Connect with us

ACTUALITATE

Ce scrie un istoric clujean despre ciuma la Cluj din anul 1586

Publicat


Cunoscutul istoric clujean Vasile Lechințan a postat pe pagina sa de socializare o paralelă între situația pandemică din prezent și epidemia de ciumă care a lovit Clujul în 1586. Care este diferenţa dintre vremurile de ciumă de atunci şi cele ale noastre, de pandemie? Atunci ştiinţa era puţin avansată, ciuma a făcut ravagii, astăzi ştiinţa este prea avansată, că probabil de aici ne-a venit acest virus care a creat o pandemie extrem de rapidă şi de ucigaşă.

„În secolul al XVI-lea, Clujul era un oraş“ strălucit prin aşezare şi prin mijloacele sale şi prin abundenţa de toate bogăţiile şi prin negustori”. O spunea marele umanist de origine română Nicolaus Olahus, la 1537-1538. Umanistul italian Andrea della Valle spunea despre Cluj că este un oraş înconjurat de ziduri, cu clădiri foarte frumoase, bine populat şi căutat de numeroşi negustori. Gravorul Georg Hoefnagel, explicând pictura din 1611 a artistului flamand Egidio van der Rhye, a scris: Claudiopolis Coloswar vulgo, Clausenburg Transilvaniae civitas primaria, în traducere: Claudiopolis, popular zis Coloswar, Clausenburg, oraşul principal al Transilvaniei. Italianul Giovanandrea Gromo spunea şi el la 1566 că oraşul Cluj era “cheia întregii ţări”, descriindu-l ca “oraş  comercial, mare şi bogat, bine clădit, cu ziduri puternice, cu numeroase turnuri, situat pe loc şes, într-o vale fermecătoare, între două dealuri, printre care curge un râu cristalin”.

„(Clujul) este chiar oraşul de frunte al saşilor, ca şi al principatului”

Iezuitul italian (sicilian) Ferrante Capeci scria la 1584 că “Saşii au în ţara aceasta [Transilvania] şapte oraşe, toate frumoase, închise cu ziduri, cu clădiri de piatră […] Unul dintre aceste şapte oraşe este Clujul, ba este chiar oraşul de frunte al saşilor, ca şi al principatului; dar astăzi este locuit în cea mai mare parte de unguri”.

Aşadar, un oraş bine întărit cu ziduri puternice, dar acestea nu l-au putut apăra de cumplita şi înspăimântătoarea ciumă din 1586. Zidurile nu i-au apărat pe clujeni de tragedia luptei cu moartea. Se spune că mii de morţi de ciumă au fost scoşi pe Poarta Mică a zidului cetăţii şi îngropaţi într-un cimitir nou, azi Cimitirul Central, înfiinţat printr-o hotărâre a conducerii oraşului, “văzând biciul lui Dumnezeu” – spune documentul – abătându-se asupra oamenilor. Sigur că s-a abătut în primul rând asupra poporului de rând.

Avem însă chiar documente de epocă despre acei ani de groază. Au fost afectaţi până şi profesorii şi elevii de la Colegiul Iezuit din Cluj (vezi foto), înfiinţat în 1580, situat pe strada Lupului (azi strada Kogălniceanu). Profesori erau (cf. Aura Mircea Popa) iezuiţi veniţi din diferite ţări ale Europei: Polonia, Ungaria, Germania, Spania. În preajma ciumei erau la colegiu 300 de elevi.

În timpul ciumei au fost răpuşi  şaptesprezece profesori iezuiţi, în 1586:  Ferdinandus Capecius –rectorul Colegiului, P. Ioannes Ardulphus, Hieronymus Fanfonius – profesor de retorică şi filosofie, Georgius Hamman, Paulus Kinisko, Albertus Woluckj, Albertus Brantmaier, Ioannes Burman, Urbanus Schipper, Michael Viller, Ioannes Elbingus, Ionas Credik – profesorul de aritmetică şi poesie, Adamus Tensier, Ioannes Psarski, Mathias Zaleski, Casimirus Loviciensis, P. Michael Ripinensis.

„Transilvania este locuită de trei feluri de oameni, care toţi vorbesc limbi deosebite”

Unii, de frică, s-au refugiat în Chioar (Cetatea de Piatră), alţii în pădurile din Cluj-Mănăştur.  În „Catalogus sociorum in Transylvania peste extinctorum, mense septembri 1586” (Catalogul iezuiţilor ucişi de ciumă în luna septembrie 1586) se arată că au fost ucişi numai într-o lună şase iezuiţi clujeni: M. Albertus Volucki, Georgius Ammanus, P. Matthaeus Strus, M. Nicolaus Curtik, Stanislaus Radzinsckz şi Laurentius Horsochow.

Rectorul Colegiului, Ferrante (Ferdinandus) Capeci avea doar 35 de ani când a venit în Transilvania, la 1584. Într-o scrisoare, îl informa pe superiorul său Claudio Aquaviva că “Transilvania este locuită de trei feluri de oameni, care toţi vorbesc limbi deosebite: românii, care sunt locuitorii cei mai vechi şi se trag din italieni şi longobarzi; de aceea limba lor se aseamănă aşa de mult cu italiana modernă, încât se poate învăţa bine în câteva luni, după cum  şi ei învaţă uşor limba italiană”.

„Nu numai ciuma, ci şi foametea a făcut ravagii asupra populaţiei Transilvaniei”

Iezuitul Massimo Milanesi a scris despre “Flagelul lui Dumnezeu asupra poporului bântuit de ciumă şi de foamete”. Aflăm că nu numai ciuma, ci şi foametea a făcut ravagii asupra populaţiei Transilvaniei. ”S-a luptat acest nenorocit popor – scrie el – multe luni cu ciuma şi cu foametea, care unindu-şi forţele, nu i-au mai dat nicio oră de răgaz” şi că “Nu se pot exprima, nici prin grai, nici prin condei, crudele şi îngrozitoarele efecte ale foametei. Ciuma a fost de astă dată ca un mieluşel, faţă de acea leoaică crudă [foametea], căci ea nu aleargă după fugar, ci-l lasă să-şi urmeze calea”.

Spune apoi: “Câţi români, retrăgându-se în munţii cei mai ameninţători, păduroşi şi aspri şi făcându-şi în arbori cuiburi, ca păsările, au scăpat de ciumă dar au fost apoi găsiţi morţi, în ele, chinuiţi de foame? S-ar putea număra cu miile…” (Aici iezuitul Milanesi contrazice pe unii “istorici” maghiari, care vorbesc de depopularea Transilvaniei de maghiari din cauza epidemiilor din secolele XVI-XVII şi de faptul că românii erau mai rezistenţi pentru că “mâncau caş de oaie”).

„Este foarte necesar, pentru ca să se poată deschide şcolile, de cum va fi încetat ciuma”

Profesorul iezuit Girolamo Fanfonio, victimă şi el a ciumei de la Cluj, a scris, nu cu mult înainte de a fi răpus, cât de mult se întindea pericolul: “De acum o lună a început aici la Cluj să se manifeste ciuma, şi ea merge crescând, mor cam 25-30 de oameni pe zi […]  Şcolile au fost menţinute de noi până acum, dar acum, când cei mai mulţi dintre şcolari, mai ales nobilii, s-au împrăştiat de teama ciumei, cred cà vom fi siliţi să le lăsăm de tot, dacă am putea salva pe vreunii din Seminar şi dintre cei de la masa comună, nu va fi puţin lucru.

Este foarte necesar, pentru ca să se poată deschide şcolile, de cum va fi încetat ciuma”. Iată, o îngrijorare privind soarta şcolii în vreme de pandemie, pe care o reluăm după peste patru secole şi mai bine. Tocmai murise de ciumă un elev polon, “foarte iubit de maiestatea sa, care ea însăşi 1-a trimis aici la studii”.

Despre ravagiile ciumei la Colegiul iezuit de la Cluj a scris şi profesorul iezuit Andreas Busau. “De mirare, sau mai bine zis de plâns – scria el – este starea lucrurilor de la noi. Colegiul aproape că a pierit, cu excepţia puţinora, care am fugit destul de târziu. Dumnezeu ştie ce va mai fi cu noi.

„Când au şi început învăţăceii să se îmbolnăvească şi să moară, a închis şcolile”

A început aici, la Cluj, să-şi croiască drum ciuma prin iunie [1586], şi puţin câte puţin, tot crescând mai mult şi mai mult, a prins puteri. Iar părintele rector [Capecius] nu a prea vrut să închidă şcolile, aşteptând tot mereu o stare mai bună.Totuşi, însă, foarte târziu, când au şi început învăţăceii să se îmbolnăvească şi să moară, a închis şcolile. Iar dintre ai noştri, cea mai mare parte s-a mutat la Cluj-Mănăştur; cinci sau şase au rămas în colegiu. Dar iată că în ziua a doua sau a treia, unul, anume Georgius Hauman, sacristanul colegiului (care poate venise gata molipsit din colegiu), a început să zacă, şi a treia sau a patra zi s-a stins de ciumă în Cluj-Mănăştur.

Al doilea, apoi, M. Paulus Kiniski, care rămăsese cu bursierii, molipsit de asemenea de ciumă, a murit în colegiu şi ai noştri au rămas totuşi în Cluj-Mănăştur şi în colegiu, deşi aceste locuri erau contaminate; şi în tot locul, fără nicio izolare sau pază, unii părinţi contaminaţi de ciumă vizitau, atât pe ai noştri, cât şi pe cei de afară, ascultând confesiuni şi <dând> comuniunea, administrând taina euharistiei şi în ciuda acestui fapt stând în raport cu ceilalţi; şi iată că deodată au adus cu ei atâta boală şi în Cluj-Mănăştur, ca şi în colegiu, încât unul după altul, la început câte doi sau şi trei deodată, s-au îmbolnăvit de ciumă, abia cinci dintre noi care am fost găsiţi sănătoşi ne-am strămutat în cetatea Chioar”.

„Povestea linguriţei”, scandalul de la Cluj din primăvara acestui an 2020, doar a repetat istoria”

Iată că “povestea linguriţei”, scandalul de la Cluj din primăvara acestui an 2020, doar a repetat istoria. Andreas Busau continuă: “…Dar iată că îndată a doua sau a treia zi după plecarea noastră, [profesorul] Ioan Psarski a început să se simtă rău, de asemenea, şi părintele administrator, şi, în sfârşit, părintele Hieronim …(Morţile lor s-au produs cam în această ordine, dar nu s-au putut cunoaşte precis zilele <de boală> pentru fiecare în parte).

Căci unii s-au stins în ziua a treia, alţii a patra sau cincea, cel mult şasea, în lunile iulie şi august. G. Hauman la 17 iulie, P. Kiniski la 19, Albert Vokitski la 20, Albert Brantmaier la 28, loan Burman la 29, Urban Schiffer la 29 (acesta era tânăr de tot, abia trecut de anul al 22-lea, părea să fie o creaţie minunată a naturii, absolut admirabil în orice fel de arte manuale, fie în lemn, fie în bronz sau fier în orice gen de lucrătură: cu strungul, cu ciocanul, cu briceagul, cu barda; era de neam din Prusia, executase şi un altar cu totul excepţional cu cea mai mare râvnă şi picta cu artă proprie, ba cu culori, ba cu aur.

Părintele Ioan Ardolphus… a murit la 31 iulie, şi în aceeaşi zi şi reverendul părinte Ferdinand [Ferrante Capecio], rectorul, ale cărui virtuţi ar trebui slăvite de altul, mai vrednic ca mine. Era, hotărât, un om de un spirit admirabil”.

„(Ciuma) după ce a decimat poporul de rând, trage acuma după sine pe oamenii bogaţi”

Andreas Busau enumeră apoi pe cei care au murit în august 1586, profesori şi meşteri de la colegiu, inclusiv pe părintele Hieronim Fanfoni, mort la 17 august, pe a cărui faţă citeai întotdeauna “un fel de suavitate şi graţie angelică”, fost “prefect al congregaţiei Fericitei Fecioare; prefect al şcolilor, prefect al casei săracilor şi lector de filozofie, având sufletul mereu egal şi păstrând acelaşi spirit suav, bucuros, netulburat”.  Mai erau bolnavi câţiva iezuiţi de la Colegiu şi în Cluj-Mănăştur. “În Colegiul din Cluj nu mai e nimeni din ordinul nostru, totul este pustiu. La Cluj-Mănăştur singur [profesorul] Simon Rasz este sănătos”.

Iezuitul Massimo Milanesi a afirmat că ciuma, “după ce a decimat poporul de rând, trage acuma după sine pe oamenii bogaţi”. La Alba Iulia, un anume preot Petru, “care se îngrijise de o confesiune generală şi de toate sacramentele bisericii, şi-a dat sufletul cu suavitate, cu sfinţenie şi cu linişte printre imnuri şi psalmi, în mijlocul nostru, al tuturor care eram în jurul lui”.

De remarcat aici că, totuşi, conştienţi de pericol, iezuiţii au introdus spovedania de la distanţă şi s-a făcut împărtăşirea tot de la distanţă, şi anume “punându-se prea sfântul sacrament pe o lopată de lemn foarte curată, cu un mâner destul de lung”. Iezuiţii au mai aplicat pe abcesele ciumei plasturi cu decoct de diferite plante medicinale, rădăcini, frăsinel, tormentilă, genţiană, boabe de dafin şi de ienupăr, la alţii le-au luat sânge şi pe unii i-au vindecat, respectiv unii s-au vindecat.”

Sursa/ Foto: Facebook Vasile Lechințan


Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Vezi cele mai interesante video Cluj24.ro


ACTUALITATE

Ziua Imnului Național, sărbătorită la Cluj-Napoca. Ce pregătesc militarii?

Publicat

De

Ziua Imnului Național va fi sărbătorită joi, 29 iulie, începând cu ora 10.00, la Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central. În cadrul ceremoniei, Muzica Militară a comandamentului Diviziei 4 Infanterie „Gemina” va interpreta imnurile naționale din istoria statului român modern.

Evenimentul se va încheia cu intonarea Imnului Național „Deșteaptă-te române!”, în interpretarea instrumentiștilor militari și a mezzosopranei Lavinia Bocu.
Detaşamentul de onoare va fi constituit din militari ai Regimentului 317 Cercetare „Vlădeasa” și ai Batalionului 55 Comunicații și Informatică „Napoca”.
Ziua Imnului Național va fi sărbătorită în toate garnizoanele din aria de responsabilitate a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.
Ziua Imnului Naţional a fost proclamată prin Legea nr. 99/1998 și se sărbătoreşte în fiecare an, la data de 29 iulie. „Deșteaptă-te române!” a fost compus de Anton Pann, iar versurile au fost scrise de poetul Andrei Mureșanu.

Citește mai departe

ACTUALITATE

Cîţu: Nu voi mai ÎNCHIDE pieţele şi mall-urile în caz de continuare a pandemiei

Publicat

Premierul Florin Cîţu a susţinut, marţi seara, că, în cazul unor noi restricţii provocate de pandemie, nu vor mai fi închise pieţele agroalimentare şi nici mall-urile.

 

Ministerul Sănătăţii să fie pregătit

‘Ceea ce pot să vă spun foarte clar este următorul lucru: nu vom mai închide, eu nu voi închide pieţele agroalimentare. Asta trebuie să fie foarte clar. Nu voi închide mall-urile. Asta, iarăşi, trebuie să fie foarte clar. Deci sunt chestii pe care nu le voi face. Nu voi închide economia. Asta este iarăşi foarte clar’, a declarat Florin Cîţu la Digi 24.

Întrebat despre scenariul cu 1.500 de cazuri de infectare pe zi la finele lui septembrie, premierul a spus că speră ca ‘Ministerul Sănătăţii să fie pregătit de aceste cifre, dacă deja le ştie’.

El a subliniat că se va face tot ceea ce ţine de autorităţi pentru a nu ajunge acolo.

‘Acum avem un vaccin, un vaccin care poate opri această pandemie. Trebuie doar să ne vaccinăm. (…) Este singura soluţie. (…) Acest val patru nu ar trebui să se întâmple (…). Aş vrea să ajungem cumva la toţi românii să le spunem că soluţia este vaccinarea. (…) Dacă ne vaccinăm nu ajungem acolo’, a afirmat Cîţu.

În ceea ce priveşte propunerea prezentată de ministrul Sănătăţii ca persoanele nevaccinate să aibă acces restricţionat în locurile neesenţiale în weekend, premierul a precizat că va vorbi mai întâi cu specialiştii.

‘Au venit multe propuneri şi data trecută de la Ministerul Sănătăţii, unele dintre ele le-am acceptat, pe altele nu le-am acceptat (…). Să văd ce spun şi specialiştii şi apoi vom lua o decizie în cunoştinţă de cauză’, a subliniat Cîţu.

În cazul în care se va ajunge iar la o rată de infectare mai mare de 1 la mie, se va reveni la condiţiile existente pentru acest scenariu, a adăugat premierul.

 

Mâhnit de Orban

În altă ordine de idei, Florin Cîţu a spus că l-a ‘mâhnit’ declaraţia lui Ludovic Orban referitoare la stabilirea ţintelor campaniei de vaccinare.

‘Aş fi vrut, de fapt, mai mult să aud despre ceea de a făcut domnul Ludovic Orban pentru campania de vaccinare (…). Mă aşteptam de la preşedintele celui mai mare partid din coaliţia de guvernare să vină şi să susţină campania de vaccinare şi să spună că ‘uite, am făcut şi facem mai departe şi vrem să avem această campanie de vaccinare”, a spus premierul.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, declarat marţi că cine a stabilit ţintele campaniei de vaccinare trebuie să le urmărească.

‘Cine a stabilit ţintele trebuie să le urmărească. În ce mă priveşte, ştiţi că eu m-am ferit întotdeauna să stabilesc nişte ţinte, atât timp cât nu au existat nişte evaluări foarte serioase şi, pe de altă parte, activitatea de vaccinare continuă, nu s-a oprit în niciun moment şi tocmai asta am discutat astăzi, să găsim soluţii de a creşte numărul persoanelor vaccinate, inclusiv stimulente, de genul bonuri de masă sau alte instrumente care au fost folosite cu succes în alte ţări’, a declarat Orban după şedinţa coaliţiei de la Parlament. AGERPRES

Citește mai departe

ACTUALITATE

Românii lucrează 40 de ore pe săptămână, cel mai mult din UE

Publicat

De

Paradoxul statisticii: românii lucrează 40 de ore pe săptămână, cel mai mult din UE, iar olandezii doar 30 de ore pe săptămână.

Angajaţii din România au fost pe primul loc în UE la numărul orelor lucrate pe săptămână în 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică.

Astfel, angajaţii români au lucrat, în medie, 40,4 ore pe săptămână anul trecut, fiind urmaţi în clasament de cei din Bulgaria, cu 40,2 ore şi cei din Croaţia, Cipru şi Polonia, cu 39,5 ore de lucru pe săptâmână.

Alte ţări din Europa Centrală şi de Est respectiv Cehia, Ungaria şi Slovacia, au avut şi ele o săptămână medie de lucru relativ lungă, respectiv de 39,3 ore, scrie Ziarul Financiar.

La polul opus, Germania (34,3 ore), Danemarca (32,7 ore) şi Olanda (29,5 ore) au avut cele mai scurte săptămâni medii de lucru pentru angajaţi dintre ţările membre ale UE.

La nivelul Uniunii Europene, în ceea ce priveşte statutul profesional, antreprenorii au avut cea mai lungă săptămână obişnuită de lucru la nivelul UE în 2020, lucrând în medie cu 47,1 ore pe săptămână.

Această valoare este cu peste 10 ore mai mult decât media de lucru săptămânală a angajaţilor, respectiv 36,2 ore. Dintre angajaţii români, circa 5,8% au spus că au lucrat mai puţine ore în 2020 faţă de 2019, cea mai mică valoare din UE, conform sursei citate.

În aproape toate statele membre ale UE, cea mai accentuată scădere a orelor de lucru a fost înregistrată în sectorul HoReCa. Singura excepţie a fost Luxemburg, unde scăderile din acest sector au fost pe locul al doilea din rândul celor mai accentuate.

Cele mai mari scăderi ale numărului de ore lucrate în sectorul de HoReCa au fost în Cipru (-71,3%), Irlanda (-61,6%), Slovenia (-61,0%), Spania (-59,2%) şi Grecia (-54,9%).

La polul opus, cele mai uşoare scăderi au fost în Danemarca (-35,1%), România (-34,9%), Letonia (-34,6%), Luxemburg (-33,5%) şi Ungaria (-25,8%).

(sursa: Mediafax)

Citește mai departe

ACTUALITATE

FOTO/ Romii din Cluj, ajutoare pentru sinistrații din Roșia Montană

Publicat

De

Reprezentanții Partidei Romilor Pro Europa Cluj au colectat ajutoare, constând în îmbrăcăminte,  alimente și dezinfectant, pe care le-au dus sinistraților din Roșia Montană, afectați de inundațiile din ultima perioadă.
”Am descărcat si distribuit membrilor din comunitatea Roșia Montană un transport cu ajutoare umanitare constând în îmbrăcăminte, încălțăminte, dezinfectante, bunuri casnice, jucării și dulciuri pentru copii.
Am rămas surprins de ceea ce am găsit acolo, și felul în care au reacționat membrii comunității rome, spre exemplu ca în orice comunitate găsești amabilitate, voința ori nepăsare, aroganță și prostie…. am plecat de acolo cu un sentiment de nedescris, dar în suflet cu o pace privind o faptă bună făcută în fața Lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta vom fi prezenți în aceiași zona cu un transport de alimente!”, a spus liderul organizației de tineret a Partidei Romilor Pro Europa Cluj, Dragoș Roșianu.
Acesta a mulțumit colegilor pentru implicare dar și președintelui Partidei Romilor Pro Europa, Nicolae Păun, deputatului Cătălin Manea cât și partenerilor de la Prison Fellowship Romania.

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate

Știri din Ardeal

    Publicitate
    Publicitate