecte, de-a lungul timpului au fost inventate diverse medicamente care să îmbunătăţească funcţiile respective. Unele medicamente ajutau, într-adevăr, altele nu ajutau, deşi se vindeau foarte bine şi cele din urmă.
Muzeograful Ana Maria Gruia de la Muzeul Farmaciei din Cluj descrie, pentru Cluj24, câteva dintre aceste medicamente care cu mai mult su mai puţin succes se foloseau odinioară de către înaintaşii noştri.

vezi şi:

FOTO. Medicamente de altădată: Elixirul dragostei, glande anale de castor şi praful de mumie, echivalent în aur şi bun la orice

Secreţia iepelor în călduri

Hippomanes şi Hippocras. Hippomanes este un termen folosit deseori în tradiţia magico-medicală a antichităţii drept substanţă misterioasă cu spectaculoase puteri afrodiziace.

După cum sugerează şi numele, cei mai mulţi autori îi atribuie o origine cabalină, considerând că este fie secreţia iepelor în călduri, fie o bucată de carne, întunecată la culoare, cu care mânjii se nasc pe frunte. De fapt, este vorba despre o formaţiune vâscoasă, de dimensiuni variabile, care se formează uneori în sacul amniotic al erbivorelor.

Chiar atunci când se credea că este o plantă, hippomanes se presupunea a avea un efect asupra cailor, inducând o stare de excitaţie sexuală şi/sau înnebunindu-i. Indiferent de ingredientul folosit, hippomanes apare menţionat drept ingredient în diverse magii negre şi poţiuni ale dragostei.

Hippocras (vīnum Hippocraticum) – vinul aromatizat era popular în lumea romană şi a continuat să fie extrem de apreciat de-a lungul întregului Ev Mediu european şi chiar mai târziu. Era vorba despre o infuzie pe bază de vin îndulcit cu miere (şi mai apoi cu zahăr), în care diverse condimente erau lăsate la macerat şi apoi strecurate printr-un dispozitiv numit „mâneca lui Hipocrate” (manicum hippocraticum).

Acest din urmă „aparat” poartă numele inventatorului său – celebrul medic grec Hipocrat din Cos – care l-a proiectat în secolul al V-lea î.e.n. pentru a filtra apa. În Evul Mediu Hippocras era preparat adeseori şi în farmacii, fiind utilizat ca digestiv, ca bază în care se amestecau alte substanţe active, sau ca afrodiziac.

Reţeta este foarte asemănătoare celei de secol XVIII pentru Elixirul Dragostei”, explică Ana Maria Gruia.

Reţete medievale

Mai târziu, în Evul Mediu, au apărut multa alte reţete cu produse/medicamente afrodiziace.

„Preparatele menite a stârni pasiunea şi a spori fertilitatea au proliferat şi în perioada medievală şi premodernă.

O carte de bucate arabă din jurul anului 1000 include un capitol despre proprietăţile medicinale ale mâncării, oferind reţete afrodiziace pregătite pentru califi precum Harun al-Rasid din O mie şi una de nopţi. Un astfel de preparat utilizează scorţişoară de Ceylon, nard, cuişoare, ghimbir, piper lung, Saussurea costus, seminţe de năsturel (asturtium officinale), praz persan şi morcov amestecate cu miere.

Se recomanda consumarea a câte unui cocoloş de amestec, de mărimea unei migdale, de două ori pe zi, pe stomacul gol. Bucătarul medieval precizează că reţeta funcţionează „cu voia lui Dumnezeu”.

O reţetă occidentală celebră în secolul al XVII-lea se numea Fortuna Veneris şi consta din furnici lăsate la macerat în vin timp de o lună într-un recipient de sticlă etanş. Produsul se distila şi în el se adăugau noi furnici, procedeul fiind repetat de trei ori. Soluţia finală se separa de uleiul care plutea deasupra şi era apoi un preparat excelent pentru a descătuşa pasiunile animalice. Se considera că este nu doar un puternic afrodiziac, dar şi un remediu excelent împotriva fricii şi se recomanda consumarea lui înainte de bătălii, pentru a spori curajul.

Aqua Magnanimitatis (sau Spiritus Formicarum) se prepara identic, doar că se foloseau furnici, ouă de furnici, porcuşori de pământ şi albine”, mai arată istoricul şi muzeograful clujean.

 

Plante şi condimente exotice

Alte produse sau plante des întrebuinţate astăzi aveau odinioară atribuite şi proprietăţi afodiziace, dar în primul rând pentru că erau exotice, printre aceatea numărându-se cafeau, ceaiul şi tutunul.

„Multe dintre plantele exotice au fost considerate ca având proprietăţi afrodiziace, probabil prin însăşi aura lor de mister şi noutate. Dintre ele, tutunul, cacaua, cafeaua şi ceaiul au trezit un viu interes în epoca premodernă, ca medicamente universale, dar şi datorită presupusului lor efect asupra libidoului. Unele aveau însă proprietăţi contradictorii din punctul de vedere al teoriei umorilor, generând vii dezbateri. Cacaua şi cafeaua în special au fost considerate atât afrodiziace cât şi anti-afrodiziace.

Consumul băuturii din boabe de cacao (măcinată împreună cu ardei iute şi alte condimente) a fost observată prima dată de către conchistadorii spanioli în nou descoperitul continent al Americii. Băutura, numită de către azteci Cacahuatl (de la kakawa şi atl, apă) era administrată ca medicament dar şi ca puternic afrodiziac.

Montezuma însuşi consuma zeci de căni pe zi pentru a obţine putere, curaj, înţelepciune şi potenţă. Boabele de cacao erau atât de preţioase încât se foloseau ca unitate de schimb: 10 boabe echivalau cu un iepure, de exemplu, iar un sclav valora 100 de boabe. Băutura de cacao, tot neîndulcită şi condimentată, a fost mult timp controlată de către spanioli şi preparată în mănăstiri (ca medicament), dar în secolul al XVII-lea s-a răspândit în toată Europa (ca substanţă exotică, scumpă, afrodiziacă).

Cafeaua, introdusă din Orientul Apropiat, era iniţial recomandată drept antidot pentru alcool dar şi băutură care te tine treaz, stimulează intelectul şi reduce libidoul. În secolul al XVII-lea în Anglia femeile protestau împotriva cafelei care îi făcea pe bărbaţi inactivi sexual, deşi poate din cauză că petreceau prea mult timp la cafenele şi nu acasă.

Ceaiul, adus din China, se considera că sporeşte vigilenţa şi pioşenia. În secolul al XVIII-lea i s-au atribuit conotaţii negative, fiind considerat a genera o aură efeminată.

Tutunul a fost considerat şi el afrodiziac, dar se pare că doar datorită aurei de exotism. Oricum, efectele afrodiziace ale tuturor produselor pe bază de plante sunt slabe şi indirecte, prin stimulare circulaţiei sângelui şi prin reducere stresului.

Altele produse exotice, cunoscute în Europa mai demult, dar originare din alte zone, au fost şi ele folosite în prepararea unor parfumuri senzuale sau poţiuni ale dragostei: cardamonul, nucşoara, scorţişoara, cuişoarele, ori au fost considerate anti-afrodiziace, precum camforul”, mai arată muzograful Ana Maria Gruia.

Citește mai departe

EVENIMENT

Daniel David: Războiul din Ucraina ne-a polarizat; există şi empatie, şi atitudini negative

Publicat

De

Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, prof. dr. Daniel David, a declarat pentru AGERPRES că războiul declanşat de Rusia în Ucraina, în urmă cu doi ani, i-a polarizat pe români.

„Există polarizare, deci şi empatie/compasiune, dar şi atitudini negative. Cam aşa cum este şi profilul nostru psihocultural: iniţial teamă şi revoltă pe scară largă, transpuse într-o atitudine pozitivă mai largă faţă de Ucraina, apoi polarizare, totul într-un cadru de inconsistenţă atitudinală la nivel de populaţie. Oamenii obişnuiţi nu gândesc istoric; poate folosesc istoria, aşa cum o înţeleg ei, pentru a-şi justifica post factum unele decizii cotidiene. Simplu spus, relaţia cu Ucraina este percepută acum polarizat, exagerându-se atât negativul, cât şi pozitivul, iar cu Moldova adesea într-o exagerare a pozitivului, unde mă îngrijorează inconsistenţa noastră şi neatenţia la realism”, a spus Daniel David.

El a adăugat că temerile românilor sunt diverse, dar adesea nerealiste, amplificate de teorii conspiraţioniste.

„Temerile sunt diverse, dar adesea nerealiste, amplificate de teorii conspiraţioniste şi „fake news”. Pot fi combătute accesând pentru informaţii doar surse credibile şi coroborate unele cu altele, iar aici mă refer la media de tip „quality” şi/sau instituţii autorizate”, a opinat rectorul UBB.

Potrivit acestuia, deşi solidaritatea românilor a scăzut, România rămâne mai atractivă pentru ucraineni în unele privinţe, chiar decât unele state occidentale.

„Cultural, probabil că da. Dar ucrainenii preferă speranţa de viitor prin bunăstare economică, aşa că Vestul este mai atractiv. Şi diaspora noastră este de găsit major în Vest, nu în Est!”, a menţionat Daniel David.

Pe de altă parte, rectorul UBB consideră că interesul populaţiei, în general, nu doar al românilor, faţă de războiul din Ucraina s-a diminuat în timp.

„Nu este doar cazul României, este cazul Europei şi al întregii lumi. Iar democraţiile sunt vulnerabile la acest fenomen, deoarece autorităţile sunt atente la cerinţele populaţiei, iar dacă populaţia renunţă, renunţă şi ele. În autocraţii, autorităţile pot trece peste voinţa poporului (cel puţin o vreme şi/sau cu risc asumat)”, a mai spus Daniel David.

 

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax