Connect with us

CULTURA

PASTORALA de Crăciun a episcopului Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, PS Claudiu

Publicat


foto ps claudiu

Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, PS Claudiu, a transmis Scrisoarea Pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului care va fi citită, duminică, în bisericile de peraza eparhiei.

Redăm textul integral al Pastoralei:

 

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe,

iubiților credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu

Iubiți credincioși,

Sărbătoarea Nașterii Domnului este în fiecare an o întâlnire a noastră cu bucuria. E o întâlnire de care avem nevoie mai mult decât de aer, fiindcă e momentul în care sufletul nostru se umple de prezența lui Dumnezeu, de iubirea și pacea Lui. În felul acesta, reușim să ne ridicăm deasupra norilor acestei vieți pentru a ne aduce aminte că Soarele dreptății continuă să strălucească, chiar dacă nu întotdeauna percepem prezența Lui.

Acest Crăciun are o semnificație cu totul particulară pentru noi, deoarece trăim de câțiva ani într-un context marcat de pandemie, de crize și mai recent de un război ce bântuie la doar câțiva kilometri de granița țării noastre. Toate aceste evenimente au capacitatea de a fura bucuria din sufletele noastre, dacă nu le privim și nu le trăim la lumina Spiritului Sfânt, stând aproape de Mântuitorul Cristos și ținând strâns mâna protectoare a Maicii Sfinte. Deși sunt situații ieșite din comun, ele nu fac decât să ne aducă aminte că întreaga noastră viață și tot ceea ce se întâmplă de-a lungul existenței umane trebuie să fie înțelese în aceeași logică spirituală.

Sfânta Liturghiene amintește acest adevăr atunci când toți împreună cântăm Heruvicul și spunem: „toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm!”. Ori de câte ori intrăm într-o biserică pentru a fi mai aproape de Domnul, suntem invitați să scoatem afară din templul sufletului nostru și să exorcizăm toate acele lucruri care aparțin lumii în care trăim, care ne preocupă sau ne sperie, făcând astfel spațiu Celui care are puterea să ne mântuiască de toate fricile, dăruindu-ne pacea și bucuria Lui.

Însăși identitatea noastră creștină este caracterizată de bucurie deoarece suntem invitați să trăim în harul lui Dumnezeu. Harul, potrivit etimologiei grecești, însemnă tocmai bucurie, indicând o stare de bine, de întărire și de speranță, care vine din întâlnirea noastră cu Fiul lui Dumnezeu. Dacă societatea în care trăim ne oferă atât de multe motive de întristare, spiritualitatea creștină ne învață că singura întristare ziditoare pentru suflet vine din căința pentru păcate, care, deschizându-ne inima spre Dumnezeu, se transformă într-un izvor de bucurie lăuntrică. De aceea, Sfântul Pavel ne îndeamnă să trăim neîncetat în bucurie (1Tes 5,16), dar imediat ne indică „cifrul” care ne deschide intrarea în bucuria Domnului: „Rugați-vă neîncetat!” (1Tes5,17). Într-adevăr, numai în rugăciune, în dialogul intim de iubire cu Dumnezeu, dobândim darul de a trăi cerul în tumultul vieții pământești: „Bucurați-vă în nădejde; în suferință fiți răbdători; la rugăciune stăruiți” (Rm 12,12).

Să nu uităm că și noi, cei de astăzi, suntem moștenitori ai făgăduinței pe care Isus a adresat-o apostolilor: „voi acum sunteți triști, dar iarăși vă voi vedea și se va bucura inima voastră și bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi” (In16, 22).

Iubiți frați și surori în Cristos,

Izvorul bucuriei noastre se dezvăluie în scena biblică a Nașterii Fiului lui Dumnezeu din Preacurata Fecioară Maria. Textele liturgice ale Sărbătorii Crăciunului prezintă atât de sugestiv acest adevăr, evocând măreția evenimentului cu simplitate și smerenie: „Taină străină văd și minunată: cer fiind peștera, scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea locaș, în care s-a culcat Cel necuprins, Cristos Dumnezeu, pe care lăudându-L, Îl mărim” (Catavasie, Cântarea IX). Dumnezeul atotputernic vine între noi sub chipul blând și fragil al Pruncului, în condițiile potrivnice ale timpului și în sărăcia peșterii. Acolo este primit cu dragoste și duioșie de Preasfânta Fecioară Maria și de Sfântul Iosif, fiind adorat de îngeri și de păstori.

Prezența Pruncului Dumnezeiesc este însoțită de semne simple și umile: „veți găsi un prunc culcat în iesle” (Lc 2,16), le spune îngerul păstorilor. Pentru magi, steaua se oprește „deasupra, unde era Pruncul” (Mt 2,9), iar ei văd același semn ca și păstorii: „și intrând în casă au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui” (Mt 2,11). Întotdeauna, însă, semnele exterioare sunt însoțite de unul interior: prezența bucuriei. Același înger spune păstorilor: „iată vă vestesc vouă bucurie mare” (Lc 2,10), iar despre magi Sfântul evanghelist Matei ne spune că „s-au bucurat cu bucurie mare foarte” (Mt 2,10).

Este interesant de remarcat că atât păstorii, cât și magii, erau într-o situație în care, omenește vorbind, nu ar fi putut să trăiască în mod deplin bucuria. Primii erau o categorie desconsiderată în Israel, pentru că nu puteau participa așa cum se cuvenea la ritmul spiritual al poporului. Nu puteau merge la Templu în zilele de sărbătoare, așa cum făceau ceilalți, fiindcă își păzeau oile pe câmp. Magii, pe de altă parte, înștiințați de înger, în vis, despre intențiile răuvoitoare ale lui Irod, nu prea aveau motive de liniște și de bucurie. De aceea, ei se și întorc pe altă cale în țara lor, de frica celui care căuta să omoare Pruncul. Cu toate acestea, și unii și alții au sufletele pline de bucurie, deoarece ceea ce ei trăiesc este un cadou al Cerului și nu un sentiment izvorât din realizări umane, personale. Așa cum pacea pe care Mântuitorul Înviat o va lăsa ucenicilor nu depinde de lumea în care trăim, la fel și bucuria Nașterii Domnului este darul lui Dumnezeu.

Această realitate poate părea ieșită din comun, însă, dacă privim cu atenție, descoperim aceleași daruri reînnoite de-a lungul istoriei Bisericii, în viețile sfinților din toate timpurile. Noi, creștinii greco-catolici, nu trebuie să privim prea departe. În perioada persecuției comuniste, mărturia episcopilor martiri ne revelează darul păcii și al bucuriei în condiții în care acestea ar fi trebuit să lipsească cu desăvârșire. În întunericul temniței și în răceala „negrei”, acea cruntă celulă de izolare, episcopii noștri dau mărturie despre prezența Mântuitorului ce aduce în mijlocul lor bucuria și pacea divină:

„Te-am simțit în mijlocul nostru; ai făcut din ocară mărire, din întristare bucurie şi mângâiere fără nume, ai făcut arzândă inima noastră pe calea Emausului și ne-ai tâlcuit zi de zi Scripturile cele despre Tine și întru Tine; Te-am avut de față la frângerea zilnică a pâinii de robi și nu ne-ai părăsit o clipă, Doamne Isuse, Mântuitorul nostru” (Fericitul Cardinal Iuliu Hossu).

Irodul vremii încerca să omoare Pruncul Dumnezeiesc în sufletele lor, însă ei, scumpii noștri ierarhi, împreună cu Maica Sfântă și Sfântul Iosif, îl ocrotesc și îl ascund în adâncul inimii pe micul Isus, acolo unde Cel rău și slugile lui nu au acces.

Oamenii timpului nostru, asemenea magilor, au nevoie de semne care să-i îndrume în viața lor, pentru a nu rătăci în drumul către Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur, reflectând asupra stelei care i-a călăuzit pe cei trei magi spre Betleem, observă că în timp ce aștrii se mișcă pe bolta cerească de la răsărit spre apus, steaua magilor se deplasează dinspre sud spre nord. De asemenea, apare apoi dispare, strălucește atât ziua cât și noaptea, se mișcă atunci când magii pornesc și au nevoie de lumina ei. Înțelegem, astfel, că Dumnezeu ne oferă mereu semne care să ne întărească credința, iar acestea pot fi cunoscute cu ajutorul harului și prin discernământ spiritual. Ele, de multe ori, se deplasează în sens contrar mersului lumii contemporane, care este dictat de egoism și interese, de materialism și de violență. Strălucesc în viața noastră ziua și noaptea, în seninătatea și în tulburarea sufletului, atunci când lucrurile merg bine și atunci când trecem prin încercări. Dumnezeu ne poartă pașii întotdeauna pe calea cea bună! El este mereu prezent în viața noastră pentru a ne susține și pentru a ne călăuzi la mântuire, dar noi trebuie să ne deschidem inimile pentru a vedea semnele prezenței Sale. Le vom percepe dacă trăim cu adevărat credința și îl urmăm pe Isus Cristos, dacă pornim la drum.

La rândul nostru, suntem meniți să fim „lumina lumii” (Mt 5,14), lumină din Lumină, dând mărturie despre Isus prin gânduri, cuvinte și fapte. Purtându-L în inimi pe Pruncul Dumnezeiesc, devenim și noi semne vii ale prezenței Sale în lumea de astăzi. În felul acesta, îi vom face și pe alții părtași bucuriei noastre, însoțindu-i spre inima plină de iubire a lui Isus.

Iubiți credincioși,

Celebrăm solemn în fiecare an Nașterea Domnului, însă noi trebuie să trăim taina acestui eveniment în fiecare zi. La fiecare Sfântă Liturghie, Pruncul Isus vine pe altar așa cum a venit în Betleem. Noi auzim glasul Îngerului la fel ca păstorii, atunci când glasul clopotelor ne cheamă și ajungem la biserică cântând doxologia: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”.

Venim cu problemele și suferințele noastre pe care le lăsăm la picioarele Pruncului Dumnezeiesc, primind în schimb și noi, precum magii și păstorii, darul bucuriei. Mai mult decât ei, noi nu doar Îl contemplăm pe Cel Născut, ci Îl primim în sufletele noastre, atunci când ne cuminecăm cu Trupul și Sângele Domnului, primind așadar nu doar bucuria și pacea, ci pe Cel ce le dăruiește. Sfânta Liturghie ni se dezvăluie astfel ca un adevărat Banchet al Bucuriei, un Banchet al Familiei lui Dumnezeu.

De aceea, ne întoarcem la casele noastre pe o altă cale decât cea pe care am venit, mult mai luminoasă și mai plină de haruri, ascultând cu atenție glasul îngerului pentru a ști să ne ferim de Irozii de azi. Și ascultăm cu adevărat ori de câte ori ne rugăm, ori de câte ori citim Sfânta Scriptură, ori de câte ori și doar pentru câteva clipe ne desprindem din vârtejul preocupărilor zilnice, ridicând gândul nostru înspre Dumnezeu.

Maica Sfântă și Sfântul Iosif ne însoțesc mereu și ne învață să transformăm viețile noastre în profeție. Dacă ne trăim cu adevărat credința, viața ne va fi un continuu pelerinaj înspre biserică, adevărat Betleem al nașterii Domnului, pregătire pentru pelerinajul cu adevărat important, ce va marca încheierea vieții pe acest pământ și intrarea în Împărăția Cerurilor, acolo unde bucuria noastră se va împlini.

Vă doresc tuturor Sărbători pline de har și un An Nou binecuvântat, asigurându-vă de rugăciunea și de binecuvântarea mea! Uniți în credință și în bucurie, să cântăm și în acest an din toate puterile noastre, împreună cu Fericitul Cardinal Iuliu Hossu:

„Isuse Doamne, Prunc ceresc,

toți îngerii Te preamăresc,

primește și al nostru cânt,

trimite pace pe pământ!”.

† Claudiu

Episcop de Cluj-GherlaDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger
Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Dosarul de diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, torpilat de judecătorii clujeni

Publicat

În toamna lui 2019, procurorii clujeni au cerut, fără succes, arestarea preventivă a cinci cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, printre care se afla și fostul rector Marius Bojiță, sub acuzații de abuz în serviciu și instigare la fals. Vineri au fost analizate probele din dosar, iar judecătorii nu au fost încântați de modul în care au lucrat procurorii. 

Practic au fost emise 30 de diplome de participare la cursuri de formare profesională pentru farmaciști, fără ca aceștia să fi fost examinați.

Alături de Marius Bojiță mai sunt inculpate în dosar Miere Doina, Hegheș Simona Codruța, Banc Roxana și Filip Lorena.

Potrivit procurorilor, „în perioada 16.11.2016-29.11.2016, UMF Cluj-Napoca a fost organizat la disciplina Analiza medicamentului cursul de perfecţionare postuniversitară cu titlul ,,Calitatea medicamentului – Metode moderne aplicate în studii de stabilitate” cod 439 curs la care figurează ca şi participante un număr de 30 de persoane.

Concluzionând asupra faptelor numiţilor Bojița Marius şi Hegheduș Simona Codruța rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise, fie prin evaluarea neriguroasă a acestora materializată prin discuţii libere sau chiar schimb de opinii.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Totodată, niciunul dintre participanţi nu a achitat taxa de înscriere anterior datei începerii cursurilor.

”Dintre cele 9 persoane care au fost înscrise la curs, doar 2 dintre acestea au achitat taxa de înscriere înainte de prima zi a cursului, respectiv F.A.O. şi T.L.R. însă ambele persoana au achitat taxa de înscriere de 100 de lei în data de 22.11.2016, adică la o zi după prima dată de evaluare.

Concluzionând asupra faptelor numitelor D.M., F.L. şi B.R. rezultă că activitatea didactică a acestora se caracterizează de îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu ale acestora, fie prin nesusţinerea activităţii didactice, fie prin susţinerea acesteia într-un mod parţial, fie prin neevaluarea persoanelor înscrise.

Acest mod de exercitare a atribuţiilor de serviciu de cadru didactic în cadrul UMF Cluj-Napoca a condus la vătămarea intereselor legitime ale universităţii prin neoferirea serviciilor de educaţie pentru care aceasta a fost înfiinţată şi a societăţii prin oferirea creditelor EFC necesare obţinerii avizului anual de liberă practică a farmaciştilor, fiind astfel lăsate să activeze în domeniul farmaceutic persoane care nu şi-au dovedit cunoştinţele de specialitate.

De asemenea, modalitatea de exercitare a atribuţiilor de serviciu de către numitele D.M., F.L. şi B.R. a condus la obţinerea pentru persoanele participante la curs a unui folos necuvenit constând în 20 de credite EFC. Dovada acestor credite s-a efectuat prin emiterea de către UMF Cluj-Napoca a 9 diplome de participare care atestă o împrejurare mincinoasă, respectiv că persoanele în cauză au obţinut 20 de credite EFC ca urmare a parcurgerii unui curs de formare profesională prin care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în vederea asigurării unui act farmaceutic de calitate”, arată procurorii.

Dosar retrimis procurorului

Judecătorii au decis, vineri, să admită în parte contestaţiile formulate de inculpați împotriva încheierii penale nr. 237/09.04.2021 a Judecătoriei Cluj-Napoca  în ceea ce priveşte greşita respingere a excepţiilor vizând nulitatea actelor efectuate anterior sesizării din oficiu şi nulitatea declaraţiei martorei M. I. şi dispoziţia de începere a judecăţii.

S-a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor efectuate şi obţinute anterior sesizării din oficiu din data de 12.12.2017 de către IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Au fost respinse mai multe note explicative și înscrisuri depuse la dosar.

Decizia de vineri a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul urmând a comunica judecătorilor de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Citește mai departe
Publicitate

CULTURA

Electric Castle lansează EC Radio și programul zilnic al ediției 2024

Publicat

De

Organizatorii festivalului Electric Castle au anunțat programul pe zile al ediției din 2024, dar și lansarea unui nou post de radio online, EC Radio.

„Experiența Electric Castle – oriunde, oricând” e promisiunea celui mai nou post de radio din mediul online, lansat de festivalul ce se pregătește pentru cea de-a 10-a ediție.

EC Radio reflectă perfect mixtul de stiluri muzicale specific festivalului, cu emisiuni speciale dedicate artiștilor ce vor fi prezenți, începând din 17 iulie, pe scenele de la Castelul Banffy din Bonțida.

Data exactă a show-urilor live poate fi găsită, de azi, în programul zilnic publicat pe www.electriccastle.ro.

A fost lansat postul radio online, EC Radio

Curatoriat de o echipă definită de pasiunea pentru muzică de calitate, EC Radio este un ghid sonor nu doar pe cei ce așteaptă  Massive Attack, Bring Me The Horizon sau Queens of The Stone Age la Electric Castle, ci pentru orice persoană în căutarea unor altfel de selecții muzicale.

De azi, diminețile încep cu „Stuck in Traffic”, 3 ore de recomandări de la departamentul de booking al festivalului. Emisiuni precum „Down Memory Lane” oferă playlist-uri pentru nostalgici, cu artiștii prezenți la edițiile trecute ale festivalului, în timp ce „Your Next Favorite Artist” invită la descoperiri, cu artiști noi ce se remarcă printr-un sound personal.

Antrenamentul pentru EC10 se face cu emisiuni dedicate artiștilor din lineup-ul 2024. EC radio poate fi ascultat exclusiv online.

Programul pe zile al EC 2024

Experiența celor 5 zile de festival este detailată acum, pentru fani, în programul zilnic al evenimentului. Electric Castle debutează, în 17 iulie, cu Reel Party by BT & DJ Yoda, un concept primit cu entuziasm la edițiile trecute.

Joi, 18 iulie, festivalul va vibra în ritmuri afro, techno, drum and bass și metal cu Rema, Kungs și Bonobo, Apashe & The Brass Orchestra și Cavalera.

Vineri, 19 iulie, e o zi marcată de show-urile Bring Me The Horizon, Paolo Nutini și Nina Kraviz.

Weekendul e rezervat legendelor: Massive Attack și Queens of The Stone Age sunt live, sâmbătă, 20 iulie, când sunt programați și Chase and Status, Khruangbin și Marc Rebillet.

Ziua de 21 iulie va fi marcată de stilul dancehall al lui Sean Paul și de Palaye Royale, care vor fascina prin stilul lor de fashion-art rock. Sevdaliza, Kenya Grace și Todd Terje vor fi și ei în ultima zi a EC 10.

Prețul unui bilet de zi este de 90 de euro + taxe, iar o experiență Premium de o zi are prețul de 150 de euro + taxe. Programul complet pentru Electric Castle 2024 și biletele sunt disponibile pe www.electriccastle.ro.

Citește mai departe

EVENIMENT

Prognoza meteo pe patru săptămâni. Luna iunie aduce secetă și temperaturi ridicate în toată țara

Publicat

Prima lună de vară aduce temperaturi peste normalul acestei perioade, cu perioade prelungite de secetă, în majoritatea regiunilor țării.

Meteorologii au publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Estimările meteorologice pentru intervalul 27 mai – 24 iunie 2024 indică o creștere a temperaturilor peste valorile normale și secetă în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 27.05.2024 – 03.06.2024

În acest interval, temperatura medie va fi peste normele multianuale în vestul, nordul, nord-estul și local în centrul țării. În restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Precipitațiile vor fi deficitare în majoritatea regiunilor. Excepție face sud-estul țării, unde cantitățile de precipitații vor fi ușor peste normele perioadei.

Săptămâna 03.06.2024 – 10.06.2024

Temperaturile vor fi mai ridicate decât valorile normale pentru această săptămână în întreaga țară.

Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 10.06.2024 – 17.06.2024

Temperaturile medii vor fi peste normele climatologice ale perioadei în toată țara, cu accent pe estul și sud-estul teritoriului.

Precipitațiile vor fi în general deficitare în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 17.06.2024 – 24.06.2024

Temperaturile medii vor depăși valorile specifice perioadei la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în estul, sud-estul și centrul țării. În restul teritoriului, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normele specifice pentru această săptămână.

Fenomenele extreme de scurtă durată nu pot fi prevăzute cu acest tip de estimări. Rămâneți la curent cu actualizările meteo pentru informații mai precise.

Citește mai departe

CULTURA

FOTO. FICT 10, ediție care aniversează lectura și 1 milion de oameni mai aproape de carte

Publicat

Festivalul Internațional de Carte Transilvania ajunge în acest an la cea de-a 10-a ediție, care va avea loc în perioada 25-29 septembrie, în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Anul acesta, festivalul va dura 5 zile cu una în plus față de anii anteriori, iar focusul va fi pe evenimente speciale, dezbateri, întâlniri cu scriitori și conferințe, dar și pe oamenii FICT-ului.

Peste 50 de evenimente, în 5 zile de festival

În anul 2013 avea loc prima ediție FICT, cu doar câteva evenimente și câteva edituri, în inima orașului Cluj-Napoca.

În această toamnă, pe clujeni îi așteaptă cinci zile de festival cu peste 50 de evenimente mai inedite ca oricând, de la întâlniri cu scriitori din țară și de peste hotare, la muzică, teatru și dezbateri pe teme de actualitate.

„Ediția cu numărul 10, ediție aniversară, este cu și despre oameni. Oamenii FICT-ului, fără de care aceste evenimente nu ar fi putut fi realizate în toți acești ani.

Ne dorim să îi celebrăm pe cei care ne-au ajutat, din umbră, an de an. Din acest motiv, evenimentele vor fi realizate cu gândul la ei: membrii echipei, parteneri, voluntari, sponsori, editori, într-un cuvânt, Prieteni. Oameni care cred în magia cărții, în puterea lecturii și care ne-au ajutat, cu fiecare ocazie, să răspândim dragostea pentru cuvântul scris.

De-a lungul celor zece ediții și prin intermediul evenimentelor de sub umbrela FICT am citit împreună, am ajutat oamenii să se împrietenească cu lectura, cu cărțile, iar numărul celor care formează această comunitate este impresionant de mare”, declară Gabriel Bota, directorul FICT.

Numeroase surprize pe tot parcursul verii

De asemenea, pe lângă evenimentele care se vor desfășura în cadrul festivalului în perioada 25-29 septembrie, organizatorii au pregătit numeroase surprize care vor avea loc pe parcursul lunilor de vară și care au scopul de a aduce oamenii împreună și, mai apoi, mai aproape de carte.

Pe lângă cele zece ediții ale Festivalului Internațional de Carte Transilvania, sub umbrela FICT au fost organizate numeroase alte acțiuni, evenimente și întâlniri. Printre acestea, se numără: „Împânzim Clujul cu Cărți”, Marea Lectură, Marșul Lecturii, Campanii în școli și gradinițe, autobuzul FICT, balonul cu aer cald FICT, Read & Ride, „Scriu și Dăruiesc”, Premiile Camerei de Comerț, „Berbecul cu aripi”, clubul de carte Lecturile Insomniacelor,  workshop-uri și întâlniri cu scriitori.

Potrivit organizatorilor, toate aceste evenimente, din 2013 până în prezent, au reușit să adune în jurul cărții aproape 1 milion de persoane.

FICT este un proiect realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

Citește mai departe

CULTURA

VIDEO FOTO. Ziua Africii, un deceniu de celebrare la Cluj-Napoca

Publicat

Sărbătoare vibrantă de Ziua Africii, sâmbătă, la Cluj-Napoca. Cu ateliere de dans, preparate culinare autentice și spectacole tradiționale, evenimentul a celebrat multiculturalitatea.

Grupul de Parteneriat African și Urbannect au organizat, sâmbătă, la Cluj-Napoca, un eveniment de celebrare a Zilei Africii pentru comunitatea africană din Cluj, dar și pentru cei curioși să petreacă o zi explorând o mică parte din această cultură.

Un deceniu de sărbătoare africană la Cluj

Anul acesta marchează zece ani de la prima ediție a evenimentului inițiat de Diane Roman Inamahoro. Din dorița de a aduce laolaltă oamenii din țara sa și din alte locuri, după doi ani de locuit în România, Diane a avut inițiativa de a crea un eveniment pentru comunitatea de africani din Cluj.

Cluj-Napoca este cunoscut ca fiind un oraș multicultural, iar clujenii demonstrează asta prin participarea lor la evenimentele culturale din oraș. Această sărbătoare nu adună doar comunitățile africane, ci urmărește incluziunea și împărtășirea culturii, cu scopul de a crea o comunitate unită și armonioasă.

În fiecare an numărul participanților crește, iar sărbătoarea culturală devine tot mai cunoscută printre clujenii deschiși spre cunoaștere și care interacționează cu cultura africană la un nivel mai profund.

Sărbătoare pe ritmurile vibrante ale Africii

Atmosfera încărcată de tradiție, plină de culoare și ritm, a fost însoțită de aromele diverse ale Africii date de preparatele culinare pregătite de membrii comunității și savurate de vizitatori.

Clujenii au luat parte la ateliere de dans, au avut ocazia de a descoperi comorile artizanale și bijuteriile, dar au avut parte și de împletituri africane și picturi faciale specifice.

Participanții îmbrăcați în costume tradiționale au făcut spectacol pe ritmurile africane și au prezentat dansuri și obiceiuri tradiționale din diferite țări (Guinea, Camerun, Nigeria), captivând atenția trecătorilor.

Grupul de Parteneriat African este o organizație care a luat naștere în 2012 pentru a fi un sprijin micii comunități africane din Cluj. De-a lungul timpului, comunitatea s-a mărit, iar organizația are ca scop dezvoltarea unei comunități africane bine structurate, care să contribuie la viața economică, socială, dar mai ales culturală a orașului Cluj-Napoca.

Prin acest eveniment, organizatorii speră să promoveze atât cultura africană în rândul clujenilor, cât și înțelegerea, prietenia și incluziunea. Evenimentul a reușit să aducă împreună oameni cu origini diverse într-un moment de sărbătoare.

Timeea Morocoj

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Parteneri Alba24.ro , România24.ro, Ardeal24.ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Cluj24.ro powered by MEDIA CLUJ24 SRL Cluj Napoca & INDEPENDENT MEDIA Alba Iulia. Cluj24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax